S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 48.492

2
12. CD., E. 2019/6986 K. 2020/3372 T. 10.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

3
12. CD., E. 2019/13834 K. 2020/3371 T. 10.6.2020 · Yargıtay

muhafaza altına alma

4
12. CD., E. 2020/98 K. 2020/3367 T. 10.6.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • taksirle yaralama • taksirli suç • yaralama

5
12. CD., E. 2019/5443 K. 2020/3374 T. 10.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı

6
12. CD., E. 2017/5436 K. 2020/3375 T. 10.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • basit yaralama • yaralama

7
12. CD., E. 2018/1392 K. 2020/3377 T. 10.6.2020 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma

8
12. CD., E. 2019/6399 K. 2020/3384 T. 10.6.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

9
12. CD., E. 2019/4612 K. 2020/3520 T. 15.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • suç üstlenme • taksirle yaralama • yaralama

12
12. CD., E. 2018/5609 K. 2020/3370 T. 10.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • iştirak

13
12. CD., E. 2019/6404 K. 2020/3379 T. 10.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

14
12. CD., E. 2019/6401 K. 2020/3380 T. 10.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • bilinçli taksir • yaralama

15
12. CD., E. 2019/6407 K. 2020/3388 T. 10.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

16
12. CD., E. 2018/1725 K. 2020/3508 T. 15.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

17
12. CD., E. 2019/1725 K. 2020/3530 T. 15.6.2020 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma

18
12. CD., E. 2019/6398 K. 2020/3382 T. 10.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

19
12. CD., E. 2019/6395 K. 2020/3383 T. 10.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

20
12. CD., E. 2017/4101 K. 2020/3972 T. 24.6.2020 · Yargıtay

bilinçli taksir • taksirle öldürme

21
12. CD., E. 2020/220 K. 2020/3977 T. 24.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

22
12. CD., E. 2018/1728 K. 2020/3979 T. 24.6.2020 · Yargıtay

adli muayene • taksirle yaralama • yaralama

24
12. CD., E. 2019/6644 K. 2020/4026 T. 29.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten yaralama • taksirle yaralama • bilinçli taksir • yaralama • iştirak

25
12. CD., E. 2019/13933 K. 2020/4039 T. 29.6.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması • yaralama

26
12. CD., E. 2019/13055 K. 2020/4160 T. 1.7.2020 · Yargıtay

bilinçli taksir • taksirle öldürme

27
12. CD., E. 2020/839 K. 2020/4165 T. 1.7.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

28
12. CD., E. 2019/2966 K. 2020/4167 T. 1.7.2020 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • kasten yaralama • kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • meşru savunma • müsadere • hakaret • yaralama

29
12. CD., E. 2019/3561 K. 2020/4168 T. 1.7.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • özel hayatın gizliliğini ihlal • cinsel taciz

30
12. CD., E. 2019/4389 K. 2020/4171 T. 1.7.2020 · Yargıtay

kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • konut dokunulmazlığının ihlali • hakkın kullanılması • özel hayatın gizliliğini ihlal • zincirleme suç

31
12. CD., E. 2019/3331 K. 2020/4172 T. 1.7.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • tehdit • verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

32
12. CD., E. 2019/10551 K. 2020/4173 T. 1.7.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama • iştirak

33
12. CD., E. 2019/12227 K. 2020/4176 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tehdit • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

34
12. CD., E. 2019/7618 K. 2020/4182 T. 1.7.2020 · Yargıtay

bilinçli taksir • taksirle yaralama • ek savunma hakkı • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

35
12. CD., E. 2019/9707 K. 2020/4183 T. 1.7.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • tehdit • yaralama

36
12. CD., E. 2019/9250 K. 2020/4187 T. 1.7.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama

37
12. CD., E. 2017/3508 K. 2020/4188 T. 1.7.2020 · Yargıtay

patlayıcı madde

39
12. CD., E. 2017/3122 K. 2020/4194 T. 1.7.2020 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • tehdit

41
12. CD., E. 2017/3499 K. 2020/4196 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fikri içtima • gerçek içtima • içtima • müsadere

42
12. CD., E. 2017/3186 K. 2020/4197 T. 1.7.2020 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • hırsızlık

45
12. CD., E. 2017/2831 K. 2020/4211 T. 1.7.2020 · Yargıtay

hakaret • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs

46
12. CD., E. 2020/521 K. 2020/4212 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tehdit

47
12. CD., E. 2019/13341 K. 2020/4213 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • ceza zamanaşımı • ceza zamanaşımı süresi

48
12. CD., E. 2020/522 K. 2020/4216 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hakkı olmayan yere tecavüz

49
12. CD., E. 2017/455 K. 2020/4217 T. 1.7.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme • taksirli suç

50
12. CD., E. 2017/4105 K. 2020/4220 T. 1.7.2020 · Yargıtay

taksirle öldürme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: