S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 88.357

1
9. HD., E. 2020/4848 K. 2021/2206 T. 25.1.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • asgari geçim indirimi • istinaf dilekçesi • karşı dava

2
9. HD., E. 2020/8935 K. 2021/486 T. 12.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • fesih hakkı • fesih ihbarı • haklı sebeple fesih • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

3
9. HD., E. 2020/7139 K. 2021/1813 T. 21.1.2021 · Yargıtay

iş sözleşmesi • işçi sendikası • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • ikrar • ibraname ve feragatname • karşı dava

4
9. HD., E. 2020/4154 K. 2021/1823 T. 21.1.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • el yazısı • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • hasımsız dava • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • savunma hakkı • tavzih kararı • tavzih talebi • taraf teşkili sağlanmaması

5
9. HD., E. 2020/4144 K. 2021/1825 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hasımsız dava • bilirkişi raporu • temsil yetkisi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf teşkili sağlanmaması

6
9. HD., E. 2020/4146 K. 2021/1827 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kesin delil • karşı dava

7
9. HD., E. 2020/8996 K. 2021/1829 T. 21.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

8
9. HD., E. 2021/146 K. 2021/1832 T. 21.1.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

9
9. HD., E. 2020/4548 K. 2021/1835 T. 21.1.2021 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • sigorta primi • taksitle ödeme • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava

10
9. HD., E. 2020/4553 K. 2021/1837 T. 21.1.2021 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • iptal davası • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

11
9. HD., E. 2018/10941 K. 2021/1851 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • adil yargılanma hakkı • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • kollektif şirket • limited şirket • organik bağ • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • tespit davası • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • kısmi dava

12
9. HD., E. 2021/623 K. 2021/1903 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • asgari geçim indirimi • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
9. HD., E. 2020/4493 K. 2021/1920 T. 21.1.2021 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • karşı dava • kısmi dava

14
9. HD., E. 2020/4495 K. 2021/1921 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hizmet tespiti • esnaf işletmesi • gemi • iş sözleşmesi • ticari iş • ticari işletme • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • istinaf dilekçesi • karşı dava

15
9. HD., E. 2020/4496 K. 2021/1922 T. 21.1.2021 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • taleple bağlılık ilkesi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

16
9. HD., E. 2020/4509 K. 2021/1927 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • sözleşmenin sona ermesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

17
9. HD., E. 2020/4564 K. 2021/1932 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • adil yargılanma hakkı • toplu iş sözleşmesi • ücretin ödenmesi • iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

18
9. HD., E. 2020/4565 K. 2021/1933 T. 21.1.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu

19
9. HD., E. 2020/4568 K. 2021/1934 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • temyiz kesinlik sınırı • karşı dava

20
9. HD., E. 2021/66 K. 2021/1935 T. 21.1.2021 · Yargıtay

dava gideri • yargılama giderleri • yeniden yargılama • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • bilirkişi raporu

21
9. HD., E. 2020/4045 K. 2021/1937 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • fazla çalışma ücreti • hizmet sağlayıcısı • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kesin delil

22
9. HD., E. 2020/9017 K. 2021/1938 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi

23
9. HD., E. 2020/3868 K. 2021/1941 T. 21.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • haklı neden • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • karşı dava

24
9. HD., E. 2020/3867 K. 2021/1942 T. 21.1.2021 · Yargıtay

haklı neden • toplu iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • karşı dava

25
9. HD., E. 2020/3869 K. 2021/1943 T. 21.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • karşı dava • cevap dilekçesi

26
9. HD., E. 2020/9012 K. 2021/1945 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

27
9. HD., E. 2020/9064 K. 2021/1946 T. 21.1.2021 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • davanın kabulü

28
9. HD., E. 2020/4030 K. 2021/1950 T. 21.1.2021 · Yargıtay

aşırı yararlanma • esaslı hata • hak düşürücü süre • ibra sözleşmesi • kısmen ödeme • hile • kısmi ödeme • imza itirazı

29
9. HD., E. 2020/3884 K. 2021/1957 T. 21.1.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava

30
9. HD., E. 2020/4507 K. 2021/1958 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • karşı dava

31
9. HD., E. 2020/9111 K. 2021/1959 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesinin ıslahı • cevap dilekçesi • maddi hata • taleple bağlılık ilkesi

32
9. HD., E. 2020/9128 K. 2021/1960 T. 21.1.2021 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • şirketi temsil yetkisi • iş sözleşmesi • kooperatif • bilirkişi raporu • temsil yetkisi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki dinlenilme hakkı • ön inceleme • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • taraf teşkili sağlanmaması

33
9. HD., E. 2021/138 K. 2021/1961 T. 21.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi

34
9. HD., E. 2016/28477 K. 2021/1963 T. 21.1.2021 · Yargıtay

römorkaj • fazla çalışma ücreti • gemi • gemi adamları • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

35
9. HD., E. 2020/3752 K. 2021/1964 T. 21.1.2021 · Yargıtay

ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
9. HD., E. 2020/3754 K. 2021/1966 T. 21.1.2021 · Yargıtay

ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • taleple bağlılık ilkesi

37
9. HD., E. 2020/3757 K. 2021/1967 T. 21.1.2021 · Yargıtay

ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • karşı dava • maddi hata • taleple bağlılık ilkesi

38
9. HD., E. 2020/3994 K. 2021/1968 T. 21.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • karşı dava

39
9. HD., E. 2020/3995 K. 2021/1969 T. 21.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • karşı dava

40
9. HD., E. 2020/3873 K. 2021/1970 T. 21.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • karşı dava

41
9. HD., E. 2020/3909 K. 2021/611 T. 13.1.2021 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • bilirkişi raporu

42
9. HD., E. 2020/8546 K. 2021/727 T. 13.1.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • eksik inceleme • şirketi temsil yetkisi • menfi tespit • hile • iş sözleşmesi • kambiyo senetleri • cevap dilekçesi • davanın kabulü • bekletici mesele • bono • sahtecilik iddiası • tespit davası

43
9. HD., E. 2020/3728 K. 2021/1020 T. 14.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • savunma hakkı • taraf teşkili sağlanmaması

44
9. HD., E. 2020/3721 K. 2021/1021 T. 14.1.2021 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart talebi • cezai şart • belirli süreli iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

45
9. HD., E. 2020/8775 K. 2021/1024 T. 14.1.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • müktesep hak • usuli kazanılmış hak

46
9. HD., E. 2020/3729 K. 2021/1027 T. 14.1.2021 · Yargıtay

cezai şart • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • istinaf dilekçesi • kötüniyet tazminatı

47
9. HD., E. 2020/3722 K. 2021/1029 T. 14.1.2021 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirli süreli sözleşme • hizmet sözleşmesi • ifa imkansızlığı • sigorta primi • işverenin temerrüdü • sözleşmenin sona ermesi • sözleşmenin feshi talebi • ücretin ödenmesi • iş sözleşmesi • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

48
9. HD., E. 2020/3730 K. 2021/1030 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklifi • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • ücretin ödenmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • davanın kabulü • savunma hakkı • usuli kazanılmış hak

49
9. HD., E. 2020/3719 K. 2021/1033 T. 14.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • haklı neden

50
9. HD., E. 2018/1971 K. 2021/1034 T. 14.1.2021 · Yargıtay

fatura • serbest meslek • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: