S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 764

1
19. HD., E. 2015/11040 K. 2016/2320 T. 15.2.2016

kısmi ödeme • yetkisiz temsil

kişiye ödeme yapılmış olsa bile yetkisiz temsil hükümlerine göre davalının sorumluluğunu kaldırmayacağı, davalının takip öncesi temerrütü söz konusu

2
11. HD., E. 2016/2115 K. 2017/4663 T. 25.9.2017

yetkisiz temsil • davanın açılmamış sayılması

tahsiline karar erilmesini talep etmiştir. Davalı vekili; davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davanın yetkisiz temsil nedeniyle şirket hesabından çekilen paranın iadesi istemine ilişkin olduğu, görülmekte olan davanın 06/07/2015 tarihinde takipsiz bırakıldığı ve

3
12. HD., E. 2013/28380 K. 2013/33226 T. 24.10.2013

avukatın azledilmesi • poliçe • yetkisiz temsil

20.02.2012 tarihini taşımaktadır. Takip dayanağı çek, yetkisiz temsille düzenlenmiş olmakla TTK.nun 590.maddesi gereğince Y.A.'nın takip dayanağı çek nedeniyle

4
19. HD., E. 2016/9743 K. 2016/16096 T. 22.12.2016

bilirkişi raporu • fatura • yetkisiz temsil

verdiğini, taraflar arasında hiçbir ticari ilişki bulunmadığını, yetkisiz temsil ile gerçekleştirilen işleme müvekkili şirket tarafından hiçbir şekilde icazet

5
13. HD., E. 2014/32313 K. 2015/30215 T. 15.10.2015

taşınmaz satışı • tellallık ücreti • yetkisiz temsil

ispatlamak zorundadır. Yetkisiz temsil veya vekaletin hükümsüzlüğü gibi hallerde işbu sözleşme ile mal sahibine yüklenen bütün borçlar ve sorumluluklar

6
19. HD., E. 2013/10681 K. 2013/14988 T. 30.9.2013

fatura • bilirkişi raporu • kooperatif • yetkisiz temsil

şubesi olarak hareket ettiği sonucuna varıldığı, kaldı ki ... Ticaretin şube olmaması ve yetkisiz temsilin sözkonusu olması halinde bile davacıya daha

7
6. HD., E. 2012/15561 K. 2013/200 T. 15.1.2013

davanın kabulü • tahliye talebi • yetkisiz temsil

olarak yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını taşarak başkası adına hukuki işlem yapan kişinin yaptığı akde, yetkisiz temsil olunan tarafından icazet

8
6. HD., E. 2014/12150 K. 2014/13863 T. 11.12.2014

davacı sıfatı • tahliye talebi • yetkisiz temsil

olmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak başkası adına hukuki işlem yapan kişinin yaptığı akde, yetkisiz temsil olunan tarafından icazet verilmedikçe bu akit

9
11. HD., E. 2017/2081 K. 2018/7587 T. 3.12.2018

yetkisiz temsil • davanın kabulü • bilirkişi raporu

itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı banka vekili; yetkisiz temsille ödendiği iddia edilen

10
12. HD., E. 2013/28660 K. 2013/36699 T. 19.11.2013

ciranta • poliçe • şirketi temsil yetkisi • yetkisiz temsil

olan 18.06.2010 tarihini taşımaktadır. Takip dayanağı çek, yetkisiz temsille düzenlenmiş olmakla TTK'nun 590. maddesi gereğince M.K.n takip dayanağı çek

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: