S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 4.233

23
9. D., E. 2000/3612 K. 2002/1900 T. 8.5.2002 · Danıştay

defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemiş olması • incelemeye sevkedilmeyen defter ve belgeler • katma değer vergisi indirimlerinin reddinin hukuka aykırılığı

24
9. D., E. 1990/3262 K. 1991/227 T. 31.1.1991 · Danıştay

adli tatil • dava açma süresi • emlak vergisi dava açma süresinin son gününün adli tatile denk gelmesi

30
9. D., E. 1997/1706 K. 1998/992 T. 9.3.1998 · Danıştay

katma değer vergisinin döviz üzerinden hesabı • katme değer vergisinde vergiyi doğuran olay

32
9. D., E. 2010/4896 K. 2012/9474 T. 13.12.2012 · Danıştay

düzeltme beyannamesi • ihtirazi kayıt • kod listesi • sahte fatura

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.