S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.173

2
13. HD., E. 2017/979 K. 2019/11997 T. 2.12.2019Yargıtay

ispat yükü • komisyoncu • ikrar

8
13. HD., E. 2010/10300 K. 2012/15422 T. 13.6.2012Yargıtay

eksik inceleme • ticari iş

9
13. HD., E. 2017/2060 K. 2020/1044 T. 3.2.2020Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

10
13. HD., E. 2016/24879 K. 2020/1088 T. 3.2.2020Yargıtay

ayıplı mal • katılma yoluyla temyiz

11
13. HD., E. 2017/8556 K. 2020/524 T. 23.1.2020Yargıtay

akdi faiz • aşırı ifa güçlüğü • faiz ödeme borcu • geçici ödeme • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • yıllık faiz oranı • tüketici kredisi • bilirkişi raporu

12
13. HD., E. 2017/7785 K. 2020/523 T. 23.1.2020Yargıtay

satış bedeli • dolandırıcılık • yeniden yargılama • menfi tespit • satış sözleşmesi • taksitle satış • açık senet • bono • ciranta • ciro • hile • kambiyo senetleri • davanın kabulü • tespit davası

13
13. HD., E. 2019/5532 K. 2020/515 T. 23.1.2020Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası

14
13. HD., E. 2016/28079 K. 2020/527 T. 23.1.2020Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • vekalet sözleşmesi • bilirkişi raporu • avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

15
13. HD., E. 2019/5802 K. 2020/432 T. 22.1.2020Yargıtay

komisyon ücreti • taşınmaz satışı • komisyoncu • davanın kabulü • karşı dava • kötüniyet tazminatı • vekaletname ibraz edilmemesi

16
13. HD., E. 2016/20075 K. 2020/473 T. 22.1.2020Yargıtay

haklı neden • davanın kabulü

17
13. HD., E. 2017/9003 K. 2020/478 T. 22.1.2020Yargıtay

yeniden yargılama • bono • davanın kabulü

18
13. HD., E. 2019/6745 K. 2020/492 T. 22.1.2020Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • taleple bağlılık ilkesi • keşideci • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • kötüniyet tazminatı

19
13. HD., E. 2018/2349 K. 2020/496 T. 22.1.2020Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

20
13. HD., E. 2017/9809 K. 2020/409 T. 21.1.2020Yargıtay

yeniden yargılama • fatura • harç muafiyeti

21
13. HD., E. 2018/2808 K. 2020/417 T. 21.1.2020Yargıtay

dürüstlük kuralı • eksik inceleme • bilirkişi raporu

22
13. HD., E. 2016/27127 K. 2020/150 T. 15.1.2020Yargıtay

cezai şart • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • gemi • gemi kazası • davanın kabulü

23
13. HD., E. 2019/3221 K. 2020/163 T. 15.1.2020Yargıtay

fatura • yeniden yargılama • davanın kabulü • harç muafiyeti

24
13. HD., E. 2016/20330 K. 2020/166 T. 15.1.2020Yargıtay

yeniden yargılama • ödeme emrine itiraz

25
27
13. HD., E. 2019/5407 K. 2020/109 T. 14.1.2020Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • kesin süre

28
13. HD., E. 2019/5379 K. 2020/105 T. 14.1.2020Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • kesin süre

29
13. HD., E. 2019/5406 K. 2020/104 T. 14.1.2020Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • kesin süre

31
13. HD., E. 2019/6344 K. 2020/128 T. 14.1.2020Yargıtay

ispat yükü • yazılı delil başlangıcı • satış sözleşmesi • satış bedeli • delil başlangıcı

32
13. HD., E. 2011/15466 K. 2012/236 T. 16.1.2012Yargıtay

elektronik ortam • kooperatif • tazminat davası

33
13. HD., E. 2011/15583 K. 2012/245 T. 16.1.2012Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • manevi tazminat

34
13. HD., E. 2011/14923 K. 2012/491 T. 18.1.2012Yargıtay

elektronik ortam • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
36
13. HD., E. 2011/14510 K. 2012/656 T. 19.1.2012Yargıtay

satış sözleşmesi • davanın kabulü

37
13. HD., E. 2011/4486 K. 2012/676 T. 19.1.2012Yargıtay

satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

38
13. HD., E. 2012/1536 K. 2012/680 T. 19.1.2012Yargıtay

satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

39
13. HD., E. 2012/1563 K. 2012/697 T. 19.1.2012Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
13. HD., E. 2011/17030 K. 2012/736 T. 19.1.2012Yargıtay

tazminat davası • yeniden yargılama • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
13. HD., E. 2011/16665 K. 2012/737 T. 19.1.2012Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
13. HD., E. 2011/16666 K. 2012/741 T. 19.1.2012Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

43
13. HD., E. 2011/11922 K. 2012/818 T. 23.1.2012Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • borcun muaccel olması • dava zamanaşımı • fatura • zamanaşımı defi • adi şirket • ifa zamanı

44
13. HD., E. 2011/16153 K. 2012/820 T. 23.1.2012Yargıtay

dava zamanaşımı • bedel iadesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

46
13. HD., E. 2011/16527 K. 2012/832 T. 23.1.2012Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kooperatif

47
13. HD., E. 2011/5908 K. 2012/858 T. 24.1.2012Yargıtay

ifa zamanı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi tespit • elektronik ortam • usuli kazanılmış hak • görevsizlik kararı • tespit davası

48
13. HD., E. 2011/6220 K. 2012/861 T. 24.1.2012Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yemin delili • fatura • adi şirket • delil başlangıcı • davanın kabulü

49
13. HD., E. 2011/6276 K. 2012/863 T. 24.1.2012Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • bono • taleple bağlılık ilkesi

50
13. HD., E. 2011/6353 K. 2012/864 T. 24.1.2012Yargıtay

bağlanma parası • adi şirket • haksız işgal tazminatı • davanın kabulü • kaçak yapı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: