S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 85.400

11
10. HD., E. 2023/12536 K. 2023/13548 T. 27.12.2023

yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

12
10. HD., E. 2023/12794 K. 2023/13549 T. 27.12.2023

eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • iş kazası • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

13
10. HD., E. 2023/12563 K. 2023/12846 T. 14.12.2023

iş kazası • cevap dilekçesi • manevi tazminat • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

14
10. HD., E. 2023/10904 K. 2023/12847 T. 14.12.2023

hak düşürücü süre • menfi tespit • yaşlılık aylığı • yolcu taşıma • yolcu taşımacılığı • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • tespit davası

15
10. HD., E. 2023/8910 K. 2023/12850 T. 14.12.2023

evde hizmet sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • hizmet tespiti • kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

16
10. HD., E. 2022/10305 K. 2023/13564 T. 27.12.2023

takoğraf kayıtları • maddi ve manevi tazminat talebi • uygun illiyet bağı • tazminat davası • iş kazası • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • özen yükümlülüğü • tespit davası • manevi tazminat

17
10. HD., E. 2022/10326 K. 2023/13563 T. 27.12.2023

işçiyi koruma ilkesi • işçinin ölümü • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • cevap dilekçesi • maddi tazminat davası • manevi tazminat • mücbir sebep • istinaf yolu • ön inceleme

18
10. HD., E. 2023/11318 K. 2023/13555 T. 27.12.2023

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme

19
10. HD., E. 2023/12848 K. 2023/13554 T. 27.12.2023

yeminli mali müşavir • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme

20
10. HD., E. 2023/13088 K. 2023/13551 T. 27.12.2023

eksik inceleme • hak düşürücü süre • uygun illiyet bağı • iş kazası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: