S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 47.368

6
21. HD., E. 2018/7182 K. 2019/6560 T. 6.11.2019Yargıtay

bedensel zarar • denkleştirme istemi • destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • mükerrer ödeme • rücu hakkı • iş kazası • işgöremezlik hali • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

7
21. HD., E. 2019/347 K. 2019/7092 T. 21.11.2019Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • ticari defter • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delil başlangıcı • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu

8
21. HD., E. 2019/2415 K. 2019/5030 T. 19.9.2019Yargıtay

denetim raporu • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • ölüm aylığı • ölüm aylığına hak kazanma

9
21. HD., E. 2019/465 K. 2019/7354 T. 2.12.2019Yargıtay

devir sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • sosyal güvenlik kurumu • temsil ve ilzama yetkili • haklı neden • hisse devri • kanuni temsilci • yönetim kurulu • limited şirket

10
21. HD., E. 2018/4755 K. 2019/8035 T. 23.12.2019Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet indirimi • tazminat davası • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • temyiz kesinlik sınırı

11
21. HD., E. 2019/3180 K. 2020/2454 T. 18.6.2020Yargıtay

hak ehliyeti • limited şirket • davaya fer'i müdahil olma

12
21. HD., E. 2019/712 K. 2019/6542 T. 5.11.2019Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş kazası • iş sözleşmesi • maddi zarar • manevi zarar • manevi tazminat • muvazaa iddiası • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • eklenti niteliği

13
21. HD., E. 2019/2310 K. 2019/6538 T. 5.11.2019Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • sigortalının ölümü • ispat yükü • tazminat alacağı • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • zarar verenin kusurunu ispat yükü • zıya • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

14
21. HD., E. 2019/746 K. 2019/7672 T. 10.12.2019Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • dürüstlük kuralı • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • işgöremezlik hali • iş kazası • delillerin değerlendirilmesi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava

15
21. HD., E. 2019/801 K. 2019/7780 T. 16.12.2019Yargıtay

müteselsil borçluluk • müteselsilen kefil • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımının kesilmesi • kefil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

16
21. HD., E. 2018/4739 K. 2019/6725 T. 5.11.2019Yargıtay

prim farkı • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kısmi ödeme • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • davaya fer'i müdahil olma

17
21. HD., E. 2019/6898 K. 2020/2427 T. 18.6.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

18
21. HD., E. 2019/3467 K. 2020/2422 T. 16.6.2020Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • bilirkişi raporu • ticari defter • davanın kabulü • delil başlangıcı • delillerin değerlendirilmesi

19
21. HD., E. 2020/1503 K. 2020/2431 T. 18.6.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

20
21. HD., E. 2019/6901 K. 2020/2433 T. 18.6.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

21
21. HD., E. 2019/5431 K. 2020/2434 T. 18.6.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • tenkis talebi • bilirkişi raporu • iş kazası • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • nesafet • delillerin değerlendirilmesi • taleple bağlılık ilkesi

22
21. HD., E. 2019/5426 K. 2020/2438 T. 18.6.2020Yargıtay

iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

23
21. HD., E. 2019/5444 K. 2020/2375 T. 16.6.2020Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • iskonto • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

24
21. HD., E. 2019/5503 K. 2020/2376 T. 16.6.2020Yargıtay

iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

25
21. HD., E. 2019/5666 K. 2020/2378 T. 16.6.2020Yargıtay

iş kazası • ağır kusur • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • maddi hata • temyiz kesinlik sınırı

26
21. HD., E. 2019/3263 K. 2020/2420 T. 16.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

27
21. HD., E. 2019/5615 K. 2020/2441 T. 18.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu

28
21. HD., E. 2019/4554 K. 2020/2452 T. 18.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • sigorta primi • ölüm aylığı • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • kesin süre

29
21. HD., E. 2019/6892 K. 2020/2430 T. 18.6.2020Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • meslekte kazanma gücü kaybı • mükerrer ödeme • tazminat davası • asgari geçim indirimi • sosyal güvenlik kurumu • iskonto • yaşlılık aylığı • iş kazası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • bekletici mesele • delillerin değerlendirilmesi • hukuki yarar yokluğu • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • ön sorun • taraf sıfatı • tespit davası

30
21. HD., E. 2019/6410 K. 2020/1534 T. 9.3.2020Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • iş kazası

31
21. HD., E. 2019/4045 K. 2020/1533 T. 9.3.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

32
21. HD., E. 2019/5841 K. 2020/1530 T. 9.3.2020Yargıtay

eksik inceleme • tazminat alacağı • iş kazası • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • taraflarca getirilme ilkesi

33
21. HD., E. 2019/6773 K. 2020/1535 T. 9.3.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

34
21. HD., E. 2019/5723 K. 2020/1532 T. 9.3.2020Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • ispat yükü • sigortalının ölümü • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • zarar verenin kusurunu ispat yükü • iş kazası • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • manevi tazminat • zıya

35
21. HD., E. 2019/5875 K. 2020/1531 T. 9.3.2020Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • iş kazası • iş sözleşmesi • tazminat alacağı • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • yönetim kurulu

36
21. HD., E. 2019/5622 K. 2020/2046 T. 8.6.2020Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • davanın kabulü

37
21. HD., E. 2019/3778 K. 2020/2201 T. 11.6.2020Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme

38
21. HD., E. 2019/2968 K. 2020/1489 T. 5.3.2020Yargıtay

eksik inceleme • fatura • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

39
21. HD., E. 2019/4892 K. 2020/1495 T. 5.3.2020Yargıtay

dürüstlük kuralı • çıraklık sözleşmesi • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • hukuki yarar yokluğu • usul ekonomisi ilkesi

40
21. HD., E. 2019/6612 K. 2020/1517 T. 9.3.2020Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • zorunlu sigorta • davaya fer'i müdahil olma

41
21. HD., E. 2019/6284 K. 2020/1519 T. 9.3.2020Yargıtay

çıraklık sözleşmesi • eksik inceleme • yaşlılık aylığı

42
21. HD., E. 2019/6130 K. 2020/1523 T. 9.3.2020Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • haklı neden • kanuni temsilci • yönetim kurulu • limited şirket • harç muafiyeti

43
21. HD., E. 2019/4000 K. 2020/2219 T. 11.6.2020Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • belirsiz süreli iş sözleşmesi • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davaya fer'i müdahil olma • delil başlangıcı • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • ticari defter

44
21. HD., E. 2019/6551 K. 2020/1539 T. 9.3.2020Yargıtay

yargılama giderleri • yetki itirazı • zorunlu dava arkadaşlığı • anahtar teslim olgusu • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • dava açma süresi

45
21. HD., E. 2019/6930 K. 2020/1496 T. 5.3.2020Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

46
21. HD., E. 2013/657 K. 2013/15559 T. 9.9.2013Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

48
21. HD., E. 2019/3975 K. 2020/2216 T. 11.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

50
21. HD., E. 2019/6513 K. 2020/3003 T. 30.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat alacağı • davanın atiye bırakılması

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: