S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 40.803

2
6. CD., E. 2018/2483 K. 2020/1250 T. 10.3.2020 · Yargıtay

hürriyetten yoksun kılma

3
6. CD., E. 2020/256 K. 2020/1238 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • tehdit • yağma

4
6. CD., E. 2018/3786 K. 2020/1355 T. 10.3.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • yağma

5
6. CD., E. 2018/1949 K. 2020/1162 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yağma • iftira

6
6. CD., E. 2018/2517 K. 2020/1181 T. 9.3.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hırsızlık

8
6. CD., E. 2018/3143 K. 2020/1191 T. 10.3.2020 · Yargıtay

iştirak • yağma

9
6. CD., E. 2018/380 K. 2020/1211 T. 3.3.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • etkin pişmanlık • nitelikli yağma • yağma

10
6. CD., E. 2020/206 K. 2020/1188 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yağma • yaralama

11
6. CD., E. 2018/887 K. 2020/1177 T. 9.3.2020 · Yargıtay

tehdit • hakaret • nitelikli yağma • hürriyetten yoksun kılma • yağma

12
6. CD., E. 2019/2358 K. 2020/1173 T. 9.3.2020 · Yargıtay

nitelikli yağma • yağma • hürriyetten yoksun kılma

13
6. CD., E. 2018/2639 K. 2020/1169 T. 9.3.2020 · Yargıtay

tehdit • yağma

14
6. CD., E. 2017/2521 K. 2020/1154 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yağma • iştirak

15
6. CD., E. 2017/2028 K. 2020/1230 T. 10.3.2020 · Yargıtay

tehdit • hakaret • yağma • zincirleme suç

16
6. CD., E. 2017/3272 K. 2020/1231 T. 10.3.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iftira • yağma

17
6. CD., E. 2018/720 K. 2020/1218 T. 11.3.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • yaralama

19
6. CD., E. 2017/3279 K. 2020/1019 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yağma • yaralama

21
6. CD., E. 2017/1649 K. 2020/1047 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yağma • yaralama

22
6. CD., E. 2018/926 K. 2020/1050 T. 3.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetimli serbestlik • tehdit • hakaret • yağma

23
6. CD., E. 2018/1432 K. 2020/1075 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tehdit • yağma • yaralama

24
6. CD., E. 2017/3267 K. 2020/1076 T. 3.3.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • tehdit • hakaret • yağma • yaralama

25
6. CD., E. 2018/2446 K. 2020/1084 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama

26
6. CD., E. 2017/2281 K. 2020/1079 T. 4.3.2020 · Yargıtay

şantaj • mala zarar verme • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • yağma • cinsel saldırı

29
6. CD., E. 2018/2640 K. 2020/1101 T. 5.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık • hakaret • tehdit • hırsızlık • yağma • yaralama

30
6. CD., E. 2018/822 K. 2020/1109 T. 5.3.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • cezanın azaltılması • yağma

32
6. CD., E. 2017/1656 K. 2020/1014 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yağma • yaralama

35
6. CD., E. 2017/1046 K. 2020/1083 T. 3.3.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • azmettirme • tehdit • yağma

36
6. CD., E. 2018/165 K. 2020/1057 T. 4.3.2020 · Yargıtay

nitelikli yağma • yağma

37
6. CD., E. 2018/3129 K. 2020/1100 T. 5.3.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • yağma

38
6. CD., E. 2017/2811 K. 2020/1096 T. 4.3.2020 · Yargıtay

nitelikli yağma • tehdit • yağma

41
6. CD., E. 2017/2161 K. 2020/1030 T. 2.3.2020 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • şantaj • fuhuş • nitelikli yağma • tehdit • resmi belgede sahtecilik • yağma • yaralama • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
6. CD., E. 2018/333 K. 2020/1035 T. 2.3.2020 · Yargıtay

karşılıksız çek • nitelikli yağma • suç işlemek için örgüt kurma • hürriyetten yoksun kılma • tehdit • yağma

44
6. CD., E. 2018/511 K. 2020/1357 T. 10.3.2020 · Yargıtay

nitelikli yağma • yağma

46
6. CD., E. 2017/2093 K. 2020/1311 T. 12.3.2020 · Yargıtay

hakaret • tehdit • kasten yaralama • yağma • yaralama

47
6. CD., E. 2019/1677 K. 2020/1322 T. 12.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • şantaj • etkin pişmanlık • fuhuş • tehdit • nitelikli hırsızlık • nitelikli yağma • örgüte üye olma • hırsızlık • yağma

48
6. CD., E. 2018/3564 K. 2020/1323 T. 12.3.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • mala zarar verme • silah ticareti • ruhsatsız silah bulundurma • ruhsatsız silah taşıma • tefecilik • tehdit • yağma

49
6. CD., E. 2017/2200 K. 2020/1333 T. 12.3.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • yağma

50
6. CD., E. 2018/3389 K. 2020/1241 T. 10.3.2020 · Yargıtay

azmettirme • ek savunma hakkı • iştirak • suça azmettirme • suça iştirak • tehdit • yağma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: