S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 31.591

1
1. CD., E. 2019/4008 K. 2020/594 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • hakaret • yaralama

2
1. CD., E. 2020/302 K. 2020/976 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • nitelikli yağma • cinsel saldırı • yağma

3
1. CD., E. 2020/609 K. 2020/980 T. 9.3.2020 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • akıl hastalığı • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • haksız tahrik

4
1. CD., E. 2020/150 K. 2020/932 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fuhuş • basit yaralama • kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama

5
1. CD., E. 2019/4056 K. 2020/996 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme

6
1. CD., E. 2020/556 K. 2020/1039 T. 11.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs

7
1. CD., E. 2019/4177 K. 2020/1049 T. 11.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik

8
1. CD., E. 2019/1784 K. 2020/176 T. 20.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten öldürme • silahla kasten yaralama • kasten yaralama • hak yoksunluğu • yaralama • yaş küçüklüğü

9
1. CD., E. 2019/4179 K. 2020/803 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik

10
1. CD., E. 2019/2820 K. 2020/804 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • konut dokunulmazlığının ihlali • suça azmettirme • mala zarar verme • azmettirme • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli öldürme • tehdit • haksız tahrik • sahtecilik ve dolandırıcılık

11
1. CD., E. 2020/292 K. 2020/806 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • meşru savunma • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • yaralama • haksız tahrik

12
1. CD., E. 2020/8 K. 2020/809 T. 2.3.2020 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • suç üstlenme • asli fail • tehdit • haksız tahrik

13
1. CD., E. 2019/3119 K. 2020/819 T. 2.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten öldürme • ateşli silah • tasarlayarak adam öldürme • tehdit • hakaret

14
1. CD., E. 2019/535 K. 2020/820 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • adil yargılamayı etkileme • kasten öldürmeye teşebbüs • bağlılık kuralı • tasarlayarak adam öldürme • ruhsatsız silah taşıma

15
1. CD., E. 2020/355 K. 2020/821 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • bağlılık kuralı • haksız tahrik

16
1. CD., E. 2020/371 K. 2020/825 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik • iştirak

17
1. CD., E. 2020/375 K. 2020/826 T. 2.3.2020 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • meşru savunma • olası kastla yaralama • haksız tahrik • yaralama

18
1. CD., E. 2020/441 K. 2020/829 T. 2.3.2020 · Yargıtay

haksız tahrik • iştirak • kasten öldürme • müsadere • ruhsatsız silah taşıma

19
1. CD., E. 2018/1544 K. 2020/835 T. 2.3.2020 · Yargıtay

haksız tahrik • hakaret • kasten öldürme • tehdit

20
1. CD., E. 2018/5614 K. 2020/838 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

21
1. CD., E. 2017/3384 K. 2020/839 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten öldürme • silahla kasten yaralama • adam öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi

22
1. CD., E. 2018/3188 K. 2020/840 T. 2.3.2020 · Yargıtay

içtima • kanun yararına bozma • yaralama • kasten öldürme • kasten yaralama

23
1. CD., E. 2018/4506 K. 2020/841 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

24
1. CD., E. 2018/3203 K. 2020/842 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • kasten yaralama • hırsızlık • içtima • yaralama • nitelikli hırsızlık

25
1. CD., E. 2019/2472 K. 2020/843 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • silahlı örgüt • silahlı örgüt kurma • nitelikli yağma • örgüte üye olma • suç işlemek için örgüt kurma • tasarlayarak adam öldürme • yağma

26
1. CD., E. 2018/4017 K. 2020/850 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • asli fail • olası kastla yaralama • haksız tahrik • yaralama • iştirak

27
1. CD., E. 2019/4068 K. 2020/851 T. 3.3.2020 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • meşru savunma • ruhsatsız silah taşıma

28
1. CD., E. 2020/175 K. 2020/859 T. 3.3.2020 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • haksız tahrik • kasten öldürmeye teşebbüs

29
1. CD., E. 2020/26 K. 2020/873 T. 3.3.2020 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • meşru savunma • haksız tahrik • nitelikli öldürme • tasarlayarak adam öldürme

30
1. CD., E. 2020/461 K. 2020/874 T. 3.3.2020 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • meşru savunma • haksız tahrik • iştirak

31
1. CD., E. 2019/2468 K. 2020/875 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • tehdit • yaralama

32
1. CD., E. 2020/806 K. 2020/880 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • asli fail • iştirak

33
1. CD., E. 2020/349 K. 2020/884 T. 3.3.2020 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • şantaj • tehdit

34
1. CD., E. 2018/1549 K. 2020/888 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • akıl hastalığı • meşru savunma • haksız tahrik

35
1. CD., E. 2018/2950 K. 2020/889 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • nitelikli yağma • yağma

36
1. CD., E. 2018/1643 K. 2020/890 T. 4.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • haksız tahrik • iştirak

37
1. CD., E. 2019/3708 K. 2020/891 T. 4.3.2020 · Yargıtay

suç örgütüne üye olmak • nitelikli yağma • örgüte üye olma • yağma • yaş küçüklüğü

38
1. CD., E. 2019/321 K. 2020/908 T. 4.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • suça iştirak • kişi hürriyetinden yoksun kılma • eziyet • asli fail • haksız tahrik • iştirak

39
1. CD., E. 2019/3993 K. 2020/864 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme

40
1. CD., E. 2020/449 K. 2020/881 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs

41
1. CD., E. 2020/19 K. 2020/885 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • nitelikli öldürme

42
1. CD., E. 2018/1769 K. 2020/894 T. 4.3.2020 · Yargıtay

adam öldürme • azmettirme • kasten öldürme • suça azmettirme

43
1. CD., E. 2019/4029 K. 2020/897 T. 4.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • hakaret • haksız tahrik

44
1. CD., E. 2019/3871 K. 2020/902 T. 4.3.2020 · Yargıtay

kasten öldürme

45
1. CD., E. 2018/1619 K. 2020/906 T. 4.3.2020 · Yargıtay

eziyet • kasten öldürme • konut dokunulmazlığının ihlali

46
1. CD., E. 2018/1412 K. 2020/647 T. 19.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • tasarlayarak adam öldürme • hakaret • haksız tahrik

47
1. CD., E. 2019/1325 K. 2020/675 T. 24.2.2020 · Yargıtay

nitelikli öldürme

48
1. CD., E. 2019/3145 K. 2020/686 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • ateşli silah

49
1. CD., E. 2020/683 K. 2020/698 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • haksız tahrik • tasarlayarak adam öldürme

50
1. CD., E. 2019/3579 K. 2020/700 T. 25.2.2020 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • haksız tahrik • tehdit • iştirak • yalan tanıklık • yaralama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: