S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 34.019

1
4. HD., E. 2017/2581 K. 2020/531 T. 12.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • delillerin değerlendirilmesi • ön inceleme

2
4. HD., E. 2017/3989 K. 2020/510 T. 12.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • delillerin değerlendirilmesi

3
4. HD., E. 2018/2499 K. 2020/652 T. 18.2.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davaya fer'i müdahil olma • davaya müdahale talebi • istinaf dilekçesi

4
4. HD., E. 2017/2686 K. 2020/555 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • delillerin değerlendirilmesi • kötüniyet tazminatı

5
4. HD., E. 2019/3100 K. 2020/567 T. 13.2.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • yeniden yargılama • katkı payı alacağı istemi • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • bilirkişi raporu

6
4. HD., E. 2020/321 K. 2020/685 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • dava zamanaşımı • ispat yükü • adalete erişim hakkı • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • davanın tamamen ıslahı • maddi zarar • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • karşı dava • kısmi ıslah • maddi hata • kısmi dava

7
4. HD., E. 2018/2608 K. 2020/653 T. 18.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • haksız fiil nedeniyle tazminat istemi • tazminat davası • manevi tazminat • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • istinaf dilekçesi • karşı dava

8
4. HD., E. 2019/2121 K. 2020/657 T. 18.2.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • manevi tazminat • yeniden değerleme • istinaf dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

9
4. HD., E. 2017/446 K. 2020/661 T. 18.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • delillerin değerlendirilmesi

10
4. HD., E. 2019/2966 K. 2020/668 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • delillerin değerlendirilmesi • kesin süre

11
4. HD., E. 2017/3036 K. 2020/782 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • kazanç kaybı • cevap dilekçesi • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

12
4. HD., E. 2017/2812 K. 2020/753 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • delillerin değerlendirilmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

13
4. HD., E. 2019/3028 K. 2020/752 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

14
4. HD., E. 2019/3435 K. 2020/741 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • yıllık faiz oranı • usuli kazanılmış hak • delillerin değerlendirilmesi

15
4. HD., E. 2019/2335 K. 2020/736 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • maddi ve manevi tazminat talebi • adil yargılanma hakkı • tazminat davası • manevi tazminat • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

16
4. HD., E. 2017/3326 K. 2020/783 T. 20.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • usulüne uygun tebligat • manevi tazminat

17
4. HD., E. 2019/3256 K. 2020/791 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

18
4. HD., E. 2017/1458 K. 2020/861 T. 25.2.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • bilirkişi raporu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • maddi hata

19
4. HD., E. 2019/1785 K. 2020/866 T. 25.2.2020 · Yargıtay

iptal davası • bono • manevi tazminat • manevi zarar • avukatlık ücret sözleşmesi • dava şartı yokluğu • dava ehliyeti • davacı sıfatı • delillerin değerlendirilmesi • ikrar • imza itirazı • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi

20
4. HD., E. 2018/5072 K. 2020/864 T. 25.2.2020 · Yargıtay

hile • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • karşı dava

21
4. HD., E. 2020/69 K. 2020/796 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • davanın yenilenmesi • istinaf yolu

22
4. HD., E. 2017/3213 K. 2020/940 T. 26.2.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • davaya katılma talebi • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • taraf sıfatı

23
4. HD., E. 2019/921 K. 2020/893 T. 26.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

24
4. HD., E. 2017/2899 K. 2020/911 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti

25
4. HD., E. 2017/4607 K. 2020/916 T. 26.2.2020 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • ispat yükü

26
4. HD., E. 2017/3257 K. 2020/936 T. 26.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

27
4. HD., E. 2017/1753 K. 2020/987 T. 27.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi incelemesi • delillerin değerlendirilmesi

28
4. HD., E. 2017/552 K. 2020/967 T. 27.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

29
4. HD., E. 2019/3325 K. 2020/965 T. 27.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • adil yargılanma hakkı • tazminat davası

30
4. HD., E. 2020/325 K. 2020/689 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi zarar • manevi tazminat • maddi hata

31
4. HD., E. 2017/4793 K. 2020/696 T. 19.2.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • manevi tazminat

32
4. HD., E. 2019/3138 K. 2020/698 T. 19.2.2020 · Yargıtay

haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • maddi zarar • ikrar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

33
4. HD., E. 2019/3324 K. 2020/718 T. 19.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma zararının belirlenmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • taleple bağlılık ilkesi • tazminat alacağı • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • bozmadan sonra bilirkişi raporu alınması • delillerin değerlendirilmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata

34
4. HD., E. 2018/122 K. 2020/1194 T. 9.3.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tedavi masrafları • tazminat davası • kazanç kaybı • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata

35
4. HD., E. 2017/2565 K. 2020/40 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi zarar

36
4. HD., E. 2017/2570 K. 2020/41 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama • maddi tazminat davası • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata

37
4. HD., E. 2017/1483 K. 2020/91 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

38
4. HD., E. 2017/1482 K. 2020/98 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

39
4. HD., E. 2019/2037 K. 2020/161 T. 20.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • davanın konusuz kalması • limited şirket • delillerin değerlendirilmesi

40
4. HD., E. 2018/2143 K. 2020/194 T. 22.1.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • karşı dava

41
4. HD., E. 2018/473 K. 2020/209 T. 22.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
4. HD., E. 2018/1771 K. 2020/231 T. 23.1.2020 · Yargıtay

ağır kusur • bilirkişi raporu • manevi zarar • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

43
4. HD., E. 2017/2169 K. 2020/253 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • davanın yetki yönünden reddi

44
4. HD., E. 2017/4315 K. 2020/360 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti

45
4. HD., E. 2017/3570 K. 2020/363 T. 5.2.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti

46
4. HD., E. 2019/3489 K. 2020/365 T. 5.2.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • maddi hata

47
4. HD., E. 2017/2682 K. 2020/377 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • devir sözleşmesi • rücu hakkı • bilirkişi raporu • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

48
4. HD., E. 2019/1500 K. 2020/382 T. 5.2.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • manevi tazminat

49
4. HD., E. 2017/2156 K. 2020/404 T. 5.2.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • yasal temyiz süresi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

50
4. HD., E. 2017/836 K. 2020/484 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • bakanlık temsilcisi • genel kurul kararı • hazirun cetveli • katılma hakkı • kayyum • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu kararı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: