S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.429

1
8. CD., E. 2019/22590 K. 2020/10641 T. 2.3.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • ateşli silah

2
8. CD., E. 2019/22596 K. 2020/10643 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

3
8. CD., E. 2019/18591 K. 2020/10657 T. 2.3.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

4
8. CD., E. 2019/18590 K. 2020/10658 T. 2.3.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • etkin pişmanlık

6
8. CD., E. 2017/25819 K. 2020/10832 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tehdit • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

7
8. CD., E. 2018/2158 K. 2020/10962 T. 4.3.2020 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • fikri içtima • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • tehdit • haksız tahrik • içtima • yaralama

8
8. CD., E. 2018/10942 K. 2020/10963 T. 4.3.2020 · Yargıtay

ateşli silah • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • görevi yaptırmamak için direnme • kasten yaralama • müsadere • yaralama

9
8. CD., E. 2019/10000 K. 2020/11044 T. 5.3.2020 · Yargıtay

tehdit • haksız tahrik

10
8. CD., E. 2018/11787 K. 2020/11142 T. 9.3.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iftira • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

11
8. CD., E. 2018/12446 K. 2020/11147 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • yaralama • iftira • iştirak

12
8. CD., E. 2017/23762 K. 2020/11221 T. 10.3.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

13
8. CD., E. 2017/22974 K. 2020/11222 T. 10.3.2020 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

14
8. CD., E. 2019/1492 K. 2020/11246 T. 10.3.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık

15
8. CD., E. 2019/267 K. 2020/11280 T. 10.3.2020 · Yargıtay

iftira • şantaj

16
8. CD., E. 2019/28871 K. 2020/11301 T. 10.3.2020 · Yargıtay

silahla tehdit • tehdit

17
8. CD., E. 2019/24625 K. 2020/11606 T. 16.3.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • özel belgede sahtecilik • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

19
8. CD., E. 2019/6380 K. 2020/11660 T. 17.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

20
8. CD., E. 2020/411 K. 2020/11665 T. 17.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • basit yaralama • hakaret • yaralama • iftira

21
8. CD., E. 2017/20881 K. 2020/11463 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

22
8. CD., E. 2019/27683 K. 2020/11482 T. 12.3.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • sahtecilik ve dolandırıcılık

23
8. CD., E. 2019/7533 K. 2020/11511 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • haksız tahrik • yaralama • iştirak

24
8. CD., E. 2019/28338 K. 2020/11515 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • taksirli suç • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • güveni kötüye kullanma • iftira • zincirleme suç

25
8. CD., E. 2019/20365 K. 2020/11559 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yalan tanıklık

26
8. CD., E. 2019/17104 K. 2020/11560 T. 16.3.2020 · Yargıtay

gasp • hırsızlık • iftira • kanun yararına bozma • nitelikli hırsızlık • suç uydurma • yağma

27
8. CD., E. 2020/349 K. 2020/11561 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • etkin pişmanlık • hak yoksunluğu • hakaret • iftira

28
8. CD., E. 2019/22602 K. 2020/11574 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah • müsadere

29
8. CD., E. 2019/22599 K. 2020/11575 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yalan tanıklık

30
8. CD., E. 2019/22598 K. 2020/11576 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • gürültüye neden olma

31
8. CD., E. 2019/22604 K. 2020/11577 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma

32
8. CD., E. 2019/28678 K. 2020/11601 T. 16.3.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • kötü muamele • yaralama • eziyet

33
8. CD., E. 2019/29479 K. 2020/11603 T. 16.3.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • davaların birleştirilmesi • etkin pişmanlık • tehdit

34
8. CD., E. 2019/29099 K. 2020/11766 T. 18.3.2020 · Yargıtay

orantılılık ilkesi • yağma

35
8. CD., E. 2020/1751 K. 2020/11770 T. 15.4.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • iftira • zincirleme suç

36
8. CD., E. 2020/922 K. 2020/11781 T. 27.4.2020 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık

37
8. CD., E. 2020/1983 K. 2020/11783 T. 27.4.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

38
8. CD., E. 2020/1985 K. 2020/11785 T. 27.4.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • akıl hastalığı

39
8. CD., E. 2019/26806 K. 2020/11802 T. 15.5.2020 · Yargıtay

reşit olmayanla cinsel ilişki • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

40
8. CD., E. 2018/3746 K. 2020/11863 T. 1.6.2020 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • tehdit • hakaret • iftira

41
8. CD., E. 2020/410 K. 2020/11901 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • eziyet • tehdit

42
8. CD., E. 2019/2560 K. 2020/12161 T. 2.6.2020 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • tehdit • iştirak • yaralama

43
8. CD., E. 2017/15261 K. 2020/12289 T. 2.6.2020 · Yargıtay

gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

44
8. CD., E. 2019/23867 K. 2020/12291 T. 2.6.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • hak yoksunluğu

45
8. CD., E. 2019/22588 K. 2020/12313 T. 3.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah • müsadere

46
8. CD., E. 2019/27470 K. 2020/12353 T. 3.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • suç uydurma • hakkın kullanılması • iştirak

47
8. CD., E. 2019/26264 K. 2020/12378 T. 3.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • nitelikli dolandırıcılık • örgüte üye olma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • suç işlemek için örgüt kurma

48
8. CD., E. 2019/17101 K. 2020/12384 T. 3.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • parada sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

49
8. CD., E. 2019/13840 K. 2020/12385 T. 3.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kötü muamele • muhafaza altına alma • görevi kötüye kullanma • görevi yaptırmamak için direnme • tehdit • hakaret • yaralama

50
8. CD., E. 2018/743 K. 2020/12448 T. 3.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kumar oynanması için yer ve imkan sağlama • tehdit • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • gerçek içtima • içtima • ateşli silah • yaralama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: