S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 57.341

2
19. HD., E. 2018/3406 K. 2018/5277 T. 25.10.2018 · Yargıtay

davadan feragat • karşı dava

3
19. HD., E. 2017/2337 K. 2018/5353 T. 31.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • davanın kabulü • karşı dava

4
19. HD., E. 2018/2052 K. 2018/5320 T. 30.10.2018 · Yargıtay

direnme kararı • kesin yetki kuralı • karşı dava • yetkisizlik kararı • yetkili mahkeme

5
19. HD., E. 2017/1106 K. 2018/5082 T. 18.10.2018 · Yargıtay

ticari defter • menfi tespit • el yazısı • davanın kabulü • tespit davası

6
19. HD., E. 2016/19465 K. 2018/4934 T. 15.10.2018 · Yargıtay

birden fazla avukata vekalet verilmesi

7
19. HD., E. 2016/19593 K. 2018/4981 T. 16.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • borcun ödenmemesi • müteselsilen kefil

8
19. HD., E. 2017/3829 K. 2018/4990 T. 16.10.2018 · Yargıtay

menfi tespit • kesin süre • tespit davası

9
19. HD., E. 2017/3843 K. 2018/4992 T. 16.10.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil

10
19. HD., E. 2017/1265 K. 2018/4994 T. 16.10.2018 · Yargıtay

ciranta • ciro zinciri • çek iptali • yetkili hamil • menfi tespit • keşideci • davanın kabulü • tespit davası • yargılama giderleri

11
19. HD., E. 2018/2847 K. 2018/5068 T. 18.10.2018 · Yargıtay

menfi tespit • karşı dava • tespit davası

12
19. HD., E. 2016/17841 K. 2018/5073 T. 18.10.2018 · Yargıtay

bono • menfi tespit • davacı sıfatı • tespit davası • kambiyo senetleri

13
19. HD., E. 2017/3649 K. 2018/5078 T. 18.10.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • yargılama giderleri

14
19. HD., E. 2018/404 K. 2018/5083 T. 18.10.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

15
19. HD., E. 2018/3404 K. 2018/5097 T. 18.10.2018 · Yargıtay

menfi tespit • istinaf yolu • karşı dava • tespit davası

16
18
19. HD., E. 2018/3320 K. 2018/5102 T. 18.10.2018 · Yargıtay

ön inceleme • usulsüz tebligat

19
19. HD., E. 2018/3306 K. 2018/5107 T. 18.10.2018 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava • ihtiyati haciz

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
19. HD., E. 2016/19630 K. 2018/4775 T. 3.10.2018 · Yargıtay

ticari defter • borca batık • bilirkişi kurulu • şans oyunları • yazılı delille ispat • yetersiz bilirkişi raporu

22
19. HD., E. 2016/19649 K. 2018/4777 T. 3.10.2018 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • tazminat davası

23
19. HD., E. 2017/3741 K. 2018/4746 T. 3.10.2018 · Yargıtay

ticari defter • davanın kabulü • fatura

24
19. HD., E. 2016/19315 K. 2018/4750 T. 3.10.2018 · Yargıtay

cebri icra • ciro • ödemeden men • tespit davası • menfi tespit • karşılıksız çek keşide etmek • keşideci

25
19. HD., E. 2018/3032 K. 2018/4705 T. 3.10.2018 · Yargıtay

menfi tespit • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

26
19. HD., E. 2018/2992 K. 2018/4706 T. 3.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • menfi tespit • davanın kabulü • karşı dava

27
19. HD., E. 2016/19586 K. 2018/4711 T. 3.10.2018 · Yargıtay

menfi tespit • tespit davası • yazılı delille ispat • yemin delili

28
19. HD., E. 2017/3647 K. 2018/4720 T. 3.10.2018 · Yargıtay

kısmi ödeme • fatura • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

29
19. HD., E. 2017/1889 K. 2018/4728 T. 3.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • davanın kabulü • karşı dava

30
19. HD., E. 2017/1915 K. 2018/4729 T. 3.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • karşı dava

31
19. HD., E. 2017/1873 K. 2018/4730 T. 3.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • karşı dava

32
19. HD., E. 2016/20100 K. 2018/4745 T. 3.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • teminat senedi • davanın kabulü • reeskont-avans faizi

33
19. HD., E. 2017/3589 K. 2018/4819 T. 4.10.2018 · Yargıtay

ciro • menfi tespit • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

34
19. HD., E. 2018/2950 K. 2018/4824 T. 4.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • menfi tespit • karşı dava • tespit davası

35
19. HD., E. 2017/287 K. 2018/4784 T. 4.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bono • menfi tespit • davanın kabulü • satış bedeli • karşı dava

36
19. HD., E. 2017/1824 K. 2018/4785 T. 4.10.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • davanın kabulü

38
19. HD., E. 2017/3047 K. 2018/4790 T. 4.10.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

39
19. HD., E. 2016/19055 K. 2018/4792 T. 4.10.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • çekte aval • aval veren • davanın kabulü • icranın geri bırakılması • karşı dava

40
19. HD., E. 2016/19702 K. 2018/4798 T. 4.10.2018 · Yargıtay

ciro • ihtiyati tedbir kararı • karşı dava • menfi tespit • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • teminat senedi

41
19. HD., E. 2016/19709 K. 2018/4799 T. 4.10.2018 · Yargıtay

bono • menfi tespit • satış bedeli • kesin delil • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • yemin delili

42
19. HD., E. 2016/19483 K. 2018/4811 T. 4.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bono • cebri icra • menfi tespit • aval veren kişinin teminat altına aldığı borç • aval taahhüdü • teminat senedi • tespit davası

43
19. HD., E. 2016/19471 K. 2018/4815 T. 4.10.2018 · Yargıtay

karşı dava • tazminat davası • yargılama giderleri

44
19. HD., E. 2018/2908 K. 2018/4827 T. 4.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • davanın kabulü • karşı dava

45
19. HD., E. 2018/2876 K. 2018/4831 T. 4.10.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme • karşı dava

46
19. HD., E. 2018/2861 K. 2018/4835 T. 4.10.2018 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava • ihtiyati haciz

47
19. HD., E. 2016/19567 K. 2018/4891 T. 9.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • menfi tespit • tespit davası

48
19. HD., E. 2017/3336 K. 2018/4842 T. 4.10.2018 · Yargıtay

müteselsilen kefil • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporuna itiraz • faktöring • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

49
19. HD., E. 2016/19096 K. 2018/4818 T. 4.10.2018 · Yargıtay

bono • menfi tespit • dürüstlük kuralı • karşı dava

50
19. HD., E. 2016/19486 K. 2018/4808 T. 4.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • yetersiz bilirkişi raporu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.