S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.373

1
CGK., E. 2019/343 K. 2020/368 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama

2
CGK., E. 2019/344 K. 2020/369 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama

3
CGK., E. 2019/345 K. 2020/370 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama

4
CGK., E. 2018/624 K. 2020/371 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

5
CGK., E. 2020/277 K. 2020/372 T. 22.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • ceza zamanaşımı • hak yoksunluğu

6
CGK., E. 2020/128 K. 2020/379 T. 24.9.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • müsadere • nitelikli cinsel istismar • basit cinsel istismar • hak yoksunluğu • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı • iştirak

7
CGK., E. 2020/208 K. 2020/380 T. 24.9.2020 · Yargıtay

basit cinsel istismar • şantaj • tehdit • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı

8
CGK., E. 2017/1135 K. 2020/393 T. 1.10.2020 · Yargıtay

asli fail • asli iştirak • azmettirme • bağlılık kuralı • suça iştirak • suçun işlendiği yer • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • görevi kötüye kullanma • müsadere • hak yoksunluğu • iştirak • özel faillik

9
CGK., E. 2018/468 K. 2020/398 T. 6.10.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

10
CGK., E. 2018/282 K. 2020/429 T. 22.10.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • suç işlemek için örgüt kurma • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık • örgüte üye olma

11
CGK., E. 2019/371 K. 2020/422 T. 15.10.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • ek savunma hakkı • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • hakkın kullanılması • hakaret • haksız tahrik • iştirak

12
CGK., E. 2020/143 K. 2020/418 T. 15.10.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • kasten yaralama • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • hak yoksunluğu • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık • orantılılık ilkesi • yağma • yaralama • işkence • zincirleme suç • içtima

13
CGK., E. 2018/287 K. 2020/409 T. 8.10.2020 · Yargıtay

açığa imza • adil yargılamayı etkileme • kanunilik ilkesi • kıyas yasağı • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • görevi kötüye kullanma • hırsızlık • içtima • ihmali davranış • iştirak • irtikap • resmi belgede sahtecilik • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • mala zarar verme • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • rüşvet

14
CGK., E. 2020/184 K. 2020/406 T. 8.10.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • akıl hastalığı • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • tehdit • nitelikli cinsel istismar • onbeş yaşını tamamlamamış olan çocuk • reşit olmayanla cinsel ilişki • sarkıntılık • yaralama • gözetim yükümlülüğü • şantaj • kasten yaralama • hak yoksunluğu • hakaret

15
CGK., E. 2018/44 K. 2020/403 T. 8.10.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

16
CGK., E. 2012/2–1072 K. 2012/1832 T. 4.12.2012 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • azmettirme • hırsızlık

17
CGK., E. 2012/1397 K. 2013/265 T. 28.5.2013 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • kıyas yasağı • dilencilik • şahsi cezasızlık sebebi • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • fuhuş • bedelsiz senedi kullanma • cinsel saldırı • hakkı olmayan yere tecavüz • güveni kötüye kullanma • hileli ve taksirli iflas • hırsızlık • ırza geçme • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • mala zarar verme

18
CGK., E. 2012/1267 K. 2013/107 T. 26.3.2013 · Yargıtay

bağlılık kuralı • göçmen kaçakçılığı • müsadere • suçun işlendiği yer

19
CGK., E. 2016/240 K. 2020/250 T. 2.6.2020 · Yargıtay

silah çekme • silahla tehdit • kasten yaralama • azmettirme • suçun işlendiği yer • eziyet • tehdit • haksız tahrik • iftira • hak yoksunluğu • iştirak • resmi belgede sahtecilik • hürriyetten yoksun kılma • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaralama

20
CGK., E. 2016/463 K. 2020/251 T. 2.6.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • sahtecilik ve dolandırıcılık

21
CGK., E. 2017/45 K. 2020/252 T. 2.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • suça iştirak • kasten yaralama • etkin pişmanlık • taksirle yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • hak yoksunluğu • hırsızlık • mahkeme tarafından uzlaştırma • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • müsadere • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • iştirak • orantılılık ilkesi • yaralama • zaman bakımından uygulama • sahtecilik ve dolandırıcılık

23
CGK., E. 2018/470 K. 2020/254 T. 2.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • müsadere • iştirak

25
CGK., E. 2017/799 K. 2020/256 T. 4.6.2020 · Yargıtay

müsadere • iletişimin tespiti • hak yoksunluğu

26
CGK., E. 2017/965 K. 2020/257 T. 4.6.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hak yoksunluğu • iştirak • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

27
CGK., E. 2020/63 K. 2020/258 T. 4.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mağdurun rızası • cinsel taciz • hak yoksunluğu • iftira • yaralama • sarkıntılık

28
CGK., E. 2016/794 K. 2020/259 T. 4.6.2020 · Yargıtay

ateşli silah • bilinçli taksir • silahla yaralama • kasten yaralama • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • taksirle yaralama • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • hak yoksunluğu • yaralama

29
CGK., E. 2016/194 K. 2020/260 T. 4.6.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • kasten öldürme • silahla kasten yaralama • silahla yaralama • kıyas yasağı • basit yaralama • fikri içtima • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • hak yoksunluğu • hakaret • içtima • suça teşebbüs • suçların içtimaı • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • işkence • iştirak • yağma • zimmet suçu • zincirleme suç • hırsızlık • yaralama

30
CGK., E. 2019/191 K. 2020/261 T. 4.6.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • hak yoksunluğu

31
CGK., E. 2018/472 K. 2020/262 T. 4.6.2020 · Yargıtay

cinsel saldırı • örgüte yardım etme

32
CGK., E. 2018/371 K. 2020/263 T. 4.6.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli yağma • yağma

33
CGK., E. 2018/140 K. 2020/264 T. 4.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • suçun işlendiği yer • nitelikli zimmet • irtikap • iletişimin tespiti • rüşvet • yaralama • sahtecilik ve dolandırıcılık

34
CGK., E. 2017/707 K. 2020/265 T. 4.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • bilinçli taksir • taksirle öldürme • taksirli suç

35
CGK., E. 2017/1115 K. 2020/266 T. 4.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • silahla kasten yaralama • silahla yaralama • denetimli serbestlik • kasten yaralama • suçun işlendiği yer • cezanın azaltılması • müsadere • yaralama

36
CGK., E. 2017/1137 K. 2020/267 T. 4.6.2020 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • adil yargılamayı etkileme • azmettirme • etkin pişmanlık • hırsızlık

37
CGK., E. 2017/1199 K. 2020/268 T. 4.6.2020 · Yargıtay

adam öldürme • adam öldürmeye tam teşebbüs • kasten öldürme • akıl hastalığı • ateşli silah • konut dokunulmazlığının ihlali • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik

38
CGK., E. 2018/604 K. 2020/269 T. 4.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten öldürme • davaların birleştirilmesi • adam öldürmeye teşebbüs • adil yargılamayı etkileme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ek savunma hakkı • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • nitelikli yağma • iştirak • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaralama

39
CGK., E. 2017/851 K. 2020/270 T. 9.6.2020 · Yargıtay

azmettirme • etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • karşılıksız yararlanma • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • hileli ve taksirli iflas • mağdurun rızası • mala zarar verme • müsadere • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma

40
CGK., E. 2017/1012 K. 2020/271 T. 9.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mağdurun rızası • gerçek içtima • iftira • hak yoksunluğu • içtima • yağma • yaralama • tehdit • hırsızlık

41
CGK., E. 2020/39 K. 2020/272 T. 9.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanunilik ilkesi • adam öldürmeye teşebbüs • adil yargılamayı etkileme • aleyhe bozma yasağı • hırsızlık • iştirak • yaralama

42
CGK., E. 2017/702 K. 2020/273 T. 9.6.2020 · Yargıtay

taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • yaralama

43
CGK., E. 2017/706 K. 2020/274 T. 9.6.2020 · Yargıtay

özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç

44
CGK., E. 2018/284 K. 2020/275 T. 9.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • silahla tehdit • adam öldürme • adli muayene • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli yağma • hırsızlık • hak yoksunluğu • hakaret • yağma • yaralama

45
CGK., E. 2018/486 K. 2020/276 T. 9.6.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mahkeme tarafından uzlaştırma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • nitelikli yağma • etkin pişmanlık • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • hırsızlık • hak yoksunluğu • hakaret • sahtecilik ve dolandırıcılık • taksirle yaralama • tehdit • yağma • yaralama • zaman bakımından uygulama

46
CGK., E. 2018/209 K. 2020/277 T. 9.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mağdurun rızası • muhafaza altına alma • nitelikli hırsızlık • nitelikli yağma • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit • hırsızlık • yağma • yaralama

47
CGK., E. 2017/686 K. 2020/278 T. 9.6.2020 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • tehdit • yaralama

48
CGK., E. 2018/116 K. 2020/279 T. 9.6.2020 · Yargıtay

seçimlik hareketli suç • sınır dışı edilme • göçmen kaçakçılığı • hak yoksunluğu • suça iştirak • iştirak • rüşvet

49
CGK., E. 2016/1159 K. 2020/280 T. 11.6.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • düşünce hürriyeti • kötü muamele • müsadere • hak yoksunluğu • halkı kin ve düşmanlığa tahrik • isyan • iştirak • toplantı ve gösteri yürüyüşü • tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma

50
CGK., E. 2019/262 K. 2020/281 T. 11.6.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: