S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 92.745

1
5. HD., E. 2019/10159 K. 2020/2373 T. 13.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • davanın kabulü • kamulaştırma

2
5. HD., E. 2019/10154 K. 2020/2369 T. 13.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bekletici mesele • davanın kabulü

3
5. HD., E. 2019/10156 K. 2020/2368 T. 13.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • el atmanın önlenmesi • bekletici mesele • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eski hale iade talebi

4
5. HD., E. 2019/10157 K. 2020/2367 T. 13.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bekletici mesele • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

5
5. HD., E. 2019/8315 K. 2020/2323 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • harç muafiyeti

6
5. HD., E. 2019/7736 K. 2020/2319 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • karşı dava • temyizden feragat

7
5. HD., E. 2019/7319 K. 2020/2321 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

8
5. HD., E. 2019/8312 K. 2020/2322 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

9
5. HD., E. 2019/8321 K. 2020/2391 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü

10
5. HD., E. 2019/9446 K. 2020/2378 T. 13.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü

11
5. HD., E. 2019/7753 K. 2020/2555 T. 17.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • harç muafiyeti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bozmadan sonra bilirkişi raporu alınması • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

12
5. HD., E. 2019/6490 K. 2020/2448 T. 13.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • eksik inceleme • bilirkişi raporu • tazminat davası • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • davanın kabulü • karşı dava

13
5. HD., E. 2019/12241 K. 2020/2220 T. 12.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • harç muafiyeti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

14
5. HD., E. 2019/4001 K. 2020/2232 T. 12.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

15
5. HD., E. 2019/3840 K. 2020/2233 T. 12.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü

16
5. HD., E. 2015/13517 K. 2015/17779 T. 20.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

17
5. HD., E. 2015/13528 K. 2015/17782 T. 20.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • karşı dava

18
5. HD., E. 2015/13514 K. 2015/17785 T. 20.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

19
5. HD., E. 2015/10487 K. 2015/17883 T. 21.10.2015 · Yargıtay

tazminat davası • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • cevap süresi • katılma yoluyla temyiz

20
5. HD., E. 2015/11211 K. 2015/17884 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • tavzih talebi

21
5. HD., E. 2015/10929 K. 2015/17885 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

22
5. HD., E. 2015/11725 K. 2015/17887 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma

23
5. HD., E. 2015/11724 K. 2015/17890 T. 21.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

24
5. HD., E. 2015/5789 K. 2015/18074 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • yargılama giderleri • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi

25
5. HD., E. 2015/4879 K. 2015/18111 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

26
5. HD., E. 2015/4883 K. 2015/18113 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

27
5. HD., E. 2015/13510 K. 2015/18265 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

28
5. HD., E. 2015/5340 K. 2015/18358 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

29
5. HD., E. 2015/7376 K. 2015/18361 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu

30
5. HD., E. 2015/7372 K. 2015/18363 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

31
5. HD., E. 2015/13558 K. 2015/18544 T. 25.10.2015 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
5. HD., E. 2015/12123 K. 2015/18784 T. 26.10.2015 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
5. HD., E. 2015/10920 K. 2015/17886 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu

34
5. HD., E. 2015/11719 K. 2015/17888 T. 21.10.2015 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

35
5. HD., E. 2015/12103 K. 2015/17944 T. 21.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

36
5. HD., E. 2015/10495 K. 2015/17946 T. 21.10.2015 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • usuli kazanılmış hak • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın konusuz kalması • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • harç muafiyeti

37
5. HD., E. 2015/4425 K. 2015/18047 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü

38
5. HD., E. 2015/11688 K. 2015/18048 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
5. HD., E. 2015/5280 K. 2015/18049 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

40
5. HD., E. 2015/4426 K. 2015/18810 T. 26.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
42
5. HD., E. 2015/4873 K. 2015/18107 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu

43
5. HD., E. 2015/5729 K. 2015/18108 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

44
5. HD., E. 2015/4882 K. 2015/18114 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

45
5. HD., E. 2015/6388 K. 2015/18115 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu

46
5. HD., E. 2015/4766 K. 2015/18116 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

47
5. HD., E. 2015/4877 K. 2015/18118 T. 22.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
5. HD., E. 2015/2370 K. 2015/18139 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
5. HD., E. 2015/2584 K. 2015/18147 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • davanın kabulü

50
5. HD., E. 2015/3451 K. 2015/18148 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • kamulaştırma • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: