S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.185

5
13. HD., E. 2012/6748 K. 2012/10211 T. 4.4.2012 · Yargıtay

davanın kabulü

6
13. HD., E. 2010/10300 K. 2012/15422 T. 13.6.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • ticari iş

7
13. HD., E. 2017/2060 K. 2020/1044 T. 3.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

8
13. HD., E. 2016/24879 K. 2020/1088 T. 3.2.2020 · Yargıtay

ayıplı mal • katılma yoluyla temyiz

9
13. HD., E. 2017/8556 K. 2020/524 T. 23.1.2020 · Yargıtay

akdi faiz • aşırı ifa güçlüğü • faiz ödeme borcu • geçici ödeme • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • yıllık faiz oranı • tüketici kredisi • bilirkişi raporu

10
13. HD., E. 2017/7785 K. 2020/523 T. 23.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • dolandırıcılık • yeniden yargılama • menfi tespit • satış sözleşmesi • taksitle satış • açık senet • bono • ciranta • ciro • hile • kambiyo senetleri • davanın kabulü • tespit davası

11
13. HD., E. 2019/5532 K. 2020/515 T. 23.1.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası

12
13. HD., E. 2016/28079 K. 2020/527 T. 23.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • vekalet sözleşmesi • bilirkişi raporu • avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

13
13. HD., E. 2019/5802 K. 2020/432 T. 22.1.2020 · Yargıtay

komisyon ücreti • taşınmaz satışı • komisyoncu • davanın kabulü • karşı dava • kötüniyet tazminatı • vekaletname ibraz edilmemesi

14
13. HD., E. 2016/20075 K. 2020/473 T. 22.1.2020 · Yargıtay

haklı neden • davanın kabulü

15
13. HD., E. 2017/9003 K. 2020/478 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bono • davanın kabulü

16
13. HD., E. 2019/6745 K. 2020/492 T. 22.1.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • taleple bağlılık ilkesi • keşideci • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • kötüniyet tazminatı

17
13. HD., E. 2018/2349 K. 2020/496 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

18
13. HD., E. 2011/15466 K. 2012/236 T. 16.1.2012 · Yargıtay

elektronik ortam • kooperatif • tazminat davası

19
13. HD., E. 2011/15583 K. 2012/245 T. 16.1.2012 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • manevi tazminat

20
13. HD., E. 2011/14923 K. 2012/491 T. 18.1.2012 · Yargıtay

elektronik ortam • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
13. HD., E. 2011/13954 K. 2012/648 T. 19.1.2012 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi

22
13. HD., E. 2011/14510 K. 2012/656 T. 19.1.2012 · Yargıtay

satış sözleşmesi • davanın kabulü

23
13. HD., E. 2011/4486 K. 2012/676 T. 19.1.2012 · Yargıtay

satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

24
13. HD., E. 2012/1536 K. 2012/680 T. 19.1.2012 · Yargıtay

satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

25
13. HD., E. 2012/1563 K. 2012/697 T. 19.1.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
13. HD., E. 2011/17030 K. 2012/736 T. 19.1.2012 · Yargıtay

tazminat davası • yeniden yargılama • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

27
13. HD., E. 2011/16665 K. 2012/737 T. 19.1.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
13. HD., E. 2011/16666 K. 2012/741 T. 19.1.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

29
13. HD., E. 2011/11922 K. 2012/818 T. 23.1.2012 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • borcun muaccel olması • dava zamanaşımı • fatura • zamanaşımı defi • adi şirket • ifa zamanı

30
13. HD., E. 2011/16153 K. 2012/820 T. 23.1.2012 · Yargıtay

dava zamanaşımı • bedel iadesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

31
13. HD., E. 2011/16494 K. 2012/828 T. 23.1.2012 · Yargıtay

davanın kabulü

32
13. HD., E. 2011/16527 K. 2012/832 T. 23.1.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kooperatif

33
13. HD., E. 2011/5908 K. 2012/858 T. 24.1.2012 · Yargıtay

ifa zamanı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi tespit • elektronik ortam • usuli kazanılmış hak • görevsizlik kararı • tespit davası

34
13. HD., E. 2011/6220 K. 2012/861 T. 24.1.2012 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yemin delili • fatura • adi şirket • delil başlangıcı • davanın kabulü

35
13. HD., E. 2011/6276 K. 2012/863 T. 24.1.2012 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • bono • taleple bağlılık ilkesi

36
13. HD., E. 2011/6353 K. 2012/864 T. 24.1.2012 · Yargıtay

bağlanma parası • adi şirket • haksız işgal tazminatı • davanın kabulü • kaçak yapı

37
13. HD., E. 2011/10279 K. 2012/865 T. 24.1.2012 · Yargıtay

şirketi temsil yetkisi • maktu vekalet ücreti • yazılı talimat • bilirkişi raporu • karşılıksız çek • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü

38
13. HD., E. 2011/10296 K. 2012/871 T. 24.1.2012 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme

39
13. HD., E. 2011/3849 K. 2012/879 T. 24.1.2012 · Yargıtay

anonim şirket • bilirkişi raporu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu • avukatlık ücret sözleşmesi • dava ehliyeti • dava dilekçesinin tebliği • taraf sıfatı

40
13. HD., E. 2011/5103 K. 2012/880 T. 24.1.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • objektif sorumluluk • bilirkişi raporu • hakkın kötüye kullanılması

41
13. HD., E. 2011/5455 K. 2012/881 T. 24.1.2012 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart tazminatı • cezai şart • haksız fesih • vekalet sözleşmesi • fesih tazminatı • limited şirket • muvazaa iddiası • tazminat davası • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

42
13. HD., E. 2011/5806 K. 2012/882 T. 24.1.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

43
13. HD., E. 2011/6338 K. 2012/884 T. 24.1.2012 · Yargıtay

haklı neden • objektif sorumluluk • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • ücretin ödenmesi • vekalet sözleşmesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • davanın yenilenmesi • dosyanın işlemden kaldırılması

44
13. HD., E. 2011/16401 K. 2012/887 T. 24.1.2012 · Yargıtay

cezai şart • simsarlık sözleşmesi • tellallık ücreti • tenkis talebi • satış bedeli • komisyoncu • nesafet • tellâllık • davanın kabulü

45
13. HD., E. 2011/17243 K. 2012/677 T. 19.1.2012 · Yargıtay

satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
13. HD., E. 2012/237 K. 2012/851 T. 23.1.2012 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • satış sözleşmesi • tazminat davası • kira bedeli • davanın kabulü

47
13. HD., E. 2011/5991 K. 2012/883 T. 24.1.2012 · Yargıtay

avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

48
13. HD., E. 2011/16403 K. 2012/889 T. 24.1.2012 · Yargıtay

yeniden yargılama • cevap dilekçesi • davanın kabulü

49
13. HD., E. 2011/5848 K. 2012/951 T. 24.1.2012 · Yargıtay

prim ödeme borcu • ipoteğin kaldırılması istemi • sigorta primi • kredi sözleşmesi • hayat sigortası

50
13. HD., E. 2011/12600 K. 2012/959 T. 24.1.2012 · Yargıtay

ayıplı mal • bedel indirimi • sözleşmeden dönme • ücretsiz onarım • ayıp oranında bedel indirimi • bedel iadesi • bilirkişi raporu • ücretsiz onarım isteme hakkı • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: