S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 38.810

1
14. HD., E. 2019/2248 K. 2020/3671 T. 15.6.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • tazminat davası • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • müdahalenin men'i • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

2
14. HD., E. 2020/821 K. 2020/3674 T. 15.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davanın kabulü • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • ortaklığın giderilmesi

3
14. HD., E. 2018/2181 K. 2020/3675 T. 15.6.2020 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • tavzih kararı • tavzih talebi • tapu kaydındaki şerhin terkini • tapudaki şerhin terkini • terkin talebi

4
14. HD., E. 2020/1386 K. 2020/3681 T. 15.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • davanın kabulü • önalım hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

5
14. HD., E. 2016/16378 K. 2020/3683 T. 15.6.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ortaklığın giderilmesi • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
14. HD., E. 2019/2194 K. 2020/3684 T. 15.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • maktu vekalet ücreti • satış sözleşmesi • tapu iptali • ipotek şerhi • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava • önalım hakkı

7
14. HD., E. 2016/14983 K. 2020/3692 T. 15.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi

8
14. HD., E. 2016/15532 K. 2020/3694 T. 15.6.2020 · Yargıtay

yemin delili • satış bedeli • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • delil başlangıcı • inançlı sözleşme • ikrar • inançlı işlem • kesin delil • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

9
14. HD., E. 2016/15466 K. 2020/3695 T. 15.6.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • komşuluk hukuku • savunma hakkı

10
14. HD., E. 2020/1348 K. 2020/3890 T. 22.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • istinaf yolu • karşı dava

11
14. HD., E. 2019/3001 K. 2020/3897 T. 22.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü • ortaklık payı

12
14. HD., E. 2016/13212 K. 2020/3919 T. 23.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • yetkili mahkeme • borca batık • cevap dilekçesi • davanın kabulü • mirasın reddi

13
14. HD., E. 2016/18809 K. 2020/3924 T. 23.6.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • aciz belgesi • aktif malvarlığı • bilirkişi raporu • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi • cevap dilekçesi

14
14. HD., E. 2016/15768 K. 2020/3981 T. 24.6.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki yarar yokluğu

15
14. HD., E. 2016/15718 K. 2020/3992 T. 24.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • resmi şekil • arazinin bütünleyici parçası • tapu sicili • bütünleyici parça • el atmanın önlenmesi • ihtiyati tedbir kararı • kaynak hakkı • kaynak irtifakı • davanın kabulü • müdahalenin men'i • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

16
14. HD., E. 2016/13019 K. 2020/4017 T. 24.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • mirasın reddi • borca batık

17
14. HD., E. 2020/622 K. 2020/4132 T. 29.6.2020 · Yargıtay

tapu sicili • tasarruf işlemi • tapu iptali • kamulaştırma • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ortaklık payı • istinaf yolu • karşı dava

18
14. HD., E. 2016/16045 K. 2020/4133 T. 29.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

19
14. HD., E. 2016/16402 K. 2020/4149 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davaya katılma talebi • eklenti niteliği • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • payların denkleştirilmesi

20
14. HD., E. 2016/16339 K. 2020/4173 T. 29.6.2020 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • aynen bölünerek paylaştırma • kamulaştırma • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
14. HD., E. 2016/17332 K. 2020/4174 T. 29.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • intifa hakkı • usulüne uygun tebligat • müşterek mülkiyet • aynen bölünerek paylaştırma • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

22
14. HD., E. 2016/16358 K. 2020/4175 T. 29.6.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

23
14. HD., E. 2016/16761 K. 2020/4180 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

24
14. HD., E. 2016/15703 K. 2020/4191 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • hak ehliyeti • kayyım atanması • ortaklığın giderilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • usul ekonomisi ilkesi

25
14. HD., E. 2016/16710 K. 2020/4202 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • tapu iptali • hukuki dinlenilme hakkı • önalım hakkı • savunma hakkı

26
14. HD., E. 2020/1002 K. 2020/4209 T. 30.6.2020 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • dava zamanaşımı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • taşınmaz satışı • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

27
14. HD., E. 2017/5017 K. 2020/4210 T. 30.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • yeniden yargılama • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu

28
14. HD., E. 2016/15157 K. 2020/4212 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • davanın kabulü • geçit hakkı • geçit hakkı kurulması istemi • geçit hakkı tesisi • hakkın kötüye kullanılması • paylı mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • komşuluk hukuku

29
14. HD., E. 2016/15569 K. 2020/4217 T. 30.6.2020 · Yargıtay

resmi şekil • mirasçılık belgesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • görevli mahkeme • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

30
14. HD., E. 2016/15504 K. 2020/4218 T. 30.6.2020 · Yargıtay

hak ve nasafet ilkesi • el atmanın önlenmesi • muhtemel zarar • nesafet • numune • örf ve âdet • davanın kabulü • eski hale iade talebi • müdahalenin men'i • hakkın kötüye kullanılması • imara aykırılık • komşuluk hukuku • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • mülkiyet hakkının korunması

31
14. HD., E. 2016/16924 K. 2020/4227 T. 30.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • bütünleyici parça • satış bedeli • davanın kabulü • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • ortaklığın giderilmesi

32
14. HD., E. 2016/15010 K. 2020/3691 T. 15.6.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • paylı mülkiyet • davaya katılma talebi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • ortaklığın giderilmesi

33
14. HD., E. 2016/15804 K. 2020/3991 T. 24.6.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • davanın kabulü • satış vaadi sözleşmesi • müdahalenin men'i • el atmanın önlenmesi • haksız işgal tazminatı

34
14. HD., E. 2016/15757 K. 2020/4029 T. 24.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • arazinin bütünleyici parçası • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • müdahalenin men'i • kaynak irtifakı

35
14. HD., E. 2016/16033 K. 2020/4049 T. 25.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

36
14. HD., E. 2019/4265 K. 2020/4052 T. 25.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • satış vaadi sözleşmesi • muvazaa iddiası • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • şekil noksanlığı

37
14. HD., E. 2016/16024 K. 2020/4057 T. 25.6.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • satış bedeli • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü

38
14. HD., E. 2016/16386 K. 2020/4090 T. 25.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • adın değiştirilmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • bütünleyici parça • davanın kabulü • görevli mahkeme • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • paylı mülkiyet

39
14. HD., E. 2017/2996 K. 2020/3002 T. 11.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • seçimlik hak • on yıllık hak düşürücü süre • sulh sözleşmesi • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • tapu iptali • dava şartlarının bulunmaması • davanın açılmamış sayılması • davanın konusuz kalması • görevsizlik kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • sulhe göre karar verilmesi • sulhun hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilmesi

40
14. HD., E. 2018/1650 K. 2020/2775 T. 5.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı

41
14. HD., E. 2019/2377 K. 2020/2801 T. 9.3.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • el atmanın önlenmesi • dava ehliyeti • davanın kabulü • eski hale iade talebi • taraf sıfatı

42
14. HD., E. 2016/15780 K. 2020/3568 T. 10.6.2020 · Yargıtay

ön alım hakkı • tapu iptali • paylı mülkiyet • davacı sıfatı • görevli mahkeme • önalım hakkı • aktif dava ehliyeti • şifa hakkı

44
14. HD., E. 2016/13075 K. 2020/3242 T. 2.6.2020 · Yargıtay

borca batık • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • mirasçılık sıfatı bulunup bulunmadığının incelemesi

45
14. HD., E. 2019/2746 K. 2020/3244 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • ispat yükü • tazminat davası • cevap dilekçesi

46
14. HD., E. 2019/2725 K. 2020/3245 T. 2.6.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • mirasın reddi • borca batık

47
14. HD., E. 2016/13268 K. 2020/3248 T. 2.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • yetkili mahkeme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • mirasın reddi

48
14. HD., E. 2020/1107 K. 2020/3251 T. 2.6.2020 · Yargıtay

ön alım hakkı • tapu iptali • cevap dilekçesi • önalım hakkı • paylı mülkiyet • şifa hakkı

49
14. HD., E. 2016/13138 K. 2020/3260 T. 2.6.2020 · Yargıtay

iptal davası • mirasçılık belgesi • yetki belgesi • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

50
14. HD., E. 2016/15516 K. 2020/3280 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • eski hale iade talebi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: