S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 45.856

1
21. HD., E. 2016/17811 K. 2018/3656 T. 10.4.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • iskonto • manevi zarar • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
21. HD., E. 2010/1886 K. 2011/1926 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • harç muafiyeti • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
21. HD., E. 2010/1880 K. 2011/1925 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • harç muafiyeti • davanın kabulü

4
21. HD., E. 2010/1885 K. 2011/1924 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • harç muafiyeti • davanın kabulü

5
21. HD., E. 2010/1881 K. 2011/1928 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • harç muafiyeti • davanın kabulü

6
21. HD., E. 2010/1882 K. 2011/1927 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • harç muafiyeti • davanın kabulü

7
21. HD., E. 2010/2186 K. 2011/1936 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

8
21. HD., E. 2010/1887 K. 2011/1923 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • harç muafiyeti • davanın kabulü

9
21. HD., E. 2011/2185 K. 2011/2102 T. 10.3.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • delillerin toplanması • yeniden yargılama • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

10
21. HD., E. 2010/169 K. 2011/2066 T. 10.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • maddi hata

11
21. HD., E. 2010/1281 K. 2011/1970 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

12
21. HD., E. 2011/2599 K. 2011/1966 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

13
21. HD., E. 2011/2515 K. 2011/2113 T. 10.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü

14
21. HD., E. 2011/3819 K. 2011/4266 T. 3.5.2011 · Yargıtay

kararın temyiz edilmemiş sayılması

15
21. HD., E. 2010/2127 K. 2011/1969 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

16
21. HD., E. 2010/2131 K. 2011/1968 T. 7.3.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

17
21. HD., E. 2011/2724 K. 2011/4302 T. 5.5.2011 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hizmet tespiti • kesin süre • tanık gösterme

18
21. HD., E. 2011/5157 K. 2011/4157 T. 3.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • delillerin toplanması • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta • davanın konusuz kalması

20
21. HD., E. 2010/4159 K. 2011/4414 T. 9.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • zorunlu sigorta

21
21. HD., E. 2011/847 K. 2011/4444 T. 9.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • tarım kredi kooperatifi • kooperatif

22
21. HD., E. 2011/3048 K. 2011/4446 T. 9.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • anonim şirket • kooperatif • zorunlu sigorta • taleple bağlılık ilkesi

23
21. HD., E. 2010/3744 K. 2011/4495 T. 11.5.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti

24
21. HD., E. 2010/12047 K. 2011/4490 T. 10.5.2011 · Yargıtay

iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi • iş kazası • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • manevi tazminat • kararın temyiz edilmemiş sayılması

25
21. HD., E. 2010/6638 K. 2011/4965 T. 30.5.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • anonim şirket • zorunlu sigorta • davanın kabulü • kooperatif • taleple bağlılık ilkesi • sigortalılık başlangıç tarihi

26
21. HD., E. 2010/13882 K. 2011/4995 T. 31.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama

27
21. HD., E. 2010/4019 K. 2011/4677 T. 16.5.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama

29
21. HD., E. 2011/3270 K. 2011/4712 T. 17.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • yaşlılık aylığı • dava ehliyeti • davanın kabulü

30
21. HD., E. 2011/4501 K. 2011/4724 T. 17.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama

31
21. HD., E. 2010/11641 K. 2011/4481 T. 10.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • iş kazası • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • taleple bağlılık ilkesi • manevi tazminat • manevi zarar

32
21. HD., E. 2011/5919 K. 2011/4852 T. 18.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik iş • bilirkişi raporu • kısmi ıslah

33
21. HD., E. 2011/6158 K. 2011/4616 T. 16.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sigortalılık başlangıç tarihi • anonim şirket • kooperatif • zorunlu sigorta • davanın kabulü

34
21. HD., E. 2010/4789 K. 2011/4911 T. 30.5.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı

41
21. HD., E. 2010/4623 K. 2011/4930 T. 30.5.2011 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yargılama giderleri • yeniden yargılama • sigortalılık süresinin tespiti • harç muafiyeti • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ölüm aylığı

42
21. HD., E. 2010/4363 K. 2011/4893 T. 30.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama

43
21. HD., E. 2011/4989 K. 2011/4727 T. 17.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • harç muafiyeti

45
21. HD., E. 2010/11823 K. 2011/4487 T. 10.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

46
21. HD., E. 2011/3175 K. 2011/4114 T. 2.5.2011 · Yargıtay

işgöremezlik hali • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

47
21. HD., E. 2010/2751 K. 2011/4458 T. 10.5.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • mükerrer ödeme • iş kazası • limited şirket • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü

48
21. HD., E. 2019/6567 K. 2020/341 T. 29.1.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • maddi zarar • dava şartı yokluğu • delillerin değerlendirilmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: