S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 34.246

1
4. HD., E. 2020/2918 K. 2021/934 T. 2.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • karşı dava

2
4. HD., E. 2019/2162 K. 2021/1047 T. 8.3.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • yeniden değerleme • manevi tazminat • maddi hata • temyiz kesinlik sınırı • istinaf dilekçesi • karşı dava

3
4. HD., E. 2019/508 K. 2021/869 T. 1.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • taahhüt senedi • davanın kabulü • karşı dava

4
4. HD., E. 2020/1290 K. 2021/889 T. 1.3.2021 · Yargıtay

aile konutu • aile konutu şerhi • makul sebep • mal rejimi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • görevsizlik kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • mal rejiminin tasfiyesi • temyizden feragat

5
4. HD., E. 2020/1052 K. 2021/291 T. 28.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • muvazaa iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
4. HD., E. 2020/3443 K. 2021/99 T. 20.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • malvarlığı hukuku • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

7
4. HD., E. 2019/3064 K. 2021/76 T. 19.1.2021 · Yargıtay

kişilik haklarına saldırı • dava şartlarının bulunmaması • manevi tazminat

8
4. HD., E. 2020/1646 K. 2021/66 T. 19.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • davanın konusuz kalması • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi zarar • manevi tazminat

9
4. HD., E. 2020/3253 K. 2021/8 T. 18.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

10
4. HD., E. 2020/3603 K. 2021/40 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

11
4. HD., E. 2020/1895 K. 2021/6 T. 18.1.2021 · Yargıtay

tazminat davası • haklı neden • hasar bedeli • maddi tazminat davası • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava • adil yargılanma hakkı

12
4. HD., E. 2020/859 K. 2021/16 T. 18.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tazminat alacağı • tazminat davası • manevi tazminat • muvazaa iddiası • davanın kabulü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

13
4. HD., E. 2019/983 K. 2021/26 T. 18.1.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • yeniden değerleme • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

14
4. HD., E. 2020/1897 K. 2021/162 T. 25.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • tazminat davası • delillerin değerlendirilmesi

15
4. HD., E. 2020/2249 K. 2021/164 T. 25.1.2021 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • muhatabın adreste bulunmaması

16
4. HD., E. 2020/1672 K. 2021/166 T. 25.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

17
4. HD., E. 2020/1204 K. 2021/170 T. 25.1.2021 · Yargıtay

yenileme talebi • muvazaa iddiası • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması

18
4. HD., E. 2021/378 K. 2021/887 T. 1.3.2021 · Yargıtay

elektronik imza • maddi ve manevi tazminat talebi • hizmet sağlayıcısı • elektronik ortam • elektronik posta • kayıtlı elektronik posta adresi • zaman damgası • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • karşı dava • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

19
4. HD., E. 2020/1081 K. 2020/4039 T. 19.11.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • limited şirket • manevi tazminat

20
4. HD., E. 2018/4948 K. 2020/4054 T. 19.11.2020 · Yargıtay

muvazaa iddiası • davanın kabulü

21
4. HD., E. 2020/1053 K. 2020/4110 T. 23.11.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • anonim şirket • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar

22
4. HD., E. 2018/1822 K. 2020/3965 T. 17.11.2020 · Yargıtay

maddi zarar • davanın kabulü

23
4. HD., E. 2020/2533 K. 2020/3925 T. 16.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • eksik inceleme • muvazaa iddiası • tazminat davası • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

24
4. HD., E. 2020/838 K. 2020/3926 T. 16.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • seçimlik hak • hak düşürücü süre • iptal davası • muvazaalı işlem • taşınmaz satışı • tapu iptali • aciz belgesi • muvazaa iddiası • muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • maddi hata • taleple bağlılık ilkesi • terditli dava

25
4. HD., E. 2020/3133 K. 2020/3811 T. 9.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • adli yardım talebi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
4. HD., E. 2020/1044 K. 2020/3780 T. 9.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

27
4. HD., E. 2020/874 K. 2020/3781 T. 9.11.2020 · Yargıtay

menfi tespit • ödeme emrinin iptali • usulüne uygun tebligat • delillerin değerlendirilmesi • derdestlik itirazı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

28
4. HD., E. 2019/2570 K. 2020/3795 T. 9.11.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet indirimi • işgöremezlik hali • manevi tazminat • manevi zarar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

29
4. HD., E. 2020/3190 K. 2020/3798 T. 9.11.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava • merci tayini

30
4. HD., E. 2020/2884 K. 2020/3807 T. 9.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

31
4. HD., E. 2020/2907 K. 2020/3806 T. 9.11.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

32
4. HD., E. 2020/1033 K. 2020/3856 T. 11.11.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat

33
4. HD., E. 2020/691 K. 2020/3853 T. 11.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

34
4. HD., E. 2020/3117 K. 2020/3849 T. 11.11.2020 · Yargıtay

haksız fiil sorumluluğu • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • davanın açılmamış sayılması

35
4. HD., E. 2020/1001 K. 2020/3846 T. 11.11.2020 · Yargıtay

şahıs varlığı hakları • eksik inceleme • haksız fiil sorumluluğu • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

36
4. HD., E. 2020/1064 K. 2020/3833 T. 11.11.2020 · Yargıtay

zamanaşımı defi • maddi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

37
4. HD., E. 2020/2218 K. 2020/3863 T. 11.11.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • kesin süre

38
4. HD., E. 2020/592 K. 2020/3857 T. 11.11.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • gecikme faizi • zararı ispat • hasar bedeli • kazanç kaybı • poliçe • ticari defter • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • kesin süre

39
4. HD., E. 2020/3076 K. 2020/3820 T. 10.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

40
4. HD., E. 2018/1096 K. 2020/3825 T. 10.11.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar

41
4. HD., E. 2019/1116 K. 2020/3826 T. 10.11.2020 · Yargıtay

akdi faiz • cezai şart • cezai şart alacağı • sözleşme cezası • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
4. HD., E. 2019/1211 K. 2020/3828 T. 10.11.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • konut ve çatılı işyeri kiraları • kusursuz sorumluluk • sorumsuzluk anlaşması • yapı malikinin sorumluluğu • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • genel işlem koşulları • yapı maliki • yerel adet • istinaf dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi

43
4. HD., E. 2020/714 K. 2020/3831 T. 10.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat

44
4. HD., E. 2020/1049 K. 2020/3874 T. 12.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat

45
4. HD., E. 2020/1079 K. 2020/3875 T. 12.11.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

46
4. HD., E. 2020/1311 K. 2020/3876 T. 12.11.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davaya fer'i müdahil olma • maddi hata

47
4. HD., E. 2020/867 K. 2020/3891 T. 12.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davadan feragat • davanın konusuz kalması • maddi hata • ön inceleme

48
4. HD., E. 2020/2735 K. 2020/3893 T. 12.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • karşılıksız çek • karşılıksız çek keşide etmek • manevi zarar • manevi tazminat • görevsizlik kararı

49
4. HD., E. 2020/711 K. 2020/3894 T. 12.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • maddi hata

50
4. HD., E. 2020/2843 K. 2020/3264 T. 8.10.2020 · Yargıtay

maluliyet raporu • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi zarar • manevi tazminat • müktesep hak • usuli kazanılmış hak

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: