S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 41.697

1
16. HD., E. 2016/12622 K. 2019/6552 T. 21.10.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • teknik rapor • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

2
16. HD., E. 2016/12382 K. 2019/6550 T. 21.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu

3
16. HD., E. 2016/11684 K. 2019/6419 T. 15.10.2019 · Yargıtay

davaya müdahale talebi • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

4
16. HD., E. 2016/11143 K. 2019/5748 T. 26.9.2019 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eksik araştırma ve inceleme • aktif dava ehliyeti • tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • asli müdahil • dava ehliyeti • davacı sıfatı

5
16. HD., E. 2019/5485 K. 2019/9184 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

6
16. HD., E. 2019/3174 K. 2019/9135 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • davanın kabulü • pay devri • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

7
16. HD., E. 2018/5606 K. 2019/9113 T. 27.12.2019 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

8
16. HD., E. 2016/8456 K. 2019/5994 T. 2.10.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • ecrimisil bedeli • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • tapu iptali • tazminat davası • el atmanın önlenmesi • elatmanın önlenmesi ve kal davası • haksız işgal tazminatı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi raporu • eski hale iade talebi • müdahalenin men'i • taleple bağlılık ilkesi

9
16. HD., E. 2019/2697 K. 2019/6257 T. 10.10.2019 · Yargıtay

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

10
16. HD., E. 2016/11206 K. 2019/6351 T. 14.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • davanın kabulü

11
16. HD., E. 2016/11426 K. 2019/6484 T. 16.10.2019 · Yargıtay

tapu iptali • bekletici mesele • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • hukuki yarar yokluğu

12
16. HD., E. 2016/12320 K. 2019/6543 T. 21.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu

13
16. HD., E. 2016/8616 K. 2019/8477 T. 16.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

14
16. HD., E. 2016/13583 K. 2019/8500 T. 16.12.2019 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • dava ehliyeti

15
16. HD., E. 2016/12934 K. 2019/8645 T. 18.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi kurulu • usuli kazanılmış hak

16
16. HD., E. 2016/13461 K. 2019/8650 T. 18.12.2019 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

17
16. HD., E. 2016/13473 K. 2019/8655 T. 18.12.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu

18
16. HD., E. 2016/13222 K. 2019/8877 T. 24.12.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • bilirkişi kurulu

19
16. HD., E. 2016/13956 K. 2019/8888 T. 24.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

20
16. HD., E. 2016/14263 K. 2019/8956 T. 25.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

21
16. HD., E. 2016/13218 K. 2019/9001 T. 26.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • asli müdahil • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • zilyetliğin devri • kazandırıcı zamanaşımı

22
16. HD., E. 2016/14683 K. 2019/9092 T. 27.12.2019 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu • hukuki dinlenilme hakkı

23
16. HD., E. 2016/14700 K. 2019/9095 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

24
16. HD., E. 2016/15123 K. 2019/9107 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

25
16. HD., E. 2016/14846 K. 2019/9153 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi kurulu • görevsizlik kararı

26
16. HD., E. 2016/14901 K. 2019/9161 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu

27
16. HD., E. 2016/11083 K. 2019/9167 T. 27.12.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

28
16. HD., E. 2019/5432 K. 2019/9183 T. 27.12.2019 · Yargıtay

hak ehliyeti • tapu iptali • dava şartı yokluğu • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • kesin süre • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

29
16. HD., E. 2016/14665 K. 2019/9225 T. 30.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

30
16. HD., E. 2016/13157 K. 2019/8049 T. 3.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

31
16. HD., E. 2016/12938 K. 2019/8442 T. 16.12.2019 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davaya katılma talebi • görevsizlik kararı

32
16. HD., E. 2016/14212 K. 2019/8459 T. 16.12.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • kazandırıcı zamanaşımı • hükmün tavzihi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • tavzih talebi

33
16. HD., E. 2016/16508 K. 2020/2020 T. 17.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

34
16. HD., E. 2016/15950 K. 2020/2040 T. 17.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • taraf teşkili sağlanmaması

35
16. HD., E. 2016/17495 K. 2020/2123 T. 22.6.2020 · Yargıtay

tasarruf yetkisi • tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • müşterek mülkiyet

36
16. HD., E. 2020/66 K. 2020/2156 T. 24.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

37
16. HD., E. 2016/12043 K. 2019/7955 T. 2.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu

38
16. HD., E. 2016/13579 K. 2019/7956 T. 2.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

39
16. HD., E. 2016/11004 K. 2019/8468 T. 16.12.2019 · Yargıtay

on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre

40
16. HD., E. 2016/13975 K. 2019/8613 T. 17.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

41
16. HD., E. 2019/2033 K. 2019/8615 T. 17.12.2019 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • ispat yükü • kesin süre • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

42
16. HD., E. 2016/18041 K. 2019/8901 T. 24.12.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu

43
16. HD., E. 2019/5536 K. 2019/9145 T. 27.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu

44
16. HD., E. 2016/14934 K. 2019/9162 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

45
16. HD., E. 2016/14348 K. 2019/9173 T. 27.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • taraf sıfatı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı

46
16. HD., E. 2016/14593 K. 2019/9214 T. 30.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava • taraf teşkili sağlanmaması

47
16. HD., E. 2016/14643 K. 2019/9224 T. 30.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

48
16. HD., E. 2016/14673 K. 2019/9228 T. 30.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • katılma yoluyla temyiz

49
16. HD., E. 2017/744 K. 2020/2300 T. 29.6.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • bilirkişi raporu • dava ehliyeti • davanın kabulü • müşterek mülkiyet • karşı dava

50
16. HD., E. 2016/18040 K. 2020/2287 T. 25.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: