S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 38.396

1
14. HD., E. 2020/1553 K. 2020/3582 T. 10.6.2020 · Yargıtay

borca batık • davanın kabulü • görevsizlik kararı • istinaf yolu • mirasın reddi

2
14. HD., E. 2020/1556 K. 2020/3583 T. 10.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • el atmanın önlenmesi

3
14. HD., E. 2019/3698 K. 2020/3652 T. 15.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ortaklık payı

4
14. HD., E. 2019/3696 K. 2020/3653 T. 15.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • usuli kazanılmış hak • ortaklık payı • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu

5
14. HD., E. 2019/3692 K. 2020/3654 T. 15.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • ortaklık payı

6
14. HD., E. 2019/3321 K. 2020/3698 T. 16.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • satış sözleşmesi • tapu iptali • tazminat davası • direnme kararı • maddi hata

7
14. HD., E. 2019/2636 K. 2020/3855 T. 18.6.2020 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • yapı kooperatifi • kooperatif • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçerliliği

8
14. HD., E. 2016/15266 K. 2020/2716 T. 5.3.2020 · Yargıtay

muvazaa iddiası • tapu iptali • paylı mülkiyet • geri alım hakkı • önalım hakkı • şifa hakkı

9
14. HD., E. 2016/15273 K. 2020/2717 T. 5.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • geri alım hakkı • şifa hakkı • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • önalım hakkı

10
14. HD., E. 2016/13926 K. 2020/2722 T. 5.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • yargılama giderleri • davanın kabulü

11
14. HD., E. 2020/820 K. 2020/2808 T. 9.3.2020 · Yargıtay

atanmış mirasçı • mirasçılık belgesi • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • vasiyetnamenin iptali talebi

12
14. HD., E. 2016/14169 K. 2020/2466 T. 2.3.2020 · Yargıtay

aynen bölünerek paylaştırma • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • kamulaştırma • bekletici mesele • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davadan feragat • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

13
14. HD., E. 2016/13782 K. 2020/2493 T. 2.3.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • satış bedeli • bütünleyici parça • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

14
14. HD., E. 2019/2048 K. 2020/2506 T. 2.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davanın kabulü • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

15
14. HD., E. 2016/14459 K. 2020/2507 T. 2.3.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

16
14. HD., E. 2016/14519 K. 2020/2508 T. 2.3.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • cebri icra • kamulaştırma • paylı mülkiyet • davaya katılma talebi • mülkiyetin tescilden önce kazanılması • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

17
14. HD., E. 2019/3199 K. 2020/2604 T. 4.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü

18
14. HD., E. 2016/14768 K. 2020/2626 T. 4.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davanın kabulü • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

19
14. HD., E. 2018/1312 K. 2020/2454 T. 2.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • ortaklık payı • davanın kabulü

20
14. HD., E. 2020/434 K. 2020/2460 T. 2.3.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

21
14. HD., E. 2016/17833 K. 2020/2461 T. 2.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • ortaklık payı

22
14. HD., E. 2016/14534 K. 2020/2467 T. 2.3.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • satış bedeli • ön alım hakkı • tapu iptali • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • önalım hakkı • şifa hakkı

23
14. HD., E. 2016/14608 K. 2020/2468 T. 2.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

24
14. HD., E. 2020/817 K. 2020/2483 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • davadan feragat • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • geçit hakkı • geçit hakkı tesisi

25
14. HD., E. 2019/1825 K. 2020/2488 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • aktif dava ehliyeti • tapu iptali • davanın kabulü • önalım hakkı • dava ehliyeti

26
14. HD., E. 2019/1767 K. 2020/2489 T. 2.3.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • satış vaadi sözleşmesi • yüklenicinin borçları • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

27
14. HD., E. 2016/13781 K. 2020/2490 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi

28
14. HD., E. 2019/3894 K. 2020/2503 T. 2.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • usulüne uygun tebligat • aynen bölünerek paylaştırma • davanın kabulü • maddi hata

29
14. HD., E. 2016/14528 K. 2020/2510 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • usulsüz tebligat

30
14. HD., E. 2016/14469 K. 2020/2518 T. 2.3.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • davaya katılma talebi

31
14. HD., E. 2020/656 K. 2020/2528 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü • ortaklık payı

32
14. HD., E. 2016/14615 K. 2020/2531 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • paylı mülkiyet • görevli mahkeme • önalım hakkı

33
14. HD., E. 2018/4690 K. 2020/2532 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • ortaklık payı • davanın kabulü

34
14. HD., E. 2020/711 K. 2020/2534 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

35
14. HD., E. 2018/2223 K. 2020/2535 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • ortaklık payı • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü

36
14. HD., E. 2018/3056 K. 2020/2552 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • ortaklık payı • davanın kabulü

37
14. HD., E. 2020/41 K. 2020/2554 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • ortaklık payı • davanın kabulü

38
14. HD., E. 2018/2631 K. 2020/2555 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • ortaklık payı • davanın kabulü

39
14. HD., E. 2016/14648 K. 2020/2578 T. 4.3.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • usulüne uygun tebligat • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

40
14. HD., E. 2018/5244 K. 2020/2585 T. 4.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • anonim şirket • el atmanın önlenmesi • davadan feragat • davanın konusuz kalması • ön inceleme

41
14. HD., E. 2016/14649 K. 2020/2589 T. 4.3.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

42
14. HD., E. 2016/14645 K. 2020/2590 T. 4.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • intifa hakkı • intifa hakkı sahibi • davanın kabulü • kayyım atanması • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • ortaklığın giderilmesi

43
14. HD., E. 2020/729 K. 2020/2592 T. 4.3.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın atiye bırakılması • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

44
14. HD., E. 2016/14437 K. 2020/2599 T. 4.3.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • ortaklığın giderilmesi talebi • davadan feragat • davanın kabulü • yargılama giderleri • yeniden yargılama • ortaklığın giderilmesi

45
14. HD., E. 2016/14785 K. 2020/2621 T. 4.3.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • usulüne uygun tebligat • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi • muhatabın adreste bulunmaması • savunma hakkı

46
14. HD., E. 2020/639 K. 2020/2624 T. 4.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • maddi hata

47
14. HD., E. 2019/2199 K. 2020/2805 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • yetkili mahkeme • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi

48
14. HD., E. 2017/1179 K. 2020/2807 T. 9.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

49
14. HD., E. 2020/760 K. 2020/2809 T. 9.3.2020 · Yargıtay

iptal davası • mirasçılık belgesi • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması

50
14. HD., E. 2019/4789 K. 2020/2826 T. 9.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • hak düşürücü süre • ön alım hakkı • satış sözleşmesi • tapu iptali • ihtiyati tedbir kararı • paylı mülkiyet • dava ehliyeti • davanın kabulü • istinaf yolu • inançlı işlem • önalım hakkı • şifa hakkı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: