S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 35.313

2
3
17. CD., E. 2019/11797 K. 2020/2467 T. 12.2.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

4
17. CD., E. 2020/2997 K. 2020/2600 T. 17.2.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • hırsızlık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma

6
17. CD., E. 2019/12699 K. 2020/2289 T. 18.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık • iştirak

7
17. CD., E. 2020/731 K. 2020/2290 T. 18.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

8
17. CD., E. 2019/13875 K. 2020/2307 T. 18.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

12
17. CD., E. 2019/12073 K. 2020/2399 T. 19.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

14
17. CD., E. 2019/12910 K. 2020/2461 T. 19.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • zincirleme suç

17
17. CD., E. 2019/12231 K. 2020/2550 T. 19.2.2020 · Yargıtay

orantılılık ilkesi • hırsızlık

18
17. CD., E. 2019/12949 K. 2020/2551 T. 19.2.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

20
17. CD., E. 2019/13123 K. 2020/2558 T. 19.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

21
17. CD., E. 2019/13118 K. 2020/2559 T. 19.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • mala zarar verme • muhafaza altına alma

23
24
17. CD., E. 2019/12789 K. 2020/2503 T. 20.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

27
17. CD., E. 2019/13599 K. 2020/2626 T. 24.2.2020 · Yargıtay

müsadere • hırsızlık

28
17. CD., E. 2019/12657 K. 2020/2638 T. 24.2.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

31
17. CD., E. 2020/717 K. 2020/2650 T. 24.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • yağma

32
17. CD., E. 2019/12655 K. 2020/2651 T. 24.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak • mala zarar verme

33
17. CD., E. 2019/12604 K. 2020/2652 T. 24.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

34
35
17. CD., E. 2020/6918 K. 2020/2686 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • yaralama

36
17. CD., E. 2020/6902 K. 2020/2688 T. 24.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

37
17. CD., E. 2020/2658 K. 2020/2690 T. 24.2.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

39
17. CD., E. 2020/6909 K. 2020/2694 T. 24.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

40
17. CD., E. 2020/6925 K. 2020/2695 T. 24.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mağdurun rızası

41
17. CD., E. 2019/12809 K. 2020/2509 T. 20.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

42
17. CD., E. 2019/12418 K. 2020/2562 T. 24.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak

43
17. CD., E. 2019/12688 K. 2020/2643 T. 24.2.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

44
17. CD., E. 2020/402 K. 2020/2654 T. 24.2.2020 · Yargıtay

adli kontrol • hırsızlık

45
46
17. CD., E. 2019/12842 K. 2020/2696 T. 24.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

47
17. CD., E. 2020/589 K. 2020/2542 T. 20.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

48
17. CD., E. 2020/1576 K. 2020/2541 T. 20.2.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

49
17. CD., E. 2020/804 K. 2020/2537 T. 20.2.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • iştirak

50
17. CD., E. 2019/12316 K. 2020/2526 T. 20.2.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: