S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 59.962

1
20. HD., E. 2017/5486 K. 2018/417 T. 03.07.2005 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • orman kadastrosu

5
20. HD., E. 2010/5124 K. 2010/8753 T. 21.06.2010 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
20. HD., E. 2006/11524 K. 2006/15456 T. 13.11.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
20. HD., E. 2006/16079 K. 2006/16327 T. 27.11.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
20. HD., E. 2007/9862 K. 2007/9842 T. 06.07.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.