S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 41.714

1
14. HD., E. 2012/13849 K. 2013/2253 T. 14.2.2013

on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası

2
14. HD., E. 2013/562 K. 2013/2462 T. 21.2.2013

yeniden yargılama • davanın kabulü • tespit kararı

3
14. HD., E. 2013/380 K. 2013/2262 T. 14.2.2013

yeniden yargılama • davanın kabulü

4
14. HD., E. 2012/15234 K. 2013/2144 T. 13.2.2013

bütünleyici parça • tapu iptali • mal ayrılığı • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi

5
14. HD., E. 2012/15278 K. 2013/2027 T. 12.2.2013

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu

6
14. HD., E. 2012/14530 K. 2013/1146 T. 25.1.2013

yeniden yargılama • satış bedeli • hapis hakkı • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • harici yazılı satış sözleşmesi

7
14. HD., E. 2012/13178 K. 2013/1178 T. 25.1.2013

tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü

8
14. HD., E. 2012/14952 K. 2013/1008 T. 24.1.2013

ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tapu iptali • inançlı sözleşme

9
14. HD., E. 2012/12832 K. 2013/1023 T. 24.1.2013

eksik inceleme • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • komşuluk hukuku

10
14. HD., E. 2012/13204 K. 2013/980 T. 24.1.2013

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • komşuluk hukuku

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: