S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.710

1
21. HD., E. 2019/465 K. 2019/7354 T. 2.12.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • sosyal güvenlik kurumu • temsil ve ilzama yetkili • haklı neden • hisse devri • kanuni temsilci • yönetim kurulu • limited şirket

2
21. HD., E. 2019/4399 K. 2020/2049 T. 8.6.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü

3
21. HD., E. 2019/2825 K. 2020/2209 T. 11.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • ticaret odası • bilirkişi raporu

4
21. HD., E. 2019/3180 K. 2020/2454 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hak ehliyeti • limited şirket • davaya fer'i müdahil olma

5
21. HD., E. 2018/4755 K. 2019/8035 T. 23.12.2019 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet indirimi • tazminat davası • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • temyiz kesinlik sınırı

6
21. HD., E. 2018/4739 K. 2019/6725 T. 5.11.2019 · Yargıtay

prim farkı • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kısmi ödeme • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • davaya fer'i müdahil olma

7
21. HD., E. 2019/712 K. 2019/6542 T. 5.11.2019 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş kazası • iş sözleşmesi • maddi zarar • manevi zarar • manevi tazminat • muvazaa iddiası • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • eklenti niteliği

8
21. HD., E. 2019/2310 K. 2019/6538 T. 5.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • sigortalının ölümü • ispat yükü • tazminat alacağı • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • zarar verenin kusurunu ispat yükü • zıya • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

9
21. HD., E. 2019/746 K. 2019/7672 T. 10.12.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • dürüstlük kuralı • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • işgöremezlik hali • iş kazası • delillerin değerlendirilmesi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava

10
21. HD., E. 2019/801 K. 2019/7780 T. 16.12.2019 · Yargıtay

müteselsil borçluluk • müteselsilen kefil • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımının kesilmesi • kefil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

11
21. HD., E. 2019/6898 K. 2020/2427 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

12
21. HD., E. 2019/3263 K. 2020/2420 T. 16.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

13
21. HD., E. 2019/3467 K. 2020/2422 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • bilirkişi raporu • ticari defter • davanın kabulü • delil başlangıcı • delillerin değerlendirilmesi

14
21. HD., E. 2019/6892 K. 2020/2430 T. 18.6.2020 · Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • meslekte kazanma gücü kaybı • mükerrer ödeme • tazminat davası • asgari geçim indirimi • sosyal güvenlik kurumu • iskonto • yaşlılık aylığı • iş kazası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • bekletici mesele • delillerin değerlendirilmesi • hukuki yarar yokluğu • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • ön sorun • taraf sıfatı • tespit davası

15
21. HD., E. 2020/1503 K. 2020/2431 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

16
21. HD., E. 2019/6901 K. 2020/2433 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

17
21. HD., E. 2019/5431 K. 2020/2434 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • tenkis talebi • bilirkişi raporu • iş kazası • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • nesafet • delillerin değerlendirilmesi • taleple bağlılık ilkesi

18
21. HD., E. 2019/5426 K. 2020/2438 T. 18.6.2020 · Yargıtay

iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

19
21. HD., E. 2019/5615 K. 2020/2441 T. 18.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu

20
21. HD., E. 2019/4554 K. 2020/2452 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • sigorta primi • ölüm aylığı • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • kesin süre

21
21. HD., E. 2019/5444 K. 2020/2375 T. 16.6.2020 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • iskonto • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

22
21. HD., E. 2019/5503 K. 2020/2376 T. 16.6.2020 · Yargıtay

iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

23
21. HD., E. 2019/5666 K. 2020/2378 T. 16.6.2020 · Yargıtay

iş kazası • ağır kusur • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • maddi hata • temyiz kesinlik sınırı

24
21. HD., E. 2019/6930 K. 2020/1496 T. 5.3.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

25
21. HD., E. 2019/6410 K. 2020/1534 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • iş kazası

26
21. HD., E. 2019/4045 K. 2020/1533 T. 9.3.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

27
21. HD., E. 2019/5841 K. 2020/1530 T. 9.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat alacağı • iş kazası • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • taraflarca getirilme ilkesi

28
21. HD., E. 2019/6130 K. 2020/1523 T. 9.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • haklı neden • kanuni temsilci • yönetim kurulu • limited şirket • harç muafiyeti

29
21. HD., E. 2019/6284 K. 2020/1519 T. 9.3.2020 · Yargıtay

çıraklık sözleşmesi • eksik inceleme • yaşlılık aylığı

30
21. HD., E. 2019/6612 K. 2020/1517 T. 9.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • zorunlu sigorta • davaya fer'i müdahil olma

31
21. HD., E. 2019/6551 K. 2020/1539 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yetki itirazı • zorunlu dava arkadaşlığı • anahtar teslim olgusu • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • dava açma süresi

32
21. HD., E. 2019/6773 K. 2020/1535 T. 9.3.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

33
21. HD., E. 2019/5723 K. 2020/1532 T. 9.3.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • ispat yükü • sigortalının ölümü • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • zarar verenin kusurunu ispat yükü • iş kazası • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • manevi tazminat • zıya

34
21. HD., E. 2019/5875 K. 2020/1531 T. 9.3.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • iş kazası • iş sözleşmesi • tazminat alacağı • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • yönetim kurulu

35
21. HD., E. 2019/5622 K. 2020/2046 T. 8.6.2020 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • davanın kabulü

36
21. HD., E. 2019/4000 K. 2020/2219 T. 11.6.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • belirsiz süreli iş sözleşmesi • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davaya fer'i müdahil olma • delil başlangıcı • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • ticari defter

37
21. HD., E. 2019/3778 K. 2020/2201 T. 11.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme

38
21. HD., E. 2019/4892 K. 2020/1495 T. 5.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • çıraklık sözleşmesi • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • hukuki yarar yokluğu • usul ekonomisi ilkesi

39
21. HD., E. 2019/2968 K. 2020/1489 T. 5.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

40
21. HD., E. 2013/657 K. 2013/15559 T. 9.9.2013 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

42
21. HD., E. 2019/3975 K. 2020/2216 T. 11.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

43
21. HD., E. 2019/5623 K. 2020/2409 T. 16.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • tespit kararı • tespit davası • kooperatif

44
21. HD., E. 2020/761 K. 2020/2410 T. 16.6.2020 · Yargıtay

çifte sigorta • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • karşı dava • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • tespit davası

45
21. HD., E. 2019/4085 K. 2020/2413 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • davanın kabulü

46
21. HD., E. 2019/3378 K. 2020/2421 T. 16.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • delillerin değerlendirilmesi

47
21. HD., E. 2019/5427 K. 2020/2435 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • cevap dilekçesi • iş kazası • manevi tazminat • temyiz kesinlik sınırı

48
21. HD., E. 2019/4830 K. 2020/2445 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu

49
21. HD., E. 2019/4831 K. 2020/2446 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • adil yargılanma hakkı • mirasçılık belgesi • hukuki koruma • usuli kazanılmış hak • dava sırasında taraflardan birinin ölümü • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • kesin süre • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • savunma hakkı • tahkim yargılaması • tahkim • tespit davası • ispat hakkı • dava ehliyeti

50
21. HD., E. 2019/5442 K. 2020/2447 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • maddi hata

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: