S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 140.248

1
11. HD., E. 2022/5202 K. 2024/1637 T. 29.2.2024

fatura • marka tescili • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

2
11. HD., E. 2023/3799 K. 2024/1642 T. 29.2.2024

devir sözleşmesi • dava zamanaşımı • fatura • ihbar yükümlülüğü • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • perakende satış • satış sözleşmesi • bağlı şirket • usuli kazanılmış hak • bilânço • işletme hakkı devir sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme

3
11. HD., E. 2022/5071 K. 2024/1635 T. 29.2.2024

bağlanma parası • cayma parası • yansıma yoluyla zarar • devir sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • ticari defter • bilirkişi raporu • hisse devri • ödeme emrine itiraz • limited şirket • manevi tazminat • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • cevap dilekçesi

5
11. HD., E. 2023/3663 K. 2024/1633 T. 29.2.2024

dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • harç muafiyeti • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • ön inceleme

6
11. HD., E. 2022/5169 K. 2024/1631 T. 29.2.2024

sözleşmenin feshi talebi • faktöring • haklı neden • bilirkişi raporu • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın kabulü • iade davası • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

7
11. HD., E. 2022/5733 K. 2024/1629 T. 29.2.2024

bekletici mesele • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

8
11. HD., E. 2022/5596 K. 2024/1628 T. 29.2.2024

cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

9
11. HD., E. 2022/7519 K. 2024/1622 T. 29.2.2024

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • dolandırıcılık • fatura • ispat yükü • tazminat davası • ticari defter • ticari iş • hile • bekletici mesele • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • limited şirket • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

10
11. HD., E. 2022/5250 K. 2024/1618 T. 29.2.2024

tazmin olunan teminat mektubu • inşaat sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • ihtiyati tedbir kararı • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • tahkim

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: