S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 47.027

1
2
3
4
16. HD., E. 2011/3959 K. 2012/2409 T. 14.3.2012

kesin süre • keşif kararı

5
16. HD., E. 2012/2055 K. 2012/2631 T. 20.3.2012

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

6
16. HD., E. 2011/4452 K. 2012/76 T. 23.1.2012

davaların birleştirilmesi • eksik inceleme • kamulaştırma • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • malik sıfatıyla zilyet • zıya

7
16. HD., E. 2011/3070 K. 2012/135 T. 24.1.2012

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • müşterek mülkiyet • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

8
16. HD., E. 2011/3266 K. 2012/127 T. 24.1.2012

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: