S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 13.188

1
CGK., E. 2023/62 K. 2024/90 T. 21.2.2024

seçenek yaptırım • sınır dışı edilme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • devletin egemenlik alametlerini aşağılama • suç işlemeye tahrik • akıl hastalığı • suçta tekerrür • kanunilik ilkesi • kanunlara uymamaya tahrik • suçu ve suçluyu övme • tehdit • kıyas yasağı • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • cinsel taciz • hakaret • cumhurbaşkanına hakaret • halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit • halkı askerlikten soğutma • halkı kin ve düşmanlığa tahrik • müsadere • özel tehlikeli suçlular

2
CGK., E. 2020/148 K. 2024/87 T. 21.2.2024

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • denetimli serbestlik • kesintisiz suçlar • içtima • iftira • zincirleme suç

3
CGK., E. 2023/476 K. 2024/86 T. 21.2.2024

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • silahla tehdit • kasten öldürmeye teşebbüs • suça teşebbüs • kasten yaralama • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • yaralama

4
CGK., E. 2023/24 K. 2024/85 T. 21.2.2024

kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • hak yoksunluğu • haksız tahrik • suça teşebbüs • adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adam öldürmeye teşebbüs • adli muayene

5
CGK., E. 2021/116 K. 2024/84 T. 21.2.2024

kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • kasten yaralama sonucu ölüme neden olma • adam öldürmeye teşebbüs • adli muayene • ek savunma hakkı • meşru savunma • müsadere • netice sebebiyle ağırlaşmış suç • tehdit • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • yaralama • cinsel saldırı

6
CGK., E. 2021/292 K. 2024/82 T. 21.2.2024

ateşli silah • içtima • tefecilik • müsadere

7
CGK., E. 2023/501 K. 2024/80 T. 21.2.2024

adam öldürme • kasten öldürme • hak yoksunluğu • taksirle öldürme • taksirli suç • hırsızlık • tehdit • basit cinsel istismar • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • cinsel istismar • cinsel taciz • çocukların basit cinsel istismarı • sarkıntılık

8
CGK., E. 2022/493 K. 2024/79 T. 21.2.2024

hak yoksunluğu • iftira • cinsel istismar • cinsel saldırı • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi

9
CGK., E. 2023/50 K. 2024/78 T. 21.2.2024

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • taksirle yaralama • müsadere • yaralama • bilinçli taksir

10
CGK., E. 2019/382 K. 2024/77 T. 21.2.2024

kasten öldürme • adam öldürme • taksirli suç • müsadere • olası kastla öldürme • tehdit • ateşli silah • bilinçli taksir • hakaret • özen yükümlülüğüne aykırılık • yaralama

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: