S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 72.640

1
4. CD., E. 2014/18229 K. 2018/12055 T. 20.06.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • tehdit • haksız tahrik • yaş küçüklüğü • seçenek yaptırım

2
4. CD., E. 2018/2684 K. 2018/17516 T. 17.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • hakaret • tehdit • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
4. CD., E. 2014/30214 K. 2018/19402 T. 12.11.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • silahla tehdit • kasten yaralama • hakaret • iştirak

4
4. CD., E. 2014/31591 K. 2018/19015 T. 06.11.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • mala zarar verme • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • hakaret • iştirak

5
4. CD., E. 2017/15846 K. 2018/16004 T. 02.10.2018 · Yargıtay

hakaret • tehdit

6
4. CD., E. 2018/5065 K. 2018/16464 T. 04.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • bilinçli taksir • taksirle yaralama • taksirli suç • tehdit • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

7
4. CD., E. 2014/25256 K. 2018/16382 T. 04.10.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • basit yaralama • silahla yaralama • tehdit

8
4. CD., E. 2018/3408 K. 2018/16780 T. 08.10.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • iştirak • yaralama

9
4. CD., E. 2014/24419 K. 2018/16779 T. 08.10.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • tehdit • haksız tahrik • yaralama • seçenek yaptırım

10
4. CD., E. 2018/4017 K. 2018/16772 T. 08.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

11
4. CD., E. 2017/10748 K. 2018/7774 T. 18.4.2018 · Yargıtay

hakaret • tehdit

12
4. CD., E. 2014/17649 K. 2018/9209 T. 10.5.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • hak yoksunluğu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
4. CD., E. 2017/11094 K. 2018/9690 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
4. CD., E. 2018/1854 K. 2018/21084 T. 05.12.2018 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • haksız tahrik • tehdit • yaralama

15
4. CD., E. 2014/38157 K. 2018/21499 T. 11.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • akıl hastalığı • tehdit

16
4. CD., E. 2018/4869 K. 2018/21952 T. 17.12.2018 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • hakaret • tehdit

17
4. CD., E. 2014/28993 K. 2018/18809 T. 02.11.2018 · Yargıtay

tehdit • hak yoksunluğu • hakaret

18
4. CD., E. 2014/35653 K. 2018/22035 T. 18.12.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • hak yoksunluğu • hakaret • silahla tehdit

19
4. CD., E. 2014/35651 K. 2018/22047 T. 18.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • ateşli silah • silahla tehdit

20
4. CD., E. 2014/35531 K. 2018/21848 T. 17.12.2018 · Yargıtay

haksız tahrik • mala zarar verme • tehdit

21
4. CD., E. 2018/2332 K. 2018/21877 T. 17.12.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret • yaralama • sahtecilik ve dolandırıcılık

22
4. CD., E. 2018/3115 K. 2018/17656 T. 18.10.2018 · Yargıtay

meşru savunma • tehdit • yaralama

23
4. CD., E. 2018/4241 K. 2018/17651 T. 18.10.2018 · Yargıtay

hakaret • silahla tehdit • silahla yaralama

24
4. CD., E. 2018/5268 K. 2018/18189 T. 24.10.2018 · Yargıtay

hak yoksunluğu • hakaret • silahla tehdit

25
4. CD., E. 2018/2826 K. 2018/18210 T. 24.10.2018 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • tehdit

26
4. CD., E. 2018/7046 K. 2018/18346 T. 30.10.2018 · Yargıtay

mahkeme tarafından uzlaştırma • etkin pişmanlık • hırsızlık • içtima • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali • kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık • tehdit

27
4. CD., E. 2014/17714 K. 2018/9182 T. 10.5.2018 · Yargıtay

haksız tahrik • tehdit

28
4. CD., E. 2014/24667 K. 2018/15980 T. 01.10.2018 · Yargıtay

basit yaralama • hakaret • haksız tahrik • silahla tehdit

29
4. CD., E. 2017/11475 K. 2018/9657 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
4. CD., E. 2017/11088 K. 2018/9681 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
4. CD., E. 2017/11080 K. 2018/9686 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
4. CD., E. 2017/11129 K. 2018/9738 T. 16.5.2018 · Yargıtay

hakaret • tehdit

33
4. CD., E. 2014/14364 K. 2018/7733 T. 18.04.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • basit yaralama • hakaret • zincirleme suç

34
4. CD., E. 2014/19538 K. 2018/8820 T. 8.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret

35
4. CD., E. 2014/17799 K. 2018/8539 T. 3.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hak yoksunluğu

36
4. CD., E. 2017/11103 K. 2018/9699 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret • yaralama

37
4. CD., E. 2014/19554 K. 2018/9736 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit • yaralama

38
4. CD., E. 2017/11156 K. 2018/9749 T. 16.5.2018 · Yargıtay

hakaret • tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
4. CD., E. 2017/11872 K. 2018/8877 T. 8.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
4. CD., E. 2017/11149 K. 2018/9755 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
4. CD., E. 2017/11133 K. 2018/9762 T. 16.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
4. CD., E. 2014/18026 K. 2018/9351 T. 14.5.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • yaralama

43
4. CD., E. 2014/18536 K. 2018/9591 T. 15.5.2018 · Yargıtay

hakaret • silahla tehdit

44
4. CD., E. 2014/18622 K. 2018/9572 T. 15.5.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • tehdit

45
4. CD., E. 2017/22757 K. 2018/9571 T. 15.5.2018 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • silahla tehdit • hak yoksunluğu

46
4. CD., E. 2014/18578 K. 2018/9567 T. 15.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hak yoksunluğu

47
4. CD., E. 2017/11630 K. 2018/9563 T. 15.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret

48
4. CD., E. 2017/11627 K. 2018/9561 T. 15.5.2018 · Yargıtay

tehdit • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
4. CD., E. 2014/18527 K. 2018/9605 T. 15.5.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • basit yaralama

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.