S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 60.241

2
20. HD., E. 2017/7800 K. 2020/901 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • eksik iş • tapu sicili • tapu iptali • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • ortaklık payı

3
20. HD., E. 2017/7797 K. 2020/908 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eksik iş • tapu iptali • tapu sicili • davanın kabulü

4
20. HD., E. 2019/5904 K. 2020/910 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • asli müdahil • orman kadastrosu

5
20. HD., E. 2017/7868 K. 2020/914 T. 20.2.2020 · Yargıtay

devlet ormanı • bilirkişi raporu • tapu sicili • zilyetlik süresi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

6
20. HD., E. 2017/8217 K. 2020/915 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz • davanın kabulü

7
20. HD., E. 2018/6075 K. 2019/4727 T. 2.7.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • kamulaştırma • limited şirket • asli müdahil • bilirkişi kurulu • davaya katılma talebi

8
20. HD., E. 2016/13868 K. 2019/4055 T. 17.6.2019 · Yargıtay

devlet ormanı • davanın kabulü • yargılama giderleri • yeniden yargılama • orman kadastrosu • tapu iptali • bilirkişi raporu

9
20. HD., E. 2016/13580 K. 2019/4056 T. 17.6.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • devlet ormanı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eşitlik ilkesi • görevli mahkeme • karşı dava • orman kadastrosu

10
20. HD., E. 2017/87 K. 2019/4949 T. 18.9.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

11
20. HD., E. 2016/14774 K. 2019/4957 T. 18.9.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

12
20. HD., E. 2017/74 K. 2019/4984 T. 18.9.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • izahname • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • orman kadastrosu

13
20. HD., E. 2016/14818 K. 2019/4994 T. 18.9.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • taraf sıfatı • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

14
20. HD., E. 2016/14253 K. 2019/4715 T. 2.7.2019 · Yargıtay

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • orman kadastrosu • karşı dava

15
20. HD., E. 2016/14622 K. 2019/4716 T. 2.7.2019 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • aktif dava ehliyeti • tapu iptali • dava ehliyeti • orman kadastrosu

16
20. HD., E. 2016/13792 K. 2019/4718 T. 2.7.2019 · Yargıtay

satış sözleşmesi • orman kadastrosu

17
20. HD., E. 2018/4370 K. 2019/4720 T. 2.7.2019 · Yargıtay

tapu sicili • tazminat davası • tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • ortaklık payı • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

18
20. HD., E. 2017/6265 K. 2019/4722 T. 2.7.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu sicili • tapu iptali • davanın kabulü

19
20. HD., E. 2016/13579 K. 2019/4723 T. 2.7.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • tapu iptali • davanın kabulü • davaya müdahale talebi • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz • görevsizlik kararı • karşı dava

20
20. HD., E. 2019/1657 K. 2019/4047 T. 17.6.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

21
20. HD., E. 2019/805 K. 2019/4048 T. 17.6.2019 · Yargıtay

tapu iptali • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • tazminat davası • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

22
20. HD., E. 2016/13459 K. 2019/4057 T. 17.6.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • ihtiyati tedbir kararı • izahname • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu

23
20. HD., E. 2016/13277 K. 2019/4058 T. 17.6.2019 · Yargıtay

devlet ormanı • orman kadastrosu • davanın kabulü

24
20. HD., E. 2016/13276 K. 2019/4059 T. 17.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kanuni hasım • orman kadastrosu

25
20. HD., E. 2016/14772 K. 2019/4960 T. 18.9.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • yetersiz bilirkişi raporu • taraf sıfatı • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • orman kadastrosu

26
20. HD., E. 2016/14771 K. 2019/4961 T. 18.9.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • taraf sıfatı • orman kadastrosu

27
20. HD., E. 2016/14800 K. 2019/4978 T. 18.9.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • orman kadastrosu • sahipsiz yerler

28
20. HD., E. 2016/14815 K. 2019/4995 T. 18.9.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • taraf sıfatı • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

29
20. HD., E. 2018/6185 K. 2019/4724 T. 2.7.2019 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • tapu iptali • tapu sicili • devletin kusursuz sorumluluğu • bilirkişi raporu • davanın kabulü

30
20. HD., E. 2018/4497 K. 2019/4725 T. 2.7.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • kusursuz sorumluluk • tapu iptali • tapu sicili • bilirkişi raporu • kamulaştırma • tazminat davası • adli yardım talebi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

31
20. HD., E. 2017/230 K. 2019/5199 T. 25.9.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu

33
20. HD., E. 2016/12456 K. 2019/2113 T. 21.3.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

34
20. HD., E. 2016/12457 K. 2019/2114 T. 21.3.2019 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

35
20. HD., E. 2017/2870 K. 2018/6717 T. 23.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • müdahalenin men'i

36
20. HD., E. 2017/4455 K. 2018/6721 T. 23.10.2018 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • kapıcılık hizmeti • davanın kabulü • eski hale iade talebi • görevsizlik kararı

37
20. HD., E. 2016/10149 K. 2018/6778 T. 23.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü

38
20. HD., E. 2016/10343 K. 2018/6780 T. 23.10.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü

39
20. HD., E. 2016/10380 K. 2018/6793 T. 24.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • zilyetlik süresi • görevsizlik kararı

40
20. HD., E. 2016/10381 K. 2018/6794 T. 24.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • orman kadastrosu • zilyetlik süresi • görevsizlik kararı

41
20. HD., E. 2016/10379 K. 2018/6795 T. 24.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • zilyetlik süresi • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

42
20. HD., E. 2018/2488 K. 2018/6856 T. 30.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

43
20. HD., E. 2018/2612 K. 2018/6860 T. 30.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • görevsizlik kararı

44
20. HD., E. 2018/4337 K. 2018/6846 T. 25.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • ipotek alacaklısı • ipotek hakkı • davanın kabulü • ipotek şerhi • taraf teşkili sağlanmaması

45
20. HD., E. 2017/2103 K. 2018/7264 T. 12.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • belirsiz alacak ve tespit davası • tespit davası

46
20. HD., E. 2018/3835 K. 2018/7343 T. 13.11.2018 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

47
20. HD., E. 2017/2705 K. 2018/7304 T. 13.11.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

48
20. HD., E. 2017/9187 K. 2018/8127 T. 11.12.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • karşı dava

49
20. HD., E. 2016/8530 K. 2018/3828 T. 15.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

50
20. HD., E. 2018/5899 K. 2018/8083 T. 10.12.2018 · Yargıtay

yeniden yargılama • yetkili mahkeme • maddi ve manevi tazminat talebi • görevsizlik kararı • istinaf yolu • karşı dava • manevi tazminat

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: