S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.986

1
3. HD., E. 2012/15632 K. 2012/21942 T. 18.10.2012

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

bağlanmış yoksulluk nafakası kararı bulunmadığına göre, davacının yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde nafakanın

2
3. HD., E. 2012/17741 K. 2012/22663 T. 5.11.2012

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

MAHKEMESİ:AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının çalıştığını, yoksulluğunun ortadan kalktığını, davacının evlilik dışı bir çocuğu olduğunu, davacının yoksul olduğunu belirterek, 150 TL olan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmiştir.Davalı; iddiaların doğru olmadığını

3
2. HD., E. 2017/4615 K. 2019/1369 T. 19.2.2019

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2015/735 K. 2015/15377 T. 9.9.2015

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

5
2. HD., E. 2020/5590 K. 2020/6570 T. 17.12.2020

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

6
2. HD., E. 2018/2902 K. 2018/14065 T. 5.12.2018

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

7
2. HD., E. 2017/4901 K. 2018/12130 T. 30.10.2018

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

8
2. HD., E. 2018/87 K. 2018/12128 T. 30.10.2018

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

9
2. HD., E. 2015/2377 K. 2015/16045 T. 16.9.2015

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

10
2. HD., E. 2015/2382 K. 2015/15959 T. 15.9.2015

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: