S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 7.165

1
11. HD., E. 2015/10561 K. 2016/4201 T. 14.4.2016

yolcu taşımacılığı

feribotlarla araç ve yolcu taşımacılığı yaptığını, davalının ...nda ve ... hattında yaptığı taşıma hizmetlerinde 2001 yılına kadar sürekli artan bir fiyat

2
3. HD., E. 2016/4362 K. 2016/3737 T. 14.3.2016

kooperatif • yolcu taşımacılığı

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Uyuşmazlık; davalı ... tarafından açılan yolcu taşımacılığı ihalesini kazanan davacı kooperatifin, davalı belediyenin ihale düzenleme yetkisi olmadığı iddiasıyla ihale kapsamında yaptığı ödemelerin iadesi istemiyle açtığı alacak davasına ilişkindir. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19/01/2015 günlü ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen İş Bölümü Kararı ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin temyiz inceleme görevi; kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, geçersiz sözleşmeden kaynaklanan(sebepsiz

3
11. HD., E. 2016/4157 K. 2017/6214 T. 15.11.2017

yolcu taşımacılığı • yetki belgesi

, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin ... - ... arasında yolcu taşımacılığı yaptığını, davalının da 24/08/2009 ... yolcu taşımacılığı yaptığını, davalının haksız rekabet içerisine girdiğinin ... 3. Noterliğinin 16/11/2012 tarih ve 25550 yevmiye nolu tespit tutanağı ile tespit ettiklerini, davalının izin almadan şehir içinde yolcu taşımacılığı yaptığının ... 3. Noterliğinin 16/11/2012 tarih ve 26332 yevmiye nolu noter ... birlikte davalıdan tahsiline, davacı yan her na kadar davalının şehir içinde yolcu taşımacılığı yaptığı iddiasında bulunmuş ise de bu iddiasını

4
17. HD., E. 2015/3689 K. 2017/9994 T. 1.11.2017

yolcu taşımacılığı • kaza sigortası

bulunan müvekkilinin eşi...'nın vefat ettiğini, aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının bulunmadığını, bu nedenle davalı ... sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1/2.mad. Kabul edilen " Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası bulunmayan motorlu kara taşıtlarıyla yolcu taşımacılığı yapılamaz " hükmünün genel bir ifade içerdiğini ve davalıların dayanak olarak gösterdikleri yönetmeliğin amacını aştığını ortaya

5
11. HD., E. 2014/4020 K. 2014/10779 T. 6.6.2014

kaza sigortası • yolcu taşımacılığı

meydana gelen trafik kazasında davacıların çocukları Zeynep Durmaz'ın vefat ettiğini, kaza yapan .... plakalı aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu ... olarak bulunduğunu, araçtaki taşımanın 4925 Sayılı Kanun kapsamına girdiğini, aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası'nın

6
11. HD., E. 2015/15199 K. 2016/2786 T. 14.3.2016

dava zamanaşımı • yolcu taşımacılığı

aktarmasız yolcu taşımacılığı sistemine katıldığını, sözleşme ilişkisi kurulduğunu, 06/10/2010 tarihine kadar tek araçla aktarmasız yolcu taşımacılığı

7
4. HD., E. 1989/6923 K. 1989/6783 T. 21.09.1989

tazminat davası • yolcu taşımacılığı

; kendilerine, ortaklarına veya üçüncü kişilere ait araçları şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanarak hem motorlu aracın işletilmesine katılmakta, hem de

8
11. HD., E. 2016/6881 K. 2017/5068 T. 4.10.2017

kooperatif • yolcu taşımacılığı • davanın kabulü

..., zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacı kooperatifin yolcu taşıma hizmetini belediye sınırları içinde yaptığını, şehirler arası yolcu taşımacılığından ... göre; ...-... arasındaki yolcu taşımacılığı hattının işletme hakkının devir yetkisinin davalıya ait olmadığı, ... İl Trafik Komisyonu görev ve yetkisi

9
7. HD., E. 2014/17347 K. 2014/20066 T. 3.11.2014

eksik inceleme • taraf sıfatı • yolcu taşımacılığı

dürüstlüğü ile tanınmış bir kurum olduğunu, iştigal konularından birisinin de Eğirdir-Isparta arası yolcu taşımacılığı olduğunu, bu yolcu taşımacılığı işinde ... /11/2013 tarihinde iş müfettişince inceleme yapıldığını, söz konusu müfettiş raporunda müvekkili şirkette Eğirdir-Isparta yolcu taşımacılığı işinde

10
6. HD., E. 2014/5369 K. 2015/47 T. 12.01.2015

yolcu taşımacılığı • kiracılık sıfatının tespiti

konularında düzenleme yapılmış olup sözleşmenin 8. maddesinin (ı) bendinde yatırımcı tarafından otogarda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden ... taşınmaz davalıya bırakılmıştır. Davalı Otogar'ı inşa etmiş ve işletmeye başlamıştır. Sözleşmenin 8/1 maddesiyle; davalının şehirlerarası yolcu taşımacılığı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: