S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.547

1
18. HD., E. 2009/9647 K. 2009/12436 T. 22.12.2009 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
18. HD., E. 2014/21101 K. 2015/10088 T. 11.6.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • elektronik ortam • haklı neden

3
18. HD., E. 2006/7235 K. 2006/8760 T. 06.11.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
18. HD., E. 2006/7865 K. 2006/7536 T. 09.10.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
18. HD., E. 2014/2083 K. 2015/11082 T. 24.06.2015 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

13
18. HD., E. 2014/11896 K. 2015/692 T. 19.01.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • elektronik ortam • satış bedeli

14
15
18. HD., E. 2014/21394 K. 2015/89 T. 12.01.2015 · Yargıtay

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yargılama giderleri

20
18. HD., E. 2014/12713 K. 2015/1065 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yargılama giderleri

21
18. HD., E. 2014/13913 K. 2015/1062 T. 02.02.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu

22
18. HD., E. 2014/22011 K. 2015/1072 T. 02.02.2015 · Yargıtay

anonim şirket • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • ortaklık payı

23
18. HD., E. 2014/11987 K. 2015/1061 T. 02.02.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kanuni faiz • müteselsilen kefil • yargılama giderleri

24
18. HD., E. 2014/13993 K. 2015/1063 T. 02.02.2015 · Yargıtay

davacı sıfatı • kanuni faiz • müteselsilen kefil

25
18. HD., E. 2014/22045 K. 2015/1119 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • gecikme tazminatı

26
18. HD., E. 2014/13912 K. 2015/1068 T. 02.02.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yargılama giderleri

27
18. HD., E. 2014/12747 K. 2015/1071 T. 02.02.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • mal ortaklığı

28
18. HD., E. 2014/13057 K. 2015/1075 T. 02.02.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • tazminat davası

29
18. HD., E. 2014/14816 K. 2015/1160 T. 2.2.2015 · Yargıtay

ayıp ihbarı • eksik inceleme • elektronik ortam • satış bedeli

30
18. HD., E. 2014/12837 K. 2015/1208 T. 2.2.2015 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • davanın kabulü

31
18. HD., E. 2014/22034 K. 2015/1214 T. 2.2.2015 · Yargıtay

eski hale iade talebi

32
18. HD., E. 2014/21472 K. 2015/1220 T. 2.2.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • maktu vekalet ücreti

33
18. HD., E. 2014/21856 K. 2015/1124 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • yargılama giderleri • yeniden yargılama

34
18. HD., E. 2014/11971 K. 2015/1157 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • görevsizlik kararı

35
18. HD., E. 2014/12662 K. 2015/1150 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • kamulaştırma bedelinin tescili • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

36
18. HD., E. 2014/21916 K. 2015/1111 T. 2.2.2015 · Yargıtay

temyizden feragat • yeniden yargılama • davanın kabulü

37
18. HD., E. 2014/13986 K. 2015/1184 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

38
18. HD., E. 2014/22030 K. 2015/1123 T. 2.2.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

39
18. HD., E. 2014/12248 K. 2015/1176 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kamulaştırma bedelinin tespiti

40
18. HD., E. 2014/21587 K. 2015/1232 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama

41
18. HD., E. 2014/20981 K. 2015/1231 T. 2.2.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü

42
18. HD., E. 2014/12799 K. 2015/1202 T. 2.2.2015 · Yargıtay

haklı neden • davanın kabulü

43
18. HD., E. 2014/22582 K. 2015/1195 T. 2.2.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • taşınmaz malın idare adına tescili • tavzih talebi • tavzih dilekçesi • davanın kabulü

44
18. HD., E. 2014/12699 K. 2015/1207 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

45
18. HD., E. 2014/21971 K. 2015/1098 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • maktu vekalet ücreti • temyizden feragat

46
18. HD., E. 2014/14526 K. 2015/1230 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

47
18. HD., E. 2014/19260 K. 2015/1239 T. 2.2.2015 · Yargıtay

ortaklık payı • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • davanın kabulü

48
18. HD., E. 2014/21185 K. 2015/1064 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yargılama giderleri • yeniden yargılama

49
18. HD., E. 2015/9391 K. 2015/10219 T. 15.6.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tescili • yeniden yargılama

50
18. HD., E. 2015/9011 K. 2015/10220 T. 15.6.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • ortaklık payı

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.