S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 42.394

1
18. HD., E. 2013/17886 K. 2014/2644 T. 18.2.2014 · Yargıtay

eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • mal ortaklığı • davanın kabulü • payların denkleştirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
18. HD., E. 2013/18406 K. 2014/2772 T. 20.2.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • bekletici mesele

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
18. HD., E. 2015/8761 K. 2015/9402 T. 4.6.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi kurulu

4
18. HD., E. 2014/21559 K. 2015/35 T. 12.1.2015 · Yargıtay

davanın kabulü

5
18. HD., E. 2016/2467 K. 2016/2056 T. 9.2.2016 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
18. HD., E. 2015/16353 K. 2015/15394 T. 27.10.2015 · Yargıtay

davanın ıslahı • davanın kabulü

13
18. HD., E. 2013/19627 K. 2014/7640 T. 24.4.2014 · Yargıtay

davanın kabulü

14
18. HD., E. 2014/4066 K. 2014/7714 T. 28.4.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • müdahalenin men'i

15
18. HD., E. 2014/5315 K. 2014/7774 T. 28.4.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

16
18. HD., E. 2014/2304 K. 2014/7175 T. 17.4.2014 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti

17
18. HD., E. 2014/1072 K. 2014/7273 T. 21.4.2014 · Yargıtay

anonim şirket • kamulaştırma bedelinin tespiti • taşınmaz malın idare adına tescili

18
18. HD., E. 2014/5659 K. 2014/7262 T. 21.4.2014 · Yargıtay

yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu toplantısı • yönetim kurulu üyesi • müteselsil sorumluluk • davanın kabulü • fatura

19
18. HD., E. 2013/20380 K. 2014/7213 T. 17.4.2014 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı

20
18. HD., E. 2013/17138 K. 2014/7599 T. 22.4.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma • taşınmaz malın idare adına tescili

21
22
18. HD., E. 2014/1626 K. 2014/7052 T. 15.4.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • cevap dilekçesi • dava ekonomisi • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

23
18. HD., E. 2013/16533 K. 2014/2703 T. 18.2.2014 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • davaya müdahale talebi • ecrimisil talebi

24
25
18. HD., E. 2013/13330 K. 2014/2564 T. 18.2.2014 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti

35
18. HD., E. 2015/22872 K. 2017/10025 T. 19.1.2017 · Yargıtay

vakıf senedi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
18. HD., E. 2007/1087 K. 2007/2994 T. 02.04.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
18. HD., E. 2011/11847 K. 2012/1818 T. 23.02.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • kanun yararına temyiz

47
18. HD., E. 2006/6737 K. 2006/7723 T. 12.10.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
18. HD., E. 2007/541 K. 2007/2444 T. 19.03.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.