S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 19.903

23
5. CD., E. 2019/8349 K. 2020/374 T. 16.1.2020 · Yargıtay

suça iştirak • azmettirme • güveni kötüye kullanma • nitelikli zimmet • zimmet suçu • iştirak

27
5. CD., E. 2015/2697 K. 2020/694 T. 23.1.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu • ihmali davranış

29
5. CD., E. 2015/12947 K. 2020/697 T. 23.1.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

30
5. CD., E. 2019/387 K. 2020/698 T. 23.1.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu

31
5. CD., E. 2012/7449 K. 2013/5383 T. 20.05.2013 · Yargıtay

hakaret • zincirleme suç

32
5. CD., E. 2007/93 K. 2011/21936 T. 11.10.2011 · Yargıtay

nitelikli rüşvet • suça teşebbüs

33
5. CD., E. 2007/3642 K. 2011/22493 T. 25.10.2011 · Yargıtay

hak yoksunluğu • zimmet suçu

35
36
5. CD., E. 2011/10469 K. 2012/4926 T. 09.05.2012 · Yargıtay

mühür bozma • seçenek yaptırım

37
5. CD., E. 2011/13495 K. 2012/4874 T. 08.05.2012 · Yargıtay

hak yoksunluğu • mühür bozma

38
5. CD., E. 2011/10637 K. 2012/4795 T. 08.05.2012 · Yargıtay

kamu güvenine karşı suçlar • mühür bozma

39
5. CD., E. 2011/9799 K. 2012/4489 T. 26.04.2012 · Yargıtay

kamu güvenine karşı suçlar • mühür bozma

40
5. CD., E. 2008/9353 K. 2012/4479 T. 26.04.2012 · Yargıtay

aleyhe bozma yasağı • hak yoksunluğu

41
5. CD., E. 2008/5611 K. 2012/3361 T. 05.04.2012 · Yargıtay

hak yoksunluğu • müsadere

42
43
44
5. CD., E. 2009/3551 K. 2012/7395 T. 27.06.2012 · Yargıtay

dava zamanaşımı • nitelikli zimmet • zimmet suçu

46
5. CD., E. 2011/12981 K. 2013/763 T. 24.01.2013 · Yargıtay

dava zamanaşımı • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

47
5. CD., E. 2012/3496 K. 2013/1637 T. 07.03.2013 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

48
5. CD., E. 2012/5748 K. 2013/2718 T. 03.04.2013 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • tehdit

49
5. CD., E. 2012/14215 K. 2013/3012 T. 09.04.2013 · Yargıtay

hakaret • iştirak

50
5. CD., E. 2015/13340 K. 2020/689 T. 23.1.2020 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: