S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.164

1
4. HD., E. 2019/3128 K. 2020/168 T. 20.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • limited şirket • delillerin değerlendirilmesi

2
4. HD., E. 2016/16458 K. 2019/4848 T. 22.10.2019 · Yargıtay

cezai şart • fatura • anonim şirket

3
4. HD., E. 2018/1234 K. 2019/4857 T. 23.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

4
4. HD., E. 2019/2108 K. 2019/4913 T. 24.10.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata

5
4. HD., E. 2019/1477 K. 2019/4914 T. 24.10.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • maddi hata • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

6
4. HD., E. 2019/2740 K. 2019/4942 T. 24.10.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • ikrar

7
4. HD., E. 2019/2687 K. 2019/4945 T. 24.10.2019 · Yargıtay

hile • delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı

9
4. HD., E. 2018/5082 K. 2019/4967 T. 4.11.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • dava zamanaşımı • adil yargılanma hakkı • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • direnme kararı • anonim şirket • hukuki dinlenilme hakkı • dürüstlük kuralı • ispat hakkı • maddi hata • savunma hakkı • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe

10
4. HD., E. 2018/5106 K. 2019/4968 T. 4.11.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • delillerin değerlendirilmesi

11
4. HD., E. 2019/664 K. 2019/4971 T. 4.11.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

12
4. HD., E. 2019/171 K. 2019/4972 T. 4.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • yediemin • antrepo • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • usuli kazanılmış hak • maddi hata • kooperatif

13
4. HD., E. 2019/2273 K. 2019/4973 T. 4.11.2019 · Yargıtay

ispat yükü • satış sözleşmesi • hile • sınırlı ayni hak • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • emin sıfatıyla zilyet

14
4. HD., E. 2019/1879 K. 2019/4976 T. 4.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • işgöremezlik hali • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • direnme kararı • istinaf dilekçesi • karşı dava

15
4. HD., E. 2019/2465 K. 2019/4978 T. 4.11.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • hakem kurulu kararı • istinaf yolu • tahkim • karşı dava

16
4. HD., E. 2019/2346 K. 2019/4982 T. 4.11.2019 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • yeni hüküm niteliğinde karar • yeniden yargılama • davanın yenilenmesi • hükmün iptali

17
4. HD., E. 2018/1375 K. 2019/4985 T. 4.11.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • müteselsil sorumluluk • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • bilirkişi raporu

18
4. HD., E. 2018/1615 K. 2019/4986 T. 4.11.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

19
4. HD., E. 2018/1444 K. 2019/4989 T. 4.11.2019 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar

20
4. HD., E. 2018/1516 K. 2019/4994 T. 4.11.2019 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • manevi tazminat

21
4. HD., E. 2018/1606 K. 2019/4995 T. 4.11.2019 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • delillerin değerlendirilmesi • bilirkişi raporu

22
4. HD., E. 2018/1503 K. 2019/5210 T. 12.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • adil yargılanma hakkı • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

23
4. HD., E. 2019/1991 K. 2019/4548 T. 10.10.2019 · Yargıtay

yönetim kurulu • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • kişilik haklarına saldırı

24
4. HD., E. 2019/2318 K. 2019/4575 T. 14.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

25
4. HD., E. 2019/2101 K. 2019/4583 T. 14.10.2019 · Yargıtay

eksik iş • haksız fesih • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • yeniden yargılama • delillerin değerlendirilmesi • hükmün tavzihi • tavzih talebi

26
4. HD., E. 2019/2653 K. 2019/4613 T. 15.10.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • adi şirket • kanuni temsilci • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

27
4. HD., E. 2019/2381 K. 2019/4616 T. 15.10.2019 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi

28
4. HD., E. 2019/2616 K. 2019/4619 T. 15.10.2019 · Yargıtay

maddi zarar • karşı dava

29
4. HD., E. 2019/2551 K. 2019/4622 T. 15.10.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • adil yargılanma hakkı • manevi tazminat • hukuki dinlenilme hakkı • istinaf dilekçesi • karşı dava

30
4. HD., E. 2017/259 K. 2019/4624 T. 15.10.2019 · Yargıtay

resmi şekil • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

31
4. HD., E. 2016/15828 K. 2019/4632 T. 15.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • birlikte kusur • manevi tazminat • davanın kabulü

32
4. HD., E. 2016/14969 K. 2019/4633 T. 15.10.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • bilirkişi raporuna itiraz • karşı dava • kişilik haklarına saldırı

33
4. HD., E. 2016/15116 K. 2019/4636 T. 15.10.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama • manevi tazminat • tazminat davası • ticari itibar • delillerin değerlendirilmesi

34
4. HD., E. 2016/15274 K. 2019/4637 T. 15.10.2019 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • manevi tazminat • maddi ve manevi tazminat talebi • cevap dilekçesi

35
4. HD., E. 2016/15844 K. 2019/4641 T. 15.10.2019 · Yargıtay

kısmi ödeme • maddi zarar

36
4. HD., E. 2016/15924 K. 2019/4642 T. 15.10.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • tazminattan indirim • bilirkişi raporu • ticari iş • kısmi ödeme • maddi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • taleple bağlılık ilkesi

37
4. HD., E. 2016/15925 K. 2019/4643 T. 15.10.2019 · Yargıtay

kısmi ödeme • maddi zarar

38
4. HD., E. 2016/15931 K. 2019/4644 T. 15.10.2019 · Yargıtay

tazminattan indirim • bilirkişi raporu • ticari iş • kısmi ödeme • maddi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

39
4. HD., E. 2019/2777 K. 2019/4677 T. 16.10.2019 · Yargıtay

seferberlik • manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı • delillerin değerlendirilmesi

40
4. HD., E. 2019/1136 K. 2019/4695 T. 17.10.2019 · Yargıtay

psikolojik taciz • davanın kabulü • manevi tazminat

41
4. HD., E. 2019/1615 K. 2019/4705 T. 17.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • kanuni faiz

42
4. HD., E. 2019/1906 K. 2019/4812 T. 21.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • yetersiz bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

43
4. HD., E. 2019/1994 K. 2019/4813 T. 21.10.2019 · Yargıtay

borç ikrarı • iptal davası • yeniden yargılama • taşıma sözleşmesi • aciz belgesi • hak ve nasafet ilkesi • ihtiyati haciz • maddi zarar • nesafet • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemi • ikrar • karşı dava

44
4. HD., E. 2018/1627 K. 2019/4819 T. 22.10.2019 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

45
4. HD., E. 2019/2640 K. 2019/4829 T. 22.10.2019 · Yargıtay

haksız fiil sorumluluğu • ihalenin feshi talebi • kanuni temsilci • cebri icra • maddi zarar • karşı dava

46
4. HD., E. 2016/16213 K. 2019/4845 T. 22.10.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

47
4. HD., E. 2019/1504 K. 2019/4907 T. 24.10.2019 · Yargıtay

görevsizlik kararı

48
4. HD., E. 2018/2121 K. 2019/6047 T. 16.12.2019 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • manevi tazminat

49
4. HD., E. 2017/2411 K. 2020/394 T. 5.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

50
4. HD., E. 2019/3192 K. 2020/403 T. 5.2.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • kamulaştırma • maddi zarar • davanın kabulü • görevsizlik kararı • karşı dava • maddi hata

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: