S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 38.910

1
7. HD., E. 2021/4697 K. 2021/459 T. 14.9.2021Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • el atmanın önlenmesi • adli yardım talebi

2
7. HD., E. 2021/5476 K. 2021/43 T. 7.9.2021Yargıtay

yeniden yargılama • harç muafiyeti • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu

3
7. HD., E. 2021/5674 K. 2021/283 T. 7.9.2021Yargıtay

yeniden yargılama • mirastan feragat sözleşmesi • sözleşmeye katılma • feragat sözleşmesi • davanın yenilenmesi • mirastan feragat • görevli mahkeme • istinaf yolu

5
7. HD., E. 2010/7564 K. 2011/5992 T. 13.10.2011Yargıtay

pay devri • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

6
7. HD., E. 2012/489 K. 2013/94 T. 15.1.2013Yargıtay

harç muafiyeti • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

7
7. HD., E. 2012/9558 K. 2013/95 T. 15.1.2013Yargıtay

davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

11
7. HD., E. 2013/27152 K. 2014/733 T. 21.1.2014Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • usuli kazanılmış hak • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi davada kesinlik sınırı • kısmi dava • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

12
7. HD., E. 2014/8944 K. 2014/13262 T. 12.6.2014Yargıtay

yeniden yargılama • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • iade davası

14
7. HD., E. 2014/5095 K. 2014/13899 T. 20.6.2014Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

15
7. HD., E. 2014/2091 K. 2014/12808 T. 9.6.2014Yargıtay

psikolojik taciz • temsil ve ilzama yetkili • şirketi temsil yetkisi • ücretin ödenmesi • vekalet sözleşmesi • anonim şirket • temsil yetkisi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • iş sözleşmesi • kooperatif • görevsizlik kararı

16
7. HD., E. 2013/24133 K. 2014/13829 T. 19.6.2014Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • karşı dava • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

18
7. HD., E. 2011/4720 K. 2012/2214 T. 28.03.2012Yargıtay

görevsizlik kararı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali

19
7. HD., E. 2014/3370 K. 2014/10483 T. 12.5.2014Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • harç muafiyeti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
7. HD., E. 2014/1158 K. 2014/10438 T. 12.5.2014Yargıtay

eda davası • yargılama giderleri • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
7. HD., E. 2013/14792 K. 2013/15088 T. 19.09.2013Yargıtay

eksik inceleme • yıllık izin süresi

22
23
7. HD., E. 2013/24850 K. 2014/7187 T. 1.4.2014Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü

24
7. HD., E. 2013/26840 K. 2014/7049 T. 31.3.2014Yargıtay

eda davası • yargılama giderleri • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

25
7. HD., E. 2014/3493 K. 2014/6876 T. 26.3.2014Yargıtay

eksik inceleme • fesih ihbarı • feshin geçersizliği • fesih hakkı • haklı neden • hile • iş sözleşmesi

26
7. HD., E. 2011/3892 K. 2012/1683 T. 12.03.2012Yargıtay

davacı sıfatı • kesin süre

31
7. HD., E. 2014/3154 K. 2014/10462 T. 13.05.2014Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
7. HD., E. 2013/9283 K. 2013/16078 T. 3.10.2013Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
7. HD., E. 2014/3140 K. 2014/10450 T. 13.05.2014Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
7. HD., E. 2012/9413 K. 2012/10032 T. 24.12.2012Yargıtay

ispat yükü • kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
7. HD., E. 2012/984 K. 2012/6117 T. 18.09.2012Yargıtay

menfi tespit • tespit davası

40
7. HD., E. 2012/2985 K. 2012/7652 T. 06.11.2012Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme

42
7. HD., E. 2011/5715 K. 2011/6983 T. 17.11.2011Yargıtay

davanın kabulü • mirasçılık belgesi • taleple bağlılık ilkesi

43
7. HD., E. 2011/5100 K. 2011/6444 T. 27.10.2011Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

45
7. CD., E. 2015/7336 K. 2018/5702 T. 22.5.2018Yargıtay

müsadere • hak yoksunluğu

47
7. HD., E. 2014/1753 K. 2014/5632 T. 11.3.2014Yargıtay

davanın kabulü • iş sözleşmesi • yargılama giderleri • yeniden yargılama

48
7. HD., E. 2013/16389 K. 2014/1281 T. 30.1.2014Yargıtay

ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası • yargılama giderleri

49
7. HD., E. 2014/3286 K. 2014/10475 T. 12.5.2014Yargıtay

yaşlılık aylığı • yeniden yargılama

50
7. HD., E. 2014/4142 K. 2014/11351 T. 26.5.2014Yargıtay

bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • yeniden yargılama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: