S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 92.159

1
5. HD., E. 2019/8972 K. 2020/588 T. 16.1.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • harç muafiyeti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata

2
5. HD., E. 2019/7687 K. 2019/18706 T. 21.11.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • tazminat davası • davanın kabulü

3
5. HD., E. 2018/11291 K. 2019/18571 T. 19.11.2019 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

4
5. HD., E. 2019/8610 K. 2020/2600 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • karşı dava • irtifak hakkı bedeli

5
5. HD., E. 2019/7174 K. 2020/2799 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

6
5. HD., E. 2019/7301 K. 2020/2800 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • karşı dava • kamulaştırma

13
5. HD., E. 2010/20349 K. 2011/1582 T. 31.1.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma

14
5. HD., E. 2011/10941 K. 2011/20663 T. 12.12.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma

16
5. HD., E. 2011/14430 K. 2011/21163 T. 14.12.2011 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • tazminat davası • kamulaştırma • müracaat hakkı

18
5. HD., E. 2007/3762 K. 2010/13815 T. 08.07.2010 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
5. HD., E. 2011/7359 K. 2011/15733 T. 10.10.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü

23
5. HD., E. 2011/7696 K. 2011/16165 T. 13.10.2011 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

24
25
5. HD., E. 2011/17276 K. 2011/21384 T. 15.12.2011 · Yargıtay

irtifak hakkı bedeli • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
5. HD., E. 2011/11962 K. 2011/21388 T. 15.12.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

27
5. HD., E. 2011/12831 K. 2011/20666 T. 12.12.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

28
5. HD., E. 2011/18953 K. 2011/20782 T. 12.12.2011 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma

29
5. HD., E. 2011/18937 K. 2011/20787 T. 12.12.2011 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

30
5. HD., E. 2011/19635 K. 2011/20789 T. 12.12.2011 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
5. HD., E. 2011/16407 K. 2011/20931 T. 13.12.2011 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
5. HD., E. 2011/17563 K. 2011/20952 T. 13.12.2011 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • kamulaştırma • müracaat hakkı • tazminat davası • irtifak hakkı bedeli

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
5. HD., E. 2011/12447 K. 2011/21030 T. 13.12.2011 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

34
5. HD., E. 2019/7314 K. 2020/1900 T. 10.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

35
5. HD., E. 2019/13478 K. 2020/2041 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

36
5. HD., E. 2019/2693 K. 2020/2318 T. 13.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davacı sıfatı • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • bekletici mesele

37
5. HD., E. 2019/12817 K. 2020/2678 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • tazminat davası • kamulaştırmasız el atma • kamulaştırma • karşı dava • davanın kabulü

38
5. HD., E. 2019/8448 K. 2020/2679 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

39
5. HD., E. 2019/8795 K. 2020/2680 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • geçit hakkı • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • bilirkişi kurulu

40
5. HD., E. 2013/27299 K. 2014/9723 T. 7.4.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • tasarruf yetkisi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
5. HD., E. 2013/24168 K. 2014/5467 T. 3.3.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • tasarruf yetkisi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • el atmanın önlenmesi • basit yargılama usulü • davanın kabulü • görevli mahkeme • karşı dava

42
5. HD., E. 2013/29227 K. 2014/7770 T. 20.3.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

43
5. HD., E. 2014/1085 K. 2014/13898 T. 20.5.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
5. HD., E. 2014/4021 K. 2014/15420 T. 29.5.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • davanın kabulü • karşı dava

45
5. HD., E. 2014/5093 K. 2014/17250 T. 16.6.2014 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
5. HD., E. 2014/5042 K. 2014/17254 T. 16.6.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
5. HD., E. 2014/6004 K. 2014/16639 T. 10.6.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kanuni faiz • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
5. HD., E. 2013/28254 K. 2014/2267 T. 29.1.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

49
5. HD., E. 2013/28250 K. 2014/2269 T. 29.1.2014 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

50
5. HD., E. 2013/24873 K. 2014/2275 T. 29.1.2014 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi raporu • irtifak hakkı tesisi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: