S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 53.594

1
1. HD., E. 2014/16815 K. 2015/1229 T. 02.02.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu

2
1. HD., E. 2014/21912 K. 2015/959 T. 06.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

3
1. HD., E. 2014/2114 K. 2015/309 T. 06.02.2015 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı

5
1. HD., E. 2014/19712 K. 2015/1429 T. 04.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kanuni temsilci • tapu sicili

8
1. HD., E. 2015/1112 K. 2015/1855 T. 12.02.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
1. HD., E. 2014/14344 K. 2015/429 T. 19.01.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
1. HD., E. 2014/13045 K. 2015/5366 T. 14.05.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • paylı mülkiyet • yargılama giderleri

12
1. HD., E. 2015/2384 K. 2015/6030 T. 27.05.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
1. HD., E. 2015/4362 K. 2015/7269 T. 18.05.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
1. HD., E. 2015/1113 K. 2015/1821 T. 18.02.2015 · Yargıtay

tapu sicili

Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
1. HD., E. 2014/16781 K. 2015/788 T. 17.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

16
1. HD., E. 2014/2191 K. 2015/1370 T. 20.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • tapu iptali

17
18
1. HD., E. 2014/22326 K. 2015/1272 T. 26.02.2015 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • tapu iptali

19
1. HD., E. 2014/21670 K. 2015/1447 T. 26.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • mirasçılık belgesi

20
1. HD., E. 2014/18847 K. 2015/1453 T. 26.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi

22
1. HD., E. 2015/758 K. 2015/2347 T. 20.02.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • görevsizlik kararı • tapu sicili

23
1. HD., E. 2014/19637 K. 2015/4296 T. 07.04.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
1. HD., E. 2015/3559 K. 2015/4114 T. 31.03.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • tapu sicili

Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
1. HD., E. 2015/3863 K. 2015/4571 T. 07.04.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

27
1. HD., E. 2014/4999 K. 2015/4077 T. 07.04.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

28
1. HD., E. 2014/19282 K. 2015/4075 T. 07.04.2015 · Yargıtay

yargılama giderleri

29
1. HD., E. 2015/3314 K. 2015/4110 T. 09.04.2015 · Yargıtay

görevsizlik kararı

32
1. HD., E. 2015/3748 K. 2015/3738 T. 31.03.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

36
1. HD., E. 2015/3087 K. 2015/4459 T. 16.04.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • görevsizlik kararı • paylı mülkiyet

37
1. HD., E. 2015/3302 K. 2015/4460 T. 17.04.2015 · Yargıtay

görevsizlik kararı

39
1. HD., E. 2014/20853 K. 2015/4592 T. 10.04.2015 · Yargıtay

tapu iptali

Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
1. HD., E. 2015/659 K. 2015/2850 T. 04.03.2015 · Yargıtay

davadan feragat • tapu iptali • temyizden feragat • yargılama giderleri

42
43
1. HD., E. 2014/2538 K. 2015/1771 T. 16.03.2015 · Yargıtay

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yargılama giderleri

44
1. HD., E. 2014/16497 K. 2015/2051 T. 12.03.2015 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • tenkis talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
1. HD., E. 2014/3969 K. 2015/2681 T. 20.03.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

49
1. HD., E. 2014/16574 K. 2015/2442 T. 18.03.2015 · Yargıtay

dava ehliyeti • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yargılama giderleri

50
1. HD., E. 2015/2934 K. 2015/3197 T. 23.03.2015 · Yargıtay

davanın konusuz kalması

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.