S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 44.734

1
7. HD., E. 2023/5716 K. 2024/418 T. 23.1.2024

ecrimisil bedeli • kira bedeli • intifadan men • intifadan men koşulu • davanın kabulü • direnme kararı

2
7. HD., E. 2023/5510 K. 2024/443 T. 24.1.2024

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • fuzuli işgal • kamulaştırma bedelinin tespiti • kira sözleşmesi • kamulaştırma • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • haksız işgal tazminatı • harç muafiyeti • maddi hata • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi

3
7. HD., E. 2023/5135 K. 2024/445 T. 24.1.2024

tazminat alacağı • tazminat davası • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • eski hale iade talebi • karşı dava • ön inceleme

4
7. HD., E. 2022/7104 K. 2024/447 T. 24.1.2024

yargılama giderleri • yeniden yargılama • yetkisizlik kararı • ecrimisil talebi • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın konusuz kalması • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • haksız işgal tazminatı • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • paylı mülkiyet • ikrar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • müdahalenin men'i • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taleple bağlılık ilkesi

5
7. HD., E. 2023/5435 K. 2024/491 T. 25.1.2024

eksik inceleme • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • ön alım hakkı • tapu iptali • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • şifa hakkı • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • önalım hakkı

6
7. HD., E. 2023/75 K. 2024/489 T. 25.1.2024

yargılamanın iadesi talebi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

7
7. HD., E. 2022/7211 K. 2024/488 T. 25.1.2024

ortaklığın giderilmesi talebi • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi incelemesi • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

8
7. HD., E. 2022/6533 K. 2024/487 T. 25.1.2024

resmi şekil • bozucu şart • maktu vekalet ücreti • satış sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kooperatif • davanın kabulü • mücbir sebep • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • geri alım hakkı • harç muafiyeti • şifa hakkı

9
7. HD., E. 2022/6974 K. 2024/263 T. 17.1.2024

ipoteğin kaldırılması istemi • ipotek alacaklısı • taşınmaz rehni • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • ipoteğin terkini

10
7. HD., E. 2023/5840 K. 2024/278 T. 17.1.2024

yargılama giderleri • satış bedeli • müteselsil sorumluluk • ön alım hakkı • satış sözleşmesi • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • önalım hakkı • ön inceleme • şifa hakkı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: