S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 20.687

1
5. CD., E. 2020/3154 K. 2020/14273 T. 21.12.2020 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
5. CD., E. 2016/3076 K. 2021/428 T. 28.1.2021 · Yargıtay

nitelikli zimmet • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

3
5. CD., E. 2016/7374 K. 2021/311 T. 26.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • suça azmettirme • görevi kötüye kullanma • azmettirme • nitelikli rüşvet • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

4
5. CD., E. 2020/3921 K. 2021/238 T. 20.1.2021 · Yargıtay

irtikap • nitelikli zimmet • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

5
5. CD., E. 2018/4775 K. 2021/237 T. 20.1.2021 · Yargıtay

azmettirme • nitelikli zimmet • özel faillik • iştirak • zimmet suçu

7
5. CD., E. 2016/2 K. 2021/183 T. 19.1.2021 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

9
5. CD., E. 2019/948 K. 2021/196 T. 19.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

10
5. CD., E. 2020/6031 K. 2021/255 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • adam öldürme • suçun işlendiği yer • taksirle öldürme

11
5. CD., E. 2020/6029 K. 2021/241 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

12
5. CD., E. 2020/3653 K. 2021/239 T. 21.1.2021 · Yargıtay

azmettirme • hak yoksunluğu • iştirak • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

13
5. CD., E. 2020/6030 K. 2021/242 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

14
5. CD., E. 2020/6033 K. 2021/243 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

15
5. CD., E. 2020/6035 K. 2021/245 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kesintisiz suçlar

16
5. CD., E. 2020/3632 K. 2021/30 T. 11.1.2021 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • azmettirme • özel faillik • resmi belgede sahtecilik • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık • suça iştirak

17
5. CD., E. 2018/11948 K. 2021/22 T. 11.1.2021 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma

18
5. CD., E. 2016/4884 K. 2021/29 T. 11.1.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • hak yoksunluğu • iştirak • zimmet suçu • zincirleme suç

19
5. CD., E. 2018/11928 K. 2021/36 T. 11.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iletişimin tespiti • nitelikli rüşvet • rüşvet

20
5. CD., E. 2016/3087 K. 2021/35 T. 11.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

23
5. CD., E. 2018/6183 K. 2021/74 T. 12.1.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • rüşvet • suç işlemek için örgüt kurma • şantaj • tehdit • yağma • yaralama

24
5. CD., E. 2017/2304 K. 2021/66 T. 12.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • nitelikli zimmet • zimmet suçu • zincirleme suç

25
5. CD., E. 2018/5210 K. 2021/103 T. 13.1.2021 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suç işlemek için örgüt kurma • adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • asli fail • azmettirme • iletişimin tespiti • örgüte üye olma • iştirak • özel faillik • tehdit • yargı görevi yapanı etkileme • verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • zincirleme suç

26
5. CD., E. 2019/9587 K. 2021/104 T. 13.1.2021 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • suça iştirak • nitelikli dolandırıcılık • örgüte üye olma • azmettirme • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık • rüşvet

27
5. CD., E. 2020/394 K. 2021/114 T. 14.1.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • fikri içtima • hakaret • tehdit • içtima • yaralama

28
5. CD., E. 2020/1890 K. 2021/107 T. 14.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • görevi kötüye kullanma • rüşvet • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • hak yoksunluğu

29
5. CD., E. 2019/8345 K. 2021/106 T. 14.1.2021 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • davaların birleştirilmesi • suç işlemek için örgüt kurma • örgüte üye olma • zincirleme suç

30
5. CD., E. 2019/4612 K. 2021/298 T. 25.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • etkin pişmanlık • görevi kötüye kullanma • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

31
32
5. CD., E. 2016/6820 K. 2021/294 T. 25.1.2021 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

33
5. CD., E. 2020/6665 K. 2021/252 T. 21.1.2021 · Yargıtay

gasp • görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • içtima • iştirak • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

34
5. CD., E. 2020/6667 K. 2021/253 T. 21.1.2021 · Yargıtay

gasp • görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • içtima • iştirak • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • hırsızlık

35
5. CD., E. 2020/4950 K. 2021/254 T. 21.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • adil yargılamayı etkileme • suçu bildirmeme • tehdit • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • haksız çıkar • iletişimin dinlenmesi • irtikap • iletişimin tespiti • iştirak • özel belgede sahtecilik • zimmet suçu • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

36
5. CD., E. 2020/6032 K. 2021/256 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • yaralama

37
5. CD., E. 2020/2851 K. 2020/12473 T. 1.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer

38
5. CD., E. 2018/9005 K. 2020/13504 T. 10.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • davaların birleştirilmesi • suça iştirak • görevi kötüye kullanma • gözetim yükümlülüğü • iştirak • zimmet suçu • zincirleme suç

39
5. CD., E. 2020/6116 K. 2020/13624 T. 11.11.2020 · Yargıtay

davanın nakli • kasten öldürme • iştirak • kasten yaralama • silahla kasten yaralama • tehdit • yaralama

40
5. CD., E. 2020/3195 K. 2020/13625 T. 12.11.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

41
5. CD., E. 2020/3602 K. 2020/13626 T. 12.11.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • nitelikli dolandırıcılık • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
5. CD., E. 2017/1101 K. 2020/13721 T. 16.11.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • hak yoksunluğu • nitelikli zimmet • hürriyetten yoksun kılma • zimmet suçu • zincirleme suç

43
5. CD., E. 2020/243 K. 2020/13722 T. 16.11.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

44
5. CD., E. 2020/3637 K. 2020/13723 T. 16.11.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • zincirleme suç • ihmali davranış • irtikap

45
5. CD., E. 2019/3769 K. 2020/13752 T. 17.11.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • örgüte üye olma • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • suç işlemek için örgüt kurma

46
5. CD., E. 2017/3895 K. 2020/13754 T. 17.11.2020 · Yargıtay

zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık • nitelikli zimmet

47
5. CD., E. 2020/3629 K. 2020/13755 T. 17.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

48
5. CD., E. 2018/9337 K. 2020/13759 T. 17.11.2020 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • hak yoksunluğu • zincirleme suç

49
5. CD., E. 2016/785 K. 2020/12906 T. 22.10.2020 · Yargıtay

azmettirme • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • iştirak • zimmet suçu

50
5. CD., E. 2016/6031 K. 2020/12907 T. 22.10.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • suça iştirak • azmettirme • iştirak • zimmet suçu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: