S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 85.664

1
9. HD., E. 2016/21037 K. 2020/2748 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası

2
9. HD., E. 2017/15226 K. 2020/2749 T. 20.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu

3
9. HD., E. 2020/240 K. 2020/3107 T. 26.2.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

4
9. HD., E. 2020/784 K. 2020/3093 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • hizmet sözleşmesi • ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • muvazaa iddiası • iade davası • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • harç muafiyeti

5
9. HD., E. 2020/645 K. 2020/3087 T. 26.2.2020 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • katılma yoluyla temyiz • taleple bağlılık ilkesi

6
9. HD., E. 2020/766 K. 2020/3052 T. 26.2.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit kararı

7
9. HD., E. 2017/15543 K. 2020/3125 T. 26.2.2020 · Yargıtay

eda davası • fazla çalışma ücreti • yargılama giderleri • harç muafiyeti • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

8
9. HD., E. 2017/14296 K. 2020/3123 T. 26.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
9. HD., E. 2016/14292 K. 2020/2931 T. 25.2.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi

10
9. HD., E. 2017/14355 K. 2020/3212 T. 27.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • tespit davası

11
9. HD., E. 2016/14813 K. 2020/3208 T. 27.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi davada kesinlik sınırı • kısmi dava • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

12
9. HD., E. 2017/15913 K. 2020/3060 T. 26.2.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • davanın kabulü • ispat yükü • karşı dava

13
9. HD., E. 2019/2595 K. 2019/19562 T. 11.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • feshin geçersizliği • fesih ihbarı • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • karşı dava

14
9. HD., E. 2019/7302 K. 2019/20652 T. 21.11.2019 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • anonim şirket • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • limited şirket • davanın kabulü • kesin süre • maddi hata

15
9. HD., E. 2020/535 K. 2020/2685 T. 20.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

16
9. HD., E. 2016/15769 K. 2020/2728 T. 20.2.2020 · Yargıtay

haklı neden • psikolojik taciz • iş sözleşmesi • taraf teşkili sağlanmaması • dava dilekçesinin tebliği • cevap dilekçesi

17
9. HD., E. 2017/17277 K. 2020/2216 T. 13.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • dava ehliyeti • davacı sıfatı • maddi hata

18
9. HD., E. 2017/18995 K. 2019/21502 T. 3.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • haklı sebeple fesih • müteselsil sorumluluk • zamanaşımı defi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

19
9. HD., E. 2016/14270 K. 2020/2593 T. 19.2.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • fazla çalışma ücreti • serbest zaman kullanma hakkı • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • maddi hata

20
9. HD., E. 2016/13801 K. 2020/2610 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • asgari geçim indirimi • ikramiye alacağı • organik bağ • bilirkişi raporu

21
9. HD., E. 2016/28735 K. 2020/2618 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi hata

22
9. HD., E. 2017/14224 K. 2020/2621 T. 19.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • kesin delil

23
9. HD., E. 2017/14230 K. 2020/2623 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • harç muafiyeti

24
9. HD., E. 2017/14240 K. 2020/2624 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

25
9. HD., E. 2016/18227 K. 2020/2686 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
9. HD., E. 2019/8196 K. 2020/2700 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • asgari geçim indirimi • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • tespit davası

27
9. HD., E. 2017/8860 K. 2019/19161 T. 5.11.2019 · Yargıtay

eda davası • bilirkişi raporu • kısmi dava • tespit davası • zamanaşımı defi

28
9. HD., E. 2020/174 K. 2020/2553 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kanuni temsilci • kooperatif

29
9. HD., E. 2020/5349 K. 2020/7421 T. 14.9.2020 · Yargıtay

elektronik ortam • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • karşı dava • kesin süre

30
9. HD., E. 2016/20827 K. 2020/7985 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • ispat yükü • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • davanın kabulü • iade davası

31
9. HD., E. 2016/12274 K. 2020/1640 T. 6.2.2020 · Yargıtay

kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
9. HD., E. 2017/13578 K. 2020/1483 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • dava zamanaşımı • eda davası • faizin başlangıç tarihi • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • zamanaşımının kesilmesi • hakkaniyet indirimi • hukuki koruma • belirsiz alacak ve tespit davası • dava ekonomisi • kısmi dava • tespit davası

33
9. HD., E. 2016/12278 K. 2020/2032 T. 12.2.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • ispat yükü • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • sözleşme özgürlüğü ilkesi • muvazaa iddiası • bilirkişi raporu • örf ve âdet • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

34
9. HD., E. 2017/14109 K. 2020/2113 T. 12.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eda davası • dava zamanaşımı • faizin başlangıç tarihi • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • zamanaşımının kesilmesi • hakkaniyet indirimi • hukuki koruma • belirsiz alacak ve tespit davası • dava ekonomisi • kısmi dava • tespit davası

35
9. HD., E. 2016/13727 K. 2020/2134 T. 13.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

39
9. HD., E. 2015/12488 K. 2017/14951 T. 5.10.2017 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti

40
9. HD., E. 2013/3308 K. 2013/5113 T. 11.2.2013 · Yargıtay

aciz belgesi • yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • konkordato • müteselsil sorumluluk • ağır kusur • hukuki koruma • ayni teminat • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • adli yardım talebi • davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddi • davanın açılmamış sayılması • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davanın konusuz kalması • davaya müdahale talebi • disiplin para cezası • kesin süre • karşı dava • kısmi dava • teminatın iadesi • teminat gösterme zorunluluğu • teminat göstermekten muaf tutulma

42
9. HD., E. 2017/16788 K. 2020/5324 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama

43
9. HD., E. 2016/16352 K. 2020/5463 T. 11.6.2020 · Yargıtay

teminat senedi • asgari geçim indirimi • hayat sigortası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

44
9. HD., E. 2016/16354 K. 2020/5465 T. 11.6.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

45
9. HD., E. 2017/17229 K. 2020/5476 T. 11.6.2020 · Yargıtay

borç ikrarı • dava zamanaşımı • hizmet tespiti • şirket merkezi • zamanaşımı defi • zamanaşımının kesilmesi • tasarruf yetkisi • ihtiyati tedbir kararı • iş sözleşmesi • ikrar • karşı dava

46
9. HD., E. 2016/17047 K. 2020/5573 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • maktu vekalet ücreti • ücretin ödenmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

47
9. HD., E. 2016/17057 K. 2020/5579 T. 15.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • organik bağ • davanın kabulü • limited şirket

48
9. HD., E. 2017/16533 K. 2020/5587 T. 15.6.2020 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

49
9. HD., E. 2020/1225 K. 2020/5590 T. 15.6.2020 · Yargıtay

müktesep hak • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

50
9. HD., E. 2016/16271 K. 2020/5593 T. 15.6.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • serbest zaman kullanma hakkı • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • iş sözleşmesi • haklı neden • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • kesin delil

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: