S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 13.217

1
16. CD., E. 2019/11621 K. 2020/3267 T. 6.7.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma

2
16. CD., E. 2019/6761 K. 2020/3268 T. 6.7.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma

4
16. CD., E. 2019/5428 K. 2020/3287 T. 6.7.2020 · Yargıtay

terör örgütü üyesi olma

6
16. CD., E. 2019/7395 K. 2020/3293 T. 6.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi

7
16. CD., E. 2019/11090 K. 2020/3296 T. 6.7.2020 · Yargıtay

silahlı örgüt • örgüte üye olma

8
16. CD., E. 2019/3302 K. 2020/3304 T. 6.7.2020 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • suça iştirak • tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma • etkin pişmanlık • örgüte üye olma • iştirak

9
16. CD., E. 2020/65 K. 2020/3307 T. 6.7.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • örgüte üye olma • yaralama • iştirak • zorunluluk hali

10
16. CD., E. 2019/9578 K. 2020/3338 T. 6.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • adil yargılamayı etkileme • tehdit • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

11
16. CD., E. 2020/545 K. 2020/3444 T. 6.7.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • asli fail • anayasayı ihlal • iştirak • tehdit

13
16. CD., E. 2020/2263 K. 2020/3300 T. 7.7.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • adam öldürme • kasten yaralama • asli iştirak • asli fail • suça iştirak • suça teşebbüs • azmettirme • bağlılık kuralı • fikri içtima • gasp • suçun işlendiği yer • gerçek içtima • fer'i iştirak • içtima • irtikap • iştirak • özel faillik • yaralama • mala zarar verme • tehdit • anayasayı ihlal • yağma • hükümete karşı suç

14
16. CD., E. 2019/9641 K. 2020/3314 T. 7.7.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma

16
16. CD., E. 2019/3968 K. 2020/3320 T. 7.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

17
16. CD., E. 2019/4376 K. 2020/3322 T. 7.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • tehdit • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • sağır ve dilsizlik

18
16. CD., E. 2019/4103 K. 2020/3324 T. 7.7.2020 · Yargıtay

silahlı örgüt • etkin pişmanlık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • örgüte üye olma

19
16. CD., E. 2019/11266 K. 2020/3325 T. 7.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

20
16. CD., E. 2019/9421 K. 2020/3327 T. 7.7.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

22
16. CD., E. 2019/11538 K. 2020/3481 T. 7.7.2020 · Yargıtay

askerleri itaatsizliğe teşvik • türkiye cumhuriyeti hükumetine karşı silahlı isyan • isyan

26
16. CD., E. 2020/468 K. 2020/3362 T. 8.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

27
16. CD., E. 2020/401 K. 2020/3364 T. 8.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi

29
16. CD., E. 2019/11840 K. 2020/3380 T. 8.7.2020 · Yargıtay

terör örgütü üyesi olma

30
16. CD., E. 2019/6329 K. 2020/3382 T. 8.7.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

31
16. CD., E. 2020/751 K. 2020/3389 T. 8.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

32
16. CD., E. 2019/6335 K. 2020/3393 T. 8.7.2020 · Yargıtay

silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • tehdit • örgüte üye olma

33
16. CD., E. 2019/11098 K. 2020/3542 T. 8.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

35
16. CD., E. 2019/9338 K. 2020/3636 T. 8.7.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma

36
16. CD., E. 2019/9292 K. 2020/3639 T. 8.7.2020 · Yargıtay

orantılılık ilkesi • örgüte üye olma

37
16. CD., E. 2020/336 K. 2020/3675 T. 8.7.2020 · Yargıtay

terör örgütü üyesi olma • adil yargılamayı etkileme

38
16. CD., E. 2018/4070 K. 2020/3413 T. 9.7.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • etkin pişmanlık • terör örgütü üyesi olma • adli kontrol • sağır ve dilsizlik

39
16. CD., E. 2020/375 K. 2020/3426 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

40
16. CD., E. 2020/349 K. 2020/3427 T. 9.7.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma

41
16. CD., E. 2019/11129 K. 2020/3430 T. 9.7.2020 · Yargıtay

haberleşmenin gizliliğini ihlal

44
16. CD., E. 2019/6134 K. 2020/3433 T. 9.7.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • terör örgütü üyesi olma • sağır ve dilsizlik

45
16. CD., E. 2019/9604 K. 2020/3440 T. 9.7.2020 · Yargıtay

adli kontrol • suç işlemek için örgüt kurma • etkin pişmanlık • şahsi cezasızlık sebebi • örgüte üye olma • iştirak

46
16. CD., E. 2020/1185 K. 2020/3450 T. 9.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma

47
16. CD., E. 2020/721 K. 2020/3452 T. 9.7.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma • örgüte yardım etme

48
16. CD., E. 2020/135 K. 2020/3453 T. 9.7.2020 · Yargıtay

örgüte üye olma

50
16. CD., E. 2020/993 K. 2020/3466 T. 9.7.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: