S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 32.367

1
17. CD., E. 2018/3135 K. 2018/10739 T. 18.9.2018 · Yargıtay

asli fail • hırsızlık • yağma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
17. CD., E. 2016/17121 K. 2018/15479 T. 03.12.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

4
17. CD., E. 2016/19060 K. 2018/15862 T. 10.12.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

5
17. CD., E. 2016/19131 K. 2018/15867 T. 10.12.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

6
17. CD., E. 2016/18368 K. 2018/15840 T. 06.12.2018 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık

9
17. CD., E. 2016/18822 K. 2018/16034 T. 11.12.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • etkin pişmanlık • mala zarar verme • hırsızlık

10
17. CD., E. 2017/3926 K. 2018/8181 T. 04.06.2018 · Yargıtay

nitelikli hırsızlık

12
17. CD., E. 2016/9221 K. 2018/7227 T. 17.05.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

13
17. CD., E. 2016/6015 K. 2018/7265 T. 17.05.2018 · Yargıtay

müsadere • hırsızlık

15
17. CD., E. 2018/2302 K. 2018/7739 T. 24.05.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • karşılıksız yararlanma

17
17. CD., E. 2018/2486 K. 2018/9536 T. 28.06.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık • mühür bozma

19
17. CD., E. 2018/714 K. 2018/8199 T. 04.06.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık • seçenek yaptırım

20
17. CD., E. 2016/19008 K. 2018/8151 T. 30.05.2018 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

21
17. CD., E. 2017/2884 K. 2018/8168 T. 01.06.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hırsızlık

22
17. CD., E. 2018/508 K. 2018/7068 T. 16.05.2018 · Yargıtay

hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

24
17. CD., E. 2016/14810 K. 2018/14293 T. 13.10.2018 · Yargıtay

hırsızlık • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

25
17. CD., E. 2016/13971 K. 2018/13691 T. 01.11.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

26
17. CD., E. 2016/17358 K. 2018/14321 T. 13.11.2018 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık

27
17. CD., E. 2016/15437 K. 2018/14724 T. 20.11.2018 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık

29
17. CD., E. 2016/17353 K. 2018/16036 T. 11.12.2018 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

30
17. CD., E. 2016/19886 K. 2018/15513 T. 04.12.2018 · Yargıtay

hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

31
17. CD., E. 2016/18304 K. 2018/15831 T. 06.12.2018 · Yargıtay

şahsi cezasızlık sebebi • hırsızlık • iştirak

32
17. CD., E. 2016/19177 K. 2018/15419 T. 03.12.2018 · Yargıtay

hakkı olmayan yere tecavüz • hırsızlık

33
17. CD., E. 2018/4614 K. 2018/13863 T. 06.11.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

34
17. CD., E. 2016/16476 K. 2018/14503 T. 15.11.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık

35
17. CD., E. 2017/764 K. 2018/9772 T. 02.07.2018 · Yargıtay

tehdit • hırsızlık

36
17. CD., E. 2016/1708 K. 2018/9814 T. 03.07.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

37
17. CD., E. 2018/2382 K. 2018/9893 T. 03.07.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

38
17. CD., E. 2016/18966 K. 2018/8137 T. 30.05.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık • seçenek yaptırım

39
17. CD., E. 2015/29956 K. 2018/8655 T. 11.06.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • muhafaza altına alma • hırsızlık • yaş küçüklüğü

40
17. CD., E. 2016/8899 K. 2018/7322 T. 21.05.2018 · Yargıtay

hakaret • hırsızlık • yaralama

41
17. CD., E. 2018/2332 K. 2018/9717 T. 02.07.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • hırsızlık

42
17. CD., E. 2016/18793 K. 2018/8765 T. 18.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

43
17. CD., E. 2018/409 K. 2018/7260 T. 17.05.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

44
17. CD., E. 2016/7383 K. 2018/8380 T. 5.6.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • tehdit

45
17. CD., E. 2016/9770 K. 2018/7651 T. 24.05.2017 · Yargıtay

hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

46
17. CD., E. 2018/3077 K. 2018/10730 T. 18.09.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

47
17. CD., E. 2016/13195 K. 2018/13914 T. 06.11.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • ek savunma hakkı • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması • iştirak

48
17. CD., E. 2018/4883 K. 2018/15582 T. 04.12.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • azmettirme • etkin pişmanlık • mühür bozma

49
17. CD., E. 2018/5313 K. 2018/15577 T. 04.12.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma

50
17. CD., E. 2016/18212 K. 2018/15753 T. 06.12.2018 · Yargıtay

müsadere • hırsızlık

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.