S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 94.119

4
5. HD., E. 2021/836 K. 2021/4340 T. 29.3.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • adın değiştirilmesi • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • merci tayini

5
5. HD., E. 2021/932 K. 2021/4345 T. 29.3.2021 · Yargıtay

sıra cetveli • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • şirketin iflası • rücu hakkı • iflas masası • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • müflis • merci tayini • olumsuz görev uyuşmazlığı

6
5. HD., E. 2020/2179 K. 2021/4387 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

7
5. HD., E. 2020/2170 K. 2021/4389 T. 30.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü

8
5. HD., E. 2020/2420 K. 2021/4390 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

9
5. HD., E. 2020/2422 K. 2021/4391 T. 30.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü

10
5. HD., E. 2019/11331 K. 2021/4393 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • mükerrer ödeme • kamulaştırma • davanın kabulü

11
5. HD., E. 2019/9695 K. 2021/4395 T. 30.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • kamulaştırmasız el atma • kamulaştırma • istinaf yolu • karşı dava

12
5. HD., E. 2019/9697 K. 2021/4396 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma

13
5. HD., E. 2020/7359 K. 2021/4412 T. 30.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

14
5. HD., E. 2020/7444 K. 2021/4137 T. 23.3.2021 · Yargıtay

kooperatif • yapı kooperatifi • davanın kabulü • harç muafiyeti

15
5. HD., E. 2020/6552 K. 2021/4169 T. 25.3.2021 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu

16
5. HD., E. 2020/162 K. 2021/4419 T. 31.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

17
5. HD., E. 2021/2843 K. 2021/3638 T. 18.3.2021 · Yargıtay

davanın yenilenmesi • istinaf yolu

18
5. HD., E. 2021/1355 K. 2021/3857 T. 22.3.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mutlak butlan • haklı neden • olağanüstü genel kurul toplantısı • davanın kabulü

19
5. HD., E. 2020/11039 K. 2021/6840 T. 4.5.2021 · Yargıtay

vekalet sözleşmesi • iş kazası • manevi tazminat • yönetim kurulu • istinaf dilekçesi • karşı dava

20
5. HD., E. 2020/9932 K. 2021/6839 T. 4.5.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • karşı dava

21
5. HD., E. 2020/7753 K. 2021/6837 T. 4.5.2021 · Yargıtay

eklenti niteliği

22
5. HD., E. 2020/1393 K. 2021/6828 T. 4.5.2021 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi raporu

23
5. HD., E. 2021/711 K. 2021/2920 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • sıra cetveli • sıra cetveline itiraz

24
5. HD., E. 2020/6622 K. 2021/2886 T. 8.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

25
5. HD., E. 2021/673 K. 2021/2907 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • simsarlık sözleşmesi • genel yetkili mahkeme • görevsizlik kararı

26
5. HD., E. 2021/675 K. 2021/2909 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • resmi şekil • sözleşmenin feshi talebi • devre mülk hakkı • müşterek mülkiyet • cevap dilekçesi • genel yetkili mahkeme • kesin yetki kuralı

27
5. HD., E. 2021/676 K. 2021/2910 T. 8.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • kesin yetki kuralı • devre mülk sözleşmesi • müşterek mülkiyet

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
5. HD., E. 2021/677 K. 2021/2911 T. 8.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • satış sözleşmesi • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • müşterek mülkiyet • kesin yetki kuralı • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi

29
5. HD., E. 2021/678 K. 2021/2912 T. 8.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • kesin yetki kuralı • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • müşterek mülkiyet

30
5. HD., E. 2021/679 K. 2021/2913 T. 8.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • tapu iptali • müşterek mülkiyet • kesin yetki kuralı • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi

31
5. HD., E. 2021/680 K. 2021/2914 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati tedbir talebi • istinaf yolu • karşı dava

32
5. HD., E. 2021/681 K. 2021/2915 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • menfi tespit • ticaret siciline tescil • cevap dilekçesi • usul ekonomisi ilkesi

33
5. HD., E. 2021/683 K. 2021/2917 T. 8.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • müşterek mülkiyet • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • kesin yetki kuralı

34
5. HD., E. 2021/684 K. 2021/2918 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • resmi şekil • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • kesin yetki kuralı • müşterek mülkiyet

35
5. HD., E. 2021/762 K. 2021/2923 T. 8.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • müşterek mülkiyet • kesin yetki kuralı

36
5. HD., E. 2021/763 K. 2021/2924 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • resmi şekil • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • müşterek mülkiyet • davanın kabulü • kesin yetki kuralı

37
5. HD., E. 2021/764 K. 2021/2925 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • yasal temsilci • temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaatinin çatışması • vasi atama • vesayet makamının iznine tabi olma

38
5. HD., E. 2021/782 K. 2021/2926 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • seçimlik hak • genel yetkili mahkeme • kesin yetki kuralı

39
5. HD., E. 2021/827 K. 2021/2928 T. 8.3.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • resmi şekil • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • müşterek mülkiyet • kesin yetki kuralı

40
5. HD., E. 2020/480 K. 2021/272 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • karşı dava

41
5. HD., E. 2020/4397 K. 2021/81 T. 18.1.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma bedelinin tespiti • harç muafiyeti • kamulaştırma • davanın kabulü

42
5. HD., E. 2020/1235 K. 2021/95 T. 18.1.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü • muhdesat bedeli

43
5. HD., E. 2020/1798 K. 2021/96 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

44
5. HD., E. 2020/3706 K. 2021/97 T. 18.1.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • karşı dava

45
5. HD., E. 2019/7846 K. 2021/112 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

46
5. HD., E. 2020/5449 K. 2021/125 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • harç muafiyeti • kamulaştırma • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • karşı dava • taraf sıfatı

47
5. HD., E. 2019/12888 K. 2021/137 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

48
5. HD., E. 2019/12890 K. 2021/138 T. 19.1.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • davanın kabulü • karşı dava

49
5. HD., E. 2020/1808 K. 2021/140 T. 19.1.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın açılmamış sayılması • görevli ve yetkili mahkeme • karşı dava • merci tayini • ön inceleme • ön sorun

50
5. HD., E. 2020/3536 K. 2021/231 T. 20.1.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • karşı dava • kesin süre

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: