S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 56.075

1
13. HD., E. 2012/2615 K. 2012/7420 T. 21.3.2012

sözleşmenin uyarlanması • kredi sözleşmesi • hukuki koruma • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati tedbir isteğinin reddi • tedbirin kaldırılması • teminat kararı

2
13. HD., E. 2012/9275 K. 2013/2311 T. 5.2.2013

satış bedeli • seçimlik hak • ayıp ihbarı • ayıplı ifa • ayıplı mal • bedel indirimi • eksik ifa • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tüketici kredisi • acente • ayıplı malın neden olduğu zarar • bilirkişi raporu • birden fazla kimsenin sorumlu olması • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu • maddi hata • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

3
13. HD., E. 2012/20008 K. 2013/943 T. 9.5.2013

bono • davanın kabulü • kesin süre

4
13. HD., E. 2012/29433 K. 2013/2379 T. 6.2.2013

abonman sözleşmesi • yeniden yargılama • fatura • davanın konusuz kalması • maktu vekalet ücreti • ödeme emrinin iptali • kötüniyet tazminatı

5
13. HD., E. 2013/3365 K. 2013/2512 T. 6.2.2013

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • harç muafiyeti

6
13. HD., E. 2013/3104 K. 2013/2486 T. 6.2.2013

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kesin borç ipoteğii

7
13. HD., E. 2013/2905 K. 2013/2456 T. 6.2.2013

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kesin borç ipoteğii

8
13. HD., E. 2013/2667 K. 2013/2429 T. 6.2.2013

yeniden yargılama • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü

9
13. HD., E. 2013/2665 K. 2013/2428 T. 6.2.2013

yeniden yargılama • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü

10
13. HD., E. 2013/2258 K. 2013/2416 T. 6.2.2013

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • seçimlik hak • aynen ifa • eksik inceleme • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • haklı neden • mahrum kalınan kira bedeli • taleple bağlılık ilkesi • kira bedeli

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: