S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 86.323

1
5. HD., E. 2017/1342 K. 2018/14902 T. 20.09.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • maktu vekalet ücreti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

2
5. HD., E. 2017/3063 K. 2018/15004 T. 20.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

3
5. HD., E. 2018/2567 K. 2018/14898 T. 20.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • davanın kabulü

4
5. HD., E. 2017/3796 K. 2018/15159 T. 24.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

5
5. HD., E. 2017/12337 K. 2018/16431 T. 04.10.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
5. HD., E. 2018/84 K. 2018/19901 T. 08.11.2018 · Yargıtay

harç muafiyeti • davanın kabulü

7
5. HD., E. 2017/9655 K. 2018/19541 T. 07.11.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

8
5. HD., E. 2018/6527 K. 2018/19518 T. 07.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

9
5. HD., E. 2017/8972 K. 2018/20857 T. 15.11.2018 · Yargıtay

taşınmaz satışı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

10
5. HD., E. 2018/3169 K. 2018/15948 T. 02.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • cevap süresi

11
5. HD., E. 2017/1832 K. 2018/15949 T. 02.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

12
5. HD., E. 2017/10909 K. 2018/16278 T. 03.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

13
5. HD., E. 2017/17212 K. 2018/16251 T. 03.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

14
5. HD., E. 2018/3509 K. 2018/16464 T. 04.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

15
5. HD., E. 2017/12616 K. 2018/16336 T. 04.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

16
5. HD., E. 2017/12334 K. 2018/16413 T. 04.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

17
5. HD., E. 2017/12674 K. 2018/16339 T. 04.10.2018 · Yargıtay

enkaz • eksik inceleme • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • davanın kabulü

18
5. HD., E. 2017/12669 K. 2018/16344 T. 04.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

19
5. HD., E. 2018/3510 K. 2018/16459 T. 04.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi

20
5. HD., E. 2018/3508 K. 2018/16463 T. 04.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

21
5. HD., E. 2017/3147 K. 2018/15682 T. 27.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

22
5. HD., E. 2017/12532 K. 2018/15602 T. 27.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

23
5. HD., E. 2017/12661 K. 2018/15603 T. 27.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • ortaklık payı • bilirkişi kurulu

24
5. HD., E. 2017/12396 K. 2018/15611 T. 27.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yargılama giderleri

25
5. HD., E. 2017/12582 K. 2018/15614 T. 27.09.2018 · Yargıtay

kira kaybı zararının tahsili talebi

26
5. HD., E. 2017/3488 K. 2018/15696 T. 27.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

27
5. HD., E. 2017/3486 K. 2018/15700 T. 27.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

28
5. HD., E. 2017/2233 K. 2018/7901 T. 19.4.2018 · Yargıtay

yabancı gerçek kişi • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yeniden yargılama

29
5. HD., E. 2017/15687 K. 2018/23112 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

30
5. HD., E. 2017/17577 K. 2018/23114 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

31
5. HD., E. 2017/13333 K. 2018/23119 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

32
5. HD., E. 2017/15582 K. 2018/23122 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

33
5. HD., E. 2018/5941 K. 2018/23571 T. 05.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • irtifak hakkı tesisi • davanın kabulü • karşı dava • usuli kazanılmış hak

34
5. HD., E. 2018/5951 K. 2018/23705 T. 05.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

35
5. HD., E. 2017/11096 K. 2018/23818 T. 06.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

36
5. HD., E. 2017/10780 K. 2018/23823 T. 06.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

37
5. HD., E. 2017/19924 K. 2018/23824 T. 06.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

38
5. HD., E. 2017/12247 K. 2018/23830 T. 06.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

39
5. HD., E. 2017/10824 K. 2018/23833 T. 06.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

40
5. HD., E. 2018/1356 K. 2018/23949 T. 06.12.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

41
5. HD., E. 2018/1355 K. 2018/23951 T. 06.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • faizin başlangıç tarihi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava • ipotek şerhi

42
5. HD., E. 2018/1360 K. 2018/23960 T. 06.12.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

43
5. HD., E. 2018/1359 K. 2018/23961 T. 06.12.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

44
5. HD., E. 2017/19056 K. 2018/23977 T. 06.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • irtifak hakkı bedeli

45
5. HD., E. 2017/11117 K. 2018/24010 T. 10.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • yargılama giderleri • harç muafiyeti

46
5. HD., E. 2017/22315 K. 2018/24211 T. 11.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

47
5. HD., E. 2017/10797 K. 2018/24244 T. 11.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kamulaştırma • davanın kabulü

48
5. HD., E. 2017/22346 K. 2018/24392 T. 11.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

49
5. HD., E. 2017/31555 K. 2018/24430 T. 11.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

50
5. HD., E. 2017/20532 K. 2018/24691 T. 12.12.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.