S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.059

1
21. HD., E. 2017/4289 K. 2018/6099 T. 10.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • davanın kabulü

2
21. HD., E. 2017/54 K. 2018/6681 T. 25.09.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • tazminat alacağı • iş kazası • manevi zarar • taleple bağlılık ilkesi • usuli kazanılmış hak

3
21. HD., E. 2017/609 K. 2018/6688 T. 25.09.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • kapıcılık hizmeti • iş kazası • manevi zarar • zıya • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

4
21. HD., E. 2017/533 K. 2018/6685 T. 25.09.2018 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • iş kazası • maddi zarar • manevi zarar • usuli kazanılmış hak

5
21. HD., E. 2017/6274 K. 2018/7071 T. 04.10.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • gelir tablosu • müktesep hak • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava

6
21. HD., E. 2017/6650 K. 2018/7063 T. 04.10.2018 · Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • davaya fer'i müdahil olma

7
21. HD., E. 2018/1683 K. 2018/7052 T. 04.10.2018 · Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

8
21. HD., E. 2018/1830 K. 2018/7053 T. 04.10.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

9
21. HD., E. 2018/1158 K. 2018/8138 T. 12.11.2018 · Yargıtay

iş kazası • manevi zarar

10
21. HD., E. 2017/5608 K. 2018/7313 T. 11.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu

11
21. HD., E. 2017/561 K. 2018/6686 T. 25.09.2018 · Yargıtay

iş kazası • manevi zarar • usuli kazanılmış hak

13
21. HD., E. 2018/3884 K. 2019/1317 T. 25.2.2019 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • davanın kabulü

14
21. HD., E. 2017/2230 K. 2018/8044 T. 8.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • limited şirket • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
21. HD., E. 2018/4466 K. 2018/9326 T. 13.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

18
21. HD., E. 2018/4663 K. 2018/7673 T. 05.11.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • kesin delil

19
21. HD., E. 2017/1990 K. 2018/8162 T. 12.11.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • kanuni faiz • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • yargılama giderleri

20
21. HD., E. 2017/2066 K. 2018/8156 T. 12.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

21
21. HD., E. 2016/19679 K. 2018/8140 T. 12.11.2018 · Yargıtay

müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • iş kazası • manevi zarar

22
21. HD., E. 2018/4254 K. 2018/8340 T. 15.11.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • kanuni faiz • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
21. HD., E. 2017/3350 K. 2018/8398 T. 19.11.2018 · Yargıtay

davaya fer'i müdahil olma

24
21. HD., E. 2017/3465 K. 2018/8661 T. 26.11.2018 · Yargıtay

yaşlılık sigortası • davanın kabulü

25
21. HD., E. 2017/3769 K. 2018/8720 T. 27.11.2018 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

26
21. HD., E. 2017/6298 K. 2018/7068 T. 04.10.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • davanın kabulü

27
21. HD., E. 2017/3829 K. 2018/8674 T. 26.11.2018 · Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • hak düşümü süresi • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

28
21. HD., E. 2017/3838 K. 2018/8675 T. 26.11.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • kanuni faiz • istinaf yolu

29
21. HD., E. 2017/2376 K. 2018/8686 T. 26.11.2018 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • iş kazası • toplu iş sözleşmesi • eklenti niteliği • manevi zarar • muvazaa iddiası • taşeronluk sözleşmesi

30
21. HD., E. 2017/3647 K. 2018/8685 T. 26.11.2018 · Yargıtay

iş kazası • maddi zarar • usuli kazanılmış hak

31
21. HD., E. 2017/4166 K. 2018/8948 T. 3.12.2018 · Yargıtay

temyiz kesinlik sınırı

32
21. HD., E. 2017/3493 K. 2018/8943 T. 3.12.2018 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • davanın kabulü

33
21. HD., E. 2017/3480 K. 2018/8944 T. 3.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

36
21. HD., E. 2017/3945 K. 2018/8682 T. 26.11.2018 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi

37
21. HD., E. 2017/4016 K. 2018/8677 T. 26.11.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yönetim kurulu başkanı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma

38
21. HD., E. 2017/2032 K. 2018/8688 T. 26.11.2018 · Yargıtay

tazminat alacağı • iş kazası • manevi zarar

39
21. HD., E. 2017/3239 K. 2018/8687 T. 26.11.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • bedensel zarar • asgari geçim indirimi • iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi • tazminat alacağı • tazminat davası • iskonto • işgöremezlik hali • manevi zarar • karşı dava • usuli kazanılmış hak

41
21. HD., E. 2018/548 K. 2019/1333 T. 25.2.2019 · Yargıtay

iş kazası • davanın kabulü

43
21. HD., E. 2018/416 K. 2019/1322 T. 25.2.2019 · Yargıtay

davaya fer'i müdahil olma

47
21. HD., E. 2018/717 K. 2019/1346 T. 25.2.2019 · Yargıtay

davaya fer'i müdahil olma

49
21. HD., E. 2018/5579 K. 2019/1349 T. 25.2.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

50
21. HD., E. 2018/1130 K. 2019/1350 T. 25.2.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.