S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 41.763

1
16. HD., E. 2020/110 K. 2020/388 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

2
16. HD., E. 2020/261 K. 2020/389 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

3
16. HD., E. 2016/6302 K. 2020/396 T. 12.2.2020 · Yargıtay

kanuni temsilci • el atmanın önlenmesi

4
16. HD., E. 2016/16071 K. 2020/408 T. 12.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

5
16. HD., E. 2016/16122 K. 2020/412 T. 12.2.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

6
16. HD., E. 2011/743 K. 2012/1871 T. 23.2.2012 · Yargıtay

hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davaya katılma talebi

7
16. HD., E. 2011/3618 K. 2012/1859 T. 23.2.2012 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • eksik inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu

8
16. HD., E. 2011/3617 K. 2012/1858 T. 23.2.2012 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

9
16. HD., E. 2016/10488 K. 2020/21 T. 27.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • davaya katılma talebi

10
16. HD., E. 2019/4842 K. 2020/33 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın açılmamış sayılması • davanın atiye bırakılması • davanın geri alınması

11
16. HD., E. 2016/957 K. 2020/164 T. 4.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • tespit kararı

12
16. HD., E. 2017/2530 K. 2020/5939 T. 1.12.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • görevsizlik kararı • davanın kabulü

13
16. HD., E. 2018/1659 K. 2019/7499 T. 19.11.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırma alanı • kamulaştırma • bilirkişi raporu • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu

14
16. HD., E. 2016/18117 K. 2019/7850 T. 28.11.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

15
16. HD., E. 2016/17192 K. 2019/7859 T. 28.11.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

16
16. HD., E. 2016/11373 K. 2019/7088 T. 6.11.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • hukuki yarar yokluğu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • davadan feragat

17
16. HD., E. 2017/456 K. 2020/4499 T. 21.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

18
16. HD., E. 2017/1386 K. 2020/4515 T. 21.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

19
16. HD., E. 2020/8397 K. 2020/4543 T. 21.10.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

20
16. HD., E. 2020/8778 K. 2020/4668 T. 23.10.2020 · Yargıtay

devlet ormanı • eksik inceleme • hak ehliyeti • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu • dava ehliyeti

21
16. HD., E. 2020/9062 K. 2020/4556 T. 21.10.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yetkili mahkeme • eksik araştırma ve inceleme • kadastro tesbitine itiraz • tapu sicili • bilirkişi kurulu • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı

22
16. HD., E. 2017/3021 K. 2020/4802 T. 27.10.2020 · Yargıtay

satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi

23
16. HD., E. 2017/4867 K. 2020/4807 T. 27.10.2020 · Yargıtay

görevsizlik kararı

24
16. HD., E. 2018/440 K. 2020/4949 T. 30.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi kurulu • harç muafiyeti

25
16. HD., E. 2016/13182 K. 2020/4032 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • menfaat çatışması

27
16. HD., E. 2019/5161 K. 2020/3870 T. 1.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

28
16. HD., E. 2020/1322 K. 2020/3927 T. 1.10.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi raporu • karşı dava

29
16. HD., E. 2020/1590 K. 2020/3933 T. 1.10.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

30
16. HD., E. 2020/1846 K. 2020/3946 T. 1.10.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

31
16. HD., E. 2017/2808 K. 2020/3953 T. 2.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

32
16. HD., E. 2018/612 K. 2020/3979 T. 5.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • harç muafiyeti • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu

33
16. HD., E. 2018/1434 K. 2020/3982 T. 5.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi kurulu • harç muafiyeti

34
16. HD., E. 2018/1447 K. 2020/3984 T. 5.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

35
16. HD., E. 2018/1578 K. 2020/3987 T. 5.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • harç muafiyeti

36
16. HD., E. 2019/1498 K. 2020/4036 T. 7.10.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

37
16. HD., E. 2019/5572 K. 2020/4038 T. 7.10.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

38
16. HD., E. 2016/15117 K. 2020/4051 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • tapu iptali • kamulaştırma • kira bedeli

40
16. HD., E. 2016/15329 K. 2020/4074 T. 7.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • harç muafiyeti

41
16. HD., E. 2016/11283 K. 2020/4088 T. 8.10.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • pay devri • davanın kabulü

42
16. HD., E. 2017/520 K. 2020/4091 T. 8.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • hükmün tavzihi • tavzih talebi

43
16. HD., E. 2017/611 K. 2020/4093 T. 8.10.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • usuli kazanılmış hak • dava ehliyeti • davanın kabulü • aktif dava ehliyeti

44
16. HD., E. 2017/871 K. 2020/4105 T. 8.10.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yargılama giderleri • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • müdahalenin men'i

45
16. HD., E. 2016/13718 K. 2020/4143 T. 8.10.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • adli tatil • davaya katılma talebi

47
16. HD., E. 2017/4805 K. 2020/4201 T. 12.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi kurulu

48
16. HD., E. 2018/1754 K. 2020/4205 T. 12.10.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi kurulu

49
16. HD., E. 2018/5525 K. 2020/4220 T. 12.10.2020 · Yargıtay

davaya katılma talebi

50
16. HD., E. 2017/1699 K. 2020/4251 T. 13.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • maddi hata

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: