S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.257

1
8. CD., E. 2019/8320 K. 2020/1142 T. 28.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • etkin pişmanlık • hakkın kullanılması • iştirak

2
8. CD., E. 2019/22939 K. 2020/1050 T. 27.1.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • adli kontrol • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık

3
8. CD., E. 2019/11228 K. 2019/14553 T. 9.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • mala zarar verme • etkin pişmanlık • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

4
8. CD., E. 2017/15274 K. 2020/1112 T. 28.1.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

5
8. CD., E. 2017/26463 K. 2020/1113 T. 28.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • haksız tahrik • hakaret • yaralama • iştirak

6
8. CD., E. 2019/6755 K. 2020/1115 T. 28.1.2020 · Yargıtay

cinsel saldırı

7
8. CD., E. 2019/2526 K. 2020/1114 T. 28.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • tehdit

9
8. CD., E. 2019/27211 K. 2020/996 T. 27.1.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

10
8. CD., E. 2019/13838 K. 2020/963 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • mükerrirlere özgü infaz rejimi

11
8. CD., E. 2019/13447 K. 2020/973 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • ateşli silah • taksirli suç

12
8. CD., E. 2019/13069 K. 2020/965 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

13
8. CD., E. 2017/19743 K. 2020/847 T. 15.1.2020 · Yargıtay

başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

14
8. CD., E. 2018/12480 K. 2020/860 T. 16.1.2020 · Yargıtay

hakkı olmayan yere tecavüz

15
8. CD., E. 2019/9414 K. 2020/879 T. 16.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

16
8. CD., E. 2019/13835 K. 2020/986 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kesintisiz suçlar

17
8. CD., E. 2019/11168 K. 2020/1011 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kanaat hürriyeti • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı • suç uydurma • felsefi inanç • hakaret • muhafaza altına alma • zincirleme suç • iftira • ihtilat

18
8. CD., E. 2017/20133 K. 2020/929 T. 16.1.2020 · Yargıtay

suç üstlenme • azmettirme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

19
8. CD., E. 2019/13843 K. 2020/956 T. 16.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • hırsızlık • iftira • kanun yararına bozma • nitelikli hırsızlık

20
8. CD., E. 2017/19734 K. 2020/806 T. 15.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • iftira • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

21
8. CD., E. 2017/13959 K. 2020/808 T. 15.1.2020 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • iftira

22
8. CD., E. 2017/20157 K. 2020/821 T. 15.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • haksız tahrik • yaralama

25
8. CD., E. 2019/13067 K. 2020/961 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

26
8. CD., E. 2019/13078 K. 2020/966 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • fikri içtima • ateşli silah • içtima

27
8. CD., E. 2019/20758 K. 2020/971 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kıymetli damgada sahtecilik • mühürde sahtecilik • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

28
8. CD., E. 2017/14657 K. 2020/902 T. 16.1.2020 · Yargıtay

iftira • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

29
8. CD., E. 2017/14649 K. 2020/899 T. 16.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • iftira

30
8. CD., E. 2019/13445 K. 2020/972 T. 27.1.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

31
8. CD., E. 2018/10713 K. 2020/1033 T. 27.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hakkı olmayan yere tecavüz • hırsızlık

32
8. CD., E. 2018/12241 K. 2020/1034 T. 27.1.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

33
8. CD., E. 2019/27768 K. 2020/1040 T. 27.1.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • bilişim alanında suçlar • bilişim suretiyle hırsızlık • hırsızlık

34
8. CD., E. 2019/17099 K. 2020/976 T. 27.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

35
8. CD., E. 2019/17094 K. 2020/975 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • seçenek yaptırım

36
8. CD., E. 2019/13442 K. 2020/977 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

37
8. CD., E. 2017/13916 K. 2020/365 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • taksirli suç • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hırsızlık • iftira • iştirak

38
8. CD., E. 2018/10496 K. 2020/224 T. 8.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

39
8. CD., E. 2019/13142 K. 2020/252 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • iftira

40
8. CD., E. 2019/17091 K. 2020/254 T. 8.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma • nitelikli yağma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yağma

41
8. CD., E. 2019/13846 K. 2020/255 T. 8.1.2020 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • nitelikli hırsızlık

42
8. CD., E. 2019/14472 K. 2020/256 T. 8.1.2020 · Yargıtay

ateşli silah • kanun yararına bozma

43
8. CD., E. 2019/13433 K. 2020/259 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

44
8. CD., E. 2019/13436 K. 2020/261 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • akıl hastalığı • sağır ve dilsizlik

45
8. CD., E. 2019/13432 K. 2020/262 T. 8.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • yaralama

46
8. CD., E. 2017/16552 K. 2020/313 T. 8.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten yaralama • yaralama • orantılılık ilkesi

47
8. CD., E. 2017/21414 K. 2020/771 T. 15.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

48
8. CD., E. 2018/9109 K. 2020/766 T. 15.1.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

49
8. CD., E. 2019/13404 K. 2020/507 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • etkin pişmanlık • hak yoksunluğu

50
8. CD., E. 2019/14965 K. 2020/506 T. 13.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • mala zarar verme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: