S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.041

3
4
CB., E. 2015/2 K. 2015/2 T. 2.2.2015Uyuşmazlık Mahkemesi
5
CB., E. 2004/0 K. 2005/3 T. 7.2.2005Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kışı sanıklara yüklenen "alenen cınsı münasebette bulunmak, alenen haya-sızca vaz’u harekette bulunmak" suçları

6
CB., E. 2013/75 K. 2013/496 T. 8.4.2013Uyuşmazlık Mahkemesi

2918 sayılı yasa?nın ek 2/3. maddesi uyarınca verilen para cezasının ve aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi istemiyle açılan davanın, kabahatler kanunu?nun 3 ve 27/8. maddesi hükümleri uyarınca idari yargı yerinde çözülenmesi gerektiği hk.

7
CB., E. 2013/15 K. 2013/18 T. 3.5.2013Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kışı sanık hakkında, askerı suç olmayan, asker kışıye karşı veya askerlık hızmet ve görevlerı ıle ılgılı olarak ışlendığı de ılerı sürülmeyen ?hükümlü veya tutuklunun kaçması? suçu nedenıyle açılan kamu davasının, adli yargı yerınde görülmesının gerektığı hk.

8
CB., E. 2001/19 K. 2001/14 T. 26.2.2007Uyuşmazlık Mahkemesi

askerlık hızmet ve görevlerı ıle ılgılı olarak ışlendığı

9
CB., E. 2002/31 K. 2002/35 T. 7.10.2004Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kışı sanıklara yüklenen "ırtıkap, uyuşturucu madde kullanmak" suçu

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
CB., E. 1989/5 K. 1989/5 T. 30.1.1989Uyuşmazlık Mahkemesi

olumsuz görev uyuşmazlığı • yedieminden mahcuz malı zaptetmek

42
CB., E. 2016/7 K. 2016/8 T. 6.6.2016Uyuşmazlık Mahkemesi
43
CB., E. 2016/8 K. 2016/9 T. 6.6.2016Uyuşmazlık Mahkemesi
44
45
CB., E. 2016/4 K. 2016/5 T. 9.5.2016Uyuşmazlık Mahkemesi
46
CB., E. 2016/5 K. 2016/6 T. 9.5.2016Uyuşmazlık Mahkemesi
47
CB., E. 2016/6 K. 2016/7 T. 9.5.2016Uyuşmazlık Mahkemesi
48
CB., E. 1997/2 K. 1997/1 T. 31.1.1997Uyuşmazlık Mahkemesi

asker kişilerin işlediği suç • kızı rızaen alıkoyma suçu • reşit olmayan kızı rızası ile alıkoyma

49
CB., E. 1997/4 K. 1997/3 T. 31.1.1997Uyuşmazlık Mahkemesi

askeri malzeme hırsızlığı • hırsızlık konusu askeri malzemeyi satın almak • sivil kişinin işlediği suç

50
CB., E. 1997/11 K. 1997/10 T. 14.3.1997Uyuşmazlık Mahkemesi

bölge idare mahkemesi kararıyla savcılık kararı arasında uyuşmazlık • cumhuriyet başsavcılığının yargı yeri niteliği bulunmaması • ilçe yönetim kurulu kararına itiraz üzerine verilen bölge idare mahkemesi kararı • olumsuz görev uyuşmazlığı niteliği bulunmaması • uyuşmazlık mahkemesinin görev alanı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: