S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 57.703

1
17. HD., E. 2016/15752 K. 2018/176 T. 17.01.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • fatura • eksik inceleme • tazminat davası • davadan feragat

2
17. HD., E. 2016/14596 K. 2018/187 T. 17.01.2018 · Yargıtay

sigorta bedeli • fatura • tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • taraf sıfatı • yetki itirazı

3
17. HD., E. 2017/1248 K. 2018/196 T. 18.01.2018 · Yargıtay

tazminat davası • poliçe • zorunlu sigorta • davanın kabulü

4
17. HD., E. 2017/480 K. 2018/197 T. 18.1.2018 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • manevi tazminat

5
17. HD., E. 2017/1056 K. 2018/198 T. 18.01.2018 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • cenaze masrafları • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

6
17. HD., E. 2015/5333 K. 2018/210 T. 18.01.2018 · Yargıtay

maluliyet raporu • tazminat davası

7
17. HD., E. 2017/1756 K. 2018/277 T. 22.01.2018 · Yargıtay

muvazaalı işlem • tapu iptali • birleşme kararı • karşı dava

8
17. HD., E. 2017/2294 K. 2018/290 T. 22.01.2018 · Yargıtay

aciz hali • davanın kabulü

9
17. HD., E. 2017/2411 K. 2018/74 T. 22.01.2018 · Yargıtay

riziko • sigorta teminatı • hasar bedeli • tazminat davası • sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

10
17. HD., E. 2015/6324 K. 2018/325 T. 29.01.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • davanın konusuz kalması • hak ve nasafet ilkesi • yetkili mahkeme • kusur tespiti talebi

11
17. HD., E. 2015/6307 K. 2018/327 T. 29.01.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • hak ve nasafet ilkesi • tazminat davası • kazanç kaybı • maddi zarar

12
17. HD., E. 2015/4476 K. 2018/334 T. 29.01.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • kısmi ödeme • poliçe • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

13
17. HD., E. 2017/4678 K. 2018/342 T. 29.01.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • yeniden yargılama • yargılama giderleri

14
17. HD., E. 2015/6586 K. 2018/357 T. 29.01.2018 · Yargıtay

işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • tazminat davası • poliçe • yargılama giderleri

15
17. HD., E. 2016/10828 K. 2018/483 T. 30.01.2018 · Yargıtay

muvazaa iddiası • davanın kabulü

16
17. HD., E. 2015/6480 K. 2018/467 T. 31.01.2018 · Yargıtay

sigorta bedeli • kredi sözleşmesi • tazminat davası • acente • ayni sermaye • hakkın kötüye kullanılması • poliçe

17
17. HD., E. 2015/13764 K. 2018/7129 T. 12.07.2018 · Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • tazminat davası • manevi tazminat

18
17. HD., E. 2017/2352 K. 2018/7136 T. 12.7.2018 · Yargıtay

eklenti niteliği • davanın kabulü • muvazaa iddiası

19
17. HD., E. 2016/11880 K. 2018/180 T. 17.01.2018 · Yargıtay

riziko • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • aktif dava ehliyeti • tazminat davası • bilirkişi raporu • mes’uliyet sigortası • davanın ıslahı • davanın kabulü • maddi zarar

20
17. HD., E. 2017/4917 K. 2018/248 T. 18.01.2018 · Yargıtay

kanuni temsilci • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu

21
17. HD., E. 2015/6757 K. 2018/257 T. 18.01.2018 · Yargıtay

sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sürekli sakatlık • tazminat davası • davanın kabulü • bilirkişi raporu

22
17. HD., E. 2015/7142 K. 2018/295 T. 29.01.2018 · Yargıtay

riziko • zararı ispat • davanın kabulü • maddi tazminat davası

23
17. HD., E. 2015/7169 K. 2018/300 T. 29.01.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tenkis talebi • bilirkişi raporu • kooperatif • zıya • maddi tazminat davası • poliçe • davanın kabulü

24
17. HD., E. 2015/4497 K. 2018/331 T. 29.01.2018 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • zıya • poliçe

25
17. HD., E. 2016/14806 K. 2018/338 T. 29.01.2018 · Yargıtay

tazminat davası • kazanç kaybı • usuli kazanılmış hak

26
17. HD., E. 2016/19923 K. 2018/340 T. 29.01.2018 · Yargıtay

sigorta bedeli • tazminat davası

27
17. HD., E. 2015/10046 K. 2018/349 T. 29.01.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eser sözleşmesi • iptal davası • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bono • davadan feragat • davanın kabulü • menfi tespit

28
17. HD., E. 2016/15761 K. 2018/388 T. 30.01.2018 · Yargıtay

tazminat davası • poliçe

29
17. HD., E. 2016/16887 K. 2018/465 T. 31.01.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • eksik inceleme • mahrum kalınan kira bedeli • müteselsil sorumluluk • aktif dava ehliyeti • hasar bedeli • tazminat davası • kazanç kaybı • cevap dilekçesi • karşı dava • limited şirket • yetkili mahkeme

30
17. HD., E. 2016/16740 K. 2018/474 T. 31.01.2018 · Yargıtay

fatura • tazminat davası • ticari defter • bilirkişi raporu • kazanç kaybı • müktesep hak • davanın kabulü

31
17. HD., E. 2016/17355 K. 2018/476 T. 31.01.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • hasar bedeli • bilirkişi raporu

32
17. HD., E. 2016/19448 K. 2018/479 T. 31.01.2018 · Yargıtay

riziko • bedensel zarar • yargılama giderleri • poliçe

33
17. HD., E. 2015/7857 K. 2018/480 T. 31.01.2018 · Yargıtay

riziko • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigortalının menfaati • aktif dava ehliyeti • tazminat davası • hasar bedeli • bilirkişi raporu

34
17. HD., E. 2017/1243 K. 2018/481 T. 31.01.2018 · Yargıtay

iptal davası • tasarruf işlemi • tapu iptali • bono • cebri icra

35
17. HD., E. 2017/3114 K. 2018/7071 T. 12.07.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • tazminat davası • hasar bedeli • kısa vadeli kredi • bilirkişi raporu • karşı dava

36
17. HD., E. 2015/13482 K. 2018/7120 T. 12.07.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi zarar

37
17. HD., E. 2017/3394 K. 2018/7264 T. 17.07.2018 · Yargıtay

aciz hali • eksik inceleme • cebri icra • cevap dilekçesi • davanın kabulü

38
17. HD., E. 2015/13205 K. 2018/7275 T. 17.07.2018 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminattan indirim • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat

39
17. HD., E. 2015/13963 K. 2018/7302 T. 19.07.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • işgöremezlik hali • tazminat davası • poliçe • davanın kabulü

40
17. HD., E. 2004/13103 K. 2005/1264 T. 17.02.2005 · Yargıtay

eksik inceleme • ticareti terk

41
17. HD., E. 2015/11139 K. 2018/10499 T. 13.11.2018 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü

42
17. HD., E. 2016/19426 K. 2018/10485 T. 13.11.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • işgöremezlik hali • tazminat davası • yolcu taşımacılığı

43
17. HD., E. 2016/18832 K. 2018/10490 T. 13.11.2018 · Yargıtay

ihtiyari mali mesuliyet sigortası

44
17. HD., E. 2016/19551 K. 2018/10492 T. 13.11.2018 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

45
17. HD., E. 2017/2789 K. 2018/10497 T. 13.11.2018 · Yargıtay

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

46
17. HD., E. 2016/60 K. 2018/10056 T. 5.11.2018 · Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • bilirkişi raporu • kusur tespiti talebi • davanın kabulü • manevi tazminat • manevi zarar

47
17. HD., E. 2016/73 K. 2018/10057 T. 5.11.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • zararı ispat • tazminat davası • maddi zarar • kusur tespiti talebi

48
17. HD., E. 2015/19138 K. 2018/10069 T. 5.11.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • görevsizlik kararı

49
17. HD., E. 2015/19091 K. 2018/10070 T. 5.11.2018 · Yargıtay

tazminat davası • poliçe

50
17. HD., E. 2016/6517 K. 2018/10079 T. 5.11.2018 · Yargıtay

iptal davası • tasarruf işlemi • cebri icra • muvazaa iddiası

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.