S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 45.259

1
16. HD., E. 2012/4004 K. 2012/4680 T. 29.5.2012

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu

3
16. HD., E. 2020/4067 K. 2021/4938 T. 7.6.2021

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • orman kadastrosu

7
16. HD., E. 2012/5907 K. 2012/9714 T. 20.11.2012

kadastro tesbitine itiraz • muhdesat şerhi • davanın kabulü

9
16. HD., E. 2012/6370 K. 2012/9294 T. 13.11.2012

şirketi temsil yetkisi • gerçek kişi tacir • cezai sorumluluk • limited şirket • ticareti terk • tüzel kişi tacir

10
16. HD., E. 2012/3276 K. 2012/9457 T. 15.11.2012

pay devri • davanın kabulü • davaya katılma talebi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: