S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 34.387

1
4. HD., E. 2020/3862 K. 2021/900 T. 1.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • adli para cezası • eski hale iade talebi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • taraf sıfatı

2
4. HD., E. 2019/3472 K. 2021/909 T. 1.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • vekaletname ibraz edilmemesi • karşı dava

3
4. HD., E. 2020/3555 K. 2021/916 T. 2.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • görevsizlik kararı

4
4. HD., E. 2020/1844 K. 2021/931 T. 2.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • muvazaalı işlem • tazminat davası • tapu iptali • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • cebri icra • muvazaa iddiası • muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil • delillerin değerlendirilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

5
4. HD., E. 2020/2641 K. 2021/932 T. 2.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • sebepsiz zenginleşme • şirketi temsil yetkisi • temsil ve ilzama yetkili • hasar bedeli • hile • ticari defter • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı ispat

6
4. HD., E. 2021/99 K. 2021/701 T. 18.2.2021 · Yargıtay

mükerrer ödeme • delillerin değerlendirilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • kesin delil • bilirkişi incelemesi • taraflarca getirilme ilkesi

7
4. HD., E. 2021/80 K. 2021/702 T. 18.2.2021 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi • hile • tazminat davası • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

8
4. HD., E. 2020/3601 K. 2021/709 T. 18.2.2021 · Yargıtay

aile konutu • eksik inceleme • aile konutu şerhi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • katılma alacağı • tapuya güven ilkesi

9
4. HD., E. 2021/67 K. 2021/714 T. 18.2.2021 · Yargıtay

rücu hakkı • bilirkişi raporu • tazminat davası

10
4. HD., E. 2021/234 K. 2021/1092 T. 10.3.2021 · Yargıtay

ispat yükü • kambiyo senetleri • kredi sözleşmesi • bono • muvazaa iddiası • davanın kabulü

11
4. HD., E. 2021/102 K. 2021/1099 T. 10.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • delillerin değerlendirilmesi

12
4. HD., E. 2020/3536 K. 2021/1100 T. 10.3.2021 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

13
4. HD., E. 2019/1768 K. 2021/1101 T. 10.3.2021 · Yargıtay

bedensel zarar • karşı dava • manevi tazminat • manevi zarar • malvarlığı hukuku

14
4. HD., E. 2019/749 K. 2021/1102 T. 10.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • tazminat alacağı • manevi tazminat • manevi zarar • malvarlığı hukuku • istinaf dilekçesi • karşı dava

15
4. HD., E. 2019/230 K. 2021/1104 T. 10.3.2021 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • istihkak iddiası • karşı dava

16
4. HD., E. 2021/240 K. 2021/1114 T. 10.3.2021 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • manevi tazminat • manevi zarar

17
4. HD., E. 2020/3892 K. 2021/1120 T. 10.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • asli müdahil • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

18
4. HD., E. 2021/232 K. 2021/1133 T. 11.3.2021 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • dava şartlarının bulunmaması • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • manevi tazminat • manevi zarar

19
4. HD., E. 2019/987 K. 2021/1147 T. 11.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • hakkaniyet indirimi • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
4. HD., E. 2021/635 K. 2021/1156 T. 11.3.2021 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebi • davanın kabulü • inançlı işlem • karşı dava

21
4. HD., E. 2020/1507 K. 2021/1162 T. 15.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • sıra cetveli • maddi ve manevi tazminat talebi • sözleşmenin yorumu • vekalet sözleşmesi • hile • bono • manevi tazminat • muvazaa iddiası

22
4. HD., E. 2019/2706 K. 2021/1171 T. 15.3.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava

23
4. HD., E. 2021/17 K. 2021/943 T. 3.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

24
4. HD., E. 2020/3587 K. 2021/945 T. 3.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • adil yargılanma hakkı • tazminat davası • haklı neden • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak • görevsizlik kararı • maddi hata

25
4. HD., E. 2020/3857 K. 2021/952 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

26
4. HD., E. 2020/3626 K. 2021/957 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu • karşı dava

27
4. HD., E. 2020/3914 K. 2021/959 T. 3.3.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • maddi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

28
4. HD., E. 2020/3949 K. 2021/964 T. 3.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • aval • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

29
4. HD., E. 2019/2248 K. 2021/1004 T. 4.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava

30
4. HD., E. 2019/2422 K. 2021/1006 T. 4.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • yeniden değerleme • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

31
4. HD., E. 2019/1892 K. 2021/1008 T. 4.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • yeniden değerleme • istinaf dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

32
4. HD., E. 2019/2238 K. 2021/1011 T. 4.3.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

33
4. HD., E. 2019/957 K. 2021/973 T. 4.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • tazminat davası • tedavi masrafları • davanın konusuz kalması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • kanuni faiz

34
4. HD., E. 2019/1852 K. 2021/979 T. 4.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • adli yardım talebi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

35
4. HD., E. 2019/773 K. 2021/984 T. 4.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • delillerin toplanması • denetim raporu • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • karşı dava

36
4. HD., E. 2021/167 K. 2021/985 T. 4.3.2021 · Yargıtay

bedensel zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebi • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • karşı dava

37
4. HD., E. 2020/1454 K. 2021/1017 T. 8.3.2021 · Yargıtay

hile • icra takibinin kesinleşmesi • kambiyo senetleri • sözleşmenin yorumu • açık senet • muvazaa iddiası • davanın kabulü

38
4. HD., E. 2020/1467 K. 2021/1018 T. 8.3.2021 · Yargıtay

cebri icra yoluyla satış • dava zamanaşımı • ispat yükü • istirdat davası • hile • sözleşmenin yorumu • bono • cebri icra • muvazaa iddiası • kesin delil

39
4. HD., E. 2021/267 K. 2021/1027 T. 8.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • numune • zıya • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
4. HD., E. 2019/905 K. 2021/1029 T. 8.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • ağır kusur • hakkaniyet indirimi • istinaf dilekçesi • karşı dava

41
4. HD., E. 2020/2863 K. 2021/1031 T. 8.3.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

42
4. HD., E. 2020/3822 K. 2021/1035 T. 8.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hak düşürücü süre • tazminat davası • eşitlik ilkesi • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • müktesep hak • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • maddi hata

43
4. HD., E. 2020/3775 K. 2021/1037 T. 8.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • rücuan tazminat • tazminat davası • hakkaniyet indirimi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • manevi tazminat

44
4. HD., E. 2020/3823 K. 2021/1038 T. 8.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • karşı dava

45
4. HD., E. 2021/258 K. 2021/1042 T. 8.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi

46
47
4. HD., E. 2020/3713 K. 2021/1048 T. 8.3.2021 · Yargıtay

tazminat davası • davadan feragat • manevi tazminat • manevi zarar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
4. HD., E. 2019/1954 K. 2021/1049 T. 8.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • gecikme faizi • kanuni faiz • kazanç kaybı • ticari iş • kısa vadeli kredi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • tüzel kişi tacir • delillerin değerlendirilmesi • ticari işletme

49
4. HD., E. 2019/2419 K. 2021/1052 T. 8.3.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • maddi hata

50
4. HD., E. 2020/3723 K. 2021/1057 T. 8.3.2021 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • görevsizlik kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: