S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.679

1
1. HD., E. 2019/1353 K. 2021/1657 T. 22.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

2
1. HD., E. 2020/3758 K. 2021/1709 T. 24.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • zorunlu dava arkadaşlığı • seçimlik hak • muris muvazaası • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • tapu iptali • tenkis talebi • cebri icra • muvazaa iddiası • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması • karşı dava • kesin süre • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf teşkili sağlanmaması

3
1. HD., E. 2021/835 K. 2021/1711 T. 24.3.2021 · Yargıtay

tenkis talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • sabit tenkis oranı • vasiyetnamenin iptali talebi

4
1. HD., E. 2017/311 K. 2021/1720 T. 24.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • tapu iptali • muvazaa iddiası

5
1. HD., E. 2020/2698 K. 2021/1728 T. 24.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası • ispat yükü

6
1. HD., E. 2019/509 K. 2021/1789 T. 25.3.2021 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • nispi vekalet ücreti • tenkis talebi • muvazaa iddiası • tapu iptali

7
1. HD., E. 2020/1189 K. 2021/1749 T. 25.3.2021 · Yargıtay

bağışlama sözleşmesi • davanın kabulü • tenkis talebi • tanıkların dinlenmesi • çıplak mülkiyet

8
1. HD., E. 2020/2802 K. 2021/1755 T. 25.3.2021 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • resmi şekil • hak düşürücü süre • davanın kabulü

9
1. HD., E. 2020/2955 K. 2021/1761 T. 25.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • muvazaalı işlem • ortaklığın giderilmesi talebi • hile • tapu iptali • davanın kabulü • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası

10
1. HD., E. 2019/2826 K. 2021/1785 T. 25.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • kira sözleşmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • hile • davanın kabulü

11
1. HD., E. 2019/1084 K. 2021/1788 T. 25.3.2021 · Yargıtay

ehliyetsizlik • eksik inceleme • tapu iptali • hile • satış bedeli

12
1. HD., E. 2020/3558 K. 2021/1800 T. 29.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

13
1. HD., E. 2020/750 K. 2021/1844 T. 29.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • ispat yükü • muris muvazaası • tapu iptali • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

14
1. HD., E. 2020/730 K. 2021/1841 T. 29.3.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

15
1. HD., E. 2020/573 K. 2021/1829 T. 29.3.2021 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası

16
1. HD., E. 2020/1105 K. 2021/1827 T. 29.3.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

17
1. HD., E. 2020/3754 K. 2021/1806 T. 29.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

18
1. HD., E. 2019/2828 K. 2021/1860 T. 30.3.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • davanın kabulü • intifa hakkı • muvazaa iddiası

19
1. HD., E. 2019/1111 K. 2021/1861 T. 30.3.2021 · Yargıtay

tenkis talebi • saklı payı ihlal kastı • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi

20
1. HD., E. 2019/2881 K. 2021/1862 T. 30.3.2021 · Yargıtay

tapu iptali • vekaletin kötüye kullanılması • hile • intifa hakkı • muvazaa iddiası • karşı dava • vekalet görevinin kötüye kullanılması

21
1. HD., E. 2019/2896 K. 2021/1863 T. 30.3.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hile • tapu iptali • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

22
1. HD., E. 2019/1091 K. 2021/1864 T. 30.3.2021 · Yargıtay

denkleştirme istemi • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

23
1. HD., E. 2018/3614 K. 2021/1865 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mutlak butlan • müteselsil sorumluluk • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • vesayet makamının iznine tabi olma • vesayetin kaldırılması

24
1. HD., E. 2019/2856 K. 2021/1866 T. 30.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • bakım alacaklısı • bakım borçlusu • düzenlenme tarihi • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • gizli bağış • muvazaa iddiası • taraf sıfatı • sözleşmenin geçerliliği

25
1. HD., E. 2019/2869 K. 2021/1867 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • anlaşmalı boşanma • doğru sicil oluşturma ilkesi • hile • davanın kabulü • maddi hata • senetle ispat zorunluluğu

26
1. HD., E. 2019/2830 K. 2021/1868 T. 30.3.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • tapu iptali • ihtiyari dava arkadaşlığı • muvazaa iddiası • temyiz kesinlik sınırı

27
1. HD., E. 2019/1787 K. 2021/1871 T. 30.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası

28
1. HD., E. 2020/3480 K. 2021/1880 T. 30.3.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • limited şirket • davanın kabulü • muvazaa iddiası • tapu iptali

29
1. HD., E. 2020/3411 K. 2021/1888 T. 30.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • haklı neden • tapu iptali • zamanaşımı defi • davanın kabulü

30
1. HD., E. 2020/3335 K. 2021/1893 T. 30.3.2021 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • muvazaa iddiası • duruşmalara katılmama • maddi hata

31
1. HD., E. 2020/1232 K. 2021/1914 T. 31.3.2021 · Yargıtay

tapu iptali • teminat senedi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • inançlı işlem

32
1. HD., E. 2020/3715 K. 2021/1935 T. 31.3.2021 · Yargıtay

tapu iptali • cebri icra • davanın kabulü

33
1. HD., E. 2020/3297 K. 2021/1950 T. 31.3.2021 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • inançlı işlem

34
1. HD., E. 2020/3287 K. 2021/1938 T. 31.3.2021 · Yargıtay

davanın kabulü

35
1. HD., E. 2020/3717 K. 2021/1936 T. 31.3.2021 · Yargıtay

davanın kabulü

36
1. HD., E. 2020/3672 K. 2021/1934 T. 31.3.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • yapı kooperatifi • kooperatif • muvazaa iddiası • davanın kabulü

37
1. HD., E. 2020/3705 K. 2021/1933 T. 31.3.2021 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

38
1. HD., E. 2020/3668 K. 2021/1932 T. 31.3.2021 · Yargıtay

ispat yükü • tapu iptali • tenkis talebi • karşı dava • vekalet görevinin kötüye kullanılması • davanın kabulü • davanın konusuz kalması

39
1. HD., E. 2020/627 K. 2021/1926 T. 31.3.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • hile • tapu iptali • tenkis talebi • karşı dava • muvazaa iddiası

40
1. HD., E. 2020/3718 K. 2021/1919 T. 31.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • seçimlik hak • eksik inceleme • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • sabit tenkis oranı

41
1. HD., E. 2020/2849 K. 2021/1918 T. 31.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davadan feragat • davanın kabulü • direnme kararı • gizli bağış

42
1. HD., E. 2021/962 K. 2021/1917 T. 31.3.2021 · Yargıtay

tenkis talebi • kanuni faiz • davanın kabulü • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre • sabit tenkis oranı

43
1. HD., E. 2020/3207 K. 2021/1982 T. 1.4.2021 · Yargıtay

satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muris muvazaası • tapu iptali • intifa hakkı • çıplak mülkiyet • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

44
1. HD., E. 2019/1167 K. 2021/1976 T. 1.4.2021 · Yargıtay

tapu iptali • karşı dava

45
1. HD., E. 2021/491 K. 2021/2066 T. 7.4.2021 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

46
1. HD., E. 2021/260 K. 2021/1998 T. 5.4.2021 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası • davanın kabulü • miras taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi

47
1. HD., E. 2019/3162 K. 2021/2127 T. 8.4.2021 · Yargıtay

ihtiyati tedbir kararı • tapu iptali

48
1. HD., E. 2021/1183 K. 2021/2074 T. 7.4.2021 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • hile • muvazaa iddiası • davanın kabulü

49
1. HD., E. 2021/60 K. 2021/2095 T. 7.4.2021 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • ispat yükü

50
1. HD., E. 2019/4781 K. 2021/2114 T. 7.4.2021 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • depo etme • yetki itirazı • tapu iptali • gecikme faizi • zamanaşımı defi • davanın kabulü • kesin süre • kötüniyet tazminatı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: