S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.094

1
CGK., E. 2015/705 K. 2019/59 T. 5.2.2019 · Yargıtay

adam öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • sınırın aşılması • kasten öldürme • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • askeri yasak bölge • ateşli silah • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • göçmen kaçakçılığı • cinsel saldırı • taksirli suç • kasten yaralama • meşru savunma • netice sebebiyle ağırlaşmış suç • isyan • tehdit • yalan tanıklık • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • hak yoksunluğu • hakaret • yaralama • orantılılık ilkesi • haksız tahrik

2
CGK., E. 2015/1186 K. 2019/413 T. 9.5.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • adam öldürme • denetimli serbestlik • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

3
CGK., E. 2018/297 K. 2019/461 T. 28.5.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • kasten yaralama • adil yargılamayı etkileme • silahla tehdit • ateşli silah • konut dokunulmazlığının ihlali • gerçek içtima • gönüllü vazgeçme • suça teşebbüs • mağdurun rızası • mala zarar verme • meşru savunma • muhafaza altına alma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • haksız tahrik • hırsızlık • içtima • iftira • tehdit • iştirak • özel af • yağma • yaralama • nitelikli hırsızlık • hak yoksunluğu • nitelikli yağma

4
CGK., E. 2019/135 K. 2019/462 T. 28.5.2019 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • müsadere • hırsızlık

5
CGK., E. 2016/1139 K. 2019/463 T. 28.5.2019 · Yargıtay

kanaat hürriyeti • cinsel istismar • cinsel saldırı • düşünce hürriyeti • nitelikli cinsel istismar • felsefi inanç • fikri içtima • görevli memura hakaret • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • içtima • iftira • ihtilat • iştirak • zincirleme suç

6
CGK., E. 2016/1403 K. 2019/464 T. 28.5.2019 · Yargıtay

kanaat hürriyeti • düşünce hürriyeti • felsefi inanç • hakaret • iftira • ihtilat • tehdit • zincirleme suç

7
CGK., E. 2017/134 K. 2019/465 T. 11.6.2019 · Yargıtay

denetimli serbestlik • bağlılık kuralı • ateşli silah • azmettirme • seçimlik hareketli suç • silah ticareti • silahlı örgüt • düşünce hürriyeti • etkin pişmanlık • gerçek içtima • hak yoksunluğu • iştirak • itiyadi suç • içtima • suç işlemek için örgüt kurma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • özel faillik • suça iştirak • suçta tekerrür • suçu meslek edinen kişi • yardım ve yataklık • özel tehlikeli suçlular • patlayıcı madde

8
CGK., E. 2018/573 K. 2019/466 T. 11.6.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • silahla kasten yaralama • silahla tehdit • silahla yaralama • silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • suç örgütüne üye olmak • suçun işlendiği yer • hak yoksunluğu • müsadere • hürriyetten yoksun kılma • iştirak • örgüte üye olma • yaralama • çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurma • tehdit • kasten yaralama • haksız çıkar • fer'i iştirak

9
CGK., E. 2015/960 K. 2019/467 T. 11.6.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • kasten öldürme • kasten yaralama • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • birleşik suç • etkin pişmanlık • fikri içtima • nitelikli dolandırıcılık • gerçek içtima • hırsızlık • içtima • işkence • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • güveni kötüye kullanma • suçların içtimaı • parada sahtecilik • zimmet suçu • zincirleme suç

10
CGK., E. 2017/645 K. 2019/468 T. 11.6.2019 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

11
CGK., E. 2017/771 K. 2019/469 T. 11.6.2019 · Yargıtay

bilgisayar programları • müsadere • haksız çıkar

12
CGK., E. 2017/712 K. 2019/470 T. 11.6.2019 · Yargıtay

adli muayene • bilinçli taksir • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

13
CGK., E. 2017/599 K. 2019/471 T. 11.6.2019 · Yargıtay

silahlı örgüt • anayasal düzene karşı suçlar • devletin güvenliğine karşı suçlar • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • iştirak • örgüte yardım etme • yaş küçüklüğü • suç işlemek için örgüt kurma

14
CGK., E. 2017/949 K. 2019/546 T. 17.9.2019 · Yargıtay

suçun işlendiği yer • müsadere

15
CGK., E. 2017/951 K. 2019/565 T. 26.9.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten yaralama • suçun işlendiği yer • hak yoksunluğu • hakaret • müsadere • yaralama

16
CGK., E. 2017/954 K. 2019/566 T. 26.9.2019 · Yargıtay

ateşli silah • müsadere

17
CGK., E. 2018/420 K. 2019/230 T. 19.3.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • silahlı örgüt • devletin güvenliğine karşı suçlar • kasten yaralama • anayasal düzene karşı suçlar • suç işlemek için örgüt kurma • tehdit • terör örgütü üyesi olma • terör örgütünün propagandasını yapma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • iftira • iştirak • örgüte üye olma • yaralama

18
CGK., E. 2010/222 K. 2011/7 T. 25.1.2011 · Yargıtay

kasten öldürme • ateşli silah • haksız tahrik • hakaret • hırsızlık

19
CGK., E. 2011/4–6 K. 2011/36 T. 5.4.2011 · Yargıtay

mühür bozma

20
CGK., E. 2010/258 K. 2011/46 T. 12.4.2011 · Yargıtay

iştirak • yaralama

21
CGK., E. 2011/21 K. 2011/47 T. 12.4.2011 · Yargıtay

kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme • içtima • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama • iştirak

22
CGK., E. 2011/41 K. 2011/48 T. 12.4.2011 · Yargıtay

kanun yararına bozma • hak yoksunluğu • hırsızlık

23
CGK., E. 2010/211 K. 2011/49 T. 12.4.2011 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • tehdit • nitelikli yağma • iştirak • yağma

24
CGK., E. 2011/47 K. 2011/56 T. 19.4.2011 · Yargıtay

silah çekme • kasten öldürme • adalet ve nasafet kuralı • ateşli silah • meşru savunma • tefecilik • tehdit • yaralama • hak yoksunluğu • haksız tahrik

25
CGK., E. 2011/7 K. 2011/63 T. 19.4.2011 · Yargıtay

silahla tehdit • haksız tahrik • hırsızlık • tehdit • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • hürriyetten yoksun kılma • kasten yaralama • muhafaza altına alma • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • nitelikli yağma • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama

26
CGK., E. 2011/29 K. 2011/70 T. 26.4.2011 · Yargıtay

hırsızlık

27
CGK., E. 2011/10–63 K. 2011/86 T. 10.5.2011 · Yargıtay

dava zamanaşımı • karşılıksız çek

28
CGK., E. 2011/2–69 K. 2011/87 T. 10.5.2011 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hırsızlık

29
CGK., E. 20011/72 K. 2011/102 T. 17.5.2011 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ateşli silah • gasp • nitelikli öldürme • gönüllü vazgeçme • içtima • yaralama • yağma

30
CGK., E. 2011/83 K. 2011/95 T. 17.5.2011 · Yargıtay

önleme dinlemesi • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • hak yoksunluğu • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • tehdit

31
CGK., E. 2011/9–198 K. 2011/240 T. 22.11.2011 · Yargıtay

tehdit • iftira • yaralama

32
CGK., E. 2011/10–214 K. 2011/270 T. 13.12.2011 · Yargıtay

denetimli serbestlik • suçta tekerrür • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık • hak yoksunluğu • hırsızlık

34
CGK., E. 2011/3–244 K. 2011/282 T. 20.12.2011 · Yargıtay

kasten yaralama • seçenek yaptırım • yaralama • içtima

35
CGK., E. 2011/11–324 K. 2011/298 T. 27.12.2011 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kamu hizmetlerinden yasaklanma • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

36
CGK., E. 2011/6–264 K. 2011/299 T. 27.12.2011 · Yargıtay

seçenek yaptırım • mala zarar verme • hakkın kullanılması • hırsızlık

37
CGK., E. 2017/720 K. 2019/286 T. 2.4.2019 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • adil yargılamayı etkileme • siyasi düşünce • basit cinsel istismar • felsefi inanç • cinsel istismar • cinsel saldırı • nitelikli cinsel istismar • hak yoksunluğu • tehdit • zorunluluk hali • rüşvet • çocukların basit cinsel istismarı

38
CGK., E. 2016/1402 K. 2019/297 T. 9.4.2019 · Yargıtay

sınırın aşılması • silahla tehdit • gasp • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • haksız tahrik • hakkı olmayan yere tecavüz • meşru savunma • taksirli suç • orantılılık ilkesi • tehdit

39
CGK., E. 2018/109 K. 2019/302 T. 9.4.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hakkın kullanılması • nitelikli dolandırıcılık • cinsel taciz • irtikap • iştirak • nitelikli zimmet • yaralama • yağma • rüşvet • çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurma • sahtecilik ve dolandırıcılık • iletişimin tespiti

40
CGK., E. 2017/1109 K. 2019/569 T. 1.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • hak yoksunluğu • nitelikli öldürme • iştirak

41
CGK., E. 2019/460 K. 2019/572 T. 1.10.2019 · Yargıtay

adam öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • davaların birleştirilmesi • silahlı örgüt kurma • kasten öldürme • suç işlemek için örgüt kurma • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suçun işlendiği yer • akıl hastalığı • taksirle öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • anayasayı ihlal • kesintisiz suçlar • adli kontrol • suça iştirak • terör örgütü üyesi olma • etkin pişmanlık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • hakaret • hileli ve taksirli iflas • iletişimin dinlenmesi • anayasal düzene karşı suçlar • suçluyu kayırma • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma • ateşli silah • irtikap • iştirak • hakkın kullanılması • fuhuş • hırsızlık • yaş küçüklüğü • tehdit • meşru savunma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • yaralama • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • görevi kötüye kullanma

42
CGK., E. 2017/550 K. 2019/574 T. 1.10.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • adli muayene • davaların birleştirilmesi • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ek savunma hakkı • konut dokunulmazlığının ihlali • fikri içtima • fuhuş • gasp • gerçek içtima • suçların içtimaı • cinsel saldırı • cinsel taciz • mağdurun rızası • suçun işlendiği yer • içtima • iftira • hak yoksunluğu • nitelikli yağma • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • hırsızlık • tehdit • işkence • iştirak • yağma • yaralama • zincirleme suç

43
CGK., E. 2017/119 K. 2019/581 T. 8.10.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • mağdurun rızası • nitelikli yağma • gasp • hırsızlık • yaralama • yağma • uyuşturucu madde kullanma • tehdit

44
CGK., E. 2019/146 K. 2019/582 T. 8.10.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • nitelikli yağma • iştirak • yağma

45
CGK., E. 2019/322 K. 2019/584 T. 8.10.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • adam öldürme • kasten yaralama • adil yargılamayı etkileme • meşru savunma • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • nitelikli hırsızlık • cinsel istismar • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • hırsızlık • iştirak • sağır ve dilsizlik • tehdit • yaralama

46
CGK., E. 2018/277 K. 2019/585 T. 8.10.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • adli muayene • basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma • ehliyetsiz araç kullanma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • taksirle öldürme • trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

47
CGK., E. 2018/505 K. 2019/587 T. 10.10.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • ceza zamanaşımı • fikri içtima • müsadere • hak yoksunluğu • içtima

48
CGK., E. 2016/866 K. 2019/589 T. 10.10.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • suçun işlendiği yer • yaralama

49
CGK., E. 2019/102 K. 2019/590 T. 10.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • müsadere • felsefi inanç • nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • hakaret • ihmali davranış • tehdit • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama

50
CGK., E. 2016/469 K. 2019/591 T. 10.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • adam öldürmeye teşebbüs • müsadere • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • rüşvet • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • sahtecilik ve dolandırıcılık • azmettirme • görevi kötüye kullanma • tehdit • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • irtikap • iştirak

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: