S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.659

1
8. CD., E. 2013/19671 K. 2014/12101 T. 12.5.2014 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
3
8. CD., E. 2018/3971 K. 2018/8024 T. 02.07.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • ek savunma hakkı • mala zarar verme • iştirak • seçenek yaptırım

6
8. CD., E. 2017/15060 K. 2018/6882 T. 12.06.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • mahkeme tarafından uzlaştırma • etkin pişmanlık • mala zarar verme • kanun yararına bozma

7
8. CD., E. 2017/17932 K. 2018/7442 T. 25.06.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık • kanun yararına bozma

8
8. CD., E. 2017/24688 K. 2018/6789 T. 11.06.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • mala zarar verme • ek savunma hakkı • görevi yaptırmamak için direnme

9
8. CD., E. 2017/21723 K. 2018/6662 T. 11.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • kanun yararına bozma

10
8. CD., E. 2017/1833 K. 2018/12497 T. 12.11.2018 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • seçenek yaptırım

11
8. CD., E. 2017/21649 K. 2018/13605 T. 29.11.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • hakaret

13
8. CD., E. 2017/24903 K. 2018/13830 T. 05.12.2018 · Yargıtay

kanun yararına bozma

14
8. CD., E. 2018/4011 K. 2018/14310 T. 12.12.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • iftira

16
8. CD., E. 2018/8589 K. 2018/14377 T. 13.12.2018 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kamu güvenine karşı suçlar • mühürde sahtecilik • parada sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahte para • zincirleme suç

18
8. CD., E. 2018/1245 K. 2018/14014 T. 10.12.2018 · Yargıtay

hakkı olmayan yere tecavüz • kanun yararına bozma • iştirak • konut dokunulmazlığının ihlali • muhafaza altına alma

19
8. CD., E. 2017/21230 K. 2018/7805 T. 28.6.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • zincirleme suç • kanun yararına bozma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
8. CD., E. 2018/8163 K. 2018/9329 T. 17.9.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hakaret • tehdit

22
8. CD., E. 2017/17220 K. 2018/7253 T. 21.06.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • hakaret • iftira • kanun yararına bozma

23
8. CD., E. 2017/9489 K. 2018/7471 T. 25.06.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • kanun yararına bozma

24
8. CD., E. 2017/4329 K. 2018/7051 T. 18.06.2018 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • mala zarar verme • hakaret • tehdit

25
8. CD., E. 2017/26386 K. 2018/9127 T. 12.9.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi

30
8. CD., E. 2018/5772 K. 2018/8989 T. 12.9.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira

34
8. CD., E. 2017/16644 K. 2018/9013 T. 12.9.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgede sahtecilik • iftira

40
8. CD., E. 2018/6448 K. 2018/9102 T. 12.9.2018 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

41
8. CD., E. 2017/18856 K. 2018/9108 T. 12.9.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • fikri içtima

42
8. CD., E. 2017/10958 K. 2018/9109 T. 12.9.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik

44
8. CD., E. 2018/461 K. 2018/8770 T. 10.9.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hakkı olmayan yere tecavüz

45
8. CD., E. 2018/4926 K. 2018/8769 T. 10.9.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi

46
8. CD., E. 2018/4915 K. 2018/8768 T. 10.9.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi

48
TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.