S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 123.810

2
11. HD., E. 2020/3104 K. 2021/4194 T. 28.4.2021 · Yargıtay

teminat senedi • yemin delili • yemin teklif etme hakkı • ihtiyati tedbir kararı • karşı dava • bono • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu

3
11. HD., E. 2020/5854 K. 2021/4210 T. 28.4.2021 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • gecikme faizi • bilirkişi raporu • karşı dava

4
11. HD., E. 2020/6055 K. 2021/4204 T. 28.4.2021 · Yargıtay

ardiye sözleşmesi • ardiye ücreti • ardiye • bilirkişi raporu

5
11. HD., E. 2019/4596 K. 2021/4200 T. 28.4.2021 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • acente • donatan • donatanın talimatı • gemi • kanunî rehin • navlun • navlun sözleşmesi • yük üzerinde • davacı sıfatı • davanın açılmamış sayılması • taşıma sözleşmesi

7
11. HD., E. 2020/539 K. 2021/4196 T. 28.4.2021 · Yargıtay

sigorta poliçesi • poliçe

8
11. HD., E. 2020/3108 K. 2021/4195 T. 28.4.2021 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • satış bedeli • aynen ifa • bağlanma parası • ifa imkansızlığı • menfi zarar • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • limited şirket • karşı dava

9
11. HD., E. 2020/5911 K. 2021/4231 T. 29.4.2021 · Yargıtay

ortakların rızası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma

10
11. HD., E. 2020/2338 K. 2021/4230 T. 29.4.2021 · Yargıtay

haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • ticari itibar • bilirkişi raporu • manevi tazminat

11
11. HD., E. 2019/3228 K. 2021/4222 T. 29.4.2021 · Yargıtay

fatura • antrepo • hisse devri

12
11. HD., E. 2019/4317 K. 2021/4221 T. 29.4.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk

13
11. HD., E. 2019/2702 K. 2021/4218 T. 29.4.2021 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • devir sözleşmesi • tahkim şartı • faaliyet yılı • haklı neden • hisse devri • kayyum • pay defteri • yönetim kurulu • davacı sıfatı • karşı dava • tahkim • ilk itirazlar

14
11. HD., E. 2019/1902 K. 2021/4217 T. 29.4.2021 · Yargıtay

gemi • hasar bedeli

15
11. HD., E. 2020/5856 K. 2021/4211 T. 28.4.2021 · Yargıtay

hak sahipliğini ispat • alacağın temliki • ciro • ciro zinciri • kambiyo senetleri • keşideci • müteselsil ve birbirine bağlı ciro • davanın kabulü • ispat yükü • karşı dava • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

16
11. HD., E. 2020/5694 K. 2021/4209 T. 28.4.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • devir sözleşmesi • rücu hakkı • rücuan tazminat • tazminat davası • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava

17
11. HD., E. 2020/917 K. 2021/4208 T. 28.4.2021 · Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • poliçe • all risk sigortası • karşı dava • tahkim • zıya

18
11. HD., E. 2020/5848 K. 2021/4202 T. 28.4.2021 · Yargıtay

esas sözleşme • satış sözleşmesi • borca batık • şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • limited şirket

19
11. HD., E. 2020/3088 K. 2021/4247 T. 29.4.2021 · Yargıtay

alacağın muaccel hale gelmesi • avans alacağı • hizmet sözleşmesi • ispat yükü • cari hesap • cari hesap bakiyesi • davanın kabulü • karşı dava • bilirkişi raporu

20
11. HD., E. 2020/5975 K. 2021/4232 T. 29.4.2021 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı

21
11. HD., E. 2019/4382 K. 2021/4216 T. 29.4.2021 · Yargıtay

fatura • hukuki yarar yokluğu

22
11. HD., E. 2020/3093 K. 2021/4249 T. 29.4.2021 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • borcun ödenmemesi • dava zamanaşımı • sebepsiz zenginleşme • aval veren • aval • kambiyo senetleri • bono • ciranta • cevap dilekçesi • dava açma süresi • delil başlangıcı • imza itirazı • karşı dava • kötüniyet tazminatı

23
11. HD., E. 2019/4431 K. 2021/4252 T. 29.4.2021 · Yargıtay

haksız rekabet • gecikme faizi • ihtiyati tedbir kararı • manevi tazminat • karşı dava

24
11. HD., E. 2020/314 K. 2021/4256 T. 29.4.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • haksız rekabet • ticaret unvanı • bilirkişi raporu

25
11. HD., E. 2020/6149 K. 2021/4259 T. 29.4.2021 · Yargıtay

ek tasfiye • kira sözleşmesi • müflis • terkin talebi • cevap dilekçesi • karşı dava • limited şirket

26
11. HD., E. 2020/6158 K. 2021/4260 T. 29.4.2021 · Yargıtay

devir sözleşmesi • tazminat davası • yönetim kurulu • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava

27
11. HD., E. 2020/6569 K. 2021/4261 T. 29.4.2021 · Yargıtay

şirket kasası • şirketin iflası • gelir tablosu • yönetim kurulu • anonim şirket • bilânço • bilirkişi raporu • kesin süre

28
11. HD., E. 2021/1726 K. 2021/4296 T. 24.5.2021 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

29
11. HD., E. 2021/1713 K. 2021/4297 T. 24.5.2021 · Yargıtay

kar payı • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

30
11. HD., E. 2021/1745 K. 2021/4298 T. 24.5.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • yargılama giderleri • hile • kar payı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

31
11. HD., E. 2021/2482 K. 2021/4299 T. 24.5.2021 · Yargıtay

gecikme faizi • kanuni faiz • kar payı • yönetim kurulu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

32
11. HD., E. 2021/1733 K. 2021/4300 T. 24.5.2021 · Yargıtay

fiili ödeme günü • ticari defter • müteselsil sorumluluk • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

33
11. HD., E. 2021/1732 K. 2021/4301 T. 24.5.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • fiili ödeme günü • gecikme faizi • ticari defter • kanuni faiz • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

34
11. HD., E. 2021/1731 K. 2021/4302 T. 24.5.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • ticari defter • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

35
11. HD., E. 2021/1730 K. 2021/4303 T. 24.5.2021 · Yargıtay

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

36
11. HD., E. 2021/1724 K. 2021/4304 T. 24.5.2021 · Yargıtay

fiili ödeme günü • müteselsil sorumluluk • gecikme faizi • ticari defter • kanuni faiz • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

37
11. HD., E. 2021/1722 K. 2021/4305 T. 24.5.2021 · Yargıtay

fiili ödeme günü • müteselsil sorumluluk • ticari defter • gecikme faizi • kanuni faiz • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

38
11. HD., E. 2021/1721 K. 2021/4306 T. 24.5.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • hile • hisse senedi • gecikme faizi • kanuni faiz • kar payı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

39
11. HD., E. 2021/1720 K. 2021/4307 T. 24.5.2021 · Yargıtay

ticari defter • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

40
11. HD., E. 2021/1718 K. 2021/4308 T. 24.5.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • gecikme faizi • hile • kanuni faiz • kar payı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

41
11. HD., E. 2021/1717 K. 2021/4309 T. 24.5.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • ticari defter • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

42
11. HD., E. 2021/1716 K. 2021/4310 T. 24.5.2021 · Yargıtay

fiili ödeme günü • müteselsil sorumluluk • ticari defter • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

43
11. HD., E. 2021/844 K. 2021/4311 T. 24.5.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • gecikme faizi • hile • kanuni faiz • kar payı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

44
11. HD., E. 2021/1714 K. 2021/4312 T. 24.5.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • gecikme faizi • bilgilendirme yükümlülüğü • hile • kar payı • yönetim kurulu • istinaf dilekçesi • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

45
11. HD., E. 2021/853 K. 2021/4313 T. 24.5.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • istinaf dilekçesi • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

46
11. HD., E. 2021/847 K. 2021/4314 T. 24.5.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • istinaf dilekçesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

47
11. HD., E. 2021/843 K. 2021/4315 T. 24.5.2021 · Yargıtay

fiili ödeme günü • zorunlu dava arkadaşlığı • gecikme faizi • kanuni faiz • istinaf dilekçesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

48
11. HD., E. 2020/4027 K. 2021/4355 T. 24.5.2021 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • kötüniyet tazminatı • yeniden yargılama

49
11. HD., E. 2020/4033 K. 2021/4358 T. 24.5.2021 · Yargıtay

alt yüklenici • ihtiyati tedbir kararı • iş kazası • cari hesap • ciranta • ciro • ciro edilemez şerhi • tazminat davası

50
11. HD., E. 2020/3749 K. 2021/4382 T. 25.5.2021 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi kurulu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: