S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 60.359

1
20. HD., E. 2019/379 K. 2019/688 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • devlet ormanı • eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

2
20. HD., E. 2016/11625 K. 2019/685 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın kabulü

4
20. HD., E. 2017/8019 K. 2020/398 T. 3.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu • davanın kabulü • taraf sıfatı

5
20. HD., E. 2017/7585 K. 2020/574 T. 10.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • zilyetlik süresi • davanın kabulü • malik sıfatıyla zilyet • orman kadastrosu

6
20. HD., E. 2017/7586 K. 2020/575 T. 10.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • malik sıfatıyla zilyet • orman kadastrosu

7
20. HD., E. 2017/9212 K. 2020/655 T. 12.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mal değişim sözleşmesi • tapu iptali • orman kadastrosu • bilirkişi raporu

8
20. HD., E. 2017/7943 K. 2020/667 T. 12.2.2020 · Yargıtay

izahname • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • asli müdahil • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • görevsizlik kararı • karşı dava • müdahalenin men'i • orman kadastrosu

9
20. HD., E. 2017/7571 K. 2020/673 T. 12.2.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • yargılama giderleri • bütünleyici parça • kusursuz sorumluluk • toptan satış • tapu sicili • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • teferruat • devletin kusursuz sorumluluğu • devletin sorumluluğu • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • kısmi dava • tanıkların dinlenmesi

10
20. HD., E. 2017/7634 K. 2020/674 T. 12.2.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • seçimlik hak • kusursuz sorumluluk • mal değişim sözleşmesi • tapu sicili • devletin sorumluluğu • tapu iptali • tazminat davası • teferruat • toptan satış • anonim şirket • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • ortaklık payı

11
20. HD., E. 2017/6812 K. 2020/758 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

12
20. HD., E. 2017/7815 K. 2020/763 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak ehliyeti • bilirkişi raporu • dava ehliyeti • davanın kabulü • orman kadastrosu

13
20. HD., E. 2017/8072 K. 2020/764 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

14
20. HD., E. 2017/8235 K. 2020/806 T. 17.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

15
20. HD., E. 2017/7619 K. 2020/939 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • izahname • orman kadastrosu

16
20. HD., E. 2017/8483 K. 2020/962 T. 25.2.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • tapu iptali • tapu sicili • devletin kusursuz sorumluluğu • teferruat • bilirkişi raporu • kamulaştırma • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • toptan satış

17
20. HD., E. 2017/8130 K. 2020/963 T. 25.2.2020 · Yargıtay

devlet ormanı • kusursuz sorumluluk • orman tahdit sınırları • tapu sicili • tapu iptali • kamulaştırma • tazminat davası • bilirkişi raporu • ortaklık payı • bilirkişi kurulu

18
20. HD., E. 2017/8170 K. 2020/964 T. 25.2.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • kamulaştırma bedelinin tespiti • tapu sicili • tapu iptali • teferruat • devletin kusursuz sorumluluğu • bilirkişi raporu • kamulaştırma • toptan satış • muvazaa iddiası • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi

19
20. HD., E. 2019/5536 K. 2020/970 T. 25.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • iskân ruhsatı • davanın konusuz kalması • bilirkişi raporu • nesafet • davanın kabulü • eski hale iade talebi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

20
20. HD., E. 2017/8120 K. 2020/1008 T. 26.2.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • orman tahdit sınırları • tapu iptali • toptan satış • tasarruf yetkisi • tazminat davası • teferruat • bilirkişi raporu • ortaklık payı • davanın kabulü • kamulaştırma • bilirkişi kurulu

21
20. HD., E. 2017/8121 K. 2020/1024 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • delillerin toplanması • zamanaşımı defi • tazminat alacağı • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • cevap süresi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • kısmi ıslah • tanıkların dinlenmesi

22
20. HD., E. 2017/7276 K. 2020/1028 T. 26.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • tapu sicili • bilirkişi raporu • davanın kabulü

23
20. HD., E. 2017/7752 K. 2020/1036 T. 26.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak ehliyeti • dava ehliyeti • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

24
20. HD., E. 2019/3586 K. 2020/440 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • bilirkişi incelemesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • görevli ve yetkili mahkeme • tasarruf yetkisi

25
20. HD., E. 2018/2281 K. 2020/828 T. 18.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dolandırıcılık • eksik inceleme • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • tapu sicili • tapu iptali • tazminat davası • ağır kusur • devletin sorumluluğu • hile • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • muvazaa iddiası • davaya fer'i müdahil olma • ikrar • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi • taraf sıfatı

26
20. HD., E. 2019/4464 K. 2020/945 T. 24.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • davaya fer'i müdahil olma • eski hale iade talebi • müdahalenin men'i

27
20. HD., E. 2017/8128 K. 2020/1025 T. 26.2.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kusursuz sorumluluk • tapu sicili • zamanaşımı defi • tazminat alacağı • devletin kusursuz sorumluluğu • devletin sorumluluğu • yeniden değerleme • cevap süresi • davanın kabulü • karşı dava

28
20. HD., E. 2019/5405 K. 2020/972 T. 25.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • açık artırma usulü • eklenti niteliği • ihtiyati tedbir kararı • intifa hakkı sahibi • intifa hakkı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • müşterek mülkiyet • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • payların denkleştirilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

29
20. HD., E. 2019/5908 K. 2020/933 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • orman kadastrosu

30
20. HD., E. 2019/4348 K. 2020/927 T. 24.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eski hale iade talebi • eklenti niteliği • karşı dava

31
20. HD., E. 2019/4519 K. 2020/921 T. 24.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • davacı sıfatı • davanın kabulü • müdahalenin men'i

32
20. HD., E. 2019/5062 K. 2020/938 T. 24.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • orman kadastrosu

33
20. HD., E. 2019/5165 K. 2020/775 T. 17.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • haklı neden • bilirkişi kurulu • ortak mülkiyet

34
20. HD., E. 2017/7583 K. 2020/669 T. 12.2.2020 · Yargıtay

şahıs varlığı hakları • bilirkişi raporu • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • eski hale iade talebi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • temyiz kesinlik sınırı

35
20. HD., E. 2019/1419 K. 2020/672 T. 12.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • delillerin toplanması • bütünleyici parça • eksik inceleme • tapu sicili • kusursuz sorumluluk • teferruat • tapu iptali • taşınmaz satışı • toptan satış • yapı kooperatifi • devletin sorumluluğu • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın ıslahı • davanın kabulü • kamulaştırma • delillerin değerlendirilmesi • kooperatif • taraf teşkili sağlanmaması • ortaklık payı • tanıkların dinlenmesi • taraf sıfatı

36
20. HD., E. 2019/4486 K. 2020/833 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • tapu sicili • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • davanın kabulü

37
20. HD., E. 2020/350 K. 2020/844 T. 19.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • kesin yetki kuralı • orman kadastrosu

38
20. HD., E. 2017/8177 K. 2020/870 T. 19.2.2020 · Yargıtay

devlet ormanı • tapu iptali • bilirkişi raporu • kamulaştırma

39
20. HD., E. 2017/7980 K. 2020/875 T. 19.2.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

40
20. HD., E. 2020/913 K. 2020/943 T. 24.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi kurulu • müdahalenin men'i • orman kadastrosu

41
20. HD., E. 2019/4912 K. 2020/555 T. 10.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • hazirun cetveli • yönetim kurulu • mahkeme kararıyla yönetici atanması

42
20. HD., E. 2019/6324 K. 2020/625 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • asli müdahil • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • orman kadastrosu

43
20. HD., E. 2019/4520 K. 2020/947 T. 24.2.2020 · Yargıtay

taahhütlü mektup • kat malikleri kurulu kararının iptali • çağrı mektubu • davanın kabulü

44
20. HD., E. 2018/4830 K. 2020/980 T. 25.2.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • davanın kabulü • orman kadastrosu

45
20. HD., E. 2019/3169 K. 2019/5192 T. 25.9.2019 · Yargıtay

görevsizlik kararı

46
20. HD., E. 2017/402 K. 2019/5690 T. 8.10.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu • kısmi feragat • orman kadastrosu

47
20. HD., E. 2017/7753 K. 2020/668 T. 12.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

48
20. HD., E. 2019/5897 K. 2020/827 T. 18.2.2020 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

49
20. HD., E. 2017/7754 K. 2020/931 T. 24.2.2020 · Yargıtay

asli müdahil • dava şartlarının bulunmaması • delillerin değerlendirilmesi • görevsizlik kararı

50
20. HD., E. 2017/6935 K. 2020/958 T. 24.2.2020 · Yargıtay

hükmün tavzihi • tavzih kararı • orman kadastrosu • tavzih talebi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: