S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 62.131

1
17. HD., E. 2019/4947 K. 2020/3476 T. 16.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe

2
17. HD., E. 2017/2624 K. 2019/10230 T. 6.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminat davası • destekten yoksun kalma tazminatı • manevi tazminat • poliçe • harç muafiyeti

3
17. HD., E. 2017/654 K. 2019/10243 T. 6.11.2019 · Yargıtay

maddi tazminat davası • manevi tazminat • tazminat davası

4
17. HD., E. 2017/4439 K. 2019/10304 T. 7.11.2019 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • organik bağ

5
17. HD., E. 2018/3962 K. 2020/4835 T. 16.7.2020 · Yargıtay

hasar bedeli • tazminat davası • manevi tazminat • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

6
17. HD., E. 2019/837 K. 2020/4837 T. 16.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • riziko • bilirkişi raporu • tazminat davası • manevi tazminat • davanın kabulü

7
17. HD., E. 2018/1466 K. 2020/4838 T. 16.7.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • kollektif şirket • manevi tazminat

8
17. HD., E. 2018/5276 K. 2020/4839 T. 16.7.2020 · Yargıtay

tazminat davası • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • manevi tazminat

9
17. HD., E. 2018/5398 K. 2020/4840 T. 16.7.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

10
17. HD., E. 2018/5946 K. 2020/4841 T. 16.7.2020 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • cevap süresi • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • katılma yoluyla temyiz • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

11
17. HD., E. 2019/6676 K. 2020/4843 T. 16.7.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • fatura • sigorta poliçesi • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • zorunlu sigorta • davanın kabulü

12
17. HD., E. 2019/2221 K. 2020/4844 T. 16.7.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • tazminat davası • destekten yoksun kalma tazminatı • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • dava şartlarının bulunmaması • manevi tazminat

13
17. HD., E. 2018/6278 K. 2020/4731 T. 13.7.2020 · Yargıtay

beden gücü kaybı • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • gecikme faizi • işgöremezlik hali • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • davanın kabulü

14
17. HD., E. 2018/5749 K. 2020/4752 T. 13.7.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • dava zamanaşımı • hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • zamanaşımı defi • manevi tazminat • poliçe • tazminat davası • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü • görevsizlik kararı

15
17. HD., E. 2018/2861 K. 2020/4762 T. 13.7.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • rücu hakkı • rücuan tazminat • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • poliçe • tazminat davası • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

16
17. HD., E. 2019/2277 K. 2020/4806 T. 14.7.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • ispat yükü • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tazminat davası • poliçe • zorunlu sigorta • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • istinaf dilekçesi

17
17. HD., E. 2018/4490 K. 2020/4807 T. 14.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta poliçesi • hasar bedeli • tazminat davası • yargılama giderleri • poliçe

18
17. HD., E. 2019/2634 K. 2020/4810 T. 14.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta poliçesi • hasar bedeli • müteselsil sorumluluk • yetkili mahkeme • kasko sigorta poliçesi • tazminat davası • poliçe • davanın kabulü • bilirkişi raporu

19
17. HD., E. 2018/562 K. 2020/4826 T. 16.7.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

20
17. HD., E. 2020/4 K. 2020/4640 T. 9.7.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • sigorta poliçesi • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş kazası • poliçe • davanın kabulü • destekten yoksun kalma tazminatı

21
17. HD., E. 2018/5626 K. 2020/4760 T. 13.7.2020 · Yargıtay

tazminat davası • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

22
17. HD., E. 2019/1166 K. 2020/3662 T. 18.6.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • hasar bedeli • tazminat davası • poliçe • bilirkişi kurulu • istinaf yolu • karşı dava

23
17. HD., E. 2019/1302 K. 2020/3667 T. 18.6.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • sigorta poliçesi • eksik inceleme • sigorta sözleşmesi • tazminat davası • poliçe • zeyilname • davanın kabulü

24
17. HD., E. 2017/3355 K. 2020/3669 T. 18.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • kira sözleşmesi • poliçe • davanın kabulü

25
17. HD., E. 2019/1569 K. 2020/3671 T. 18.6.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • tazminat davası • poliçe • davanın kabulü

26
17. HD., E. 2018/3283 K. 2020/3674 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maluliyet raporu • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • maddi ve manevi tazminat talebi • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • manevi tazminat • savunma hakkı

27
17. HD., E. 2018/1501 K. 2020/3675 T. 18.6.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • tazminattan indirim • davanın kabulü • poliçe

28
17. HD., E. 2019/3205 K. 2020/3676 T. 18.6.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • munzam zarar • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

29
17. HD., E. 2020/1388 K. 2020/3677 T. 18.6.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • sigorta poliçesi • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

30
17. HD., E. 2020/1158 K. 2020/3678 T. 18.6.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • rücu hakkı • hasar bedeli • tazminat davası • sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat • davanın kabulü • poliçe

31
17. HD., E. 2019/3895 K. 2020/3658 T. 18.6.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • poliçe

32
17. HD., E. 2018/1491 K. 2020/3654 T. 18.6.2020 · Yargıtay

geçici ödeme • tazminat davası

33
17. HD., E. 2019/1685 K. 2020/3653 T. 18.6.2020 · Yargıtay

beden gücü kaybı • bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat talebi • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • zıya • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • numune • davanın kabulü • karşı dava

34
17. HD., E. 2018/1190 K. 2020/3651 T. 18.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • davanın kabulü • manevi tazminat

35
17. HD., E. 2019/968 K. 2020/4817 T. 14.7.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminattan indirim • hakkaniyet indirimi • işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • tazminat davası • mes’uliyet sigortası • zıya • zorunlu mali sorumluluk sigortası • ortak kusur • davanın kabulü

36
17. HD., E. 2019/1622 K. 2020/4816 T. 14.7.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • limited şirket • manevi zarar • manevi tazminat • davanın konusuz kalması • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

37
17. HD., E. 2019/2055 K. 2020/4813 T. 14.7.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • cevap dilekçesi • davanın kabulü

38
17. HD., E. 2019/1151 K. 2020/4812 T. 14.7.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • hak düşürücü süre • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • tazminat alacağı • tazminat davası • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • kasko sigorta poliçesi • dava şartı yokluğu • ibraname ve feragatname • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

39
17. HD., E. 2019/1585 K. 2020/4811 T. 14.7.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

40
17. HD., E. 2018/4038 K. 2020/4824 T. 16.7.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • iptal davası • davadan feragat • davanın kabulü • cebri icra • cebri icra yetkisi

41
17. HD., E. 2018/5760 K. 2020/4827 T. 16.7.2020 · Yargıtay

taşınmaz satışı • gemi • cebri icra • cebri icra yetkisi • iflâs idaresi • iflas masası • kumanya • müflis • davanın kabulü

42
17. HD., E. 2019/4503 K. 2020/4833 T. 16.7.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • sebepsiz zenginleşme • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • zararın denkleştirilmesi • bilirkişi raporu • manevi tazminat

43
17. HD., E. 2017/1274 K. 2020/4830 T. 16.7.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • davanın kabulü • cebri icra • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

44
17. HD., E. 2019/1777 K. 2020/5840 T. 20.10.2020 · Yargıtay

iptal davası • cebri icra • davanın kabulü

45
17. HD., E. 2019/2489 K. 2020/5841 T. 20.10.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • eksik inceleme • iptal davası • ispat yükü • cebri icra • muvazaa iddiası • ikrar • davanın kabulü

46
17. HD., E. 2019/4891 K. 2020/5844 T. 20.10.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • kooperatif

47
17. HD., E. 2020/3243 K. 2020/5847 T. 20.10.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat davası • poliçe • cevap dilekçesi • karşı dava

48
17. HD., E. 2020/2823 K. 2020/5849 T. 20.10.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • emniyeti suistimal • sahtekârlık • eksik inceleme • fatura • sigorta ettiren lehine hak • sigorta poliçesi • tazminat davası • sigorta sözleşmesi • yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • bekletici mesele • hırsızlık sigortası • hile • kooperatif • poliçe

49
17. HD., E. 2020/3742 K. 2020/5851 T. 20.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat alacağı • tazminat davası • zorunlu sigorta • tespit davası • borca batık • terekenin borca batık olduğunun tespiti

50
17. HD., E. 2020/1678 K. 2020/5859 T. 20.10.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maluliyet raporu • eksik inceleme • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: