S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 22.693

1
5. CD., E. 2014/10558 K. 2018/5944 T. 20.9.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • zimmet suçu

2
5. CD., E. 2014/6244 K. 2018/5143 T. 05.07.2018 · Yargıtay

denetim görevinin ihmali • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • zimmet suçu

3
5. CD., E. 2018/4079 K. 2018/7799 T. 22.10.2018 · Yargıtay

tefecilik

Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
5. CD., E. 2014/10800 K. 2018/6607 T. 03.10.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

6
5. CD., E. 2014/8745 K. 2018/4259 T. 5.6.2018 · Yargıtay

müsadere • nitelikli dolandırıcılık • rüşvet

7
5. CD., E. 2015/746 K. 2018/4303 T. 6.6.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

8
5. CD., E. 2014/2749 K. 2018/1309 T. 27.02.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

10
5. CD., E. 2018/4789 K. 2018/7784 T. 18.10.2018 · Yargıtay

müsadere • rüşvet

11
5. CD., E. 2017/248 K. 2018/7963 T. 23.10.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • nitelikli dolandırıcılık • zimmet suçu

12
5. CD., E. 2016/1255 K. 2018/9108 T. 19.11.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

13
5. CD., E. 2014/11172 K. 2018/4442 T. 18.6.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • ihmali davranış

15
5. CD., E. 2014/11154 K. 2018/4301 T. 06.06.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • intihar • yaralama

17
5. CD., E. 2015/3476 K. 2018/9011 T. 14.11.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

18
5. CD., E. 2015/5431 K. 2018/9013 T. 14.11.2018 · Yargıtay

aleyhe bozma yasağı • tefecilik

23
5. CD., E. 2018/3622 K. 2018/9468 T. 4.12.2018 · Yargıtay

gerçek içtima • tefecilik • zincirleme suç

24
5. CD., E. 2018/11463 K. 2018/9475 T. 4.12.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

25
5. CD., E. 2015/3555 K. 2018/9504 T. 5.12.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

26
5. CD., E. 2018/1256 K. 2018/9507 T. 5.12.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

27
5. CD., E. 2016/10972 K. 2018/9513 T. 5.12.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • zimmet suçu

28
5. CD., E. 2018/275 K. 2018/9514 T. 5.12.2018 · Yargıtay

nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu

29
5. CD., E. 2018/13014 K. 2018/9515 T. 5.12.2018 · Yargıtay

hırsızlık • içtima • kanun yararına bozma

30
5. CD., E. 2018/13137 K. 2018/9516 T. 5.12.2018 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu

31
5. CD., E. 2015/4258 K. 2018/9505 T. 5.12.2018 · Yargıtay

tefecilik • iştirak

32
5. CD., E. 2017/1294 K. 2018/9506 T. 5.12.2018 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
5. CD., E. 2015/5291 K. 2018/9748 T. 20.12.2018 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • nitelikli dolandırıcılık • iştirak

34
5. CD., E. 2015/1162 K. 2018/9153 T. 20.11.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık

35
5. CD., E. 2015/4246 K. 2018/9068 T. 15.11.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • suça azmettirme

36
5. CD., E. 2015/3508 K. 2018/9186 T. 20.11.2018 · Yargıtay

yağma • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

37
5. CD., E. 2018/12334 K. 2018/9189 T. 20.11.2018 · Yargıtay

haberleşmenin gizliliğini ihlal • içtima • kanun yararına bozma

38
5. CD., E. 2018/12336 K. 2018/9191 T. 20.11.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

39
5. CD., E. 2018/12337 K. 2018/9192 T. 20.11.2018 · Yargıtay

hakaret • kanun yararına bozma

40
5. CD., E. 2018/12647 K. 2018/9196 T. 20.11.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

41
5. CD., E. 2015/5287 K. 2018/9565 T. 10.12.2018 · Yargıtay

nitelikli rüşvet

43
5. CD., E. 2018/2218 K. 2018/9101 T. 19.11.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • tefecilik • zincirleme suç

44
5. CD., E. 2018/1110 K. 2018/9316 T. 21.11.2018 · Yargıtay

tefecilik

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
5. CD., E. 2014/11577 K. 2018/9262 T. 22.11.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • irtikap • sahtecilik ve dolandırıcılık

46
5. CD., E. 2017/3850 K. 2018/9322 T. 26.11.2018 · Yargıtay

tefecilik • tehdit • yağma

47
5. CD., E. 2015/3506 K. 2018/9462 T. 26.11.2018 · Yargıtay

tefecilik

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
5. CD., E. 2018/4583 K. 2018/9465 T. 3.12.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • irtikap

50
5. CD., E. 2018/4307 K. 2018/9616 T. 12.12.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • zimmet suçu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.