S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 78.957

3
12. HD., E. 2019/1730 K. 2019/3620 T. 6.3.2019 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi incelemesi • ön ödeme • şirketin iflası • ticari defter

4
12. HD., E. 2019/1865 K. 2019/3792 T. 5.3.2019 · Yargıtay

şahıs şirketi

7
12. HD., E. 2018/3653 K. 2018/8652 T. 25.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • icranın geri bırakılması

8
12. HD., E. 2018/13168 K. 2018/12209 T. 26.11.2018 · Yargıtay

katılım bankası • davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

11
12. HD., E. 2017/9339 K. 2018/9784 T. 15.10.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri

13
12. HD., E. 2018/4451 K. 2018/9796 T. 15.10.2018 · Yargıtay

menfi tespit • ihtiyati haciz • yapı kooperatifi • yargılama giderleri

14
12. HD., E. 2018/14082 K. 2018/9845 T. 15.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

15
12. HD., E. 2018/10992 K. 2018/9930 T. 16.10.2018 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • aleyhe bozma ilkesi

16
12. HD., E. 2018/12351 K. 2018/9717 T. 11.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • karşı dava

17
12. HD., E. 2018/4036 K. 2018/9724 T. 11.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

18
12. HD., E. 2017/9369 K. 2018/9937 T. 16.10.2018 · Yargıtay

yetki belgesi • kambiyo senetleri • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • imza itirazı

20
12. HD., E. 2018/13688 K. 2018/9961 T. 16.10.2018 · Yargıtay

davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

24
12. HD., E. 2019/1861 K. 2019/3768 T. 5.3.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • icra takibinin kesinleşmesi

25
12. HD., E. 2019/1693 K. 2019/3775 T. 5.3.2019 · Yargıtay

sermaye şirketinin iflası • şirketin iflası • ticari defter • ayni sermaye • bilânço • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

26
12. HD., E. 2019/1697 K. 2019/3354 T. 26.2.2019 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi

27
12. HD., E. 2018/14290 K. 2018/12208 T. 26.11.2018 · Yargıtay

katılım bankası • davadan feragat • karşı dava • istinaf yolu

28
12. HD., E. 2018/12775 K. 2018/12205 T. 26.11.2018 · Yargıtay

davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

29
12. HD., E. 2018/13624 K. 2018/12207 T. 26.11.2018 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava • davadan feragat

30
12. HD., E. 2018/8977 K. 2018/11449 T. 14.11.2018 · Yargıtay

davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava

31
12. HD., E. 2018/9204 K. 2018/11450 T. 14.11.2018 · Yargıtay

davadan feragat • karşı dava • istinaf yolu

33
12. HD., E. 2018/3771 K. 2018/8480 T. 24.09.2018 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat

Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
12. HD., E. 2018/3780 K. 2018/8474 T. 24.09.2018 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk

35
12. HD., E. 2018/11959 K. 2018/8651 T. 25.09.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • yetkili hamil • ciranta • ciro • kambiyo senetleri • keşideci • kollektif şirket

38
12. HD., E. 2019/1799 K. 2019/4223 T. 13.3.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • icra takibinin kesinleşmesi

40
12. HD., E. 2019/1907 K. 2019/4794 T. 20.3.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • icra takibinin kesinleşmesi

41
12. HD., E. 2019/1870 K. 2019/4804 T. 20.3.2019 · Yargıtay

gerçek kişi tacir • ticareti terk

45
12. HD., E. 2019/1672 K. 2019/3863 T. 7.3.2019 · Yargıtay

şirketin iflası • bilirkişi incelemesi • borca batık • ticari defter

46
12. HD., E. 2019/1910 K. 2019/4694 T. 19.3.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • elektronik ortam

47
12. HD., E. 2015/14862 K. 2015/22989 T. 05.10.2015 · Yargıtay

bono • eksik inceleme • ikrar • kambiyo senetleri

48
49
12. HD., E. 2015/20388 K. 2015/23208 T. 06.10.2015 · Yargıtay

cebri icra • ipotek alacaklısı

50
12. HD., E. 2018/3751 K. 2018/9057 T. 02.10.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.