S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.699

1
CGK., E. 2018/27 K. 2019/644 T. 7.11.2019 · Yargıtay

sınırın aşılması • adam öldürme • kasten öldürme • bilinçli taksir • fikri içtima • ateşli silah • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • suçların içtimaı • meşru savunma • müsadere • olası kastla öldürme • haksız tahrik • hırsızlık • içtima • taksirle öldürme • taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • yaralama

2
CGK., E. 2018/526 K. 2019/639 T. 5.11.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • adil yargılamayı etkileme • fikri içtima • kesintisiz suçlar • içtima • ihmali davranış • görevi kötüye kullanma • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • rüşvet • zincirleme suç

3
CGK., E. 2015/1178 K. 2019/683 T. 28.11.2019 · Yargıtay

suçun işlendiği yer • tehdit

4
CGK., E. 2015/693 K. 2019/687 T. 3.12.2019 · Yargıtay

suçun işlendiği yer • görevi yaptırmamak için direnme • kaçmaya imkan sağlama • hak yoksunluğu

5
CGK., E. 2017/1081 K. 2019/689 T. 3.12.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • suçun işlendiği yer • hak yoksunluğu • muhafaza altına alma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • orantılılık ilkesi • zorunluluk hali • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

6
CGK., E. 2018/360 K. 2019/686 T. 3.12.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • müsadere • hak yoksunluğu • iştirak • yaralama

7
CGK., E. 2015/978 K. 2019/690 T. 5.12.2019 · Yargıtay

karşılıksız çek • silahla yaralama • kasten yaralama • silahlı örgüt • ateşli silah • suç işlemek için örgüt kurma • azmettirme • suça iştirak • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • yaralama • yağma • hak yoksunluğu • iletişimin tespiti • nitelikli yağma • haksız çıkar • iştirak • hırsızlık

8
CGK., E. 2016/427 K. 2019/688 T. 3.12.2019 · Yargıtay

ateşli silah • bilgisayar programları • muhafaza altına alma • müsadere • haksız arama • vücuttan örnek alınması • toplantı ve gösteri yürüyüşü • hırsızlık • iştirak • patlayıcı madde

9
CGK., E. 2018/380 K. 2019/669 T. 26.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • müsadere

10
CGK., E. 2019/433 K. 2019/670 T. 26.11.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • ateşli silah • mükerrirlere özgü infaz rejimi • bilinçli taksir • haksız tahrik • hak yoksunluğu • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • yaralama • olası kastla öldürme

11
CGK., E. 2017/667 K. 2019/701 T. 10.12.2019 · Yargıtay

şantaj • orantılılık ilkesi • hak yoksunluğu • hakaret

12
CGK., E. 2017/819 K. 2019/700 T. 10.12.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • kesintisiz suçlar • içtima • zincirleme suç • hak yoksunluğu • iftira

13
CGK., E. 2016/842 K. 2019/699 T. 10.12.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • hak yoksunluğu • müsadere

14
CGK., E. 2019/297 K. 2019/698 T. 10.12.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • silahlı örgüt • silahlı örgüt kurma • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • devletin güvenliğine karşı suçlar • suç işlemek için örgüt kurma • kesintisiz suçlar • adam öldürme • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • adli kontrol • ateşli silah • hak yoksunluğu • hakkın kullanılması • hırsızlık • terör örgütü üyesi olma • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • bilgisayar kütükleri • taksirle öldürme • hileli ve taksirli iflas • meşru savunma • nitelikli dolandırıcılık • muhafaza altına alma • örgüte üye olma • iftira • suçun işlendiği yer • yağma • şantaj • yaralama • resmi belgede sahtecilik • irtikap • etkin pişmanlık • iştirak • tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • orantılılık ilkesi • sahtecilik ve dolandırıcılık

15
CGK., E. 2019/339 K. 2019/697 T. 5.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

16
CGK., E. 2018/255 K. 2019/696 T. 5.12.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • adam öldürme • kasten öldürme • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • hırsızlık • akıl hastalığı

17
CGK., E. 2019/13 K. 2019/618 T. 22.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • suçların içtimaı • fikri içtima • gerçek içtima • meşru savunma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli dolandırıcılık • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • hırsızlık • içtima • işkence • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaralama • zincirleme suç

18
CGK., E. 2016/1434 K. 2019/623 T. 22.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kesintisiz suçlar • fikri içtima • suçların içtimaı • gerçek içtima • kasten yaralama • muhafaza altına alma • müsadere • hak yoksunluğu • içtima • kamu güvenine karşı suçlar • işkence • sahte para • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaralama • parada sahtecilik • paraya eşit sayılan değerler • zincirleme suç

19
CGK., E. 2017/971 K. 2019/653 T. 12.11.2019 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • yaralama

21
CGK., E. 2018/281 K. 2019/695 T. 5.12.2019 · Yargıtay

zorunluluk hali • hırsızlık

22
CGK., E. 2017/703 K. 2019/694 T. 5.12.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten yaralama • taksirle öldürme • taksirli suç • hakaret • yaralama

23
CGK., E. 2016/1435 K. 2019/624 T. 22.10.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • suçların içtimaı • kesintisiz suçlar • fikri içtima • gerçek içtima • hak yoksunluğu • müsadere • yağma • içtima • yaralama • kamu güvenine karşı suçlar • zincirleme suç • resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan • işkence • parada sahtecilik • paraya eşit sayılan değerler • sahte para • sahtecilik ve dolandırıcılık

24
CGK., E. 2019/364 K. 2019/625 T. 22.10.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hak yoksunluğu • hakkın kullanılması • mükerrirlere özgü infaz rejimi • terör örgütü üyesi olma

25
CGK., E. 2019/1 K. 2019/631 T. 24.10.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • ihmali davranış

26
CGK., E. 2015/380 K. 2019/632 T. 5.11.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olma • karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık • azmettirme • seçimlik hareketli suç • gönüllü vazgeçme • güveni kötüye kullanma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • haksız çıkar • haksız tahrik • hileli ve taksirli iflas • mağdurun rızası • mala zarar verme • meşru savunma • iftira • hırsızlık • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • ilgilinin rızası • özel belgede sahtecilik • sağır ve dilsizlik • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yalan tanıklık • zorunluluk hali • tehdit • zincirleme suç • yaş küçüklüğü

27
CGK., E. 2017/392 K. 2019/671 T. 26.11.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • aleyhe bozma yasağı • müsadere • nitelikli zimmet • özel af • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • iştirak

28
CGK., E. 2016/543 K. 2019/668 T. 26.11.2019 · Yargıtay

sınır dışı edilme • akıl hastalığı • aleyhe bozma yasağı • muhafaza altına alma • müsadere • hak yoksunluğu • yaş küçüklüğü

29
CGK., E. 2017/926 K. 2019/680 T. 28.11.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • hak yoksunluğu • orantılılık ilkesi

30
CGK., E. 2017/513 K. 2019/672 T. 26.11.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • davaların birleştirilmesi • bağlantılı suçlar • geniş bağlantı • imar kirliliğine neden olma • iştirak • suçluyu kayırma

31
CGK., E. 2017/1174 K. 2019/673 T. 26.11.2019 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • azmettirme • gasp • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • gönüllü vazgeçme • güveni kötüye kullanma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli yağma • tehdit • hırsızlık • hileli ve taksirli iflas • adli muayene • yaralama • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • etkin pişmanlık • mağdurun rızası • kasten yaralama • mala zarar verme • hak yoksunluğu

32
CGK., E. 2017/1173 K. 2019/674 T. 26.11.2019 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • gasp • tehdit • nitelikli yağma • yaralama • yağma • hırsızlık

33
CGK., E. 2016/1034 K. 2019/647 T. 7.11.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • bilinçli taksir • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

34
CGK., E. 2017/331 K. 2019/649 T. 7.11.2019 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • silahla tehdit • kasten yaralama • suça teşebbüs • mağdurun rızası • etkin pişmanlık • mala zarar verme • gasp • tehdit • gerçek içtima • nitelikli yağma • güveni kötüye kullanma • hakaret • birleşik suç • hırsızlık • yağma • yaralama • içtima • işkence • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

35
CGK., E. 2019/481 K. 2019/652 T. 7.11.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten yaralama • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • suça teşebbüs • tehdit • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • cinsel istismar • cinsel saldırı • çocukların cinsel istismarı • cinsel taciz • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • vücut dokunulmazlığını ihlal • etkin pişmanlık • yaralama • gönüllü vazgeçme • hak yoksunluğu • zimmet suçu • iftira • iştirak • hürriyetten yoksun kılma • muhafaza altına alma • sarkıntılık

36
CGK., E. 2016/226 K. 2019/650 T. 7.11.2019 · Yargıtay

aleyhe bozma yasağı • etkin pişmanlık • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • hakaret • haksız tahrik • hürriyetten yoksun kılma • kanunilik ilkesi • kasten yaralama • nitelikli yağma • silahla tehdit • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • tehdit • yağma • yaralama

37
CGK., E. 2017/685 K. 2019/702 T. 10.12.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • suça teşebbüs • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • iftira • imar kirliliğine neden olma • mühür bozma • uyarıcı madde imal ve ticareti • yaralama • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

38
CGK., E. 2017/687 K. 2019/703 T. 10.12.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • suça teşebbüs • mühür bozma • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • iftira • imar kirliliğine neden olma • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • uyarıcı madde imal ve ticareti

39
CGK., E. 2017/620 K. 2019/704 T. 10.12.2019 · Yargıtay

adam öldürme • kanun yararına bozma • kanunilik ilkesi • adam öldürmeye teşebbüs • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • kasten yaralama • denetimli serbestlik • seçenek yaptırım • hak yoksunluğu • ihmali davranış • görevi kötüye kullanma • yağma • rüşvet • yaralama • hırsızlık • iştirak

40
CGK., E. 2017/736 K. 2019/651 T. 7.11.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • hakkın kullanılması • haksız arama • hırsızlık • ilgilinin rızası • iştirak • muhafaza altına alma • müsadere • meşru savunma • patlayıcı madde • suça teşebbüs • toplantı ve gösteri yürüyüşü • vücuttan örnek alınması • zorunluluk hali

41
CGK., E. 2017/874 K. 2019/705 T. 10.12.2019 · Yargıtay

devlet alım satımına fesat karıştırmak • iletişimin tespiti

42
CGK., E. 2019/21 K. 2019/706 T. 10.12.2019 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu

43
CGK., E. 2015/1180 K. 2019/707 T. 10.12.2019 · Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • kasten yaralama • gerçek içtima • suçların içtimaı • konut dokunulmazlığının ihlali • azmettirme • cinsel istismar • cinsel saldırı • hak yoksunluğu • cinsel taciz • tasarlayarak adam öldürme • tehdit • hürriyetten yoksun kılma • içtima • mala zarar verme • çocukların cinsel istismarı • iştirak • yaralama

44
CGK., E. 2015/1148 K. 2019/713 T. 24.12.2019 · Yargıtay

taksirle öldürme • taksirli suç • iştirak • özen yükümlülüğüne aykırılık

45
CGK., E. 2017/970 K. 2019/617 T. 22.10.2019 · Yargıtay

özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç

46
CGK., E. 2017/754 K. 2019/659 T. 14.11.2019 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • bilişim alanında suçlar • gerçek içtima • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • hırsızlık • içtima • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma

47
CGK., E. 2019/271 K. 2019/708 T. 19.12.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • silah sağlama • silahlı örgüt • anayasal düzene karşı suçlar • ateşli silah • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • mağdurun rızası • suç işlemek için örgüt kurma • cinsel istismar • cinsel saldırı • fuhuş • genel ahlaka karşı suçlar • çocukların cinsel istismarı • göçmen kaçakçılığı • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • gözetim yükümlülüğü • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • işkence • nüfuzu kötüye kullanma • organ veya doku ticareti • parada sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • tesadüfen elde edilen deliller • tefecilik • tehdit • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • yağma • zimmet suçu • zorla çalıştırma • insan ticareti • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli hırsızlık • uyarıcı madde imal ve ticareti

48
CGK., E. 2017/170 K. 2019/709 T. 19.12.2019 · Yargıtay

adam öldürme • akıl hastalığı • kasten öldürme • asli fail • bağlılık kuralı • azmettirme • suça iştirak • suça teşebbüs • suçların içtimaı • kasten yaralama • fikri içtima • gerçek içtima • güveni kötüye kullanma • haksız çıkar • nitelikli dolandırıcılık • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • yaralama • resmi belgede sahtecilik • içtima • haksız tahrik • hak yoksunluğu • hırsızlık • yağma • işkence • iştirak • zincirleme suç • yaş küçüklüğü • özel faillik • sahtecilik ve dolandırıcılık

49
CGK., E. 2015/874 K. 2019/710 T. 19.12.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • denetimli serbestlik • akıl hastalığı • aleyhe bozma yasağı • adam öldürme • kasten yaralama • bağlılık kuralı • asli fail • kıyas yasağı • suça iştirak • suçların içtimaı • azmettirme • fikri içtima • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • gerçek içtima • etkin pişmanlık • güveni kötüye kullanma • haksız çıkar • içtima • nitelikli dolandırıcılık • haksız tahrik • hırsızlık • özel belgede sahtecilik • özel faillik • işkence • iştirak • hak yoksunluğu • yaralama • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaş küçüklüğü • zincirleme suç

50
CGK., E. 2019/178 K. 2019/711 T. 19.12.2019 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • müsadere • hak yoksunluğu • etkin pişmanlık • sahtecilik ve dolandırıcılık • zorunluluk hali • gönüllü vazgeçme • yalan tanıklık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: