S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 42.361

1
18. HD., E. 2014/21997 K. 2015/4547 T. 30.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

3
18. HD., E. 2014/15239 K. 2014/13467 T. 29.9.2014Yargıtay

genel kurul toplantısının iptali • yönetim kurulu • yönetim kurulu karar defteri • bilirkişi incelemesi • dernek genel kurul

5
18. HD., E. 2014/17145 K. 2015/4388 T. 26.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

6
18. HD., E. 2015/2703 K. 2015/3924 T. 19.3.2015Yargıtay

nüfus kaydının düzeltilmesi • görevsizlik kararı

7
18. HD., E. 2015/3333 K. 2015/3916 T. 19.3.2015Yargıtay

adın değiştirilmesi • anne ve baba adının düzeltilmesi • babalığın tespiti istemi • davanın kabulü

9
18. HD., E. 2015/3833 K. 2015/3911 T. 19.3.2015Yargıtay

dna incelemesi yapılması • davanın kabulü

10
18. HD., E. 2014/16488 K. 2015/4374 T. 26.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu • irtifak hakkı bedeli • irtifak hakkı tesisi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: