S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.032

1
CB., E. 2016/11 K. 2016/16 T. 28.11.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
2
CB., E. 2017/535 K. 2017/572 T. 25.9.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
3
CB., E. 2016/10 K. 2017/19 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
4
CB., E. 2017/21 K. 2017/22 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
5
CB., E. 2017/23 K. 2017/24 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
6
CB., E. 2017/24 K. 2017/25 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
7
CB., E. 2017/25 K. 2017/26 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
8
CB., E. 2017/19 K. 2017/20 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
9
CB., E. 2017/20 K. 2017/21 T. 10.4.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
10
CB., E. 2017/9 K. 2017/12 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
11
CB., E. 2017/13 K. 2017/13 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
12
CB., E. 2017/14 K. 2017/14 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
13
CB., E. 2017/15 K. 2017/15 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
14
CB., E. 2017/16 K. 2017/16 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
15
CB., E. 2017/17 K. 2017/17 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
16
CB., E. 2017/18 K. 2017/18 T. 20.3.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
17
CB., E. 2017/4 K. 2017/4 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
18
CB., E. 2016/19 K. 2016/19 T. 26.12.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
19
CB., E. 2017/12 K. 2017/11 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
20
CB., E. 2017/11 K. 2017/10 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
21
CB., E. 2017/3 K. 2017/3 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
22
CB., E. 2017/2 K. 2017/2 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
23
CB., E. 2017/1 K. 2017/1 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
24
CB., E. 2017/8 K. 2017/8 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
25
CB., E. 2017/7 K. 2017/7 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
26
CB., E. 2017/6 K. 2017/6 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
27
CB., E. 2017/5 K. 2017/5 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
28
CB., E. 2017/10 K. 2017/9 T. 20.2.2017 · Uyuşmazlık Mahkemesi
29
CB., E. 2016/13 K. 2016/17 T. 28.11.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
30
CB., E. 2016/18 K. 2016/18 T. 28.11.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
31
CB., E. 2016/9 K. 2016/10 T. 26.9.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
32
CB., E. 1989/5 K. 1989/5 T. 30.1.1989 · Uyuşmazlık Mahkemesi

olumsuz görev uyuşmazlığı • yedieminden mahcuz malı zaptetmek

33
CB., E. 1997/2 K. 1997/1 T. 31.1.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kişilerin işlediği suç • kızı rızaen alıkoyma suçu • reşit olmayan kızı rızası ile alıkoyma

34
CB., E. 1997/4 K. 1997/3 T. 31.1.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askeri malzeme hırsızlığı • hırsızlık konusu askeri malzemeyi satın almak • sivil kişinin işlediği suç

35
CB., E. 1997/11 K. 1997/10 T. 14.3.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

bölge idare mahkemesi kararıyla savcılık kararı arasında uyuşmazlık • cumhuriyet başsavcılığının yargı yeri niteliği bulunmaması • ilçe yönetim kurulu kararına itiraz üzerine verilen bölge idare mahkemesi kararı • olumsuz görev uyuşmazlığı niteliği bulunmaması • uyuşmazlık mahkemesinin görev alanı

36
CB., E. 1997/12 K. 1997/11 T. 14.3.1997 · Uyuşmazlık Mahkemesi

nöbetçi erin nöbet değiştirmeyle görevli ere karşı işlediği suç • amire hakaret ve amire fiilen taarruz suçları • asker kişi tarafından asker kişiye karşı işlenen suçlar

37
CB., E. 2016/7 K. 2016/8 T. 6.6.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
38
CB., E. 2016/8 K. 2016/9 T. 6.6.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
39
CB., E. 2016/5 K. 2016/6 T. 9.5.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
40
CB., E. 2016/4 K. 2016/5 T. 9.5.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
41
CB., E. 2016/6 K. 2016/7 T. 9.5.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
42
CB., E. 2016/3 K. 2016/4 T. 11.4.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
43
CB., E. 2015/43 K. 2016/1 T. 25.1.2016 · Uyuşmazlık Mahkemesi
44
CB., E. 2002/25 K. 2002/19 T. 27.5.2002 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askerin izinde bulunduğu gün hırsızlık yapması • hırsızlık • kamu davası

45
CB., E. 2009/33 K. 2009/33 T. 7.12.2009 · Uyuşmazlık Mahkemesi

5275 sayılı yasa’nın 98. maddesı uyarınca lehe olan hükümler

46
CB., E. 2013/1274 K. 2013/1382 T. 30.9.2013 · Uyuşmazlık Mahkemesi

imar planından kaynaklanan tazmınat davasının, idari yargı yerinde çözümlenmesı gerektığı

47
CB., E. 1995/12 K. 1995/12 T. 9.6.1995 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askeri suç kapsamına girmeyen suçlar • irtikap suçu • yalan tanıklık suçu

48
CB., E. 1995/25 K. 1995/26 T. 29.9.1995 · Uyuşmazlık Mahkemesi
49
CB., E. 1996/2 K. 1996/1 T. 9.2.1996 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askeri yasak bölge • fotoğraf çekmek • sivil kişilerin askeri yasak bölgede fotoğraf çekmesi

50
CB., E. 1996/1 K. 1996/5 T. 29.3.1996 · Uyuşmazlık Mahkemesi

askerin mülki görevdeyken işlediği suç • askerlik görevini kötüye kullanma • irtikap • jandarma subay ve astsubayları aleyhinde açılan kamu davaları • mülki görevde bulunan askerin suç işlemesi • rüşvet almak • zimmet suçu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.