S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 124.038

1
9. HD., E. 2023/16303 K. 2024/428 T. 16.1.2024

deneme süresi • fazla çalışma ücreti • hak düşürücü süre • haklı neden • satış sözleşmesi • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

2
9. HD., E. 2023/16305 K. 2024/429 T. 16.1.2024

deneme süresi • fazla çalışma ücreti • hak düşürücü süre • haklı neden • satış sözleşmesi • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

3
9. HD., E. 2023/16534 K. 2024/430 T. 16.1.2024

adi ortaklıkta temsil • esaslı hata • hapis hakkı • hile • borca batık • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

4
9. HD., E. 2023/16561 K. 2024/431 T. 16.1.2024

belirli süreli sözleşme • gemi • gemi adamları • maktu vekalet ücreti • sözleşmenin sona ermesi • zamanaşımı defi • ifa yeri • haklı neden • işletme merkezi • bilirkişi incelemesi • kanunlar ihtilafı • usuli kazanılmış hak • ülke hukuku • zıya • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • uygulanacak hukuk

5
9. HD., E. 2023/16365 K. 2024/432 T. 16.1.2024

fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

6
9. HD., E. 2023/15037 K. 2024/433 T. 16.1.2024

belirsiz süreli sözleşme • ikramiye alacağı • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

7
9. HD., E. 2023/19031 K. 2024/450 T. 16.1.2024

bilirkişi raporu • haklı neden • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • ön inceleme

8
9. HD., E. 2023/14728 K. 2024/271 T. 11.1.2024

yeniden yargılama • belirsiz süreli sözleşme • taleple bağlılık ilkesi • zamanaşımı defi • kanuni faiz • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

9
9. HD., E. 2023/14729 K. 2024/272 T. 11.1.2024

yeniden yargılama • belirsiz süreli sözleşme • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi • zamanaşımı defi • kanuni faiz • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

10
9. HD., E. 2023/14730 K. 2024/273 T. 11.1.2024

yeniden yargılama • belirsiz süreli sözleşme • taleple bağlılık ilkesi • zamanaşımı defi • davanın kabulü • kanuni faiz • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: