S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 74.379

1
22. HD., E. 2017/6718 K. 2020/9129 T. 8.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • harç muafiyeti • davanın kabulü

2
22. HD., E. 2017/16953 K. 2020/9017 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • örf ve âdet

3
22. HD., E. 2017/35311 K. 2020/9019 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • harç muafiyeti

4
22. HD., E. 2016/28005 K. 2020/9022 T. 8.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

5
22. HD., E. 2016/30526 K. 2020/9023 T. 8.7.2020 · Yargıtay

kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

7
22. HD., E. 2020/1689 K. 2020/9034 T. 8.7.2020 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • fesih ihbarı • sosyal güvenlik kurumu • fatura • adli para cezası • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • hakkın kötüye kullanılması • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • maddi hata

8
22. HD., E. 2020/166 K. 2020/9036 T. 8.7.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • adil yargılanma hakkı • iş sözleşmesi • basit yargılama usulü • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • tarafların duruşmaya gelmemesi

9
22. HD., E. 2017/35094 K. 2020/9038 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

10
22. HD., E. 2017/36041 K. 2020/9039 T. 8.7.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • psikolojik taciz • haklı neden • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • karşı dava

11
22. HD., E. 2017/37696 K. 2020/9041 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eda davası • hak düşürücü süre • kısmi eda davası • toplu iş sözleşmesi • eşitlik ilkesi • bilirkişi incelemesi • iş sözleşmesi • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • kesin süre • kısmi dava • tespit davası

12
22. HD., E. 2017/37733 K. 2020/9043 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • iptal davası • haklı neden • iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • usuli kazanılmış hak • istinaf dilekçesi • karşı dava

13
22. HD., E. 2017/37790 K. 2020/9045 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • karşı dava • kesin delil

14
22. HD., E. 2017/37914 K. 2020/9049 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haksız fesih • fesih tazminatı • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kesin delil

15
22. HD., E. 2017/37992 K. 2020/9052 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • davanın kabulü • karşı dava • bilirkişi raporu

16
22. HD., E. 2017/38054 K. 2020/9057 T. 8.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

17
22. HD., E. 2017/43016 K. 2020/9066 T. 8.7.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • eksik inceleme • ifa zamanı • işverenin temerrüdü • kısmi ifa • sözleşmenin feshi talebi • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • kısmi ödeme • karşı dava

18
22. HD., E. 2017/37732 K. 2020/9071 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • iptal davası • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • usuli kazanılmış hak • bilânço • ikrar • istinaf dilekçesi • karşı dava

19
22. HD., E. 2017/44988 K. 2020/9072 T. 8.7.2020 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
22. HD., E. 2017/40866 K. 2020/9081 T. 8.7.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • karşı dava

21
22. HD., E. 2017/36659 K. 2020/9082 T. 8.7.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava

22
22. HD., E. 2017/45577 K. 2020/9083 T. 8.7.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • el yazısı • el yazısı ile imza • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • karşı dava

23
22. HD., E. 2017/101 K. 2020/9084 T. 8.7.2020 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

24
22. HD., E. 2016/27941 K. 2020/9085 T. 8.7.2020 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi

25
22. HD., E. 2017/16497 K. 2020/9086 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yazılı delille ispat • ikramiye alacağı • muvazaalı işlem • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • kesin delil

26
22. HD., E. 2017/39030 K. 2020/9087 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

27
22. HD., E. 2017/43325 K. 2020/9088 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • şirket merkezi • haklı neden • iş sözleşmesi

28
22. HD., E. 2017/43011 K. 2020/9089 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • haklı neden • iş sözleşmesi • ispat yükü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • bilirkişi raporu

29
22. HD., E. 2017/39022 K. 2020/9090 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • haklı neden • ispat yükü • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

30
22. HD., E. 2017/38777 K. 2020/9092 T. 8.7.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • karşı dava

31
22. HD., E. 2017/38584 K. 2020/9094 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fesih hakkı • haklı neden • iş sözleşmesi

32
22. HD., E. 2017/28359 K. 2020/9096 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • müteselsil sorumluluk • sözleşme devri • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

33
22. HD., E. 2017/28360 K. 2020/9097 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • sözleşme devri • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

34
22. HD., E. 2017/28361 K. 2020/9098 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • müteselsil sorumluluk • sözleşme devri • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
22. HD., E. 2017/38963 K. 2020/9111 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fesih ihbarı • işyeri devri • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

36
22. HD., E. 2017/2823 K. 2020/9127 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

37
22. HD., E. 2017/2824 K. 2020/9128 T. 8.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • bilgilendirme yükümlülüğü • iş sözleşmesi

38
22. HD., E. 2017/4320 K. 2020/9140 T. 8.7.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

39
22. HD., E. 2019/8002 K. 2020/9144 T. 8.7.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • kötüniyet tazminatı

40
22. HD., E. 2017/5362 K. 2020/9150 T. 8.7.2020 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

41
22. HD., E. 2017/6715 K. 2020/9151 T. 8.7.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kesin delil

42
22. HD., E. 2017/6719 K. 2020/9153 T. 8.7.2020 · Yargıtay

haklı neden • psikolojik taciz • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat alacağı • kişilik haklarına saldırı

43
22. HD., E. 2020/2580 K. 2020/9155 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesinin ıslahı • cevap dilekçesi

44
22. HD., E. 2016/14159 K. 2020/9159 T. 8.7.2020 · Yargıtay

fesih ihbarı • ibra sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

45
22. HD., E. 2020/2465 K. 2020/9183 T. 9.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

46
22. HD., E. 2017/29359 K. 2020/9190 T. 9.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yargılama giderleri • yeniden yargılama • haklı neden • iş sözleşmesi • karşı dava

47
22. HD., E. 2017/29092 K. 2020/9191 T. 9.7.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması

48
22. HD., E. 2017/29360 K. 2020/9192 T. 9.7.2020 · Yargıtay

fesih ihbarı • ispat yükü • işyeri devri • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

49
22. HD., E. 2017/29193 K. 2020/9193 T. 9.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • harç muafiyeti

50
22. HD., E. 2017/35677 K. 2020/9194 T. 9.7.2020 · Yargıtay

antrepo • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • karşı dava • kesin delil

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: