S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 64.338

1
12. CD., E. 2021/1914 K. 2023/2431 T. 6.7.2023

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • tehdit

3
12. CD., E. 2021/3202 K. 2023/2454 T. 6.7.2023

taksirle öldürme • bilinçli taksir

4
12. CD., E. 2021/492 K. 2023/2453 T. 6.7.2023

kasten öldürme • kasten yaralama • taksirle öldürme • görevli memura hakaret • olası kastla öldürme • bilinçli taksir • hakaret • yaralama • iştirak

5
12. CD., E. 2023/3849 K. 2023/2452 T. 6.7.2023

fikri içtima • hakkı olmayan yere tecavüz • içtima

6
12. CD., E. 2022/9707 K. 2023/2450 T. 6.7.2023

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • mühür bozma • imar kirliliğine neden olma • iştirak

8
12. CD., E. 2021/2530 K. 2023/2448 T. 6.7.2023

dava zamanaşımı • suça teşebbüs • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • iletişimin tespiti

10
12. CD., E. 2022/9192 K. 2023/2445 T. 6.7.2023

adli muayene • taksirle yaralama • orantılılık ilkesi • yaralama • cezada orantılılık ilkesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: