S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 80.611

1
12. HD., E. 2021/5758 K. 2021/7037 T. 29.6.2021Yargıtay

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

2
12. HD., E. 2021/5838 K. 2021/6994 T. 28.6.2021Yargıtay

ihalenin feshi talebi • tapu sicili • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu

3
12. HD., E. 2021/1602 K. 2021/7050 T. 29.6.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kanuni temsilci • harç muafiyeti

4
12. HD., E. 2021/2201 K. 2021/7052 T. 29.6.2021Yargıtay

sermaye borcu • eksik inceleme • sermaye alacağının haczi • esas sözleşme • usulüne uygun tebligat • tazminat davası • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • limited şirket • kesin süre

5
12. HD., E. 2021/3354 K. 2021/7053 T. 29.6.2021Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • cezanın miktarı • ek tasfiye • esas sözleşme • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • şirket merkezi • ilk envanter • tasfiye halindeki şirket • adli para cezası • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • komandit şirket • usuli kazanılmış hak • kooperatif • limited şirket • anonim şirket • cezai sorumluluk • tüzel kişi tacir • bilânço

6
12. HD., E. 2021/3358 K. 2021/7054 T. 29.6.2021Yargıtay

ek tasfiye • esas sözleşme • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • şirket merkezi • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • ilk envanter • tasfiye halindeki şirket • anonim şirket • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • bilânço • ticari işletme • cezai sorumluluk • tüzel kişi tacir • komandit şirket • kooperatif • limited şirket

7
12. HD., E. 2021/5128 K. 2021/7055 T. 29.6.2021Yargıtay

alacaklıyı zarara uğratma kastı • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • dava zamanaşımı • ek tasfiye • esas sözleşme • şirket merkezi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • anonim şirket • ticaret unvanı • haklı neden • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • bilânço • ilk envanter • komandit şirket • kooperatif • limited şirket • cezai sorumluluk

8
12. HD., E. 2021/6079 K. 2021/7056 T. 29.6.2021Yargıtay

nafakanın kaldırılması veya azaltılması

9
12. HD., E. 2021/5153 K. 2021/7057 T. 29.6.2021Yargıtay

birlikte vekalet • yeniden yargılama • icra takibinin kesinleşmesi

10
12. HD., E. 2021/5135 K. 2021/7058 T. 29.6.2021Yargıtay

ek tasfiye • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • esas sözleşme • genel kurul kararı • şirket merkezi • gerçek kişi tacir • anonim şirket • haklı neden • bilânço • tasfiye halindeki şirket • cezai sorumluluk • ilk envanter • komandit şirket • kooperatif • ticaret unvanı • limited şirket • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
12. HD., E. 2021/2626 K. 2021/7131 T. 30.6.2021Yargıtay

konkordato • yetki itirazı • bono • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı

12
12. HD., E. 2021/2739 K. 2021/6941 T. 1.7.2021Yargıtay

satış bedeli • ihalenin feshi talebi • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

13
12. HD., E. 2021/2658 K. 2021/7162 T. 30.6.2021Yargıtay

borç ikrarı • ikrar

14
12. HD., E. 2021/6071 K. 2021/7154 T. 30.6.2021Yargıtay

eksik inceleme • ipoteğin kaldırılması istemi • ipotek alacaklısı • kesin borç ipoteğii

15
12. HD., E. 2021/1411 K. 2021/7149 T. 30.6.2021Yargıtay

kambiyo senetleri • bono • ciro • ciro zinciri • keşideci • yetkili hamil • müteselsil ve birbirine bağlı ciro

16
12. HD., E. 2021/5840 K. 2021/7214 T. 30.6.2021Yargıtay

ihalenin feshi talebi • kredi sözleşmesi • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • kefil olma • tapu sicili • bilirkişi kurulu • istinaf yolu

17
12. HD., E. 2021/5807 K. 2021/7200 T. 30.6.2021Yargıtay

elektronik ortam • ihalenin feshi talebi • istinaf yolu

18
12. HD., E. 2021/2419 K. 2021/7197 T. 30.6.2021Yargıtay

iptal davası • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati haciz • cebri icra • istinaf yolu

19
12. HD., E. 2020/7031 K. 2021/7193 T. 30.6.2021Yargıtay

ihtiyati haciz • istinaf yolu

20
12. HD., E. 2021/2570 K. 2021/7182 T. 30.6.2021Yargıtay

düzenlenme yeri • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • bono • bonoda düzenlenme yeri • kambiyo senetleri • ödeme yeri • istinaf yolu

21
12. HD., E. 2021/934 K. 2021/7122 T. 29.6.2021Yargıtay

kapıcılık hizmeti • istinaf yolu • muhatabın adreste bulunmaması • usulsüz tebligat

22
12. HD., E. 2021/2720 K. 2021/7093 T. 29.6.2021Yargıtay

kambiyo taahhüdü altına girme • konkordato • ticari vekil • vekalet sözleşmesi • kambiyo senetleri • davanın kabulü • imza itirazı • bilirkişi raporu

24
12. HD., E. 2021/3348 K. 2021/7069 T. 29.6.2021Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • ek tasfiye • şirket merkezi • esas sözleşme • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • ticaret unvanı • anonim şirket • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • bilânço • cezai sorumluluk • ilk envanter • kooperatif • limited şirket • komandit şirket

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
12. HD., E. 2021/3352 K. 2021/7066 T. 29.6.2021Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • esas sözleşme • şirket merkezi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • ticaret unvanı • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • bilânço • ilk envanter • cezai sorumluluk • komandit şirket • kooperatif • ticareti terk • anonim şirket

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
12. HD., E. 2021/6078 K. 2021/7064 T. 29.6.2021Yargıtay

kanun yararına bozma talebi

27
12. HD., E. 2021/6008 K. 2021/7163 T. 30.6.2021Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • duruşmalara katılmama

28
12. HD., E. 2021/5074 K. 2021/7180 T. 30.6.2021Yargıtay

ihalenin feshi talebi • istinaf yolu

29
30
31
12. HD., E. 2021/6418 K. 2021/7258 T. 6.7.2021Yargıtay

maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

32
12. HD., E. 2021/4583 K. 2021/7284 T. 6.7.2021Yargıtay

yeniden yargılama • aktif dava ehliyeti • ihalenin feshi talebi • kredi sözleşmesi • tapu sicili • davacı sıfatı

33
12. HD., E. 2021/2888 K. 2021/7231 T. 1.7.2021Yargıtay

eksik inceleme • şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • bono • kambiyo senetleri • keşideci • yetkisiz temsil • yetkisiz temsilci • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi

34
12. HD., E. 2021/5672 K. 2021/6952 T. 1.7.2021Yargıtay

kira sözleşmesi • tahliye talebi • kira bedeli • ikrar • istinaf yolu

37
12. HD., E. 2011/987 K. 2011/18086 T. 26.09.2011Yargıtay

cebri icra • tarım kredi kooperatifi

40
12. HD., E. 2011/18095 K. 2012/3715 T. 10.02.2012Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • kayyum

48
12. HD., E. 2012/6798 K. 2012/23206 T. 02.07.2012Yargıtay

adi şirket • dava ehliyeti • kambiyo senetleri

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: