S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 88.828

5
9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • kesin delil

6
9. HD., E. 2019/4777 K. 2021/4298 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

7
9. HD., E. 2020/3454 K. 2021/4299 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • haksız fesih • bilirkişi raporu • hasımsız dava • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • iade davası • karşı dava • taraf teşkili sağlanmaması

8
9. HD., E. 2020/4749 K. 2021/4314 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap süresi • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
9. HD., E. 2019/4512 K. 2021/4319 T. 18.2.2021 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • istinaf dilekçesi • karşı dava • kısmi dava

10
9. HD., E. 2019/4715 K. 2021/4321 T. 18.2.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • bilirkişi raporu • karşı dava • kesin delil

11
9. HD., E. 2019/4774 K. 2021/4322 T. 18.2.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • kesin delil • karşı dava • kısmi dava

12
9. HD., E. 2020/1130 K. 2021/4392 T. 18.2.2021 · Yargıtay

ispat yükü • iş sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava

13
9. HD., E. 2020/1096 K. 2021/4403 T. 18.2.2021 · Yargıtay

ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • teminat senedi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava

14
9. HD., E. 2020/7766 K. 2021/4217 T. 18.2.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • hukuki dinlenilme hakkı • kısmi dava • tespit davası

15
9. HD., E. 2020/7997 K. 2021/4224 T. 18.2.2021 · Yargıtay

taşınmaz satışı • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

16
9. HD., E. 2020/1247 K. 2021/4230 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • adil yargılanma hakkı • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • karşı dava • kötüniyet tazminatı • kısmi dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

17
9. HD., E. 2020/2404 K. 2021/4236 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • ikrar • kesin delil

18
9. HD., E. 2019/5321 K. 2021/4240 T. 18.2.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • karşı dava

19
9. HD., E. 2016/22616 K. 2021/4242 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • sigorta primi • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • cevap dilekçesi • kesin delil

20
9. HD., E. 2020/9094 K. 2021/4255 T. 18.2.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • asgari geçim indirimi • ispat yükü • yıllık izin süresi • haklı neden • iş sözleşmesi • zıya • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • kesin delil • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

21
9. HD., E. 2020/9133 K. 2021/4259 T. 18.2.2021 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • işçinin ölümü • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası • karşı dava

22
9. HD., E. 2021/5428 K. 2021/10081 T. 10.6.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • antrepo • ardiye • ardiye ve antrepoculuk • tespit kararı

23
9. HD., E. 2021/5589 K. 2021/10084 T. 10.6.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • eksik inceleme • şirket merkezi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • iş sözleşmesi • eklenti niteliği • işçi sendikası • bilirkişi kurulu • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • tespit kararı

24
9. HD., E. 2020/327 K. 2021/3296 T. 3.2.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • anonim şirket • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • karşı dava

25
9. HD., E. 2019/6676 K. 2021/3297 T. 3.2.2021 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • toplu iş sözleşmesi • anonim şirket • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • karşı dava

26
9. HD., E. 2019/6594 K. 2021/3298 T. 3.2.2021 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • anonim şirket • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • karşı dava

27
9. HD., E. 2020/326 K. 2021/3299 T. 3.2.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • anonim şirket • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

28
9. HD., E. 2020/273 K. 2021/3306 T. 3.2.2021 · Yargıtay

eda davası • yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

29
9. HD., E. 2019/4285 K. 2021/3385 T. 3.2.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü

30
9. HD., E. 2020/2312 K. 2021/3589 T. 4.2.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • işçi sendikası • muvazaa iddiası

31
9. HD., E. 2020/2165 K. 2021/3596 T. 4.2.2021 · Yargıtay

eksik iş • adli yardım talebinin reddi • konkordato • konkordato kararı • anonim şirket • adli yardım talebi • karşı dava • kesin süre • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

32
9. HD., E. 2019/3024 K. 2021/3602 T. 4.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • kesin delil

33
9. HD., E. 2020/2236 K. 2021/3668 T. 9.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • feshin geçersizliği • zamanaşımı defi • adil yargılanma hakkı • iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • iade davası • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

34
9. HD., E. 2020/2480 K. 2021/3670 T. 9.2.2021 · Yargıtay

sahte imza • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
9. HD., E. 2020/7393 K. 2021/3768 T. 15.2.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ispat yükü • işverenin ücret ödeme borcu • toplu iş sözleşmesi • ücretin ödenmesi • iş sözleşmesi • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • karşı dava • muvazaa iddiası

36
9. HD., E. 2020/7935 K. 2021/3782 T. 15.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • yolcu taşıma • cevap dilekçesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

37
9. HD., E. 2020/4605 K. 2021/3785 T. 15.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

38
9. HD., E. 2020/5218 K. 2021/3793 T. 15.2.2021 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • sadakat yükümlülüğü

39
9. HD., E. 2020/5300 K. 2021/3798 T. 15.2.2021 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • asgari süreli iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

40
9. HD., E. 2019/8299 K. 2021/3801 T. 15.2.2021 · Yargıtay

zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava

41
9. HD., E. 2020/4330 K. 2021/3802 T. 15.2.2021 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

42
9. HD., E. 2020/5298 K. 2021/3803 T. 15.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • yargılama giderleri • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

43
9. HD., E. 2020/8250 K. 2021/3813 T. 15.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • serbest zaman kullanma hakkı • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kesin delil • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

44
9. HD., E. 2019/5386 K. 2021/3821 T. 15.2.2021 · Yargıtay

hile • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

45
9. HD., E. 2019/7892 K. 2021/3823 T. 15.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

46
9. HD., E. 2020/5915 K. 2021/3833 T. 15.2.2021 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • karşı dava

47
9. HD., E. 2020/5950 K. 2021/3836 T. 15.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • ikramiye alacağı • dürüstlük kuralı • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

48
9. HD., E. 2020/5953 K. 2021/3837 T. 15.2.2021 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklifi • eksik inceleme • faizin başlangıç tarihi • fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • hizmet sözleşmesi • ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • haklı neden • sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

49
9. HD., E. 2020/4943 K. 2021/3838 T. 15.2.2021 · Yargıtay

ikramiye alacağı • bilirkişi raporu • karşı dava • taraf sıfatı

50
9. HD., E. 2019/5682 K. 2021/3843 T. 15.2.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cari hesap

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: