S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 92.629

1
5. HD., E. 2019/7394 K. 2020/4238 T. 10.3.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • davanın kabulü • kamulaştırma • karşı dava

2
5. HD., E. 2019/6811 K. 2020/4230 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • usuli kazanılmış hak

3
5. HD., E. 2019/6852 K. 2020/4228 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma

4
5. HD., E. 2019/12605 K. 2020/4214 T. 10.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • asli müdahil

5
5. HD., E. 2019/11189 K. 2020/4173 T. 9.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
5. HD., E. 2019/5594 K. 2020/4179 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • karşı dava

7
5. HD., E. 2019/11979 K. 2020/4201 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

8
5. HD., E. 2019/12409 K. 2020/4211 T. 10.3.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti

9
5. HD., E. 2019/8196 K. 2020/3090 T. 24.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

10
5. HD., E. 2019/5424 K. 2020/1924 T. 10.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • dava şartlarının bulunmaması • müdahalenin men'i • muhdesat bedeli • muhdesat bedelinin tahsili

11
5. HD., E. 2020/946 K. 2020/4517 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • ihtiyati tedbir kararı • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

12
5. HD., E. 2019/10811 K. 2020/4485 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

13
5. HD., E. 2019/10810 K. 2020/4484 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

14
5. HD., E. 2019/10809 K. 2020/4483 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

15
5. HD., E. 2019/10815 K. 2020/4482 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

16
5. HD., E. 2019/10807 K. 2020/4481 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • karşı dava • kamulaştırma

17
5. HD., E. 2019/10806 K. 2020/4480 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

18
5. HD., E. 2019/10813 K. 2020/4479 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

19
5. HD., E. 2019/11765 K. 2020/4478 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • mal değişim sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • kamulaştırma

20
5. HD., E. 2019/10939 K. 2020/4461 T. 12.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

21
5. HD., E. 2019/10944 K. 2020/4460 T. 12.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kayyım atanması • davanın kabulü • karşı dava

22
5. HD., E. 2019/12007 K. 2020/4455 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

23
5. HD., E. 2019/10819 K. 2020/4450 T. 12.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

24
5. HD., E. 2019/11873 K. 2020/4449 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • mükerrer ödeme • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü

25
5. HD., E. 2019/5410 K. 2020/4152 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

26
5. HD., E. 2019/4979 K. 2020/4147 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

27
5. HD., E. 2019/10535 K. 2020/3641 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

28
5. HD., E. 2019/10779 K. 2020/3642 T. 2.3.2020 · Yargıtay

mükerrer ödeme • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
5. HD., E. 2019/10538 K. 2020/3644 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

30
5. HD., E. 2019/10662 K. 2020/3645 T. 2.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • katılma yoluyla temyiz

31
5. HD., E. 2019/10786 K. 2020/3648 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

32
5. HD., E. 2019/5568 K. 2020/3680 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü • karşı dava

33
5. HD., E. 2019/4977 K. 2020/3702 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

34
5. HD., E. 2019/10955 K. 2020/3704 T. 2.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

35
5. HD., E. 2020/386 K. 2020/3708 T. 2.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

36
5. HD., E. 2019/8815 K. 2020/3709 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma

37
5. HD., E. 2019/11005 K. 2020/3713 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • dava şartlarının bulunmaması • maddi hata • tavzih talebi • harç muafiyeti

38
5. HD., E. 2019/11208 K. 2020/3612 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • direnme kararı • kamulaştırma

39
5. HD., E. 2019/12111 K. 2020/3614 T. 2.3.2020 · Yargıtay

ortaklık payı • davanın kabulü

40
5. HD., E. 2020/689 K. 2020/3121 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

41
5. HD., E. 2019/5994 K. 2020/3070 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

42
5. HD., E. 2019/10133 K. 2020/3876 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • irtifak hakkı bedeli

43
5. HD., E. 2019/8405 K. 2020/1750 T. 6.2.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak

44
5. HD., E. 2019/10116 K. 2020/2046 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • davanın kabulü

45
5. HD., E. 2019/10697 K. 2020/2094 T. 11.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • kamulaştırma

46
5. HD., E. 2019/10104 K. 2020/2074 T. 11.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

47
5. HD., E. 2019/8982 K. 2020/2125 T. 12.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • usuli kazanılmış hak

48
5. HD., E. 2019/8149 K. 2020/2182 T. 12.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

49
5. HD., E. 2019/11615 K. 2020/1781 T. 6.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

50
5. HD., E. 2019/9038 K. 2020/2248 T. 12.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: