S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 42.949

1
16. HD., E. 2021/4257 K. 2021/5245 T. 10/6/2021Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
16. HD., E. 2019/2021 K. 2021/4174 T. 29.4.2021Yargıtay

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer

6
16. HD., E. 2020/2907 K. 2021/4184 T. 29.4.2021Yargıtay

orman tahdit sınırları • bilirkişi raporu

7
16. HD., E. 2021/2217 K. 2021/4242 T. 29.4.2021Yargıtay

usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • karşı dava

8
16. HD., E. 2021/1211 K. 2021/4221 T. 29.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

9
16. HD., E. 2017/3377 K. 2021/4192 T. 29.4.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • kamulaştırma • asli müdahil • davanın ıslahı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

10
16. HD., E. 2021/2845 K. 2021/4261 T. 29.4.2021Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davadan feragat • davanın kabulü • karşı dava

11
16. HD., E. 2021/3205 K. 2021/4263 T. 29.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

12
16. HD., E. 2020/9796 K. 2021/3259 T. 5.4.2021Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • dava şartlarının bulunmaması

13
16. HD., E. 2020/327 K. 2021/3322 T. 6.4.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

14
16. HD., E. 2020/1382 K. 2021/3324 T. 6.4.2021Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • kamulaştırma

15
16. HD., E. 2020/4383 K. 2021/3329 T. 6.4.2021Yargıtay

mirasçılık belgesi • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

16
16. HD., E. 2020/4408 K. 2021/3336 T. 6.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

17
16. HD., E. 2020/4413 K. 2021/3339 T. 6.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • taraf teşkili sağlanmaması

18
16. HD., E. 2021/2068 K. 2021/3344 T. 6.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • asli müdahil • davanın kabulü • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

20
16. HD., E. 2018/1701 K. 2021/3380 T. 7.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • usuli kazanılmış hak • zilyetliğin devri

21
16. HD., E. 2017/1385 K. 2021/3400 T. 7.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

22
16. HD., E. 2017/4800 K. 2021/3469 T. 9.4.2021Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü

23
16. HD., E. 2018/23 K. 2021/3470 T. 9.4.2021Yargıtay

tapu iptali • adil yargılanma hakkı • bilirkişi raporu • hukuki dinlenilme hakkı • el atmanın önlenmesi • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

24
16. HD., E. 2018/461 K. 2021/3471 T. 9.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

25
16. HD., E. 2018/526 K. 2021/3472 T. 9.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

26
16. HD., E. 2018/948 K. 2021/3473 T. 9.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • pasif dava ehliyeti • aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • kesin süre

27
28
16. HD., E. 2018/3277 K. 2021/3477 T. 9.4.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • müdahalenin men'i

29
30
16. HD., E. 2020/1838 K. 2021/3481 T. 9.4.2021Yargıtay

aktif dava ehliyeti • tarım kredi kooperatifi • kooperatif • dava ehliyeti • müşterek mülkiyet

32
16. HD., E. 2018/1121 K. 2021/3640 T. 13.4.2021Yargıtay

tebligatın vekile yapılması

33
16. HD., E. 2020/10416 K. 2021/3668 T. 13.4.2021Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • cebri icra • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • karşı dava

34
16. HD., E. 2021/1720 K. 2021/3215 T. 1.4.2021Yargıtay

yargılama giderleri • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

35
16. HD., E. 2021/1939 K. 2021/3219 T. 1.4.2021Yargıtay

seçimlik hak • tazminat davası • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • karşı dava

37
16. HD., E. 2017/5447 K. 2021/3711 T. 16.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

38
16. HD., E. 2021/1862 K. 2021/3716 T. 16.4.2021Yargıtay

usuli kazanılmış hak • müktesep hak

39
16. HD., E. 2017/5351 K. 2021/3745 T. 19.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • bilirkişi kurulu

40
16. HD., E. 2019/888 K. 2021/3754 T. 19.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

41
16. HD., E. 2021/1286 K. 2021/3762 T. 19.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

42
16. HD., E. 2019/1641 K. 2021/3772 T. 19.4.2021Yargıtay

harç muafiyeti • bilirkişi raporu

43
44
16. HD., E. 2018/2570 K. 2021/3443 T. 8.4.2021Yargıtay

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

45
16. HD., E. 2018/5100 K. 2021/3447 T. 8.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

46
47
16. HD., E. 2020/3091 K. 2021/3918 T. 22.4.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

48
16. HD., E. 2018/516 K. 2021/3928 T. 22.4.2021Yargıtay

mal değişim sözleşmesi • mal değişimi • paylı mülkiyet • karşı dava • taksim sözleşmesi

49
16. HD., E. 2019/2778 K. 2021/4004 T. 26.4.2021Yargıtay

yargılama giderleri • eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu

50
16. HD., E. 2019/3564 K. 2021/4011 T. 26.4.2021Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: