S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 60.561

1
17. HD., E. 2018/3317 K. 2019/12165 T. 18.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • poliçe

2
17. HD., E. 2017/2307 K. 2019/11858 T. 11.12.2019 · Yargıtay

hayat sigortası • tazminat davası • dava şartlarının bulunmaması • kısmi dava

3
17. HD., E. 2018/490 K. 2019/11751 T. 10.12.2019 · Yargıtay

tazminat davası • istinaf yolu

4
17. HD., E. 2018/2521 K. 2019/12433 T. 24.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • usulüne uygun tebligat • tazminat davası • hakem kurulu kararı • istinaf yolu • karşı dava • tahkim

5
17. HD., E. 2018/1031 K. 2019/12455 T. 24.12.2019 · Yargıtay

tazminat alacağı • tazminat davası • manevi tazminat • bilirkişi raporu • yeniden değerleme

6
17. HD., E. 2017/4665 K. 2019/12454 T. 24.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • müteselsil sorumluluk • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

7
17. HD., E. 2018/1185 K. 2019/12452 T. 24.12.2019 · Yargıtay

fatura • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • zorunlu sigorta

8
17. HD., E. 2018/606 K. 2019/12446 T. 24.12.2019 · Yargıtay

riziko • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • sigorta poliçesi • tazminat alacağı • tazminat davası • gecikme faizi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • poliçe

9
17. HD., E. 2018/3341 K. 2019/12445 T. 24.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • davanın kabulü • karşı dava • tahkim • tahkim davası

10
17. HD., E. 2018/3297 K. 2019/12444 T. 24.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • bilirkişi raporu • tazminat davası • kısmi ödeme • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

11
17. HD., E. 2018/1038 K. 2019/12443 T. 24.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • tazminat davası • kasko sigorta poliçesi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • dava şartı yokluğu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

12
17. HD., E. 2017/5117 K. 2019/12442 T. 24.12.2019 · Yargıtay

tazminat davası • tüketici kredisi • hayat sigortası • aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • davanın kabulü • poliçe

13
17. HD., E. 2018/4656 K. 2019/12436 T. 24.12.2019 · Yargıtay

maluliyet raporu • usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • munzam zarar • tazminat davası • davanın kabulü • duruşmalara katılmama • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı

14
17. HD., E. 2018/2759 K. 2019/12435 T. 24.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • destekten yoksun kalma • kusur sorumluluğu • sorumluluk sigortaları • sigorta poliçesi • tehlike sorumluluğu • destekten yoksun kalma tazminatı • zorunlu mali sorumluluk sigortası • yansıma yoluyla zarar • ağır kusur • bilirkişi raporu • tazminat davası • yeniden değerleme • mücbir sebep • poliçe • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu

15
17. HD., E. 2018/587 K. 2019/12536 T. 26.12.2019 · Yargıtay

sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sürekli sakatlık • kaza sigortası • can sigortaları • poliçe • yolcu taşıma • yolcu taşımacılığı • karşı dava • tahkim • tahkim davası

16
17. HD., E. 2018/2320 K. 2019/12542 T. 26.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • bedensel zarar • destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü

17
17. HD., E. 2018/2251 K. 2019/12543 T. 26.12.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • zamanaşımı defi • tazminat davası • uygun illiyet bağı • bekletici mesele • bilirkişi raporu • iflâs idaresi • usuli kazanılmış hak • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • müflis • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

18
17. HD., E. 2018/2079 K. 2019/12548 T. 26.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • tazminat davası • yeniden değerleme • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

19
17. HD., E. 2019/5125 K. 2019/12583 T. 30.12.2019 · Yargıtay

riziko • rizikonun gerçekleşmesi • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • sigortacının sorumluluğu • sigortalının ölümü • sigorta sözleşmesi • tazminattan indirim • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • poliçe

20
17. HD., E. 2018/1648 K. 2019/12546 T. 26.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın kabulü • poliçe • karşı dava

21
17. HD., E. 2018/727 K. 2019/12519 T. 25.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • sigorta ettiren lehine hak • sigorta poliçesi • sigorta teminatı • sigortacının sorumluluğu • genel işlem koşulları • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • poliçe • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

22
17. HD., E. 2018/2360 K. 2019/12493 T. 25.12.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • manevi tazminat • bilirkişi raporu • davanın kabulü

23
17. HD., E. 2018/2440 K. 2019/12491 T. 25.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • yeniden değerleme • manevi tazminat • manevi zarar • istinaf yolu • karşı dava

24
17. HD., E. 2019/2123 K. 2019/12490 T. 25.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • iskonto • bilirkişi raporu • tazminat davası • teknik faiz • usuli kazanılmış hak • kısmi ödeme • manevi tazminat • poliçe

25
17. HD., E. 2018/1991 K. 2019/12489 T. 25.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

26
17. HD., E. 2019/3729 K. 2019/12488 T. 25.12.2019 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • kanuni faiz • maddi tazminat davası • manevi tazminat • tazminat davası

27
17. HD., E. 2018/2791 K. 2019/12558 T. 26.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • karşı dava • tahkim

28
17. HD., E. 2018/2766 K. 2019/12561 T. 26.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • istinaf yolu • karşı dava

29
17. HD., E. 2018/3027 K. 2019/12550 T. 26.12.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü

30
17. HD., E. 2018/2437 K. 2019/12557 T. 26.12.2019 · Yargıtay

tazminat davası • kazanç kaybı • manevi tazminat • poliçe • karşı dava

31
17. HD., E. 2018/1982 K. 2019/12559 T. 26.12.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi zarar • manevi tazminat

32
17. HD., E. 2017/1836 K. 2019/12560 T. 26.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • sigorta poliçesi • sorumluluk sigortaları • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tazminat davası • bilirkişi raporu • zorunlu sigorta • manevi tazminat • poliçe

33
17. HD., E. 2018/2644 K. 2019/12562 T. 26.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik araştırma ve inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • sorumluluk sigortaları • tazminattan indirim • zorunlu mali sorumluluk sigortası • yeniden değerleme • zıya • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • istinaf yolu • karşı dava

34
17. HD., E. 2018/1969 K. 2019/12564 T. 26.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • maddi hata

35
17. HD., E. 2018/2705 K. 2019/12575 T. 26.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • yeniden değerleme • limited şirket • maddi tazminat davası • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava

36
17. HD., E. 2018/2937 K. 2019/12574 T. 26.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

37
17. HD., E. 2018/3096 K. 2019/12569 T. 26.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

38
17. HD., E. 2018/2966 K. 2019/12568 T. 26.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

39
17. HD., E. 2017/4488 K. 2019/12486 T. 25.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • zorunlu dava arkadaşlığı • destekten yoksun kalma tazminatı • nispi vekalet ücreti • gecikme faizi • tazminat davası • ibraname ve feragatname • ihtiyari dava arkadaşlığı • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • usul ekonomisi ilkesi

40
17. HD., E. 2018/674 K. 2019/12482 T. 25.12.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • hisse devri • icra takibinin kesinleşmesi • kesin aciz vesikası • bekletici mesele • bono • cebri icra • muvazaa iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
17. HD., E. 2018/215 K. 2019/12480 T. 25.12.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • eksik inceleme • iptal davası • cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü

42
17. HD., E. 2018/3105 K. 2019/12464 T. 25.12.2019 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • cebri icra • ciro • cebri icra yetkisi • davadan feragat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

43
17. HD., E. 2018/3394 K. 2019/12463 T. 25.12.2019 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • cebri icra • cebri icra yetkisi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı • adil yargılanma hakkı

44
17. HD., E. 2018/2267 K. 2019/12580 T. 30.12.2019 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat

45
17. HD., E. 2017/5221 K. 2019/12596 T. 30.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • tazminat davası • aktif malvarlığı • borca batık • manevi tazminat • savunma hakkı

46
17. HD., E. 2018/3363 K. 2019/12595 T. 30.12.2019 · Yargıtay

manevi tazminat • poliçe • tazminat davası

47
17. HD., E. 2017/5572 K. 2019/12591 T. 30.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • dava zamanaşımı • eksik inceleme • zamanaşımı defi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • temyiz kesinlik sınırı

48
17. HD., E. 2016/12660 K. 2019/12590 T. 30.12.2019 · Yargıtay

riziko • eksik sigorta • sigorta poliçesi • sigorta teminatı • eksik inceleme • hasar bedeli • zeyilname • müşterek sigorta • tahkim • tahkim davası • poliçe

49
17. HD., E. 2018/4044 K. 2019/12589 T. 30.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eser sözleşmesi • fatura • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat

50
17. HD., E. 2018/6092 K. 2019/12587 T. 30.12.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • fatura • kira sözleşmesi • mükerrer ödeme • cari hesap • kira bedeli • manevi tazminat • tazminat davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: