S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 61.917

1
1. HD., E. 2015/14571 K. 2018/13787 T. 23.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • çıplak mülkiyet • tapu iptali • davanın kabulü • intifa hakkının terkini • muvazaa iddiası

3
1. HD., E. 2015/14181 K. 2018/13789 T. 23.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

4
1. HD., E. 2015/12519 K. 2018/13790 T. 23.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • hile • iyiniyetli üçüncü kişi

5
1. HD., E. 2015/13598 K. 2018/13791 T. 23.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • hile

7
1. HD., E. 2015/14931 K. 2018/13797 T. 23.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

8
1. HD., E. 2017/2476 K. 2018/13609 T. 17.10.2018 · Yargıtay

yetki belgesi • davanın kabulü

9
1. HD., E. 2018/2749 K. 2018/13610 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • yeniden yargılama

11
1. HD., E. 2018/3980 K. 2018/13613 T. 17.10.2018 · Yargıtay

delillerin toplanması • açık artırma yoluyla satış • menfi tespit • tapu iptali • icra takibinin kesinleşmesi • ipotek alacaklısı • davadan feragat • ipotek senedi • ödeme emrine itiraz

13
1. HD., E. 2015/17466 K. 2018/13628 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • karşı dava

14
1. HD., E. 2015/17643 K. 2018/13630 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

15
1. HD., E. 2015/17633 K. 2018/13631 T. 17.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • yaşlılık aylığı • muvazaa iddiası

17
1. HD., E. 2015/17634 K. 2018/13633 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü

18
1. HD., E. 2018/3514 K. 2018/13634 T. 17.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • davanın kabulü • tapu iptali • muvazaa iddiası

19
1. HD., E. 2015/17628 K. 2018/13635 T. 17.10.2018 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • gizli bağış • maddi hata • yazılı delille ispat • yemin delili • davanın kabulü

20
1. HD., E. 2015/17640 K. 2018/13636 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • yapı kooperatifi • muvazaa iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
1. HD., E. 2018/1072 K. 2018/13637 T. 17.10.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • hile • tanıkların dinlenmesi • yeniden yargılama • vekalet görevinin kötüye kullanılması

22
1. HD., E. 2018/3060 K. 2018/13640 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
1. HD., E. 2018/3063 K. 2018/13643 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali

Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
1. HD., E. 2018/3408 K. 2018/13649 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu sicili • iptal davası • tapu iptali • asli müdahil

25
1. HD., E. 2015/17630 K. 2018/13650 T. 17.10.2018 · Yargıtay

elden bağışlama • tapu iptali • zilyetlik devri • kesin delil

28
1. HD., E. 2018/3145 K. 2018/13655 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • asli müdahil

29
1. HD., E. 2018/4462 K. 2018/13657 T. 17.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü

30
1. HD., E. 2015/18071 K. 2018/13658 T. 17.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

31
1. HD., E. 2015/18106 K. 2018/13659 T. 17.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • çıplak mülkiyet • mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

32
1. HD., E. 2018/4418 K. 2018/13660 T. 17.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

34
1. HD., E. 2017/686 K. 2018/13667 T. 18.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • karşı dava

35
1. HD., E. 2017/639 K. 2018/13668 T. 18.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • kamulaştırma • karşı dava

36
1. HD., E. 2018/3785 K. 2018/13669 T. 18.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • hile

37
1. HD., E. 2018/3197 K. 2018/13670 T. 18.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • karşı dava • yeniden yargılama

38
1. HD., E. 2018/3202 K. 2018/13671 T. 18.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • kira bedeli • cevaba cevap dilekçesi

39
1. HD., E. 2017/89 K. 2018/13672 T. 18.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • temyiz kesinlik sınırı

42
1. HD., E. 2017/1038 K. 2018/13681 T. 18.10.2018 · Yargıtay

aşırı yararlanma • temyiz kesinlik sınırı • tapu iptali

47
1. HD., E. 2015/18852 K. 2018/13989 T. 5.11.2018 · Yargıtay

ehliyetsizlik • aktif dava ehliyeti • tapu iptali • vasi tayin talebi • taraf sıfatı

50
1. HD., E. 2017/3414 K. 2018/13993 T. 5.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • istinaf yolu • karşı dava • muvazaa iddiası

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.