S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 57.974

1
1. HD., E. 2021/5819 K. 2023/464 T. 25.1.2023

on yıllık hak düşürücü süre • dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • tespit davası • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

2
1. HD., E. 2021/5725 K. 2023/495 T. 26.1.2023

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

3
1. HD., E. 2021/5735 K. 2023/493 T. 26.1.2023

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

4
1. HD., E. 2022/6035 K. 2023/446 T. 24.1.2023

mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • gizli bağış • ispat yükü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • muvazaa iddiası

5
1. HD., E. 2022/5115 K. 2023/447 T. 24.1.2023

hak düşürücü süre • muris muvazaası • şirket payları • tapu iptali • tenkis talebi • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası • adli yardım talebi • davanın kabulü • davacı sıfatı • gizli bağış • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme • savunma hakkı • tahkikatın sona ermesi • terditli dava • taraf teşkili sağlanmaması

6
1. HD., E. 2022/6108 K. 2023/448 T. 24.1.2023

satış bedeli • ipoteğin kaldırılması istemi • devir sözleşmesi • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • gizli bağış • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • muvazaa iddiası

7
1. HD., E. 2022/6157 K. 2023/437 T. 24.1.2023

yeniden yargılama • el atmanın önlenmesi • tapu iptali • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • bilirkişi raporu • delil tespiti talebi • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

8
1. HD., E. 2021/5727 K. 2023/500 T. 26.1.2023

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

9
1. HD., E. 2022/7023 K. 2023/3262 T. 14.6.2023

resmi şekil • devir sözleşmesi • tapu sicili • satış vaadi sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • alacağın temliki • kamulaştırma • cebri icra • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • iyiniyetle mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı • ön inceleme • mülkiyetin tescilden önce kazanılması • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi

10
1. HD., E. 2022/8450 K. 2023/3243 T. 13.6.2023

eksik araştırma ve inceleme • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • gizli bağış • istinaf yolu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: