S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 62.670

1
20. HD., E. 2016/13213 K. 2017/377 T. 24.1.2017

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • yetersiz bilirkişi raporu

2
20. HD., E. 2015/14331 K. 2017/256 T. 19.1.2017

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • sicile güven ilkesi • tapu iptali • tapu sicili

3
20. HD., E. 2015/13760 K. 2017/559 T. 27.1.2017

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • ortaklık payı • tapu iptali • tapu sicili • teferruat

4
20. HD., E. 2012/15500 K. 2013/91 T. 22.1.2013

davanın kabulü • davaya katılma talebi • görevsizlik kararı

5
20. HD., E. 2016/14764 K. 2017/1462 T. 23.2.2017

dava açma süresi • direnme kararı • görevsizlik kararı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: