S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 63.406

2
17. HD., E. 2020/290 K. 2020/9076 T. 24.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • yeniden değerleme • poliçe • karşı dava • istinaf yolu

3
17. HD., E. 2020/288 K. 2020/9075 T. 24.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • yeniden değerleme • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava

4
17. HD., E. 2019/5652 K. 2020/8448 T. 15.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • cenaze masrafları • manevi tazminat

5
17. HD., E. 2019/6239 K. 2020/8492 T. 16.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • mükerrer ödeme • sebepsiz zenginleşme • sosyal güvenlik kurumu • bekletici mesele • bilirkişi raporu • tazminat davası

6
17. HD., E. 2019/4228 K. 2020/8500 T. 16.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

7
17. HD., E. 2019/5427 K. 2020/8561 T. 16.12.2020 · Yargıtay

munzam zarar • manevi tazminat • poliçe • hakem kurulu kararı • tahkim • tahkim davası

8
17. HD., E. 2019/5009 K. 2020/8572 T. 16.12.2020 · Yargıtay

sorumluluk sigortaları • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • davanın konusuz kalması • davanın kabulü

9
17. HD., E. 2019/6441 K. 2020/8576 T. 16.12.2020 · Yargıtay

sorumluluk sigortaları • yetki belgesi • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • mes’uliyet sigortası • poliçe • savunma hakkı

10
17. HD., E. 2020/155 K. 2020/8582 T. 16.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

11
17. HD., E. 2019/6472 K. 2020/8584 T. 16.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • gecikme faizi • ticari iş • yeniden değerleme • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • manevi tazminat • poliçe

12
17. HD., E. 2019/5454 K. 2020/8452 T. 16.12.2020 · Yargıtay

aciz hali • müteselsil sorumluluk • aciz halinde olma • organik bağ

13
17. HD., E. 2019/5455 K. 2020/8453 T. 16.12.2020 · Yargıtay

aciz hali • müteselsil sorumluluk • aciz halinde olma • cebri icra • cebri icra yetkisi • organik bağ

14
17. HD., E. 2019/185 K. 2020/8508 T. 16.12.2020 · Yargıtay

ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

15
17. HD., E. 2020/184 K. 2020/8510 T. 16.12.2020 · Yargıtay

sigorta bedeli • sigorta poliçesi • eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • tazminat davası • bilirkişi raporu • hasar bedeli • müşterek sigorta • poliçe

16
17. HD., E. 2020/121 K. 2020/8632 T. 17.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava

17
17. HD., E. 2019/5432 K. 2020/8657 T. 17.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

18
17. HD., E. 2019/5040 K. 2020/8658 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • maluliyet raporu • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • poliçe

19
17. HD., E. 2019/5693 K. 2020/8660 T. 17.12.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • yeniden yargılama • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • tazminat davası

20
17. HD., E. 2019/6602 K. 2020/8661 T. 17.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • maddi zarar • poliçe • davanın kabulü • karşı dava

21
17. HD., E. 2019/6635 K. 2020/8671 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • poliçe • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

22
17. HD., E. 2020/10789 K. 2020/8701 T. 17.12.2020 · Yargıtay

hakem kurulu kararı • tahkim

23
17. HD., E. 2019/6212 K. 2020/8988 T. 23.12.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • tazminat davası • destekten yoksun kalma tazminatı • zorunlu mali sorumluluk sigortası • mes’uliyet sigortası • davanın kabulü • poliçe

24
17. HD., E. 2019/4024 K. 2020/8832 T. 22.12.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • tapu sicili • davanın kabulü

25
17. HD., E. 2019/6640 K. 2020/8801 T. 21.12.2020 · Yargıtay

riziko • bedensel zarar • sigorta poliçesi • tazminat davası • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • işgöremezlik hali • mali mesuliyet poliçesi • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

26
17. HD., E. 2019/5351 K. 2020/8795 T. 21.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası • bilirkişi raporu

27
17. HD., E. 2020/174 K. 2020/8794 T. 21.12.2020 · Yargıtay

riziko • poliçe • istinaf yolu • karşı dava • tazminat davası

28
17. HD., E. 2019/2410 K. 2020/8792 T. 21.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

29
17. HD., E. 2020/10502 K. 2020/8789 T. 21.12.2020 · Yargıtay

ihtiyari mali mesuliyet sigortası • manevi tazminat • mes’uliyet sigortası • poliçe • tahkim davası • tahkim

30
17. HD., E. 2020/11959 K. 2020/8776 T. 21.12.2020 · Yargıtay

işgöremezlik hali • hakem kurulu kararı • tahkim davası • tahkim

31
17. HD., E. 2019/3428 K. 2020/8768 T. 21.12.2020 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • cebri icra • cebri icra yetkisi

32
17. HD., E. 2020/11165 K. 2020/8753 T. 21.12.2020 · Yargıtay

işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • karşı dava • tahkim davası • tahkim

33
17. HD., E. 2019/6647 K. 2020/8752 T. 21.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • gecikme faizi • tazminat davası • hasar bedeli • ticari defter • bilirkişi raporu • yetersiz bilirkişi raporu • davanın kabulü • poliçe

34
17. HD., E. 2019/6132 K. 2020/8742 T. 21.12.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü • temyiz kesinlik sınırı

35
17. HD., E. 2019/6347 K. 2020/7127 T. 17.11.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • işgöremezlik hali • kazanç kaybı • karşı dava • tahkim davası • tahkim • hakem kurulu kararı

36
17. HD., E. 2018/5700 K. 2020/7143 T. 17.11.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü

37
17. HD., E. 2019/2914 K. 2020/7220 T. 18.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • sigorta poliçesi • maktu vekalet ücreti • tazminat davası • davanın kabulü • manevi tazminat • poliçe

38
17. HD., E. 2019/598 K. 2020/7218 T. 18.11.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • sigorta sözleşmesi • hasar bedeli • bilirkişi raporu • kasko sigorta poliçesi • poliçe

39
17. HD., E. 2019/216 K. 2020/7217 T. 18.11.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • hasar bedeli • bilirkişi raporu • tazminat davası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

40
17. HD., E. 2019/327 K. 2020/7211 T. 18.11.2020 · Yargıtay

tazminattan indirim • yeniden yargılama • sigorta poliçesi • tazminat davası • tedavi masrafları • maddi zarar • poliçe • davanın kabulü

41
17. HD., E. 2019/3980 K. 2020/7355 T. 19.11.2020 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • davadan feragat • davanın konusuz kalması • hukuki yarar yokluğu

42
17. HD., E. 2019/1856 K. 2020/8208 T. 8.12.2020 · Yargıtay

sigortacının sorumluluğu • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • sorumluluk sigortaları • tehlike sorumluluğu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • karşı dava • tahkim • tahkim davası • poliçe • zorunlu sigorta

43
17. HD., E. 2019/3042 K. 2020/8232 T. 8.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • bekletici mesele • bilirkişi raporu • manevi tazminat • kusur tespiti talebi • davanın kabulü

44
17. HD., E. 2018/6159 K. 2020/7881 T. 1.12.2020 · Yargıtay

hisse devri • davanın kabulü

45
17. HD., E. 2018/6213 K. 2020/7882 T. 1.12.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

46
17. HD., E. 2019/3209 K. 2020/7894 T. 1.12.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • dava zamanaşımı • beden gücü kaybı • zamanaşımı defi • zamanaşımı süresinin başlangıcı • tazminat davası • maddi tazminat davası • maddi zarar • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

47
17. HD., E. 2019/2535 K. 2020/7895 T. 1.12.2020 · Yargıtay

maluliyet raporu • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • zıya • maddi zarar • istinaf yolu • karşı dava • tahkim davası • tahkim

48
17. HD., E. 2019/3215 K. 2020/7898 T. 1.12.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • maluliyet raporu • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

49
17. HD., E. 2019/2378 K. 2020/7903 T. 1.12.2020 · Yargıtay

maluliyet raporu • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • karşı dava • tahkim • tahkim davası • kusur tespiti talebi • bilirkişi kurulu

50
17. HD., E. 2019/6408 K. 2020/7911 T. 1.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • tazminat davası • kaza sigortası • yolcu taşıma • yolcu taşımacılığı • davanın kabulü • bilirkişi raporu • poliçe

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: