S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.174

1
5. CD., E. 2019/8101 K. 2020/218 T. 15.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

2
5. CD., E. 2013/13301 K. 2015/15726 T. 1.11.2015 · Yargıtay

ihmali davranışla görevi kötüye kullanma • hükmün açıklanmasının geri bırakılması • yasal olmayan gerekçe • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • görevi kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık • ihmali davranış

3
5. CD., E. 2013/13223 K. 2015/15737 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

4
5. CD., E. 2013/13215 K. 2015/15760 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • iştirak

5
5. CD., E. 2013/13245 K. 2015/15771 T. 2.11.2015 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • irtikap

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
5. CD., E. 2015/3489 K. 2015/15772 T. 2.11.2015 · Yargıtay

nitelikli zimmet • iştirak • zimmet suçu • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık

7
5. CD., E. 2013/13432 K. 2015/15785 T. 2.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak

8
5. CD., E. 2013/12730 K. 2015/15813 T. 2.11.2015 · Yargıtay

iletişimin tespiti • iştirak • rüşvet

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
5. CD., E. 2013/13300 K. 2015/15875 T. 3.11.2015 · Yargıtay

tefecilik • bedelsiz senedi kullanma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
5. CD., E. 2013/8337 K. 2015/15944 T. 4.11.2015 · Yargıtay

rüşvet suçu • sanığın hükümden sonra ölmesi • kamu davasının düşmesi • nitelikli dolandırıcılık • görevi kötüye kullanma • nitelikli zimmet • zimmet suçu • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

11
5. CD., E. 2015/5947 K. 2015/15951 T. 4.11.2015 · Yargıtay

ek savunma hakkı • etkin pişmanlık • azmettirme • müsadere • görevi kötüye kullanma • nitelikli zimmet • ihmali davranış • kamu güvenine karşı suçlar • iştirak • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • zincirleme suç

13
5. CD., E. 2013/12847 K. 2015/15736 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

14
5. CD., E. 2013/13363 K. 2015/15758 T. 1.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

15
5. CD., E. 2013/13268 K. 2015/15783 T. 2.11.2015 · Yargıtay

rüşvet • irtikap

16
5. CD., E. 2013/13415 K. 2015/15814 T. 2.11.2015 · Yargıtay

tefecilik

Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
5. CD., E. 2013/13282 K. 2015/15854 T. 3.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
5. CD., E. 2013/13660 K. 2015/15876 T. 3.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • seçenek yaptırım

Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
5. CD., E. 2013/13155 K. 2015/15940 T. 4.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
5. CD., E. 2013/12411 K. 2015/15941 T. 4.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
5. CD., E. 2013/12256 K. 2015/15946 T. 4.11.2015 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
5. CD., E. 2013/13566 K. 2015/16281 T. 16.11.2015 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • ihmali davranış • iştirak • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

23
5. CD., E. 2015/11025 K. 2015/16777 T. 27.11.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma

25
5. CD., E. 2015/11183 K. 2015/16453 T. 19.11.2015 · Yargıtay

kasten öldürme • davanın nakli • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • ateşli silah • azmettirme • tehdit

26
5. CD., E. 2019/8604 K. 2019/11869 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • terör örgütü üyesi olma • görevi kötüye kullanma

28
5. CD., E. 2016/864 K. 2019/11578 T. 9.12.2019 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • zincirleme suç

29
5. CD., E. 2015/12501 K. 2019/11407 T. 3.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

30
5. CD., E. 2014/9302 K. 2019/11916 T. 19.12.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma

31
5. CD., E. 2015/8717 K. 2019/11933 T. 19.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

33
5. CD., E. 2016/2118 K. 2019/11706 T. 10.12.2019 · Yargıtay

tefecilik • tehdit

35
5. CD., E. 2019/8095 K. 2019/11711 T. 10.12.2019 · Yargıtay

denetim görevinin ihmali

36
5. CD., E. 2015/8765 K. 2019/11712 T. 10.12.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

38
5. CD., E. 2015/12851 K. 2019/11762 T. 11.12.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

41
5. CD., E. 2018/301 K. 2019/11796 T. 12.12.2019 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

43
5. CD., E. 2017/4726 K. 2019/11798 T. 12.12.2019 · Yargıtay

hak yoksunluğu • irtikap • zincirleme suç

44
5. CD., E. 2014/9479 K. 2019/11848 T. 12.12.2019 · Yargıtay

orantılılık ilkesi

45
5. CD., E. 2015/6271 K. 2019/11766 T. 11.12.2019 · Yargıtay

tehdit • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama • sahtecilik ve dolandırıcılık

46
5. CD., E. 2014/8893 K. 2019/11854 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • azmettirme • özel faillik • iştirak

47
5. CD., E. 2016/399 K. 2019/11858 T. 16.12.2019 · Yargıtay

suça azmettirme • azmettirme • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

48
5. CD., E. 2019/7782 K. 2019/11864 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma

49
5. CD., E. 2019/7784 K. 2019/11865 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma

50
5. CD., E. 2019/8078 K. 2019/11866 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • görevi kötüye kullanma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: