S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.548.207

1
8. HD., E. 2022/5575 K. 2024/883 T. 19.2.2024

devlet ormanı • bilirkişi raporu • tapuya şerh • hakem kurulu kararı • ön inceleme • orman kadastrosu • tapunun beyanlar hanesine şerh konulması

2
8. HD., E. 2022/5566 K. 2024/882 T. 19.2.2024

devlet ormanı • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • tapuya şerh • hakem kurulu kararı • ön inceleme • orman kadastrosu

3
3. HD., E. 2023/2779 K. 2024/686 T. 19.2.2024

götürü bedel • fatura • yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

4
3. HD., E. 2023/4122 K. 2024/685 T. 19.2.2024

fatura • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • görevsizlik kararı • ön inceleme

5
11. HD., E. 2023/2505 K. 2024/1177 T. 19.2.2024

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • ilk itirazlar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

6
11. HD., E. 2023/2503 K. 2024/1176 T. 19.2.2024

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • ilk itirazlar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

7
11. HD., E. 2023/2502 K. 2024/1175 T. 19.2.2024

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • ilk itirazlar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

8
11. HD., E. 2023/2499 K. 2024/1174 T. 19.2.2024

hak düşürücü süre • yargılama giderleri • cevap dilekçesi • ilk itirazlar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

9
11. HD., E. 2023/2506 K. 2024/1173 T. 19.2.2024

yabancı mahkeme kararının tanınması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

10
11. HD., E. 2023/2504 K. 2024/1172 T. 19.2.2024

cevap dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme • tespit kararı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: