S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 82.592

21
2. HD., E. 2023/3693 K. 2024/1453 T. 4.3.2024

yargılama giderleri • hakkaniyet ilkesi • ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • ziynet eşyalarının aynen iadesi

22
2. HD., E. 2024/1373 K. 2024/1456 T. 4.3.2024

aile konutu • menfi tespit • aile konutu olduğunun tespiti • aile konutu şerhi • bilirkişi raporu • hile • hukuki koruma • ihtiyati tedbir kararı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası • ipoteğin kaldırılması istemi • ipotek konusu

23
2. HD., E. 2024/1089 K. 2024/1458 T. 4.3.2024

yargılama giderleri • fatura • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • zıya • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • karşılıklı boşanma davası • sadakat yükümlülüğü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

24
2. HD., E. 2023/7402 K. 2024/1459 T. 4.3.2024

eksik inceleme • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

25
2. HD., E. 2023/4775 K. 2024/1460 T. 4.3.2024

evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi • bekletici mesele • mal rejimi • adli yardım talebi • ikrar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme • tedbir nafakasına hükmedilmesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

26
2. HD., E. 2023/4755 K. 2024/1465 T. 4.3.2024

manevi tazminat • adli yardım talebi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • ziynet eşyalarının aynen iadesi

27
2. HD., E. 2023/4094 K. 2024/1477 T. 5.3.2024

çocuk hakları sözleşmesi • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • manevi tazminat

28
2. HD., E. 2023/4889 K. 2024/1490 T. 5.3.2024

yargılama giderleri • tedbir kararının mahiyeti • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • tasarruf yetkisi • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • manevi tazminat • sadakat yükümlülüğü • davanın kabulü • tasarruf yetkisinin sınırlandırılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

29
2. HD., E. 2023/4342 K. 2024/1500 T. 5.3.2024

maddi ve manevi tazminat talebi • intihar • ağır kusur • karşılıklı boşanma davası • manevi tazminat • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

30
2. HD., E. 2023/4370 K. 2024/1499 T. 5.3.2024

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • birlikte yaşamaya ara verilmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ağır kusur • manevi tazminat • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • iştirak nafakası • müşterek çocuğun velayeti • tedbir nafakasına hükmedilmesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: