S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 48.809

1
3. CD., E. 2019/13665 K. 2019/21888 T. 28.11.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • hak yoksunluğu • yaralama

2
3. CD., E. 2019/14130 K. 2019/21890 T. 28.11.2019 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • kasten yaralama • hakaret • yaralama • iştirak

3
3. CD., E. 2019/13322 K. 2019/21921 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • yaralama

4
3. CD., E. 2019/15383 K. 2019/21979 T. 2.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • yaralama

5
3. CD., E. 2019/13597 K. 2019/21972 T. 2.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

6
3. CD., E. 2019/13749 K. 2019/21932 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • basit yaralama • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

7
3. CD., E. 2019/13728 K. 2019/21893 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • iştirak • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

8
3. CD., E. 2019/14695 K. 2019/21891 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

9
3. CD., E. 2019/16578 K. 2019/23053 T. 17.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

10
3. CD., E. 2019/13763 K. 2019/23059 T. 17.12.2019 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • tehdit • hak yoksunluğu • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • yaralama

11
3. CD., E. 2019/16866 K. 2019/23062 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama

12
3. CD., E. 2019/17826 K. 2019/23063 T. 17.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

13
3. CD., E. 2019/14520 K. 2019/23170 T. 18.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

14
3. CD., E. 2019/14971 K. 2019/23174 T. 18.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • hakaret • yaralama

15
3. CD., E. 2019/14544 K. 2019/23175 T. 18.12.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • ek savunma hakkı • yaralama • iştirak

16
3. CD., E. 2019/15678 K. 2019/23123 T. 17.12.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

17
3. CD., E. 2019/14740 K. 2019/23078 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

18
3. CD., E. 2019/15682 K. 2019/23069 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

19
3. CD., E. 2019/14735 K. 2019/23108 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama • haksız tahrik • iştirak

20
3. CD., E. 2019/14681 K. 2019/23107 T. 17.12.2019 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • orantılılık ilkesi • yaralama • haksız tahrik

21
3. CD., E. 2019/14402 K. 2019/23101 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • adli muayene • mala zarar verme • tehdit • hakaret • yaralama

22
3. CD., E. 2019/16739 K. 2019/23088 T. 17.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • yağma • yaralama

23
3. CD., E. 2019/11835 K. 2019/21270 T. 21.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

24
3. CD., E. 2019/11836 K. 2019/21272 T. 21.11.2019 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • seçenek yaptırım • ek savunma hakkı • haksız tahrik • yaralama

25
3. CD., E. 2019/14298 K. 2019/21284 T. 21.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik • yaralama

26
3. CD., E. 2019/13293 K. 2019/21288 T. 21.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • haksız tahrik • yaralama

27
3. CD., E. 2019/16867 K. 2019/21486 T. 25.11.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • yaralama • basit yaralama

28
3. CD., E. 2019/17861 K. 2019/21487 T. 25.11.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • basit yaralama • hakaret • yaralama

29
3. CD., E. 2019/16868 K. 2019/21488 T. 25.11.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

30
3. CD., E. 2019/16853 K. 2019/21490 T. 25.11.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • basit yaralama • yaralama

31
3. CD., E. 2019/16845 K. 2019/21494 T. 25.11.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • silahla kasten yaralama • silahla yaralama • kasten yaralama • fikri içtima • basit yaralama • yaralama • içtima

32
3. CD., E. 2019/11461 K. 2019/21179 T. 20.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • basit yaralama • yaralama

33
3. CD., E. 2019/13227 K. 2019/21539 T. 26.11.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • basit yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

34
3. CD., E. 2019/14249 K. 2019/21535 T. 26.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

35
3. CD., E. 2019/13532 K. 2019/21556 T. 26.11.2019 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • basit yaralama • hakaret • yaralama

36
3. CD., E. 2019/13220 K. 2019/21569 T. 26.11.2019 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • tehdit • hakaret • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • iştirak • yaralama

37
3. CD., E. 2019/14274 K. 2019/21570 T. 26.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • yaralama

38
3. CD., E. 2019/13620 K. 2019/21874 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • suçluyu kayırma • ateşli silah • yaralama

39
3. CD., E. 2019/13436 K. 2019/21881 T. 28.11.2019 · Yargıtay

silahla tehdit • adam öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • tehdit • yaralama

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.