S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.237

1
14. CD., E. 2016/6717 K. 2020/541 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • sarkıntılık

2
14. CD., E. 2016/6290 K. 2020/543 T. 20.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

3
14. CD., E. 2016/6310 K. 2020/545 T. 20.1.2020 · Yargıtay

tehdit • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

4
14. CD., E. 2016/8901 K. 2020/546 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • cinsel taciz

5
14. CD., E. 2016/6515 K. 2020/547 T. 20.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • tehdit • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • reşit olmayanla cinsel ilişki

6
14. CD., E. 2016/6299 K. 2020/548 T. 20.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • tehdit • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • yaş küçüklüğü • çocukların cinsel istismarı

7
14. CD., E. 2019/3096 K. 2020/569 T. 21.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

8
14. CD., E. 2018/5314 K. 2020/564 T. 21.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar

9
14. CD., E. 2019/4014 K. 2020/559 T. 21.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

10
14. CD., E. 2016/1481 K. 2020/558 T. 21.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

11
14. CD., E. 2016/1782 K. 2020/557 T. 21.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • reşit olmayanla cinsel ilişki • cinsel istismar

12
14. CD., E. 2016/1751 K. 2020/554 T. 21.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • tehdit

13
14. CD., E. 2016/1745 K. 2020/553 T. 21.1.2020 · Yargıtay

cinsel saldırı • sarkıntılık

14
14. CD., E. 2016/1759 K. 2020/552 T. 21.1.2020 · Yargıtay

cinsel saldırı • sarkıntılık

15
14. CD., E. 2015/8654 K. 2020/661 T. 22.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • kasten yaralama • yaralama

16
14. CD., E. 2015/7308 K. 2020/658 T. 22.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

17
14. CD., E. 2016/1963 K. 2020/657 T. 22.1.2020 · Yargıtay

sarkıntılık • cinsel saldırı

18
14. CD., E. 2019/2575 K. 2020/647 T. 22.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar

23
14. CD., E. 2012/11143 K. 2012/10305 T. 19.10.2012 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar

25
14. CD., E. 2012/13198 K. 2012/10325 T. 30.10.2012 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi

27
14. CD., E. 2012/13310 K. 2012/10309 T. 30.10.2012 · Yargıtay

tehdit • basit yaralama • yağma • yaralama • hakaret • iştirak

30
14. CD., E. 2011/5162 K. 2012/9912 T. 12.10.2012 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • cinsel saldırı

31
14. CD., E. 2012/9939 K. 2012/10169 T. 18.10.2012 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • cinsel saldırı • çocukların basit cinsel istismarı

32
14. CD., E. 2011/4398 K. 2012/10163 T. 18.10.2012 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • basit cinsel istismar • cinsel istismar • cinsel saldırı • çocukların basit cinsel istismarı

33
14. CD., E. 2012/12475 K. 2012/10184 T. 18.10.2012 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma

34
14. CD., E. 2019/481 K. 2020/641 T. 22.1.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tehdit • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

35
14. CD., E. 2019/2601 K. 2020/642 T. 22.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • reşit olmayanla cinsel ilişki

36
14. CD., E. 2019/2202 K. 2020/643 T. 22.1.2020 · Yargıtay

cinsel saldırı • tehdit

37
14. CD., E. 2019/3024 K. 2020/646 T. 22.1.2020 · Yargıtay

cinsel istismar • iftira • kanun yararına bozma

38
14. CD., E. 2012/12480 K. 2012/9909 T. 12.10.2012 · Yargıtay

kanun yararına bozma

39
14. CD., E. 2011/5061 K. 2012/9843 T. 11.10.2012 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı • reşit olmayanla cinsel ilişki

40
14. CD., E. 2012/12386 K. 2012/9845 T. 11.10.2012 · Yargıtay

tehdit • ırza geçme • cinsel saldırı • zorla kaçırıp alıkoyma

41
14. CD., E. 2011/8391 K. 2012/9887 T. 11.10.2012 · Yargıtay

iştirak • asli iştirak

42
14. CD., E. 2011/7551 K. 2012/9835 T. 11.10.2012 · Yargıtay

seçenek yaptırım

43
14. CD., E. 2011/5888 K. 2012/9836 T. 11.10.2012 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı

45
14. CD., E. 2012/11607 K. 2012/9879 T. 11.10.2012 · Yargıtay

kanun yararına bozma

46
14. CD., E. 2011/9402 K. 2012/9880 T. 11.10.2012 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı • çocukların cinsel istismarı

47
14. CD., E. 2012/4694 K. 2012/9881 T. 11.10.2012 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar

48
14. CD., E. 2011/5587 K. 2012/10318 T. 30.10.2012 · Yargıtay

cinsel saldırı • cinsel taciz

49
14. CD., E. 2012/6020 K. 2012/9910 T. 12.10.2012 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar

50
14. CD., E. 2011/4116 K. 2012/9872 T. 11.10.2012 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • cinsel saldırı • çocukların basit cinsel istismarı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: