S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 61.200

1
2. CD., E. 2020/6400 K. 2021/4288 T. 3.3.2021Yargıtay

nitelikli hırsızlık • hırsızlık • iştirak

2
2. CD., E. 2020/17297 K. 2021/4289 T. 3.3.2021Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • gerçek içtima • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • içtima • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma

3
2. CD., E. 2020/32773 K. 2021/4290 T. 3.3.2021Yargıtay

seçenek yaptırım • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

4
2. CD., E. 2020/19195 K. 2021/4196 T. 2.3.2021Yargıtay

hırsızlık • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

5
2. CD., E. 2020/31942 K. 2021/4203 T. 3.3.2021Yargıtay

hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

6
2. CD., E. 2020/4230 K. 2021/4204 T. 3.3.2021Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

7
2. CD., E. 2020/31533 K. 2021/4250 T. 3.3.2021Yargıtay

muhafaza görevini kötüye kullanma

8
2. CD., E. 2020/6965 K. 2021/4254 T. 3.3.2021Yargıtay

akıl hastalığı • etkin pişmanlık • hırsızlık

10
2. CD., E. 2020/14722 K. 2021/4265 T. 3.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • hırsızlık • iştirak

11
2. CD., E. 2020/6205 K. 2021/4300 T. 3.3.2021Yargıtay

denetimli serbestlik • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi

12
2. CD., E. 2020/6250 K. 2021/4301 T. 3.3.2021Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

14
2. CD., E. 2020/9952 K. 2021/4310 T. 3.3.2021Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • görevi yaptırmamak için direnme • haksız tahrik

16
2. CD., E. 2020/7122 K. 2021/4373 T. 3.3.2021Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık • seçenek yaptırım

18
2. CD., E. 2020/22972 K. 2021/4406 T. 3.3.2021Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

22
2. CD., E. 2020/11602 K. 2021/3881 T. 1.3.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

23
2. CD., E. 2020/19060 K. 2021/3456 T. 23.2.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

24
2. CD., E. 2020/22832 K. 2021/3462 T. 23.2.2021Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

25
2. CD., E. 2020/31006 K. 2021/3480 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • mala zarar verme • etkin pişmanlık

26
2. CD., E. 2020/31003 K. 2021/3482 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • hırsızlık

27
2. CD., E. 2020/31020 K. 2021/3483 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • şahsi cezasızlık sebebi • hırsızlık

28
2. CD., E. 2020/31022 K. 2021/3484 T. 23.2.2021Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma

29
2. CD., E. 2020/31008 K. 2021/3485 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • etkin pişmanlık • mala zarar verme • azmettirme • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • hileli ve taksirli iflas • sahtecilik ve dolandırıcılık

30
2. CD., E. 2020/31017 K. 2021/3486 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • hırsızlık

31
2. CD., E. 2020/31011 K. 2021/3488 T. 23.2.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

32
2. CD., E. 2020/31004 K. 2021/3489 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

33
2. CD., E. 2020/31014 K. 2021/3491 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

34
2. CD., E. 2020/31009 K. 2021/3492 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit

35
2. CD., E. 2020/31019 K. 2021/3493 T. 23.2.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • hırsızlık

36
2. CD., E. 2020/31018 K. 2021/3494 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

37
2. CD., E. 2020/31021 K. 2021/3496 T. 23.2.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

38
2. CD., E. 2020/31392 K. 2021/9586 T. 17.5.2021Yargıtay

hırsızlık • iştirak

39
2. CD., E. 2021/10061 K. 2021/9584 T. 17.5.2021Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • muhafaza altına alma • hırsızlık • suçun işlendiği yer

40
2. CD., E. 2020/23429 K. 2021/9536 T. 17.5.2021Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

41
2. CD., E. 2021/1913 K. 2021/9782 T. 18.5.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama

42
2. CD., E. 2021/1909 K. 2021/9780 T. 18.5.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • mala zarar verme

43
2. CD., E. 2020/23741 K. 2021/9840 T. 18.5.2021Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • tehdit • mala zarar verme • yaralama

44
2. CD., E. 2021/1895 K. 2021/9794 T. 18.5.2021Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • mala zarar verme

45
2. CD., E. 2021/1901 K. 2021/9793 T. 18.5.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali

46
2. CD., E. 2021/1911 K. 2021/9792 T. 18.5.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • mala zarar verme • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

47
2. CD., E. 2021/1906 K. 2021/9791 T. 18.5.2021Yargıtay

hırsızlık • iştirak • kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • nitelikli hırsızlık

48
2. CD., E. 2021/1894 K. 2021/9786 T. 18.5.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

49
2. CD., E. 2021/1896 K. 2021/9785 T. 18.5.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • hırsızlık

50
2. CD., E. 2021/1907 K. 2021/9784 T. 18.5.2021Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • nitelikli hırsızlık • seçenek yaptırım

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: