S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.376

1
4. HD., E. 2020/1186 K. 2020/2024 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • cevap süresi • cevap dilekçesi • görevli mahkeme • ilk itirazlar

2
4. HD., E. 2018/1802 K. 2020/2092 T. 18.6.2020 · Yargıtay

karşı dava • tahkim

3
4. HD., E. 2020/2190 K. 2020/2282 T. 24.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • haksız fiil sorumluluğu • haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • maddi ve manevi tazminat talebi • zamanaşımı defi • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • zıya • davanın ıslahı • delillerin değerlendirilmesi

4
4. HD., E. 2018/4463 K. 2020/2294 T. 25.6.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • yeniden değerleme • karşı dava

5
4. HD., E. 2018/2428 K. 2020/2419 T. 30.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • yargılama giderleri • manevi tazminat • adli yardım talebi • karşı dava

6
4. HD., E. 2020/2129 K. 2020/2452 T. 1.7.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • tazminat davası • davanın kabulü • vasi tayin talebi

7
4. HD., E. 2019/2543 K. 2020/2461 T. 1.7.2020 · Yargıtay

satış sözleşmesi • icra takibinin kesinleşmesi • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istihkak iddiası

8
4. HD., E. 2020/2114 K. 2020/2473 T. 1.7.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • maddi zarar • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi

9
4. HD., E. 2020/1375 K. 2020/2490 T. 2.7.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar

10
4. HD., E. 2020/2217 K. 2020/2493 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • manevi tazminat

11
4. HD., E. 2019/3071 K. 2020/2497 T. 2.7.2020 · Yargıtay

satış bedeli • toptan satış • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

12
4. HD., E. 2020/213 K. 2020/2512 T. 2.7.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • dava zamanaşımı • eksik inceleme • hile • müteselsil sorumluluk • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi

13
4. HD., E. 2018/1838 K. 2020/2518 T. 2.7.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti

14
4. HD., E. 2018/1885 K. 2020/1658 T. 8.6.2020 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

15
4. HD., E. 2020/26 K. 2020/1610 T. 4.6.2020 · Yargıtay

sigortalının ölümü • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ölüm aylığı

16
4. HD., E. 2018/3605 K. 2020/1882 T. 15.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • hakkaniyet indirimi • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • karşı dava

17
4. HD., E. 2019/3283 K. 2020/534 T. 12.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak • delillerin değerlendirilmesi • feragat dilekçesi • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • maddi hata • temyizden feragat

18
4. HD., E. 2017/5131 K. 2020/850 T. 25.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı

19
4. HD., E. 2017/3173 K. 2020/663 T. 18.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı

20
4. HD., E. 2017/2876 K. 2020/708 T. 19.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

21
4. HD., E. 2017/2696 K. 2020/452 T. 10.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kusur sorumluluğu • bilirkişi raporu • kooperatif • yapı kooperatifi • poliçe • delillerin değerlendirilmesi

22
4. HD., E. 2017/1762 K. 2020/472 T. 11.2.2020 · Yargıtay

ardiye ücreti • hak düşürücü süre • el atmanın önlenmesi • ardiye • zıya • kazandırıcı zamanaşımı • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • malik sıfatıyla zilyet • iade davası

23
24
4. HD., E. 2018/3671 K. 2020/1181 T. 9.3.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • davanın kabulü

25
4. HD., E. 2019/2680 K. 2020/1150 T. 9.3.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • adil yargılanma hakkı • kazanç kaybı • maddi zarar • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • maddi hata • uygulanacak hukuk

26
4. HD., E. 2019/2311 K. 2020/1146 T. 9.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • nispi vekalet ücreti • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • ikrar • kişilik haklarına saldırı

27
4. HD., E. 2020/311 K. 2020/1250 T. 11.3.2020 · Yargıtay

resmi şekil • muvazaalı işlem • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin yorumu • hile • hisse devri • muvazaa iddiası • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

28
4. HD., E. 2019/1823 K. 2020/492 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • rehin hakkı • rehin hakkı sahibi • icra yoluyla satış • ipotek hakkı • cebri icra • limited şirket • zıya • karşı dava

29
4. HD., E. 2019/3426 K. 2020/311 T. 3.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sebepsiz zenginleşme • maddi zarar • manevi tazminat • karşı dava

30
4. HD., E. 2019/1716 K. 2020/390 T. 5.2.2020 · Yargıtay

zamanaşımı defi • tazminat davası • bilirkişi raporu • kooperatif • yapı kooperatifi • adli yardım talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

31
4. HD., E. 2019/3343 K. 2020/471 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eda davası • kısmi eda davası • gemi • bilirkişi incelemesi • maddi zarar • belirsiz alacak ve tespit davası • delil tespiti talebi • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • tespit davası

32
4. HD., E. 2019/3304 K. 2020/717 T. 19.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • maddi hata

33
4. HD., E. 2020/319 K. 2020/683 T. 19.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • sulh sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • maddi hata

34
4. HD., E. 2019/3390 K. 2020/896 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • usulüne uygun tebligat • tazminat davası • ciro • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi • imza itirazı • kişilik haklarına saldırı

35
4. HD., E. 2019/2049 K. 2020/522 T. 12.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • davanın geri alınması • maddi hata • vekilin azli • dosyanın işlemden kaldırılması

36
4. HD., E. 2017/2343 K. 2020/603 T. 17.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

37
4. HD., E. 2019/1366 K. 2020/654 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • alt yüklenici • şahıs varlığı hakları • eksik inceleme • haksız fiil sorumluluğu • tazminat davası • uygun illiyet bağı • anonim şirket • bilirkişi raporu

38
4. HD., E. 2019/1624 K. 2020/655 T. 18.2.2020 · Yargıtay

cebri icra ile satış • dava zamanaşımı • cebri icra • yediemin • maddi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • icra yoluyla satış

39
4. HD., E. 2017/3047 K. 2020/942 T. 26.2.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • kesin delil

40
4. HD., E. 2017/2756 K. 2020/453 T. 10.2.2020 · Yargıtay

ağır kusur • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • kişilik haklarına saldırı

41
4. HD., E. 2017/2692 K. 2020/153 T. 23.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • davaya fer'i müdahil olma • kesin süre • tanık bildirimi

42
4. HD., E. 2019/1580 K. 2020/232 T. 23.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi

43
4. HD., E. 2019/2147 K. 2019/4494 T. 9.10.2019 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • satış bedeli • sınırlı ayni hak • mutlak butlan • satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

44
4. HD., E. 2018/1783 K. 2019/5460 T. 21.11.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • delillerin değerlendirilmesi

45
4. HD., E. 2019/2576 K. 2020/519 T. 12.2.2020 · Yargıtay

adi kira sözleşmesi • dava zamanaşımı • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata

46
47
4. HD., E. 2020/130 K. 2020/845 T. 25.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • faydalı ve zaruri masraf • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu kararının iptali • karşı dava • zorunlu masraf

48
4. HD., E. 2020/109 K. 2020/926 T. 26.2.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • maddi ve manevi tazminat talebi • haklı neden • bilirkişi raporu • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

49
4. HD., E. 2017/3149 K. 2020/943 T. 26.2.2020 · Yargıtay

haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemi • savunma hakkı • tahkikatın sona ermesi

50
4. HD., E. 2017/4619 K. 2020/971 T. 27.2.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: