S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 54.586

1
13. HD., E. 2017/4640 K. 2020/4446 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • ayıplı mal • tazminat davası • davanın kabulü

2
3
13. HD., E. 2017/6667 K. 2020/4370 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • görevli mahkeme • karşı dava • harç muafiyeti

4
13. HD., E. 2017/6473 K. 2020/4472 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • gecikme faizi • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü

5
13. HD., E. 2018/3064 K. 2020/4477 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklifi • haklı neden • tazminat davası • ispat yükü • ücretin ödenmesi

6
13. HD., E. 2016/20798 K. 2020/4560 T. 11.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • vekalet sözleşmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • davanın kabulü

7
13. HD., E. 2017/2422 K. 2020/4562 T. 11.6.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

8
13. HD., E. 2017/2543 K. 2020/4566 T. 11.6.2020 · Yargıtay

cayma hakkı • eksik inceleme • satış sözleşmesi • cayma bildirimi

10
13. HD., E. 2017/2056 K. 2020/4649 T. 12.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

11
13. HD., E. 2017/1587 K. 2020/4658 T. 12.6.2020 · Yargıtay

sebepsiz zenginleşme • tazminat davası • davanın kabulü

12
13. HD., E. 2017/2171 K. 2020/4662 T. 12.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • mükerrer ödeme • sebepsiz zenginleşme • davanın kabulü

14
13. HD., E. 2017/2359 K. 2020/4666 T. 12.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • ticari iş

15
13. HD., E. 2017/2579 K. 2020/4667 T. 12.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

16
13. HD., E. 2017/3651 K. 2020/4674 T. 12.6.2020 · Yargıtay

cezai şart • menfi tespit • müteselsil kefalet • kefalet senedi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

18
13. HD., E. 2017/9369 K. 2020/4744 T. 15.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • davanın kabulü • cevap dilekçesi

19
13. HD., E. 2017/9486 K. 2020/4745 T. 15.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

20
13. HD., E. 2019/1116 K. 2020/4682 T. 15.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • feshin geçersizliği • hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat alacağı • davanın kabulü

21
13. HD., E. 2020/605 K. 2020/4684 T. 15.6.2020 · Yargıtay

ücretin ödenmesi • haklı neden • menfaat çatışması • davanın kabulü

23
13. HD., E. 2017/9956 K. 2020/5455 T. 29.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • bono • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

24
13. HD., E. 2018/2341 K. 2020/5478 T. 29.6.2020 · Yargıtay

ayıp ihbarı • eksik inceleme • gizli ayıp • ihbar süresi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

25
13. HD., E. 2017/3030 K. 2020/4777 T. 16.6.2020 · Yargıtay

sadakat ve özen borcu

26
13. HD., E. 2017/4542 K. 2020/4881 T. 18.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • bilirkişi kurulu

27
28
13. HD., E. 2018/1461 K. 2020/4901 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • borcun ödenmemesi • bono • delil başlangıcı

30
13. HD., E. 2020/1050 K. 2020/4930 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hukuki dinlenilme hakkı

32
13. HD., E. 2017/4147 K. 2020/5500 T. 30.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • davanın kabulü • kısmi feragat • bilirkişi raporu

33
13. HD., E. 2017/754 K. 2020/5182 T. 25.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • davanın kabulü • görevsizlik kararı • karşı dava • tespit davası

34
13. HD., E. 2017/8137 K. 2020/5203 T. 25.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • taleple bağlılık ilkesi

35
13. HD., E. 2017/898 K. 2020/4817 T. 17.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • harç muafiyeti • manevi tazminat

36
13. HD., E. 2018/2925 K. 2020/4887 T. 18.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

37
13. HD., E. 2017/9104 K. 2020/4918 T. 18.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

38
13. HD., E. 2018/5362 K. 2020/4843 T. 17.6.2020 · Yargıtay

açık ayıp • ayıplı mal • ayıplı hizmet • bedel iadesi • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

39
13. HD., E. 2017/9971 K. 2020/4840 T. 17.6.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • davanın kabulü • karşı dava

40
13. HD., E. 2017/4016 K. 2020/4838 T. 17.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

41
13. HD., E. 2017/2232 K. 2020/4830 T. 17.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • harç muafiyeti • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
13. HD., E. 2017/2172 K. 2020/4827 T. 17.6.2020 · Yargıtay

sebepsiz zenginleşme • davanın kabulü • yeniden yargılama • harç muafiyeti

43
13. HD., E. 2018/2586 K. 2020/4882 T. 18.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • yeniden yargılama • intifa hakkı • davanın kabulü • çıplak mülkiyet • istinaf yolu • karşı dava

44
13. HD., E. 2017/4707 K. 2020/4906 T. 18.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • temsil ve ilzama yetkili • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu üyesi • davanın kabulü

45
13. HD., E. 2017/7627 K. 2020/4871 T. 17.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı

46
13. HD., E. 2017/9103 K. 2020/4870 T. 17.6.2020 · Yargıtay

ağır kusur • manevi tazminat • tazminat davası • yeniden değerleme • karşı dava

47
13. HD., E. 2017/6264 K. 2020/4863 T. 17.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış sözleşmesi • harç muafiyeti

49
13. HD., E. 2018/5934 K. 2020/4844 T. 17.6.2020 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

50
13. HD., E. 2020/1920 K. 2020/4944 T. 18.6.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • eski hale iade talebi • tarafların duruşmaya gelmemesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: