S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.442

1
CGK., E. 2016/496 K. 2020/1 T. 14.1.2020 · Yargıtay

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme • bilişim alanında suçlar • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • haksız çıkar • hırsızlık • mala zarar verme • sahtecilik ve dolandırıcılık

2
CGK., E. 2019/425 K. 2020/4 T. 14.1.2020 · Yargıtay

adam öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • silahlı örgüt kurma • kasten öldürme • davaların birleştirilmesi • adli kontrol • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç işlemek için örgüt kurma • devletin güvenliğine karşı suçlar • kesintisiz suçlar • suça iştirak • suçluyu kayırma • akıl hastalığı • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • suçun işlendiği yer • taksirle öldürme • ateşli silah • etkin pişmanlık • tehdit • meşru savunma • terör örgütü üyesi olma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli dolandırıcılık • hakkın kullanılması • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • hak yoksunluğu • hakaret • orantılılık ilkesi • cumhurbaşkanına hakaret • hileli ve taksirli iflas • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • uyarıcı madde imal ve ticareti • irtikap • örgüte üye olma • iştirak • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • resmi belgede sahtecilik • yaş küçüklüğü

3
CGK., E. 2017/204 K. 2020/5 T. 14.1.2020 · Yargıtay

azmettirme • kasten yaralama • muhafaza altına alma • müsadere • nitelikli yağma • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • tehdit • asli fail • iştirak • yaralama • yağma

4
CGK., E. 2017/601 K. 2020/6 T. 14.1.2020 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • akıl hastalığı • mağdurun rızası • hırsızlık • iftira • iştirak • yağma • nitelikli hırsızlık • nitelikli yağma • basit yaralama • yaralama • tehdit

5
CGK., E. 2016/782 K. 2020/10 T. 16.1.2020 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • iletişimin tespiti • iştirak

6
CGK., E. 2019/167 K. 2020/11 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • suça teşebbüs • cinsel saldırı • cinsel taciz • hak yoksunluğu • tehdit • sarkıntılık • vücut dokunulmazlığını ihlal • iştirak • yaralama

7
CGK., E. 2019/223 K. 2020/12 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • adli muayene • silahla tehdit • kötü muamele • müsadere • nitelikli yağma • hak yoksunluğu • cinsel taciz • tehdit • iletişimin tespiti • yağma • hırsızlık • yaralama

8
CGK., E. 2019/415 K. 2020/13 T. 16.1.2020 · Yargıtay

silahla tehdit • kasten yaralama • adli muayene • kötü muamele • müsadere • nitelikli yağma • cinsel taciz • iletişimin tespiti • tehdit • hırsızlık • hak yoksunluğu • yağma • yaralama

9
CGK., E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • kötü muamele • mağdurun rızası • aile düzenine karşı suçlar • yaralama

10
CGK., E. 2017/38 K. 2020/9 T. 16.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • mükerrirlere özgü infaz rejimi • ruhsatsız silah taşıma

11
CGK., E. 2016/1146 K. 2020/68 T. 6.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • fuhuş • hak yoksunluğu • vücuttan örnek alınması

12
CGK., E. 2017/827 K. 2020/100 T. 13.2.2020 · Yargıtay

fuhuş • basit yaralama • cinsel saldırı • hakaret • hürriyetten yoksun kılma • kasten yaralama • kişi hürriyetinden yoksun kılma • tehdit • yaralama

13
CGK., E. 2017/1187 K. 2020/88 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kanaat hürriyeti • seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • aleyhe bozma yasağı • düşünce hürriyeti • felsefi inanç • hakaret • zincirleme suç • iftira • ihtilat

14
CGK., E. 2017/868 K. 2020/87 T. 11.2.2020 · Yargıtay

karşılıklı hakaret • kasten yaralama • kişilerin huzur ve sükununu bozma • taksirle yaralama • tehdit • etkin pişmanlık • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • konut dokunulmazlığının ihlali • haksız tahrik • mahkeme tarafından uzlaştırma • yaralama • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • sahtecilik ve dolandırıcılık • hakaret • hırsızlık

15
CGK., E. 2016/698 K. 2020/86 T. 11.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • fuhuş • hak yoksunluğu • cinsel saldırı • iletişimin tespiti • işkence • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • tehdit • yağma • yaralama

16
CGK., E. 2019/545 K. 2020/85 T. 11.2.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • mükerrirlere özgü infaz rejimi • bağlantılı suçlar • geniş bağlantı • suçluyu kayırma • hak yoksunluğu • örgüte üye olma

17
CGK., E. 2019/550 K. 2020/84 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • denetimli serbestlik • aleyhe bozma yasağı • suçların içtimaı • tehdit • müsadere • fikri içtima • fuhuş • gerçek içtima • yağma • yaralama • zincirleme suç • hak yoksunluğu • içtima • işkence • iştirak

18
CGK., E. 2019/374 K. 2020/83 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • aleyhe bozma yasağı • muhafaza altına alma • müsadere • fikri içtima • suçların içtimaı • gerçek içtima • işkence • iştirak • yaralama • yağma • zincirleme suç • hak yoksunluğu • fuhuş • içtima • tehdit

19
CGK., E. 2019/373 K. 2020/82 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • aleyhe bozma yasağı • fikri içtima • fuhuş • gerçek içtima • müsadere • hak yoksunluğu • içtima • işkence • iştirak • kasten yaralama • yaralama • zincirleme suç • suçların içtimaı • yağma • tehdit

20
CGK., E. 2019/334 K. 2020/81 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • fikri içtima • fuhuş • aleyhe bozma yasağı • gerçek içtima • muhafaza altına alma • müsadere • hak yoksunluğu • suçların içtimaı • işkence • iştirak • tehdit • yağma • yaralama • zincirleme suç • içtima

21
CGK., E. 2019/303 K. 2020/80 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • fikri içtima • aleyhe bozma yasağı • fuhuş • muhafaza altına alma • gerçek içtima • müsadere • hak yoksunluğu • suçların içtimaı • tehdit • yağma • yaralama • zincirleme suç • işkence • iştirak • içtima

22
CGK., E. 2019/302 K. 2020/79 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • aleyhe bozma yasağı • fikri içtima • fuhuş • tehdit • muhafaza altına alma • müsadere • gerçek içtima • hak yoksunluğu • içtima • işkence • iştirak • yağma • yaralama • zincirleme suç • suçların içtimaı

23
CGK., E. 2019/169 K. 2020/78 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • aleyhe bozma yasağı • suçların içtimaı • fikri içtima • fuhuş • gerçek içtima • tehdit • hak yoksunluğu • içtima • iştirak • yağma • yaralama • zincirleme suç • müsadere • işkence

24
CGK., E. 2019/72 K. 2020/77 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • aleyhe bozma yasağı • suçların içtimaı • fikri içtima • tehdit • fuhuş • hak yoksunluğu • muhafaza altına alma • içtima • müsadere • işkence • iştirak • gerçek içtima • yaralama • yağma • zincirleme suç

25
CGK., E. 2019/71 K. 2020/76 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • aleyhe bozma yasağı • müsadere • suçların içtimaı • fikri içtima • fuhuş • gerçek içtima • tehdit • içtima • işkence • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaralama • zincirleme suç • hak yoksunluğu

26
CGK., E. 2019/70 K. 2020/75 T. 11.2.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten öldürme • aleyhe bozma yasağı • fikri içtima • fuhuş • kasten yaralama • tehdit • gerçek içtima • muhafaza altına alma • müsadere • hak yoksunluğu • işkence • iştirak • yağma • yaralama • zincirleme suç • içtima • suçların içtimaı

27
CGK., E. 2019/272 K. 2020/74 T. 11.2.2020 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme • nitelikli hırsızlık • patlayıcı madde

28
CGK., E. 2018/345 K. 2020/73 T. 11.2.2020 · Yargıtay

seçimlik hareketli suç • suça iştirak • etkin pişmanlık • uyarıcı madde imal ve ticareti • hak yoksunluğu • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • iştirak • müsadere

29
CGK., E. 2018/294 K. 2020/72 T. 11.2.2020 · Yargıtay

suça iştirak • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • etkin pişmanlık • hak yoksunluğu • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • iştirak • kamunun sağlığına karşı suçlar

30
CGK., E. 2017/903 K. 2020/71 T. 11.2.2020 · Yargıtay

müsadere • parada sahtecilik • iştirak • sahte para • sahtecilik ve dolandırıcılık

31
CGK., E. 2017/899 K. 2020/70 T. 11.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • meşru savunma • suçun işlendiği yer • müsadere • parada sahtecilik • sahte para • sahtecilik ve dolandırıcılık • zorunluluk hali

32
CGK., E. 2017/349 K. 2020/69 T. 11.2.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • güveni kötüye kullanma • haksız çıkar • hak yoksunluğu • hırsızlık • iftira • mükerrirlere özgü infaz rejimi • bilişim alanında suçlar • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma

33
CGK., E. 2016/55 K. 2020/104 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • kasten yaralama • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • etkin pişmanlık • eziyet • fikri içtima • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • gerçek içtima • suça teşebbüs • gönüllü vazgeçme • suçların içtimaı • cinsel taciz • hak yoksunluğu • hakaret • hürriyetten yoksun kılma • haksız tahrik • içtima • iftira • hırsızlık • tehdit • işkence • radyasyon yayma • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • yağma • yalan tanıklık • uyarıcı madde imal ve ticareti • yaralama • zincirleme suç

34
CGK., E. 2018/488 K. 2020/105 T. 18.2.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • kasten yaralama • tehdit • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • cinsel saldırı • gözetim yükümlülüğü • hak yoksunluğu • yaralama • çocukların cinsel istismarı • hürriyetten yoksun kılma • ırza geçme • sarkıntılık

35
CGK., E. 2019/653 K. 2020/106 T. 18.2.2020 · Yargıtay

basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı

36
CGK., E. 2019/431 K. 2020/107 T. 18.2.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

37
CGK., E. 2018/143 K. 2020/108 T. 18.2.2020 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

38
CGK., E. 2016/355 K. 2020/109 T. 18.2.2020 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • hak yoksunluğu • kamu güvenine karşı suçlar • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç

39
CGK., E. 2016/1140 K. 2020/110 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kanaat hürriyeti • silahlı örgüt • düşünce hürriyeti • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma • toplantı ve gösteri yürüyüşü • hak yoksunluğu • isyan • iştirak

40
CGK., E. 2018/485 K. 2020/99 T. 13.2.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • cinsel istismar • çocuğun nitelikli cinsel istismarı • suçun işlendiği yer • nitelikli cinsel istismar

41
CGK., E. 2019/644 K. 2020/98 T. 13.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
CGK., E. 2019/66 K. 2020/97 T. 13.2.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

43
CGK., E. 2016/1074 K. 2020/96 T. 13.2.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • haksız çıkar • iştirak • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

44
CGK., E. 2017/757 K. 2020/95 T. 13.2.2020 · Yargıtay

silah sağlama • silahlı örgüt • devletin güvenliğine karşı suçlar • anayasal düzene karşı suçlar • suç işlemek için örgüt kurma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • gerçek içtima • hak yoksunluğu • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • patlayıcı madde • içtima • tehdit • tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi • terör örgütü üyesi olma • iştirak

45
CGK., E. 2016/494 K. 2020/94 T. 13.2.2020 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adliyeye karşı suçlar • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • orantılılık ilkesi • muhafaza görevini kötüye kullanma

46
CGK., E. 2017/193 K. 2020/93 T. 13.2.2020 · Yargıtay

müsadere • özel af

47
CGK., E. 2017/154 K. 2020/92 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • seçimlik hareketli suç • kasten yaralama • suçların içtimaı • gerçek içtima • cinsel taciz • hak yoksunluğu • hakaret • fikri içtima • içtima • işkence • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • yağma • yalan tanıklık • yaralama • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık • radyasyon yayma

48
CGK., E. 2016/1056 K. 2020/91 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • fikri içtima • gerçek içtima • olası kastla yaralama • hak yoksunluğu • yaralama • içtima

49
CGK., E. 2017/497 K. 2020/133 T. 25.2.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • iştirak

50
CGK., E. 2017/1021 K. 2020/112 T. 18.2.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • tehdit • hak yoksunluğu • hırsızlık • iştirak • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: