S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 29.628

1
19. CD., E. 2016/13527 K. 2018/9249 T. 24.9.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
19. CD., E. 2016/14260 K. 2018/7968 T. 02.07.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • ticareti terk etme

4
19. CD., E. 2015/31045 K. 2018/7957 T. 02.07.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

5
19. CD., E. 2017/6403 K. 2018/8577 T. 12.07.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • denetimli serbestlik • fikri içtima • seçenek yaptırım

7
19. CD., E. 2018/3193 K. 2018/8227 T. 05.07.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

8
19. CD., E. 2018/3240 K. 2018/8229 T. 05.07.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

9
19. CD., E. 2017/4071 K. 2018/8279 T. 09.07.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

10
19. CD., E. 2018/3836 K. 2018/8304 T. 09.07.2018 · Yargıtay

bilgisayar programları

12
19. CD., E. 2017/3536 K. 2018/7055 T. 11.06.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
19. CD., E. 2016/13334 K. 2018/7097 T. 11.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • fikri içtima • ticareti terk etme • zincirleme suç

14
19. CD., E. 2018/3091 K. 2018/7051 T. 11.06.2018 · Yargıtay

karşılıksız çek • kanun yararına bozma

15
19. CD., E. 2016/14753 K. 2018/7272 T. 12.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

16
19. CD., E. 2018/3330 K. 2018/7387 T. 20.06.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

17
19. CD., E. 2016/264 K. 2018/7371 T. 20.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • fikri içtima • zincirleme suç

18
19. CD., E. 2016/11861 K. 2018/6899 T. 06.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

19
19. CD., E. 2015/20686 K. 2018/6896 T. 06.06.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

21
19. CD., E. 2018/3059 K. 2018/7282 T. 18.06.2018 · Yargıtay

karşılıksız çek • kanun yararına bozma

22
19. CD., E. 2016/12328 K. 2018/7306 T. 18.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • fikri içtima • ticareti terk etme • zincirleme suç

23
19. CD., E. 2017/5336 K. 2018/10284 T. 15.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kanun yararına bozma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
19. CD., E. 2017/5693 K. 2018/11776 T. 13.11.2018 · Yargıtay

kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

25
19. CD., E. 2018/5229 K. 2018/11706 T. 12.11.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • işkence • yağma • zincirleme suç

26
19. CD., E. 2016/8054 K. 2018/11849 T. 14.11.2018 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu

27
19. CD., E. 2018/4631 K. 2018/9724 T. 02.10.2018 · Yargıtay

iştirak • seçenek yaptırım

28
19. CD., E. 2016/5738 K. 2018/10097 T. 10.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • ticareti terk etme

29
19. CD., E. 2018/4446 K. 2018/10122 T. 10.10.2018 · Yargıtay

hırsızlık • zincirleme suç

31
19. CD., E. 2016/5726 K. 2018/9824 T. 04.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • suça iştirak

32
19. CD., E. 2016/5513 K. 2018/9835 T. 04.10.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

33
19. CD., E. 2018/4647 K. 2018/9841 T. 04.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • seçenek yaptırım • kanun yararına bozma

34
19. CD., E. 2018/4354 K. 2018/9838 T. 04.10.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

35
19. CD., E. 2018/4305 K. 2018/9846 T. 04.10.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

36
19. CD., E. 2017/1462 K. 2018/9809 T. 03.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • seçenek yaptırım • ticareti terk etme

38
19. CD., E. 2018/3645 K. 2018/9987 T. 08.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

41
19. CD., E. 2016/15412 K. 2018/6776 T. 04.06.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • ticareti terk etme

43
19. CD., E. 2018/2374 K. 2018/6785 T. 4.6.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

44
19. CD., E. 2018/5555 K. 2018/13154 T. 12.12.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • ticareti terk etme

45
19. CD., E. 2018/4496 K. 2018/11563 T. 08.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • ticareti terk etme

48
19. CD., E. 2018/1272 K. 2018/11676 T. 12.11.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • sahtecilik ve dolandırıcılık • seçenek yaptırım

50
19. CD., E. 2018/4466 K. 2018/11418 T. 06.11.2018 · Yargıtay

iştirak • seçenek yaptırım

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.