S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 13.694

2
4
16. CD., E. 2019/10553 K. 2021/1051 T. 15.2.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

7
16. CD., E. 2020/3308 K. 2021/2 T. 11.1.2021Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • devletin güvenliğine karşı suçlar • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • mala zarar verme • örgüte üye olma • yağma • yaralama

11
16. CD., E. 2019/6824 K. 2021/235 T. 28.1.2021Yargıtay

adil yargılamayı etkileme

12
16. CD., E. 2020/7718 K. 2021/267 T. 28.1.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer

13
16. CD., E. 2020/7716 K. 2021/270 T. 28.1.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • devletin güvenliğine karşı suçlar • adil yargılamayı etkileme • anayasal düzene karşı suçlar • milletvekili dokunulmazlığı • bağlılık kuralı • örgüte üye olma • tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma

14
16. CD., E. 2020/7346 K. 2021/271 T. 28.1.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • düşünce hürriyeti • bağlılık kuralı • cumhurbaşkanına hakaret • hakaret • tehdit • iftira • ihtilat • yaralama • hakkın kullanılması • halkı kin ve düşmanlığa tahrik

15
16. CD., E. 2020/7345 K. 2021/272 T. 28.1.2021Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kanun yararına bozma • kanunilik ilkesi • terör örgütü üyesi olma • bağlılık kuralı • sağır ve dilsizlik

16
16. CD., E. 2020/7717 K. 2021/273 T. 28.1.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer • cumhurbaşkanına hakaret • hakaret • zincirleme suç

17
16. CD., E. 2020/8638 K. 2021/274 T. 28.1.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • seçenek yaptırım • adam öldürme • kıymetli damgada sahtecilik • bağlılık kuralı • suçta tekerrür • suçu meslek edinen kişi • taksirli suç • mükerrirlere özgü infaz rejimi • cinsel taciz • hırsızlığa teşebbüs • suç uydurma • suç üstlenme • itiyadi suç • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • özel tehlikeli suçlular • örgüte üye olma • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • bilinçli taksir

19
16. CD., E. 2020/7112 K. 2021/305 T. 28.1.2021Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • seçenek yaptırım • görevi yaptırmamak için direnme • terör örgütünün propagandasını yapma

20
16. CD., E. 2020/5060 K. 2021/302 T. 28.1.2021Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme

21
16. CD., E. 2019/10539 K. 2021/362 T. 28.1.2021Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

22
16. CD., E. 2020/6921 K. 2021/292 T. 29.1.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • görevi yaptırmamak için direnme • mala zarar verme • terör örgütünün propagandasını yapma

24
16. CD., E. 2019/9478 K. 2021/312 T. 1.2.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

25
16. CD., E. 2019/9488 K. 2021/313 T. 1.2.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

26
16. CD., E. 2019/9483 K. 2021/315 T. 1.2.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • adil yargılamayı etkileme • tehdit • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

27
16. CD., E. 2019/9499 K. 2021/323 T. 1.2.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

28
16. CD., E. 2019/9504 K. 2021/325 T. 1.2.2021Yargıtay

örgüte üye olma • örgüte yardım etme • silah sağlama • silahlı örgüt

30
16. CD., E. 2019/4367 K. 2021/364 T. 1.2.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak • örgüte üye olma • suç işlemek için örgüt kurma

31
16. CD., E. 2019/7494 K. 2021/556 T. 1.2.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

32
16. CD., E. 2019/7526 K. 2021/562 T. 1.2.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak • örgüte üye olma • suç işlemek için örgüt kurma

37
38
16. CD., E. 2020/5456 K. 2021/41 T. 25.1.2021Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

39
16. CD., E. 2019/7618 K. 2021/45 T. 25.1.2021Yargıtay

terör örgütü üyesi olma

44
16. CD., E. 2019/11760 K. 2021/260 T. 25.1.2021Yargıtay

terör örgütü üyesi olma • terör örgütünün propagandasını yapma

47
16. CD., E. 2019/10608 K. 2021/54 T. 25.1.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

48
16. CD., E. 2019/10597 K. 2021/56 T. 25.1.2021Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: