S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 36.732

1
14. HD., E. 2016/12897 K. 2020/559 T. 20.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • bütünleyici parça • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi

2
14. HD., E. 2016/14838 K. 2020/729 T. 24.1.2020 · Yargıtay

satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • kısmi dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

3
14. HD., E. 2016/11862 K. 2020/108 T. 7.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • ortaklığın giderilmesi • davaya katılma talebi

5
14. HD., E. 2016/13038 K. 2020/719 T. 23.1.2020 · Yargıtay

taahhütlü mektup • ortaklığın giderilmesi talebi • iadeli taahhütlü mektup

6
14. HD., E. 2019/1086 K. 2020/461 T. 16.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • mirasçılık belgelerinin iptali

7
14. HD., E. 2016/12814 K. 2020/513 T. 16.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

8
14. HD., E. 2016/12459 K. 2020/514 T. 16.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

9
14. HD., E. 2019/1529 K. 2020/147 T. 7.1.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • önalım hakkı

10
14. HD., E. 2016/12553 K. 2020/282 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

11
14. HD., E. 2016/12519 K. 2020/284 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

12
14. HD., E. 2016/12647 K. 2020/310 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • usulüne uygun tebligat • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

13
14. HD., E. 2016/12377 K. 2020/23 T. 6.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • bilirkişi raporu • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

14
14. HD., E. 2019/964 K. 2020/42 T. 6.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • kamulaştırma • paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi

15
14. HD., E. 2019/4831 K. 2020/45 T. 6.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • maktu vekalet ücreti • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • açık artırma usulü • davanın kabulü • harç muafiyeti

16
14. HD., E. 2016/12311 K. 2020/67 T. 6.1.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi • usulüne uygun tebligat • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

17
14. HD., E. 2016/14410 K. 2020/74 T. 6.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • geçit hakkı • geçit hakkı tesisi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • komşuluk hukuku

18
14. HD., E. 2016/13392 K. 2020/77 T. 6.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

25
14. HD., E. 2016/14440 K. 2020/463 T. 16.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • tapu sicili

26
14. HD., E. 2019/1015 K. 2020/459 T. 16.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi • terekenin borca batık olduğunun tespiti

27
14. HD., E. 2016/12368 K. 2020/552 T. 20.1.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü

28
14. HD., E. 2016/12258 K. 2020/557 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • iflas masası • mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras • davanın kabulü • terekenin resmi tasfiyesi

29
14. HD., E. 2019/809 K. 2020/110 T. 7.1.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • yetkili mahkeme • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi • tespit kararı

30
14. HD., E. 2019/4873 K. 2020/169 T. 8.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davadan feragat • görevli mahkeme • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

31
14. HD., E. 2016/14493 K. 2020/168 T. 8.1.2020 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • davanın kabulü • inançlı işlem • tasarruf ilkesi

32
14. HD., E. 2019/1108 K. 2020/252 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • mirasın reddi • davanın kabulü

33
14. HD., E. 2016/12058 K. 2020/254 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yetkili mahkeme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi

34
14. HD., E. 2016/12589 K. 2020/266 T. 13.1.2020 · Yargıtay

aile konutu • tasarruf işlemi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • aile konutu şerhi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

35
14. HD., E. 2016/12642 K. 2020/277 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bütünleyici parça • davanın kabulü • davaya katılma talebi • görevli mahkeme • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

36
14. HD., E. 2016/12510 K. 2020/278 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • eklenti niteliği • davanın kabulü • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • payların denkleştirilmesi

37
14. HD., E. 2016/12541 K. 2020/283 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

38
14. HD., E. 2019/5022 K. 2020/299 T. 13.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • aynen bölünerek paylaştırma • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bütünleyici parça • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

39
14. HD., E. 2016/12861 K. 2020/308 T. 13.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • ortaklığın giderilmesi talebi • yeniden yargılama • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • davanın kabulü

40
14. HD., E. 2016/12515 K. 2020/309 T. 13.1.2020 · Yargıtay

aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • miras taksim sözleşmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taksim sözleşmesi

41
14. HD., E. 2019/1049 K. 2020/359 T. 14.1.2020 · Yargıtay

bakım alacaklısı • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

42
14. HD., E. 2016/14387 K. 2020/427 T. 15.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

43
14. HD., E. 2016/14818 K. 2020/732 T. 24.1.2020 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • hisse devri • hukuki yarar yokluğu • tasarruf ilkesi • davanın kabulü

44
14. HD., E. 2016/13043 K. 2020/734 T. 24.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

45
14. HD., E. 2016/12015 K. 2020/250 T. 13.1.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • borca batık • dava ehliyeti • davanın kabulü • mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras • terekenin borca batık olduğunun tespiti

46
14. HD., E. 2019/3233 K. 2020/517 T. 16.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davadan feragat • feragatin geçerliliği • istinaf yolu • önalım hakkı

47
14. HD., E. 2019/3068 K. 2020/803 T. 24.1.2020 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçerliliği • geçit hakkı • geçit hakkı kurulması istemi • geçit hakkı tesisi

48
14. HD., E. 2019/1392 K. 2020/802 T. 24.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçerliliği • istinaf yolu • önalım hakkı

49
14. HD., E. 2016/12134 K. 2020/672 T. 21.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • mirasçılık sıfatı bulunup bulunmadığının incelemesi • mirasın kayıtsız ve şartsız reddi

50
14. HD., E. 2019/5051 K. 2020/650 T. 21.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • dava zamanaşımı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • denkleştirici adalet ilkesi • bono • davanın kabulü • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taraf teşkili sağlanmaması • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.