S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 63.410

1
17. HD., E. 2020/9788 K. 2021/3421 T. 5.4.2021Yargıtay

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • davadan feragat • feragat dilekçesi • ibraname ve feragatname • tahkim • tahkim davası

2
17. HD., E. 2020/8848 K. 2021/3248 T. 25.3.2021Yargıtay

yetkili mahkeme • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta poliçesi • tazminat alacağı • tazminat davası • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • yeniden değerleme • davanın kabulü • görevli ve yetkili mahkeme • istinaf yolu • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi • temyiz kesinlik sınırı • karşı dava

3
17. HD., E. 2020/1400 K. 2021/3249 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tedavi masrafları • sebepsiz zenginleşme • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe

4
17. HD., E. 2020/2024 K. 2021/3250 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • eksik inceleme • destekten yoksun kalma • kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • maddi tazminat davası • davanın kabulü • manevi tazminat • poliçe

5
17. HD., E. 2020/2431 K. 2021/3251 T. 25.3.2021Yargıtay

sigorta poliçesi • sigortalının ölümü • eksik araştırma ve inceleme • hayat sigortası • tazminat davası • kar payı • poliçe

6
17. HD., E. 2020/2530 K. 2021/3252 T. 25.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

7
17. HD., E. 2020/176 K. 2021/3257 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • sorumluluk sigortaları • poliçe • tahkim • tahkim davası

8
17. HD., E. 2020/5376 K. 2021/3261 T. 25.3.2021Yargıtay

tazminat davası • disiplin para cezası • hakem kurulu kararı • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava • tahkim

9
17. HD., E. 2020/13267 K. 2021/3265 T. 25.3.2021Yargıtay

poliçenin tanzim tarihi • riziko • sigorta poliçesi • sigorta primi • taahhütlü mektup • tazminat davası • zamanaşımı defi • acente • bilirkişi raporu • can sigortaları • ölüm rizikosu • poliçe

10
17. HD., E. 2020/1998 K. 2021/3266 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • yeniden yargılama • gecikme faizi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat

11
17. HD., E. 2021/2818 K. 2021/3267 T. 25.3.2021Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • davanın açılmamış sayılması • poliçe

12
17. HD., E. 2020/3068 K. 2021/3268 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • ihtiyari dava arkadaşlığı • usul ekonomisi ilkesi

13
17. HD., E. 2021/3766 K. 2021/3271 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • cenaze masrafları

14
17. HD., E. 2021/3654 K. 2021/3272 T. 25.3.2021Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • manevi tazminat • hakem kurulu kararı • tahkim • tahkim davası

15
17. HD., E. 2020/10536 K. 2021/3275 T. 25.3.2021Yargıtay

manevi tazminat • tahkim • tahkim davası • poliçe

16
17. HD., E. 2020/3093 K. 2021/3277 T. 25.3.2021Yargıtay

riziko • rizikonun gerçekleşmesi • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • tazminattan indirim • bilirkişi raporu • kasko sigorta poliçesi • maddi zarar • mal sigortaları • mal sigortası • cevap dilekçesi • poliçe

17
17. HD., E. 2020/2916 K. 2021/3278 T. 25.3.2021Yargıtay

aşkın zarar talebi • borçlunun temerrüdü • ispat yükü • munzam zarar • sigorta sözleşmesi • gecikme faizi • bilirkişi raporu • tazminat davası • kazanç kaybı • davanın kabulü

18
17. HD., E. 2020/3382 K. 2021/3279 T. 25.3.2021Yargıtay

tazminat alacağı • tazminat davası • haklı neden • maluliyet raporu • manevi tazminat • kesin süre

19
17. HD., E. 2020/12734 K. 2021/3281 T. 25.3.2021Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • karşı dava • tahkim • tahkim davası

20
17. HD., E. 2020/11750 K. 2021/3283 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • tahkim • tahkim davası

21
17. HD., E. 2020/11894 K. 2021/3284 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tahkim • tahkim davası

22
17. HD., E. 2020/11025 K. 2021/3285 T. 25.3.2021Yargıtay

birlikte vekalet • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tahkim davası • tahkim

23
17. HD., E. 2020/9268 K. 2021/3287 T. 25.3.2021Yargıtay

sigorta poliçesi • hasar bedeli • poliçe • disiplin para cezası • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • tahkim • tahkim yargılaması

24
17. HD., E. 2020/13091 K. 2021/3290 T. 25.3.2021Yargıtay

sigorta poliçesi • hasar bedeli • poliçe • disiplin para cezası • hukuki yarar yokluğu • tahkim • tahkim yargılaması

25
17. HD., E. 2020/913 K. 2021/3291 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • kusur sorumluluğu • sigortacının sorumluluğu • sorumluluk sigortaları • tehlike sorumluluğu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • ağır kusur • tazminat davası • manevi tazminat • mücbir sebep • zorunlu sigorta • poliçe

26
17. HD., E. 2020/11797 K. 2021/3292 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • manevi tazminat • tahkim • tahkim davası

27
17. HD., E. 2020/12159 K. 2021/3293 T. 25.3.2021Yargıtay

nispi vekalet ücreti • teknik faiz • bilirkişi raporu • tahkim • tahkim davası • cevap dilekçesi

28
17. HD., E. 2020/1402 K. 2021/3299 T. 25.3.2021Yargıtay

riziko • rizikonun gerçekleşmesi • sigorta bedeli • tazminat davası • sigorta sözleşmesi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • davanın kabulü

29
17. HD., E. 2020/2076 K. 2021/3300 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • fatura • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • kazanç kaybı • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • tazminat davası

30
17. HD., E. 2020/2063 K. 2021/3301 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • sorumluluk sigortaları • tehlike sorumluluğu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • iş kazası • istinaf yolu • karşı dava

31
17. HD., E. 2020/2417 K. 2021/3302 T. 25.3.2021Yargıtay

cayma hakkı • sigorta poliçesi • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

32
17. HD., E. 2020/2998 K. 2021/3304 T. 25.3.2021Yargıtay

hasar bedeli • manevi tazminat • tazminat davası • davanın kabulü

33
17. HD., E. 2020/3225 K. 2021/3305 T. 25.3.2021Yargıtay

tazminat davası • ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı • bilirkişi raporu • manevi tazminat • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

34
17. HD., E. 2020/3946 K. 2021/3306 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • davanın kabulü • müteselsil sorumluluk • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • usuli kazanılmış hak

35
17. HD., E. 2020/11082 K. 2021/3307 T. 25.3.2021Yargıtay

maktu vekalet ücreti • tahkim • tahkim davası • manevi tazminat

36
17. HD., E. 2021/3038 K. 2021/3312 T. 25.3.2021Yargıtay

sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • zorunlu taşımacılık mali mesuliyet sigortası • bilirkişi raporu • tazminat davası • işgöremezlik hali • kaza sigortası • mes’uliyet sigortası • yolcu taşıma • yolcu taşımacılığı • yolcunun ölümü • zıya • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

37
17. HD., E. 2021/3202 K. 2021/3314 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • rücu hakkı • tazminatın indirilmesi • destekten yoksun kalma tazminatı • bilirkişi raporu

38
17. HD., E. 2020/1378 K. 2021/3315 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • maluliyet raporu • mes’uliyet sigortası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • kesin süre • tahkim davası • tahkim

39
17. HD., E. 2020/2347 K. 2021/3316 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • temyiz kesinlik sınırı

40
17. HD., E. 2020/2572 K. 2021/3318 T. 25.3.2021Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

41
17. HD., E. 2020/3954 K. 2021/3320 T. 25.3.2021Yargıtay

tazminat davası • hasar bedeli • bilirkişi raporu • hukuki dinlenilme hakkı • maddi zarar • müktesep hak • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • poliçe • mes’uliyet sigortası

42
17. HD., E. 2020/7545 K. 2021/3321 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • manevi tazminat • manevi zarar • hakem kurulu kararı • tahkim

43
17. HD., E. 2020/9379 K. 2021/3324 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • karşı dava • tahkim • tahkim davası • destekten yoksun kalma tazminatı

44
17. HD., E. 2020/12616 K. 2021/3326 T. 25.3.2021Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • tedavi giderlerinin tahsili talebi • poliçe • tahkim davası • tahkim

45
17. HD., E. 2021/273 K. 2021/3327 T. 25.3.2021Yargıtay

fatura • tazminat davası • ticari defter • davanın kabulü • cari hesap

46
17. HD., E. 2021/87 K. 2021/3332 T. 25.3.2021Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı

47
17. HD., E. 2021/2397 K. 2021/3339 T. 25.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • hak düşürücü süre • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe

48
17. HD., E. 2020/4426 K. 2021/3202 T. 24.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • maluliyet raporu • gecikme faizi • bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tahkim • tahkim davası

49
17. HD., E. 2021/898 K. 2021/3209 T. 24.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • tahkim • tahkim davası

50
17. HD., E. 2021/2462 K. 2021/3210 T. 24.3.2021Yargıtay

yetkili mahkeme • manevi tazminat • görevli ve yetkili mahkeme • tahkim • tahkim davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: