S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 94.077

1
5. HD., E. 2020/11902 K. 2021/1803 T. 18.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

2
5. HD., E. 2020/4834 K. 2021/1001 T. 4.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • ortaklık payı • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
5. HD., E. 2020/6440 K. 2021/1002 T. 4.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü • muhdesat bedeli

4
5. HD., E. 2020/6461 K. 2021/1004 T. 4.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

5
5. HD., E. 2020/6719 K. 2021/1006 T. 4.2.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • karşı dava • ortaklık payı • davanın kabulü

6
5. HD., E. 2019/8107 K. 2021/962 T. 4.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

7
5. HD., E. 2019/8112 K. 2021/964 T. 4.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

8
5. HD., E. 2019/10609 K. 2021/965 T. 4.2.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • karşı dava • tebliğin geçersiz olması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
5. HD., E. 2019/13554 K. 2021/987 T. 4.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • bilirkişi kurulu

10
5. HD., E. 2020/2415 K. 2021/991 T. 4.2.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
5. HD., E. 2020/4340 K. 2021/999 T. 4.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

12
5. HD., E. 2020/3068 K. 2021/1033 T. 8.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
5. HD., E. 2020/2832 K. 2021/1413 T. 15.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
5. HD., E. 2020/8766 K. 2021/1660 T. 18.2.2021 · Yargıtay

tapu sicili • tazminat davası • karşı dava

15
5. HD., E. 2021/781 K. 2021/1688 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • vesayet makamının iznine tabi olma

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
5. HD., E. 2020/7208 K. 2021/1793 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • harç muafiyeti • kamulaştırma • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
5. HD., E. 2020/7512 K. 2021/1795 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü

18
5. HD., E. 2020/7434 K. 2021/1798 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

19
5. HD., E. 2020/11953 K. 2021/1801 T. 18.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • davanın kabulü • kamulaştırma • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
5. HD., E. 2020/7304 K. 2021/1810 T. 18.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • irtifak hakkı bedeli • irtifak hakkının tescili • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
5. HD., E. 2020/1942 K. 2021/2082 T. 24.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

22
5. HD., E. 2020/9913 K. 2021/2100 T. 24.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • karşı dava • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak

23
5. HD., E. 2020/9914 K. 2021/2105 T. 24.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

24
5. HD., E. 2020/9915 K. 2021/2109 T. 24.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
5. HD., E. 2019/7927 K. 2021/2463 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma

26
5. HD., E. 2019/7758 K. 2021/2465 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu

27
5. HD., E. 2020/9790 K. 2021/2503 T. 2.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • anonim şirket • bilirkişi raporu • kamulaştırma • ortaklık payı • bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
5. HD., E. 2020/9994 K. 2021/2505 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
5. HD., E. 2020/4383 K. 2021/2510 T. 3.3.2021 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
5. HD., E. 2020/4461 K. 2021/2511 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • yeniden yargılama • davanın kabulü • harç muafiyeti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
5. HD., E. 2020/9477 K. 2021/2525 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
5. HD., E. 2020/9799 K. 2021/2528 T. 3.3.2021 · Yargıtay

davanın yenilenmesi • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
5. HD., E. 2020/10454 K. 2021/2531 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
5. HD., E. 2019/13221 K. 2021/2559 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
5. HD., E. 2020/7531 K. 2021/2609 T. 3.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • ortaklık payı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
5. HD., E. 2020/9529 K. 2021/2612 T. 3.3.2021 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
5. HD., E. 2020/10781 K. 2021/2613 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
5. HD., E. 2020/5955 K. 2021/2641 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • irtifak hakkı bedeli • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
5. HD., E. 2020/6144 K. 2021/2643 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
5. HD., E. 2020/4956 K. 2021/2661 T. 3.3.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
5. HD., E. 2021/1638 K. 2021/2662 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
5. HD., E. 2020/9811 K. 2021/2675 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
5. HD., E. 2020/937 K. 2021/840 T. 3.2.2021 · Yargıtay

davanın yenilenmesi • istinaf yolu

44
5. HD., E. 2020/12246 K. 2021/860 T. 3.2.2021 · Yargıtay

davanın yenilenmesi • istinaf yolu

45
5. HD., E. 2019/9205 K. 2021/874 T. 3.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

46
5. HD., E. 2020/6323 K. 2021/877 T. 3.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

47
5. HD., E. 2020/6066 K. 2021/890 T. 3.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

48
5. HD., E. 2020/3512 K. 2021/892 T. 3.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

49
5. HD., E. 2020/847 K. 2021/898 T. 3.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

50
5. HD., E. 2020/6757 K. 2021/904 T. 3.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi kurulu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: