S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 10.461

1
CGK., E. 2019/315 K. 2020/471 T. 19.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • ihmali davranış

2
CGK., E. 2019/ K. 2020/479 T. 26.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu

3
CGK., E. 2020/348 K. 2020/487 T. 1.12.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kasten yaralama • mala zarar verme • tehdit • hakaret • yaralama

4
CGK., E. 2018/173 K. 2021/11 T. 28.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hırsızlık • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık • nitelikli yağma • tehdit • yağma • yaralama

5
CGK., E. 2018/445 K. 2021/12 T. 28.1.2021 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • kesintisiz suçlar • suçların içtimaı • muhafaza altına alma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • fikri içtima • gerçek içtima • görevi kötüye kullanma • özen yükümlülüğüne aykırılık • ihmali davranış • içtima • iştirak • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • zincirleme suç • hak yoksunluğu • rüşvet

6
CGK., E. 2018/436 K. 2021/6 T. 28.1.2021 · Yargıtay

denetimli serbestlik • müsadere • hak yoksunluğu

7
CGK., E. 2019/282 K. 2021/8 T. 28.1.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • yaralama • hakaret

8
CGK., E. 2016/467 K. 2021/16 T. 2.2.2021 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adli muayene • akıl hastalığı • kasten yaralama • azmettirme • felsefi inanç • bilinçli taksir • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • mükerrirlere özgü infaz rejimi • haksız tahrik • iştirak • suça iştirak • şantaj • yaş küçüklüğü • yaralama • zincirleme suç • tehdit

9
CGK., E. 2016/497 K. 2021/28 T. 4.2.2021 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tehdit

10
CGK., E. 2017/203 K. 2021/29 T. 4.2.2021 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu

11
CGK., E. 2020/351 K. 2021/82 T. 4.3.2021 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • kasten yaralama • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

12
CGK., E. 2017/592 K. 2020/505 T. 8.12.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mahkeme tarafından uzlaştırma • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • çocuğun kaçırılması ve alıkonulması • etkin pişmanlık • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • hırsızlık • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • orantılılık ilkesi • sahtecilik ve dolandırıcılık • taksirle yaralama • tehdit • zaman bakımından uygulama • yaralama

13
CGK., E. 2019/593 K. 2020/514 T. 10.12.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • gasp • hak yoksunluğu • tehdit • nitelikli yağma • hırsızlık • yağma • iştirak

14
CGK., E. 2017/710 K. 2020/493 T. 1.12.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • bilinçli taksir • taksirli suç • yaralama

15
CGK., E. 2019/236 K. 2020/458 T. 12.11.2020 · Yargıtay

muhafaza altına alma • azmettirme • hak yoksunluğu • tehdit • iftira • görevi kötüye kullanma • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

16
CGK., E. 2017/501 K. 2020/457 T. 12.11.2020 · Yargıtay

adli kontrol • karşılıklı hakaret • tefecilik • nitelikli dolandırıcılık • hakaret • haksız çıkar • hırsızlık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

17
CGK., E. 2016/1421 K. 2020/461 T. 17.11.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • hak yoksunluğu • içtima • iştirak

18
CGK., E. 2017/849 K. 2020/466 T. 17.11.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • imar kirliliğine neden olma

19
CGK., E. 2020/371 K. 2020/478 T. 24.11.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • kasten yaralama • nitelikli cinsel istismar • gözetim yükümlülüğü • hak yoksunluğu • hürriyetten yoksun kılma • sarkıntılık • şantaj • cinsel istismar • tehdit • çocukların cinsel istismarı • iftira • yaralama • yaş küçüklüğü

20
CGK., E. 2019/299 K. 2020/479 T. 26.11.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu

21
CGK., E. 2019/403 K. 2020/480 T. 26.11.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • müsadere • iştirak

22
CGK., E. 2019/474 K. 2020/440 T. 3.11.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • terör örgütü üyesi olma

23
CGK., E. 2020/336 K. 2020/404 T. 8.10.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • suçta tekerrür • adil yargılanma hakkına aykırılık • meşru savunma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık • haksız tahrik • hırsızlık • içtima • iftira • iştirak • özel tehlikeli suçlular • hak yoksunluğu

24
CGK., E. 2018/80 K. 2020/416 T. 13.10.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • tehdit • onbeş yaşını tamamlamamış olan çocuk • yaralama • sağır ve dilsizlik • akıl hastalığı • cinsel istismar • cinsel saldırı • çocukların cinsel istismarı • yaş küçüklüğü

25
CGK., E. 2018/595 K. 2020/378 T. 22.9.2020 · Yargıtay

basit yaralama • tehdit • hakaret • hürriyetten yoksun kılma • iftira • kasten yaralama • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • yaralama • iştirak

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
CGK., E. 2018/57 K. 2020/382 T. 29.9.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • tehdit • müsadere • nitelikli yağma • yağma • hakkın kullanılması • iştirak

27
CGK., E. 2019/540 K. 2020/390 T. 29.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • güveni kötüye kullanma • görevi kötüye kullanma • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • tehdit • yağma • rüşvet • nüfuzu kötüye kullanma

28
CGK., E. 2017/1039 K. 2020/389 T. 29.9.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • adli muayene • yaralama

29
CGK., E. 2019/336 K. 2020/386 T. 29.9.2020 · Yargıtay

adam öldürme • akıl hastalığı • ateşli silah • kasten öldürme • kasten yaralama • hak yoksunluğu • tasarlayarak adam öldürme • haksız tahrik • hırsızlık • tehdit • intihar • yaralama

30
CGK., E. 2017/630 K. 2020/385 T. 29.9.2020 · Yargıtay

kanaat hürriyeti • seçenek yaptırım • kasten öldürme • adam öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • silahlı örgüt • kasten öldürmeye teşebbüs • düşünce hürriyeti • müsadere • tasarlayarak adam öldürme • tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma • toplantı ve gösteri yürüyüşü • hak yoksunluğu • hakaret • intihar • isyan • iştirak • patlayıcı madde • yaralama

31
CGK., E. 2017/629 K. 2020/384 T. 29.9.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kanaat hürriyeti • seçenek yaptırım • silahlı örgüt • düşünce hürriyeti • mala zarar verme • müsadere • tehdit • terör örgütünün propagandasını yapma • toplantı ve gösteri yürüyüşü • görevi yaptırmamak için direnme • yaralama • intihar • isyan • iştirak • hak yoksunluğu • hakaret

33
CGK., E. 2019/84 K. 2020/399 T. 6.10.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • dava zamanaşımı süresi • kasten öldürme • adam öldürme • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • şahsi cezasızlık sebebi • muhafaza altına alma • tehdit • etkin pişmanlık • iştirak

34
CGK., E. 2019/353 K. 2020/367 T. 18.6.2020 · Yargıtay

adam öldürme • adalet ve nasafet kuralı • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • adli kontrol • akıl hastalığı • silahlı örgüt • silahlı örgüt kurma • davaların birleştirilmesi • kasten öldürme • denetimli serbestlik • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • bağlantılı suçlar • devletin güvenliğine karşı suçlar • suç işlemek için örgüt kurma • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • ateşli silah • suça iştirak • suçluyu kayırma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • suçun işlendiği yer • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • taksirle öldürme • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • devlet sırrı • tehdit • kesintisiz suçlar • etkin pişmanlık • terör örgütü üyesi olma • uyarıcı madde imal ve ticareti • hakkın kullanılması • yağma • haksız tahrik • yaralama • meşru savunma • hak yoksunluğu • hırsızlık • yaş küçüklüğü • geniş bağlantı • hileli ve taksirli iflas • içtima • iftira • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • irtikap • muhafaza altına alma • iştirak • nitelikli dolandırıcılık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

35
CGK., E. 2019/343 K. 2020/368 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama

36
CGK., E. 2019/344 K. 2020/369 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama

37
CGK., E. 2019/345 K. 2020/370 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • yer bakımından uygulama • zaman bakımından uygulama

38
CGK., E. 2018/624 K. 2020/371 T. 22.9.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma

39
CGK., E. 2020/277 K. 2020/372 T. 22.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • ceza zamanaşımı • hak yoksunluğu

40
CGK., E. 2020/128 K. 2020/379 T. 24.9.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • müsadere • nitelikli cinsel istismar • basit cinsel istismar • hak yoksunluğu • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı • iştirak

41
CGK., E. 2020/208 K. 2020/380 T. 24.9.2020 · Yargıtay

basit cinsel istismar • şantaj • tehdit • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı

42
CGK., E. 2017/1135 K. 2020/393 T. 1.10.2020 · Yargıtay

asli fail • asli iştirak • azmettirme • bağlılık kuralı • suça iştirak • suçun işlendiği yer • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • görevi kötüye kullanma • müsadere • hak yoksunluğu • iştirak • özel faillik

43
CGK., E. 2018/468 K. 2020/398 T. 6.10.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • hak yoksunluğu • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

44
CGK., E. 2018/44 K. 2020/403 T. 8.10.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

45
CGK., E. 2020/184 K. 2020/406 T. 8.10.2020 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • akıl hastalığı • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • tehdit • nitelikli cinsel istismar • onbeş yaşını tamamlamamış olan çocuk • reşit olmayanla cinsel ilişki • sarkıntılık • yaralama • gözetim yükümlülüğü • şantaj • kasten yaralama • hak yoksunluğu • hakaret

46
CGK., E. 2020/143 K. 2020/418 T. 15.10.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • kasten yaralama • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • hak yoksunluğu • hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık • orantılılık ilkesi • yağma • yaralama • işkence • zincirleme suç • içtima

47
CGK., E. 2019/371 K. 2020/422 T. 15.10.2020 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • ek savunma hakkı • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • hakkın kullanılması • hakaret • haksız tahrik • iştirak

48
CGK., E. 2018/282 K. 2020/429 T. 22.10.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • suç işlemek için örgüt kurma • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık • örgüte üye olma

49
CGK., E. 2012/1267 K. 2013/107 T. 26.3.2013 · Yargıtay

bağlılık kuralı • göçmen kaçakçılığı • müsadere • suçun işlendiği yer

50
CGK., E. 2012/2–1072 K. 2012/1832 T. 4.12.2012 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • azmettirme • hırsızlık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: