S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 82.114

21
2. HD., E. 2023/3378 K. 2024/409 T. 23.1.2024

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

22
2. HD., E. 2022/9474 K. 2024/447 T. 24.1.2024

adil yargılanma hakkı • anlaşmalı boşanma • mal rejimi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • katılma alacağı • ön inceleme • mal rejiminden kaynaklanan alacak talebi • mal rejiminin boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermesi • mal rejiminin tasfiyesi

23
2. HD., E. 2022/10025 K. 2024/448 T. 24.1.2024

anlaşmalı boşanma • davanın konusuz kalması • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • bilirkişi raporu • katılma alacağı • mal ayrılığı • mal rejiminin tasfiyesi • mal rejimi • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • davanın kabulü

24
2. HD., E. 2022/10910 K. 2024/449 T. 24.1.2024

satış bedeli • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ispat yükü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • katılma alacağı

25
2. HD., E. 2022/8918 K. 2024/451 T. 24.1.2024

yargılama giderleri • ispat yükü • artık değere katılma • artık değere katılma alacağı • zamanaşımı defi • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma alacağı • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • katılma alacağı • katılma alacağını azaltma • katılma alacağının hesaplanması • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • mal rejiminin tasfiyesi • istinaf yolu • ön inceleme • mal rejimi

26
2. HD., E. 2023/3948 K. 2024/407 T. 23.1.2024

maddi ve manevi tazminat talebi • hile • manevi tazminat • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • ön inceleme • tavzih dilekçesi • sadakat yükümlülüğü

27
2. HD., E. 2023/3930 K. 2024/406 T. 23.1.2024

yetki itirazı • akıl hastalığı • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • maddi ve manevi tazminat talebi • mutlak butlan • adli yardım talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

28
2. HD., E. 2023/3953 K. 2024/404 T. 23.1.2024

usulüne uygun tebligat • istinaf dilekçesi • ön inceleme

29
2. HD., E. 2023/3814 K. 2024/399 T. 23.1.2024

eksik inceleme • yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • adli yardım talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • müşterek çocuğun velayeti • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • sadakat yükümlülüğü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

30
2. HD., E. 2022/9435 K. 2024/455 T. 24.1.2024

ölüme bağlı mal rejiminin tasfiyesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • değer artış payı • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • muvazaa iddiası • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • katılma alacağı • katılma alacağını azaltma • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • mal rejiminin tasfiyesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: