S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 2.086.180

2
14. HD., E. 2016/4334 K. 2018/9137 T. 17.12.2018 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • icra yoluyla satış • davanın kabulü • paylı mülkiyet

3
7. CD., E. 2015/24921 K. 2019/27845 T. 12.3.2019 · Yargıtay

mühürde sahtecilik • görevi kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık

4
21. HD., E. 2017/5171 K. 2018/9703 T. 25.12.2018 · Yargıtay

iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi zarar • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • görevsizlik kararı

5
14. HD., E. 2016/3795 K. 2018/9338 T. 20.12.2018 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • taleple bağlılık ilkesi • satış bedeli • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

6
14. HD., E. 2016/3609 K. 2018/9320 T. 20.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • nispi vekalet ücreti • karşı dava • ön inceleme • önalım hakkı

7
14. HD., E. 2016/4027 K. 2018/9294 T. 20.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • geçit hakkı • geçit hakkı tesisi

8
16. HD., E. 2016/1678 K. 2018/8012 T. 20.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • paylı mülkiyet • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

9
19. HD., E. 2018/3114 K. 2018/6714 T. 19.12.2018 · Yargıtay

el yazısı • cezai şart • eksik inceleme • tazminat davası • kefalet sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • davanın kabulü • kefil olma

10
19. HD., E. 2018/2930 K. 2018/6712 T. 19.12.2018 · Yargıtay

ayıp ihbarı • gizli ayıp • bedel iadesi • davanın kabulü

11
19. HD., E. 2017/4526 K. 2018/6708 T. 19.12.2018 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • delil başlangıcı • sebepsiz zenginleşme • kötüniyet tazminatı • ciranta • keşideci

12
21. HD., E. 2017/5643 K. 2018/9457 T. 18.12.2018 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • birleşme kararı • bilirkişi raporu

13
16. HD., E. 2016/5627 K. 2018/7925 T. 18.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

14
16. HD., E. 2016/5626 K. 2018/7924 T. 18.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • hukuki yarar yokluğu

15
16. HD., E. 2016/5484 K. 2018/7918 T. 18.12.2018 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

16
16. HD., E. 2016/3676 K. 2018/7916 T. 18.12.2018 · Yargıtay

karşı dava • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

17
16. HD., E. 2016/3794 K. 2018/7899 T. 18.12.2018 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

18
7. CD., E. 2015/14007 K. 2019/27821 T. 13.3.2019 · Yargıtay

müsadere • hak yoksunluğu

19
7. CD., E. 2015/13808 K. 2019/28125 T. 18.3.2019 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere

21
7. CD., E. 2015/14101 K. 2019/28363 T. 20.3.2019 · Yargıtay

müsadere • hak yoksunluğu

25
7. CD., E. 2015/15014 K. 2019/28647 T. 27.3.2019 · Yargıtay

hak yoksunluğu • müsadere

26
7. CD., E. 2019/1504 K. 2019/28695 T. 25.3.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • suç işlemek için örgüt kurma • suçu meslek edinen kişi • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • itiyadi suç

27
15. CD., E. 2017/31551 K. 2019/4708 T. 2.5.2019 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

28
17. HD., E. 2016/3200 K. 2018/7633 T. 11.9.2018 · Yargıtay

satış bedeli • cebri icra • cevap dilekçesi • davanın kabulü

31
19. HD., E. 2016/17124 K. 2018/4020 T. 11.9.2018 · Yargıtay

müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • karşı dava

32
19. HD., E. 2017/3547 K. 2018/4002 T. 11.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • bilirkişi raporu • tespit davası

33
17. HD., E. 2017/2222 K. 2018/7408 T. 5.9.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • muvazaalı işlem • iflâs idaresi • iflas masası • kira sözleşmesinin iptali • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi

34
17. HD., E. 2015/15185 K. 2018/7359 T. 4.9.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
17. HD., E. 2016/6183 K. 2018/8220 T. 26.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamu borcu • muvazaa iddiası • davanın kabulü

36
17. HD., E. 2016/3065 K. 2018/8218 T. 26.9.2018 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu

37
17. HD., E. 2015/14964 K. 2018/8160 T. 25.9.2018 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • poliçe • davanın kabulü • tazminat davası

38
17. HD., E. 2015/15098 K. 2018/8090 T. 24.9.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • tazminat davası

39
19. HD., E. 2017/1919 K. 2018/4374 T. 20.9.2018 · Yargıtay

menfi tespit • tespit davası • harç muafiyeti • tespit kararı

40
19. HD., E. 2017/2915 K. 2018/4274 T. 18.9.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu

41
21. HD., E. 2017/4314 K. 2018/6425 T. 17.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • doğum tarihinin düzeltilmesi • davanın kabulü

42
17. HD., E. 2017/5599 K. 2018/7725 T. 13.9.2018 · Yargıtay

bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • davanın kabulü

43
19. HD., E. 2016/19324 K. 2018/4081 T. 12.9.2018 · Yargıtay

aval • aval veren • bono • cevap dilekçesi • davanın kabulü

44
19. HD., E. 2016/19446 K. 2018/4630 T. 1.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • tespit davası

45
19. HD., E. 2016/19418 K. 2018/4637 T. 1.10.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası

46
17. HD., E. 2015/15899 K. 2018/8300 T. 27.9.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası

47
19. HD., E. 2016/19112 K. 2018/4555 T. 27.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • fatura • ticari defter • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi

48
17. HD., E. 2015/16312 K. 2018/8796 T. 8.10.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • geçici sakatlık • işgöremezlik hali • tazminat davası • davanın kabulü

49
19. HD., E. 2017/3859 K. 2018/4886 T. 9.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • ön inceleme

50
19. HD., E. 2017/1683 K. 2018/4659 T. 2.10.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • kira bedeli • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: