S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 209.916

1
12. CD., E. 2012/27789 K. 2013/17170 T. 24.6.2013

kasten yaralama • taksirle yaralama • yaralama

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama, Kasten yaralama Hüküm : Kasten yaralama suçundan: sanık ... ve ... hakkında: TCK'nın 86/2 ... Şahil hakkında: Beraat Taksirle yaralama suçundan: ... hakıında: TCK'nın 89/4, 62, 50/1-a, 52/2-4, 53/6 maddeleri gereğince mahkumiyet Katılan sanık ... Şahilin taksirle yaralama suçundan mahkumiyetine, kasten yaralama suçundan beraatine ilişkin hükümler katılan sanıklar ... ve ... tarafından; katılan sanık ... ve sanıklar ... ile ...'ın kasten yaralama suçundan mahkumiyetlerine ilişkin hükümler katılan sanık ... tarafından; Katılan sanıklar ... ve ...'ın

2
8. CD., E. 2018/3874 K. 2020/686 T. 14.1.2020

kasten yaralama • taksirle yaralama • basit yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık, kasten yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Sanık hakkında kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde; Sanığın evde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıkmaya ... müdahale ile giderilmeyecek ölçüde yaralandığına ilişkin iddianamede ki anlatımın taksirle yaralama suçuna ilişkin olduğu, TCK.nın 89/1. maddesindeki basit yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olup, mağdur ...'nun hazırlıkta ve 11.03.2015 tarihli duruşmada şikayetçi olmadığını

3
1. CD., E. 2010/316 K. 2013/2339 T. 20.3.2013

kasten yaralama • olası kastla yaralama • silahla yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama, bu suça yardım, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM : 1-... ...; a-Katılan ... ...'i silahla yaralama suçundan TCK.nun 86/1. 86/3-e, 29, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 11 ay 7 gün h b-Katılan ...'i silahla kemik kırılacak şekilde yaralamak suçundan TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/3, 29, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası. c-Müşteki ...'ü olası kasıtla silahla yaralamak suçundan TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/3, 21/2, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası. d-Mağdur ...'i olası kasıtla

4
1. CD., E. 2021/4332 K. 2021/10896 T. 21.6.2021

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : Kasten yaralama, olası kast ile yaralama HÜKÜMLER :1)Sanığın kasten yaralama suçlarından mahkumiyetine dair; ... 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/11/2018 gün ve 2018/403 Esas, 2018/888 Karar sayılı kararları 2) Katılan kurum vekilinin mağdur ...’i yaralamadan kurulan hükme yönelik istinaf başvurusunun reddine, sanığın mağdur ...’i yaralamadan kurulan hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine, sanığın ve katılan kurum vekilinin mağdurlar ... ve ...’ı yaralamadan istinaf başvurularının kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararlarının kaldırılması ve yeniden

5
3. CD., E. 2006/12525 K. 2008/1462 T. 5.3.2008

kasten yaralama • yakınlarını yaralama • yaralama

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Oluş, savunma, iddia, doktor raporu ve tüm dosya kapsamına göre, mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı Yasa'nın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan 86/1. maddesinin de tatbik edilmesi suretiyle hükümde karışıklığa neden olunması; 2-Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562

6
3. CD., E. 2019/12585 K. 2019/22142 T. 3.12.2019

basit yaralama • kasten yaralama • silahla yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜMLER : Düşme Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: 1) Sanıklar ..., ... ve ... hakkında kasten yaralama eylemleri nedeniyle verilen düşme kararlarına yönelik temyiz sebeplerinin ... şikayete bağlı olan basit yaralama suçu hakkında şikayet yokluğu nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 172/1. maddesi gereğince kovuşturmaya yer olmadığı kararı ... ) Sanık ... hakkında mağdur ...'a karşı kasten yaralama eylemi nedeniyle kurulan hükme yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde : Sanığın, mağduru, 5237

7
1. CD., E. 2021/3781 K. 2021/8770 T. 24.5.2021

kasten yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM :1)Sanıklar ..., ..., ... hakkında ...’a yönelik basit kasten yaralama suçundan düşme, sanık ... hakkında ... ...’a yönelik kasten yaralama suçundan mahkumiyete dair; Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 26/04/2014 gün ve 2015/660 Esas, 2018/376 Karar sayılı kararı, 2)Sanıklar ..., ..., ... hakkında ...’a yönelik basit kasten yaralama suçundan istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurulmak suretiyle sanıkların kasten yaralama suçundan mahkumiyetlerine, sanık ... hakkında ... ...’a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün

8
3. CD., E. 2020/21312 K. 2021/1549 T. 20.1.2021

basit yaralama • kasten yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜMLER : 1) Sanığın, mağdurlar ... ve ...'ye karşı kasten yaralama suçundan mahkumiyetine dair; Eskil Asliye Ceza Mahkemesinin 04.10.2018 tarih ve 2018/221 Esas - 2018/210 Karar sayılı kararı 2) a) Sanığın, mağdur ...'a karşı kasten yaralama suçu yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine, b) Sanığın, mağdur ...'ye karşı kasten yaralama suçu yönünden istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurulması suretiyle sanığın basit kasten yaralama suçundan mahkumiyetine dair; Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 10.04.2019 tarih ve 2019/335

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
1. CD., E. 2010/4660 K. 2013/3569 T. 7.5.2013

kasten yaralama • olası kastla yaralama • silahla yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralamaya teşebbüs, olası kastla yaralama, 6136 sayılı yasaya aykırılık HÜKÜM : 1- ..., a) ...'ı silahla yaralamaya kalkışma suçundan TCK'nun 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 52/2 maddeleri uyarınca 1.000TL adli para cezası, b) 6136 Sayılı Yasanın 13/1, 62, 52/2, 53/1-2-3, 58/6, 54 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ... hapis ve 500 TL adli para cezası, 2- ..., a) ...'ı silahla yaralamaya kalkışma suçundan ... uyarınca 1 yıl 3 ... hapis ve 500 TL adli para cezası, c) Mağdur ...'i silahla olası kasıtla nitelikli şekilde yaralamak suçundan TCK'nun 86/1, 86/3-e, 21/2

10
3. CD., E. 2020/16793 K. 2020/15469 T. 4.11.2020

kasten yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜMLER : 1) Sanık ...'in mağdur ...'e yönelik kasten yaralama suçundan mahkumiyetine; sanık ...'in mağdur ...'e yönelik kasten yaralama suçundan mahkumiyetine; sanık ...'nin mağdur ...'e yönelik kasten yaralama suçundan mahkumiyetine; sanık ...'in mağdurlar ..., Şahin ve Bekir'e yönelik kasten yaralama suçundan mahkumiyetlerine; sanık ...'ın mağdurlar ... ve Mehmet'e yönelik kasten yaralama suçundan ... yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine ve sanık ... hakkında mağdurlar ... ve Mehmet'e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: