S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 20.819

1
5. CD., E. 2019/3216 K. 2020/11739 T. 30.6.2020Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

2
5. CD., E. 2019/5514 K. 2019/7099 T. 9.7.2019Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
5. CD., E. 2020/5778 K. 2021/2645 T. 3.6.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • azmettirme • iştirak • kanunilik ilkesi • özel belgede sahtecilik • özel faillik • suça iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

4
5
5. CD., E. 2020/4899 K. 2021/1780 T. 12.4.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • hak yoksunluğu • zimmet suçu

6
5. CD., E. 2020/5458 K. 2021/1782 T. 12.4.2021Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu • sahtecilik ve dolandırıcılık • hak yoksunluğu

7
5. CD., E. 2018/9031 K. 2021/1913 T. 19.4.2021Yargıtay

görevi kötüye kullanma • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık

8
5. CD., E. 2017/5593 K. 2021/1910 T. 19.4.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi

9
5. CD., E. 2016/10292 K. 2021/1873 T. 15.4.2021Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı • kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

10
5. CD., E. 2020/5121 K. 2021/1872 T. 15.4.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • suç işlemek için örgüt kurma • suça iştirak • edimin ifasına fesat karıştırma • tehdit • nitelikli rüşvet • örgüte üye olma • imar kirliliğine neden olma • irtikap • iştirak • rüşvet

11
5. CD., E. 2017/1308 K. 2021/1792 T. 13.4.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • rüşvet

12
5. CD., E. 2016/10996 K. 2021/1871 T. 15.4.2021Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • seçenek yaptırım • azmettirme • iştirak • görevi kötüye kullanma • özel faillik

13
5. CD., E. 2020/5480 K. 2021/1790 T. 13.4.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetim görevinin ihmali • edimin ifasına fesat karıştırma • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

14
5. CD., E. 2017/1006 K. 2021/1784 T. 13.4.2021Yargıtay

iletişimin tespiti • rüşvet

15
5. CD., E. 2017/5438 K. 2021/1972 T. 20.4.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • zimmet suçu

16
5. CD., E. 2017/2604 K. 2021/1989 T. 21.4.2021Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

17
5. CD., E. 2018/12773 K. 2021/1991 T. 21.4.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • zimmet suçu • zincirleme suç

18
5. CD., E. 2020/1535 K. 2021/1992 T. 21.4.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • zimmet suçu • zincirleme suç

19
5. CD., E. 2017/2103 K. 2021/2036 T. 22.4.2021Yargıtay

denetim görevinin ihmali • gözetim yükümlülüğü • zimmet suçu

20
5. CD., E. 2021/1590 K. 2021/2040 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

21
5. CD., E. 2021/1591 K. 2021/2041 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • hakaret • tehdit • yağma • yaralama

22
5. CD., E. 2021/1592 K. 2021/2042 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

23
5. CD., E. 2021/1594 K. 2021/2044 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer • sahtecilik ve dolandırıcılık

24
5. CD., E. 2021/1599 K. 2021/2047 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma

25
5. CD., E. 2021/1847 K. 2021/2049 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

26
5. CD., E. 2021/2291 K. 2021/2050 T. 22.4.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • devlet alım satımına fesat karıştırmak

27
5. CD., E. 2020/5621 K. 2021/2116 T. 26.4.2021Yargıtay

hak yoksunluğu • zimmet suçu

28
5. CD., E. 2020/5446 K. 2021/2138 T. 26.4.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu • ihmali davranış

29
30
5. CD., E. 2018/4764 K. 2021/2191 T. 29.4.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • görevi kötüye kullanma • nitelikli zimmet • orantılılık ilkesi • ihmali davranış • zimmet suçu • zincirleme suç

31
5. CD., E. 2017/6855 K. 2021/1314 T. 23.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

32
5. CD., E. 2019/4452 K. 2021/1304 T. 23.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetim görevinin ihmali • görevi kötüye kullanma • zimmet suçu • zincirleme suç

33
5. CD., E. 2017/2056 K. 2021/1316 T. 24.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • irtikap • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

34
5. CD., E. 2017/6877 K. 2021/1318 T. 24.3.2021Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

35
5. CD., E. 2021/946 K. 2021/1409 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • halkı kin ve düşmanlığa tahrik • suçu ve suçluyu övme • suçun işlendiği yer

36
5. CD., E. 2020/7071 K. 2021/1397 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

37
5. CD., E. 2021/600 K. 2021/1398 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah

38
5. CD., E. 2021/603 K. 2021/1401 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

39
5. CD., E. 2021/604 K. 2021/1402 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma

40
5. CD., E. 2021/606 K. 2021/1404 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma

41
5. CD., E. 2021/942 K. 2021/1405 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
5. CD., E. 2021/945 K. 2021/1408 T. 25.3.2021Yargıtay

halkı kin ve düşmanlığa tahrik • kanun yararına bozma • suçu ve suçluyu övme • suçun işlendiği yer

43
5. CD., E. 2021/1496 K. 2021/1414 T. 25.3.2021Yargıtay

hakaret • kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer

44
5. CD., E. 2021/1597 K. 2021/1416 T. 25.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten öldürme • ateşli silah

45
5. CD., E. 2018/417 K. 2021/1419 T. 25.3.2021Yargıtay

denetim görevinin ihmali • nitelikli zimmet • zimmet suçu • hak yoksunluğu

47
5. CD., E. 2020/4813 K. 2021/1468 T. 30.3.2021Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • hak yoksunluğu • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • iştirak

48
5. CD., E. 2016/9286 K. 2021/1469 T. 30.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali • zimmet suçu

49
5. CD., E. 2020/5116 K. 2021/1478 T. 30.3.2021Yargıtay

nitelikli zimmet • zimmet suçu

50
5. CD., E. 2020/3622 K. 2021/1480 T. 30.3.2021Yargıtay

nitelikli zimmet • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • zincirleme suç

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: