S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 39.745

1
16. HD., E. 2013/9079 K. 2013/11930 T. 5.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • tanık gösterme

2
16. HD., E. 2013/11364 K. 2013/11750 T. 3.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın kabulü

3
16. HD., E. 2013/11385 K. 2013/11757 T. 3.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu • davanın kabulü

4
16. HD., E. 2013/11758 K. 2013/11781 T. 3.12.2013 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

5
16. HD., E. 2013/12945 K. 2013/11795 T. 3.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • tapu iptali • davanın kabulü

6
16. HD., E. 2013/9480 K. 2013/11800 T. 3.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • el atmanın önlenmesi • maddi hata • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

7
16. HD., E. 2013/9926 K. 2013/11802 T. 3.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

8
16. HD., E. 2013/9098 K. 2013/11947 T. 5.12.2013 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

9
16. HD., E. 2013/9105 K. 2013/11954 T. 5.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • tanık gösterme

10
16. HD., E. 2013/9151 K. 2013/11971 T. 5.12.2013 · Yargıtay

davanın kabulü

11
16. HD., E. 2013/9416 K. 2013/11984 T. 5.12.2013 · Yargıtay

davanın kabulü • zilyetlik hakkının korunması

12
16. HD., E. 2013/9420 K. 2013/11988 T. 5.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • davaya müdahale talebi • maddi hata

13
16. HD., E. 2013/12008 K. 2013/11806 T. 3.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi

14
16. HD., E. 2013/11144 K. 2013/11825 T. 3.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

15
16. HD., E. 2013/10406 K. 2013/11838 T. 4.12.2013 · Yargıtay

tapu sicili • kesin delil

16
16. HD., E. 2013/12089 K. 2013/11845 T. 4.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • bilirkişi raporu

17
16. HD., E. 2013/12090 K. 2013/11846 T. 4.12.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • örf ve âdet • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • maddi hata

18
16. HD., E. 2013/12094 K. 2013/11848 T. 4.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

19
16. HD., E. 2013/8659 K. 2013/12046 T. 6.12.2013 · Yargıtay

hak düşürücü süre • geçit hakkı • geçit hakkı tesisi • zıya • tavzih dilekçesi • davanın kabulü

20
16. HD., E. 2013/10473 K. 2013/12047 T. 6.12.2013 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tazminat davası • kamulaştırma

22
16. HD., E. 2013/8800 K. 2013/12207 T. 9.12.2013 · Yargıtay

davanın kabulü

23
16. HD., E. 2013/8909 K. 2013/12216 T. 9.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • orman tahdit sınırları • davanın kabulü

24
16. HD., E. 2013/12511 K. 2013/12259 T. 9.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

25
16. HD., E. 2013/12518 K. 2013/12264 T. 9.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

27
16. HD., E. 2013/7592 K. 2013/12283 T. 10.12.2013 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • kesin süre

29
16. HD., E. 2013/8075 K. 2013/12285 T. 10.12.2013 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

30
16. HD., E. 2013/7370 K. 2013/12287 T. 10.12.2013 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

31
16. HD., E. 2013/7542 K. 2013/12288 T. 10.12.2013 · Yargıtay

davaya katılma talebi

32
16. HD., E. 2013/8051 K. 2013/12301 T. 10.12.2013 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi kurulu

33
16. HD., E. 2013/10482 K. 2013/12349 T. 11.12.2013 · Yargıtay

adın değiştirilmesi • kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • muhdesat şerhi

34
35
16. HD., E. 2013/12815 K. 2013/12556 T. 13.12.2013 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

36
16. HD., E. 2013/12904 K. 2013/12558 T. 13.12.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • teknik rapor • davanın kabulü • karşı dava

37
16. HD., E. 2013/13012 K. 2013/12566 T. 13.12.2013 · Yargıtay

hak düşürücü süre • bilirkişi kurulu • miras taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi

38
16. HD., E. 2013/13275 K. 2013/12591 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

39
16. HD., E. 2013/10015 K. 2013/12650 T. 16.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu

40
16. HD., E. 2013/13071 K. 2013/12676 T. 17.12.2013 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

41
16. HD., E. 2013/13072 K. 2013/12677 T. 17.12.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

42
16. HD., E. 2013/13074 K. 2013/12679 T. 17.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

43
16. HD., E. 2013/8189 K. 2013/12716 T. 17.12.2013 · Yargıtay

yasal temsilci • davanın kabulü • ispat yükü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

44
16. HD., E. 2013/9291 K. 2013/12718 T. 17.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

45
16. HD., E. 2013/9301 K. 2013/12719 T. 17.12.2013 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • dava ehliyeti • taraf sıfatı

46
16. HD., E. 2013/11021 K. 2013/12725 T. 17.12.2013 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • tanık gösterme • zilyetliğin devri

47
16. HD., E. 2013/11173 K. 2013/12727 T. 17.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü

48
16. HD., E. 2013/12724 K. 2013/13092 T. 20.12.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • hak düşürücü süre • tapu iptali • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

49
16. HD., E. 2012/4611 K. 2012/8585 T. 1.11.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

50
16. HD., E. 2014/2412 K. 2014/1778 T. 25.02.2014 · Yargıtay

davanın kabulü

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.