S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 49.704

1
3. CD., E. 2019/19290 K. 2020/4015 T. 26.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • ek savunma hakkı • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama • yaş küçüklüğü

2
3. CD., E. 2019/18234 K. 2020/3953 T. 26.2.2020 · Yargıtay

cezada orantılılık ilkesi • kasten yaralama • orantılılık ilkesi • yaralama

3
3. CD., E. 2020/725 K. 2020/3691 T. 24.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma • yaralama

4
3. CD., E. 2019/18007 K. 2020/3863 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • yaralama

5
3. CD., E. 2019/19200 K. 2020/3876 T. 25.2.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

6
3. CD., E. 2019/18049 K. 2020/3880 T. 25.2.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • yaralama

7
3. CD., E. 2019/19135 K. 2020/3963 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • yaralama • iştirak

8
3. CD., E. 2019/18474 K. 2020/3971 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • orantılılık ilkesi • yaralama • iştirak

9
3. CD., E. 2019/18119 K. 2020/3972 T. 26.2.2020 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • ek savunma hakkı • tehdit • hakaret • orantılılık ilkesi • haksız tahrik • yaralama • basit yaralama

10
3. CD., E. 2019/18161 K. 2020/3973 T. 26.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • ek savunma hakkı • ateşli silah • yaralama

11
3. CD., E. 2020/410 K. 2020/3680 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

12
3. CD., E. 2020/707 K. 2020/3684 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • akıl hastalığı • yaralama

13
3. CD., E. 2020/1339 K. 2020/3987 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

14
3. CD., E. 2020/342 K. 2020/3992 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik • yaralama

15
3. CD., E. 2020/723 K. 2020/3688 T. 24.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi • basit yaralama • yaralama

16
3. CD., E. 2020/726 K. 2020/3689 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • tehdit • hakaret • basit yaralama • yaralama

17
3. CD., E. 2019/19214 K. 2020/3759 T. 25.2.2020 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • tehdit • orantılılık ilkesi • yaralama

18
3. CD., E. 2019/17304 K. 2020/3803 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

19
3. CD., E. 2019/18101 K. 2020/3821 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

20
3. CD., E. 2019/18120 K. 2020/3823 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • fikri içtima • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • içtima • yaralama • iştirak

21
3. CD., E. 2019/17886 K. 2020/3881 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • adli muayene • denetimli serbestlik • yaralama • haksız tahrik

22
3. CD., E. 2020/721 K. 2020/3698 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • yaralama

23
3. CD., E. 2019/17867 K. 2020/3933 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

24
3. CD., E. 2020/1759 K. 2020/3975 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik • yaralama

25
3. CD., E. 2019/19348 K. 2020/3935 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

26
3. CD., E. 2020/52 K. 2020/3940 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

27
3. CD., E. 2020/719 K. 2020/3695 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ek savunma hakkı • fikri içtima • orantılılık ilkesi • içtima • yaralama

28
3. CD., E. 2020/2010 K. 2020/3954 T. 26.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • yaralama

29
3. CD., E. 2019/19332 K. 2020/3991 T. 26.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • yaralama

30
3. CD., E. 2020/709 K. 2020/3687 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah • basit yaralama • yağma • yaralama

31
3. CD., E. 2020/1362 K. 2020/3697 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • basit yaralama • tehdit • yaralama

32
3. CD., E. 2019/17159 K. 2020/4294 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • cezada orantılılık ilkesi • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • yaralama

33
3. CD., E. 2020/2380 K. 2020/4670 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama • iştirak

34
3. CD., E. 2020/617 K. 2020/4733 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik • seçenek yaptırım • yaralama

35
3. CD., E. 2020/1749 K. 2020/4754 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yaralama

36
3. CD., E. 2020/1744 K. 2020/4753 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • yaralama

37
3. CD., E. 2020/1032 K. 2020/4730 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

38
3. CD., E. 2020/2254 K. 2020/4719 T. 9.3.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • tehdit • hakaret • yaralama

39
3. CD., E. 2020/634 K. 2020/4718 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • yaralama

40
3. CD., E. 2020/2371 K. 2020/4717 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • cinsel taciz • tehdit • yaralama

41
3. CD., E. 2020/1560 K. 2020/4716 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

42
3. CD., E. 2020/2005 K. 2020/4712 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

43
3. CD., E. 2020/2053 K. 2020/4711 T. 9.3.2020 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • haksız tahrik • iştirak • yaralama

44
3. CD., E. 2020/2405 K. 2020/4676 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

45
3. CD., E. 2020/38 K. 2020/4673 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

46
3. CD., E. 2020/211 K. 2020/4672 T. 9.3.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • hak yoksunluğu • yaralama

47
3. CD., E. 2020/2372 K. 2020/4671 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • hırsızlık • orantılılık ilkesi • yaralama

48
3. CD., E. 2020/1745 K. 2020/4763 T. 9.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma

49
3. CD., E. 2020/535 K. 2020/4758 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

50
3. CD., E. 2020/2025 K. 2020/4757 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • hak yoksunluğu • yaralama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: