S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 27.556

1
20. CD., E. 2017/5187 K. 2019/3158 T. 21.5.2019

zincirleme suç

dosya yönünden tüm eylemlerin birlikte TCK'nın 43. maddesi gereğince zincirleme suç kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi için ... fotokopileri temyiz denetimine olanak verecek şekilde getirtilerek bu dosya içine konulması; eylemlerin tek suç, iki ayrı suç veya zincirleme suç oluşturup oluşturmayacağının tespit edilmesi; zincirleme suç oluşturduğunun kabul edilmesi halinde, ağır sonuç doğuran suç esas alınarak belirlenecek cezanın, zincirleme suç

2
10. CD., E. 2014/10063 K. 2017/843 T. 6.3.2017

zincirleme suç

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Zincirleme suçtan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte ... , dolayısıyle alıcı görevlilere yapılan uyuşturucu madde satışlarının zincirleme suç kasamında değerlendirilemeyeceği, sanığın hareketlerinin bütünüyle “satmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, birden fazla uyuşturucu madde sattığı kabul edilerek sanık hakkında zincirleme suçla

3
20. CD., E. 2015/11205 K. 2017/460 T. 18.1.2017

zincirleme suç

olaylar arasında bir yıldan fazla zaman olması nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartları bulunmadığından” ve "Her iki iddianameye konu olaylar arasında 1 yıldan fazla zaman olması nedeniyle somut olayda zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartları bulunmamaktadır. Ancak sanığın sanıklar ... arasında kış aylarında geçen 6 aylık bir süre vardır. Kış aylarında kenevir ekimi ve hasadı yapılmaz. Öyleyse zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartları var olup olmadığı her suç için ayrı değerlendirilmelidir, zira zincirleme suç oluşturan eylemlerden her birinin ayrı ayrı suçlar mı yoksa zincirleme

4
10. CD., E. 2014/8275 K. 2017/415 T. 7.2.2017

zincirleme suç

Mahkeme : 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Zincirleme suçtan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte ... etmeye yönelik çalışmalar olduğu, dolayı ise alıcı görevlilere yapılan uyuşturucu madde satışlarının zincirleme suç kapsamında değerlendirilemeyeceği ... kabul edilerek sanık hakkında zincirleme suçla ilgili TCK'nın 43. maddesinin uygulanması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle

5
11. CD., E. 2016/4898 K. 2016/5626 T. 16.6.2016

zincirleme suç

takvim yılında başka mükelleflerden de temin ettiği sahte faturalar kullandığına ilişkin tespitin, yeni bir suçu oluşturmayıp, zincirleme suç içinde değerlendirilmesi gerekeceği cihetle, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi, mükerrer yargılama yapılmaması ve zincirleme suç içinde kalıp kalmadığının değerlendirilmesi açısından; söz konusu ilamın duruşmaya getirtilip incelenerek sanığın eylemlerinin zincirleme suç niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi ve

6
20. CD., E. 2016/2036 K. 2016/4798 T. 21.9.2016

zincirleme suç

, zincirleme suçu oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için ..... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.06.2015 tarih, 2015/114-197 esas ve karar sayılı dosyası getirilip dosya içine konulması, zincirleme suçu oluşturması durumunda; bunlardan en ağır sonuç doğuran suç esas alınarak tayin edilecek cezanın, zincirleme suç nedeniyle TCK'nın 43. maddesi gereğince arttırılmasında ve böylece bulunacak sonuç cezanın, kesinleşen hükümdeki sonuç cezadan "fazla olması halinde

7
10. CD., E. 2016/306 K. 2020/345 T. 20.1.2020

zincirleme suç

Mahkeme : GEBZE 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Zincirleme suçtan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle ... satışlarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı, sanığın hareketlerinin bütünüyle 5237 sayılı TCK'nın 188/3. maddesinde açıklanan “satmak için ... fazla işlendiği düşüncesiyle sanık hakkında zincirleme suçla ilgili TCK'nın 43. maddesinin uygulanması, 2- Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542

8
8. CD., E. 2018/863 K. 2019/13439 T. 7.11.2019

zincirleme suç

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması HÜKÜM : Mahkumiyet ve Beraat Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanık ...'nün katılana ait kredi kartını değişik zamanlarda birden fazla kullandığının anlaşılması karşısında; sanık hakkında banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçundan hüküm kurulurken TCK.nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini, bu ... zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini, Yasaya

9
11. CD., E. 2021/9278 K. 2022/16215 T. 13.10.2022

zincirleme suç

zincirleme suç oluşturacağı, zincirleme suç ilişkisi içindeki eylemlerden bazılarının kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne konu olmasının diğer eylemlerin dava ... mükerrerlik bulunmadığı, kesinleşen mahkûmiyet hükmünün zincirleme suç kapsamında kaldığının anlaşılması durumunda, sanığın tüm fiilleri nedeniyle zincirleme suça ilişkin TCK'nin 43/1 maddesine göre artırma oranı belirlenerek tayin olunacak sonuç cezanın kesinleşen hükümle belirlenen toplam cezadan daha fazla

10
20. CD., E. 2019/6127 K. 2020/2835 T. 15.6.2020

zincirleme suç

ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden eylemin sanık tarafından işlendiği kabul edilerek hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması suretiyle ... suç teşkil ettiği ve ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği gözetilmeden şartları oluşmadığı halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak eksik ceza tayini, 4-Zincirleme suç hükümlerinin teselsülün sona erdiği 09.09.2014 tarihi kabul edilerek 28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6545 sayılı yasanın

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: