S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.578

1
5. CD., E. 2011/9419 K. 2012/1568 T. 6.3.2012 · Yargıtay

mühür bozma • zincirleme suç

2
5. CD., E. 2011/5244 K. 2012/1569 T. 6.3.2012 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

3
5. CD., E. 2008/2362 K. 2012/1570 T. 6.3.2012 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • görevi kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık

4
5. CD., E. 2016/7358 K. 2020/12093 T. 7.9.2020 · Yargıtay

zincirleme suç • irtikap

5
5. CD., E. 2015/11678 K. 2020/12116 T. 8.9.2020 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma

6
5. CD., E. 2020/2973 K. 2020/12330 T. 22.9.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak • rüşvet

7
5. CD., E. 2016/10990 K. 2020/12333 T. 23.9.2020 · Yargıtay

fuhuş • rüşvet

8
5. CD., E. 2016/11382 K. 2020/12336 T. 23.9.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • rüşvet

9
5. CD., E. 2016/8501 K. 2020/12337 T. 23.9.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • özel belgede sahtecilik • ihmali davranış • zimmet suçu • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık

11
5. CD., E. 2016/3759 K. 2020/12136 T. 9.9.2020 · Yargıtay

müsadere • irtikap

13
5. CD., E. 2016/4549 K. 2020/12138 T. 9.9.2020 · Yargıtay

azmettirme • edimin ifasına fesat karıştırma • kanunilik ilkesi • iştirak • özel faillik

14
5. CD., E. 2016/4896 K. 2020/12139 T. 9.9.2020 · Yargıtay

nitelikli rüşvet • rüşvet

15
5. CD., E. 2016/6816 K. 2020/12165 T. 10.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetim görevinin ihmali • görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • ihmali davranış • resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

16
5. CD., E. 2020/1070 K. 2020/12183 T. 10.9.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

17
5. CD., E. 2018/8298 K. 2020/12188 T. 14.9.2020 · Yargıtay

müsadere • nitelikli rüşvet • hakaret • rüşvet

18
19
5. CD., E. 2020/1549 K. 2020/12217 T. 15.9.2020 · Yargıtay

denetim görevinin ihmali • zimmet suçu

20
5. CD., E. 2015/12954 K. 2020/12221 T. 15.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • irtikap • sahtecilik ve dolandırıcılık

21
5. CD., E. 2016/4929 K. 2020/12222 T. 15.9.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • irtikap • zimmet suçu

22
5. CD., E. 2016/6074 K. 2020/12223 T. 15.9.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama • sahtecilik ve dolandırıcılık

23
5. CD., E. 2016/8828 K. 2020/12226 T. 15.9.2020 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • zincirleme suç

24
5. CD., E. 2016/10930 K. 2020/12227 T. 15.9.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

25
5. CD., E. 2018/6170 K. 2020/12232 T. 15.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • nitelikli zimmet • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

26
5. CD., E. 2016/6687 K. 2020/12270 T. 16.9.2020 · Yargıtay

müsadere • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • irtikap

27
5. CD., E. 2016/5198 K. 2020/12274 T. 16.9.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret • nitelikli rüşvet • seçenek yaptırım • rüşvet

28
5. CD., E. 2020/1582 K. 2020/12280 T. 16.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • iştirak • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

29
5. CD., E. 2016/11187 K. 2020/12288 T. 17.9.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • zimmet suçu

30
5. CD., E. 2016/11368 K. 2020/12290 T. 17.9.2020 · Yargıtay

tehdit • nitelikli rüşvet • hakaret • rüşvet

31
5. CD., E. 2018/9173 K. 2020/12292 T. 17.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

32
5. CD., E. 2016/9869 K. 2020/12299 T. 17.9.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • zimmet suçu

33
5. CD., E. 2016/9342 K. 2020/12300 T. 17.9.2020 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

34
5. CD., E. 2016/8508 K. 2020/12301 T. 17.9.2020 · Yargıtay

rüşvet • iştirak

35
5. CD., E. 2017/255 K. 2020/12307 T. 21.9.2020 · Yargıtay

iletişimin tespiti • iştirak • rüşvet • rüşvet almaya teşebbüs

36
5. CD., E. 2016/6293 K. 2020/12312 T. 21.9.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

37
5. CD., E. 2017/390 K. 2020/12314 T. 21.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • gözetim yükümlülüğü • hırsızlık • zimmet suçu

38
5. CD., E. 2020/757 K. 2020/12322 T. 21.9.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • rüşvet

39
5. CD., E. 2019/9592 K. 2020/12441 T. 29.9.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
5. CD., E. 2016/9650 K. 2020/12302 T. 17.9.2020 · Yargıtay

orantılılık ilkesi • rüşvet

43
5. CD., E. 2016/8125 K. 2020/12289 T. 17.9.2020 · Yargıtay

rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

44
5. CD., E. 2020/937 K. 2020/12168 T. 10.9.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • zimmet suçu

45
5. CD., E. 2016/8443 K. 2020/12095 T. 7.9.2020 · Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu

46
5. CD., E. 2018/9395 K. 2020/12376 T. 23.9.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • orantılılık ilkesi • zimmet suçu • zincirleme suç

47
5. CD., E. 2018/3859 K. 2020/12375 T. 23.9.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

48
5. CD., E. 2017/484 K. 2020/12374 T. 23.9.2020 · Yargıtay

orantılılık ilkesi

49
5. CD., E. 2016/8073 K. 2020/12204 T. 14.9.2020 · Yargıtay

hakaret • rüşvet

50
5. CD., E. 2016/6291 K. 2020/12339 T. 23.9.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • hak yoksunluğu • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: