S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.169

1
21. HD., E. 2017/4027 K. 2018/8379 T. 19.11.2018 · Yargıtay

tazminat davası • iş kazası • manevi zarar • taleple bağlılık ilkesi

2
21. HD., E. 2018/1609 K. 2019/2905 T. 15.04.2019 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu

3
21. HD., E. 2014/22024 K. 2015/15923 T. 07.09.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • sosyal güvenlik kurumu

4
21. HD., E. 2017/4631 K. 2018/9095 T. 20.11.2018 · Yargıtay

silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • yaşlılık aylığı • eşitlik ilkesi • iş kazası • maddi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • savunma hakkı • ispat hakkı

5
21. HD., E. 2018/33 K. 2019/1146 T. 19.2.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • hakkaniyet indirimi • iş kazası • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

6
21. HD., E. 2017/3321 K. 2018/8308 T. 15.11.2018 · Yargıtay

denetim raporu • meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat alacağı • ağır kusur • anonim şirket • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • iş kazası • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • maddi zarar • manevi zarar • istinaf yolu

7
21. HD., E. 2018/1218 K. 2019/1154 T. 19.2.2019 · Yargıtay

iş kazası • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar

8
21. HD., E. 2018/790 K. 2019/1081 T. 18.2.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi zarar • manevi tazminat

9
21. HD., E. 2018/6247 K. 2019/1137 T. 19.2.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

10
21. HD., E. 2018/4118 K. 2019/686 T. 7.2.2019 · Yargıtay

hizmet tespiti • dava ekonomisi • ihtiyari dava arkadaşlığı • usul ekonomisi ilkesi

11
21. HD., E. 2018/920 K. 2019/886 T. 12.2.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

12
21. HD., E. 2018/3209 K. 2019/795 T. 11.2.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • borcun muaccel olması • haklı neden • yönetim kurulu • kanuni temsilci • kayyum • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

13
21. HD., E. 2018/3026 K. 2019/797 T. 11.2.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • müteselsil sorumluluk • haklı neden • yönetim kurulu • kanuni temsilci • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

14
21. HD., E. 2018/176 K. 2019/690 T. 7.2.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet indirimi • iş kazası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak

15
21. HD., E. 2017/4174 K. 2019/691 T. 7.2.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • taleple bağlılık ilkesi

16
21. HD., E. 2017/3342 K. 2019/620 T. 5.2.2019 · Yargıtay

iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

17
21. HD., E. 2018/402 K. 2019/659 T. 6.2.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • fatura • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat

18
21. HD., E. 2018/684 K. 2019/654 T. 6.2.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • mükerrer ödeme • müteselsil sorumluluk • kayyum • borca batık • limited şirket • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • ihtiyati tedbir kararı • bilirkişi raporu

19
21. HD., E. 2018/1762 K. 2019/650 T. 6.2.2019 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • eksik araştırma ve inceleme • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • limited şirket

20
21. HD., E. 2018/2407 K. 2019/647 T. 6.2.2019 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • hisse devri

21
21. HD., E. 2018/3293 K. 2019/661 T. 7.2.2019 · Yargıtay

hizmet tespiti • bilirkişi raporu

22
21. HD., E. 2018/1794 K. 2019/648 T. 6.2.2019 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • şirketin iflası • ödeme emrinin iptali • tasarruf yetkisi • haklı neden • anonim şirket • hisse devri • iflas masası • menfi tespit • kanuni temsilci • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu üyesi • kooperatif • limited şirket • üst düzey yöneticinin sorumluluğu • borca batık

23
21. HD., E. 2018/2255 K. 2019/426 T. 24.1.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

24
21. HD., E. 2018/5883 K. 2019/448 T. 24.1.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

25
21. HD., E. 2017/5179 K. 2019/369 T. 23.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • davanın açılmamış sayılması • davanın atiye bırakılması • davanın kabulü • manevi tazminat • manevi zarar

26
21. HD., E. 2017/6331 K. 2019/372 T. 23.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

27
21. HD., E. 2018/5548 K. 2019/299 T. 21.1.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • adil yargılanma hakkı • bilirkişi raporu

28
21. HD., E. 2017/5696 K. 2019/325 T. 22.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat

29
21. HD., E. 2017/6654 K. 2019/335 T. 22.1.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • asgari geçim indirimi • müteselsil sorumluluk • sorumluluk sigortaları • iş kazası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • all risk sigortası • delillerin değerlendirilmesi

30
21. HD., E. 2018/788 K. 2019/339 T. 22.1.2019 · Yargıtay

kararın temyiz edilmemiş sayılması

31
21. HD., E. 2018/340 K. 2019/357 T. 22.1.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre

32
21. HD., E. 2017/5880 K. 2019/326 T. 22.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

33
21. HD., E. 2017/6038 K. 2019/327 T. 22.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

34
21. HD., E. 2018/679 K. 2019/338 T. 22.1.2019 · Yargıtay

iş kazası • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

35
21. HD., E. 2017/5324 K. 2019/318 T. 22.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat

36
21. HD., E. 2017/925 K. 2019/316 T. 22.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat

37
21. HD., E. 2018/2851 K. 2019/302 T. 22.1.2019 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • karşı dava • maddi hata • tespit davası

38
21. HD., E. 2017/5364 K. 2019/319 T. 22.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

39
21. HD., E. 2017/4347 K. 2019/363 T. 23.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta sözleşmesi • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak • poliçe

40
21. HD., E. 2017/6406 K. 2019/364 T. 23.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

41
21. HD., E. 2017/4526 K. 2019/371 T. 23.1.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • tazminat alacağı • manevi tazminat • poliçe

42
21. HD., E. 2017/6684 K. 2019/373 T. 23.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
21. HD., E. 2018/12 K. 2019/376 T. 23.1.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • limited şirket

44
21. HD., E. 2019/147 K. 2019/379 T. 23.1.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

45
21. HD., E. 2018/2757 K. 2019/425 T. 24.1.2019 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü

46
21. HD., E. 2018/6952 K. 2019/423 T. 24.1.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

47
21. HD., E. 2018/5570 K. 2019/458 T. 24.1.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • davanın kabulü

48
21. HD., E. 2018/5589 K. 2019/453 T. 24.1.2019 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • davanın kabulü

49
21. HD., E. 2018/5574 K. 2019/452 T. 24.1.2019 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • davanın kabulü

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.