S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 52.997

1
1. HD., E. 2015/14887 K. 2018/12480 T. 19.09.2018 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • miras taksimi • davanın kabulü • gizli bağış

2
1. HD., E. 2015/10611 K. 2018/12498 T. 19.09.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • doğru sicil oluşturma ilkesi • cenaze masrafları • davanın kabulü • gizli bağış • inşai dava • sabit tenkis oranı • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • terekenin resmi defterinin tutulması

3
1. HD., E. 2018/3837 K. 2018/12712 T. 24.09.2018 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • tapu iptali • taşınmaz satışı • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü

4
1. HD., E. 2015/16732 K. 2018/12740 T. 24.09.2018 · Yargıtay

satış bedeli • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • bilirkişi raporu • temsil yetkisi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

5
1. HD., E. 2015/14028 K. 2018/12189 T. 12.09.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • ehliyetsizlik • akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirlenmesi • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • malvarlığı hukuku • vasi tayin talebi

6
1. HD., E. 2015/10859 K. 2018/11504 T. 26.06.2018 · Yargıtay

aşırı yararlanma • usulüne uygun tebligat • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
1. HD., E. 2016/30 K. 2018/14469 T. 14.11.2018 · Yargıtay

delillerin toplanması • tapu iptali • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kesin süre • muvazaa iddiası • ön inceleme

8
1. HD., E. 2018/2634 K. 2018/12971 T. 27.09.2018 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • çıplak mülkiyet • mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • cevap dilekçesi • davanın kabulü • gizli bağış

9
1. HD., E. 2017/3692 K. 2018/12974 T. 27.09.2018 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • tapu iptali • tapuya şerh • el atmanın önlenmesi • tazminat davası • icra yoluyla satış • davacı sıfatı • taleple bağlılık ilkesi

10
1. HD., E. 2015/14106 K. 2018/12764 T. 26.09.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • mirasçılardan mal kaçırma • cenaze masrafları • muvazaa iddiası • inşai dava • malın sabit tenkis oranında bölünmezliği • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • terekenin resmi defterinin tutulması

11
1. HD., E. 2015/16051 K. 2018/12848 T. 26.09.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • ifa imkansızlığı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tenkis talebi • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • yargılama giderleri • vasiyetnamenin iptali talebi • ihtiyari dava arkadaşlığı

12
1. HD., E. 2015/16220 K. 2018/12849 T. 26.09.2018 · Yargıtay

delil ikamesi için avans • kesin süre

13
1. HD., E. 2015/16190 K. 2018/12766 T. 26.09.2018 · Yargıtay

ehliyetsizlik • tapu iptali • hile • muvazaa iddiası • senetle ispat zorunluluğu • tanıkların dinlenmesi • tapuya güven ilkesi

14
1. HD., E. 2015/16217 K. 2018/12770 T. 26.09.2018 · Yargıtay

ehliyetsizlik • akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirlenmesi • tapu iptali • tenkis talebi • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • malvarlığı hukuku • muvazaa iddiası

15
1. HD., E. 2015/16998 K. 2018/12783 T. 26.09.2018 · Yargıtay

aşırı yararlanma • ehliyetsizlik • hile • tapu iptali • malvarlığı hukuku • davanın kabulü • akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirlenmesi • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • vasi tayin talebi

16
1. HD., E. 2015/16229 K. 2018/12850 T. 26.09.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • satış bedeli • tapu iptali • muvazaa iddiası

17
1. HD., E. 2015/9829 K. 2018/11398 T. 21.06.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • muvazaa iddiası • yargılama giderleri

18
1. HD., E. 2015/12054 K. 2018/11790 T. 04.07.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • davanın kabulü

19
1. HD., E. 2018/3881 K. 2018/15196 T. 04.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

20
1. HD., E. 2018/5030 K. 2018/15287 T. 06.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • dolandırıcılık • usulüne uygun tebligat • tazminat davası • tapu iptali • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

21
1. HD., E. 2017/4741 K. 2018/15444 T. 12.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • aşırı yararlanma • bağlanma parası • tapu iptali • hile • tazminat davası • manevi tazminat • karşı dava

22
1. HD., E. 2016/1510 K. 2018/15450 T. 12.12.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • davanın kabulü • kesin süre • tanık bildirimi

23
1. HD., E. 2016/2494 K. 2018/15537 T. 13.12.2018 · Yargıtay

resmi şekil • tapu iptali • tapu sicili • hile • davanın kabulü • yazılı delille ispat

24
1. HD., E. 2016/9837 K. 2018/4461 T. 12.3.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
1. HD., E. 2016/6898 K. 2018/4086 T. 9.3.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • haksız işgal tazminatı

26
1. HD., E. 2016/10291 K. 2018/4618 T. 12.3.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • haksız işgal tazminatı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
1. HD., E. 2019/784 K. 2019/1078 T. 18.2.2019 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
1. HD., E. 2015/16864 K. 2018/13595 T. 17.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • paylı mülkiyet

34
1. HD., E. 2018/4076 K. 2018/13413 T. 11.10.2018 · Yargıtay

tapu sicili • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • paylı mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • iyi niyetinin korunması ilkesi

35
1. HD., E. 2016/2360 K. 2018/15147 T. 03.12.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu sicili • tapu iptali • tenkis talebi • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • gizli bağış

36
1. HD., E. 2015/13133 K. 2018/15201 T. 04.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • temsil yetkisi • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

37
1. HD., E. 2015/16177 K. 2018/15200 T. 04.12.2018 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • ifraz ve tevhit işlemleri • muvazaa iddiası • davadan feragat

38
1. HD., E. 2018/2665 K. 2018/15199 T. 04.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

39
1. HD., E. 2018/553 K. 2018/15198 T. 04.12.2018 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • tapu iptali • zıya • hile • davanın kabulü • karşı dava

40
1. HD., E. 2015/928 K. 2018/15195 T. 04.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • asli müdahil • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • gizli bağış • tanıkların dinlenmesi • tanık bildirimi • tapu iptali

41
1. HD., E. 2016/4778 K. 2018/15186 T. 04.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

42
1. HD., E. 2016/2034 K. 2018/15451 T. 12.12.2018 · Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • sözleşmenin geçerliliği

43
1. HD., E. 2017/4685 K. 2018/15447 T. 12.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • eksik araştırma ve inceleme • mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • gizli bağış • görevli ve yetkili mahkeme • karşı dava • ön inceleme • doğru sicil oluşturma ilkesi • yetkisizlik kararı

44
1. HD., E. 2016/2116 K. 2018/15428 T. 12.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • gizli bağış • kamulaştırma • muvazaa iddiası

45
1. HD., E. 2017/5301 K. 2018/15629 T. 17.12.2018 · Yargıtay

resmi şekil • bağışlama sözleşmesi • bakım alacaklısı • bakım borçlusu • mirasçılardan mal kaçırma • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • sözleşmenin geçerliliği

46
1. HD., E. 2015/16757 K. 2018/15650 T. 18.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • bakım alacaklısı • bakım borçlusu • tapu iptali • tenkis talebi • evlatlık ilişkisinin kaldırılması • kamulaştırma • davanın kabulü • sözleşmenin geçerliliği

47
1. HD., E. 2018/967 K. 2018/15654 T. 18.12.2018 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • eksik inceleme • el atmanın önlenmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • kesin süre • vekalet görevinin kötüye kullanılması

48
1. HD., E. 2015/15376 K. 2018/15656 T. 18.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • delil başlangıcı • yemin delili

49
1. HD., E. 2017/5250 K. 2018/15735 T. 19.12.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • bakım alacaklısı • bakım borçlusu • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • sözleşmenin geçerliliği

50
1. HD., E. 2015/11337 K. 2018/13842 T. 24.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi incelemesi • sahtelik incelemesi • yetersiz bilirkişi raporu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.