S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 77.567

13
4. CD., E. 2009/3044 K. 2011/7983 T. 8.6.2011 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • imar kirliliğine neden olma • iştirak

15
4. CD., E. 2009/5218 K. 2011/7279 T. 30.5.2011 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • imar kirliliğine neden olma • iştirak

16
4. CD., E. 2009/5965 K. 2011/7280 T. 30.5.2011 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • imar kirliliğine neden olma • iştirak

17
4. CD., E. 2009/5217 K. 2011/7281 T. 30.5.2011 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • kıyas yasağı • etkin pişmanlık • bağlantılı suçlar • hakaret • iftira • imar kirliliğine neden olma • iştirak

Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
4. CD., E. 2009/80 K. 2011/7420 T. 31.5.2011 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama

19
4. CD., E. 2011/2368 K. 2011/7452 T. 1.6.2011 · Yargıtay

tehdit • hakaret

21
4. CD., E. 2011/9734 K. 2011/7469 T. 1.6.2011 · Yargıtay

mühürde sahtecilik • müsadere • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

22
4. CD., E. 2011/3094 K. 2011/7477 T. 1.6.2011 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

23
4. CD., E. 2009/5 K. 2011/7479 T. 1.6.2011 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • iftira

24
4. CD., E. 2011/4891 K. 2011/7481 T. 1.6.2011 · Yargıtay

etkin pişmanlık • imar kirliliğine neden olma

25
4. CD., E. 2009/9807 K. 2011/7513 T. 1.6.2011 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme

26
4. CD., E. 2009/10398 K. 2011/7738 T. 6.6.2011 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • denetimli serbestlik • hak yoksunluğu

27
4. CD., E. 2009/9829 K. 2011/7810 T. 7.6.2011 · Yargıtay

fikri içtima • hak yoksunluğu • içtima • silahla tehdit • tehdit

28
4. CD., E. 2009/3045 K. 2011/8006 T. 8.6.2011 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • imar kirliliğine neden olma • iştirak

29
4. CD., E. 2011/10832 K. 2011/9190 T. 29.6.2011 · Yargıtay

denetimli serbestlik • tehdit

30
4. CD., E. 2011/7279 K. 2011/9191 T. 29.6.2011 · Yargıtay

denetimli serbestlik • iftira

31
4. CD., E. 2011/7271 K. 2011/9194 T. 29.6.2011 · Yargıtay

denetimli serbestlik • iftira

32
4. CD., E. 2011/8227 K. 2011/9195 T. 29.6.2011 · Yargıtay

suç uydurma • suçun işlendiği yer • tefecilik • hakaret • iftira • sahtecilik ve dolandırıcılık

33
4. CD., E. 2011/12315 K. 2011/9196 T. 29.6.2011 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • yaralama

34
4. CD., E. 2010/28134 K. 2011/9200 T. 29.6.2011 · Yargıtay

denetimli serbestlik • görevi kötüye kullanma

35
4. CD., E. 2009/9361 K. 2011/12333 T. 11.7.2011 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • görevi yaptırmamak için direnme • seçenek yaptırım

36
4. CD., E. 2010/13945 K. 2011/12438 T. 11.7.2011 · Yargıtay

ek savunma hakkı • tehdit • basit yaralama • hak yoksunluğu • yaralama • yasak silah bulundurma

37
4. CD., E. 2011/7731 K. 2011/8935 T. 23.6.2011 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • görevi kötüye kullanma • hırsızlık • yaralama • ihmali davranış

38
4. CD., E. 2009/11890 K. 2011/12486 T. 12.7.2011 · Yargıtay

kıyas yasağı • etkin pişmanlık • iştirak

39
4. CD., E. 2009/12224 K. 2011/8972 T. 27.6.2011 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • imar kirliliğine neden olma • iştirak

40
4. CD., E. 2009/12209 K. 2011/8994 T. 27.6.2011 · Yargıtay

kıyas yasağı • imar kirliliğine neden olma • etkin pişmanlık

42
4. CD., E. 2009/6248 K. 2011/8198 T. 14.6.2011 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • muhafaza görevini kötüye kullanma • iştirak

43
4. CD., E. 2015/27658 K. 2020/409 T. 7.1.2020 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • hakaret • şantaj • cinsel taciz

45
4. CD., E. 2015/25875 K. 2020/377 T. 7.1.2020 · Yargıtay

haksız tahrik • silahla tehdit • tehdit

46
4. CD., E. 2010/22650 K. 2011/6288 T. 5.5.2011 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hakaret • iftira

47
4. CD., E. 2011/2603 K. 2011/6287 T. 5.5.2011 · Yargıtay

muhafaza görevini kötüye kullanma • ihmali davranış

48
4. CD., E. 2011/2604 K. 2011/6284 T. 5.5.2011 · Yargıtay

muhafaza görevini kötüye kullanma • ihmali davranış

49
4. CD., E. 2010/25035 K. 2011/6283 T. 5.5.2011 · Yargıtay

basın yoluyla hakaret • hakaret

50
4. CD., E. 2011/8225 K. 2011/6689 T. 11.5.2011 · Yargıtay

muhafaza görevini kötüye kullanma • ihmali davranış

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: