S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 48.364

1
19. HD., E. 2012/13298 K. 2013/2529 T. 11.2.2013

ayıplı iş • ayıplı mal • fatura • gizli ayıp • davacı sıfatı • davanın kabulü • bilirkişi raporu • aktif dava ehliyeti

2
19. HD., E. 2012/13334 K. 2013/2531 T. 11.2.2013

ihbar yükümlülüğü • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü

3
19. HD., E. 2012/13363 K. 2013/2533 T. 11.2.2013

yemin delili • el yazısı • menfi tespit • teminat senedi • kısmi ödeme • bono • kesin süre • kötüniyet tazminatı • tespit davası

4
19. HD., E. 2012/13393 K. 2013/2535 T. 11.2.2013

yetki itirazı • fatura • keşideci • bilirkişi raporu • ciro • ciranta • müracaat hakkı

5
19. HD., E. 2012/13396 K. 2013/2537 T. 11.2.2013

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • taşınır rehni • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • borcun muaccel olması • gecikme faizi • bilirkişi raporu • kısmi ödeme • davanın kabulü • poliçe

6
19. HD., E. 2012/7752 K. 2013/2329 T. 7.2.2013

ayıplı mal • bilirkişi raporu • davanın kabulü

7
19. HD., E. 2012/15341 K. 2013/2303 T. 6.2.2013

fatura • ticari defter • yeminli mali müşavir

8
19. HD., E. 2012/15783 K. 2013/2436 T. 7.2.2013

menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • davanın kabulü • ciro • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

9
19. HD., E. 2012/16178 K. 2013/2405 T. 7.2.2013

sigorta primi • davanın geri alınması

10
19. HD., E. 2012/16081 K. 2013/2400 T. 7.2.2013

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • fatura • ispat hakkı • kötüniyet tazminatı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: