S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 22.499

1
5. CD., E. 2014/11535 K. 2018/4352 T. 07.06.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

2
3
5. CD., E. 2018/729 K. 2018/7737 T. 18.10.2018 · Yargıtay

aleyhe bozma yasağı • hak yoksunluğu • zimmet suçu

4
5. CD., E. 2014/11513 K. 2018/7735 T. 18.10.2018 · Yargıtay

hak yoksunluğu • zincirleme suç • iştirak

6
5. CD., E. 2014/9090 K. 2018/5202 T. 09.07.2018 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

7
5. CD., E. 2014/11178 K. 2018/5220 T. 09.07.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • zimmet suçu

8
9
5. CD., E. 2014/5786 K. 2018/5841 T. 18.09.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • edimin ifasına fesat karıştırma • azmettirme • özel faillik • iştirak

10
5. CD., E. 2014/10855 K. 2018/6212 T. 26.09.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • görevi kötüye kullanma • iştirak • rüşvet

11
5. CD., E. 2014/4525 K. 2018/806 T. 15.02.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • azmettirme • iletişimin tespiti • özel faillik • resmi belgede sahtecilik • iştirak • rüşvet

13
5. CD., E. 2014/11502 K. 2018/7696 T. 18.10.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • kamu güvenine karşı suçlar • resmi belgede sahtecilik • hak yoksunluğu • zimmet suçu • zincirleme suç

14
5. CD., E. 2015/6446 K. 2018/5707 T. 17.09.2018 · Yargıtay

tefecilik • hak yoksunluğu

15
5. CD., E. 2018/12333 K. 2019/322 T. 9.1.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik • müsadere

16
5. CD., E. 2015/10052 K. 2019/316 T. 9.1.2019 · Yargıtay

mühür bozma • zincirleme suç

17
5. CD., E. 2018/491 K. 2019/340 T. 10.1.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

18
5. CD., E. 2018/13214 K. 2019/262 T. 9.1.2019 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

20
5. CD., E. 2018/13500 K. 2019/274 T. 9.1.2019 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme

21
5. CD., E. 2015/4181 K. 2019/344 T. 10.1.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

22
5. CD., E. 2018/12532 K. 2019/347 T. 10.1.2019 · Yargıtay

hakaret • rüşvet

23
5. CD., E. 2018/6442 K. 2019/334 T. 10.1.2019 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • görevi kötüye kullanma • şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

24
5. CD., E. 2015/3485 K. 2019/337 T. 10.1.2019 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu

25
5. CD., E. 2017/3122 K. 2019/339 T. 10.1.2019 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • örgüte üye olma

26
5. CD., E. 2016/8853 K. 2019/348 T. 10.1.2019 · Yargıtay

azmettirme • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • iştirak • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

27
5. CD., E. 2018/13132 K. 2019/324 T. 9.1.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme

28
5. CD., E. 2015/5331 K. 2019/336 T. 10.1.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

29
5. CD., E. 2014/3565 K. 2019/272 T. 9.1.2019 · Yargıtay

tefecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

30
5. CD., E. 2016/7357 K. 2018/8078 T. 24.10.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • zimmet suçu

31
5. CD., E. 2018/6758 K. 2018/8396 T. 1.11.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • zimmet suçu

32
5. CD., E. 2015/11687 K. 2018/8399 T. 1.11.2018 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu • zincirleme suç

Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
5. CD., E. 2016/8572 K. 2018/8409 T. 1.11.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
5. CD., E. 2014/10965 K. 2018/6551 T. 02.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • zimmet suçu

38
5. CD., E. 2018/1561 K. 2018/7740 T. 18.10.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu • iştirak

39
5. CD., E. 2018/1415 K. 2018/8291 T. 30.10.2018 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • tefecilik • zincirleme suç

40
5. CD., E. 2014/1888 K. 2018/345 T. 05.02.2018 · Yargıtay

nitelikli zimmet • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • zimmet suçu

41
5. CD., E. 2015/745 K. 2018/4261 T. 05.06.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma

42
5. CD., E. 2014/11551 K. 2018/4240 T. 05.06.2018 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf • mala zarar verme

43
5. CD., E. 2014/11173 K. 2018/4351 T. 07.06.2018 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • zincirleme suç

46
5. CD., E. 2015/11705 K. 2018/8042 T. 24.10.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma

47
5. CD., E. 2014/11616 K. 2018/6416 T. 01.10.2018 · Yargıtay

hakaret • nitelikli rüşvet

48
49
5. CD., E. 2014/10781 K. 2018/4768 T. 25.06.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

50
5. CD., E. 2015/5419 K. 2018/9253 T. 22.11.2018 · Yargıtay

azmettirme • nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.