S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 6.677

24
8. D., E. 1991/2235 K. 1992/1201 T. 16.6.1992 · Danıştay

yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası

25
8. D., E. 1986/438 K. 1986/462 T. 27.10.1986 · Danıştay

belediye başkanının görevine son verilmesi • belediye başkanının görevine son verilmesi sebebi • belediye meclisinin feshi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.