S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 55.236

1
12. CD., E. 2011/10428 K. 2011/2066 T. 30.09.2011 · Yargıtay

karşılıksız çek

2
12. CD., E. 2016/12968 K. 2018/10204 T. 25.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme

3
12. CD., E. 2017/1652 K. 2018/10208 T. 25.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • bilinçli taksir

4
12. CD., E. 2017/1587 K. 2018/10211 T. 25.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama

5
12. CD., E. 2018/4563 K. 2018/10219 T. 25.10.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • kanun yararına bozma

6
12. CD., E. 2018/4835 K. 2018/10226 T. 25.10.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

7
12. CD., E. 2018/1786 K. 2018/10236 T. 25.10.2018 · Yargıtay

seçenek yaptırım • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

8
12. CD., E. 2018/3277 K. 2018/10241 T. 25.10.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

9
12. CD., E. 2018/3432 K. 2018/10243 T. 25.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • bilinçli taksir

10
12. CD., E. 2018/2784 K. 2018/10246 T. 25.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • basit yaralama • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • zorunluluk hali

11
12. CD., E. 2016/12222 K. 2018/10255 T. 25.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • taksirli suç • iştirak

12
12. CD., E. 2018/4416 K. 2018/10259 T. 25.10.2018 · Yargıtay

tehdit • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

13
12. CD., E. 2018/5580 K. 2018/10260 T. 25.10.2018 · Yargıtay

gizliliğin ihlali • iştirak • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • müsadere

17
12. CD., E. 2016/12091 K. 2018/10111 T. 23.10.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • taksirle yaralama • bilinçli taksir • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

18
12. CD., E. 2017/643 K. 2018/10102 T. 23.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama

19
12. CD., E. 2017/767 K. 2018/10091 T. 23.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • seçenek yaptırım

20
12. CD., E. 2017/1323 K. 2018/10076 T. 23.10.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma • seçenek yaptırım

21
12. CD., E. 2018/5837 K. 2018/10060 T. 23.10.2018 · Yargıtay

tehdit • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hakaret

22
12. CD., E. 2016/13153 K. 2018/10115 T. 23.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme

23
12. CD., E. 2018/3464 K. 2018/10126 T. 23.10.2018 · Yargıtay

basit yaralama • seçenek yaptırım • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

24
12. CD., E. 2017/377 K. 2018/10084 T. 23.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • taksirli suç • bilinçli taksir • iştirak

25
12. CD., E. 2016/13149 K. 2018/10036 T. 22.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme

26
12. CD., E. 2017/400 K. 2018/10044 T. 22.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • iştirak

27
12. CD., E. 2018/3630 K. 2018/10030 T. 22.10.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma • kanun yararına bozma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
12. CD., E. 2016/11921 K. 2018/10028 T. 22.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • bilinçli taksir • iştirak

30
12. CD., E. 2017/229 K. 2018/10035 T. 22.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • seçenek yaptırım

31
12. CD., E. 2018/4211 K. 2018/10039 T. 22.10.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma • iştirak

32
12. CD., E. 2013/21602 K. 2014/14039 T. 16.04.2014 · Yargıtay

taksirle öldürme

33
12. CD., E. 2018/4595 K. 2018/10133 T. 24.10.2018 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

34
12. CD., E. 2017/957 K. 2018/10135 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama

35
12. CD., E. 2016/13037 K. 2018/10136 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

36
12. CD., E. 2017/934 K. 2018/10142 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • seçenek yaptırım

37
12. CD., E. 2017/935 K. 2018/10143 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • bilinçli taksir

38
12. CD., E. 2017/12348 K. 2018/10146 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme

39
12. CD., E. 2018/3639 K. 2018/10150 T. 24.10.2018 · Yargıtay

tehdit • özel hayatın gizliliğini ihlal • kanun yararına bozma

40
12. CD., E. 2018/4748 K. 2018/10154 T. 24.10.2018 · Yargıtay

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • özel hayatın gizliliğini ihlal

41
12. CD., E. 2018/4753 K. 2018/10157 T. 24.10.2018 · Yargıtay

hakaret • özel hayatın gizliliğini ihlal

42
12. CD., E. 2018/4455 K. 2018/10181 T. 24.10.2018 · Yargıtay

hakkın kullanılması • özel hayatın gizliliğini ihlal

43
12. CD., E. 2018/463 K. 2018/10187 T. 24.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • ek savunma hakkı • mükerrirlere özgü infaz rejimi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • iştirak

44
12. CD., E. 2017/1099 K. 2018/10188 T. 24.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • taksirle öldürme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

45
12. CD., E. 2017/1028 K. 2018/10190 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • seçenek yaptırım

46
12. CD., E. 2017/1039 K. 2018/10192 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • iştirak

47
12. CD., E. 2017/1058 K. 2018/10194 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama

48
12. CD., E. 2017/1029 K. 2018/10195 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • iştirak

49
12. CD., E. 2017/1050 K. 2018/10198 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle yaralama • sağır ve dilsizlik

50
12. CD., E. 2016/11312 K. 2018/10200 T. 24.10.2018 · Yargıtay

taksirle öldürme • iştirak

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.