S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 84.697

1
9. HD., E. 2017/14200 K. 2020/928 T. 22.2.2020 · Yargıtay

ispat yükü • tazminat alacağı • psikolojik taciz • bilirkişi raporu • haklı neden • manevi tazminat • cevap dilekçesi

2
9. HD., E. 2020/1521 K. 2020/6778 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • ispat yükü • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • hakkın kötüye kullanılması

3
9. HD., E. 2016/19374 K. 2020/6781 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • ihbar süresi • ispat yükü • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

4
9. HD., E. 2016/20122 K. 2020/6787 T. 1.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iade davası

5
9. HD., E. 2020/66 K. 2020/2191 T. 13.2.2020 · Yargıtay

prim farkı • yargılama giderleri • dava zamanaşımı • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • harç muafiyeti • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

6
9. HD., E. 2017/14046 K. 2020/2708 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat • eda davası • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • bilirkişi raporu • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • organik bağ • davanın kabulü • karşı dava • yönetim kurulu başkanı

7
9. HD., E. 2017/14161 K. 2020/2709 T. 20.2.2020 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • dürüstlük kuralı • fazla çalışma ücreti • feshin geçersizliği • haklı sebeple fesih • ispat yükü • işverenin ücret ödeme borcu • işyeri devri • asgari geçim indirimi • sözleşme serbestisi • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • lokavt • imza itirazı • kesin delil • cevap dilekçesi

8
9. HD., E. 2017/14359 K. 2020/3215 T. 27.2.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • dava zamanaşımı • fazla çalışma ücreti • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • limited şirket • muvazaa iddiası

9
9. HD., E. 2017/14398 K. 2020/3252 T. 27.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • muvazaalı işlem • taleple bağlılık ilkesi • haklı neden • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • muvazaa iddiası • kısmi dava

10
9. HD., E. 2017/14692 K. 2020/3265 T. 27.2.2020 · Yargıtay

haklı neden • hisse devri • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • organik bağ • taleple bağlılık ilkesi

11
9. HD., E. 2016/19835 K. 2020/6785 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yazılı delille ispat • bilirkişi raporu • haklı neden • kesin delil

12
9. HD., E. 2017/18932 K. 2020/6812 T. 1.7.2020 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi

13
9. HD., E. 2017/18295 K. 2020/6813 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi

14
9. HD., E. 2016/19780 K. 2020/6835 T. 1.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

15
9. HD., E. 2016/19799 K. 2020/6840 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu

16
9. HD., E. 2016/19797 K. 2020/6845 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tazminat alacağı • haklı neden • yıllık izin süresi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • manevi tazminat

17
9. HD., E. 2016/19569 K. 2020/6858 T. 1.7.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • menfi tespit • icra takibinin kesinleşmesi • yargılama giderleri • avansın iadesi • cevap dilekçesi • bono • cebri icra • tespit davası

18
9. HD., E. 2018/5208 K. 2020/2701 T. 20.2.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • karşı dava

19
9. HD., E. 2020/920 K. 2020/3444 T. 3.3.2020 · Yargıtay

eda davası • fazla çalışma ücreti • yargılama giderleri • ihtiyari dava arkadaşlığı • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
9. HD., E. 2020/388 K. 2020/3445 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • tazminat alacağı • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi davada kesinlik sınırı • kısmi dava • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

21
9. HD., E. 2020/547 K. 2020/3446 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

22
9. HD., E. 2020/504 K. 2020/3448 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • tazminat alacağı • manevi tazminat • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

23
9. HD., E. 2017/16097 K. 2020/3474 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

24
9. HD., E. 2020/588 K. 2020/3482 T. 3.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • munzam zarar • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • karşı dava • tahkikatın sona ermesi

25
9. HD., E. 2016/14829 K. 2020/3485 T. 3.3.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • belirsiz süreli iş sözleşmesi • eksik inceleme • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • ticaret unvanı • haklı neden • yönetim kurulu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • maddi olmayan varlık

26
9. HD., E. 2017/14474 K. 2020/3486 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • hak düşürücü süre • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • iade davası

27
9. HD., E. 2016/14834 K. 2020/3489 T. 3.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iptal davası • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • delillerin değerlendirilmesi • kötüniyet tazminatı • cevap dilekçesi • taleple bağlılık ilkesi

28
9. HD., E. 2016/14828 K. 2020/3497 T. 3.3.2020 · Yargıtay

eda davası • yargılama giderleri • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

29
9. HD., E. 2016/14796 K. 2020/3499 T. 3.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet tespiti • haklı neden • taleple bağlılık ilkesi • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • ispat yükü

30
9. HD., E. 2016/14830 K. 2020/3501 T. 3.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • serbest zaman kullanma hakkı • haklı neden • zıya • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi

31
9. HD., E. 2016/14789 K. 2020/3504 T. 3.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • cevap dilekçesi • kesin delil • karşı dava • yazılı delille ispat • bilirkişi raporu

32
9. HD., E. 2016/14825 K. 2020/3505 T. 3.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • ispat yükü • bilirkişi raporu • maddi hata

33
9. HD., E. 2017/14463 K. 2020/3506 T. 3.3.2020 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

34
9. HD., E. 2017/15228 K. 2020/3565 T. 3.3.2020 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • savunma hakkı

35
36
9. HD., E. 2016/14532 K. 2020/3580 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti

37
9. HD., E. 2017/16082 K. 2020/3643 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

38
9. HD., E. 2017/15145 K. 2020/3409 T. 2.3.2020 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

39
9. HD., E. 2017/15997 K. 2020/3378 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
9. HD., E. 2017/15406 K. 2020/3383 T. 2.3.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

41
9. HD., E. 2017/15315 K. 2020/3389 T. 2.3.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • işyeri devri • rücu hakkı • bilirkişi raporu • karşı dava

42
9. HD., E. 2016/14505 K. 2020/3398 T. 2.3.2020 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fesih ihbarı • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • ihbar süresi • haklı neden • iş sözleşmesi

43
9. HD., E. 2017/15395 K. 2020/3401 T. 2.3.2020 · Yargıtay

fesih hakkı • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • karantina • davanın kabulü

44
9. HD., E. 2017/15358 K. 2020/3402 T. 2.3.2020 · Yargıtay

fesih ihbarı • iş sözleşmesi

45
9. HD., E. 2017/14483 K. 2020/3637 T. 4.3.2020 · Yargıtay

işyeri devri • haklı neden • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • ispat yükü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
9. HD., E. 2017/14484 K. 2020/3638 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • gecikme faizi • bilirkişi raporu

47
9. HD., E. 2017/14487 K. 2020/3640 T. 4.3.2020 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • fazla çalışma ücreti • ihbar süresi • bilirkişi raporu

48
9. HD., E. 2017/14510 K. 2020/3653 T. 4.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • müteselsil sorumluluk • haklı neden • iş sözleşmesi

49
9. HD., E. 2016/14908 K. 2020/3662 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • borca batık

50
9. HD., E. 2020/486 K. 2020/3364 T. 2.3.2020 · Yargıtay

feshin geçersizliği • fesih ihbarı • müteselsil sorumluluk • anonim şirket • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • ticari senetler • cevap dilekçesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • istinaf yolu • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: