S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 133.067

1
11. HD., E. 2021/8113 K. 2023/2241 T. 12.4.2023

dolandırıcılık • şirket kasası • menfi tespit • hile • ihtiyati haciz • keşideci • ağır kusur • ciro • yetkili hamil • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kesin delil • ön inceleme • tespit davası

2
11. HD., E. 2021/8110 K. 2023/2240 T. 12.4.2023

yargılamanın iadesi talebi • yeniden yargılama • yenileme talebi • dolandırıcılık • menfi tespit • hile • teminat senedi • bono • yetkili hamil • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • ikrar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • maddi hata • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

3
11. HD., E. 2021/8118 K. 2023/2242 T. 12.4.2023

satış bedeli • devir sözleşmesi • ispat yükü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • hisse devri • pay devri

4
11. HD., E. 2021/8221 K. 2023/2243 T. 12.4.2023

yargılama giderleri • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • nispi vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

5
11. HD., E. 2021/8378 K. 2023/2244 T. 12.4.2023

sebepsiz zenginleşme • keşideci • ciro • yetkili hamil • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf sıfatı

6
11. HD., E. 2022/2177 K. 2023/2245 T. 12.4.2023

fatura • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • tazminat davası • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

7
11. HD., E. 2021/7901 K. 2023/2246 T. 12.4.2023

yeniden yargılama • faizin başlangıç tarihi • aktif dava ehliyeti • tasarruf yetkisi • marka tescili • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • maddi zarar • davacı sıfatı • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kısmi dava • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

8
11. HD., E. 2021/7483 K. 2023/2247 T. 12.4.2023

haksız rekabet • ispat yükü • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

9
11. HD., E. 2021/8047 K. 2023/2248 T. 12.4.2023

yalan yere yemin iddiası • yazılı delille ispat • satış bedeli • yemin teklifi • zorunlu dava arkadaşlığı • ispat yükü • menfi tespit • fatura • beyaz ciro • ciro • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • tanık bildirimi • tespit davası

10
11. HD., E. 2022/2166 K. 2023/2249 T. 12.4.2023

yargılamanın iadesi talebi • primli pay • dolandırıcılık • dava zamanaşımı • eksik inceleme • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • hakkın kötüye kullanılması • hile • cevap dilekçesi • davanın geri alınması • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • olağan genel kurul toplantısı • ön inceleme • maktu vekalet ücreti

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: