S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 34.508

1
4. HD., E. 2019/3287 K. 2021/1174 T. 15.3.2021Yargıtay

delillerin toplanması • manevi tazminat • manevi zarar • istinaf dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

2
4. HD., E. 2020/3240 K. 2021/1190 T. 15.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata

3
4. HD., E. 2019/2009 K. 2021/1204 T. 16.3.2021Yargıtay

aktif dava ehliyeti • tenkis talebi • tazminat davası • dava ehliyeti • karşı dava • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi

4
4. HD., E. 2020/3093 K. 2021/1205 T. 16.3.2021Yargıtay

delillerin toplanması • resmi şekil • dolandırıcılık • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • hile • istinaf dilekçesi

5
4. HD., E. 2021/366 K. 2021/1232 T. 17.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • karşı dava • yeniden değerleme

6
4. HD., E. 2020/1347 K. 2021/1234 T. 17.3.2021Yargıtay

ibra sözleşmesi • yapı kooperatifi • kooperatif • muvazaa iddiası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

7
4. HD., E. 2020/2545 K. 2021/1245 T. 17.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü

8
4. HD., E. 2020/1797 K. 2021/1246 T. 17.3.2021Yargıtay

delillerin toplanması • haksız fiil sorumluluğu • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • istinaf dilekçesi • karşı dava

9
4. HD., E. 2019/2279 K. 2021/1251 T. 17.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • karşı dava • kesin süre

10
4. HD., E. 2020/1865 K. 2021/1261 T. 17.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • hasar bedeli • tazminat davası • limited şirket • manevi tazminat • asli müdahil • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

11
4. HD., E. 2021/324 K. 2021/1265 T. 17.3.2021Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • davadan feragat • delillerin değerlendirilmesi • feragat dilekçesi

12
4. HD., E. 2019/1107 K. 2021/1267 T. 18.3.2021Yargıtay

adil yargılanma hakkı • haklı neden • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • karşı dava

13
4. HD., E. 2020/1523 K. 2021/1278 T. 18.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • kooperatif • muvazaa iddiası • delillerin değerlendirilmesi

14
4. HD., E. 2021/339 K. 2021/1280 T. 18.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • kısmi dava

15
4. HD., E. 2020/3899 K. 2021/811 T. 24.2.2021Yargıtay

dolandırıcılık • hak düşürücü süre • hile • usuli kazanılmış hak • mal rejiminin tasfiyesi • kişilik haklarına saldırı • delillerin değerlendirilmesi • mal rejimi • manevi tazminat • müktesep hak • maddi hata • zina sebebine dayalı boşanma

16
4. HD., E. 2020/1429 K. 2021/809 T. 24.2.2021Yargıtay

mal rejimi • muvazaa iddiası • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi • bono • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • katılma alacağı

17
4. HD., E. 2020/3848 K. 2021/808 T. 24.2.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davaya fer'i müdahil olma • davaya müdahale talebi • delillerin değerlendirilmesi • müdahale talebinin kabulü • tavzih talebi

18
4. HD., E. 2019/1384 K. 2021/806 T. 24.2.2021Yargıtay

davanın kabulü • manevi tazminat • karşı dava

19
4. HD., E. 2019/933 K. 2021/800 T. 24.2.2021Yargıtay

kişilik hakkının zedelenmesi • manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava • kişilik haklarına saldırı

20
21
4. HD., E. 2021/21 K. 2021/852 T. 25.2.2021Yargıtay

hakkaniyet indirimi • manevi tazminat • maddi ve manevi tazminat talebi • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi

22
4. HD., E. 2020/3374 K. 2021/838 T. 25.2.2021Yargıtay

hakem kurulu kararı • tahkim

23
4. HD., E. 2020/893 K. 2021/836 T. 25.2.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tapu iptali • tazminat davası • manevi tazminat • muvazaa iddiası • davanın kabulü • katılma alacağı

24
4. HD., E. 2019/3121 K. 2021/832 T. 25.2.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • yeniden değerleme • istinaf dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

25
4. HD., E. 2020/3715 K. 2021/829 T. 25.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • kazanç kaybı

26
4. HD., E. 2021/160 K. 2021/820 T. 25.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • istinaf dilekçesi • manevi tazminat

27
4. HD., E. 2020/2921 K. 2021/935 T. 2.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • maddi zarar • davanın kabulü • davanın tamamen ıslahı • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • kısmi ıslah • ön inceleme • tahkikatın sona ermesi

28
4. HD., E. 2020/2838 K. 2021/604 T. 11.2.2021Yargıtay

borç ikrarı • maddi ve manevi tazminat talebi • ortaklığın sona ermesi • sözleşmenin yorumu • davanın konusuz kalması • hile • tazminat alacağı • tazminat davası • kambiyo senetleri • kar payı • bono • cebri icra • manevi tazminat • muvazaa iddiası • adli yardım talebi • ikrar • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

29
4. HD., E. 2020/2277 K. 2021/605 T. 11.2.2021Yargıtay

aciz belgesi • hak düşürücü süre • muvazaalı işlem • tapu iptali • muvazaa iddiası

30
4. HD., E. 2020/3061 K. 2021/612 T. 11.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

31
4. HD., E. 2020/3543 K. 2021/593 T. 10.2.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi

32
4. HD., E. 2020/1795 K. 2021/591 T. 10.2.2021Yargıtay

delillerin toplanması • maddi ve manevi tazminat talebi • aktif dava ehliyeti • tazminat davası • dava ehliyeti • istinaf dilekçesi • karşı dava • maddi tazminat davası • manevi tazminat

33
4. HD., E. 2020/1658 K. 2021/564 T. 10.2.2021Yargıtay

yolcu taşıma • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • kazanç kaybı • maddi zarar

34
4. HD., E. 2021/68 K. 2021/602 T. 10.2.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi zarar • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

35
4. HD., E. 2020/3882 K. 2021/599 T. 10.2.2021Yargıtay

delillerin toplanması • hile • malvarlığı hukuku • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • istinaf dilekçesi • karşı dava

36
4. HD., E. 2019/692 K. 2021/570 T. 10.2.2021Yargıtay

bedensel zarar • manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava

37
4. HD., E. 2020/873 K. 2021/561 T. 10.2.2021Yargıtay

tazminat davası • davanın kabulü • muvazaa iddiası • hukuki yarar yokluğu

38
4. HD., E. 2020/3612 K. 2021/580 T. 10.2.2021Yargıtay

adi yazılı sözleşme • maddi ve manevi tazminat talebi • satış sözleşmesi • anonim şirket • limited şirket • manevi zarar • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

39
4. HD., E. 2020/653 K. 2021/488 T. 8.2.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

40
4. HD., E. 2020/3002 K. 2021/718 T. 22.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • maddi zarar • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • temyizden feragat

41
4. HD., E. 2020/869 K. 2021/678 T. 17.2.2021Yargıtay

müteselsil sorumluluk • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • inançlı işlem • bedel iadesi • bilirkişi raporu • senetle ispat zorunluluğu • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası

42
4. HD., E. 2020/1232 K. 2021/679 T. 17.2.2021Yargıtay

mal rejimi • muvazaa iddiası • adli yardım talebi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • mal rejiminin tasfiyesi

43
4. HD., E. 2020/1440 K. 2021/689 T. 17.2.2021Yargıtay

usulüne uygun tebligat • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • adli yardım talebi • davanın kabulü • savunma hakkı • savunma hakkının sınırlanmaması

44
4. HD., E. 2020/1441 K. 2021/690 T. 17.2.2021Yargıtay

maluliyet raporu • maddi ve manevi tazminat talebi • işgöremezlik hali • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

45
4. HD., E. 2020/1578 K. 2021/691 T. 17.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

46
4. HD., E. 2020/1310 K. 2021/699 T. 18.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • cebri icra • cebri icra yetkisi • hile • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri • muvazaa iddiası • karşı dava • muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği

47
4. HD., E. 2020/3362 K. 2021/726 T. 22.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • bilirkişi raporuna itiraz • bilirkişinin hukuki sorumluluğu • delillerin değerlendirilmesi • maddi hata • katılma alacağı • katkı payı ve katılma alacağı istemi

48
4. HD., E. 2020/2351 K. 2021/720 T. 22.2.2021Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • direnme kararı

49
4. HD., E. 2020/1262 K. 2021/734 T. 22.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • sözleşmenin yorumu • hile • muvazaa iddiası • karşı dava

50
4. HD., E. 2020/3734 K. 2021/668 T. 15.2.2021Yargıtay

müteselsil sorumluluk • gecikme faizi • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • zıya • delillerin değerlendirilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: