S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 61.249

1
1. HD., E. 2023/5875 K. 2024/1788 T. 5.3.2024

aşırı yararlanma • satış bedeli • yazılı delil başlangıcı • dürüstlük kuralı • ecrimisil talebi • hak düşürücü süre • müteselsil sorumluluk • tapu iptali • hile • intifa hakkı • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • intifa hakkının terkini • davanın kabulü • direnme kararı • inançlı sözleşme • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • ön inceleme

2
1. HD., E. 2023/1382 K. 2024/1812 T. 5.3.2024

yargılama giderleri • adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebi • kesin süre • ön inceleme

3
1. HD., E. 2022/1470 K. 2024/1896 T. 7.3.2024

bilirkişi raporu • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • istinaf yolu

4
1. HD., E. 2023/678 K. 2024/1975 T. 11.3.2024

davanın kabulü • istinaf yolu

5
1. HD., E. 2024/268 K. 2024/1072 T. 13.2.2024

tapu iptali • yaşlılık aylığı • satış bedeli • hile • davacı sıfatı • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • vasi tayin talebi

6
1. HD., E. 2022/5637 K. 2022/7547 T. 16.11.2022

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • usuli kazanılmış hak • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • davaya katılma talebi • gizli bağış • menfaat çatışması • muvazaa iddiası

7
1. HD., E. 2023/5313 K. 2024/1495 T. 26.2.2024

tapu iptali • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

8
1. HD., E. 2024/563 K. 2024/1492 T. 26.2.2024

tazminat davası • tapu iptali • muvazaa iddiası • avukatın azledilmesi • birden fazla avukata vekalet verilmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • vekalet görevinin kötüye kullanılması

9
1. HD., E. 2024/569 K. 2024/1489 T. 26.2.2024

tapu sicili • çekişmesiz yargı işi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • ön inceleme

10
1. HD., E. 2023/932 K. 2024/1557 T. 27.2.2024

yazılı delille ispat • yemin delili • eksik inceleme • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • dava şartlarının bulunmaması • delil başlangıcı • inançlı sözleşme • inançlı işlem • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: