S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 61.379

1
17. HD., E. 2019/2172 K. 2020/4108 T. 30.6.2020 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu

2
17. HD., E. 2019/3902 K. 2020/4097 T. 29.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • muvazaa iddiası • davanın kabulü

3
17. HD., E. 2018/5486 K. 2020/4067 T. 29.6.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • müteselsilen kefil • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • rehin hakkı • rehin hakkı sahibi • sigorta sözleşmesi • sigorta mukavelesi • sigorta poliçesi • tazminat davası • tüketici kredisi • bilgi verme yükümü • hayat sigortası • dava şartlarının bulunmaması • dava ehliyeti • poliçe

4
17. HD., E. 2018/3807 K. 2020/3734 T. 22.6.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • karşı dava • poliçe

5
17. HD., E. 2018/5935 K. 2020/3848 T. 23.6.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • istirdat davası • rücu hakkı • bilirkişi raporu • tazminat davası

6
17. HD., E. 2018/4965 K. 2020/3704 T. 18.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • cebri icra • istinaf yolu • karşı dava

7
17. HD., E. 2019/309 K. 2020/3690 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maluliyet raporu • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • asgari geçim indirimi • meslekte kazanma gücü kaybı • bilirkişi raporu • tazminat davası • poliçe • davanın kabulü

8
17. HD., E. 2019/2985 K. 2020/3755 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta poliçesi • rücuan tazminat • sigorta sözleşmesi • tazminat davası • poliçe • davanın kabulü

9
17. HD., E. 2018/4783 K. 2020/3772 T. 22.6.2020 · Yargıtay

beden gücü kaybı • tazminat davası • işgöremezlik hali • manevi tazminat • bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

10
17. HD., E. 2019/6131 K. 2020/3789 T. 22.6.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • satış sözleşmesi • ağır kusur • mücbir sebep

11
17. HD., E. 2019/1745 K. 2020/3824 T. 23.6.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • eksik inceleme • destekten yoksun kalma • tazminat davası • dava dilekçesinin tebliği • davanın ıslahı • karşı dava

12
17. HD., E. 2019/1587 K. 2020/3827 T. 23.6.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın kabulü • karşı dava

13
17. HD., E. 2019/2302 K. 2020/3936 T. 24.6.2020 · Yargıtay

toptan satış • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • tazminat davası

14
17. HD., E. 2019/2724 K. 2020/3939 T. 24.6.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • hak düşürücü süre • hasar bedeli • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • ilk itirazlar • kesin süre • ön inceleme • savunma hakkı

15
17. HD., E. 2019/3728 K. 2020/4009 T. 25.6.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • asgari geçim indirimi • manevi tazminat • bilirkişi raporu • poliçe

16
17. HD., E. 2018/4441 K. 2020/3892 T. 24.6.2020 · Yargıtay

muvazaa iddiası

17
17. HD., E. 2018/4261 K. 2020/3011 T. 1.6.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • tazminat davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • temyiz kesinlik sınırı • usul ekonomisi ilkesi

18
17. HD., E. 2017/4834 K. 2019/11532 T. 4.12.2019 · Yargıtay

aciz hali • cebri icra yoluyla satış • aciz halinde olma • bono • cebri icra yetkisi • cebri icra • davanın kabulü • muvazaa iddiası • istinaf yolu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

19
17. HD., E. 2017/3794 K. 2020/1735 T. 19.2.2020 · Yargıtay

sigorta bedeli • yargılama giderleri • sigorta teminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • borca batık • kısmi ödeme • maddi tazminat davası • manevi tazminat • mirasın reddi • poliçe • taraf sıfatı

20
17. HD., E. 2018/28 K. 2020/2057 T. 25.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tasarruf işlemi • cebri icra • cebri icra yetkisi • muvazaa iddiası

21
17. HD., E. 2018/2529 K. 2020/1986 T. 24.2.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • haklı neden • tazminat davası • işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar

22
17. HD., E. 2019/4348 K. 2020/1486 T. 5.3.2020 · Yargıtay

riziko • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta sözleşmesi • hayat sigortası • acente • kaza sigortası • poliçe • tüketici kredisi • davanın kabulü

23
17. HD., E. 2019/4197 K. 2020/1490 T. 5.3.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • hasar bedeli • bilirkişi raporu • kasko sigorta poliçesi • poliçe

24
17. HD., E. 2019/4428 K. 2020/1493 T. 5.3.2020 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • maddi hata

25
17. HD., E. 2019/4991 K. 2020/1521 T. 5.3.2020 · Yargıtay

riziko • maluliyet raporu • eksik inceleme • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tazminat davası • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • poliçe • davanın kabulü • savunma hakkı

26
17. HD., E. 2018/2722 K. 2020/1543 T. 17.2.2020 · Yargıtay

maluliyet raporu • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • tazminat davası • manevi tazminat • karşı dava

27
17. HD., E. 2018/3534 K. 2020/1564 T. 17.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • istirdat davası • menfi tespit • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • hasar bedeli • bilirkişi raporu • icranın geri bırakılması • manevi tazminat • davanın kabulü • poliçe • ikrar • karşı dava • tespit davası

28
17. HD., E. 2018/2506 K. 2020/1194 T. 11.2.2020 · Yargıtay

riziko • destekten yoksun kalma tazminatı • bedensel zarar • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • fatura • ispat yükü • zamanaşımı defi • tazminat davası • zorunlu sigorta • davanın kabulü

29
17. HD., E. 2018/3040 K. 2020/700 T. 4.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

30
17. HD., E. 2018/3618 K. 2020/392 T. 3.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • tehlike sorumluluğu • ağır kusur • bilirkişi raporu • manevi tazminat • mücbir sebep • poliçe

31
17. HD., E. 2018/1686 K. 2020/1650 T. 18.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • destekten yoksun kalma tazminatı • sorumluluk sigortaları • sigorta poliçesi • tehlike sorumluluğu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • ağır kusur • tazminat davası • bilirkişi raporu • kusur sorumluluğu • manevi tazminat • mücbir sebep • zorunlu sigorta • poliçe

32
17. HD., E. 2018/3655 K. 2020/1754 T. 20.2.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • fatura • sosyal güvenlik kurumu • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe • zorunlu sigorta

33
17. HD., E. 2018/3272 K. 2020/1976 T. 24.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • sosyal güvenlik kurumu • gecikme faizi • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • temyiz kesinlik sınırı

34
17. HD., E. 2019/952 K. 2020/2508 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • beden gücü kaybı • maddi ve manevi tazminat talebi • usulüne uygun tebligat • işgöremezlik hali • kazanç kaybı • tedavi masrafları • zıya • manevi tazminat • poliçe • tazminat davası • maddi zarar

35
17. HD., E. 2018/1821 K. 2020/2510 T. 4.3.2020 · Yargıtay

tazminat davası • tedavi masrafları • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • kazanç kaybı • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

36
17. HD., E. 2018/182 K. 2020/2511 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • riyazî ihtiyat • riziko • hayat sigortası • intihar • poliçe

37
17. HD., E. 2019/5828 K. 2020/2513 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sigorta sözleşmesi • tazminat alacağı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü

38
17. HD., E. 2019/2057 K. 2020/2515 T. 4.3.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • riziko • bedensel zarar • sigorta poliçesi • sorumluluk sigortaları • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

39
17. HD., E. 2018/1590 K. 2020/2516 T. 4.3.2020 · Yargıtay

düzenlenme tarihi • sigorta ettiren lehine hak • sigorta poliçesi • sigortacının sorumluluğu • destekten yoksun kalma • genel işlem koşulları • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • zorunlu sigorta • poliçe • bilgilendirme yükümlülüğü • istinaf yolu • tahkim davası • tahkim

40
17. HD., E. 2018/3280 K. 2020/2517 T. 4.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta poliçesi • tazminat davası • davanın konusuz kalması • manevi tazminat • poliçe • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

41
17. HD., E. 2019/6071 K. 2020/2523 T. 4.3.2020 · Yargıtay

cayma hakkı • adil yargılanma hakkı • aktif dava ehliyeti • kredi sözleşmesi • sigorta sözleşmesi • acente • hayat sigortası • bilirkişi incelemesi • hakkın kötüye kullanılması • can sigortaları • cebri icra • mal sigortaları • poliçe • mirasçıların dava hakkı • sınırlı ayni hak • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • sigorta teminatı • dava ehliyeti • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • karşı dava

42
17. HD., E. 2018/3565 K. 2020/2535 T. 4.3.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • tapu iptali • cebri icra • cebri icra yetkisi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • iştirak nafakası

43
17. HD., E. 2018/3725 K. 2020/2536 T. 4.3.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • yargılama giderleri • borcun ödenmemesi • cebri icra ile satış • kredi sözleşmesi • tasarruf yetkisi • icra yoluyla satış • ipotek alacaklısı • cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • istinaf yolu • kısmi dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

44
17. HD., E. 2019/3892 K. 2020/2547 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • riziko • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • tazminat davası • meslekte kazanma gücü kaybı • gecikme faizi • poliçe • davanın kabulü

45
17. HD., E. 2019/1688 K. 2020/2549 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • beden gücü kaybı • kısmi ödeme • maddi zarar • manevi tazminat • poliçe

46
17. HD., E. 2019/5574 K. 2020/2550 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • yargılama giderleri • maluliyet raporu • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi zarar • manevi tazminat • poliçe • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

47
17. HD., E. 2019/4397 K. 2020/2551 T. 4.3.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminat davası • destekten yoksun kalma tazminatı

48
17. HD., E. 2018/3890 K. 2020/2566 T. 4.3.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • sigorta tazminatı • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • anonim şirket • manevi tazminat • zorunlu sigorta

49
17. HD., E. 2019/5440 K. 2020/2571 T. 4.3.2020 · Yargıtay

riziko • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • sigorta poliçesi • kira sözleşmesi • tazminat alacağı • tazminat davası • sorumluluk sigortaları • bilirkişi raporu • poliçe • davanın kabulü

50
17. HD., E. 2019/6590 K. 2020/2572 T. 4.3.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • maddi tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: