S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 41.698

2
14. HD., E. 2016/11391 K. 2019/8460 T. 9.12.2019

satış bedeli • tapu sicili • tasarruf yetkisi • tapu iptali • önalım hakkı • paylı mülkiyet • taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları

3
14. HD., E. 2016/12337 K. 2020/448 T. 15.1.2020

ön alım hakkı • tapu iptali • önalım hakkı • şifa hakkı

4
14. HD., E. 2016/14960 K. 2020/1785 T. 13.2.2020

kapıcılık hizmeti • paylı mülkiyet • savunma hakkı

5
14. HD., E. 2018/4830 K. 2021/3257 T. 17.5.2021

davanın kabulü • eski hale iade talebi • müdahalenin men'i • el atmanın önlenmesi • komşuluk hukuku • taşkın inşaat

7
14. HD., E. 2012/13454 K. 2012/14535 T. 19.12.2012

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • kanuni ipotek

8
14. HD., E. 2012/11701 K. 2012/13474 T. 22.11.2012

bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • intifa hakkı • savunma hakkı • tapu iptali

9
14. HD., E. 2021/652 K. 2021/1886 T. 17.3.2021

aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığın giderilmesi • davanın kabulü • maddi hata

10
14. HD., E. 2012/4932 K. 2012/6127 T. 30.4.2012

tapu iptali • bilirkişi raporu • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: