S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 50.233

2
15. CD., E. 2013/7351 K. 2015/809 T. 20.1.2015 · Yargıtay

bilişim alanında suçlar • haksız çıkar • hırsızlık • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

5
15. CD., E. 2015/12868 K. 2018/6517 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

6
15. CD., E. 2015/10747 K. 2018/6486 T. 9.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

7
15. CD., E. 2015/13913 K. 2018/6501 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

8
15. CD., E. 2017/27463 K. 2018/6502 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

9
15. CD., E. 2015/11548 K. 2018/6510 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik

10
15. CD., E. 2015/11544 K. 2018/6513 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

11
15. CD., E. 2015/12491 K. 2018/6521 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

12
15. CD., E. 2015/14623 K. 2018/6523 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

13
15. CD., E. 2015/12056 K. 2018/6526 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

14
15. CD., E. 2015/10155 K. 2018/6535 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

15
15. CD., E. 2015/8714 K. 2018/6536 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

16
15. CD., E. 2015/8749 K. 2018/6537 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

17
15. CD., E. 2015/8936 K. 2018/6541 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

18
15. CD., E. 2015/8780 K. 2018/6546 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik • sahte para

19
15. CD., E. 2017/36410 K. 2018/6551 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

20
15. CD., E. 2015/11494 K. 2018/6558 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

21
15. CD., E. 2015/11144 K. 2018/6488 T. 9.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

22
15. CD., E. 2015/10839 K. 2018/6496 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

23
15. CD., E. 2015/11932 K. 2018/6498 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • yağma • hırsızlık

24
15. CD., E. 2015/11547 K. 2018/6508 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik

25
15. CD., E. 2015/11672 K. 2018/6515 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

26
15. CD., E. 2015/12858 K. 2018/6518 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

27
15. CD., E. 2015/13890 K. 2018/6520 T. 10.10.2018 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

29
15. CD., E. 2015/12058 K. 2018/6525 T. 10.10.2018 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

30
15. CD., E. 2015/11469 K. 2018/6532 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • iftira • iştirak

31
15. CD., E. 2017/1550 K. 2018/6538 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

32
15. CD., E. 2017/25970 K. 2018/6539 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

33
15. CD., E. 2015/12129 K. 2018/6542 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

34
15. CD., E. 2015/8806 K. 2018/6547 T. 10.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • iştirak

35
15. CD., E. 2015/11866 K. 2018/6552 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

36
15. CD., E. 2018/4080 K. 2018/6553 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

37
15. CD., E. 2015/11533 K. 2018/6559 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

38
15. CD., E. 2015/11519 K. 2018/6560 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

39
15. CD., E. 2015/11812 K. 2018/6495 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

40
15. CD., E. 2015/11931 K. 2018/6497 T. 10.10.2018 · Yargıtay

mağdurun rızası • etkin pişmanlık • azmettirme • güveni kötüye kullanma

41
15. CD., E. 2015/10770 K. 2018/6505 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

42
15. CD., E. 2015/10435 K. 2018/6506 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu

43
15. CD., E. 2015/11549 K. 2018/6509 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

44
15. CD., E. 2015/11552 K. 2018/6511 T. 10.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • zincirleme suç • kamu güvenine karşı suçlar

45
15. CD., E. 2015/11210 K. 2018/6492 T. 9.10.2018 · Yargıtay

özel belgede sahtecilik

46
15. CD., E. 2015/11222 K. 2018/6491 T. 9.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik

47
15. CD., E. 2015/11198 K. 2018/6490 T. 9.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zincirleme suç

48
15. CD., E. 2015/11208 K. 2018/6485 T. 9.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zincirleme suç

49
15. CD., E. 2015/11010 K. 2018/6484 T. 9.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik

50
15. CD., E. 2015/11175 K. 2018/6482 T. 9.10.2018 · Yargıtay

fikri içtima • güveni kötüye kullanma • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.