S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 38.175

1
18. CD., E. 2018/7884 K. 2020/130 T. 13.1.2020 · Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hakaret • yaralama

2
18. CD., E. 2018/7162 K. 2020/137 T. 13.1.2020 · Yargıtay

tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • yaralama

3
18. CD., E. 2019/3809 K. 2020/140 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma • hakaret • yaralama

4
18. CD., E. 2019/15978 K. 2020/379 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • hakaret

6
18. CD., E. 2019/15976 K. 2020/378 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kişilerin huzur ve sükununu bozma • muhafaza altına alma

7
18. CD., E. 2019/9294 K. 2020/390 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • göçmen kaçakçılığı

8
18. CD., E. 2019/15980 K. 2020/393 T. 14.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hakaret • kanun yararına bozma • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • silahla tehdit • taksirle yaralama • tehdit • yaralama

9
18. CD., E. 2019/6962 K. 2020/394 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • tehdit • hakaret

10
18. CD., E. 2019/6547 K. 2020/397 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

11
18. CD., E. 2019/6951 K. 2020/398 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

12
18. CD., E. 2018/8007 K. 2020/403 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • yaralama

13
18. CD., E. 2018/7323 K. 2020/134 T. 13.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret

14
18. CD., E. 2018/7998 K. 2020/376 T. 14.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kişilerin huzur ve sükununu bozma • tehdit • hakaret • cinsel taciz

15
18. CD., E. 2019/11522 K. 2020/141 T. 13.1.2020 · Yargıtay

çevrenin kasten kirletilmesi

16
18. CD., E. 2018/4983 K. 2020/474 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tehdit • hakaret

17
18. CD., E. 2019/6916 K. 2020/400 T. 14.1.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • hakaret

18
18. CD., E. 2018/2867 K. 2019/14620 T. 16.10.2019 · Yargıtay

tehdit • hakaret

19
18. CD., E. 2019/2333 K. 2020/986 T. 15.1.2020 · Yargıtay

fikri içtima • hak yoksunluğu • hakaret • içtima • tehdit • zincirleme suç

20
18. CD., E. 2019/7804 K. 2020/654 T. 14.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • adli muayene • mükerrirlere özgü infaz rejimi • görevi yaptırmamak için direnme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hak yoksunluğu • hakaret

21
18. CD., E. 2019/3579 K. 2020/735 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • yaralama

22
18. CD., E. 2019/3413 K. 2020/781 T. 14.1.2020 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

23
18. CD., E. 2018/6707 K. 2020/804 T. 14.1.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • göçmen kaçakçılığı

24
18. CD., E. 2019/6387 K. 2020/855 T. 15.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

25
18. CD., E. 2019/12405 K. 2020/851 T. 15.1.2020 · Yargıtay

müstehcenlik • hak yoksunluğu

26
18. CD., E. 2019/23592 K. 2020/848 T. 15.1.2020 · Yargıtay

görevli memura hakaret • hakaret

27
18. CD., E. 2019/11460 K. 2020/829 T. 15.1.2020 · Yargıtay

müsadere • müstehcenlik • bilgisayar kütükleri

29
18. CD., E. 2019/8686 K. 2020/1093 T. 15.1.2020 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • fuhuş • iletişimin tespiti

30
18. CD., E. 2018/6181 K. 2020/546 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

31
18. CD., E. 2019/7821 K. 2020/625 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

32
18. CD., E. 2019/7808 K. 2020/627 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • tehdit

33
18. CD., E. 2019/3836 K. 2020/632 T. 14.1.2020 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma • zincirleme suç

34
18. CD., E. 2019/8071 K. 2020/637 T. 14.1.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • hakaret

35
18. CD., E. 2019/7870 K. 2020/643 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme

36
18. CD., E. 2019/7880 K. 2020/655 T. 14.1.2020 · Yargıtay

cinsel saldırı • denetimli serbestlik • hakaret

37
18. CD., E. 2019/7807 K. 2020/656 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma

38
18. CD., E. 2019/7838 K. 2020/657 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • haksız tahrik

39
18. CD., E. 2018/4038 K. 2020/660 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tehdit • yaralama • hakaret

40
18. CD., E. 2019/35 K. 2020/664 T. 14.1.2020 · Yargıtay

hakaret • tehdit

41
18. CD., E. 2018/7777 K. 2020/676 T. 14.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

42
18. CD., E. 2019/17039 K. 2020/688 T. 14.1.2020 · Yargıtay

aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

43
18. CD., E. 2019/18100 K. 2020/689 T. 14.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

44
18. CD., E. 2019/15854 K. 2020/693 T. 14.1.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • fuhuş • hak yoksunluğu

45
18. CD., E. 2019/7816 K. 2020/694 T. 14.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

46
18. CD., E. 2019/21024 K. 2020/703 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tehdit • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • müsadere

47
18. CD., E. 2019/6965 K. 2020/723 T. 14.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

48
18. CD., E. 2018/6199 K. 2020/732 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • haksız tahrik • yaralama

49
18. CD., E. 2019/3299 K. 2020/777 T. 14.1.2020 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: