S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.443

1
CGK., E. 2017/259 K. 2018/383 T. 27.9.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • azmettirme • sahtecilik ve dolandırıcılık

2
CGK., E. 2017/298 K. 2018/401 T. 4.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • adli muayene

3
CGK., E. 2015/1078 K. 2018/141 T. 3.4.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • kasten yaralama • hak yoksunluğu • hakaret • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit

4
CGK., E. 2017/192 K. 2018/360 T. 18.9.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • taksirle yaralama • taksirli suç • bilinçli taksir • basit yaralama • iştirak • sağır ve dilsizlik • özen yükümlülüğüne aykırılık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
CGK., E. 2018/306 K. 2018/398 T. 1.10.2018 · Yargıtay

hırsızlık

6
CGK., E. 2015/656 K. 2018/404 T. 4.10.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik • kasten yaralama • adalet ve nasafet kuralı • muhafaza altına alma • müsadere • ateşli silah • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • seçenek yaptırım

7
CGK., E. 2015/862 K. 2018/421 T. 11.10.2018 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hırsızlık

8
CGK., E. 2017/978 K. 2018/422 T. 11.10.2018 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • felsefi inanç • görevli memura hakaret • hakaret • ihtilat • tehdit • zincirleme suç

9
CGK., E. 2015/3 K. 2018/423 T. 11.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • hakaret • tehdit • sarkıntılık

10
CGK., E. 2017/346 K. 2018/424 T. 11.10.2018 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • azmettirme • bağlantılı suçlar • nitelikli dolandırıcılık • yağma • geniş bağlantı • gizliliğin ihlali • yargı görevi yapanı etkileme • örgüte üye olma • görevi kötüye kullanma • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama • resmi belgede sahtecilik • çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurma • rüşvet • irtikap • suça iştirak • suçluyu kayırma

11
CGK., E. 2017/813 K. 2018/425 T. 11.10.2018 · Yargıtay

suçların içtimaı • fikri içtima • gerçek içtima • imar kirliliğine neden olma • zincirleme suç

14
CGK., E. 2018/225 K. 2018/440 T. 17.10.2018 · Yargıtay

kasten yaralama

15
CGK., E. 2017/483 K. 2018/427 T. 16.10.2018 · Yargıtay

suçta ve cezada kanunilik ilkesi • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • muhafaza altına alma • mühür bozma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • ceza zamanaşımı • kamu güvenine karşı suçlar

16
CGK., E. 2017/51 K. 2018/428 T. 16.10.2018 · Yargıtay

açığa imzanın kötüye kullanılması • hak yoksunluğu • özel belgede sahtecilik • iştirak • resmi belge hükmünde belgeler • resmi belgede sahtecilik

18
CGK., E. 2017/53 K. 2018/430 T. 16.10.2018 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahte abonelik sözleşmesi

19
CGK., E. 2017/636 K. 2018/431 T. 16.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kanunilik ilkesi • kasten öldürme • şahsi cezasızlık sebebi • taksirle öldürme • taksirle yaralama • taksirli suç • gerçek içtima • nitelikli yağma • basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma • orantılılık ilkesi • bilinçli taksir • iştirak • zincirleme suç • cinsel saldırı • fikri içtima

20
CGK., E. 2017/766 K. 2018/432 T. 16.10.2018 · Yargıtay

tehdit • görevli memura mukavemet • itiyadi suç

21
CGK., E. 2018/239 K. 2018/433 T. 16.10.2018 · Yargıtay

hakkı olmayan yere tecavüz • iştirak

22
CGK., E. 2015/86 K. 2018/434 T. 16.10.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suç uydurma • adliyeye karşı suçlar • bağlantılı suçlar • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama • zaman bakımından uygulama • kamu görevlisinin suçu bildirmemesi • hak yoksunluğu • içtima

23
CGK., E. 2015/172 K. 2018/435 T. 16.10.2018 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • adliyeye karşı suçlar • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • iştirak

24
CGK., E. 2017/632 K. 2018/436 T. 16.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • düşünce hürriyeti • ateşli silah • gasp • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • gerçek içtima • görevi yaptırmamak için direnme • tehdit • terör örgütü üyesi olma • hak yoksunluğu • toplantı ve gösteri yürüyüşü • örgüte üye olma • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • işkence • iştirak • patlayıcı madde • ceza zamanaşımı • yaralama • adil yargılanma hakkına aykırılık

25
CGK., E. 2015/8 K. 2018/437 T. 16.10.2018 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • müsadere • hak yoksunluğu • haksız çıkar • iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

26
CGK., E. 2018/373 K. 2018/426 T. 11.10.2018 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli yağma • hak yoksunluğu

27
CGK., E. 2015/155 K. 2018/355 T. 18.9.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • mağdurun rızası • mala zarar verme • etkin pişmanlık • muhafaza altına alma • tehdit • gönüllü vazgeçme • güveni kötüye kullanma • yağma • hak yoksunluğu • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • azmettirme • sahtecilik ve dolandırıcılık • hırsızlık

28
CGK., E. 2018/42 K. 2018/356 T. 18.9.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • patlayıcı madde • hırsızlık • iştirak • zaman bakımından uygulama • yaş küçüklüğü

29
CGK., E. 2015/153 K. 2018/357 T. 18.9.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • mala zarar verme • hakaret • patlayıcı madde • yaş küçüklüğü • zaman bakımından uygulama

30
CGK., E. 2015/863 K. 2018/358 T. 18.9.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • patlayıcı madde • zaman bakımından uygulama

31
CGK., E. 2015/864 K. 2018/359 T. 18.9.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hak yoksunluğu • patlayıcı madde • iştirak • zaman bakımından uygulama

32
CGK., E. 2015/1254 K. 2018/354 T. 18.9.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • ihmali davranış • bilinçli taksir • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • netice sebebiyle ağırlaşmış suç • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • taksirle öldürme • taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • cinsel saldırı • olası kastla öldürme

33
CGK., E. 2014/500 K. 2018/336 T. 10.7.2018 · Yargıtay

azmettirme • bağlılık kuralı • görevi kötüye kullanma • kasten yaralama • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • iştirak • özel faillik • rüşvet • tehdit

34
CGK., E. 2017/1195 K. 2018/407 T. 9.10.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • silahla tehdit • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • ateşli silah • azmettirme • basit cinsel istismar • hak yoksunluğu • hakaret • olası kastla öldürme • cinsel saldırı • cinsel taciz

35
CGK., E. 2017/238 K. 2018/408 T. 9.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kasten öldürme • suçun işlendiği yer • haksız tahrik • kamu hizmetlerinden yasaklanma • müsadere

36
CGK., E. 2018/362 K. 2018/409 T. 9.10.2018 · Yargıtay

suçu bildirmeme • tasarlayarak adam öldürme • nitelikli öldürme • iştirak • hak yoksunluğu

37
CGK., E. 2015/365 K. 2018/410 T. 9.10.2018 · Yargıtay

silahla kasten yaralama • suçun işlendiği yer • müsadere • hak yoksunluğu • kanun yararına bozma

38
CGK., E. 2016/66 K. 2018/414 T. 9.10.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • muhafaza altına alma • müsadere • bilgisayar programları • patlayıcı madde • hakkın kullanılması • toplantı ve gösteri yürüyüşü • ilgilinin rızası • iştirak • zorunluluk hali • suça teşebbüs • meşru savunma • toplu suç • vücuttan örnek alınması

39
CGK., E. 2016/701 K. 2018/415 T. 9.10.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • muhafaza altına alma • akıl hastalığı • müsadere • haksız arama • patlayıcı madde • bilgisayar programları • hak yoksunluğu • suça teşebbüs • toplantı ve gösteri yürüyüşü • iştirak • vücuttan örnek alınması

40
CGK., E. 2016/791 K. 2018/416 T. 9.10.2018 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • akıl hastalığı • meşru savunma • muhafaza altına alma • müsadere • bilgisayar programları • suça teşebbüs • toplantı ve gösteri yürüyüşü • hakkın kullanılması • toplu suç • ilgilinin rızası • iştirak • zorunluluk hali • patlayıcı madde • vücuttan örnek alınması

41
CGK., E. 2017/155 K. 2018/411 T. 9.10.2018 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • fikri içtima • suçların içtimaı • hak yoksunluğu • hakaret • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • cinsel taciz • işkence • seçimlik hareketli suç • yağma • yalan tanıklık • zincirleme suç • gerçek içtima • radyasyon yayma

42
CGK., E. 2016/404 K. 2018/412 T. 9.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • akıl hastalığı • suça teşebbüs • muhafaza altına alma • müsadere • bilgisayar programları • vücuttan örnek alınması • hakkın kullanılması • zorunluluk hali • patlayıcı madde • ilgilinin rızası • iştirak • toplantı ve gösteri yürüyüşü • meşru savunma

43
CGK., E. 2018/398 K. 2018/413 T. 9.10.2018 · Yargıtay

suçların içtimaı • fikri içtima • bilgisayar programları • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere

44
CGK., E. 2016/21 K. 2018/417 T. 9.10.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • müsadere • akıl hastalığı • suça teşebbüs • hak yoksunluğu • uyuşturucu madde kullanma • hakkın kullanılması • vücuttan örnek alınması • patlayıcı madde • bilgisayar programları • ilgilinin rızası • iştirak • toplantı ve gösteri yürüyüşü • toplu suç • zorunluluk hali • meşru savunma

45
CGK., E. 2016/72 K. 2018/418 T. 9.10.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • muhafaza altına alma • hak yoksunluğu • hakkın kullanılması • müsadere • toplantı ve gösteri yürüyüşü • bilgisayar programları • toplu suç • vücuttan örnek alınması • patlayıcı madde • iştirak • meşru savunma • suça teşebbüs • ilgilinin rızası • zorunluluk hali

46
CGK., E. 2018/389 K. 2018/420 T. 9.10.2018 · Yargıtay

davaların ayrılması • davaların birleştirilmesi • adil yargılamayı etkileme • sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme • suçluyu kayırma • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • gerçek içtima • anayasayı ihlal • görevi kötüye kullanma • bağlantılı suçlar • nitelikli dolandırıcılık • hürriyetten yoksun kılma • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • geniş bağlantı • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • iştirak

47
CGK., E. 2016/574 K. 2018/419 T. 9.10.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • suça teşebbüs • toplantı ve gösteri yürüyüşü • toplu suç • muhafaza altına alma • müsadere • vücuttan örnek alınması • hak yoksunluğu • bilgisayar programları • hakkın kullanılması • ilgilinin rızası • patlayıcı madde • zorunluluk hali • meşru savunma • iştirak

48
CGK., E. 2016/381 K. 2018/366 T. 25.9.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • suça teşebbüs • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • bilgisayar programları • toplantı ve gösteri yürüyüşü • toplu suç • hak yoksunluğu • hakkın kullanılması • vücuttan örnek alınması • patlayıcı madde • ilgilinin rızası • zorunluluk hali • iştirak • meşru savunma

49
CGK., E. 2016/569 K. 2018/376 T. 25.9.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • suça teşebbüs • bilgisayar programları • hak yoksunluğu • muhafaza altına alma • toplantı ve gösteri yürüyüşü • iştirak • müsadere • vücuttan örnek alınması • patlayıcı madde • haksız arama

50
CGK., E. 2016/376 K. 2018/375 T. 25.9.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • meşru savunma • bilgisayar programları • toplantı ve gösteri yürüyüşü • hakkın kullanılması • vücuttan örnek alınması • iştirak • muhafaza altına alma • zorunluluk hali • müsadere • suça teşebbüs • toplu suç • patlayıcı madde • ilgilinin rızası

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.