S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 49.788

1
15. CD., E. 2019/11038 K. 2019/15067 T. 17.12.2019 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

2
15. CD., E. 2011/19899 K. 2013/4233 T. 07.03.2013 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

3
15. CD., E. 2011/19999 K. 2013/4409 T. 12.03.2013 · Yargıtay

haksız çıkar • sahtecilik ve dolandırıcılık

4
15. CD., E. 2011/20252 K. 2013/4456 T. 12.03.2013 · Yargıtay

haksız çıkar • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

5
15. CD., E. 2013/15768 K. 2014/4321 T. 10.3.2014 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • tehdit • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • yaralama • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
15. CD., E. 2012/10520 K. 2014/4433 T. 11.3.2014 · Yargıtay

etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • haksız çıkar • sahtecilik ve dolandırıcılık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
15. CD., E. 2012/19432 K. 2014/4555 T. 12.3.2014 · Yargıtay

haksız çıkar • sahtecilik ve dolandırıcılık

8
15. CD., E. 2012/19285 K. 2014/4675 T. 13.3.2014 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • haksız çıkar • sahtecilik ve dolandırıcılık

9
15. CD., E. 2013/3121 K. 2013/3293 T. 25.02.2013 · Yargıtay

kanun yararına bozma • karşılıksız çek

10
15. CD., E. 2013/4360 K. 2013/3396 T. 25.02.2013 · Yargıtay

içtima • kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

11
15. CD., E. 2019/14607 K. 2019/15402 T. 23.12.2019 · Yargıtay

muhafaza görevini kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma

12
15. CD., E. 2019/12968 K. 2019/15396 T. 23.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

13
15. CD., E. 2019/10733 K. 2019/15395 T. 23.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık • tehdit

14
15. CD., E. 2017/29274 K. 2019/15384 T. 23.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • iftira

15
15. CD., E. 2019/13284 K. 2019/15372 T. 23.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

16
15. CD., E. 2017/10276 K. 2019/15163 T. 18.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

17
15. CD., E. 2017/9730 K. 2019/15182 T. 18.12.2019 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

18
15. CD., E. 2019/11270 K. 2019/15200 T. 18.12.2019 · Yargıtay

iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

19
15. CD., E. 2019/11897 K. 2019/15202 T. 18.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

20
15. CD., E. 2017/9823 K. 2019/15229 T. 19.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

21
15. CD., E. 2017/9053 K. 2019/15251 T. 19.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

22
15. CD., E. 2019/12731 K. 2019/15255 T. 19.12.2019 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

23
15. CD., E. 2017/29589 K. 2019/15287 T. 19.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

24
15. CD., E. 2019/8978 K. 2019/15290 T. 19.12.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

25
15. CD., E. 2019/10946 K. 2019/15359 T. 23.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

26
15. CD., E. 2017/10219 K. 2019/15348 T. 23.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

27
15. CD., E. 2019/12184 K. 2019/15425 T. 24.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

28
15. CD., E. 2019/12688 K. 2019/15440 T. 24.12.2019 · Yargıtay

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme • haksız çıkar • hırsızlık • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

29
15. CD., E. 2019/14319 K. 2019/15458 T. 24.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

30
15. CD., E. 2017/10248 K. 2019/15501 T. 24.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

31
15. CD., E. 2019/11576 K. 2019/15520 T. 24.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

32
15. CD., E. 2017/9999 K. 2019/15586 T. 25.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

33
15. CD., E. 2017/10140 K. 2019/15630 T. 25.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

34
15. CD., E. 2017/10228 K. 2019/15632 T. 26.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • irtikap • sahtecilik ve dolandırıcılık

35
15. CD., E. 2019/13018 K. 2019/15637 T. 26.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

36
15. CD., E. 2019/12019 K. 2019/15642 T. 26.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

37
15. CD., E. 2019/13104 K. 2019/15651 T. 26.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • hakaret • sahtecilik ve dolandırıcılık • tehdit

38
15. CD., E. 2017/10356 K. 2019/15665 T. 26.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

39
15. CD., E. 2019/12405 K. 2019/15672 T. 26.12.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

40
15. CD., E. 2019/12003 K. 2019/15676 T. 26.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

41
15. CD., E. 2019/11462 K. 2019/15681 T. 26.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

42
15. CD., E. 2019/12043 K. 2019/15732 T. 26.12.2019 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

43
15. CD., E. 2019/14000 K. 2019/15753 T. 26.12.2019 · Yargıtay

nitelikli hırsızlık • güveni kötüye kullanma • hırsızlık

44
15. CD., E. 2019/11336 K. 2019/14870 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

45
15. CD., E. 2019/9003 K. 2019/14880 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma

46
15. CD., E. 2019/7172 K. 2019/14881 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

47
15. CD., E. 2019/13234 K. 2019/14882 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

48
15. CD., E. 2019/8610 K. 2019/14883 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

49
15. CD., E. 2019/8614 K. 2019/14884 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

50
15. CD., E. 2019/15006 K. 2019/14885 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • müsadere • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: