S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 42.675

1
16. HD., E. 2017/2880 K. 2021/395 T. 28.1.2021 · Yargıtay

harç muafiyeti • davacı sıfatı • davanın kabulü

2
16. HD., E. 2020/3854 K. 2021/412 T. 28.1.2021 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • harç muafiyeti • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

3
16. HD., E. 2020/3853 K. 2021/426 T. 28.1.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • müdahalenin men'i • harç muafiyeti

4
16. HD., E. 2020/10551 K. 2021/76 T. 20.1.2021 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi

5
16. HD., E. 2021/66 K. 2021/78 T. 20.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata

6
16. HD., E. 2017/752 K. 2021/80 T. 20.1.2021 · Yargıtay

harç muafiyeti • bilirkişi raporu

7
16. HD., E. 2018/741 K. 2021/90 T. 20.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • harç muafiyeti

8
16. HD., E. 2017/1654 K. 2021/135 T. 21.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf teşkili sağlanmaması

9
16. HD., E. 2018/1120 K. 2021/94 T. 20.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • maddi hata

10
16. HD., E. 2017/3950 K. 2021/140 T. 21.1.2021 · Yargıtay

ispat yükü • kesin süre • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

11
16. HD., E. 2017/4566 K. 2021/142 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • seçimlik hak • tazminat davası • bilirkişi raporu • karşı dava • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

12
16. HD., E. 2017/5879 K. 2021/148 T. 21.1.2021 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

13
16. HD., E. 2018/4016 K. 2021/102 T. 20.1.2021 · Yargıtay

harç muafiyeti • bilirkişi raporu

14
16. HD., E. 2020/3092 K. 2021/117 T. 20.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • harç muafiyeti • davanın kabulü • görevli mahkeme

15
16. HD., E. 2020/8873 K. 2021/121 T. 20.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın kabulü

16
16. HD., E. 2020/9772 K. 2021/209 T. 22.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • taraf teşkili sağlanmaması

17
16. HD., E. 2018/2198 K. 2021/294 T. 25.1.2021 · Yargıtay

harç muafiyeti

18
16. HD., E. 2018/2576 K. 2021/305 T. 25.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu

19
16. HD., E. 2021/91 K. 2021/290 T. 25.1.2021 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

20
16. HD., E. 2018/1304 K. 2021/291 T. 25.1.2021 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

21
16. HD., E. 2020/3806 K. 2021/334 T. 27.1.2021 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın ihbarı • aktif dava ehliyeti • davacı sıfatı • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

22
16. HD., E. 2018/86 K. 2021/380 T. 27.1.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

23
16. HD., E. 2010/9188 K. 2011/8483 T. 5.12.2011 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • pay devri

24
16. HD., E. 2017/364 K. 2020/4845 T. 27.10.2020 · Yargıtay

kanuni temsilci • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu

25
16. HD., E. 2017/3852 K. 2020/4858 T. 27.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • adil yargılanma hakkı • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

26
16. HD., E. 2017/5797 K. 2020/4873 T. 27.10.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

27
16. HD., E. 2016/17122 K. 2020/4882 T. 28.10.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

28
16. HD., E. 2019/3785 K. 2020/4891 T. 28.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

29
16. HD., E. 2017/2735 K. 2020/4897 T. 28.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • yeniden yargılama • davanın kabulü

30
16. HD., E. 2017/3668 K. 2020/4904 T. 28.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
16. HD., E. 2017/4775 K. 2020/4913 T. 28.10.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • limited şirket • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın açılmamış sayılması • karşı dava

32
16. HD., E. 2020/8579 K. 2020/4960 T. 30.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı

33
16. HD., E. 2020/8659 K. 2020/4972 T. 30.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

34
16. HD., E. 2020/9273 K. 2020/5007 T. 2.11.2020 · Yargıtay

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

35
16. HD., E. 2018/3894 K. 2020/5028 T. 2.11.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

36
16. HD., E. 2018/4289 K. 2020/5031 T. 2.11.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

37
16. HD., E. 2018/4564 K. 2020/5033 T. 2.11.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

38
16. HD., E. 2018/5209 K. 2020/5037 T. 2.11.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi raporu

39
16. HD., E. 2018/748 K. 2020/4636 T. 23.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

40
16. HD., E. 2020/8673 K. 2020/4663 T. 23.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü

41
16. HD., E. 2017/912 K. 2020/4739 T. 26.10.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • miras taksimi • davanın kabulü

42
16. HD., E. 2017/3906 K. 2020/5337 T. 18.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

43
16. HD., E. 2018/559 K. 2020/5358 T. 18.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • asli müdahil • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

44
16. HD., E. 2017/3930 K. 2020/5339 T. 18.11.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • aktif dava ehliyeti • tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • dava ehliyeti • davanın kabulü

45
16. HD., E. 2018/5423 K. 2020/5357 T. 18.11.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

46
16. HD., E. 2017/893 K. 2020/5296 T. 16.11.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • harç muafiyeti

47
16. HD., E. 2020/9453 K. 2020/5292 T. 16.11.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi kurulu

48
16. HD., E. 2020/3405 K. 2020/5285 T. 16.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu

49
16. HD., E. 2020/3346 K. 2020/5284 T. 16.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi kurulu

50
16. HD., E. 2020/2391 K. 2020/5279 T. 16.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: