S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 63.781

1
17. HD., E. 2020/1222 K. 2021/1003 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • bilirkişi raporu • tazminat davası • manevi tazminat • davanın kabulü • savunma hakkı

2
17. HD., E. 2020/1361 K. 2021/1005 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • tazminat davası • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

3
17. HD., E. 2020/1733 K. 2021/1009 T. 9.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • hasar bedeli • kazanç kaybı • manevi tazminat • davanın kabulü • poliçe • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

4
17. HD., E. 2020/1788 K. 2021/1010 T. 9.2.2021Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • eksik inceleme • faizin başlangıç tarihi • gecikme faizi • tazminat davası • kazanç kaybı • maddi tazminat davası • manevi tazminat • davanın kabulü • poliçe • maddi hata

5
17. HD., E. 2020/380 K. 2021/1038 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

6
17. HD., E. 2020/354 K. 2021/1039 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • asgari geçim indirimi • gecikme faizi • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

7
17. HD., E. 2020/752 K. 2021/1043 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • yeniden yargılama • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat alacağı • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • poliçe

8
17. HD., E. 2020/1077 K. 2021/1044 T. 9.2.2021Yargıtay

sürekli sakatlık • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • davanın açılmamış sayılması • derdestlik itirazı

9
17. HD., E. 2018/5698 K. 2021/952 T. 9.2.2021Yargıtay

aciz belgesi • eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • ticari defter • bilirkişi raporu • bono • cari hesap • dava şartlarının bulunmaması • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

10
17. HD., E. 2018/5909 K. 2021/953 T. 9.2.2021Yargıtay

satış bedeli • davanın kabulü • karşı dava

11
17. HD., E. 2019/3262 K. 2021/955 T. 9.2.2021Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • bilirkişi raporu • tazminat davası • kooperatif • manevi tazminat • poliçe • taraf sıfatı

12
17. HD., E. 2020/415 K. 2021/958 T. 9.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • sigorta bedeli • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

13
17. HD., E. 2020/1765 K. 2021/959 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat

14
17. HD., E. 2020/472 K. 2021/964 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası

15
17. HD., E. 2020/2040 K. 2021/965 T. 9.2.2021Yargıtay

maluliyet raporu • bedensel zarar • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • ön ödeme • davanın kabulü

16
17. HD., E. 2020/443 K. 2021/981 T. 9.2.2021Yargıtay

çifte sigorta • poliçede ödeme • eksik inceleme • sigorta sözleşmesi • sigorta poliçesi • acente • taahhütlü mektup • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • ticari defter • iadeli taahhütlü mektup • kasko sigorta poliçesi • poliçe • zeyilname

17
17. HD., E. 2020/324 K. 2021/984 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • tazminat davası • mükerrer ödeme • sebepsiz zenginleşme • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • bilirkişi raporu • kasko sigorta poliçesi • bilirkişi raporuna itiraz • davanın kabulü • manevi tazminat • poliçe • ölüm aylığı

18
17. HD., E. 2020/8393 K. 2021/986 T. 9.2.2021Yargıtay

yetkili mahkeme • tazminat davası • davanın konusuz kalması

19
17. HD., E. 2020/12545 K. 2021/987 T. 9.2.2021Yargıtay

tazminat davası • poliçe • davanın kabulü • karşı dava

20
17. HD., E. 2020/12539 K. 2021/988 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • yargılama giderleri • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • tazminat davası • davanın kabulü • poliçe • karşı dava

21
17. HD., E. 2020/1856 K. 2021/1012 T. 9.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • tazminat davası • davanın kabulü • usul ekonomisi ilkesi

22
17. HD., E. 2019/3018 K. 2021/1018 T. 9.2.2021Yargıtay

aciz belgesi • eksik inceleme • iptal davası • bilirkişi raporu • cebri icra yetkisi • cebri icra • ticari iş • ticari işletme • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

23
17. HD., E. 2019/1281 K. 2021/1020 T. 9.2.2021Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • yeniden yargılama • muvazaa iddiası • davanın yenilenmesi • hükmün iptali • hukuki dinlenilme hakkı • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

24
17. HD., E. 2019/1271 K. 2021/1021 T. 9.2.2021Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi raporu • bono • muvazaa iddiası

25
17. HD., E. 2019/1263 K. 2021/1022 T. 9.2.2021Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • tasarruf işlemi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • cebri icra • cebri icra yetkisi • ikrar

26
17. HD., E. 2019/449 K. 2021/1023 T. 9.2.2021Yargıtay

borcun ödenmemesi • satış bedeli • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü

27
17. HD., E. 2020/78 K. 2021/1024 T. 9.2.2021Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi zarar • manevi tazminat

28
17. HD., E. 2020/397 K. 2021/1025 T. 9.2.2021Yargıtay

beden gücü kaybı • maluliyet raporu • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • maddi ve manevi tazminat talebi

29
17. HD., E. 2020/12348 K. 2021/1026 T. 9.2.2021Yargıtay

bedensel zarar • bilirkişi raporu • karşı dava • tahkim • tahkim davası • tahkim yargılaması

30
17. HD., E. 2020/289 K. 2021/1027 T. 9.2.2021Yargıtay

yetkili mahkeme • destekten yoksun kalma tazminatı • dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • tazminattan indirim • tazminat davası • yeniden değerleme • bilirkişi raporu • ortak kusur • davanın kabulü

31
17. HD., E. 2019/5822 K. 2021/1029 T. 9.2.2021Yargıtay

prim farkı • prim ödeme borcu • prim ödenmesinden muaf sigorta • riziko • rizikonun gerçekleşmesi • sigorta dönemi • sigorta bedeli • sigorta primi • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • tazminat davası • prim ödemeden muaf sigorta • tazminattan indirim • hayat sigortası • bilirkişi raporu • sigorta sözleşmesi • kredi kuruluşu • poliçe

32
17. HD., E. 2019/5487 K. 2021/1035 T. 9.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • hak ve nasafet ilkesi • manevi tazminat • manevi zarar • nesafet • poliçe

33
17. HD., E. 2019/5378 K. 2021/1037 T. 9.2.2021Yargıtay

tazminat davası • anonim şirket • manevi tazminat • poliçe • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

34
17. HD., E. 2019/901 K. 2021/1036 T. 9.2.2021Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu

35
17. HD., E. 2019/3789 K. 2021/998 T. 9.2.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • eksik inceleme • sigorta poliçesi • poliçe • davanın kabulü • davanın açılmamış sayılması • görevli ve yetkili mahkeme • karşı dava • merci tayini • ön inceleme • ön sorun • tazminat davası

36
17. HD., E. 2019/5722 K. 2021/1051 T. 10.2.2021Yargıtay

aciz belgesi • zorunlu dava arkadaşlığı • eksik inceleme • seçimlik hak • iptal davası • cebri icra • cebri icra yetkisi • davanın kabulü • davanın ıslahı • taraf teşkili sağlanmaması

37
17. HD., E. 2019/2084 K. 2021/1053 T. 10.2.2021Yargıtay

cebri icra • cebri icra yetkisi • davanın kabulü

38
17. HD., E. 2019/2076 K. 2021/1054 T. 10.2.2021Yargıtay

usulüne uygun tebligat • tasarruf işlemi • cebri icra • cebri icra yetkisi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

39
17. HD., E. 2019/1427 K. 2021/1057 T. 10.2.2021Yargıtay

seçimlik hak • iptal davası • zorunlu dava arkadaşlığı • cebri icra • taraf teşkili sağlanmaması

40
17. HD., E. 2020/869 K. 2021/1111 T. 10.2.2021Yargıtay

sigorta ettiren lehine hak • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • sigorta teminatı • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilgilendirme yükümlülüğü • poliçe • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu

41
17. HD., E. 2020/11125 K. 2021/1113 T. 10.2.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat alacağı • tazminat davası • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü

42
17. HD., E. 2020/1283 K. 2021/1114 T. 10.2.2021Yargıtay

sigorta poliçesi • ispat yükü • kaza sigortası • poliçe • davanın kabulü

43
17. HD., E. 2020/4145 K. 2021/1115 T. 10.2.2021Yargıtay

bedensel zarar • maluliyet raporu • karşı dava • tahkim • tahkim davası

44
17. HD., E. 2020/1211 K. 2021/1116 T. 10.2.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • poliçe • kasko sigorta poliçesi

45
17. HD., E. 2020/10394 K. 2021/1117 T. 10.2.2021Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • yetki itirazı • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • gecikme faizi • riziko • sigorta poliçesi • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • poliçe • tazminat alacağı • tazminat davası • ticari iş • cevap dilekçesi

46
17. HD., E. 2020/1717 K. 2021/1118 T. 10.2.2021Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta poliçesi • sebepsiz zenginleşme • tazminat davası • bekletici mesele • bilirkişi raporu • maddi zarar • poliçe • manevi tazminat • iş kazası

47
17. HD., E. 2020/10865 K. 2021/1119 T. 10.2.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toptan satış • tazminat davası • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

48
17. HD., E. 2019/5691 K. 2021/1120 T. 10.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta poliçesi • sürekli sakatlık • tedavi masrafları • tazminat davası • bilirkişi raporu • işgöremezlik hali • maddi tazminat davası • mali mesuliyet poliçesi • manevi tazminat • mes’uliyet sigortası • poliçe

49
17. HD., E. 2020/10225 K. 2021/1126 T. 10.2.2021Yargıtay

bedensel zarar • hakem kurulu kararı • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tahkim • tahkim davası

50
17. HD., E. 2019/5694 K. 2021/1134 T. 10.2.2021Yargıtay

bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat talebi • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • zıya

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: