S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 49.175

1
3. CD., E. 2019/18132 K. 2020/1120 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

2
3. CD., E. 2019/17625 K. 2020/1320 T. 21.1.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • haksız tahrik • kasten yaralama • silahla tehdit • tehdit • yaralama

3
3. CD., E. 2019/17073 K. 2020/1093 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama

4
3. CD., E. 2019/17301 K. 2020/1319 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

5
3. CD., E. 2019/17424 K. 2020/1096 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

6
3. CD., E. 2019/18561 K. 2020/1340 T. 21.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • kasten yaralama • haksız tahrik • yaralama

7
3. CD., E. 2014/27340 K. 2015/2715 T. 27.1.2015 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten yaralama • yaralama

8
3. CD., E. 2014/23308 K. 2015/2775 T. 27.1.2015 · Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

9
3. CD., E. 2014/32094 K. 2015/2807 T. 27.1.2015 · Yargıtay

basit yaralama • iştirak • kasten yaralama • yaralama

10
3. CD., E. 2015/1959 K. 2015/2973 T. 28.1.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

11
3. CD., E. 2015/1957 K. 2015/2974 T. 28.1.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yaralama

12
3. CD., E. 2015/1958 K. 2015/2979 T. 28.1.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yaralama

13
3. CD., E. 2015/1954 K. 2015/2982 T. 28.1.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • mükerrirlere özgü infaz rejimi

14
3. CD., E. 2014/26033 K. 2015/3019 T. 28.1.2015 · Yargıtay

meşru savunma • haksız tahrik • seçenek yaptırım • yaralama

15
3. CD., E. 2019/16321 K. 2020/1069 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama • iştirak

16
3. CD., E. 2019/18025 K. 2020/1249 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

17
3. CD., E. 2019/17919 K. 2020/1294 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama

18
3. CD., E. 2019/18359 K. 2020/1073 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • haksız tahrik • mala zarar verme • iştirak • yaralama

19
3. CD., E. 2019/15652 K. 2020/1187 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

20
3. CD., E. 2019/19219 K. 2020/1242 T. 21.1.2020 · Yargıtay

basit yaralama • yaralama

21
3. CD., E. 2019/18298 K. 2020/1217 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • yaralama

22
3. CD., E. 2019/16035 K. 2020/1089 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama

23
3. CD., E. 2019/16339 K. 2020/1068 T. 20.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • yaralama

24
3. CD., E. 2019/19107 K. 2020/108 T. 6.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

25
3. CD., E. 2019/16487 K. 2020/831 T. 15.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten yaralama • yaralama

26
3. CD., E. 2019/16380 K. 2020/1070 T. 20.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • orantılılık ilkesi • yaralama

27
3. CD., E. 2019/18232 K. 2020/1195 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama • hırsızlık

28
3. CD., E. 2019/13060 K. 2020/1296 T. 21.1.2020 · Yargıtay

hırsızlık • kasten yaralama • yaralama

29
3. CD., E. 2019/18233 K. 2020/1071 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • haksız tahrik • yaralama

30
3. CD., E. 2019/15965 K. 2020/955 T. 16.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • seçenek yaptırım • yaralama

31
3. CD., E. 2019/16821 K. 2020/977 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • yaralama

32
3. CD., E. 2019/17913 K. 2020/981 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • taksirli suç • haksız tahrik • yaralama

33
3. CD., E. 2019/16776 K. 2020/986 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • silahla yaralama • yaralama

34
3. CD., E. 2019/14313 K. 2020/993 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

35
3. CD., E. 2019/14943 K. 2020/1088 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • yaralama

36
3. CD., E. 2019/17678 K. 2020/1049 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

37
3. CD., E. 2019/12440 K. 2020/1045 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • haksız tahrik • iştirak • yaralama

38
3. CD., E. 2019/17932 K. 2020/1020 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

39
3. CD., E. 2019/17824 K. 2020/1019 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

40
3. CD., E. 2019/17076 K. 2020/1015 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

41
3. CD., E. 2019/15551 K. 2020/1000 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • nüfuzu kötüye kullanma • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

42
3. CD., E. 2019/15353 K. 2020/1094 T. 20.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • hakaret • yaralama

43
3. CD., E. 2019/17624 K. 2020/1116 T. 20.1.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

44
3. CD., E. 2019/17877 K. 2020/1341 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

45
3. CD., E. 2019/17015 K. 2020/1252 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

46
3. CD., E. 2019/15891 K. 2020/1272 T. 21.1.2020 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • yaralama

47
3. CD., E. 2019/18914 K. 2020/1286 T. 21.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • azmettirme • iştirak • yaralama

48
3. CD., E. 2019/17111 K. 2020/959 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • seçenek yaptırım • orantılılık ilkesi • yaralama

49
3. CD., E. 2019/17830 K. 2020/983 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • orantılılık ilkesi • cezada orantılılık ilkesi • yaralama

50
3. CD., E. 2019/17880 K. 2020/1119 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: