S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 43.665

10
18. HD., E. 2015/22872 K. 2017/10025 T. 19.1.2017 · Yargıtay

vakıf senedi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
18. HD., E. 2007/1087 K. 2007/2994 T. 02.04.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
18. HD., E. 2011/11674 K. 2012/1107 T. 07.02.2012 · Yargıtay

görevsizlik kararı • karşı dava

18
18. HD., E. 2011/10747 K. 2012/2292 T. 06.03.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • kanun yararına temyiz

19
18. HD., E. 2014/8465 K. 2014/15858 T. 10.11.2014 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama

20
18. HD., E. 2014/8463 K. 2014/15859 T. 10.11.2014 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama

26
18. HD., E. 2014/8 K. 2014/8325 T. 6.5.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • taşınmaz malın idare adına tescili • adli tatil • davanın kabulü

27
18. HD., E. 2014/21920 K. 2015/1092 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • maddi hata • temyizden feragat • yeniden yargılama

28
18. HD., E. 2014/21967 K. 2015/1103 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • temyizden feragat • yeniden yargılama

29
18. HD., E. 2014/21968 K. 2015/1112 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • maktu vekalet ücreti • temyizden feragat

30
18. HD., E. 2014/21936 K. 2015/1114 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • temyizden feragat • yeniden yargılama

31
18. HD., E. 2014/21931 K. 2015/1115 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • temyizden feragat • yeniden yargılama

32
18. HD., E. 2014/21954 K. 2015/1116 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • maddi hata • temyizden feragat • yeniden yargılama

33
18. HD., E. 2014/21270 K. 2015/1125 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tescili • kamulaştırma bedelinin tespiti

34
18. HD., E. 2014/18327 K. 2015/1131 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tescili • kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama

35
18. HD., E. 2014/12782 K. 2015/1151 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tescili • kamulaştırma bedelinin tespiti

36
18. HD., E. 2014/12080 K. 2015/1158 T. 2.2.2015 · Yargıtay

hukuki dinlenilme hakkı • ihtiyati haciz • savunma hakkı

37
18. HD., E. 2014/12743 K. 2015/1165 T. 2.2.2015 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • hukuki dinlenilme hakkı • ihtiyati haciz • savunma hakkı • yetki belgesi

38
18. HD., E. 2014/12319 K. 2015/1172 T. 2.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

39
18. HD., E. 2014/12411 K. 2015/1179 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

40
18. HD., E. 2014/22613 K. 2015/1198 T. 2.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tescili • kamulaştırma bedelinin tespiti • taşınmaz malın idare adına tescili • yeniden yargılama

41
18. HD., E. 2014/14544 K. 2015/4142 T. 25.03.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti

43
18. HD., E. 2015/16877 K. 2015/15104 T. 22.10.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

44
18. HD., E. 2015/16353 K. 2015/15394 T. 27.10.2015 · Yargıtay

davanın ıslahı • davanın kabulü

47
18. HD., E. 2007/1082 K. 2007/2415 T. 19.03.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
18. HD., E. 2007/8863 K. 2007/9470 T. 08.11.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.