S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 57.964

1
17. HD., E. 2017/3085 K. 2018/3662 T. 2.4.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • tazminat davası • asli müdahil • cevap dilekçesi • davaya müdahale talebi • görevli mahkeme • kasko sigorta poliçesi • poliçe

2
17. HD., E. 2011/149 K. 2011/2354 T. 17.3.2011 · Yargıtay

satış bedeli • fatura • mülkiyet karinesi • davanın kabulü

3
17. HD., E. 2010/10261 K. 2011/2528 T. 22.3.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • kooperatif • davanın kabulü • istihkak iddiası • harç muafiyeti

4
17. HD., E. 2010/6656 K. 2011/2978 T. 1.4.2011 · Yargıtay

haksız rekabet • ticari iş • ticari işletme • görevsizlik kararı

5
17. HD., E. 2010/9429 K. 2011/2196 T. 14.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • muvazaalı işlem • muhtemel zarar • muvazaa iddiası • karşı dava • kötüniyet tazminatı

6
17. HD., E. 2019/3697 K. 2020/152 T. 28.1.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • bekletici mesele • bilirkişi raporu • manevi tazminat

7
17. HD., E. 2018/1409 K. 2020/144 T. 28.1.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • karşı dava • tahkim • tahkim davası

8
17. HD., E. 2018/4991 K. 2020/128 T. 28.1.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • kayyum • menfaat çatışması • dava ehliyeti • davanın kabulü • taraf sıfatı

9
17. HD., E. 2018/1855 K. 2020/97 T. 27.1.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminat davası • sorumluluk sigortaları • destekten yoksun kalma tazminatı • zorunlu mali sorumluluk sigortası • istinaf yolu • poliçe

10
17. HD., E. 2018/903 K. 2020/96 T. 27.1.2020 · Yargıtay

poliçe • karşı dava • tahkim • tahkim davası

11
17. HD., E. 2018/783 K. 2020/94 T. 27.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • davanın ıslahı • davanın kabulü • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

12
17. HD., E. 2018/892 K. 2020/91 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

13
17. HD., E. 2018/743 K. 2020/85 T. 27.1.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu

14
17. HD., E. 2018/3953 K. 2020/300 T. 30.1.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • cevap dilekçesi • poliçe • karşı dava • tahkim davası • tahkim • kusur tespiti talebi

15
17. HD., E. 2011/2288 K. 2011/2930 T. 31.3.2011 · Yargıtay

basit yargılama usulü • davanın kabulü • duruşmalara katılmama • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

16
17. HD., E. 2010/1508 K. 2011/2980 T. 1.4.2011 · Yargıtay

genel kurul kararı • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • iptidaî itiraz • kooperatif • görevsizlik kararı • ilk itirazlar • iş bölümü itirazı

17
17. HD., E. 2018/3136 K. 2020/296 T. 30.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

18
17. HD., E. 2018/6363 K. 2020/302 T. 30.1.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • poliçe • karşı dava • tahkim davası • tahkim

19
17. HD., E. 2011/11758 K. 2012/996 T. 2.2.2012 · Yargıtay

fatura • işletmenin devralınması • işyeri devri • ihtiyati tedbir kararı • ticari iş • ticari işletme • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
17. HD., E. 2011/13223 K. 2012/1131 T. 6.2.2012 · Yargıtay

fatura • davanın kabulü • istihkak iddiası

21
17. HD., E. 2011/12396 K. 2012/1238 T. 7.2.2012 · Yargıtay

hakimin reddi • istihkak iddiası

22
17. HD., E. 2011/9652 K. 2012/74 T. 17.1.2012 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • cebri icra • istihkak iddiası

23
17. HD., E. 2011/3884 K. 2012/182 T. 18.1.2012 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • cebri icra • basit yargılama usulü • davanın yenilenmesi • istihkak iddiası

24
17. HD., E. 2011/7264 K. 2012/189 T. 18.1.2012 · Yargıtay

ispat yükü • mülkiyet karinesi • zıya • davanın kabulü • duruşmalara katılmama • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

25
17. HD., E. 2011/8375 K. 2012/195 T. 18.1.2012 · Yargıtay

fatura • ispat yükü • kira sözleşmesi • organik bağ • duruşmalara katılmama • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • mülkiyet karinesi

26
17. HD., E. 2011/8824 K. 2012/200 T. 18.1.2012 · Yargıtay

fatura • davanın kabulü • duruşmalara katılmama • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • muvazaa iddiası • mülkiyet karinesi

27
17. HD., E. 2011/2883 K. 2012/387 T. 23.1.2012 · Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu • hasar bedeli • tazminat davası

28
17. HD., E. 2010/8905 K. 2012/386 T. 23.1.2012 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • zamanaşımı defi • hak ve nasafet ilkesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • poliçe • nesafet

29
17. HD., E. 2011/5741 K. 2012/385 T. 23.1.2012 · Yargıtay

satış bedeli • tazminat davası • bono • muvazaa iddiası • davanın kabulü

30
17. HD., E. 2011/5531 K. 2012/382 T. 23.1.2012 · Yargıtay

aciz belgesi • ödeme yeri • davanın kabulü

31
17. HD., E. 2011/13250 K. 2012/355 T. 23.1.2012 · Yargıtay

yargılama giderleri • eser sözleşmesi • hak düşürücü süre • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • davanın kabulü • duruşmalara katılmama • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • istihkak iddiası

32
17. HD., E. 2011/11085 K. 2012/346 T. 23.1.2012 · Yargıtay

fatura • ispat yükü • duruşmalara katılmama • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • mülkiyet karinesi

33
17. HD., E. 2011/10474 K. 2012/23 T. 16.1.2012 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti

34
17. HD., E. 2011/11559 K. 2012/821 T. 31.1.2012 · Yargıtay

gecikme tazminatı • fatura • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • esas ilişkin cevapların verilmesi • istihkak iddiası • kötüniyet tazminatı

35
17. HD., E. 2011/11615 K. 2012/827 T. 31.1.2012 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hukuki yarar yokluğu • istihkak iddiası

36
17. HD., E. 2011/6208 K. 2012/902 T. 1.2.2012 · Yargıtay

cebri icra • davanın kabulü

37
17. HD., E. 2011/12974 K. 2012/910 T. 1.2.2012 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • zorunlu dava arkadaşlığı • düzenlenme tarihi • iptal davası • bono • davanın kabulü

38
17. HD., E. 2011/272 K. 2012/939 T. 1.2.2012 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

39
17. HD., E. 2016/8627 K. 2019/465 T. 22.1.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • cebri icra • kamu borcu • cevap dilekçesi

40
17. HD., E. 2017/5180 K. 2019/472 T. 22.1.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • fatura • cebri icra • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü

41
17. HD., E. 2017/5506 K. 2019/474 T. 22.1.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • cebri icra

42
17. HD., E. 2016/2505 K. 2019/281 T. 16.1.2019 · Yargıtay

tazminat davası • anonim şirket • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • davanın kabulü

43
17. HD., E. 2012/6708 K. 2013/12068 T. 12.9.2013 · Yargıtay

fatura • muhtemel zarar • muvazaa iddiası • istihkak iddiası • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

44
17. HD., E. 2013/6619 K. 2013/12069 T. 12.9.2013 · Yargıtay

fatura • icranın geri bırakılması • bekletici mesele • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • mülkiyet karinesi

45
17. HD., E. 2012/6696 K. 2013/12070 T. 12.9.2013 · Yargıtay

icranın geri bırakılması • bekletici mesele • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
17. HD., E. 2012/16680 K. 2013/12071 T. 12.9.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • ticari defter • organik bağ • davanın kabulü • mülkiyet karinesi

47
17. HD., E. 2012/9039 K. 2013/12073 T. 12.9.2013 · Yargıtay

istirdat davası • işletmenin devralınması • işyeri devri • menfi tespit • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü • istihkak iddiası

48
17. HD., E. 2013/12397 K. 2013/12108 T. 12.9.2013 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hukuki koruma • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • manevi tazminat • ihtiyati tedbir kararına itiraz • ihtiyati tedbir talebi • istinaf yolu

49
17. HD., E. 2012/5609 K. 2013/12065 T. 12.9.2013 · Yargıtay

muvazaa iddiası • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • mülkiyet karinesi

50
17. HD., E. 2012/10078 K. 2013/12062 T. 12.9.2013 · Yargıtay

fatura • muvazaalı işlem • istihkak iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • muvazaa iddiası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: