S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 106.361

1
5. HD., E. 2022/16004 K. 2023/3642 T. 10.4.2023

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • ifa yeri • ödünç sözleşmesi • cevap dilekçesi • genel yetkili mahkeme • sözleşmeden doğan davalarda yetki • ödeme emrine itiraz

2
5. HD., E. 2022/13279 K. 2023/3662 T. 10.4.2023

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • harç muafiyeti • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme

3
5. HD., E. 2022/13524 K. 2023/3813 T. 12.4.2023

tazminat davası • cevap dilekçesi • usuli kazanılmış hak • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme • irtifak hakkının tescili • istinaf yolu

4
5. HD., E. 2022/14135 K. 2023/3770 T. 12.4.2023

yargılama giderleri • seçimlik hak • tapu sicili • kusursuz sorumluluk • tapu iptali • icra yoluyla satış • inhisar hakkı • ağır kusur • devletin sorumluluğu • cebri icra • cevap dilekçesi • dava açma süresi • harç muafiyeti • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • cebri icra ile satış

5
5. HD., E. 2022/16586 K. 2023/3817 T. 12.4.2023

yargılama giderleri • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

6
5. HD., E. 2022/16179 K. 2023/3823 T. 12.4.2023

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

7
5. HD., E. 2022/15848 K. 2023/3824 T. 12.4.2023

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • toptan satış • bilirkişi raporuna itiraz • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

8
5. HD., E. 2023/39 K. 2023/3488 T. 5.4.2023

yargılama giderleri • tapu sicili • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • dava açma süresi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • devletin sorumluluğu • harç muafiyeti

9
5. HD., E. 2022/16693 K. 2023/5484 T. 30.5.2023

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

10
5. HD., E. 2022/15224 K. 2023/5522 T. 30.5.2023

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • ön inceleme • usuli kazanılmış hak • müruruzaman • ortaklık payı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: