S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.132

1
21. HD., E. 2019/1133 K. 2020/1748 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

2
21. HD., E. 2019/1134 K. 2020/1749 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • inhisar hakkı • kooperatif • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • tespit kararı

3
21. HD., E. 2019/2306 K. 2020/1753 T. 1.6.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • hükmün tavzihi • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • tavzih kararı • tespit davası

4
21. HD., E. 2020/877 K. 2020/1793 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • eşitlik ilkesi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • bilirkişi raporu

5
21. HD., E. 2020/878 K. 2020/1794 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

6
21. HD., E. 2020/879 K. 2020/1795 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
21. HD., E. 2020/880 K. 2020/1796 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • anonim şirket • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

8
21. HD., E. 2020/881 K. 2020/1797 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • eşitlik ilkesi • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
21. HD., E. 2020/883 K. 2020/1799 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • eşitlik ilkesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
21. HD., E. 2020/884 K. 2020/1800 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • eşitlik ilkesi

11
21. HD., E. 2020/885 K. 2020/1801 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

12
21. HD., E. 2020/886 K. 2020/1802 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

13
21. HD., E. 2020/887 K. 2020/1803 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

14
21. HD., E. 2020/888 K. 2020/1804 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

15
21. HD., E. 2020/890 K. 2020/1806 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

16
21. HD., E. 2020/892 K. 2020/1808 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • eşitlik ilkesi

17
21. HD., E. 2020/893 K. 2020/1809 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • eşitlik ilkesi

18
21. HD., E. 2020/894 K. 2020/1810 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

19
21. HD., E. 2020/895 K. 2020/1811 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

20
21. HD., E. 2020/896 K. 2020/1812 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

21
21. HD., E. 2020/897 K. 2020/1813 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

22
21. HD., E. 2020/898 K. 2020/1814 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

23
21. HD., E. 2020/899 K. 2020/1815 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

24
21. HD., E. 2020/901 K. 2020/1817 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • eşitlik ilkesi • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu

25
21. HD., E. 2019/663 K. 2020/1818 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • iş kazası • manevi zarar • manevi tazminat • tazminat alacağı

26
21. HD., E. 2019/670 K. 2020/1819 T. 2.6.2020 · Yargıtay

silahların eşitliği • destekten yoksun kalma • adil yargılanma hakkı • maddi ve manevi tazminat talebi • eşitlik ilkesi • iş kazası • dava ehliyeti • delillerin değerlendirilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • manevi tazminat • manevi zarar • savunma hakkı

27
21. HD., E. 2019/810 K. 2020/1820 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • tazminat alacağı • iş kazası • manevi zarar • manevi tazminat • poliçe • taleple bağlılık ilkesi

28
21. HD., E. 2019/883 K. 2020/1821 T. 2.6.2020 · Yargıtay

iş kazası • tazminat alacağı • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • taraflarca getirilme ilkesi

29
21. HD., E. 2019/887 K. 2020/1822 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe

30
21. HD., E. 2019/895 K. 2020/1823 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe

31
21. HD., E. 2019/1034 K. 2020/1825 T. 2.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • iş sözleşmesi • manevi tazminat

32
21. HD., E. 2019/1201 K. 2020/1826 T. 2.6.2020 · Yargıtay

alt yüklenici • iskonto • iş kazası • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi zarar • tazminat alacağı • tazminat davası • manevi tazminat • davanın açılmamış sayılması • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu • cevap dilekçesi

33
21. HD., E. 2019/1389 K. 2020/1829 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat

34
21. HD., E. 2019/1639 K. 2020/1830 T. 2.6.2020 · Yargıtay

gemi • müteselsil sorumluluk • tazminat alacağı • iş kazası • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi

35
21. HD., E. 2019/4882 K. 2020/1851 T. 2.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

36
21. HD., E. 2019/6315 K. 2020/1854 T. 2.6.2020 · Yargıtay

kusur sorumluluğu • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • tehlike sorumluluğu • iş kazası • manevi zarar • manevi tazminat

37
21. HD., E. 2019/6764 K. 2020/1856 T. 2.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • tazminat alacağı • iş kazası • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi zarar • manevi tazminat • nesafet • delillerin değerlendirilmesi

38
21. HD., E. 2013/10400 K. 2013/15355 T. 5.9.2013 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • yargılama giderleri • götürü bedel • ödeme emrinin iptali • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

39
21. HD., E. 2019/5924 K. 2020/1721 T. 1.6.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • iş kazası

40
21. HD., E. 2019/5948 K. 2020/1722 T. 1.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat alacağı • iş kazası • manevi tazminat • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

41
21. HD., E. 2020/116 K. 2020/1724 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • eklenti niteliği • iş kazası • iş sözleşmesi • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • davanın kabulü

42
21. HD., E. 2020/120 K. 2020/1725 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • genel kurul kararı • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • tazminat davası • iş kazası • iş sözleşmesi • bağlı şirket • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • ticaret unvanı • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • muvazaa iddiası • mücbir sebep • organik bağ • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

43
21. HD., E. 2020/122 K. 2020/1727 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • muvazaalı işlem • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • genel kurul kararı • tazminat davası • ticaret unvanı • eklenti niteliği • bağlı şirket • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • organik bağ • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • muvazaa iddiası • mücbir sebep

44
21. HD., E. 2020/229 K. 2020/1728 T. 1.6.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • anahtar teslim olgusu • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • uygun illiyet bağı • toplu iş sözleşmesi • tazminat davası • ağır kusur • eklenti niteliği • iş sözleşmesi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • ihtiyari dava arkadaşlığı

45
21. HD., E. 2020/230 K. 2020/1729 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • eklenti niteliği • ağır kusur • tazminat davası • iş sözleşmesi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • iş kazası • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

46
21. HD., E. 2020/231 K. 2020/1730 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • kusur sorumluluğu • muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • müteselsil sorumluluk • ağır kusur • bağlı şirket • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • genel kurul kararı • iş kazası • iş sözleşmesi • tazminat davası • ticaret unvanı • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • organik bağ • delillerin değerlendirilmesi

47
21. HD., E. 2020/269 K. 2020/1731 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • maddi ve manevi tazminat talebi • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • müteselsil sorumluluk • uygun illiyet bağı • tazminat davası • eklenti niteliği • iş kazası • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • ağır kusur • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • davanın kabulü • karşı dava

48
21. HD., E. 2020/437 K. 2020/1732 T. 1.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • iş kazası • iş sözleşmesi • tazminat davası • ağır kusur • eklenti niteliği • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • karşı dava

49
21. HD., E. 2019/3537 K. 2020/1735 T. 1.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hizmet tespiti

50
21. HD., E. 2019/3394 K. 2020/1737 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • zorunlu sigorta • davaya fer'i müdahil olma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: