S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.354

1
CGK., E. 2017/720 K. 2019/286 T. 2.4.2019 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • adil yargılamayı etkileme • siyasi düşünce • basit cinsel istismar • felsefi inanç • cinsel istismar • cinsel saldırı • nitelikli cinsel istismar • hak yoksunluğu • tehdit • zorunluluk hali • rüşvet • çocukların basit cinsel istismarı

2
CGK., E. 2016/1402 K. 2019/297 T. 9.4.2019 · Yargıtay

sınırın aşılması • silahla tehdit • gasp • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • haksız tahrik • hakkı olmayan yere tecavüz • meşru savunma • taksirli suç • orantılılık ilkesi • tehdit

3
CGK., E. 2018/109 K. 2019/302 T. 9.4.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hakkın kullanılması • nitelikli dolandırıcılık • cinsel taciz • irtikap • iştirak • nitelikli zimmet • yaralama • yağma • rüşvet • çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurma • sahtecilik ve dolandırıcılık • iletişimin tespiti

6
CGK., E. 2017/195 K. 2019/685 T. 3.12.2019 · Yargıtay

kasten yaralama • müsadere • iştirak • yaralama

8
CGK., E. 2016/464 K. 2019/477 T. 18.6.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • suça teşebbüs • akıl hastalığı • meşru savunma • bilgisayar programları • müsadere • görevi kötüye kullanma • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • uyarıcı madde imal ve ticareti • hürriyetten yoksun kılma • iletişimin tespiti • ilgilinin rızası • iştirak • iletişimin dinlenmesi • toplantı ve gösteri yürüyüşü • patlayıcı madde • zorunluluk hali • vücuttan örnek alınması

9
CGK., E. 2016/805 K. 2019/480 T. 18.6.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • akıl hastalığı • suça teşebbüs • meşru savunma • muhafaza altına alma • bilgisayar programları • hakkın kullanılması • haksız arama • hırsızlık • iletişimin tespiti • ilgilinin rızası • patlayıcı madde • toplantı ve gösteri yürüyüşü • iştirak • müsadere • vücuttan örnek alınması • zorunluluk hali

10
CGK., E. 2017/947 K. 2019/479 T. 18.6.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • akıl hastalığı • bilgisayar programları • suça teşebbüs • hakkın kullanılması • hırsızlık • iftira • iştirak • meşru savunma • ilgilinin rızası • muhafaza altına alma • müsadere • patlayıcı madde • toplantı ve gösteri yürüyüşü • vücuttan örnek alınması • toplu suç • zorunluluk hali

11
CGK., E. 2016/1149 K. 2019/478 T. 18.6.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • akıl hastalığı • suça teşebbüs • bilgisayar programları • meşru savunma • muhafaza altına alma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • hakkın kullanılması • ilgilinin rızası • hırsızlık • iştirak • zorunluluk hali • vücuttan örnek alınması • patlayıcı madde

12
CGK., E. 2016/927 K. 2019/474 T. 18.6.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten öldürme • kasten yaralama • fikri içtima • hak yoksunluğu • yağma • içtima • yaralama • müsadere • sahtecilik ve dolandırıcılık • işkence • zincirleme suç • resmi belgede sahtecilik

13
CGK., E. 2018/516 K. 2019/476 T. 18.6.2019 · Yargıtay

suçların içtimaı • gerçek içtima • hak yoksunluğu • içtima • zincirleme suç • resmi belgede sahtecilik • fikri içtima • sahtecilik ve dolandırıcılık

14
CGK., E. 2017/637 K. 2019/473 T. 18.6.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • davaların birleştirilmesi • kasten öldürmeye teşebbüs • adalet ve nasafet kuralı • adam öldürme • iştirak • itiyadi suç • zorunluluk hali

15
CGK., E. 2017/542 K. 2019/472 T. 18.6.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hak yoksunluğu • orantılılık ilkesi

16
CGK., E. 2008/46 K. 2008/182 T. 8.7.2008 · Yargıtay

mal beyanında bulunmama

18
CGK., E. 2006/333 K. 2008/183 T. 8.7.2008 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • asli fail

19
CGK., E. 2008/128 K. 2008/186 T. 8.7.2008 · Yargıtay

kasten öldürme • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık • içtima

20
CGK., E. 2007/116 K. 2008/187 T. 15.7.2008 · Yargıtay

kamu hizmetlerinden yasaklanma

22
CGK., E. 2008/252 K. 2008/229 T. 2.12.2008 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

23
CGK., E. 2008/95 K. 2008/195 T. 15.7.2008 · Yargıtay

adam öldürme

24
CGK., E. 2008/50 K. 2008/199 T. 15.7.2008 · Yargıtay

adam öldürme • adam öldürmeye tam teşebbüs • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • içtima • yaralama

25
CGK., E. 2007/221 K. 2008/200 T. 23.9.2008 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hürriyetten yoksun kılma

27
CGK., E. 2008/124 K. 2008/204 T. 23.9.2008 · Yargıtay

tehdit • gasp • yağma • cinsel istismar • ırza geçme • hürriyetten yoksun kılma

28
CGK., E. 2008/181 K. 2008/216 T. 14.10.2008 · Yargıtay

kanun yararına bozma

29
CGK., E. 2008/146 K. 2008/235 T. 16.12.2008 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hırsızlık • irtikap • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • yaralama • müsadere

31
CGK., E. 2008/225 K. 2008/231 T. 16.12.2008 · Yargıtay

kasten öldürme • silahla kasten yaralama • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • görevi kötüye kullanma • yaralama • intihar

32
CGK., E. 2008/215 K. 2008/230 T. 16.12.2008 · Yargıtay

ihmali davranış

33
CGK., E. 2008/239 K. 2008/242 T. 23.12.2008 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi

34
CGK., E. 2008/264 K. 2008/241 T. 23.12.2008 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • hırsızlık

35
CGK., E. 2008/226 K. 2008/224 T. 2.12.2008 · Yargıtay

karşılıksız çek • adil yargılamayı etkileme

36
CGK., E. 2008/247 K. 2008/225 T. 2.12.2008 · Yargıtay

adam öldürme • ruhsatsız silah taşıma

37
CGK., E. 2008/191 K. 2008/226 T. 2.12.2008 · Yargıtay

adam öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs

38
CGK., E. 2008/236 K. 2008/227 T. 2.12.2008 · Yargıtay

hakaret • sarkıntılık

39
CGK., E. 2008/167 K. 2008/237 T. 23.12.2008 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

40
CGK., E. 2008/258 K. 2008/240 T. 23.12.2008 · Yargıtay

kanun yararına bozma

41
CGK., E. 2017/1109 K. 2019/569 T. 1.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • hak yoksunluğu • nitelikli öldürme • iştirak

42
CGK., E. 2019/460 K. 2019/572 T. 1.10.2019 · Yargıtay

adam öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • davaların birleştirilmesi • silahlı örgüt kurma • kasten öldürme • suç işlemek için örgüt kurma • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suçun işlendiği yer • akıl hastalığı • taksirle öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • anayasayı ihlal • kesintisiz suçlar • adli kontrol • suça iştirak • terör örgütü üyesi olma • etkin pişmanlık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli dolandırıcılık • hak yoksunluğu • hakaret • hileli ve taksirli iflas • iletişimin dinlenmesi • anayasal düzene karşı suçlar • suçluyu kayırma • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma • ateşli silah • irtikap • iştirak • hakkın kullanılması • fuhuş • hırsızlık • yaş küçüklüğü • tehdit • meşru savunma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • yaralama • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • görevi kötüye kullanma

43
CGK., E. 2017/550 K. 2019/574 T. 1.10.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • adli muayene • davaların birleştirilmesi • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ek savunma hakkı • konut dokunulmazlığının ihlali • fikri içtima • fuhuş • gasp • gerçek içtima • suçların içtimaı • cinsel saldırı • cinsel taciz • mağdurun rızası • suçun işlendiği yer • içtima • iftira • hak yoksunluğu • nitelikli yağma • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • hırsızlık • tehdit • işkence • iştirak • yağma • yaralama • zincirleme suç

44
CGK., E. 2016/929 K. 2019/460 T. 28.5.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hak yoksunluğu • sahtecilik ve dolandırıcılık

45
CGK., E. 2017/673 K. 2019/529 T. 12.9.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • silahla tehdit • kasten yaralama • gerçek içtima • hak yoksunluğu • hakaret • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • hırsızlık • hürriyetten yoksun kılma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • içtima • ihtilat • işkence • felsefi inanç • fikri içtima • suçların içtimaı • tehdit • yaralama • yağma • zincirleme suç

46
CGK., E. 2016/1429 K. 2019/530 T. 12.9.2019 · Yargıtay

hak yoksunluğu • fikri içtima • müsadere • iştirak • içtima • yaralama • suçun işlendiği yer

47
CGK., E. 2017/32 K. 2019/531 T. 12.9.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • akıl hastalığı • cinsel saldırı • zorunluluk hali

48
CGK., E. 2016/1144 K. 2019/532 T. 12.9.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • kesintisiz suçlar • suçların içtimaı • müsadere • fikri içtima • gerçek içtima • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • içtima • nitelikli dolandırıcılık • işkence • yağma • yaralama • zincirleme suç • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

49
CGK., E. 2019/69 K. 2019/533 T. 12.9.2019 · Yargıtay

hak yoksunluğu • müsadere • iştirak

50
CGK., E. 2017/1189 K. 2019/534 T. 12.9.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • muhafaza altına alma • müsadere • suça teşebbüs • hak yoksunluğu • patlayıcı madde • iştirak • vücuttan örnek alınması • haksız arama

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.