S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 56.064

1
13. HD., E. 2017/6375 K. 2019/3851 T. 25.3.2019

davanın kabulü • istinaf yolu

3
13. HD., E. 2012/25898 K. 2013/28624 T. 19.11.2013

satış bedeli • inşaat sözleşmesi • gecikme faizi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi raporu • avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

4
13. HD., E. 2013/22995 K. 2013/29255 T. 26.11.2013

avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

5
13. HD., E. 2018/5033 K. 2019/5156 T. 22.4.2019

satış bedeli • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • nesafet

6
13. HD., E. 2016/15329 K. 2019/12843 T. 19.12.2019

satış bedeli • seçimlik hak • ayıplı iş • ayıplı mal • cezai şart • eksik inceleme • eksik iş • hak düşürücü süre • kredi sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • acente • anonim şirket • ayıplı malın neden olduğu zarar • birden fazla kimsenin sorumlu olması • kira bedeli • tüketici kredisi • davanın kabulü

7
13. HD., E. 2018/1961 K. 2019/5141 T. 22.4.2019

satış bedeli • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • nesafet

8
13. HD., E. 2018/2514 K. 2019/5151 T. 22.4.2019

satış bedeli • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • nesafet

9
13. HD., E. 2018/1957 K. 2019/5154 T. 22.4.2019

satış bedeli • usuli kazanılmış hak • nesafet • davanın kabulü

10
13. HD., E. 2017/8713 K. 2020/1330 T. 5.2.2020

yazılı delille ispat • fatura • bilirkişi raporu • ticari defter • davanın kabulü

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: