S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 14.171

1
16. CD., E. 2018/1603 K. 2018/4170 T. 13.11.2018 · Yargıtay

örgüte üye olma • örgüte yardım etme

3
16. CD., E. 2018/1830 K. 2018/2391 T. 12.7.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
16. CD., E. 2018/1786 K. 2018/2392 T. 12.7.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
16. CD., E. 2018/1664 K. 2018/2402 T. 12.7.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
16. CD., E. 2018/1417 K. 2018/2434 T. 12.7.2018 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

15
16. CD., E. 2018/1969 K. 2018/2435 T. 12.7.2018 · Yargıtay

toplantı ve gösteri yürüyüşü

16
16. CD., E. 2017/2482 K. 2018/2438 T. 12.7.2018 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • orantılılık ilkesi • cumhurbaşkanına hakaret

23
16. CD., E. 2018/1771 K. 2018/2474 T. 16.7.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

24
16. CD., E. 2017/3074 K. 2018/2374 T. 11.7.2018 · Yargıtay

kanunlara uymamaya tahrik • kasten yaralama • mala zarar verme • görevi yaptırmamak için direnme

26
16. CD., E. 2018/1618 K. 2018/2379 T. 11.7.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
16. CD., E. 2018/974 K. 2018/2384 T. 11.7.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

29
16. CD., E. 2018/2002 K. 2018/2406 T. 11.7.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • terör örgütü üyesi olma • görevi yaptırmamak için direnme

30
16. CD., E. 2018/868 K. 2018/2468 T. 11.7.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
16. CD., E. 2018/2728 K. 2018/2917 T. 27.9.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
16. CD., E. 2018/1203 K. 2018/2929 T. 27.9.2018 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret

40
16. CD., E. 2018/2727 K. 2018/2932 T. 27.9.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi

42
16. CD., E. 2018/1769 K. 2018/3099 T. 17.9.2018 · Yargıtay

örgüte yardım etme

43
16. CD., E. 2018/1866 K. 2018/2427 T. 13.7.2018 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • sağır ve dilsizlik

46
16. CD., E. 2018/1206 K. 2018/2460 T. 13.7.2018 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • basit yaralama • cumhurbaşkanına hakaret • iştirak

48
16. CD., E. 2018/1883 K. 2018/2484 T. 13.7.2018 · Yargıtay

örgüte üye olma • kanun yararına bozma

49
16. CD., E. 2016/3457 K. 2018/2466 T. 16.7.2018 · Yargıtay

adam öldürme • fer'i iştirak • kasten öldürme • asli fail • asli iştirak • isyan • işkence • suça iştirak • tasarlayarak adam öldürme

50
16. CD., E. 2018/1780 K. 2018/2389 T. 12.7.2018 · Yargıtay

silahlı örgüt üyesi olma • iştirak

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.