S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 79.455

1
12. HD., E. 2017/5927 K. 2018/10109 T. 18.10.2018 · Yargıtay

disiplin para cezası • istinaf yolu

2
12. HD., E. 2019/362 K. 2020/207 T. 15.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

3
12. HD., E. 2019/7494 K. 2020/3078 T. 6.5.2020 · Yargıtay

davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

4
12. HD., E. 2020/2225 K. 2020/3110 T. 11.5.2020 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • şirketin iflası • ticari defter

5
12. HD., E. 2020/2243 K. 2020/3116 T. 11.5.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • şirketin iflası • ticari defter • bilânço • bilirkişi incelemesi

7
8
12. HD., E. 2020/3300 K. 2020/3191 T. 20.5.2020 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
12. HD., E. 2020/585 K. 2020/3119 T. 11.5.2020 · Yargıtay

maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

10
12. HD., E. 2020/707 K. 2020/3115 T. 11.5.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • icra takibinin kesinleşmesi

12
12. HD., E. 2020/350 K. 2020/3062 T. 6.5.2020 · Yargıtay

elektronik ortam • yetki itirazı • yetkili icra müdürlüğü • elektronik imza • güvenli elektronik imza • istinaf yolu • kambiyo senetleri

13
12. HD., E. 2020/1752 K. 2020/2781 T. 17.3.2020 · Yargıtay

şirketin iflası • ticari defter • bilânço • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

14
12. HD., E. 2020/1200 K. 2020/2827 T. 17.3.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • tahliye talebi • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu

15
12. HD., E. 2020/643 K. 2020/2935 T. 18.3.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • görevli ve yetkili mahkeme • istinaf yolu • merci tayini

16
12. HD., E. 2020/1169 K. 2020/2965 T. 19.3.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • tahliye talebi • hile • kira bedeli • istinaf yolu • ödeme emrine itiraz

17
12. HD., E. 2020/2271 K. 2020/2765 T. 17.3.2020 · Yargıtay

davanın yenilenmesi

20
12. HD., E. 2019/14337 K. 2020/2744 T. 17.3.2020 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • kamulaştırma

21
12. HD., E. 2019/9462 K. 2020/2696 T. 16.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • seçimlik hak • eksik inceleme • basit yargılama usulü

22
12. HD., E. 2019/5337 K. 2020/2869 T. 18.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • istinaf yolu

23
12. HD., E. 2020/1251 K. 2020/2855 T. 18.3.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • tahliye talebi • bilirkişi raporu

25
12. HD., E. 2019/12392 K. 2020/2726 T. 16.3.2020 · Yargıtay

davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

26
12. HD., E. 2020/2452 K. 2020/2981 T. 5.5.2020 · Yargıtay

taahhütlü mektup

27
12. HD., E. 2019/8203 K. 2020/2722 T. 16.3.2020 · Yargıtay

davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

28
12. HD., E. 2020/3160 K. 2020/2999 T. 5.5.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • borcun ödenmemesi

29
12. HD., E. 2020/2269 K. 2020/3015 T. 5.5.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kanun yararına bozma talebi

30
12. HD., E. 2020/2264 K. 2020/3016 T. 5.5.2020 · Yargıtay

nafakanın kaldırılması veya azaltılması

31
12. HD., E. 2020/3162 K. 2020/3000 T. 5.5.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kanun yararına bozma talebi

34
12. HD., E. 2020/2265 K. 2020/3003 T. 5.5.2020 · Yargıtay

nafakanın kaldırılması veya azaltılması

35
12. HD., E. 2020/2451 K. 2020/3004 T. 5.5.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yargılama giderleri • kanun yararına bozma talebi

36
12. HD., E. 2020/2453 K. 2020/3005 T. 5.5.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama

43
12. HD., E. 2020/2970 K. 2020/2982 T. 5.5.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yargılama giderleri • kanun yararına bozma talebi

47
12. HD., E. 2020/2971 K. 2020/2990 T. 5.5.2020 · Yargıtay

kefalet sözleşmesi

48
12. HD., E. 2020/2263 K. 2020/2991 T. 5.5.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma talebi • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
12. HD., E. 2020/3163 K. 2020/2997 T. 5.5.2020 · Yargıtay

bekletici mesele

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: