S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 10.583

1
2
CGK., E. 2018/153 K. 2020/446 T. 5.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • adil yargılamayı etkileme • suç işlemek için örgüt kurma • adil yargılanma hakkına aykırılık • adli kontrol • silahlı örgüt • suçun niteliğinin değişmesi • terör örgütü üyesi olma • haksız tahrik • meşru savunma • iştirak • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • sağır ve dilsizlik • içtima • yardım ve yataklık • zorunluluk hali

3
CGK., E. 2019/600 K. 2020/436 T. 3.11.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • kıyas yasağı • rüşvet

4
CGK., E. 2018/56 K. 2020/438 T. 3.11.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • silahla tehdit • kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • kesintisiz suçlar • ateşli silah • tehdit • mala zarar verme • muhafaza altına alma • müsadere • cezanın azaltılması • zincirleme suç • gasp • gerçek içtima • fikri içtima • hırsızlık • içtima • iştirak • hak yoksunluğu • orantılılık ilkesi • ruhsatsız silah taşıma

5
CGK., E. 2016/868 K. 2020/442 T. 3.11.2020Yargıtay

kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • meşru savunma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • gasp • gizliliğin ihlali • tehdit • hakkın kullanılması • ilgilinin rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal • haberleşmenin gizliliğini ihlal • hakaret

6
CGK., E. 2020/167 K. 2020/444 T. 5.11.2020Yargıtay

etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler

7
CGK., E. 2019/ K. 2020/453 T. 12.11.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • hak yoksunluğu • örgüte üye olma • iştirak

8
CGK., E. 2017/294 K. 2020/456 T. 12.11.2020Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

9
CGK., E. 2019/ K. 2020/458 T. 12.11.2020Yargıtay

azmettirme • muhafaza altına alma • görevi kötüye kullanma • iftira • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • tehdit • hak yoksunluğu

10
CGK., E. 2019/610 K. 2020/463 T. 17.11.2020Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • akıl hastalığı • suça teşebbüs • hak yoksunluğu • müsadere • sağır ve dilsizlik • yaralama • tehdit

11
CGK., E. 2019/641 K. 2020/475 T. 24.11.2020Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ateşli silah • müsadere • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • hırsızlık • yaralama

12
CGK., E. 2018/290 K. 2020/476 T. 24.11.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • aleyhe bozma yasağı • konut dokunulmazlığının ihlali • bilinçli taksir • iştirak • mala zarar verme • hırsızlık

13
CGK., E. 2018/386 K. 2020/495 T. 1.12.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adam öldürme • kasten öldürme • bilinçli taksir • taksirle öldürme • olası kastla öldürme • bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti • iştirak • hak yoksunluğu • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • yaralama

14
CGK., E. 2020/218 K. 2020/496 T. 1.12.2020Yargıtay

kasten yaralama • şantaj • cinsel istismar • cinsel saldırı • cinsel taciz • çocukların cinsel istismarı • tehdit • iftira • nitelikli cinsel istismar • hak yoksunluğu • sağır ve dilsizlik • sarkıntılık • vücut dokunulmazlığını ihlal • yaralama

15
CGK., E. 2019/184 K. 2020/497 T. 3.12.2020Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

16
CGK., E. 2018/270 K. 2020/498 T. 3.12.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • silahla kasten yaralama • adli kontrol • kasten yaralama • silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • suçun niteliğinin değişmesi • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • terör örgütü üyesi olma • yaralama • sağır ve dilsizlik • hak yoksunluğu • zorunluluk hali • iştirak

17
CGK., E. 2017/330 K. 2020/503 T. 3.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • silahla yaralama • ateşli silah • taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • bilinçli taksir • yaralama

18
CGK., E. 2017/665 K. 2020/506 T. 8.12.2020Yargıtay

haksız çıkar • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

19
CGK., E. 2018/279 K. 2020/518 T. 10.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hak yoksunluğu • hırsızlık

20
CGK., E. 2017/1121 K. 2020/519 T. 15.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • adliyeye karşı suçlar • tehdit • hak yoksunluğu • hürriyetten yoksun kılma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

21
CGK., E. 2018/250 K. 2020/520 T. 15.12.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • adliyeye karşı suçlar • suç delillerini bildirmeme • bilinçli taksir • suçların içtimaı • suçluyu kayırma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • fikri içtima • şahsi cezasızlık sebebi • taksirle öldürme • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • içtima • iftira • irtikap • iştirak • suç uydurma • suç üstlenme • yaralama • rüşvet • taksirle yaralama • mala zarar verme • zimmet suçu

22
CGK., E. 2020/346 K. 2020/527 T. 17.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • hak yoksunluğu • tasarlayarak adam öldürme • cinsel saldırı • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • muhafaza altına alma • tehdit

23
CGK., E. 2019/441 K. 2020/530 T. 17.12.2020Yargıtay

karşılıksız çek • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • hak yoksunluğu • sahtecilik ve dolandırıcılık

24
CGK., E. 2020/105 K. 2020/531 T. 17.12.2020Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adalet ve nasafet kuralı • kasten öldürme • ateşli silah • hak yoksunluğu • müsadere • tefecilik • tehdit

25
CGK., E. 2017/ K. 2020/507 T. 8.12.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • akıl hastalığı • görevi kötüye kullanma • zaman bakımından uygulama

26
CGK., E. 2018/481 K. 2020/509 T. 8.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • bilinçli taksir • hakaret

27
CGK., E. 2019/44 K. 2020/510 T. 8.12.2020Yargıtay

karşılıksız çek • kasten öldürme • silah çekme • kasten yaralama • fikri içtima • cinsel taciz • suçların içtimaı • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • içtima • iftira • işkence • iştirak • hürriyetten yoksun kılma • radyasyon yayma • gerçek içtima • yağma • zincirleme suç • yalan tanıklık • yaralama

29
CGK., E. 2020/381 K. 2020/512 T. 10.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten öldürme • kasten yaralama • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • cinsel saldırı • tehdit • hak yoksunluğu • yaralama • netice sebebiyle ağırlaşmış suç • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

30
CGK., E. 2016/944 K. 2020/513 T. 10.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • silah sağlama • silahlı örgüt • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • anayasal düzene karşı suçlar • ateşli silah • azmettirme • suç işlemek için örgüt kurma • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • suçun işlendiği yer • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • tefecilik • tehdit • tesadüfen elde edilen deliller • mükerrirlere özgü infaz rejimi • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • nitelikli dolandırıcılık • nitelikli hırsızlık • ek savunma hakkı • cinsel istismar • uyarıcı madde imal ve ticareti • çocukların cinsel istismarı • cinsel saldırı • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • fuhuş • yağma • göçmen kaçakçılığı • hak yoksunluğu • zimmet suçu • hırsızlık • insan ticareti • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • işkence • rüşvet • parada sahtecilik • organ veya doku ticareti • sahtecilik ve dolandırıcılık • sarkıntılık • örgüte yardım etme

31
CGK., E. 2019/220 K. 2020/515 T. 10.12.2020Yargıtay

adam öldürme • kasten öldürme • silahla yaralama • kasten yaralama • ateşli silah • kötü muamele • eziyet • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • tasarlayarak adam öldürme • hakaret • tehdit • işkence • iştirak • yaralama

32
CGK., E. 2017/916 K. 2020/443 T. 3.11.2020Yargıtay

trafik güvenliğini tehlikeye sokma

33
CGK., E. 2018/53 K. 2020/439 T. 3.11.2020Yargıtay

etkin pişmanlık • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • hak yoksunluğu

35
CGK., E. 2017/547 K. 2020/414 T. 13.10.2020Yargıtay

adalet ve nasafet kuralı • seçenek yaptırım • bilinçli taksir • taksirli suç • iştirak

36
CGK., E. 2019/185 K. 2020/420 T. 15.10.2020Yargıtay

kasten yaralama • tehdit • hakaret • yaralama

37
CGK., E. 2017/964 K. 2020/447 T. 5.11.2020Yargıtay

hak yoksunluğu • müsadere • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • uyarıcı madde imal ve ticareti

38
CGK., E. 2018/233 K. 2020/451 T. 10.11.2020Yargıtay

kasten yaralama • hakaret • iftira • muhafaza altına alma • yaralama

39
CGK., E. 2019/407 K. 2020/452 T. 10.11.2020Yargıtay

kasten yaralama • basit yaralama • yaralama

40
CGK., E. 2018/55 K. 2020/491 T. 1.12.2020Yargıtay

suçun işlendiği yer • hırsızlık • müsadere • parada sahtecilik • sahte para • sahtecilik ve dolandırıcılık

41
CGK., E. 2019/326 K. 2020/481 T. 26.11.2020Yargıtay

ateşli silah • müsadere • hak yoksunluğu • uyarıcı madde imal ve ticareti • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

42
CGK., E. 2019/624 K. 2020/483 T. 26.11.2020Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • müsadere • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • yaralama

43
CGK., E. 2018/363 K. 2020/490 T. 1.12.2020Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • suçun işlendiği yer

44
CGK., E. 2017/ K. 2020/115 T. 18.2.2020Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • hak yoksunluğu • irtikap • rüşvet • zorunluluk hali

45
CGK., E. 2018/480 K. 2020/460 T. 17.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • iftira • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • suç uydurma

46
CGK., E. 2018/434 K. 2020/500 T. 3.12.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • iftira • yalan tanıklık

47
CGK., E. 2018/247 K. 2020/494 T. 1.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • seçimlik hareketli suç • fikri içtima • suçların içtimaı • gerçek içtima • hakaret • hırsızlık • cinsel taciz • içtima • işkence • radyasyon yayma • yağma • yalan tanıklık • zincirleme suç • yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi

48
CGK., E. 2017/539 K. 2020/492 T. 1.12.2020Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • taksirle öldürme • taksirli suç • orantılılık ilkesi • yaralama

49
CGK., E. 2018/621 K. 2021/3 T. 28.1.2021Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten yaralama • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • etkin pişmanlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • konut dokunulmazlığının ihlali • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • mahkeme tarafından uzlaştırma • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • gönüllü vazgeçme • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • taksirle yaralama • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • zaman bakımından uygulama • tehdit

50
CGK., E. 2020/198 K. 2021/2 T. 28.1.2021Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • karşılıksız yararlanma • hırsızlık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: