S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 121.786

1
11. HD., E. 2019/1160 K. 2020/648 T. 22.1.2020 · Yargıtay

menfi tespit • mükerrer ödeme • sebepsiz zenginleşme • acente • bakiye alacağının tahsili talebi • bono • poliçe • ticari defter • karşı dava • kesin süre • tespit davası

2
11. HD., E. 2019/2211 K. 2020/647 T. 22.1.2020 · Yargıtay

iptal davası • ihtiyati haciz • dava şartı yokluğu • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • karşı dava • tahkim • tahkim yargılaması • ayrılma akçesi

3
11. HD., E. 2019/627 K. 2020/544 T. 20.1.2020 · Yargıtay

bağlı şirket • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • karşı dava • ticaret unvanı • istinaf yolu

4
11. HD., E. 2019/2333 K. 2020/533 T. 20.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • resmi şekil • ayıplı mal • sebepsiz iktisap • sicile kayıtlı gemi • fatura • hukuki ayıp • gemi • gemi sicili • haklı neden • hile • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • davanın kabulü • karşı dava • bono • liman başkanlığı

5
11. HD., E. 2019/2375 K. 2020/627 T. 21.1.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • sebepsiz zenginleşme • hile • poliçe

6
11. HD., E. 2019/2541 K. 2020/553 T. 20.1.2020 · Yargıtay

tasarruf yetkisi • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • kesin süre

7
11. HD., E. 2019/2626 K. 2020/529 T. 20.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

8
11. HD., E. 2019/2612 K. 2020/558 T. 20.1.2020 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • sebepsiz zenginleşme • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

9
11. HD., E. 2019/2532 K. 2020/607 T. 21.1.2020 · Yargıtay

şahıs varlığı hakları • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar

10
11. HD., E. 2018/4388 K. 2020/1663 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • haksız rekabet • fatura • bilirkişi incelemesi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • karşı dava • taraf sıfatı

11
11. HD., E. 2020/45 K. 2020/1724 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • zamanaşımı defi • yönetim kurulu

12
11. HD., E. 2019/3343 K. 2020/1721 T. 19.2.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sadakat ve özen borcu • sebepsiz zenginleşme • primli pay • hisse senedi • bilirkişi raporu • nominal değer

13
11. HD., E. 2020/460 K. 2020/1720 T. 19.2.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • zamanaşımı defi • hile • hisse senedi • kar payı

14
11. HD., E. 2019/447 K. 2020/1708 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • esas sözleşme • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • hisse senedi • komanditer ortak • pay defteri

15
11. HD., E. 2019/3959 K. 2020/1701 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • hile

16
11. HD., E. 2019/3953 K. 2020/1697 T. 19.2.2020 · Yargıtay

katılma yoluyla temyiz • bilirkişi raporu

17
11. HD., E. 2019/4250 K. 2020/1695 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

18
11. HD., E. 2019/4367 K. 2020/1692 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • hisse senedi • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

19
11. HD., E. 2019/3913 K. 2020/1688 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
11. HD., E. 2019/4175 K. 2020/1687 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • davanın kabulü

21
11. HD., E. 2020/47 K. 2020/1677 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • ortaklık sözleşmesinin feshi

22
11. HD., E. 2019/4374 K. 2020/1876 T. 20.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • sebepsiz zenginleşme • gecikme faizi • zamanaşımı defi • hisse senedi • nominal değer • derdestlik itirazı

23
11. HD., E. 2019/3938 K. 2020/1869 T. 20.2.2020 · Yargıtay

primli pay • hak düşürücü süre • hile • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • kar payı • bilirkişi raporu • duruşmalara katılmama • istinaf yolu • karşı dava

24
11. HD., E. 2019/3864 K. 2020/1867 T. 20.2.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • zamanaşımı defi • primli pay

25
11. HD., E. 2018/3684 K. 2020/1853 T. 20.2.2020 · Yargıtay

inhisar hakkı • limited şirket • haksız rekabet

26
11. HD., E. 2018/4581 K. 2020/1850 T. 20.2.2020 · Yargıtay

marka tescili • inhisar hakkı • davanın kabulü • zıya

27
11. HD., E. 2019/1945 K. 2020/1757 T. 19.2.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • menfi tespit • primli pay • sebepsiz zenginleşme

28
11. HD., E. 2019/2796 K. 2020/1748 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme

29
11. HD., E. 2020/329 K. 2020/1747 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • sebepsiz zenginleşme • menfi tespit • gecikme faizi

30
11. HD., E. 2018/4224 K. 2020/1741 T. 19.2.2020 · Yargıtay

intihar • manevi tazminat • ticari itibar

31
11. HD., E. 2019/3957 K. 2020/1731 T. 19.2.2020 · Yargıtay

ticari defter • istinaf yolu

32
11. HD., E. 2019/4372 K. 2020/1875 T. 20.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • sebepsiz zenginleşme • hisse senedi • nominal değer • yönetim kurulu

33
11. HD., E. 2018/4491 K. 2020/1882 T. 24.2.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • ticaret unvanı

34
11. HD., E. 2019/3346 K. 2020/1862 T. 20.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • zamanaşımı defi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi

35
11. HD., E. 2019/2016 K. 2020/1859 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • anonim şirket • eşitlik ilkesi • hisse senedi • nominal değer

36
11. HD., E. 2018/4024 K. 2020/1849 T. 20.2.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • müktesep hak • davanın kabulü

37
11. HD., E. 2018/4744 K. 2020/1836 T. 20.2.2020 · Yargıtay

davaya fer'i müdahil olma

38
11. HD., E. 2018/4412 K. 2020/1834 T. 20.2.2020 · Yargıtay

aynen ifa • cezai şart • gecikme tazminatı • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin aynen ifası • sözleşmenin feshi talebi • bono • hisse devri • limited şirket • limited şirket hisse devri • karşı dava

40
11. HD., E. 2019/3903 K. 2020/1812 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • hile • karşı dava

41
11. HD., E. 2020/330 K. 2020/1803 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • dolandırıcılık • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • dürüstlük kuralı • zamanaşımı defi • hile • davanın kabulü

42
11. HD., E. 2019/3105 K. 2020/1801 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • sebepsiz zenginleşme • hisse senedi • kar payı • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • davanın kabulü

43
11. HD., E. 2019/4586 K. 2020/1798 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • hisse senedi

44
11. HD., E. 2019/4561 K. 2020/1796 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • hile • hisse devri • hisse senedi

45
11. HD., E. 2019/4180 K. 2020/1787 T. 19.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

46
11. HD., E. 2019/4161 K. 2020/1767 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • davanın kabulü • karşı dava

47
11. HD., E. 2019/5168 K. 2020/1765 T. 19.2.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • davanın kabulü • karşı dava

48
11. HD., E. 2019/3273 K. 2020/1944 T. 24.2.2020 · Yargıtay

fiili ödeme günü • yazılı talimat

49
11. HD., E. 2019/3347 K. 2020/1946 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • aktif dava ehliyeti • şirketi temsil yetkisi • müteselsil sorumluluk • tapu iptali • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • genel kurul kararı • temsil yetkisi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • olağan genel kurul toplantısı • ortaklar genel kurulu • dava ehliyeti • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

50
11. HD., E. 2019/1475 K. 2020/1949 T. 24.2.2020 · Yargıtay

denkleştirme akçesi • denkleştirme istemi • denkleştirme talebi • sigorta acentesi • dürüstlük kuralı • ek komisyon • eksik inceleme • haksız fesih • ihbar süresi • ispat yükü • haklı neden • maddi ve manevi tazminat talebi • rekabet yasağı sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin sona ermesi • ticari itibar • yıllık komisyon • acente • acentelik ilişkisinin sona ermesi • acentelik sözleşmesi • acentelik sözleşmesinin feshi • acentenin denkleştirme istemi • acentenin ölümü • bilirkişi raporu • cari hesap • cari hesap bakiyesi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: