S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 35.701

1
14. HD., E. 2012/12895 K. 2012/14268 T. 10.12.2012 · Yargıtay

davadan feragat • eksik inceleme • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
14. HD., E. 2016/2731 K. 2018/5889 T. 24.09.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

3
14. HD., E. 2016/2299 K. 2018/6026 T. 26.9.2018 · Yargıtay

muvazaa iddiası

4
14. HD., E. 2016/3658 K. 2018/8628 T. 05.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • borca batık • cevap dilekçesi • davanın kabulü • mirasın reddi • yetkili mahkeme

5
14. HD., E. 2018/1014 K. 2018/5392 T. 10.04.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • geçit hakkı tesisi • hakkın kötüye kullanılması • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri • komşuluk hukuku

6
14. HD., E. 2018/3138 K. 2018/9162 T. 18.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • görevli mahkeme • istinaf yolu

9
14. HD., E. 2018/1416 K. 2018/8581 T. 04.12.2018 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • yeniden yargılama

10
14. HD., E. 2016/9925 K. 2018/8567 T. 04.12.2018 · Yargıtay

tapu sicili • tapu iptali • davanın konusuz kalması • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

11
14. HD., E. 2018/840 K. 2018/8635 T. 05.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın konusuz kalması • cevap dilekçesi • istinaf yolu • yargılama giderleri

12
14. HD., E. 2016/4743 K. 2018/9104 T. 17.12.2018 · Yargıtay

mirasın reddi • terekenin resmi tasfiyesi

13
14. HD., E. 2016/1669 K. 2018/9159 T. 18.12.2018 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • tapu iptali • yüklenicinin borçları • tazminat davası • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

14
14. HD., E. 2018/3145 K. 2018/9161 T. 18.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • davanın kabulü • ikrar • istinaf yolu • kesin delil • yemin delili • bilirkişi raporu

15
14. HD., E. 2018/1902 K. 2018/6961 T. 22.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi talebi

17
14. HD., E. 2018/397 K. 2018/7134 T. 25.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • istinaf yolu

18
14. HD., E. 2017/5436 K. 2018/7133 T. 25.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • harç muafiyeti • davanın kabulü • yeniden yargılama

19
14. HD., E. 2016/8204 K. 2018/7742 T. 13.11.2018 · Yargıtay

hukuki koruma • davanın konusuz kalması • bilirkişi raporu • ihtiyati haciz • komşuluk hukuku • ihtiyati tedbir talebi • ihtiyati tedbirin şartları • ihtiyati tedbir kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

20
14. HD., E. 2016/3163 K. 2018/8487 T. 3.12.2018 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • tazminat davası • alacağın temliki • borcun nakli • davanın kabulü • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri • komşuluk hukuku

21
14. HD., E. 2016/9797 K. 2018/8472 T. 3.12.2018 · Yargıtay

depo etme • eksik inceleme • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kapıcılık hizmeti • yüklenicinin borçları • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

22
14. HD., E. 2016/10045 K. 2018/9089 T. 17.12.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tapu iptali • davanın kabulü

23
14. HD., E. 2016/9917 K. 2018/9080 T. 17.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • yasal temyiz süresi • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

24
14. HD., E. 2018/2100 K. 2018/9074 T. 17.12.2018 · Yargıtay

geçit hakkı tesisi • irtifak hakkı tesisi

25
14. HD., E. 2018/2307 K. 2018/9073 T. 17.12.2018 · Yargıtay

tazminat davası • davanın kabulü • maddi hata • yeniden yargılama • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

26
14. HD., E. 2018/1977 K. 2018/9072 T. 17.12.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • tapu iptali

27
14. HD., E. 2018/1822 K. 2018/9070 T. 17.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • harç muafiyeti

28
14. HD., E. 2018/1163 K. 2019/89 T. 8.1.2019 · Yargıtay

tapu iptali • istinaf yolu

29
14. HD., E. 2018/1162 K. 2019/90 T. 8.1.2019 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • istinaf yolu

30
31
14. HD., E. 2018/2249 K. 2019/92 T. 8.1.2019 · Yargıtay

harç muafiyeti

32
14. HD., E. 2016/2590 K. 2018/9060 T. 17.12.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • savunma hakkı

34
14. HD., E. 2018/2314 K. 2019/97 T. 8.1.2019 · Yargıtay

tapu iptali • harç muafiyeti

35
14. HD., E. 2018/2332 K. 2019/98 T. 8.1.2019 · Yargıtay

elatmanın önlenmesi ve kal davası

36
14. HD., E. 2018/2261 K. 2019/147 T. 9.1.2019 · Yargıtay

harç muafiyeti

37
14. HD., E. 2018/2354 K. 2019/155 T. 9.1.2019 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali

38
14. HD., E. 2016/9881 K. 2019/99 T. 8.1.2019 · Yargıtay

tapu sicili • tapu iptali

39
14. HD., E. 2018/3207 K. 2019/161 T. 9.1.2019 · Yargıtay

paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi talebi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri • yeniden yargılama • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

40
14. HD., E. 2016/10331 K. 2019/163 T. 9.1.2019 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

41
14. HD., E. 2018/2500 K. 2019/929 T. 6.2.2019 · Yargıtay

elatmanın önlenmesi ve kal davası

42
43
44
45
46
14. HD., E. 2018/2356 K. 2019/965 T. 6.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • harç muafiyeti

47
14. HD., E. 2018/2355 K. 2019/968 T. 6.2.2019 · Yargıtay

elatmanın önlenmesi ve kal davası

48
14. HD., E. 2018/2289 K. 2019/969 T. 6.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • harç muafiyeti

49
14. HD., E. 2018/2915 K. 2019/982 T. 6.2.2019 · Yargıtay

tazminat davası • tapu iptali

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.