S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 41.014

1
16. HD., E. 2016/1678 K. 2018/8012 T. 20.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • paylı mülkiyet • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

2
16. HD., E. 2016/5627 K. 2018/7925 T. 18.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

3
16. HD., E. 2016/5626 K. 2018/7924 T. 18.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • hukuki yarar yokluğu

4
16. HD., E. 2016/5484 K. 2018/7918 T. 18.12.2018 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

5
16. HD., E. 2016/3676 K. 2018/7916 T. 18.12.2018 · Yargıtay

karşı dava • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

6
16. HD., E. 2016/3794 K. 2018/7899 T. 18.12.2018 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

7
16. HD., E. 2016/4374 K. 2018/7523 T. 10.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

8
16. HD., E. 2016/2458 K. 2018/7687 T. 12.12.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

9
16. HD., E. 2016/3614 K. 2018/7697 T. 12.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

10
16. HD., E. 2016/617 K. 2018/7258 T. 3.12.2018 · Yargıtay

asli müdahil • davanın kabulü • kanuni temsilci • tapu iptali

12
16. HD., E. 2016/4533 K. 2018/7269 T. 3.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

13
16. HD., E. 2016/4346 K. 2018/7355 T. 4.12.2018 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

14
16. HD., E. 2016/4355 K. 2018/7357 T. 4.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

15
16. HD., E. 2016/3668 K. 2018/7376 T. 4.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

16
16. HD., E. 2018/5271 K. 2018/7469 T. 6.12.2018 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • maddi hata

17
16. HD., E. 2016/1923 K. 2018/7622 T. 11.12.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • taraf sıfatı

18
16. HD., E. 2016/4080 K. 2018/7734 T. 13.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • müşterek mülkiyet

19
16. HD., E. 2016/3909 K. 2018/6698 T. 15.11.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

20
16. HD., E. 2018/4493 K. 2018/6646 T. 14.11.2018 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

22
16. HD., E. 2016/2917 K. 2018/6630 T. 14.11.2018 · Yargıtay

davacı sıfatı • davanın kabulü • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

23
16. HD., E. 2016/9690 K. 2018/6610 T. 13.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

24
16. HD., E. 2018/4103 K. 2018/6597 T. 13.11.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali

25
16. HD., E. 2015/21128 K. 2018/4855 T. 19.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

26
16. HD., E. 2016/1838 K. 2018/5150 T. 27.9.2018 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

27
16. HD., E. 2018/1711 K. 2018/5184 T. 1.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

28
16. HD., E. 2018/3402 K. 2018/6595 T. 13.11.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi

29
16. HD., E. 2016/3088 K. 2018/6425 T. 6.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın açılmamış sayılması • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

30
16. HD., E. 2018/4839 K. 2018/6331 T. 5.11.2018 · Yargıtay

taraf teşkili sağlanmaması

31
16. HD., E. 2016/4362 K. 2018/8128 T. 24.12.2018 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

32
16. HD., E. 2016/4887 K. 2018/8330 T. 26.12.2018 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • tapu iptali

33
16. HD., E. 2016/354 K. 2018/6335 T. 5.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

34
16. HD., E. 2016/443 K. 2018/6338 T. 5.11.2018 · Yargıtay

zilyetlik süresi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • malik sıfatıyla zilyet

35
16. HD., E. 2016/453 K. 2018/6342 T. 5.11.2018 · Yargıtay

sınırlı ayni hak • yabancı gerçek kişi • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

36
16. HD., E. 2016/542 K. 2018/6346 T. 5.11.2018 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • taraf teşkili sağlanmaması • bilirkişi raporu

37
16. HD., E. 2018/975 K. 2018/6350 T. 5.11.2018 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • dava ehliyeti • davanın kabulü • görevsizlik kararı

38
16. HD., E. 2016/448 K. 2018/6341 T. 5.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • teknik rapor • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

39
16. HD., E. 2016/445 K. 2018/6340 T. 5.11.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi raporu • teknik rapor • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • taraf teşkili sağlanmaması

40
16. HD., E. 2016/3090 K. 2018/6427 T. 6.11.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • davanın kabulü

41
16. HD., E. 2016/3280 K. 2018/6116 T. 22.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

42
16. HD., E. 2016/3281 K. 2018/6117 T. 22.10.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • müktesep hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

43
16. HD., E. 2016/14580 K. 2018/6018 T. 18.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • asli müdahil

44
16. HD., E. 2016/1118 K. 2018/6015 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • karşı dava

45
16. HD., E. 2016/1110 K. 2018/6014 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • asli müdahil • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • karşı dava • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer

46
16. HD., E. 2016/1005 K. 2018/6006 T. 18.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • yargılama giderleri • kesin süre • tahkikatın sona ermesi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

47
16. HD., E. 2018/4467 K. 2018/6096 T. 22.10.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • davanın kabulü

48
16. HD., E. 2016/3141 K. 2018/6101 T. 22.10.2018 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kesin süre

49
16. HD., E. 2016/3152 K. 2018/6103 T. 22.10.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • bilirkişi kurulu

50
16. HD., E. 2016/3202 K. 2018/6105 T. 22.10.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: