S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 111.494

2
9. HD., E. 2023/14727 K. 2023/11551 T. 4.9.2023

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • şirketin feshi • sosyal güvenlik kurumu • haklı neden • zamanaşımı defi • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • cevap dilekçesinin ıslahı • ikrar • ön inceleme

3
9. HD., E. 2022/17313 K. 2023/1461 T. 26.1.2023

yargılama giderleri • yeniden yargılama • haklı neden • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ikrar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

4
9. HD., E. 2023/14622 K. 2023/11962 T. 13.9.2023

belirsiz süreli sözleşme • eksik inceleme • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • bilirkişi raporu • harç muafiyeti

5
9. HD., E. 2023/14621 K. 2023/11961 T. 13.9.2023

belirsiz süreli sözleşme • eksik inceleme • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

6
9. HD., E. 2023/14620 K. 2023/11960 T. 13.9.2023

belirsiz süreli sözleşme • eksik inceleme • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

7
9. HD., E. 2023/14619 K. 2023/11959 T. 13.9.2023

belirsiz süreli sözleşme • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

8
9. HD., E. 2023/14618 K. 2023/11958 T. 13.9.2023

belirsiz süreli sözleşme • eksik inceleme • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • harç muafiyeti

9
9. HD., E. 2023/14617 K. 2023/11957 T. 13.9.2023

belirsiz süreli sözleşme • eksik inceleme • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • harç muafiyeti

10
9. HD., E. 2023/14616 K. 2023/11956 T. 13.9.2023

yeniden yargılama • belirsiz süreli sözleşme • ikramiye alacağı • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: