S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.818

1
8. CD., E. 2017/13845 K. 2020/9478 T. 12.2.2020 · Yargıtay

suç uydurma • muhafaza görevini kötüye kullanma

2
8. CD., E. 2017/17953 K. 2020/9480 T. 12.2.2020 · Yargıtay

kumar oynanması için yer ve imkan sağlama • iştirak • tehdit

3
8. CD., E. 2019/13142 K. 2020/252 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • iftira

4
8. CD., E. 2019/13846 K. 2020/255 T. 8.1.2020 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • nitelikli hırsızlık

5
8. CD., E. 2019/13433 K. 2020/259 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

6
8. CD., E. 2018/1663 K. 2020/13814 T. 18.6.2020 · Yargıtay

kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

7
8. CD., E. 2018/11418 K. 2020/13686 T. 18.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • parada sahtecilik • paraya eşit sayılan değerler • sahte para • sahtecilik ve dolandırıcılık

8
8. CD., E. 2019/302 K. 2020/15960 T. 24.9.2020 · Yargıtay

fikri içtima • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • içtima • iftira • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

9
8. CD., E. 2018/6120 K. 2020/15957 T. 24.9.2020 · Yargıtay

silahla yaralama • kasten yaralama • suç üstlenme • azmettirme • yaralama • orantılılık ilkesi

10
8. CD., E. 2019/20765 K. 2020/16317 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • nitelikli yağma • yağma • zincirleme suç

11
8. CD., E. 2019/201 K. 2020/16326 T. 30.9.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira

12
8. CD., E. 2019/24192 K. 2020/16321 T. 30.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • kasten yaralama • ateşli silah • yaralama

13
8. CD., E. 2019/27648 K. 2020/16322 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • ateşli silah • mükerrirlere özgü infaz rejimi

14
8. CD., E. 2018/10405 K. 2020/16347 T. 30.9.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • hakkı olmayan yere tecavüz

15
8. CD., E. 2019/28408 K. 2020/16367 T. 30.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • görevi yaptırmamak için direnme • görevli memura hakaret • hakaret

16
8. CD., E. 2019/1263 K. 2020/16370 T. 30.9.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması • iştirak

17
8. CD., E. 2020/2276 K. 2020/16371 T. 30.9.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması • iştirak

18
8. CD., E. 2019/28392 K. 2020/16375 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • silahla yaralama • yaralama

19
8. CD., E. 2020/2549 K. 2020/16241 T. 29.9.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • etkin pişmanlık • basit yaralama • hak yoksunluğu • yaralama

20
8. CD., E. 2019/28549 K. 2020/16225 T. 29.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • iştirak • hakkın kullanılması

21
8. CD., E. 2020/244 K. 2020/16167 T. 28.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • zincirleme suç

22
8. CD., E. 2019/6593 K. 2020/16164 T. 28.9.2020 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • kasten yaralama • kişi hürriyetinden yoksun kılma • tehdit • orantılılık ilkesi • iştirak • yaralama

23
8. CD., E. 2020/1618 K. 2020/16135 T. 28.9.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • iftira • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • taksirli suç

24
8. CD., E. 2019/6440 K. 2020/16128 T. 28.9.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mağdurun rızası • etkin pişmanlık • yaralama • basit yaralama

25
8. CD., E. 2019/28369 K. 2020/16123 T. 28.9.2020 · Yargıtay

ateşli silah • dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

26
8. CD., E. 2018/5736 K. 2020/15924 T. 24.9.2020 · Yargıtay

resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

27
8. CD., E. 2019/26788 K. 2020/15927 T. 24.9.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

28
8. CD., E. 2018/11660 K. 2020/15928 T. 24.9.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • etkin pişmanlık • iftira • yaralama • zincirleme suç

29
8. CD., E. 2019/140 K. 2020/15116 T. 7.9.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • görevi yaptırmamak için direnme • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

30
8. CD., E. 2019/171 K. 2020/15115 T. 7.9.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • taksirli suç • mükerrirlere özgü infaz rejimi • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • yağma • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • iftira • iştirak

31
8. CD., E. 2020/1991 K. 2020/15114 T. 7.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah

32
8. CD., E. 2020/2318 K. 2020/15266 T. 8.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • azmettirme • hakaret • haksız tahrik • orantılılık ilkesi • yaralama • iştirak

34
8. CD., E. 2018/9526 K. 2020/15231 T. 8.9.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • yaralama

35
8. CD., E. 2019/9478 K. 2020/15892 T. 23.9.2020 · Yargıtay

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme • nitelikli hırsızlık • bilişim alanında suçlar • haksız çıkar • sahtecilik ve dolandırıcılık • hırsızlık

36
8. CD., E. 2018/5228 K. 2020/15879 T. 23.9.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

37
8. CD., E. 2019/19925 K. 2020/15872 T. 23.9.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

38
8. CD., E. 2019/19320 K. 2020/15893 T. 23.9.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • zincirleme suç

39
8. CD., E. 2019/27749 K. 2020/15896 T. 23.9.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • silahla tehdit • hakaret • tehdit • yaralama

40
8. CD., E. 2020/2375 K. 2020/15696 T. 21.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • muhafaza altına alma • iftira

41
8. CD., E. 2019/14220 K. 2020/15706 T. 21.9.2020 · Yargıtay

tehdit • hakaret • iftira

42
8. CD., E. 2019/27996 K. 2020/15698 T. 21.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • iftira • denetimli serbestlik

43
8. CD., E. 2019/7198 K. 2020/15849 T. 22.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten yaralama • haksız tahrik • yaralama

44
8. CD., E. 2019/20371 K. 2020/15757 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

45
8. CD., E. 2019/29033 K. 2020/15758 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah • seçenek yaptırım • tehdit • iştirak

46
8. CD., E. 2020/243 K. 2020/15759 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • silahla tehdit • silahla yaralama • kasten yaralama • tehdit • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • yaralama

47
8. CD., E. 2020/2411 K. 2020/15370 T. 10.9.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması • iştirak

48
8. CD., E. 2019/26784 K. 2020/15354 T. 10.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • hakkı olmayan yere tecavüz • muhafaza altına alma

49
8. CD., E. 2018/9644 K. 2020/15422 T. 10.9.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

50
8. CD., E. 2020/1366 K. 2020/15425 T. 10.9.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: