S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 94.236

1
5. HD., E. 2020/3609 K. 2021/405 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

2
5. HD., E. 2020/3615 K. 2021/406 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

3
5. HD., E. 2020/4403 K. 2021/402 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

4
5. HD., E. 2020/6263 K. 2021/397 T. 25.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

5
5. HD., E. 2020/6192 K. 2021/392 T. 25.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

6
5. HD., E. 2020/4417 K. 2021/407 T. 25.1.2021Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

7
5. HD., E. 2020/3564 K. 2021/507 T. 26.1.2021Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

8
5. HD., E. 2020/3157 K. 2021/516 T. 26.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

9
5. HD., E. 2020/5860 K. 2021/519 T. 26.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

10
5. HD., E. 2020/572 K. 2021/528 T. 26.1.2021Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak

11
5. HD., E. 2020/11031 K. 2021/438 T. 25.1.2021Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • görevsizlik kararı • nüfus kaydının düzeltilmesi

12
5. HD., E. 2020/10948 K. 2021/428 T. 25.1.2021Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • tapu iptali • satış vaadi sözleşmesi • kira bedeli • davanın yetki yönünden reddi • davanın açılmamış sayılması • karşı dava • kesin yetki kuralı • merci tayini

13
5. HD., E. 2020/11009 K. 2021/431 T. 25.1.2021Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • menfi tespit • resmi şekil • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • kesin yetki kuralı • müşterek mülkiyet

14
5. HD., E. 2020/11010 K. 2021/432 T. 25.1.2021Yargıtay

satış sözleşmesi • yetkisizlik kararı • ön inceleme • devre mülk sözleşmesi

15
5. HD., E. 2020/11013 K. 2021/435 T. 25.1.2021Yargıtay

resmi şekil • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • müşterek mülkiyet • kesin yetki kuralı • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi

16
5. HD., E. 2020/11014 K. 2021/436 T. 25.1.2021Yargıtay

resmi şekil • yetki itirazı • yetkisizlik kararı • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • müşterek mülkiyet • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • kesin yetki kuralı

17
5. HD., E. 2020/9396 K. 2021/486 T. 25.1.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • eklenti niteliği • kat mülkiyeti kütüğü

18
5. HD., E. 2020/9393 K. 2021/483 T. 25.1.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

19
5. HD., E. 2020/7917 K. 2021/478 T. 25.1.2021Yargıtay

eklenti niteliği • bütünleyici parça

20
5. HD., E. 2020/5741 K. 2021/492 T. 26.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • harç muafiyeti

21
5. HD., E. 2019/11170 K. 2021/504 T. 26.1.2021Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü

22
5. HD., E. 2020/7174 K. 2021/468 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • mükerrer ödeme • kamulaştırma • davanın kabulü

23
5. HD., E. 2020/892 K. 2021/529 T. 26.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma

24
5. HD., E. 2020/6101 K. 2021/461 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

25
5. HD., E. 2020/5874 K. 2021/458 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • ortaklık payı • davanın kabulü

26
5. HD., E. 2020/3102 K. 2021/452 T. 25.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • hak sahipliğini ispat • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

27
5. HD., E. 2020/11214 K. 2021/444 T. 25.1.2021Yargıtay

resmi şekil • yetkisizlik kararı • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • müşterek mülkiyet • geçersiz sözleşme

28
5. HD., E. 2020/3007 K. 2021/571 T. 20.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • tavzih talebi • kayyım atanması • taraf teşkili sağlanmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
5. HD., E. 2020/1118 K. 2021/277 T. 21.1.2021Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi raporu • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

30
5. HD., E. 2020/5430 K. 2021/376 T. 21.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • harç muafiyeti • kamulaştırma

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
5. HD., E. 2019/9626 K. 2021/345 T. 21.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

32
5. HD., E. 2019/13024 K. 2021/355 T. 21.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

33
5. HD., E. 2019/13022 K. 2021/358 T. 21.1.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • irtifak hakkı tesisi • karşı dava

34
5. HD., E. 2020/5681 K. 2021/523 T. 21.1.2021Yargıtay

kusursuz sorumluluk • devletin kusursuz sorumluluğu • devletin sorumluluğu • inhisar hakkı • sicile güven ilkesi • usuli kazanılmış hak • tapu sicili • maddi hata

35
5. HD., E. 2020/6125 K. 2021/382 T. 21.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü

36
5. HD., E. 2020/5432 K. 2021/378 T. 21.1.2021Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

37
5. HD., E. 2020/4647 K. 2021/367 T. 21.1.2021Yargıtay

enkaz • yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

38
5. HD., E. 2020/4527 K. 2021/366 T. 21.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma

39
5. HD., E. 2020/4428 K. 2021/365 T. 21.1.2021Yargıtay

nispi vekalet ücreti • yargılama giderleri • yeniden yargılama • zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

40
5. HD., E. 2020/2825 K. 2021/362 T. 21.1.2021Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

41
5. HD., E. 2019/13107 K. 2021/360 T. 21.1.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • irtifak hakkı tesisi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • karşı dava

42
5. HD., E. 2019/13111 K. 2021/359 T. 21.1.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • karşı dava • irtifak hakkı tesisi

43
5. HD., E. 2020/9515 K. 2021/103 T. 18.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

44
5. HD., E. 2020/7526 K. 2021/104 T. 18.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

45
5. HD., E. 2020/3417 K. 2021/653 T. 28.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

46
5. HD., E. 2020/2584 K. 2021/661 T. 28.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • karşı dava • davanın kabulü

47
5. HD., E. 2019/9974 K. 2021/668 T. 28.1.2021Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

48
5. HD., E. 2019/9657 K. 2021/684 T. 28.1.2021Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • adli tatil • davanın kabulü • karşı dava • katılma yoluyla temyiz • harç muafiyeti

49
5. HD., E. 2019/9660 K. 2021/683 T. 28.1.2021Yargıtay

kamulaştırma • ortaklık payı • karşı dava • davanın kabulü

50
5. HD., E. 2019/9815 K. 2021/682 T. 28.1.2021Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • karşı dava • kamulaştırma • ortaklık payı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: