S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 43.144

2
7. HD., E. 2022/1030 K. 2023/2142 T. 12.4.2023

gaiplik kararı • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • taraf teşkili sağlanmaması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

3
7. HD., E. 2023/1674 K. 2023/2156 T. 12.4.2023

dava zamanaşımı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tazminat davası • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi

4
7. HD., E. 2023/125 K. 2023/2154 T. 12.4.2023

resmi şekil • satış bedeli • dolandırıcılık • dürüstlük kuralı • satış vaadi sözleşmesi • sadakat ve özen borcu • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • taşınmaz satışı • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • tapuya şerh • alacağın temliki • temsil yetkisi • hile • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • komisyoncu • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

5
7. HD., E. 2023/1544 K. 2023/2143 T. 12.4.2023

satış bedeli • aynen bölünerek paylaştırma • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • ön inceleme

6
7. HD., E. 2023/1542 K. 2023/2139 T. 12.4.2023

yargılama giderleri • eksik inceleme • kira sözleşmesi • haklı neden • el atmanın önlenmesi • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

7
7. HD., E. 2023/329 K. 2023/2138 T. 12.4.2023

dava zamanaşımı • ecrimisil talebi • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi • müdahalenin men'i • ön inceleme • komşuluk hukuku

8
7. HD., E. 2022/222 K. 2023/2137 T. 12.4.2023

hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

9
7. HD., E. 2022/710 K. 2023/2118 T. 12.4.2023

hak düşürücü süre • tapu sicili • tasarruf işlemi • tapu iptali • davacı sıfatı • istinaf yolu • gaiplik kararı • ön inceleme • malik sıfatıyla zilyet

10
7. HD., E. 2022/5773 K. 2023/2111 T. 11.4.2023

aktif dava ehliyeti • tapu iptali • malik sıfatıyla zilyet • kazandırıcı zamanaşımı • dava ehliyeti • davanın kabulü • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: