S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.249

1
1. HD., E. 2020/3813 K. 2021/551 T. 3.2.2021 · Yargıtay

ehliyetsizlik • eksik inceleme • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • vasiyetnamenin iptali talebi

2
1. HD., E. 2018/4617 K. 2021/663 T. 9.2.2021 · Yargıtay

taşınmazın el değiştirmesi • hile • tapu iptali • zıya

3
1. HD., E. 2019/248 K. 2021/665 T. 9.2.2021 · Yargıtay

resmi şekil • aktif dava ehliyeti • muvazaalı işlem • tapu iptali • alacağın temliki • cevap dilekçesi • dava dilekçesinin tebliği • dava ehliyeti • davanın kabulü • muvazaa iddiası • resmi şekil şartı

4
1. HD., E. 2018/4081 K. 2021/527 T. 2.2.2021 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi

5
1. HD., E. 2018/5288 K. 2021/529 T. 2.2.2021 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

6
1. HD., E. 2018/2771 K. 2021/530 T. 2.2.2021 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • dava ehliyeti • davanın kabulü • inançlı işlem

7
1. HD., E. 2018/2261 K. 2021/532 T. 2.2.2021 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası

8
1. HD., E. 2018/3460 K. 2021/533 T. 2.2.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • ehliyetsizlik • tapu iptali • hile • muvazaa iddiası • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması • vasi tayin talebi

9
1. HD., E. 2018/3195 K. 2021/542 T. 2.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kira sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • ikrar • inançlı sözleşme • mahkeme içi ikrar

10
1. HD., E. 2018/2381 K. 2021/545 T. 2.2.2021 · Yargıtay

tapu iptali • muvazaa iddiası • istinaf yolu • karşı dava

11
1. HD., E. 2018/5599 K. 2021/546 T. 2.2.2021 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

12
1. HD., E. 2019/3320 K. 2021/571 T. 3.2.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • intihar • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yönetim kurulu üyesi

13
1. HD., E. 2019/4376 K. 2021/552 T. 3.2.2021 · Yargıtay

seçimlik hak • mirasçılardan mal kaçırma • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

14
1. HD., E. 2018/2915 K. 2020/6058 T. 17.11.2020 · Yargıtay

devir sözleşmesi • satış bedeli • tasarruf yetkisi • ticari iş • muvazaa iddiası • davanın kabulü

15
1. HD., E. 2018/2544 K. 2020/6060 T. 17.11.2020 · Yargıtay

aile topluluğu • davanın kabulü • karşı dava

16
1. HD., E. 2018/1652 K. 2020/6059 T. 17.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

17
1. HD., E. 2018/3172 K. 2020/6062 T. 17.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • muris muvazaası • tapu iptali • davanın kabulü • karşı dava • muvazaa iddiası

18
1. HD., E. 2019/1442 K. 2020/6002 T. 16.11.2020 · Yargıtay

tapu sicili • teknik rapor • geçici tescil şerhi • yevmiye defteri • paylı mülkiyet • davanın kabulü

19
1. HD., E. 2019/1815 K. 2020/6013 T. 16.11.2020 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası

20
1. HD., E. 2019/1538 K. 2020/6267 T. 25.11.2020 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

21
1. HD., E. 2019/3671 K. 2020/6275 T. 25.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

22
1. HD., E. 2019/2207 K. 2020/6327 T. 26.11.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • tapu iptali • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • ihtiyari dava arkadaşlığı • temyiz kesinlik sınırı

23
1. HD., E. 2019/2176 K. 2020/6326 T. 26.11.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • temyiz kesinlik sınırı

24
1. HD., E. 2019/2149 K. 2020/6318 T. 26.11.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • muvazaa iddiası • davadan feragat

25
1. HD., E. 2019/2160 K. 2020/6306 T. 26.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış • ispat yükü • taraflarca getirilme ilkesi

26
1. HD., E. 2019/2147 K. 2020/6305 T. 26.11.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • inançlı işlem

27
1. HD., E. 2018/5187 K. 2020/6303 T. 26.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • hak düşürücü süre • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın açılmamış sayılması • gizli bağış

28
1. HD., E. 2018/4842 K. 2020/6292 T. 26.11.2020 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • yeniden yargılama • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • görevsizlik kararı

29
1. HD., E. 2016/18552 K. 2020/6288 T. 26.11.2020 · Yargıtay

bağışlama sözleşmesi • devir sözleşmesi • denkleştirme istemi • mirasta denkleştirme • muris muvazaası • itibari değer • muvazaa iddiası • davanın kabulü • payın gerçek değeri

30
1. HD., E. 2016/5027 K. 2020/6287 T. 26.11.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • görevsizlik kararı

31
1. HD., E. 2019/3158 K. 2020/6331 T. 30.11.2020 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tenkis talebi • muvazaa iddiası

32
1. HD., E. 2019/3113 K. 2020/6337 T. 30.11.2020 · Yargıtay

ispat yükü • işçinin sorumluluğu • dürüstlük kuralı • tazminat davası • sadakat ve özen borcu • temsil yetkisi • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • vekalet görevinin kötüye kullanılması • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

33
1. HD., E. 2019/1561 K. 2020/6352 T. 30.11.2020 · Yargıtay

asli müdahil • davaya katılma talebi • muvazaa iddiası • ön inceleme • sahtecilik iddiası • vekalet görevinin kötüye kullanılması

34
1. HD., E. 2019/3210 K. 2020/6353 T. 30.11.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava • vekalet görevinin kötüye kullanılması

35
1. HD., E. 2019/3969 K. 2020/6190 T. 23.11.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • muvazaa iddiası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

36
1. HD., E. 2019/2288 K. 2020/6205 T. 23.11.2020 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

37
1. HD., E. 2018/912 K. 2020/6224 T. 24.11.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • katılma yoluyla temyiz

38
1. HD., E. 2019/245 K. 2020/6094 T. 18.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • davanın kabulü • karşı dava

39
1. HD., E. 2019/3443 K. 2020/6110 T. 18.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yeniden yargılama • yetki belgesi • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • tespit kararı

40
1. HD., E. 2018/4924 K. 2020/6138 T. 19.11.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • muris muvazaası • tenkis talebi • zamanaşımı defi • muvazaa iddiası

41
1. HD., E. 2018/2060 K. 2020/6143 T. 19.11.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • taraf sıfatı • kayyım atanması

42
1. HD., E. 2020/1551 K. 2020/6144 T. 19.11.2020 · Yargıtay

aşırı yararlanma • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

43
1. HD., E. 2020/1539 K. 2020/6146 T. 19.11.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • tespit davası • tespit kararı

44
1. HD., E. 2018/4952 K. 2020/6148 T. 19.11.2020 · Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • tapu iptali • dava şartlarının bulunmaması • vekalet görevinin kötüye kullanılması

45
1. HD., E. 2019/1390 K. 2020/6155 T. 19.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • kooperatif • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

46
1. HD., E. 2016/15842 K. 2020/6161 T. 19.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • munzam zarar • ortaklığın giderilmesi talebi • hile • kamulaştırma • davanın kabulü • temyizden feragat

47
1. HD., E. 2018/1633 K. 2020/6164 T. 19.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • muvazaa iddiası • davanın kabulü

48
1. HD., E. 2020/3148 K. 2020/5869 T. 10.11.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • hile • ticari iş • ticari işletme • tebliğin geçersiz olması • usulsüz tebligat

49
1. HD., E. 2018/1713 K. 2020/5864 T. 10.11.2020 · Yargıtay

tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

50
1. HD., E. 2018/2468 K. 2020/5859 T. 10.11.2020 · Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • kısmi dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: