S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.356

4
16. CD., E. 2018/3240 K. 2018/3143 T. 01.10.2018 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

5
16. CD., E. 2018/278 K. 2018/1467 T. 03.05.2018 · Yargıtay

silah sağlama • tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

8
16. CD., E. 2018/2962 K. 2018/3477 T. 18.10.2018 · Yargıtay

orantılılık ilkesi

18
16. CD., E. 2018/2905 K. 2018/2960 T. 01.10.2018 · Yargıtay

müsadere • orantılılık ilkesi

19
16. CD., E. 2018/720 K. 2018/3859 T. 05.11.2018 · Yargıtay

örgüte yardım etme

23
16. CD., E. 2018/782 K. 2018/2479 T. 27.06.2018 · Yargıtay

silah sağlama • suça azmettirme • suça iştirak • iletişimin tespiti

32
16. CD., E. 2018/2817 K. 2018/3144 T. 08.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • görevi yaptırmamak için direnme • seçenek yaptırım • suçu ve suçluyu övme

37
16. CD., E. 2018/79 K. 2018/2463 T. 24.05.2018 · Yargıtay

patlayıcı madde

38
16. CD., E. 2018/1698 K. 2018/1479 T. 14.05.2018 · Yargıtay

askeri tesisleri tahrip • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • terör örgütünün propagandasını yapma • görevi yaptırmamak için direnme • patlayıcı madde

42
16. CD., E. 2017/4235 K. 2018/3520 T. 22.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

44
16. CD., E. 2018/2945 K. 2018/3039 T. 26.09.2018 · Yargıtay

suçta ve cezada kanunilik ilkesi • askeri yasak bölge • içtima

45
16. CD., E. 2018/1901 K. 2018/4374 T. 20.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • iştirak

49
16. CD., E. 2018/328 K. 2018/3826 T. 05.11.2018 · Yargıtay

orantılılık ilkesi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.