S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 74.099

2
22. HD., E. 2016/8279 K. 2016/11459 T. 19.4.2016Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

3
22. HD., E. 2017/18102 K. 2018/25657 T. 28.11.2018Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • iş sözleşmesi • davadan feragat • davanın konusuz kalması • ön inceleme

6
22. HD., E. 2016/26909 K. 2020/7749 T. 25.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

7
22. HD., E. 2017/10515 K. 2020/7878 T. 25.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu

8
22. HD., E. 2017/3058 K. 2020/7911 T. 29.6.2020Yargıtay

delillerin toplanması • sigorta primi • haklı neden • hayat sigortası • sosyal güvenlik kurumu • iş sözleşmesi • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

9
22. HD., E. 2017/3059 K. 2020/7912 T. 29.6.2020Yargıtay

delillerin toplanması • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • taleple bağlılık ilkesi • haklı neden • hayat sigortası • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • davanın kabulü

10
22. HD., E. 2017/3917 K. 2020/7922 T. 29.6.2020Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • davanın açılmamış sayılması • görevli mahkeme • iş sözleşmesi

11
22. HD., E. 2017/44847 K. 2020/7965 T. 29.6.2020Yargıtay

dürüstlük kuralı • haklı neden • iş sözleşmesi • yargılama giderleri

12
22. HD., E. 2017/1085 K. 2020/7977 T. 29.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • kesin delil

13
22. HD., E. 2017/3006 K. 2020/8012 T. 29.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • zamanaşımı defi • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • adil yargılanma hakkı • iş sözleşmesi • kesin delil • maddi hata • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

14
22. HD., E. 2017/42859 K. 2020/8032 T. 29.6.2020Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • ikrar • imza inkarı • kesin delil • mahkeme dışı ikrar

15
22. HD., E. 2020/2101 K. 2020/8051 T. 29.6.2020Yargıtay

feshin geçersizliği • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddi

16
22. HD., E. 2017/35224 K. 2020/8064 T. 29.6.2020Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • eda davası • ispat yükü • adil yargılanma hakkı • zamanaşımı defi • eşitlik ilkesi • bilirkişi incelemesi • bilgilendirme yükümlülüğü • kısmi eda davası • iş sözleşmesi • haklı neden • belirsiz alacak ve tespit davası • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • tespit davası • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • davaların yığılması

17
22. HD., E. 2020/2393 K. 2020/8092 T. 29.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • işverenin ölümü • iş sözleşmesi • kesin delil • bilirkişi raporu

18
22. HD., E. 2017/40315 K. 2020/8193 T. 30.6.2020Yargıtay

asgari geçim indirimi • zamanaşımı defi • eşitlik ilkesi • bilirkişi incelemesi • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • davanın tamamen ıslahı • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

19
22. HD., E. 2020/2315 K. 2020/8194 T. 30.6.2020Yargıtay

iş sözleşmesi • davanın kabulü • davayı inkar etmiş sayılma

20
22. HD., E. 2017/11894 K. 2020/8227 T. 30.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kesin delil

21
22. HD., E. 2017/11905 K. 2020/8232 T. 30.6.2020Yargıtay

hizmet tespiti • pasif dava ehliyeti • sosyal güvenlik kurumu • ücretin ödenmesi • dava ehliyeti • iş sözleşmesi • karşı dava • kesin delil

22
22. HD., E. 2017/37574 K. 2020/8238 T. 30.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

23
22. HD., E. 2017/30221 K. 2020/7392 T. 22.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

24
22. HD., E. 2017/30404 K. 2020/7682 T. 24.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu

25
22. HD., E. 2017/35307 K. 2020/7372 T. 22.6.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi

26
22. HD., E. 2017/3894 K. 2020/7724 T. 25.6.2020Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • kesin delil

27
22. HD., E. 2017/183 K. 2020/7697 T. 24.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

28
22. HD., E. 2017/70 K. 2020/7636 T. 24.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi • kısmi dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
22. HD., E. 2017/27784 K. 2020/7613 T. 24.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • organik bağ • cevap dilekçesi • kesin delil

30
22. HD., E. 2017/30534 K. 2020/7532 T. 23.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • kesin delil • haklı neden

31
22. HD., E. 2020/1918 K. 2020/7208 T. 18.6.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • yazılı kabul • cevap dilekçesi

32
22. HD., E. 2017/37588 K. 2020/7690 T. 24.6.2020Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kısmi ödeme • davanın kabulü • kanun yararına bozma talebi • kanun yararına temyiz

33
22. HD., E. 2017/30706 K. 2020/7549 T. 24.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • fesih hakkı • hak düşürücü süre • haklı sebeple fesih • sosyal güvenlik kurumu • haklı neden • iş sözleşmesi • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
22. HD., E. 2017/24775 K. 2020/7559 T. 24.6.2020Yargıtay

gemi • toplu iş sözleşmesi • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • eklenti niteliği

35
22. HD., E. 2017/582 K. 2020/7597 T. 24.6.2020Yargıtay

seçimlik hak • belirli süreli iş sözleşmesi • eser sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • rücu hakkı • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

36
22. HD., E. 2017/16948 K. 2020/7565 T. 24.6.2020Yargıtay

sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
22. HD., E. 2017/26551 K. 2020/7402 T. 22.6.2020Yargıtay

ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • hakimin davayı aydınlatma ödevi

38
22. HD., E. 2017/30370 K. 2020/7456 T. 23.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kesin delil

39
22. HD., E. 2017/30535 K. 2020/7533 T. 23.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • maktu vekalet ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

40
22. HD., E. 2017/27418 K. 2020/7122 T. 18.6.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kesin süre • taleple bağlılık ilkesi

41
22. HD., E. 2017/30246 K. 2020/7508 T. 23.6.2020Yargıtay

eda davası • zamanaşımı defi • eşitlik ilkesi • belirsiz alacak ve tespit davası • kısmi eda davası • davaların yığılması • hukuki yarar yokluğu • ikrar • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • tespit davası • bilirkişi incelemesi • dava şartlarının bulunmaması

42
22. HD., E. 2019/7667 K. 2020/7117 T. 18.6.2020Yargıtay

adil yargılanma hakkı • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kısmi ıslah • maddi hata • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

43
22. HD., E. 2017/30307 K. 2020/7236 T. 18.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • asgari geçim indirimi • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • kesin delil

44
22. HD., E. 2017/30572 K. 2020/7258 T. 22.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kesin delil

45
22. HD., E. 2020/2088 K. 2020/7259 T. 22.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • organik bağ

46
22. HD., E. 2017/30421 K. 2020/7275 T. 22.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • sigorta primi • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • haklı neden • bilirkişi raporu • iş kazası • iş sözleşmesi • bilirkişi raporuna itiraz • imza itirazı • kesin delil

47
22. HD., E. 2017/31333 K. 2020/7306 T. 22.6.2020Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • kesin delil • taleple bağlılık ilkesi

48
22. HD., E. 2017/30364 K. 2020/7340 T. 22.6.2020Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli iş sözleşmesi • deneme süresi • hizmet sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

49
22. HD., E. 2017/30365 K. 2020/7341 T. 22.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kesin delil • taleple bağlılık ilkesi

50
22. HD., E. 2020/2131 K. 2020/7473 T. 23.6.2020Yargıtay

feshin geçersizliği • fesih ihbarı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • direnme kararı • dosyanın işlemden kaldırılması • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iade davası • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: