S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 19.659

1
15. HD., E. 2013/2137 K. 2014/2537 T. 10.4.2014 · Yargıtay

eser sözleşmesi • fatura

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
15. HD., E. 2018/1936 K. 2018/3665 T. 09.10.2018 · Yargıtay

eser sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • ticari işletme • yapı kooperatifi • davanın açılmamış sayılması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata

3
15. HD., E. 2018/3242 K. 2018/4960 T. 11.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • teknik rapor • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

4
15. HD., E. 2018/2355 K. 2018/4789 T. 03.12.2018 · Yargıtay

eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • manevi tazminat • hukuki yarar yokluğu

5
15. HD., E. 2018/3110 K. 2018/4798 T. 03.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • götürü bedel • bilirkişi raporu • yazılı talimat • davanın kabulü • delil sözleşmesi

6
15. HD., E. 2018/2651 K. 2018/4902 T. 06.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • menfi tespit • bono • ciro • yönetim kurulu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • yapı kooperatifi • ihtiyati tedbir kararı

7
15. HD., E. 2018/3290 K. 2018/4875 T. 05.12.2018 · Yargıtay

devir sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • menfi zarar • bilirkişi kurulu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • usuli kazanılmış hak • yetersiz bilirkişi raporu

9
15. HD., E. 2018/1885 K. 2018/4172 T. 31.10.2018 · Yargıtay

yapı kooperatifi

12
15. HD., E. 2018/4562 K. 2018/4406 T. 12.11.2018 · Yargıtay

delillerin toplanması • istinaf dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
15. HD., E. 2018/2399 K. 2018/4928 T. 10.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • sebepsiz iktisap • bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu

15
15. HD., E. 2018/3487 K. 2018/4934 T. 10.12.2018 · Yargıtay

eser sözleşmesi • götürü bedel

16
15. HD., E. 2018/4896 K. 2018/4956 T. 11.12.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • yapı kooperatifi

17
15. HD., E. 2018/3161 K. 2018/4959 T. 11.12.2018 · Yargıtay

eser sözleşmesi • ifa etmeme • gemi • bilirkişi incelemesi

18
15. HD., E. 2017/2041 K. 2019/55 T. 8.1.2019 · Yargıtay

ticari defter • bilirkişi incelemesi • istinaf dilekçesi

20
15. HD., E. 2018/3135 K. 2019/64 T. 8.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • davadan feragat

22
15. HD., E. 2017/2228 K. 2019/54 T. 8.1.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • istinaf dilekçesi

23
25
15. HD., E. 2018/2657 K. 2019/67 T. 9.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • yeniden yargılama

27
15. HD., E. 2017/1271 K. 2019/73 T. 9.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • fatura • karşı dava • kötüniyet tazminatı • taşeronluk sözleşmesi • yeniden yargılama

28
15. HD., E. 2018/1711 K. 2019/79 T. 9.1.2019 · Yargıtay

kooperatif • istinaf dilekçesi

29
15. HD., E. 2018/5233 K. 2019/81 T. 9.1.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • istinaf dilekçesi

30
15. HD., E. 2018/5150 K. 2019/71 T. 9.1.2019 · Yargıtay

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • temyizden feragata yetkili kimse

31
15. HD., E. 2018/4529 K. 2019/83 T. 9.1.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • istinaf dilekçesi

34
15. HD., E. 2017/2640 K. 2019/91 T. 9.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • borca batık • adli yardım talebi • davanın kabulü • yargılama giderleri

35
15. HD., E. 2018/3853 K. 2019/92 T. 9.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • davanın kabulü • yeniden yargılama

36
15. HD., E. 2018/4916 K. 2019/93 T. 9.1.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • istinaf dilekçesi

37
15. HD., E. 2018/844 K. 2019/659 T. 18.2.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • istinaf dilekçesi

38
15. HD., E. 2018/2892 K. 2019/712 T. 20.2.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi

39
15. HD., E. 2018/5005 K. 2019/657 T. 18.2.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak

40
15. HD., E. 2018/2815 K. 2019/231 T. 21.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • götürü bedel • davanın kabulü

41
15. HD., E. 2018/5392 K. 2019/49 T. 7.1.2019 · Yargıtay

fatura • eser sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • hasar bedeli • davanın kabulü • poliçe

42
15. HD., E. 2018/5467 K. 2019/22 T. 7.1.2019 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • eser sözleşmesi • cevap dilekçesi • dava şartlarının incelenmesi • cevap süresi • görevsizlik kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ilk itirazlar • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • savunma hakkı • ön inceleme • taraf teşkili sağlanmaması

43
15. HD., E. 2017/1447 K. 2019/39 T. 7.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • ticari defter • kötüniyet tazminatı

44
15. HD., E. 2018/4807 K. 2019/40 T. 7.1.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • görevsizlik kararı • ikrar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • usuli kazanılmış hak

45
15. HD., E. 2018/1645 K. 2019/43 T. 7.1.2019 · Yargıtay

eksik ve ayıplı iş • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • iyiniyetli üçüncü kişi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava • mülkiyet hakkının korunması • bilirkişi raporu

46
15. HD., E. 2018/4054 K. 2019/60 T. 8.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • götürü bedel • bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevli mahkeme

47
15. HD., E. 2018/5160 K. 2019/94 T. 9.1.2019 · Yargıtay

aynen ifa • eser sözleşmesi • haksız fesih • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu

48
15. HD., E. 2018/3707 K. 2019/204 T. 16.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • haksız fesih • sebepsiz zenginleşme koşulları • davanın açılmamış sayılması • terditli dava • usuli kazanılmış hak

49
15. HD., E. 2018/5312 K. 2019/139 T. 14.1.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • manevi tazminat • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi

50
15. HD., E. 2018/4893 K. 2019/129 T. 14.1.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • ihbar yükümlülüğü • bilirkişi raporu • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.