S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 55.033

1
1. HD., E. 2016/14717 K. 2020/669 T. 6.2.2020 · Yargıtay

tenkis talebi • bilirkişi raporu • intifa hakkı • çıplak mülkiyet • karşı dava

2
1. HD., E. 2020/289 K. 2020/568 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

3
1. HD., E. 2016/12315 K. 2020/592 T. 5.2.2020 · Yargıtay

depo etme • ipoteğin kaldırılması istemi • rehin hakkı • tapu iptali • inançlı işlem • inançlı sözleşme

4
1. HD., E. 2019/4153 K. 2020/757 T. 10.2.2020 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • tapu iptali • pazar yeri • davanın kabulü

5
1. HD., E. 2017/2453 K. 2020/764 T. 11.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • el atmanın önlenmesi • tapu iptali • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
1. HD., E. 2017/969 K. 2020/765 T. 11.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

7
1. HD., E. 2017/2054 K. 2020/769 T. 11.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • tenkis talebi • kamulaştırma • muvazaa iddiası • sabit tenkis oranı

8
1. HD., E. 2019/3012 K. 2020/817 T. 12.2.2020 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • karşı dava • katılma yoluyla temyiz

9
1. HD., E. 2016/15460 K. 2020/873 T. 13.2.2020 · Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • gizli bağış • muvazaa iddiası • sözleşmenin geçerliliği

10
1. HD., E. 2017/4084 K. 2020/871 T. 13.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • depo etme • maddi ve manevi tazminat talebi • tapu iptali • manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı • inançlı sözleşme

11
1. HD., E. 2016/15479 K. 2020/872 T. 13.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • payın gerçek değeri • dosyanın işlemden kaldırılması • gizli bağış • kesin süre • usul ekonomisi ilkesi

12
1. HD., E. 2016/15476 K. 2020/874 T. 13.2.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi • hile • hukuki koruma • tapu iptali • ölen kişinin taraf ehliyeti • davanın takipsiz bırakılması • taraf teşkili sağlanmaması

13
1. HD., E. 2016/16261 K. 2020/1156 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • tapu iptali

14
1. HD., E. 2016/15957 K. 2020/1114 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • doğru sicil oluşturma ilkesi

15
1. HD., E. 2016/14277 K. 2020/1154 T. 20.2.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • yeniden yargılama • zorunlu dava arkadaşlığı • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • muvazaa iddiası • ifraz ve tevhit işlemleri

16
1. HD., E. 2016/15785 K. 2020/1134 T. 20.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • eksik inceleme • tapu iptali • akıl hastalığı • akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirlenmesi • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • bilirkişi raporu • malvarlığı hukuku

17
1. HD., E. 2018/1784 K. 2020/1130 T. 20.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü

18
1. HD., E. 2016/15969 K. 2020/1116 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

19
1. HD., E. 2016/16011 K. 2020/1115 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu iptali • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • ön inceleme

20
1. HD., E. 2016/16704 K. 2020/1210 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • silahların eşitliği • muvazaa iddiası • adli yardım talebi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
1. HD., E. 2016/16136 K. 2020/1230 T. 24.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış • ispat yükü

22
1. HD., E. 2016/16143 K. 2020/1231 T. 24.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • tazminat davası • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası • gizli bağış • maddi hata • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • tanıkların dinlenmesi

23
1. HD., E. 2020/220 K. 2020/1232 T. 24.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • davaya katılma talebi

24
1. HD., E. 2016/13836 K. 2020/1294 T. 25.2.2020 · Yargıtay

ehliyetsizlik • denkleştirme istemi • mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • tenkis talebi • hile • intifa hakkı • muvazaa iddiası • ön inceleme • taksim sözleşmesi

25
1. HD., E. 2016/16540 K. 2020/1305 T. 26.2.2020 · Yargıtay

çıplak mülkiyet • intifa hakkı • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • zamanaşımı defi • muvazaa iddiası • taraf sıfatı

26
1. HD., E. 2016/16050 K. 2020/1345 T. 26.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • doğru sicil oluşturma ilkesi

27
1. HD., E. 2019/5002 K. 2020/732 T. 10.2.2020 · Yargıtay

tapu sicili • mirasçılık belgesi • tapu iptali • iyi niyetinin korunması ilkesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
1. HD., E. 2019/4421 K. 2020/6773 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • tapu iptali • bilirkişi raporu • vakıf senedi • davanın kabulü • istinaf yolu

29
1. HD., E. 2020/1910 K. 2020/6797 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali

30
1. HD., E. 2019/4107 K. 2020/6798 T. 16.12.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • tapu iptali • katılım bankası • alacağın temliki • karşı dava

31
1. HD., E. 2019/1273 K. 2020/6810 T. 16.12.2020 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • muvazaa iddiası • asli müdahil • ikrar • mahkeme dışı ikrar • davanın kabulü • davadan feragat

32
1. HD., E. 2020/3371 K. 2020/6814 T. 17.12.2020 · Yargıtay

tapu iptali • adi şirket • vekalet görevinin kötüye kullanılması

33
1. HD., E. 2018/644 K. 2020/6387 T. 1.12.2020 · Yargıtay

hile • tapu iptali • davanın kabulü • karşı dava

34
1. HD., E. 2019/3104 K. 2020/6389 T. 1.12.2020 · Yargıtay

muris muvazaası • tenkis talebi • muvazaa iddiası

35
1. HD., E. 2018/3507 K. 2020/6390 T. 1.12.2020 · Yargıtay

bakım alacaklısı • mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası

36
1. HD., E. 2018/3675 K. 2020/6391 T. 1.12.2020 · Yargıtay

muvazaa iddiası • davanın kabulü

37
1. HD., E. 2020/1511 K. 2020/6392 T. 1.12.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • mal değişim sözleşmesi • tapu iptali • intifa hakkı • davanın kabulü • harç muafiyeti

38
1. HD., E. 2019/3558 K. 2020/6444 T. 2.12.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın açılmamış sayılması • ihtiyari dava arkadaşlığı • temyiz kesinlik sınırı

39
1. HD., E. 2020/1488 K. 2020/6472 T. 3.12.2020 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

40
1. HD., E. 2016/12114 K. 2019/4759 T. 23.9.2019 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat • rehin hakkı • tapu iptali • inançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil • muvazaa iddiası • davanın kabulü • delil başlangıcı • inançlı sözleşme • inançlı işlem

41
1. HD., E. 2016/9754 K. 2019/5665 T. 5.11.2019 · Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • eksik inceleme • tazminat davası • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • sözleşmenin geçerliliği

42
1. HD., E. 2016/9873 K. 2019/5664 T. 5.11.2019 · Yargıtay

satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davadan feragat • davanın kabulü • muvazaa iddiası • gizli bağış • tanıkların dinlenmesi

43
1. HD., E. 2016/9449 K. 2019/5662 T. 5.11.2019 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • satış sözleşmesi • sözleşmenin yorumu • tapu iptali • tapu sicili • muvazaa iddiası • gizli bağış • davanın kabulü

44
1. HD., E. 2016/9737 K. 2019/5661 T. 5.11.2019 · Yargıtay

satış bedeli • dürüstlük kuralı • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekilin borçları • vekaletin kapsamı • temsil yetkisi • hile • muvazaa iddiası • vekalet görevinin kötüye kullanılması • davanın kabulü

45
1. HD., E. 2016/9640 K. 2019/5660 T. 5.11.2019 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • gizli bağış • ispat yükü • davanın kabulü

46
1. HD., E. 2017/3597 K. 2019/5659 T. 5.11.2019 · Yargıtay

satış bedeli • hak düşürücü süre • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış • ispat yükü • karşı dava

47
1. HD., E. 2019/1727 K. 2020/4510 T. 28.9.2020 · Yargıtay

adın değiştirilmesi

48
1. HD., E. 2017/4470 K. 2020/4578 T. 29.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • adli yardım talebi • davanın kabulü

49
1. HD., E. 2017/1481 K. 2020/4571 T. 29.9.2020 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • kanuni mümessil

50
1. HD., E. 2019/2482 K. 2020/4642 T. 25.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik inceleme • mirasçılardan mal kaçırma • mirasçılık belgesi • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • hile • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: