S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 41.233

1
16. HD., E. 2016/5532 K. 2020/107 T. 28.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • taraf sıfatı

2
3
16. HD., E. 2020/105 K. 2020/111 T. 28.1.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • bilirkişi raporu • taraf teşkili sağlanmaması

5
16. HD., E. 2016/4541 K. 2020/106 T. 28.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • hak düşürücü süre • tapu iptali • bilirkişi raporu • davaların birleştirilmesi • müdahalenin men'i

6
16. HD., E. 2019/1422 K. 2020/66 T. 28.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • karşı dava • maddi hata

7
16. HD., E. 2016/14098 K. 2020/121 T. 29.1.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • usuli kazanılmış hak

8
16. HD., E. 2016/15851 K. 2020/123 T. 29.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri

9
16. HD., E. 2016/13240 K. 2020/128 T. 29.1.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • kayyım atanması • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

10
16. HD., E. 2016/17550 K. 2020/132 T. 29.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • harç muafiyeti • davanın kabulü

11
16. HD., E. 2016/18044 K. 2020/133 T. 29.1.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

12
16. HD., E. 2019/5665 K. 2020/84 T. 28.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • tapu iptali • davanın kabulü • karşı dava • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

13
14
16. HD., E. 2016/13391 K. 2020/148 T. 3.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • maddi hata

15
16. HD., E. 2016/15455 K. 2020/151 T. 3.2.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • zorunlu dava arkadaşlığı • bilirkişi raporu • kesin süre

16
16. HD., E. 2016/13751 K. 2020/156 T. 3.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

17
16. HD., E. 2016/17847 K. 2020/157 T. 3.2.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • taraf teşkili sağlanmaması

18
16. HD., E. 2017/511 K. 2020/187 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

19
16. HD., E. 2016/7268 K. 2020/165 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

21
16. HD., E. 2019/2698 K. 2020/169 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • taraf teşkili sağlanmaması

22
16. HD., E. 2016/3076 K. 2020/170 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

24
16. HD., E. 2017/120 K. 2020/183 T. 4.2.2020 · Yargıtay

tescile itiraz • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

25
16. HD., E. 2017/884 K. 2020/192 T. 4.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

26
16. HD., E. 2019/2086 K. 2020/196 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • kooperatif • asli müdahil • bilirkişi kurulu

27
16. HD., E. 2019/3883 K. 2020/177 T. 5.2.2020 · Yargıtay

müktesep hak • görevsizlik kararı • usuli kazanılmış hak

28
16. HD., E. 2016/17845 K. 2020/201 T. 5.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • zilyetlik süresi • tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh

29
16. HD., E. 2017/378 K. 2020/203 T. 5.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

30
16. HD., E. 2016/10395 K. 2020/205 T. 5.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi kurulu • müktesep hak

31
16. HD., E. 2016/11267 K. 2020/206 T. 5.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

32
16. HD., E. 2016/15666 K. 2020/210 T. 5.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

33
16. HD., E. 2016/14305 K. 2020/212 T. 5.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

34
16. HD., E. 2016/16746 K. 2020/214 T. 5.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

35
16. HD., E. 2016/16765 K. 2020/216 T. 5.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

36
16. HD., E. 2016/17051 K. 2020/221 T. 5.2.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

37
16. HD., E. 2016/15140 K. 2020/42 T. 27.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

38
16. HD., E. 2016/3521 K. 2020/113 T. 29.1.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

40
16. HD., E. 2017/335 K. 2020/185 T. 4.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

41
16. HD., E. 2016/18065 K. 2020/224 T. 5.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

42
16. HD., E. 2019/3009 K. 2020/32 T. 27.1.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • bilirkişi raporu • temyizden feragat

43
16. HD., E. 2016/15360 K. 2020/39 T. 27.1.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • zilyetlik süresi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

44
16. HD., E. 2016/15338 K. 2020/41 T. 27.1.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

45
16. HD., E. 2016/15037 K. 2020/40 T. 27.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • bilirkişi raporu

46
16. HD., E. 2019/5731 K. 2020/35 T. 27.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • davanın konusuz kalması • taraf teşkili sağlanmaması

47
16. HD., E. 2019/2949 K. 2020/30 T. 27.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

48
16. HD., E. 2016/15229 K. 2020/47 T. 27.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

49
16. HD., E. 2016/15236 K. 2020/38 T. 27.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

50
16. HD., E. 2016/15201 K. 2020/52 T. 27.1.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: