S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 48.972

1
3. CD., E. 2018/6629 K. 2018/15378 T. 17.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kanun yararına bozma • kasten yaralama • seçenek yaptırım

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
3. CD., E. 2018/4725 K. 2018/18993 T. 06.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • hak yoksunluğu • iştirak • tehdit

3
3. CD., E. 2017/19895 K. 2018/14821 T. 10.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi

4
3. CD., E. 2018/559 K. 2018/14845 T. 10.10.2018 · Yargıtay

haksız tahrik • yaralama

5
3. CD., E. 2018/407 K. 2018/14732 T. 09.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi

6
3. CD., E. 2017/20886 K. 2018/14701 T. 08.10.2018 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • silahla tehdit

7
3. CD., E. 2017/20589 K. 2018/14656 T. 08.10.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • orantılılık ilkesi • yaralama

8
3. CD., E. 2018/436 K. 2018/14606 T. 08.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • iştirak

9
3. CD., E. 2018/4918 K. 2018/18762 T. 04.12.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi

10
3. CD., E. 2018/5228 K. 2018/19405 T. 12.12.2018 · Yargıtay

tehdit • haksız tahrik • iştirak • kasten yaralama

11
3. CD., E. 2017/20842 K. 2018/16431 T. 01.11.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

12
3. CD., E. 2018/3349 K. 2018/17947 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • hakaret • haksız tahrik

13
3. CD., E. 2018/2882 K. 2018/18378 T. 27.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • hakaret • haksız tahrik

14
3. CD., E. 2018/3606 K. 2018/18668 T. 03.12.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • iştirak • tehdit

15
3. CD., E. 2018/2090 K. 2018/17334 T. 13.11.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • orantılılık ilkesi • haksız tahrik • iştirak

16
3. CD., E. 2018/1307 K. 2018/17715 T. 19.11.2018 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

17
3. CD., E. 2017/19780 K. 2018/15494 T. 17.10.2018 · Yargıtay

kötü muamele • içtima • yaralama

18
3. CD., E. 2017/20046 K. 2018/15251 T. 16.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • orantılılık ilkesi • haksız tahrik

19
3. CD., E. 2017/19990 K. 2018/15167 T. 15.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik

20
3. CD., E. 2018/4290 K. 2018/18870 T. 05.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik

21
3. CD., E. 2018/3435 K. 2018/19553 T. 13.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • silahla tehdit • mala zarar verme

22
3. CD., E. 2017/20643 K. 2018/16375 T. 01.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • basit yaralama • iştirak

23
3. CD., E. 2017/17550 K. 2018/16302 T. 31.10.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • asli fail • kasten yaralama • eziyet

24
3. CD., E. 2017/15901 K. 2018/11148 T. 19.6.2018 · Yargıtay

silahla yaralama • kasten yaralama • cezada orantılılık ilkesi

25
3. CD., E. 2018/3853 K. 2018/18757 T. 03.12.2018 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • basit yaralama • tehdit • hakaret • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • iştirak

26
3. CD., E. 2017/20517 K. 2018/19352 T. 12.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • müsadere • haksız tahrik

27
3. CD., E. 2018/5216 K. 2018/19364 T. 12.12.2018 · Yargıtay

hakaret • kasten yaralama • suça azmettirme • mala zarar verme

28
3. CD., E. 2018/4225 K. 2018/17789 T. 20.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik

29
3. CD., E. 2018/2552 K. 2018/17985 T. 21.11.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • basit yaralama • fikri içtima • kasten yaralama

30
31
3. CD., E. 2018/2784 K. 2018/18271 T. 26.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • tehdit • haksız tahrik • iştirak

32
3. CD., E. 2018/3711 K. 2018/18759 T. 04.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • tehdit • hakaret

33
3. CD., E. 2018/6646 K. 2018/15900 T. 24.10.2018 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

34
35
3. CD., E. 2017/20852 K. 2018/15179 T. 15.10.2018 · Yargıtay

haksız tahrik • iştirak • silahla kasten yaralama • orantılılık ilkesi • suç üstlenme

36
3. CD., E. 2018/234 K. 2018/17966 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı • orantılılık ilkesi • haksız tahrik • iştirak

37
3. CD., E. 2018/3666 K. 2018/18221 T. 26.11.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • mala zarar verme • yaralama

38
3. CD., E. 2018/1993 K. 2018/16834 T. 07.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • akıl hastalığı • hırsızlık

39
3. CD., E. 2018/3452 K. 2018/17351 T. 13.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • orantılılık ilkesi

40
3. CD., E. 2018/6641 K. 2018/15898 T. 24.10.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • haksız tahrik • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • iştirak • kanun yararına bozma • kasten yaralama • seçenek yaptırım • yaş küçüklüğü • zincirleme suç

41
3. CD., E. 2017/19837 K. 2018/15256 T. 16.10.2018 · Yargıtay

adli muayene • haksız tahrik • silahla kasten yaralama

42
3. CD., E. 2017/19228 K. 2018/15485 T. 17.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • muhafaza altına alma • haksız tahrik

43
3. CD., E. 2018/4291 K. 2018/17887 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • orantılılık ilkesi • sahtecilik ve dolandırıcılık

44
3. CD., E. 2017/18168 K. 2018/14920 T. 10.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • basit yaralama • hakaret • haksız tahrik • orantılılık ilkesi

45
49
3. CD., E. 2018/1994 K. 2018/17193 T. 05.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik • iştirak • tehdit • yağma

50
3. CD., E. 2018/3239 K. 2018/17250 T. 13.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • ek savunma hakkı

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.