S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 42.421

1
18. HD., E. 2014/10507 K. 2014/10366 T. 12.6.2014Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • taşınmaz malın idare adına tescili • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
18. HD., E. 2014/12536 K. 2014/14977 T. 27.10.2014Yargıtay

davanın kabulü • kayyım atanması

3
18. HD., E. 2014/7792 K. 2014/13248 T. 25.9.2014Yargıtay

eksik inceleme • akıl hastalığı • akıl hastalığı nedeniyle vasi tayini istemi • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • resmi sağlık kurulu raporu • vasi atama • vasi tayin talebi

4
18. HD., E. 2014/14709 K. 2014/13525 T. 29.9.2014Yargıtay

eksik inceleme • akıl hastalığı • kötü yaşama tarzı • malvarlığını kötü yönetimi sebebiyle vesayet altına alınma talebi • vasi atama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
18. HD., E. 2014/13237 K. 2014/13229 T. 25.9.2014Yargıtay

görevsizlik kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
18. HD., E. 2014/10162 K. 2014/13242 T. 25.9.2014Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atma • kamulaştırma

8
18. HD., E. 2014/795 K. 2014/7330 T. 21.4.2014Yargıtay

taşınmaz malın idare adına tescili • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
18. HD., E. 2014/15239 K. 2014/13467 T. 29.9.2014Yargıtay

genel kurul toplantısının iptali • yönetim kurulu • yönetim kurulu karar defteri • bilirkişi incelemesi • dernek genel kurul

10
18. HD., E. 2014/18328 K. 2014/17720 T. 8.12.2014Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • taşınmaz malın idare adına tescili • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

11
18. HD., E. 2014/12275 K. 2014/13238 T. 25.9.2014Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • taşınmaz malın idare adına tescili • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
18. HD., E. 2014/7795 K. 2014/13249 T. 25.9.2014Yargıtay

kısıtlama kararı • numune • vasi atama • vasi tayin talebi • davanın kabulü

13
18. HD., E. 2014/16170 K. 2014/15509 T. 4.11.2014Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • taşınmaz malın idare adına tescili • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
18. HD., E. 2014/16651 K. 2014/15614 T. 6.11.2014Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • taşınmaz malın idare adına tescili • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
18. HD., E. 2014/16488 K. 2015/4374 T. 26.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu • irtifak hakkı bedeli • irtifak hakkı tesisi

16
18. HD., E. 2014/14544 K. 2015/4142 T. 23.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

18
18. HD., E. 2015/3333 K. 2015/3916 T. 19.3.2015Yargıtay

adın değiştirilmesi • anne ve baba adının düzeltilmesi • babalığın tespiti istemi • davanın kabulü

19
18. HD., E. 2015/3833 K. 2015/3911 T. 19.3.2015Yargıtay

dna incelemesi yapılması • davanın kabulü

20
18. HD., E. 2015/2703 K. 2015/3924 T. 19.3.2015Yargıtay

nüfus kaydının düzeltilmesi • görevsizlik kararı

21
18. HD., E. 2014/16196 K. 2015/3636 T. 16.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • kesin süre

22
18. HD., E. 2015/127 K. 2015/3476 T. 16.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • daimi irtifak hakkı tesisi • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • irtifak hakkı tesisi • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

23
18. HD., E. 2014/16733 K. 2015/4736 T. 31.3.2015Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • toptan satış • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

24
18. HD., E. 2014/16728 K. 2015/4746 T. 31.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • toptan satış • kamulaştırma • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

25
18. HD., E. 2014/16721 K. 2015/4742 T. 31.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • toptan satış • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
18. HD., E. 2014/17145 K. 2015/4388 T. 26.3.2015Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

27
18. HD., E. 2015/1550 K. 2015/4182 T. 23.3.2015Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

31
18. HD., E. 2013/18406 K. 2014/2772 T. 20.2.2014Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tescili • bekletici mesele

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
18. HD., E. 2013/17886 K. 2014/2644 T. 18.2.2014Yargıtay

eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • mal ortaklığı • davanın kabulü • payların denkleştirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
18. HD., E. 2015/8761 K. 2015/9402 T. 4.6.2015Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi kurulu

34
35
18. HD., E. 2016/1906 K. 2016/2071 T. 9.2.2016Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
18. HD., E. 2015/16353 K. 2015/15394 T. 27.10.2015Yargıtay

davanın ıslahı • davanın kabulü

42
18. HD., E. 2014/4066 K. 2014/7714 T. 28.4.2014Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • müdahalenin men'i

43
18. HD., E. 2014/5315 K. 2014/7774 T. 28.4.2014Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

44
18. HD., E. 2013/17664 K. 2014/7068 T. 15.4.2014Yargıtay

davanın kabulü • kapıcılık hizmeti

45
18. HD., E. 2013/16533 K. 2014/2703 T. 18.2.2014Yargıtay

davanın konusuz kalması • davaya müdahale talebi • ecrimisil talebi

47
18. HD., E. 2013/15530 K. 2014/509 T. 16.1.2014Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme

49
18. HD., E. 2014/2304 K. 2014/7175 T. 17.4.2014Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti

50
18. HD., E. 2013/17138 K. 2014/7599 T. 22.4.2014Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma • taşınmaz malın idare adına tescili

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: