S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 85.566

2
12. HD., E. 2022/9525 K. 2023/2515 T. 11.4.2023

tapu iptali • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

3
12. HD., E. 2022/10053 K. 2023/2516 T. 11.4.2023

bilirkişi raporu • ciranta • ciro • ciro zinciri • davanın konusuz kalması • kambiyo senetleri • ihtiyati haciz • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • imza itirazı • ön inceleme • teminatın iadesi

4
12. HD., E. 2022/10054 K. 2023/2518 T. 11.4.2023

sıra cetveli • taşınmaz satışı • ipotek alacaklısı • cevap dilekçesi • görevli mahkeme • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

5
12. HD., E. 2022/10080 K. 2023/2519 T. 11.4.2023

aktif dava ehliyeti • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • kambiyo senetleri • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • muvazaa iddiası • ön inceleme

6
12. HD., E. 2022/10111 K. 2023/2521 T. 11.4.2023

yetki itirazı • yetkili icra müdürlüğü • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bono • kambiyo senetleri • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • ikrar • imza itirazı

7
12. HD., E. 2023/1653 K. 2023/2522 T. 11.4.2023

eksik inceleme • kira sözleşmesi • kira sözleşmesinin feshi • tahliye talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • kira bedeli

8
12. HD., E. 2022/9837 K. 2023/2523 T. 11.4.2023

akdi faiz • cezai şart • gecikme faizi • satış sözleşmesi • yıllık faiz oranı • ticari iş • kambiyo senetleri • cevap dilekçesi • reeskont-avans faizi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • bilirkişi raporu • bono

9
12. HD., E. 2022/9838 K. 2023/2526 T. 11.4.2023

rehnin paraya çevrilmesi • konkordato • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

10
12. HD., E. 2022/9475 K. 2023/2528 T. 11.4.2023

alacağın devri • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: