S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 58.954

1
20. HD., E. 2017/3382 K. 2018/3672 T. 10.5.2018 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi raporu • manevi tazminat

5
20. HD., E. 2017/8224 K. 2020/892 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

7
20. HD., E. 2013/6386 K. 2013/11692 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

8
20. HD., E. 2013/6373 K. 2013/11687 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

9
20. HD., E. 2013/6379 K. 2013/11686 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

10
20. HD., E. 2013/6375 K. 2013/11685 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

11
20. HD., E. 2013/6403 K. 2013/11674 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

12
20. HD., E. 2013/6415 K. 2013/11669 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu • kazandırıcı zamanaşımı

13
20. HD., E. 2013/7925 K. 2013/11661 T. 16.12.2013 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • kadastro tesbitine itiraz • yapı kooperatifi • kooperatif • görevsizlik kararı • müktesep hak • usuli kazanılmış hak

14
20. HD., E. 2013/7432 K. 2013/11659 T. 16.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

15
20. HD., E. 2013/7523 K. 2013/11658 T. 16.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

16
20. HD., E. 2013/7471 K. 2013/11657 T. 16.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • orman kadastrosu

17
20. HD., E. 2013/7430 K. 2013/11655 T. 16.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

18
20. HD., E. 2013/8727 K. 2013/11727 T. 17.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • eksik inceleme • adil yargılanma hakkı • kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • el atmanın önlenmesi • asli zilyet • bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • kazandırıcı zamanaşımı • davacı sıfatı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • savunma hakkı • orman kadastrosu

19
20. HD., E. 2013/6764 K. 2013/11745 T. 17.12.2013 · Yargıtay

hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan taşınmaz • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

20
20. HD., E. 2013/7285 K. 2013/11775 T. 17.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • davanın konusuz kalması • görevsizlik kararı

21
20. HD., E. 2013/7166 K. 2013/11776 T. 17.12.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu • davanın kabulü

22
20. HD., E. 2013/7289 K. 2013/11777 T. 17.12.2013 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • davaya katılma talebi • orman kadastrosu

23
20. HD., E. 2013/7324 K. 2013/11778 T. 17.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • orman kadastrosu

24
20. HD., E. 2013/7257 K. 2013/11787 T. 17.12.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu iptali • orman kadastrosu • davanın kabulü • maddi hata

25
20. HD., E. 2013/9079 K. 2013/11791 T. 17.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • eksik inceleme • adil yargılanma hakkı • tapu sicili • kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kamulaştırma • asli zilyet • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davacı sıfatı • bilirkişi incelemesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı • orman kadastrosu

26
20. HD., E. 2013/8978 K. 2013/11798 T. 17.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • adil yargılanma hakkı • asli zilyet • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi incelemesi • el atmanın önlenmesi • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davacı sıfatı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • savunma hakkı • orman kadastrosu • taraf teşkili sağlanmaması • kamulaştırma

27
20. HD., E. 2013/8875 K. 2013/12102 T. 23.12.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü • orman kadastrosu

28
20. HD., E. 2013/9831 K. 2013/12112 T. 23.12.2013 · Yargıtay

görevsizlik kararı • orman kadastrosu

29
20. HD., E. 2013/9953 K. 2013/12113 T. 23.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • davacı sıfatı • davanın kabulü • görevsizlik kararı • maddi hata • taraf sıfatı • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

30
20. HD., E. 2013/6566 K. 2013/12114 T. 23.12.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • dava ekonomisi • orman kadastrosu

31
20. HD., E. 2013/8402 K. 2013/12014 T. 23.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz

32
20. HD., E. 2013/8430 K. 2013/12015 T. 23.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • tapu iptali • tapu sicili • bilirkişi incelemesi • davaya katılma talebi • görevsizlik kararı

33
20. HD., E. 2013/7786 K. 2013/12028 T. 23.12.2013 · Yargıtay

orman kadastrosu • davanın kabulü

34
20. HD., E. 2013/7156 K. 2013/12030 T. 23.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • tapu iptali • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz • davadan feragat • davanın kabulü • görevsizlik kararı • maddi hata

35
20. HD., E. 2013/7157 K. 2013/12034 T. 23.12.2013 · Yargıtay

orman tahdit sınırları • tapu iptali • kısmi dava • orman kadastrosu

36
20. HD., E. 2013/7768 K. 2013/12037 T. 23.12.2013 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

37
20. HD., E. 2013/7769 K. 2013/12041 T. 23.12.2013 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • orman kadastrosu

39
20. HD., E. 2013/10053 K. 2013/12100 T. 23.12.2013 · Yargıtay

satış bedeli • yargılama giderleri • yeniden yargılama • zorunlu dava arkadaşlığı • hak düşürücü süre • orman tahdit sınırları • bilirkişi raporu • davanın kabulü • savunma hakkı • orman kadastrosu • vakıf şerhi • vakıf şerhinin terkini • taraf teşkili sağlanmaması

40
20. HD., E. 2013/8884 K. 2013/12142 T. 24.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu

41
20. HD., E. 2013/8758 K. 2013/12152 T. 24.12.2013 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu sicili • terditli dava • orman kadastrosu

42
20. HD., E. 2013/10050 K. 2013/12185 T. 24.12.2013 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

43
20. HD., E. 2013/8499 K. 2013/12186 T. 24.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • görevsizlik kararı • katılma yoluyla temyiz • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri • orman kadastrosu

44
20. HD., E. 2013/8011 K. 2013/12192 T. 24.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

45
20. HD., E. 2013/8012 K. 2013/12193 T. 24.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

46
20. HD., E. 2013/2723 K. 2013/12220 T. 24.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • devlet ormanı • tapu iptali • tapu sicili • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davadan feragat • davaya katılma talebi • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

47
20. HD., E. 2013/9614 K. 2013/11703 T. 16.12.2013 · Yargıtay

devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü • orman kadastrosu

48
20. HD., E. 2013/9759 K. 2013/11701 T. 16.12.2013 · Yargıtay

görevsizlik kararı • orman kadastrosu

49
20. HD., E. 2013/9890 K. 2013/11700 T. 16.12.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • orman tahdidine itiraz • tapu iptali • orman kadastrosu • davanın kabulü • görevsizlik kararı

50
20. HD., E. 2013/6493 K. 2013/11699 T. 16.12.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • orman kadastrosu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: