S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 13.489

2
16. CD., E. 2019/8867 K. 2020/5237 T. 2.11.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • örgüte üye olma • örgüte yardım etme

3
16. CD., E. 2020/5018 K. 2020/5225 T. 23.10.2020 · Yargıtay

adli kontrol • denetimli serbestlik • muhafaza altına alma • kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer

5
16. CD., E. 2019/7562 K. 2020/5646 T. 17.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • adil yargılamayı etkileme • tehdit • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

8
16. CD., E. 2019/7286 K. 2020/5641 T. 17.11.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

9
16. CD., E. 2019/7295 K. 2020/5640 T. 17.11.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma

10
16. CD., E. 2020/3485 K. 2020/5587 T. 17.11.2020 · Yargıtay

iletişimin tespiti

11
16. CD., E. 2020/3207 K. 2020/5582 T. 17.11.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • iletişimin tespiti

12
16. CD., E. 2020/6 K. 2020/5813 T. 17.11.2020 · Yargıtay

anayasayı ihlal • azmettirme • suça iştirak • suça teşebbüs • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı • hakkın kullanılması • tehdit • meşru savunma • ilgilinin rızası • iştirak

13
16. CD., E. 2020/3987 K. 2020/5610 T. 18.11.2020 · Yargıtay

adalet ve nasafet kuralı • sahtecilik ve dolandırıcılık

14
16. CD., E. 2020/4103 K. 2020/5614 T. 18.11.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

15
16. CD., E. 2020/5664 K. 2020/5628 T. 18.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • anayasayı ihlal • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma

16
16. CD., E. 2019/5444 K. 2020/5543 T. 16.11.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

18
16. CD., E. 2020/1259 K. 2020/5531 T. 16.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

20
16. CD., E. 2020/3356 K. 2020/5552 T. 16.11.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • terör örgütü üyesi olma

21
16. CD., E. 2018/3976 K. 2020/5550 T. 16.11.2020 · Yargıtay

tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma • örgüte üye olma

23
16. CD., E. 2018/3833 K. 2020/5541 T. 16.11.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme

24
16. CD., E. 2019/8908 K. 2020/5534 T. 16.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

25
16. CD., E. 2019/5516 K. 2020/5879 T. 16.11.2020 · Yargıtay

örgüte yardım etme • terör örgütü üyesi olma

28
16. CD., E. 2019/7144 K. 2020/5827 T. 25.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

29
16. CD., E. 2019/9441 K. 2020/5845 T. 25.11.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma • örgüte yardım etme

30
16. CD., E. 2019/9443 K. 2020/5849 T. 25.11.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma • örgüte yardım etme

32
16. CD., E. 2019/6975 K. 2020/5856 T. 25.11.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

37
16. CD., E. 2019/9340 K. 2020/5862 T. 25.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

39
16. CD., E. 2018/2713 K. 2020/5852 T. 25.11.2020 · Yargıtay

tasarlayarak adam öldürme

41
16. CD., E. 2019/7412 K. 2020/5908 T. 30.11.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

42
16. CD., E. 2019/7400 K. 2020/5912 T. 30.11.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • iştirak

45
16. CD., E. 2019/10764 K. 2020/5921 T. 30.11.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

46
16. CD., E. 2019/10652 K. 2020/5925 T. 30.11.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

47
16. CD., E. 2019/10763 K. 2020/5930 T. 30.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

50
16. CD., E. 2019/9962 K. 2020/5769 T. 23.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • adil yargılamayı etkileme • tehdit • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: