S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 40.165

1
14. HD., E. 2020/3191 K. 2021/220 T. 21.1.2021 · Yargıtay

geçit hakkı • geçit hakkı kurulması istemi • geçit hakkı tesisi • hakkın kötüye kullanılması • komşuluk hukuku • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
14. HD., E. 2020/2599 K. 2021/224 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • tazminat davası • davanın konusuz kalması • el atmanın önlenmesi • manevi tazminat • görevsizlik kararı • maddi hata • komşuluk hukuku

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
14. HD., E. 2017/1289 K. 2021/226 T. 21.1.2021 · Yargıtay

aile malları ortaklığı • ortaklığın giderilmesi talebi • kazanç paylı aile malları ortaklığı • davanın kabulü • limited şirket

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
14. HD., E. 2020/3052 K. 2021/44 T. 18.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • el atmanın önlenmesi • asli müdahil • davanın kabulü • davaya müdahale talebi • müdahale talebinin kabulü • taraf sıfatı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
14. HD., E. 2020/2358 K. 2021/85 T. 19.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • irtifak hakkı tesisi • karşı dava • maddi hata • taraf sıfatı • taşkın inşaat

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
14. HD., E. 2020/4384 K. 2021/86 T. 19.1.2021 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • satış bedeli • satış sözleşmesi • tapu iptali • hakkın kötüye kullanılması • paylı mülkiyet • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • maddi hata • ön inceleme • önalım hakkı • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
14. HD., E. 2017/822 K. 2021/234 T. 25.1.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • kamulaştırma • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • mirasçıların bilinmemesi • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
14. HD., E. 2017/1434 K. 2021/310 T. 26.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • ortaklık payı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
14. HD., E. 2020/3153 K. 2021/316 T. 26.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • davadan feragat • feragat dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
14. HD., E. 2017/2028 K. 2021/569 T. 3.2.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • davanın kabulü • borca batık

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
14. HD., E. 2020/3174 K. 2021/321 T. 26.1.2021 · Yargıtay

bekletici mesele • davanın kabulü • tapu kaydındaki şerhin terkini

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
14. HD., E. 2017/3259 K. 2021/90 T. 19.1.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • paylı mülkiyet • savunma hakkı • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

13
14. HD., E. 2017/3109 K. 2021/91 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • usulsüz tebligat

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
14. HD., E. 2020/2539 K. 2021/98 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • ortaklık payı • davanın kabulü • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
14. HD., E. 2020/4421 K. 2021/157 T. 20.1.2021 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
14. HD., E. 2017/2584 K. 2021/146 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
14. HD., E. 2017/3454 K. 2021/164 T. 20.1.2021 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
14. HD., E. 2017/1426 K. 2021/167 T. 20.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bakım yükümlülüğü • denkleştirme istemi • ehliyetsizlik • denkleştirme talebi • mirasçılık belgesi • mirasta denkleştirme • yazılı talimat • davanın kabulü • miras taksimi • iade davası • karşılıksız kazandırma • sağlararası karşılıksız kazandırmalar

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
14. HD., E. 2020/2471 K. 2021/175 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
14. HD., E. 2020/4303 K. 2021/109 T. 19.1.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yetki itirazı • satış bedeli • tapu iptali • bekletici mesele • hile • pay devri • hukuki yarar yokluğu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
14. HD., E. 2017/3010 K. 2021/133 T. 19.1.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
14. HD., E. 2020/4403 K. 2021/112 T. 19.1.2021 · Yargıtay

satış bedeli • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davadan feragat • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

23
14. HD., E. 2017/1072 K. 2021/48 T. 18.1.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • mirasçıların bilinmemesi • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
14. HD., E. 2017/2729 K. 2021/47 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • ipoteğin kaldırılması istemi • gecikme faizi • karz • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kesin borç ipoteğii

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
14. HD., E. 2020/1778 K. 2021/46 T. 18.1.2021 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
14. HD., E. 2020/2635 K. 2021/42 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • bayilik sözleşmesi • intifa hakkı • manevi tazminat

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
14. HD., E. 2017/2586 K. 2021/55 T. 18.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • dava ehliyeti • ortaklık payı • aktif dava ehliyeti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
14. HD., E. 2017/1398 K. 2021/67 T. 18.1.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • yetki belgesi • üst soy • mirasçıların bilinmemesi • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
14. HD., E. 2020/4390 K. 2021/61 T. 18.1.2021 · Yargıtay

satış bedeli • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • bütünleyici parça • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi

30
14. HD., E. 2020/3309 K. 2021/69 T. 18.1.2021 · Yargıtay

satış bedeli • açık artırma yoluyla satış • ortaklığın giderilmesi talebi • asli müdahil • yetki belgesi • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
14. HD., E. 2020/2722 K. 2021/12 T. 18.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • yetkili mahkeme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
14. HD., E. 2020/4385 K. 2021/31 T. 18.1.2021 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
14. HD., E. 2017/2564 K. 2021/34 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • mirasçılık belgesi • geçit hakkı tesisi • geçit hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
14. HD., E. 2017/3273 K. 2021/36 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
14. HD., E. 2017/3219 K. 2021/35 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
14. HD., E. 2020/3061 K. 2021/25 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

37
14. HD., E. 2017/1450 K. 2021/191 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi • terekenin borca batık olduğunun tespiti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
14. HD., E. 2017/1597 K. 2021/192 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • yargılama giderleri • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi • terekenin borca batık olduğunun tespiti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
14. HD., E. 2017/1307 K. 2021/219 T. 21.1.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
14. HD., E. 2020/4238 K. 2021/194 T. 21.1.2021 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • resmi şekil • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
14. HD., E. 2017/2315 K. 2021/891 T. 15.2.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • kamu borcu • borca batık • limited şirket • davanın kabulü • mirasın reddi • bilânço

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
14. HD., E. 2020/2289 K. 2021/789 T. 10.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • adi yazılı sözleşme • yeniden yargılama • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
14. HD., E. 2021/178 K. 2021/787 T. 10.2.2021 · Yargıtay

bütünleyici parça • bilirkişi raporu • zıya • davanın kabulü • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
14. HD., E. 2020/4476 K. 2021/474 T. 1.2.2021 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • ortaklığın giderilmesi talebi • adil yargılanma hakkı • bekletici mesele • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı • ortaklığın giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
14. HD., E. 2017/39 K. 2021/486 T. 2.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • mirasçılık belgesi • davanın kabulü • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • mirasçılık belgelerinin iptali

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
14. HD., E. 2017/1182 K. 2021/503 T. 2.2.2021 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

47
14. HD., E. 2017/1857 K. 2021/651 T. 8.2.2021 · Yargıtay

resmi şekil • mirastan feragat sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • feragat sözleşmesi • mirastan feragat • resmi şekil şartı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
14. HD., E. 2017/2404 K. 2021/652 T. 8.2.2021 · Yargıtay

iptal davası • mirasçılık belgesi • davanın kabulü • mirasçılık belgelerinin iptali • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
14. HD., E. 2018/2157 K. 2021/653 T. 8.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
14. HD., E. 2017/2677 K. 2021/697 T. 8.2.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • mirasçıların bilinmemesi • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • davanın kabulü • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: