S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 12.906

1
CGK., E. 2022/87 K. 2023/215 T. 12.4.2023

kasten öldürme • silah ticareti • silahla yaralama • ateşli silah • azmettirme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tasarlayarak adam öldürme • tefecilik • tehdit • hakaret • haksız tahrik • iştirak • yaralama • iletişimin tespiti

2
CGK., E. 2021/396 K. 2023/217 T. 12.4.2023

adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • hak yoksunluğu • hakkın kullanılması

3
CGK., E. 2022/92 K. 2023/218 T. 12.4.2023

kasten öldürme • kasten yaralama • suçların içtimaı • fikri içtima • uyuşturucu madde kullanma • uyuşturucu madde temin etme • gerçek içtima • yağma • yaralama • zincirleme suç • içtima • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • iletişimin tespiti • işkence

4
CGK., E. 2020/132 K. 2023/310 T. 31.5.2023

kanun yararına bozma • dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • bağlılık kuralı • cinsel saldırı • muhafaza altına alma • tehdit

5
CGK., E. 2020/251 K. 2023/311 T. 31.5.2023

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • bağlılık kuralı • muhafaza altına alma • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • tehdit

6
CGK., E. 2021/207 K. 2023/312 T. 31.5.2023

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • bağlılık kuralı • tehdit • muhafaza altına alma • cinsel saldırı

7
CGK., E. 2023/190 K. 2023/313 T. 31.5.2023

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • bağlılık kuralı • tehdit • iftira • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • muhafaza altına alma

8
CGK., E. 2021/306 K. 2023/315 T. 31.5.2023

kasten öldürme • suça azmettirme • suça iştirak • şantaj • asli iştirak • azmettirme • bağlılık kuralı • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • hakaret • iftira • özel faillik • iştirak • rüşvet • tehdit

9
CGK., E. 2021/266 K. 2023/316 T. 31.5.2023

kasten öldürme • tehdit • hakaret • muhafaza altına alma • intihar

10
CGK., E. 2020/310 K. 2023/321 T. 31.5.2023

basit cinsel istismar • tehdit • hak yoksunluğu • muhafaza altına alma • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı • iftira

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: