S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 41.132

5
19. CD., E. 2018/4948 K. 2018/10401 T. 16.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

9
19. CD., E. 2015/25137 K. 2018/10177 T. 10.10.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

12
19. CD., E. 2018/3017 K. 2018/10175 T. 10.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma

14
15
19. CD., E. 2018/863 K. 2018/10183 T. 10.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

18
19
19. CD., E. 2018/1705 K. 2018/10178 T. 10.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık

20
19. CD., E. 2015/26979 K. 2018/10179 T. 10.10.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

23
24
26
19. CD., E. 2016/7384 K. 2018/10221 T. 11.10.2018 · Yargıtay

fikri içtima • zincirleme suç

27
19. CD., E. 2015/23821 K. 2018/10217 T. 11.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • fikri içtima • zincirleme suç

31
19. CD., E. 2016/5303 K. 2018/10224 T. 11.10.2018 · Yargıtay

ticareti terk etme

32
19. CD., E. 2016/5367 K. 2018/10228 T. 11.10.2018 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • etkin pişmanlık

35
36
38
19. CD., E. 2017/6197 K. 2018/10271 T. 11.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak

39
19. CD., E. 2016/10851 K. 2018/10090 T. 9.10.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • iştirak

42
19. CD., E. 2017/5475 K. 2018/10095 T. 9.10.2018 · Yargıtay

iştirak • müsadere

43
19. CD., E. 2018/3623 K. 2018/10047 T. 9.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak

47
19. CD., E. 2017/2244 K. 2018/10071 T. 9.10.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.