S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 47.420

1
21. HD., E. 2019/6597 K. 2020/3007 T. 2.7.2020Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

2
21. HD., E. 2020/703 K. 2020/3011 T. 2.7.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı • manevi tazminat

3
21. HD., E. 2020/581 K. 2020/3012 T. 2.7.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

4
21. HD., E. 2019/4773 K. 2020/3014 T. 2.7.2020Yargıtay

yeniden yargılama • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

5
21. HD., E. 2019/6428 K. 2020/3016 T. 2.7.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • taleple bağlılık ilkesi

6
21. HD., E. 2019/6229 K. 2020/3018 T. 2.7.2020Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak

8
21. HD., E. 2019/4271 K. 2020/3055 T. 2.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sigorta primi

9
21. HD., E. 2019/4273 K. 2020/3057 T. 2.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sigorta primi

10
21. HD., E. 2019/2377 K. 2020/3062 T. 2.7.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

12
21. HD., E. 2019/1162 K. 2020/3066 T. 2.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • yapı kooperatifi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • bilirkişi raporu • kooperatif

13
21. HD., E. 2019/4891 K. 2020/3067 T. 2.7.2020Yargıtay

bakım yükümlülüğü • dürüstlük kuralı • eksik inceleme • geçersiz sigorta • anlaşmalı boşanma • iş kazası • geri alım hakkı • hakkın kötüye kullanılması • lokavt • muvazaa iddiası • ölüm aylığı • ölüm aylığına hak kazanma • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

14
21. HD., E. 2019/4149 K. 2020/3070 T. 2.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • yeniden yargılama • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • ispat yükü • ölüm aylığı

15
21. HD., E. 2019/4280 K. 2020/3077 T. 2.7.2020Yargıtay

yeniden yargılama • harç muafiyeti • karşı dava • maddi hata • tespit davası

16
21. HD., E. 2019/5746 K. 2020/3106 T. 2.7.2020Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • sigorta primi • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu

17
21. HD., E. 2019/4326 K. 2020/3107 T. 2.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • organik bağ • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • bilirkişi raporu

18
21. HD., E. 2019/4342 K. 2020/3113 T. 2.7.2020Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • hizmet tespiti • yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • iş sözleşmesi • ticari defter • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • delil başlangıcı • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

19
21. HD., E. 2019/3965 K. 2020/3088 T. 22.6.2020Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • ikrar • istinaf dilekçesi

20
21. HD., E. 2019/2879 K. 2020/985 T. 20.2.2020Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • sigorta bedeli • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

21
21. HD., E. 2019/3210 K. 2020/1056 T. 24.2.2020Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • yeniden yargılama • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

22
21. HD., E. 2019/1602 K. 2020/1128 T. 25.2.2020Yargıtay

müteselsil sorumluluk • yeniden yargılama • kanuni temsilci • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • delillerin değerlendirilmesi

23
21. HD., E. 2019/1748 K. 2020/1148 T. 25.2.2020Yargıtay

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • hizmet sözleşmesi • hizmet tespiti • sigorta primi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

24
21. HD., E. 2019/2683 K. 2020/1149 T. 25.2.2020Yargıtay

yargılama giderleri • yazılı delil başlangıcı • yeniden yargılama • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • delillerin değerlendirilmesi • davaya fer'i müdahil olma

25
21. HD., E. 2019/1005 K. 2020/1163 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

26
21. HD., E. 2019/1006 K. 2020/1164 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

27
21. HD., E. 2019/1007 K. 2020/1165 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

28
21. HD., E. 2019/1008 K. 2020/1166 T. 25.2.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hasılat kirası • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

29
21. HD., E. 2019/1009 K. 2020/1167 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

30
21. HD., E. 2019/3530 K. 2020/1168 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

31
21. HD., E. 2019/4736 K. 2020/1169 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

32
21. HD., E. 2019/5234 K. 2020/1170 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • iş kazası • limited şirket • delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • manevi zarar • numune

33
21. HD., E. 2020/124 K. 2020/1171 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

34
21. HD., E. 2019/1694 K. 2020/1172 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

35
21. HD., E. 2019/1695 K. 2020/1173 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • iş kazası • maddi ve manevi tazminat talebi • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

36
21. HD., E. 2019/1696 K. 2020/1174 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

37
21. HD., E. 2019/1697 K. 2020/1175 T. 25.2.2020Yargıtay

hasılat kirası • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • numune

38
21. HD., E. 2019/4780 K. 2020/1177 T. 27.2.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • yargılama giderleri • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • iş kazası • manevi tazminat • karşı dava • maddi hata

39
21. HD., E. 2019/6038 K. 2020/1185 T. 27.2.2020Yargıtay

eda davası • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat alacağı • tazminat davası • işgöremezlik hali • iş kazası • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • tespit davası • müktesep hak

40
21. HD., E. 2019/3337 K. 2020/980 T. 13.2.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • hizmet tespiti • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • imza inkarı

41
21. HD., E. 2019/5389 K. 2020/903 T. 17.2.2020Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • iş kazası • manevi tazminat • davanın açılmamış sayılması • ön inceleme

42
21. HD., E. 2019/2697 K. 2020/911 T. 18.2.2020Yargıtay

hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • organik bağ • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

43
21. HD., E. 2019/260 K. 2020/923 T. 18.2.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat alacağı • manevi tazminat

44
21. HD., E. 2019/408 K. 2020/925 T. 18.2.2020Yargıtay

yeniden yargılama • zamanaşımı defi • iş kazası • maddi zarar

45
21. HD., E. 2019/3310 K. 2020/935 T. 18.2.2020Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • taleple bağlılık ilkesi

46
21. HD., E. 2019/1674 K. 2020/1006 T. 20.2.2020Yargıtay

fatura • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu

47
21. HD., E. 2019/2666 K. 2020/1014 T. 20.2.2020Yargıtay

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • sigorta primi • gemi • gemi adamları • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • davaya fer'i müdahil olma

48
21. HD., E. 2019/2373 K. 2020/1019 T. 20.2.2020Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • kooperatif • davaya fer'i müdahil olma • hükmün tavzihi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: