S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.162.149

1
22. HD., E. 2016/8279 K. 2016/11459 T. 19.4.2016 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

2
14. CD., E. 2016/9258 K. 2021/48 T. 11.1.2021 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar

3
9. CD., E. 2020/4151 K. 2021/235 T. 21.1.2021 · Yargıtay

tefecilik • tehdit

5
14. CD., E. 2016/9674 K. 2021/49 T. 11.1.2021 · Yargıtay

cinsel saldırı

6
14. CD., E. 2016/10210 K. 2021/58 T. 11.1.2021 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

7
2. HD., E. 2020/6266 K. 2021/151 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

8
3. CD., E. 2020/19991 K. 2021/223 T. 5.1.2021 · Yargıtay

yaralama • kasten yaralama • basit yaralama

9
2. HD., E. 2020/6036 K. 2021/232 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • eksik inceleme • ispat yükü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

10
2. HD., E. 2020/5767 K. 2021/249 T. 14.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

14
14. CD., E. 2016/3711 K. 2021/235 T. 18.1.2021 · Yargıtay

çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • reşit olmayanla cinsel ilişki • yaş küçüklüğü

15
2. HD., E. 2020/5018 K. 2021/295 T. 18.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • karşı dava

16
9. CD., E. 2020/7522 K. 2021/229 T. 21.1.2021 · Yargıtay

iletişimin tespiti • suç işlemek için örgüt kurma • tefecilik

17
9. CD., E. 2020/1026 K. 2021/269 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

18
9. CD., E. 2020/1434 K. 2021/270 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

19
9. CD., E. 2020/2921 K. 2021/271 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

24
10. CD., E. 2019/2509 K. 2021/235 T. 12.1.2021 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • yaralama

25
9. CD., E. 2020/8246 K. 2021/24 T. 12.1.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • görevi kötüye kullanma • basit yaralama • güveni kötüye kullanma • yaralama

26
2. HD., E. 2020/6459 K. 2021/72 T. 12.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama

27
2. HD., E. 2020/6466 K. 2021/73 T. 12.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • ipoteğin kaldırılması istemi • davanın kabulü • kooperatif • karşı dava • tavzih kararı • tavzih talebi

28
2. HD., E. 2020/6260 K. 2021/75 T. 12.1.2021 · Yargıtay

çocukla kişisel ilişki kurulması

29
12. CD., E. 2020/1542 K. 2021/10 T. 11.1.2021 · Yargıtay

taksirle öldürme

30
10. CD., E. 2017/1742 K. 2021/118 T. 11.1.2021 · Yargıtay

muhafaza altına alma • zincirleme suç

31
14. CD., E. 2016/8912 K. 2021/19 T. 11.1.2021 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • dava zamanaşımı • cinsel istismar • nitelikli cinsel istismar • reşit olmayanla cinsel ilişki • tehdit

32
2. HD., E. 2020/5879 K. 2021/30 T. 11.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

33
14. CD., E. 2016/3985 K. 2021/34 T. 11.1.2021 · Yargıtay

cinsel istismar • cinsel taciz • çocukların cinsel istismarı

34
11. CD., E. 2017/10396 K. 2021/3 T. 11.1.2021 · Yargıtay

ek savunma hakkı • sahtecilik ve dolandırıcılık

35
11. CD., E. 2020/3901 K. 2021/44 T. 11.1.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • zincirleme suç

36
11. CD., E. 2018/5038 K. 2021/141 T. 13.1.2021 · Yargıtay

müsadere • sahtecilik ve dolandırıcılık

37
2. HD., E. 2020/6148 K. 2021/144 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • mirasçıların eksik gösterilmesi • yasal temsilci • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme

39
5. CD., E. 2020/3154 K. 2020/14273 T. 21.12.2020 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
5. HD., E. 2020/11902 K. 2021/1803 T. 18.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

41
9. HD., E. 2020/4848 K. 2021/2206 T. 25.1.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • asgari geçim indirimi • istinaf dilekçesi • karşı dava

42
22. HD., E. 2017/18102 K. 2018/25657 T. 28.11.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • iş sözleşmesi • davadan feragat • davanın konusuz kalması • ön inceleme

45
15. CD., E. 2019/1135 K. 2020/10108 T. 20.10.2020 · Yargıtay

bedelsiz senedi kullanma

46
12. HD., E. 2020/2292 K. 2020/10037 T. 19.11.2020 · Yargıtay

emre muharrer senet • rehnin paraya çevrilmesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bono • kambiyo senetleri • poliçe • kredi sözleşmesinde müteselsil kefil

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
15. CD., E. 2017/25949 K. 2020/10207 T. 20.10.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • basit yaralama • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama

48
17. HD., E. 2016/15492 K. 2019/10184 T. 5.11.2019 · Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

49
17. HD., E. 2017/4354 K. 2019/10245 T. 6.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • ehliyetsizlik • destekten yoksun kalma tazminatı • rücu hakkı • tazminat davası • mes’uliyet sigortası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • davanın kabulü • harç muafiyeti

50
17. HD., E. 2017/2778 K. 2019/10264 T. 6.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta sözleşmesi • hasar bedeli • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • poliçe

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: