S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.568

1
12. CD., E. 2019/13230 K. 2020/1033 T. 4.2.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

2
12. CD., E. 2019/5413 K. 2020/1039 T. 4.2.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme • taksirli suç • bilinçli taksir • hak yoksunluğu

3
12. CD., E. 2019/8263 K. 2020/998 T. 3.2.2020 · Yargıtay

özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

4
12. CD., E. 2019/5982 K. 2020/1001 T. 4.2.2020 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

5
12. CD., E. 2019/3732 K. 2020/1012 T. 4.2.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • bilinçli taksir • yaralama

6
12. CD., E. 2019/6064 K. 2020/1031 T. 4.2.2020 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

7
12. CD., E. 2017/11439 K. 2020/1041 T. 4.2.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • taksirle yaralama • taksirli suç • yaralama

8
12. CD., E. 2019/5083 K. 2020/967 T. 3.2.2020 · Yargıtay

orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • suçun işlendiği yer • taksirle öldürme • taksirli suç • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

9
12. CD., E. 2019/5376 K. 2020/1042 T. 4.2.2020 · Yargıtay

bilinçli taksir • taksirle öldürme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

11
12. CD., E. 2019/13382 K. 2020/929 T. 3.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

12
12. CD., E. 2019/13464 K. 2020/931 T. 3.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • taksirle yaralama • mala zarar verme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

14
12. CD., E. 2019/6784 K. 2020/935 T. 3.2.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten yaralama • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

15
12. CD., E. 2019/13030 K. 2020/1010 T. 4.2.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme • taksirle yaralama • yaralama

16
12. CD., E. 2019/5138 K. 2020/995 T. 3.2.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

17
12. CD., E. 2017/4671 K. 2020/993 T. 3.2.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

18
12. CD., E. 2019/5153 K. 2020/991 T. 3.2.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

19
12. CD., E. 2019/5101 K. 2020/989 T. 3.2.2020 · Yargıtay

suçun işlendiği yer • taksirle öldürme • taksirli suç • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • özen yükümlülüğüne aykırılık

20
12. CD., E. 2019/5154 K. 2020/987 T. 3.2.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

21
12. CD., E. 2019/7431 K. 2020/985 T. 3.2.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

22
12. CD., E. 2019/5134 K. 2020/980 T. 3.2.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

23
12. CD., E. 2018/6332 K. 2020/1023 T. 4.2.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme • bilinçli taksir • iştirak

26
12. CD., E. 2019/4749 K. 2020/1133 T. 5.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • taksirle yaralama • yaralama

27
12. CD., E. 2018/5396 K. 2020/888 T. 23.1.2020 · Yargıtay

taksirli suç • iştirak • kültür ve tabiat varlıklarını koruma

28
12. CD., E. 2017/6367 K. 2020/884 T. 23.1.2020 · Yargıtay

taksirli suç • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • iştirak

29
12. CD., E. 2019/3539 K. 2020/883 T. 23.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • imar kirliliğine neden olma

32
12. CD., E. 2018/7959 K. 2020/857 T. 22.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • taksirle öldürme • ruhsatsız silah taşıma • hırsızlık

33
12. CD., E. 2019/4677 K. 2020/870 T. 22.1.2020 · Yargıtay

bilinçli taksir • cezada orantılılık ilkesi • suçun işlendiği yer • taksirle öldürme • orantılılık ilkesi

35
12. CD., E. 2017/3064 K. 2020/615 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • iştirak

36
12. CD., E. 2019/12891 K. 2020/620 T. 16.1.2020 · Yargıtay

iletişimin tespiti • iştirak

37
12. CD., E. 2019/5913 K. 2020/709 T. 21.1.2020 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

38
12. CD., E. 2019/2975 K. 2020/722 T. 21.1.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • taksirle yaralama • taksirli suç • yaralama

39
12. CD., E. 2019/4920 K. 2020/735 T. 21.1.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

40
12. CD., E. 2019/4908 K. 2020/736 T. 21.1.2020 · Yargıtay

iştirak • taksirle yaralama • yaralama

41
12. CD., E. 2019/13724 K. 2020/739 T. 21.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • taksirle yaralama • yaralama

42
12. CD., E. 2019/4959 K. 2020/745 T. 21.1.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • yaralama

43
12. CD., E. 2019/4939 K. 2020/749 T. 21.1.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

44
12. CD., E. 2017/10552 K. 2020/751 T. 21.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • bilinçli taksir • müsadere • taksirle öldürme • taksirle yaralama • yaralama • taksirli suç

45
12. CD., E. 2019/13129 K. 2020/753 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • taksirle yaralama • yaralama

46
12. CD., E. 2019/13268 K. 2020/754 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • bilinçli taksir • taksirle yaralama • yaralama

47
12. CD., E. 2019/2932 K. 2020/756 T. 21.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

48
12. CD., E. 2019/13229 K. 2020/752 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

49
12. CD., E. 2019/4639 K. 2020/789 T. 21.1.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • taksirli suç • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

50
12. CD., E. 2017/4624 K. 2020/782 T. 21.1.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: