S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 24.632

1
2. CD., E. 2012/14879 K. 2012/13662 T. 14.5.2012

zorunluluk hali

şeklinde gerçekleşen eyleminde zorunluluk halinin bulunmadığı ve suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden "sanığın eyleminde hukuka aykırılık var ise de suyun kullanılmasının zorunlu olması nedeniyle zorunluluk hali gözönüne alınarak" sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, 2- Katılan

2
19. CD., E. 2015/19686 K. 2016/20393 T. 28.6.2016

zorunluluk hali

kalan akredite alan saha içi olarak kabul edilmeli ve müsabaka alanı kapsamında olduğu değerlendirilmelidir. Zorunluluk hali, TCK'nın 25/2. maddesinde ... fiillerden dolayı faile ceza verilmez." şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, ceza sorumluluğunu kaldıran zorunluluk halinin temel dayanağı, hukuk düzeni ... zorunluluk hali değerlendirildiğinde; koşulları gerçekleştiği takdirde, zorunluluk haline ilişkin hükümler uygulanabilir. Örneğin, fail, kendisine yönelik bir tehlikeden korunmak için 6222 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen yerlere girmesi halinde, zorunluluk haline ilişkin hükümler uygulanmalıdır. Bu

3
2. CD., E. 2010/18676 K. 2012/2553 T. 8.2.2012

zorunluluk hali

'' ve sanığın atılı suçu zorunluluk hali bulunduğundan dolayı işlediği" biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde sanık hakkında

4
18. CD., E. 2015/33704 K. 2016/12268 T. 2.6.2016

zorunluluk hali

adli tıp uzmanı, psikiyatrist ya da zorunluluk halinde uzman hekimden görüş alınmadan hükümlülük kararı verilmesi; Kanuna aykırı ve suça sürüklenen

5
16. CD., E. 2015/7345 K. 2016/2373 T. 14.4.2016

zorunluluk hali

Mahkemesi :Çocuk Mahkemesi Suç : 5816 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : CMK'nın 223/4-b maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olan çocuğun ceza sorumluğunun varlığından söz edebilmek için, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin bulunması gerektiği, bu hususun, sosyal inceleme raporundaki tespitler ile adli tıp uzmanı, psikiyatrist ya da zorunluluk halinde uzman hekimin görüşü birlikte değerlendirilmek

6
19. CD., E. 2015/15782 K. 2016/1657 T. 11.2.2016

zorunluluk hali

eylemiyle suça konu aracın tahsis olunduğu amaç dışında ve şahsî işleminde kullanıldığı, olayda savunmasında belirttiği gibi zorunluluk halinin de bulunmadığı

7
12. CD., E. 2015/14548 K. 2016/2580 T. 22.2.2016

zorunluluk hali

zorunluluk hali kapsamında yaptığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, sanık müdafinin, atılı suçtan sanığın beraatine

8
18. CD., E. 2015/29295 K. 2016/7294 T. 11.4.2016

zorunluluk hali

savunmasının doğruluğu araştırılıp, sanık hakkında TCK'nın 25/2. maddesinde düzenlenen zorunluluk haline ilişkin hukuka uygunluk nedeni koşullarının var olup

9
2. CD., E. 2010/33018 K. 2012/14072 T. 16.5.2012

zorunluluk hali

yerine nebilazötür adlı elektrikle çalışan tıbbi cihazı kullanmak zorunda olduğu için 5237 sayılı TCK’nın 25/2, 147/1.maddeleri uyarınca zorunluluk hali

10
16. CD., E. 2018/2429 K. 2018/3328 T. 15.10.2018

zorunluluk hali

196/4. maddesinde öngörülen zorunluluk halinin ne olduğu belirtilmeden yargılamanın hiçbir aşamasında mahkeme salonunda hazır bulundurulmaksızın SEGBİS

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: