S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 63.439

2
17. HD., E. 2016/15492 K. 2019/10184 T. 5.11.2019 · Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

3
17. HD., E. 2017/4354 K. 2019/10245 T. 6.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • ehliyetsizlik • destekten yoksun kalma tazminatı • rücu hakkı • tazminat davası • mes’uliyet sigortası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • davanın kabulü • harç muafiyeti

4
17. HD., E. 2017/2778 K. 2019/10264 T. 6.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta sözleşmesi • hasar bedeli • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • poliçe

5
17. HD., E. 2017/1001 K. 2019/10271 T. 7.11.2019 · Yargıtay

rücuan tazminat • sigorta sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü

6
17. HD., E. 2017/1678 K. 2019/10329 T. 7.11.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • kasko sigorta poliçesi • poliçe

7
17. HD., E. 2017/5144 K. 2019/10389 T. 11.11.2019 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • manevi tazminat

8
17. HD., E. 2017/1729 K. 2019/10407 T. 11.11.2019 · Yargıtay

riziko • seçimlik hak • yeniden yargılama • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • hasar bedeli • rehin hakkı • rehin hakkı sahibi • aktif dava ehliyeti • kasko sigorta poliçesi • dava ehliyeti • davanın kabulü • poliçe • tazminat davası

9
17. HD., E. 2017/2777 K. 2019/10465 T. 11.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın ıslahı • davanın kabulü • karşı dava • destekten yoksun kalma tazminatı

10
17. HD., E. 2017/3219 K. 2019/10503 T. 12.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • destekten yoksun kalma tazminatı • manevi tazminat • tazminat davası • davanın kabulü

11
17. HD., E. 2017/641 K. 2019/10526 T. 12.11.2019 · Yargıtay

sigorta bedeli • dava zamanaşımı • eksik inceleme • sigorta poliçesi • eksik sigorta • envanter defteri • fatura • hasar bedeli • sigorta sözleşmesi • tazminat davası • ticari mal • ticari davalarda delil • ticari defter • bilirkişi raporu • ciro • poliçe • davanın kabulü • kesin delil • kısmi dava

12
17. HD., E. 2017/5561 K. 2019/10560 T. 13.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminattan indirim • tazminat davası • kısmi ödeme • bilirkişi raporu • manevi tazminat • davanın kabulü

13
17. HD., E. 2017/1970 K. 2019/10584 T. 13.11.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • hak düşürücü süre • iptal davası • fatura • cebri icra • ciro • davanın kabulü

14
17. HD., E. 2017/1084 K. 2019/10593 T. 13.11.2019 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • hisse devri • limited şirket • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

15
17. HD., E. 2019/4350 K. 2019/10642 T. 14.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat

16
17. HD., E. 2017/4975 K. 2019/10663 T. 14.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • fatura • tazminat davası • ticari itibar • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • manevi tazminat

17
17. HD., E. 2017/1834 K. 2019/10664 T. 14.11.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • manevi tazminat

18
17. HD., E. 2017/1476 K. 2019/10729 T. 18.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hasar bedeli • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • acente • bilirkişi incelemesi • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

19
17. HD., E. 2017/337 K. 2019/10767 T. 18.11.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • delillerin toplanması • bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • ticari defter • davanın kabulü

20
17. HD., E. 2017/5165 K. 2019/10198 T. 5.11.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • muvazaalı işlem • muvazaa iddiası

21
17. HD., E. 2017/3207 K. 2019/10788 T. 18.11.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • cevap süresi • hükmün tavzihi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tavzih kararı • tavzih talebi • temyiz kesinlik sınırı

22
17. HD., E. 2018/4524 K. 2019/10654 T. 14.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • davanın kabulü • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

23
17. HD., E. 2017/2933 K. 2019/10785 T. 18.11.2019 · Yargıtay

dolandırıcılık • sigorta sözleşmesi • hile • davanın kabulü • derdestlik itirazı

26
17. HD., E. 2020/288 K. 2020/9075 T. 24.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • yeniden değerleme • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava

27
17. HD., E. 2020/290 K. 2020/9076 T. 24.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • yeniden değerleme • poliçe • karşı dava • istinaf yolu

28
17. HD., E. 2019/5652 K. 2020/8448 T. 15.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • cenaze masrafları • manevi tazminat

29
17. HD., E. 2019/6239 K. 2020/8492 T. 16.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • mükerrer ödeme • sebepsiz zenginleşme • sosyal güvenlik kurumu • bekletici mesele • bilirkişi raporu • tazminat davası

30
17. HD., E. 2019/4228 K. 2020/8500 T. 16.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

31
17. HD., E. 2019/5427 K. 2020/8561 T. 16.12.2020 · Yargıtay

munzam zarar • manevi tazminat • poliçe • hakem kurulu kararı • tahkim • tahkim davası

32
17. HD., E. 2019/5009 K. 2020/8572 T. 16.12.2020 · Yargıtay

sorumluluk sigortaları • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • davanın konusuz kalması • davanın kabulü

33
17. HD., E. 2019/6441 K. 2020/8576 T. 16.12.2020 · Yargıtay

sorumluluk sigortaları • yetki belgesi • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • mes’uliyet sigortası • poliçe • savunma hakkı

34
17. HD., E. 2020/155 K. 2020/8582 T. 16.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

35
17. HD., E. 2019/6472 K. 2020/8584 T. 16.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • gecikme faizi • ticari iş • yeniden değerleme • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • manevi tazminat • poliçe

36
17. HD., E. 2019/5454 K. 2020/8452 T. 16.12.2020 · Yargıtay

aciz hali • müteselsil sorumluluk • aciz halinde olma • organik bağ

37
17. HD., E. 2019/5455 K. 2020/8453 T. 16.12.2020 · Yargıtay

aciz hali • müteselsil sorumluluk • aciz halinde olma • cebri icra • cebri icra yetkisi • organik bağ

38
17. HD., E. 2019/185 K. 2020/8508 T. 16.12.2020 · Yargıtay

ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

39
17. HD., E. 2020/184 K. 2020/8510 T. 16.12.2020 · Yargıtay

sigorta bedeli • sigorta poliçesi • eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • tazminat davası • bilirkişi raporu • hasar bedeli • müşterek sigorta • poliçe

40
17. HD., E. 2020/121 K. 2020/8632 T. 17.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava

41
17. HD., E. 2019/5432 K. 2020/8657 T. 17.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

42
17. HD., E. 2019/5040 K. 2020/8658 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • maluliyet raporu • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • poliçe

43
17. HD., E. 2019/5693 K. 2020/8660 T. 17.12.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • yeniden yargılama • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • tazminat davası

44
17. HD., E. 2019/6602 K. 2020/8661 T. 17.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • maddi zarar • poliçe • davanın kabulü • karşı dava

45
17. HD., E. 2019/6635 K. 2020/8671 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • poliçe • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

46
17. HD., E. 2020/10789 K. 2020/8701 T. 17.12.2020 · Yargıtay

hakem kurulu kararı • tahkim

47
17. HD., E. 2019/6212 K. 2020/8988 T. 23.12.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • tazminat davası • destekten yoksun kalma tazminatı • zorunlu mali sorumluluk sigortası • mes’uliyet sigortası • davanın kabulü • poliçe

48
17. HD., E. 2019/4024 K. 2020/8832 T. 22.12.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • tapu sicili • davanın kabulü

49
17. HD., E. 2019/6640 K. 2020/8801 T. 21.12.2020 · Yargıtay

riziko • bedensel zarar • sigorta poliçesi • tazminat davası • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • işgöremezlik hali • mali mesuliyet poliçesi • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

50
17. HD., E. 2019/5351 K. 2020/8795 T. 21.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: