S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 31.272

1
1. CD., E. 2019/3572 K. 2019/4983 T. 18.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs

2
1. CD., E. 2019/1911 K. 2019/5343 T. 3.12.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • yaralama

3
1. CD., E. 2017/3702 K. 2019/4598 T. 4.11.2019 · Yargıtay

tasarlayarak adam öldürme • haksız tahrik

4
1. CD., E. 2019/802 K. 2019/4603 T. 4.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • haksız tahrik • yaralama

5
1. CD., E. 2019/2940 K. 2019/4627 T. 4.11.2019 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • taksirle öldürme • bilinçli taksir • olası kastla öldürme • iştirak

6
1. CD., E. 2017/3540 K. 2019/4650 T. 4.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik

7
1. CD., E. 2019/1899 K. 2019/4674 T. 4.11.2019 · Yargıtay

haksız tahrik • kasten öldürme

8
1. CD., E. 2018/5719 K. 2019/4675 T. 5.11.2019 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • haksız tahrik • kan gütme saikiyle öldürme

9
1. CD., E. 2017/3696 K. 2019/4700 T. 5.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik

10
1. CD., E. 2019/894 K. 2019/4741 T. 6.11.2019 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs

11
1. CD., E. 2019/2509 K. 2019/4760 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • yaralama

12
1. CD., E. 2019/2717 K. 2019/4786 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme

13
1. CD., E. 2019/2680 K. 2019/4787 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • meşru savunma • tehdit • hırsızlık

14
1. CD., E. 2019/2866 K. 2019/4809 T. 11.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik • cinsel saldırı

15
1. CD., E. 2019/2847 K. 2019/4823 T. 11.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme

16
1. CD., E. 2017/3566 K. 2019/4825 T. 11.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • nitelikli yağma • yağma

17
1. CD., E. 2017/3663 K. 2019/4837 T. 11.11.2019 · Yargıtay

nitelikli yağma • yağma

18
1. CD., E. 2019/3550 K. 2019/4840 T. 11.11.2019 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • meşru savunma • hakaret • haksız tahrik

19
1. CD., E. 2017/3632 K. 2019/4846 T. 11.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • hakaret • yaralama

20
1. CD., E. 2019/1433 K. 2019/4848 T. 11.11.2019 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • haksız tahrik • yaş küçüklüğü • yaralama

21
1. CD., E. 2019/3232 K. 2019/4865 T. 12.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • silahla tehdit • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • tehdit • haksız tahrik

22
1. CD., E. 2019/2959 K. 2019/4894 T. 12.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • tehdit • haksız tahrik

23
1. CD., E. 2019/2992 K. 2019/4913 T. 12.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adli muayene • haksız tahrik

24
1. CD., E. 2019/2962 K. 2019/4918 T. 13.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • haksız tahrik • cinsel saldırı

25
1. CD., E. 2017/3638 K. 2019/4935 T. 13.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • mala zarar verme • basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma • haksız tahrik • iştirak

26
1. CD., E. 2019/3352 K. 2019/4947 T. 13.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik

27
1. CD., E. 2019/2635 K. 2019/4615 T. 4.11.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • adam öldürme • suç işlemek için örgüt kurma • düşünce hürriyeti • ateşli silah • hürriyetten yoksun kılma • yağma • iştirak

28
1. CD., E. 2019/2795 K. 2019/4785 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • taksirle öldürme • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • nitelikli öldürme • olası kastla öldürme • bilinçli taksir

29
1. CD., E. 2019/2650 K. 2019/4782 T. 6.11.2019 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • ateşli silah • kan gütme saikiyle öldürme

30
1. CD., E. 2019/2905 K. 2019/4767 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • silahla tehdit • kasten yaralama • basit yaralama • olası kastla öldürme • hakaret • haksız tahrik • tehdit • yaralama

31
1. CD., E. 2019/1085 K. 2019/4763 T. 6.11.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten öldürme • silahlı örgüt • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • suç işlemek için örgüt kurma • tehdit • meşru savunma • nitelikli yağma • yağma • yaralama • örgüte üye olma • haksız tahrik • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali • iştirak

32
1. CD., E. 2019/3273 K. 2019/4762 T. 6.11.2019 · Yargıtay

sınırın aşılması • silahla kasten yaralama • kasten öldürme • kasten yaralama • meşru savunma • ateşli silah • haksız tahrik • yaralama • iştirak

33
1. CD., E. 2019/1919 K. 2019/4761 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • iştirak

34
1. CD., E. 2018/1258 K. 2019/4758 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • tehdit • yaralama

35
1. CD., E. 2019/3019 K. 2019/4754 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • bağlılık kuralı

36
1. CD., E. 2019/2761 K. 2019/4753 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • bağlılık kuralı • nitelikli yağma • yağma

37
1. CD., E. 2017/3457 K. 2019/4749 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik

38
1. CD., E. 2017/3558 K. 2019/4744 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • haksız tahrik • tehdit • yaralama

39
1. CD., E. 2017/3553 K. 2019/4743 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • azmettirme • haksız tahrik

40
1. CD., E. 2017/3564 K. 2019/4742 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • yaralama

41
1. CD., E. 2017/3555 K. 2019/4735 T. 6.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • adliyeye karşı suçlar • suça iştirak • suçluyu kayırma • ek savunma hakkı • tasarlayarak adam öldürme • görevi kötüye kullanma • görevi yaptırmamak için direnme • haksız tahrik • iştirak • yaralama

42
1. CD., E. 2019/1873 K. 2019/4726 T. 5.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • azmettirme • tasarlayarak adam öldürme • nitelikli öldürme • ruhsatsız silah taşıma • yağma • tehdit

43
1. CD., E. 2018/1492 K. 2019/4722 T. 5.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme

44
1. CD., E. 2019/2495 K. 2019/4699 T. 5.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • yaralama

45
1. CD., E. 2017/3346 K. 2019/4690 T. 5.11.2019 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten öldürme • tehdit • haksız tahrik

46
1. CD., E. 2019/1038 K. 2019/4683 T. 5.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • suça iştirak • yaralama • iştirak

47
1. CD., E. 2019/2673 K. 2019/4666 T. 4.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • taksirle öldürme • bağlılık kuralı

48
1. CD., E. 2018/310 K. 2019/4654 T. 4.11.2019 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • kasten öldürme • kasten yaralama • meşru savunma • haksız tahrik • yaralama

49
1. CD., E. 2017/3212 K. 2019/4652 T. 4.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • meşru savunma • haksız tahrik • yaş küçüklüğü

50
1. CD., E. 2019/2859 K. 2019/4637 T. 4.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • bağlılık kuralı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: