S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 59.009

1
2. CD., E. 2019/13863 K. 2020/142 T. 7.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

2
2. CD., E. 2019/14146 K. 2020/143 T. 7.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

3
2. CD., E. 2013/17479 K. 2014/3761 T. 12.2.2014 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • hırsızlık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
2. CD., E. 2009/34778 K. 2011/3421 T. 23.2.2011 · Yargıtay

seçenek yaptırım

5
2. CD., E. 2009/46783 K. 2011/10628 T. 17.5.2011 · Yargıtay

hakaret • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit

6
2. CD., E. 2009/50982 K. 2011/12257 T. 6.6.2011 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit

7
2. CD., E. 2009/58199 K. 2011/10639 T. 16.5.2011 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • akıl hastalığı • hakaret

9
2. CD., E. 2019/9978 K. 2019/16281 T. 24.10.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • seçenek yaptırım

10
2. CD., E. 2009/36761 K. 2011/4549 T. 8.3.2011 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma

12
2. CD., E. 2012/6042 K. 2012/7020 T. 21.03.2012 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • kanun yararına bozma • tehdit

13
14
15
16
2. CD., E. 2019/11974 K. 2020/789 T. 14.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

17
2. CD., E. 2019/9370 K. 2020/1294 T. 21.1.2020 · Yargıtay

hırsızlık • seçenek yaptırım

19
2. CD., E. 2019/13227 K. 2020/1305 T. 21.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

20
2. CD., E. 2019/11198 K. 2020/1303 T. 21.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

21
2. CD., E. 2019/11381 K. 2020/1169 T. 20.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • adli tatilde bakılamayacak davalar • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • iştirak

22
2. CD., E. 2019/12818 K. 2020/1131 T. 20.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

24
2. CD., E. 2019/11261 K. 2020/1266 T. 21.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • konut dokunulmazlığının ihlali • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

25
2. CD., E. 2019/14272 K. 2020/1272 T. 21.1.2020 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma

26
2. CD., E. 2019/10700 K. 2020/1276 T. 21.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

28
2. CD., E. 2019/14543 K. 2020/750 T. 14.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

29
2. CD., E. 2019/12839 K. 2020/739 T. 14.1.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

30
2. CD., E. 2019/9839 K. 2020/737 T. 14.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

31
2. CD., E. 2019/10071 K. 2020/699 T. 14.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

32
2. CD., E. 2019/13943 K. 2020/754 T. 14.1.2020 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma

33
2. CD., E. 2019/14195 K. 2020/736 T. 14.1.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

34
2. CD., E. 2019/5407 K. 2019/18558 T. 3.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

35
2. CD., E. 2019/12205 K. 2020/106 T. 6.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hırsızlık

36
2. CD., E. 2019/7655 K. 2020/112 T. 6.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık • iştirak

37
2. CD., E. 2019/9945 K. 2020/113 T. 6.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • iştirak

38
2. CD., E. 2019/7255 K. 2020/195 T. 7.1.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • müsadere • hırsızlık

39
2. CD., E. 2019/9670 K. 2019/18691 T. 4.12.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • mala zarar verme • hırsızlık • iştirak

40
2. CD., E. 2019/7322 K. 2019/18693 T. 4.12.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • mala zarar verme • hırsızlık

41
2. CD., E. 2019/7458 K. 2019/18705 T. 4.12.2019 · Yargıtay

haksız çıkar • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
2. CD., E. 2019/6535 K. 2019/18707 T. 4.12.2019 · Yargıtay

mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

43
2. CD., E. 2019/6925 K. 2019/18724 T. 4.12.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • hırsızlık

45
2. CD., E. 2019/13077 K. 2019/18671 T. 4.12.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

46
2. CD., E. 2019/13273 K. 2019/18674 T. 4.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • yaralama

47
2. CD., E. 2019/13172 K. 2019/18675 T. 4.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

48
2. CD., E. 2019/8664 K. 2019/18679 T. 4.12.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • hırsızlık

49
2. CD., E. 2019/5558 K. 2019/18681 T. 4.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

50
2. CD., E. 2019/9646 K. 2019/18692 T. 4.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: