S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 54.229

1
1. HD., E. 2011/10733 K. 2011/12156 T. 1.12.2011 · Yargıtay

elden bağışlama • tapu iptali • tenkis talebi • kooperatif • muvazaa iddiası

2
1. HD., E. 2013/343 K. 2013/5284 T. 30.04.2013 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • muvazaa iddiası • tapu iptali • tenkis talebi • yapı kooperatifi

3
1. HD., E. 2016/18495 K. 2020/333 T. 22.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • mal değişim sözleşmesi • tapu iptali • kamulaştırma • davanın kabulü

4
1. HD., E. 2016/14341 K. 2020/360 T. 22.1.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

5
1. HD., E. 2016/14098 K. 2020/361 T. 22.1.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

6
1. HD., E. 2016/18082 K. 2020/403 T. 23.1.2020 · Yargıtay

ehliyetsizlik • denkleştirme istemi • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • mirasçılık belgesi • mirasta denkleştirme • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • karşılıksız kazandırma • muvazaa iddiası

7
1. HD., E. 2016/16778 K. 2020/409 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • rehin hakkı • satış sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • inançlı işlem • inançlı sözleşme

8
1. HD., E. 2016/18327 K. 2020/416 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • davadan feragat • davanın kabulü • muvazaa iddiası

9
1. HD., E. 2013/16127 K. 2013/17496 T. 25.12.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • kamulaştırma

10
1. HD., E. 2013/5105 K. 2013/8032 T. 13.06.2013 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
1. HD., E. 2013/5243 K. 2013/8542 T. 01.07.2013 · Yargıtay

ehliyetsizlik • hile • tapu iptali

13
1. HD., E. 2013/6780 K. 2013/9647 T. 03.07.2013 · Yargıtay

davanın kabulü • ticari işletme

14
1. HD., E. 2013/14133 K. 2013/13647 T. 25.10.2013 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme

15
1. HD., E. 2013/13874 K. 2013/13483 T. 31.10.2013 · Yargıtay

davanın kabulü • muvazaa iddiası • tapu iptali

16
1. HD., E. 2011/7799 K. 2011/10412 T. 17.10.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • usuli kazanılmış hak • direnme kararı

17
1. HD., E. 2011/9216 K. 2011/10836 T. 24.10.2011 · Yargıtay

müşterek mülkiyet • asli müdahil • paylı mülkiyet • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi • geçit hakkı

18
1. HD., E. 2011/8916 K. 2011/10980 T. 27.10.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • karşı dava

19
1. HD., E. 2011/9534 K. 2011/11061 T. 31.10.2011 · Yargıtay

bütünleyici parça • ecrimisil talebi • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • el atmanın önlenmesi • ifraz ve tevhit işlemleri

20
1. HD., E. 2011/9542 K. 2011/11062 T. 31.10.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • gaibin mirası • gaiplik kararı • hazinenin istemi üzerine gaiplik kararı verilmesi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • kayyımlığın kaldırılması

21
1. HD., E. 2011/9540 K. 2011/11064 T. 31.10.2011 · Yargıtay

eklenti niteliği • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • müdahalenin men'i

22
1. HD., E. 2011/9617 K. 2011/11091 T. 31.10.2011 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • iyiniyetli üçüncü kişi • davanın kabulü

23
1. HD., E. 2011/7457 K. 2011/11106 T. 31.10.2011 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • sadakat ve özen borcu • vekalet sözleşmesi • vekilin borçları • tapu sicili • temsil yetkisi • tapu iptali • iyi niyetinin korunması ilkesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

24
1. HD., E. 2011/6880 K. 2011/11108 T. 31.10.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • tapu iptali • dava ehliyeti • davanın kabulü • ölen kişinin taraf ehliyeti

25
1. HD., E. 2011/9074 K. 2011/11110 T. 31.10.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • el atmanın önlenmesi • tapu iptali • usuli kazanılmış hak

26
1. HD., E. 2011/7730 K. 2011/11574 T. 18.11.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • tapu iptali • anonim şirket • kamulaştırma • davanın kabulü

27
1. HD., E. 2011/9612 K. 2011/11092 T. 31.10.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • kira sözleşmesi • hile • el atmanın önlenmesi

28
1. HD., E. 2011/9306 K. 2011/11107 T. 31.10.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • usuli kazanılmış hak

29
1. HD., E. 2011/9307 K. 2011/11109 T. 31.10.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • usuli kazanılmış hak

30
1. HD., E. 2011/8512 K. 2011/11113 T. 31.10.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • davanın açılmamış sayılması • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • el atmanın önlenmesi

31
1. HD., E. 2012/3497 K. 2012/6345 T. 18.06.2012 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • muvazaa iddiası • tapu iptali • zorunlu dava arkadaşlığı

32
1. HD., E. 2012/6713 K. 2012/8380 T. 10.07.2012 · Yargıtay

davanın kabulü

33
1. HD., E. 2012/5239 K. 2012/8554 T. 18.07.2012 · Yargıtay

eski hale iade talebi • tazminat davası • yetkisizlik kararı

34
1. HD., E. 2012/6740 K. 2012/10365 T. 11.10.2012 · Yargıtay

ehliyetsizlik • tapu iptali

35
1. HD., E. 2012/6947 K. 2012/11031 T. 08.11.2012 · Yargıtay

tespit davası • yevmiye defteri

36
1. HD., E. 2012/8743 K. 2012/12124 T. 19.11.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • satış bedeli • tapu iptali • taşınmaz satışı

37
1. HD., E. 2012/7475 K. 2012/11161 T. 28.11.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu

41
1. HD., E. 2011/10752 K. 2012/2169 T. 27.03.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • denkleştirme • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tapu iptali

42
1. HD., E. 2011/8522 K. 2011/11808 T. 25.11.2011 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muvazaa iddiası • asli müdahil

43
1. HD., E. 2011/9750 K. 2011/13223 T. 20.12.2011 · Yargıtay

yemin delili • resmi şekil • muvazaalı işlem • tapu iptali • hile • muvazaa iddiası • geçersiz sözleşme • muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği

44
1. HD., E. 2011/11043 K. 2011/14057 T. 29.12.2011 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • karşı dava

45
1. HD., E. 2011/8345 K. 2011/14082 T. 29.12.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • ehliyetsizlik • hile • iyiniyetle iktisap • muvazaa iddiası • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

46
1. HD., E. 2011/11783 K. 2011/14157 T. 30.12.2011 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • hile • karşı dava

47
1. HD., E. 2011/9500 K. 2011/12312 T. 6.12.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • tapu iptali • kooperatif • muvazaa iddiası • davanın kabulü

48
1. HD., E. 2011/9495 K. 2011/12313 T. 6.12.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

49
1. HD., E. 2011/9502 K. 2011/12319 T. 6.12.2011 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • gizli bağış

50
1. HD., E. 2011/9797 K. 2011/12369 T. 7.12.2011 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • kira bedeli • görevsizlik kararı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: