S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 61.511

11
8. HD., E. 2023/5061 K. 2024/1340 T. 4.3.2024

bilirkişi raporu • karşı dava • ön inceleme

12
8. HD., E. 2023/4979 K. 2024/1341 T. 4.3.2024

bakım yükümlülüğü • kadastro tesbitine itiraz • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tenkis talebi • davanın kabulü • görevsizlik kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

13
8. HD., E. 2023/3882 K. 2024/1342 T. 4.3.2024

yargılama giderleri • kadastro tesbitine itiraz • harç muafiyeti • davanın kabulü • karşı dava • bilirkişi raporu • ön inceleme

14
8. HD., E. 2023/4404 K. 2024/1343 T. 4.3.2024

hak düşürücü süre • tapu iptali • hak düşürücü sürenin dolması • ön inceleme

15
8. HD., E. 2023/4401 K. 2024/1344 T. 4.3.2024

davanın kabulü • ön inceleme

16
8. HD., E. 2023/4456 K. 2024/1345 T. 4.3.2024

harç muafiyeti • davanın kabulü • ön inceleme

17
8. HD., E. 2023/5547 K. 2024/1379 T. 5.3.2024

ispat yükü • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • asli müdahil • cevap dilekçesi • davaya müdahale talebi • karşı dava • ön inceleme • müdahale talebinin kabulü • zilyetliğin devri

18
8. HD., E. 2023/4407 K. 2024/1382 T. 5.3.2024

hak düşürücü süre • on yıllık hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme

19
8. HD., E. 2023/4504 K. 2024/1393 T. 5.3.2024

bilirkişi raporu • ön inceleme • harç muafiyeti

20
8. HD., E. 2023/4674 K. 2024/1396 T. 5.3.2024

bilirkişi raporu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: