S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 92.194

12
5. HD., E. 2008/8256 K. 2008/10216 T. 15.09.2008 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
5. HD., E. 2006/14205 K. 2010/13353 T. 05.07.2010 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
5. HD., E. 2005/14660 K. 2010/13844 T. 08.07.2010 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
5. HD., E. 2006/4297 K. 2006/6666 T. 01.06.2006 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
5. HD., E. 2017/10822 K. 2018/12729 T. 25.6.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

29
5. HD., E. 2017/13109 K. 2018/12732 T. 25.6.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

30
5. HD., E. 2017/31577 K. 2018/12769 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • karşı dava

31
5. HD., E. 2018/2185 K. 2018/12771 T. 25.6.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • davanın kabulü

32
5. HD., E. 2017/320 K. 2018/12781 T. 25.6.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma

33
5. HD., E. 2017/315 K. 2018/12782 T. 25.6.2018 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • kamulaştırma

34
35
5. HD., E. 2017/321 K. 2018/12793 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • harç muafiyeti

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
5. HD., E. 2017/281 K. 2018/12794 T. 25.6.2018 · Yargıtay

harç muafiyeti • davanın kabulü

37
5. HD., E. 2017/322 K. 2018/12796 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
5. HD., E. 2017/317 K. 2018/12797 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
5. HD., E. 2017/13024 K. 2018/12716 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
5. HD., E. 2017/10129 K. 2018/12717 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma • irtifak hakkı bedeli

Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
5. HD., E. 2017/12947 K. 2018/12719 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • irtifak hakkı bedeli

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
5. HD., E. 2017/10778 K. 2018/12722 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

43
5. HD., E. 2017/11161 K. 2018/12723 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

44
5. HD., E. 2017/11134 K. 2018/12724 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • yeniden yargılama • irtifak hakkı bedeli

45
5. HD., E. 2017/11159 K. 2018/12725 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • yeniden yargılama • irtifak hakkı bedeli

46
5. HD., E. 2017/11160 K. 2018/12726 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • yeniden yargılama

47
5. HD., E. 2017/8827 K. 2018/12727 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • harç muafiyeti • yeniden yargılama

48
5. HD., E. 2017/11148 K. 2018/12728 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • yeniden yargılama

49
5. HD., E. 2017/11133 K. 2018/12730 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

50
5. HD., E. 2017/10867 K. 2018/12731 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.