S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 89.841

1
5. HD., E. 2013/5592 K. 2013/10201 T. 22.5.2013 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

2
5. HD., E. 2013/1611 K. 2013/10150 T. 21.5.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

3
5. HD., E. 2017/32448 K. 2018/18381 T. 22.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

4
5. HD., E. 2017/15604 K. 2018/16116 T. 02.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

5
5. HD., E. 2017/2470 K. 2018/15677 T. 27.09.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

6
5. HD., E. 2018/1001 K. 2018/15679 T. 27.09.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • karşı dava

7
5. HD., E. 2018/5357 K. 2018/15764 T. 01.10.2018 · Yargıtay

irtifak hakkı bedeli • davanın kabulü • bilirkişi raporu • kamulaştırma

8
9
5. HD., E. 2018/3838 K. 2018/16079 T. 02.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü

10
5. HD., E. 2017/31569 K. 2018/16082 T. 02.10.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

11
5. HD., E. 2019/11633 K. 2020/1096 T. 22.1.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak

12
5. HD., E. 2019/8998 K. 2020/1097 T. 22.1.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kanuni temsilci • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • taraf teşkili sağlanmaması

13
5. HD., E. 2019/8401 K. 2020/1036 T. 22.1.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • mirasçılık belgesi • kesin süre

14
5. HD., E. 2019/8546 K. 2020/1046 T. 22.1.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • kesin süre

15
5. HD., E. 2019/10322 K. 2020/1047 T. 22.1.2020 · Yargıtay

iskân ruhsatı • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

16
5. HD., E. 2017/9818 K. 2018/23059 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

17
5. HD., E. 2018/9275 K. 2018/23068 T. 03.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • harç muafiyeti • usuli kazanılmış hak

18
5. HD., E. 2017/20707 K. 2018/24896 T. 13.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

19
5. HD., E. 2017/18433 K. 2018/24910 T. 13.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
5. HD., E. 2017/18491 K. 2018/24915 T. 13.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • bilirkişi raporu

21
5. HD., E. 2017/17040 K. 2018/24919 T. 13.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü

22
5. HD., E. 2017/22804 K. 2018/24961 T. 13.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • bilirkişi raporu

23
5. HD., E. 2017/17018 K. 2018/24869 T. 13.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

24
5. HD., E. 2017/15935 K. 2018/23129 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

25
5. HD., E. 2017/10923 K. 2018/23130 T. 03.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü

26
5. HD., E. 2017/16977 K. 2018/23131 T. 03.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • irtifak hakkı bedeli • davanın kabulü

27
5. HD., E. 2018/7409 K. 2018/23255 T. 04.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü

28
5. HD., E. 2017/13612 K. 2018/23396 T. 04.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yargılama giderleri

29
5. HD., E. 2017/12976 K. 2018/23397 T. 04.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

30
5. HD., E. 2017/818 K. 2018/24856 T. 13.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma

31
5. HD., E. 2014/9462 K. 2014/16315 T. 11.06.2014 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

32
5. HD., E. 2018/2587 K. 2018/25659 T. 24.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • zorunlu dava arkadaşlığı • irtifak hakkı bedeli • kesin süre

33
5. HD., E. 2018/1707 K. 2018/25661 T. 24.12.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • adın değiştirilmesi • kamulaştırma • kesin süre • irtifak hakkı bedeli

34
5. HD., E. 2018/4770 K. 2018/25671 T. 24.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

35
5. HD., E. 2017/25684 K. 2018/25688 T. 24.12.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • kamulaştırma • davanın kabulü

36
5. HD., E. 2019/13098 K. 2020/123 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • ortaklık payı • maddi hata

37
5. HD., E. 2018/4173 K. 2018/16722 T. 09.10.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

39
5. HD., E. 2018/4206 K. 2018/16745 T. 09.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

40
5. HD., E. 2018/4203 K. 2018/16750 T. 09.10.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • kooperatif • davanın kabulü • karşı dava

41
5. HD., E. 2018/4453 K. 2018/16721 T. 09.10.2018 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
5. HD., E. 2018/3982 K. 2018/16719 T. 09.10.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • karşı dava

43
5. HD., E. 2017/9659 K. 2018/16671 T. 08.10.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

44
45
5. HD., E. 2018/5871 K. 2018/16669 T. 08.10.2018 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

46
5. HD., E. 2017/13808 K. 2018/16668 T. 08.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü

47
48
5. HD., E. 2017/13012 K. 2018/16276 T. 03.10.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü

49
5. HD., E. 2017/12928 K. 2018/16275 T. 03.10.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma

50
5. HD., E. 2017/13059 K. 2018/16273 T. 03.10.2018 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • irtifak hakkı bedeli

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.