S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 22.824

2
15. HD., E. 2021/1344 K. 2021/1993 T. 27.4.2021

zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delil sözleşmesi • karşı dava

3
15. HD., E. 2020/1204 K. 2021/2006 T. 28.4.2021

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • kira bedeli • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi

4
15. HD., E. 2012/2613 K. 2012/4846 T. 27.6.2012

zorunlu dava arkadaşlığı • eser sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • adi şirket • kötüniyet tazminatı

6
15. HD., E. 2009/6201 K. 2010/6498 T. 29.11.2010

eser sözleşmesi • manevi tazminat

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: