S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 34.083

1
8. CD., E. 2019/7556 K. 2021/4241 T. 17.3.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak • tehdit

2
8. CD., E. 2020/8041 K. 2021/4194 T. 17.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlığa teşebbüs • iştirak • zincirleme suç

3
8. CD., E. 2019/8787 K. 2021/4219 T. 17.3.2021Yargıtay

silahla tehdit • etkin pişmanlık • tehdit

4
8. CD., E. 2019/8375 K. 2021/4242 T. 17.3.2021Yargıtay

hakaret • haksız tahrik • iştirak • kasten yaralama • yaralama

5
8. CD., E. 2019/22057 K. 2021/4278 T. 18.3.2021Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hırsızlık • zincirleme suç • iftira

6
8. CD., E. 2020/10190 K. 2021/4279 T. 18.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
8. CD., E. 2020/7310 K. 2021/4294 T. 22.3.2021Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • taksirli suç • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira • sahtecilik ve dolandırıcılık

8
8. CD., E. 2020/7305 K. 2021/4295 T. 22.3.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • hakaret • iftira

9
8. CD., E. 2019/3110 K. 2021/4353 T. 22.3.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • kişi hürriyetinden yoksun kılma • hakaret • haksız tahrik

10
8. CD., E. 2019/10838 K. 2021/4110 T. 16.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

11
8. CD., E. 2020/12261 K. 2021/15143 T. 1.6.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • adli muayene • eziyet • hakaret • yaralama

12
8. CD., E. 2020/1478 K. 2021/15144 T. 1.6.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • tehdit • terör örgütü üyesi olma • iftira

13
8. CD., E. 2020/1481 K. 2021/15145 T. 1.6.2021Yargıtay

kanun yararına bozma

14
8. CD., E. 2021/3330 K. 2021/15173 T. 1.6.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

15
8. CD., E. 2020/10184 K. 2021/15189 T. 1.6.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

16
8. CD., E. 2020/8183 K. 2021/3461 T. 8.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

17
8. CD., E. 2020/9266 K. 2021/3476 T. 8.3.2021Yargıtay

müsadere • parada sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

18
8. CD., E. 2020/1978 K. 2021/3477 T. 8.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • parada sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

19
8. CD., E. 2020/1763 K. 2021/3478 T. 8.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

20
8. CD., E. 2020/1980 K. 2021/3480 T. 8.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah

21
8. CD., E. 2020/1762 K. 2021/3481 T. 8.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma

22
8. CD., E. 2020/8997 K. 2021/3849 T. 11.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

23
8. CD., E. 2020/8620 K. 2021/3850 T. 11.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

24
8. CD., E. 2020/8670 K. 2021/3851 T. 11.3.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • iftira • kanunilik ilkesi • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • taksirli suç • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • uyarıcı madde imal ve ticareti

25
8. CD., E. 2019/18216 K. 2021/3886 T. 11.3.2021Yargıtay

infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

26
8. CD., E. 2020/10538 K. 2021/3895 T. 15.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • zincirleme suç

27
8. CD., E. 2020/1761 K. 2021/3907 T. 15.3.2021Yargıtay

kanun yararına bozma • dava zamanaşımı

28
8. CD., E. 2019/22686 K. 2021/3909 T. 15.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

29
8. CD., E. 2019/6777 K. 2021/3918 T. 15.3.2021Yargıtay

mala zarar verme • ek savunma hakkı • tehdit

30
8. CD., E. 2019/5591 K. 2021/3952 T. 15.3.2021Yargıtay

kasten yaralama • kişi hürriyetinden yoksun kılma • cezada indirim uygulanmaması • yaralama • basit yaralama

31
8. CD., E. 2019/7914 K. 2021/3956 T. 15.3.2021Yargıtay

etkin pişmanlık • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • iştirak

32
8. CD., E. 2019/5616 K. 2021/3957 T. 15.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • kişi hürriyetinden yoksun kılma • basit yaralama • iştirak • yaralama

33
8. CD., E. 2019/18419 K. 2021/3934 T. 15.3.2021Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • iftira • yaralama

34
8. CD., E. 2020/8043 K. 2021/3685 T. 10.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

35
8. CD., E. 2020/8055 K. 2021/3686 T. 10.3.2021Yargıtay

kanunilik ilkesi • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • iftira • taksirli suç

36
8. CD., E. 2020/6371 K. 2021/3687 T. 10.3.2021Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

37
8. CD., E. 2019/8392 K. 2021/3745 T. 10.3.2021Yargıtay

akıl hastalığı • hürriyetten yoksun kılma • ilgilinin rızası • cinsel istismar • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

38
8. CD., E. 2019/8516 K. 2021/3223 T. 2.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • tehdit

39
8. CD., E. 2019/14816 K. 2021/3235 T. 2.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit

40
8. CD., E. 2019/7553 K. 2021/3342 T. 3.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • özel hayatın gizliliğini ihlal

41
8. CD., E. 2020/11512 K. 2021/3354 T. 3.3.2021Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

42
8. CD., E. 2020/8033 K. 2021/3355 T. 3.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

43
44
8. CD., E. 2020/12237 K. 2021/3385 T. 3.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira • kanunilik ilkesi • taksirli suç

45
8. CD., E. 2019/9543 K. 2021/3389 T. 3.3.2021Yargıtay

silahla tehdit • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • kasten yaralama • tehdit • yaralama

46
8. CD., E. 2020/9667 K. 2021/3397 T. 3.3.2021Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira

47
8. CD., E. 2020/9378 K. 2021/3618 T. 9.3.2021Yargıtay

silahla tehdit • mala zarar verme • tehdit • etkin pişmanlık • zincirleme suç • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali

48
8. CD., E. 2019/28988 K. 2021/3654 T. 9.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tehdit • hırsızlık • yağma

49
8. CD., E. 2019/8578 K. 2021/3663 T. 9.3.2021Yargıtay

akıl hastalığı • tehdit • hürriyetten yoksun kılma • cinsel istismar • ilgilinin rızası • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

50
8. CD., E. 2020/1477 K. 2021/2399 T. 17.2.2021Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: