S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.289

1
CGK., E. 2018/427 K. 2018/517 T. 8.11.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • kamu güvenine karşı suçlar • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

2
CGK., E. 2017/4-70 K. 2018/443 T. 17.10.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • mala zarar verme • hak yoksunluğu

3
CGK., E. 2015/1165 K. 2018/446 T. 18.10.2018 · Yargıtay

seçenek yaptırım • adalet ve nasafet kuralı • denetimli serbestlik • kasten yaralama • yaralama

4
CGK., E. 2017/198 K. 2018/447 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama

5
CGK., E. 2017/908 K. 2018/445 T. 18.10.2018 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • adli muayene • karşılıklı hakaret • kasten öldürme • ateşli silah • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • suça teşebbüs • kasten yaralama • nitelikli öldürme • iştirak • olası kastla öldürme • yaş küçüklüğü • yaralama • yardım ve yataklık • bilinçli taksir • hak yoksunluğu • hakaret

6
CGK., E. 2015/361 K. 2018/448 T. 18.10.2018 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • hak yoksunluğu • hırsızlık

7
CGK., E. 2016/282 K. 2018/449 T. 18.10.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

8
CGK., E. 2016/1321 K. 2018/450 T. 18.10.2018 · Yargıtay

hırsızlık • nitelikli hırsızlık • nitelikli yağma • müsadere • tehdit • yağma

9
CGK., E. 2015/332 K. 2018/451 T. 18.10.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hak yoksunluğu • hırsızlık • nitelikli hırsızlık • tehdit • mala zarar verme

10
CGK., E. 2015/890 K. 2018/452 T. 18.10.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • mağdurun rızası • etkin pişmanlık • mala zarar verme • azmettirme • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • güveni kötüye kullanma • gönüllü vazgeçme • hak yoksunluğu • hırsızlık • hileli ve taksirli iflas • sahtecilik ve dolandırıcılık • yağma • yaş küçüklüğü

11
CGK., E. 2017/302 K. 2018/453 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • yaralama • haksız tahrik • hak yoksunluğu • hakaret

12
CGK., E. 2017/690 K. 2018/454 T. 18.10.2018 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık • bedelsiz senedi kullanma • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

13
CGK., E. 2018/383 K. 2018/455 T. 18.10.2018 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli dolandırıcılık • haksız çıkar • sahtecilik ve dolandırıcılık

14
CGK., E. 2018/216 K. 2018/456 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • suçların içtimaı • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • fikri içtima • sahtecilik ve dolandırıcılık • gerçek içtima • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • yağma • içtima • işkence • zincirleme suç • hırsızlık • yaralama

15
CGK., E. 2015/158 K. 2018/444 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • silahla yaralama • fikri içtima • gerçek içtima • adam öldürmeye teşebbüs • ceza zamanaşımı • hak yoksunluğu • hakaret • müsadere • olası kastla yaralama • suçların içtimaı • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • radyasyon yayma • ateşli silah • içtima • işkence • sahtecilik ve dolandırıcılık • zincirleme suç • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • yağma • yaralama • azmettirme • basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma • suç üstlenme

16
CGK., E. 2015/40 K. 2018/372 T. 25.9.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • konut dokunulmazlığının ihlali • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs

17
CGK., E. 2017/4-69 K. 2018/442 T. 22.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

18
CGK., E. 2017/8-852 K. 2018/282 T. 12.06.2018 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • müsadere

19
CGK., E. 2017/15-498 K. 2018/217 T. 15.05.2018 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

20
CGK., E. 2017/15-462 K. 2018/221 T. 15.05.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hakaret

21
CGK., E. 2017/8-1141 K. 2018/244 T. 29.05.2018 · Yargıtay

silahla tehdit • mala zarar verme • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere

22
CGK., E. 2018/11-32 K. 2018/115 T. 20.03.2018 · Yargıtay

hak yoksunluğu • zincirleme suç

24
CGK., E. 2017/6-356 K. 2018/171 T. 17.04.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • nitelikli yağma • hak yoksunluğu • hırsızlık

25
CGK., E. 2018/9-91 K. 2018/181 T. 17.04.2018 · Yargıtay

suç üstlenme • suçluyu kayırma • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

26
CGK., E. 2018/9-88 K. 2018/209 T. 08.05.2018 · Yargıtay

yalan tanıklık

27
CGK., E. 2017/12-942 K. 2018/348 T. 10.07.2018 · Yargıtay

bilinçli taksir

28
CGK., E. 2017/12-838 K. 2018/342 T. 10.07.2018 · Yargıtay

suçun işlendiği yer • taksirli suç

29
CGK., E. 2017/12-437 K. 2018/322 T. 03.07.2018 · Yargıtay

bilinçli taksir

31
CGK., E. 2018/6-204 K. 2018/281 T. 12.06.2018 · Yargıtay

nitelikli yağma • tehdit

32
CGK., E. 2017/3-365 K. 2018/212 T. 15.05.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • müsadere

33
CGK., E. 2017/1-1180 K. 2018/169 T. 17.04.2018 · Yargıtay

kasten öldürme

34
CGK., E. 2017/11-53 K. 2018/430 T. 16.10.2018 · Yargıtay

sahte abonelik sözleşmesi • resmi belgede sahtecilik

35
CGK., E. 2018/1-362 K. 2018/409 T. 09.10.2018 · Yargıtay

hak yoksunluğu • iştirak • nitelikli öldürme • suçu bildirmeme • tasarlayarak adam öldürme

36
CGK., E. 2018/5-313 K. 2018/379 T. 27.09.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tefecilik

37
CGK., E. 2018/3-65 K. 2018/361 T. 18.09.2018 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • mala zarar verme • hakaret • iştirak

38
CGK., E. 2017/11-50 K. 2018/363 T. 18.09.2018 · Yargıtay

azmettirme • özel belgede sahtecilik

39
41
CGK., E. 2018/3-103 K. 2018/340 T. 10.07.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • meşru savunma • haksız tahrik • cinsel istismar

42
CGK., E. 2017/10-521 K. 2018/350 T. 10.07.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hak yoksunluğu

43
CGK., E. 2017/1-409 K. 2018/325 T. 03.07.2018 · Yargıtay

kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama

44
CGK., E. 2017/17-487 K. 2018/329 T. 03.07.2018 · Yargıtay

hak yoksunluğu • hırsızlık • yaş küçüklüğü

45
CGK., E. 2017/5-1064 K. 2018/24 T. 23.01.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli zimmet • iştirak • zimmet suçu

46
CGK., E. 2017/5-74 K. 2018/23 T. 23.01.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu

49
CGK., E. 2017/19-156 K. 2018/82 T. 13.03.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • zincirleme suç

50
CGK., E. 2016/17-983 K. 2018/67 T. 27.02.2018 · Yargıtay

hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.