S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.536

21
23. HD., E. 2018/1628 K. 2020/4563 T. 24.12.2020Yargıtay

el yazısı • genel kurul kararı • genel kurula katılma • bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu • ihraç kararının iptali • davanın kabulü • karşı dava • üyelikten ihraç kararının iptali

22
23. HD., E. 2018/852 K. 2020/4306 T. 15.12.2020Yargıtay

ahde vefa ilkesi • aşırı ifa güçlüğü • aynen ifa • clausula rebus sic stantibus • sözleşmenin uyarlanması • dürüstlük kuralı • edim yükümlülüğü • işlem temelinin çökmesi • sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması • sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkı • sözleşmeye bağlılık ilkesi • sözleşme serbestisi • kamulaştırma • kira bedeli • beklenmeyen hal şartı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • inşai dava • karşı dava

23
23. HD., E. 2020/1766 K. 2020/4322 T. 16.12.2020Yargıtay

sıra cetveli • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz

24
23. HD., E. 2018/955 K. 2020/3668 T. 17.11.2020Yargıtay

haklı sebeple fesih • haksız fesih • haklı neden • sözleşmenin feshi talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

25
23. HD., E. 2017/3158 K. 2020/3718 T. 18.11.2020Yargıtay

sıra cetveli • iflâs idaresi • iflas masası • müflis • avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

26
23. HD., E. 2012/654 K. 2012/1217 T. 21.01.2012Yargıtay

yapı kooperatifi • davadan feragat • davanın kabulü

27
23. HD., E. 2016/1940 K. 2018/5154 T. 6.11.2018Yargıtay

sözleşme özgürlüğü ilkesi

29
23. HD., E. 2018/2054 K. 2021/157 T. 21.1.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat davası • yönetim kurulu • kooperatif • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
23. HD., E. 2018/2577 K. 2021/273 T. 28.1.2021Yargıtay

borçlunun temerrüdü • satış bedeli • sıra cetveli • borcun muaccel olması • rehin hakkı • bilirkişi raporu • kesin borç ipoteğii • sıra cetveline itiraz • rehin sözleşmesi

31
23. HD., E. 2018/2648 K. 2021/275 T. 28.1.2021Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • bono • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz

32
23. HD., E. 2018/2450 K. 2021/277 T. 28.1.2021Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsil kefalet • gecikme faizi • şirketin iflası • davanın konusuz kalması • cari hesap • iflâs idaresi • müflis • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

33
23. HD., E. 2018/2622 K. 2021/278 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • ticari defter • bilirkişi raporu • iflâs idaresi • iflas masası • müflis

34
23. HD., E. 2018/2581 K. 2021/279 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • sıra cetveli • fatura • maktu vekalet ücreti • şirketin iflası • iflâs idaresi • iflas masası • iflas yolu ile takip • bilirkişi raporu • müflis

35
23. HD., E. 2020/1477 K. 2021/280 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • yetkili mahkeme • konkordato • konkordato mühleti • konkordato talebi • müteselsilen kefil • şirketin iflası • aval • borca batık • cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • görevli ve yetkili mahkeme

36
23. HD., E. 2019/187 K. 2021/288 T. 28.1.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu • ihraç kararının iptali • davanın kabulü • karşı dava

37
23. HD., E. 2020/1022 K. 2021/289 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • enkaz • tazminat davası • kooperatif • manevi tazminat • davanın takipsiz bırakılması • delil tespiti talebi • kişilik haklarına saldırı • taleple bağlılık ilkesi • davanın açılmamış sayılması

38
23. HD., E. 2018/2695 K. 2021/291 T. 28.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • kooperatif

39
23. HD., E. 2018/2429 K. 2021/293 T. 28.1.2021Yargıtay

fesih hakkı • hizmet sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • menfi zarar • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • kişilik haklarına saldırı

40
23. HD., E. 2019/72 K. 2021/296 T. 28.1.2021Yargıtay

davanın kabulü • görevsizlik kararı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: