S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 93.575

1
5. HD., E. 2013/17807 K. 2013/20811 T. 26.11.2013 · Yargıtay

haksız fiil sorumluluğu • tapu sicili • dava zamanaşımı

2
5. HD., E. 2019/4675 K. 2020/8340 T. 7.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davaların birleştirilmesi • delillerin toplanması • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • taşınmaz satışı • anonim şirket • kamulaştırma • mücbir sebep • bilirkişi kurulu • görevli ve yetkili mahkeme • istinabe • karşı dava • merci tayini • ön inceleme • ön sorun • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü

3
5. HD., E. 2019/11983 K. 2020/9134 T. 3.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • karşı dava • davanın konusuz kalması

4
5. HD., E. 2019/3390 K. 2020/8671 T. 13.10.2020 · Yargıtay

harç muafiyeti • davanın kabulü • karşı dava

5
5. HD., E. 2020/468 K. 2020/9029 T. 2.11.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

6
5. HD., E. 2019/5997 K. 2020/9038 T. 2.11.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü

7
5. HD., E. 2020/5815 K. 2020/9041 T. 2.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • davacı sıfatı • taraf sıfatı

8
5. HD., E. 2020/5817 K. 2020/9047 T. 2.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma

9
5. HD., E. 2019/4159 K. 2020/8341 T. 7.10.2020 · Yargıtay

harç muafiyeti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

10
5. HD., E. 2020/2510 K. 2020/8544 T. 8.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • zorunlu dava arkadaşlığı • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma

11
5. HD., E. 2019/1607 K. 2020/7806 T. 1.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

12
5. HD., E. 2019/6016 K. 2020/5193 T. 11.6.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • karşı dava • davanın kabulü

13
5. HD., E. 2019/5998 K. 2020/5191 T. 11.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

14
5. HD., E. 2019/11795 K. 2020/8617 T. 12.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma • karşı dava • kesin süre

15
5. HD., E. 2020/4936 K. 2020/7650 T. 30.9.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • kira sözleşmesi • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak

16
5. HD., E. 2020/5184 K. 2020/7651 T. 30.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma alanı • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

17
5. HD., E. 2020/4554 K. 2020/7684 T. 30.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el atma • kamulaştırma • ortaklık payı • karşı dava

18
5. HD., E. 2020/3989 K. 2020/7730 T. 30.9.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • muhdesat bedeli • muhdesat bedelinin tahsili

19
5. HD., E. 2020/1407 K. 2020/8005 T. 5.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

20
5. HD., E. 2020/5831 K. 2020/8095 T. 5.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

21
5. HD., E. 2019/6332 K. 2020/8517 T. 8.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava

22
5. HD., E. 2019/10192 K. 2020/8236 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

23
5. HD., E. 2019/4959 K. 2020/8245 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

24
5. HD., E. 2019/5069 K. 2020/8338 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

25
5. HD., E. 2020/4392 K. 2020/8432 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kesin süre • karşı dava

26
5. HD., E. 2020/3885 K. 2020/8460 T. 8.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

27
5. HD., E. 2019/9092 K. 2020/8491 T. 8.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • davanın kabulü

28
5. HD., E. 2019/9064 K. 2020/8557 T. 12.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • karşı dava

29
5. HD., E. 2019/9204 K. 2020/8564 T. 12.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • karşı dava

30
5. HD., E. 2019/9203 K. 2020/8565 T. 12.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • karşı dava

31
5. HD., E. 2019/13444 K. 2020/8608 T. 12.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

32
5. HD., E. 2019/11276 K. 2020/9132 T. 3.11.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu

33
5. HD., E. 2019/12498 K. 2020/9164 T. 3.11.2020 · Yargıtay

enkaz • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak

34
5. HD., E. 2020/6076 K. 2020/9240 T. 4.11.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • vesayet makamının iznine tabi olma

35
5. HD., E. 2020/4864 K. 2020/9522 T. 9.11.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

36
5. HD., E. 2019/10655 K. 2020/8302 T. 7.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • harç muafiyeti • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
5. HD., E. 2020/1128 K. 2020/8405 T. 7.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi kurulu

38
5. HD., E. 2019/7304 K. 2020/8400 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • limited şirket • davanın kabulü

39
5. HD., E. 2020/1567 K. 2020/8396 T. 7.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

40
5. HD., E. 2019/4190 K. 2020/8388 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma • davanın kabulü

41
5. HD., E. 2019/4685 K. 2020/8378 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

42
5. HD., E. 2019/12632 K. 2020/8372 T. 7.10.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

43
5. HD., E. 2019/6856 K. 2020/8371 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • davanın kabulü • kamulaştırma • karşı dava

44
5. HD., E. 2019/7287 K. 2020/8359 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

45
5. HD., E. 2020/293 K. 2020/8347 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

46
5. HD., E. 2019/12927 K. 2020/8339 T. 7.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • yargılama giderleri • yeniden yargılama • harç muafiyeti

47
5. HD., E. 2019/12929 K. 2020/8337 T. 7.10.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

48
5. HD., E. 2019/10853 K. 2020/8261 T. 6.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • davanın kabulü • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi

49
5. HD., E. 2019/1610 K. 2020/8262 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • kamulaştırma • karşı dava

50
5. HD., E. 2019/4957 K. 2020/8263 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • tazminat davası • davanın açılmamış sayılması • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • usuli kazanılmış hak • maddi hata

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: