S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.950

2
7. CD., E. 2017/13591 K. 2020/12370 T. 14.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
7. CD., E. 2017/13653 K. 2020/12359 T. 14.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

4
7. CD., E. 2017/13337 K. 2020/12591 T. 15.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

5
7. CD., E. 2020/2650 K. 2020/14738 T. 21.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • iştirak

6
7. CD., E. 2020/1765 K. 2020/12605 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

7
7. CD., E. 2016/12319 K. 2020/11556 T. 23.6.2020 · Yargıtay

müsadere • etkin pişmanlık • fikri içtima • içtima

8
7. CD., E. 2016/1612 K. 2020/11253 T. 1.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

9
7. CD., E. 2017/10899 K. 2020/11143 T. 7.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

10
7. CD., E. 2017/10906 K. 2020/11161 T. 7.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

11
7. CD., E. 2017/10926 K. 2020/11165 T. 7.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

12
7. CD., E. 2020/505 K. 2020/11179 T. 7.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • muhafaza altına alma • müsadere

13
7. CD., E. 2020/1776 K. 2020/12688 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

14
7. CD., E. 2020/1933 K. 2020/12681 T. 16.9.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • etkin pişmanlık • müsadere • yaralama

15
7. CD., E. 2017/14128 K. 2020/12667 T. 16.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • müsadere

16
7. CD., E. 2017/13670 K. 2020/12646 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

17
7. CD., E. 2016/10551 K. 2020/12637 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

18
7. CD., E. 2020/1608 K. 2020/12674 T. 15.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

19
7. CD., E. 2017/2710 K. 2020/12696 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

20
7. CD., E. 2016/12170 K. 2020/12702 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • zincirleme suç

21
7. CD., E. 2016/9759 K. 2020/12706 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

22
7. CD., E. 2016/11542 K. 2020/12707 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • zincirleme suç

23
7. CD., E. 2020/1734 K. 2020/12720 T. 16.9.2020 · Yargıtay

müsadere • etkin pişmanlık

24
7. CD., E. 2020/1939 K. 2020/12733 T. 16.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

25
7. CD., E. 2020/193 K. 2020/12744 T. 16.9.2020 · Yargıtay

haksız çıkar

26
7. CD., E. 2020/2740 K. 2020/13439 T. 23.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

27
7. CD., E. 2020/2915 K. 2020/13583 T. 23.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

28
7. CD., E. 2015/27972 K. 2020/13584 T. 23.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

29
7. CD., E. 2020/1663 K. 2020/13586 T. 23.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

30
7. CD., E. 2020/1248 K. 2020/11410 T. 8.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

31
7. CD., E. 2016/11798 K. 2020/11422 T. 8.7.2020 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • etkin pişmanlık • örgüte yardım etme • zincirleme suç

32
7. CD., E. 2017/11983 K. 2020/11428 T. 8.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

33
7. CD., E. 2016/4858 K. 2020/11446 T. 8.7.2020 · Yargıtay

müsadere • iletişimin tespiti

34
7. CD., E. 2015/25916 K. 2020/11449 T. 8.7.2020 · Yargıtay

silah sağlama • kasten öldürme • silahlı örgüt • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • suç işlemek için örgüt kurma • suça iştirak • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • fuhuş • ateşli silah • müsadere • göçmen kaçakçılığı • cinsel istismar • cinsel saldırı • insan ticareti • işkence • iştirak • çocukların cinsel istismarı • iletişimin tespiti • parada sahtecilik • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • uyarıcı madde imal ve ticareti

35
7. CD., E. 2016/20325 K. 2020/11458 T. 8.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık

36
7. CD., E. 2020/1531 K. 2020/11527 T. 8.7.2020 · Yargıtay

iştirak • müsadere

37
7. CD., E. 2015/27975 K. 2020/11532 T. 8.7.2020 · Yargıtay

silah sağlama • kasten öldürme • silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • suça iştirak • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • ateşli silah • etkin pişmanlık • fuhuş • örgüte üye olma • göçmen kaçakçılığı • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • cinsel istismar • cinsel saldırı • rüşvet • iletişimin tespiti • insan ticareti • sahtecilik ve dolandırıcılık • çocukların cinsel istismarı • işkence • iştirak • zimmet suçu • parada sahtecilik

38
7. CD., E. 2019/5728 K. 2020/11546 T. 8.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • resmi belgede sahtecilik • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

39
7. CD., E. 2017/11830 K. 2020/11548 T. 8.7.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

40
7. CD., E. 2017/10719 K. 2020/11462 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • iştirak

41
7. CD., E. 2020/1367 K. 2020/11467 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

42
7. CD., E. 2017/12172 K. 2020/11471 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

43
7. CD., E. 2017/12226 K. 2020/11473 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

44
7. CD., E. 2017/12084 K. 2020/11476 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

45
7. CD., E. 2020/1157 K. 2020/11480 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

46
7. CD., E. 2017/13095 K. 2020/11495 T. 9.7.2020 · Yargıtay

müsadere • etkin pişmanlık

47
7. CD., E. 2020/1432 K. 2020/11519 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

48
7. CD., E. 2017/13471 K. 2020/11520 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

49
7. CD., E. 2017/10803 K. 2020/11524 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • zincirleme suç

50
7. CD., E. 2020/1369 K. 2020/11531 T. 9.7.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: