S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 86.956

1
9. HD., E. 2016/30918 K. 2020/14213 T. 2.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

3
4
9. HD., E. 2017/17370 K. 2020/13839 T. 28.10.2020 · Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu

5
9. HD., E. 2020/8374 K. 2020/18451 T. 14.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • fesih ihbarı • bilirkişi raporu • kanuni temsilci • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

6
9. HD., E. 2020/6994 K. 2020/15127 T. 5.11.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama

7
9. HD., E. 2016/27114 K. 2020/15060 T. 5.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

8
9. HD., E. 2016/27113 K. 2020/15061 T. 5.11.2020 · Yargıtay

ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iade davası

9
9. HD., E. 2016/21986 K. 2020/14904 T. 5.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • hukuki dinlenilme hakkı

10
9. HD., E. 2017/18271 K. 2020/14905 T. 5.11.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
9. HD., E. 2017/18284 K. 2020/14911 T. 5.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

12
9. HD., E. 2017/18285 K. 2020/14912 T. 5.11.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • dava şartlarının bulunmaması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • tespit davası

13
9. HD., E. 2017/3609 K. 2020/15013 T. 5.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama

14
9. HD., E. 2017/3610 K. 2020/15014 T. 5.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama

15
9. HD., E. 2017/3611 K. 2020/15015 T. 5.11.2020 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

16
9. HD., E. 2016/29823 K. 2020/15020 T. 5.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü

17
9. HD., E. 2016/27110 K. 2020/15055 T. 5.11.2020 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu

18
9. HD., E. 2016/29808 K. 2020/15022 T. 5.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

19
9. HD., E. 2016/31308 K. 2020/15325 T. 9.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • iade davası

20
9. HD., E. 2017/11710 K. 2020/15340 T. 9.11.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • kesin süre

21
9. HD., E. 2017/18538 K. 2020/15373 T. 9.11.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • bahşiş • bilirkişi raporu • iade davası • kesin delil

22
9. HD., E. 2017/18421 K. 2020/15252 T. 9.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

23
9. HD., E. 2016/31338 K. 2020/15284 T. 9.11.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • asgari geçim indirimi • fazla çalışma ücreti • haklı neden • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi

24
9. HD., E. 2016/31307 K. 2020/15288 T. 9.11.2020 · Yargıtay

fesih ihbarı • ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • iade davası

25
9. HD., E. 2016/31360 K. 2020/15290 T. 9.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • organik bağ • manevi tazminat

26
9. HD., E. 2017/18559 K. 2020/15386 T. 9.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • hak düşürücü süre • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • karşı dava

27
9. HD., E. 2017/18999 K. 2020/15394 T. 9.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yazılı delille ispat • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kesin delil

28
9. HD., E. 2017/19030 K. 2020/15399 T. 9.11.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • serbest zaman kullanma hakkı • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • kesin delil

29
9. HD., E. 2020/7207 K. 2020/15463 T. 10.11.2020 · Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • ispat yükü • kesin delil • fazla çalışma ücreti

30
9. HD., E. 2017/18804 K. 2020/15495 T. 10.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • zamanaşımı defi • kısmi dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası

31
9. HD., E. 2020/7399 K. 2020/15549 T. 10.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • muvazaa iddiası

32
9. HD., E. 2020/7379 K. 2020/15550 T. 10.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden

33
9. HD., E. 2017/18714 K. 2020/15611 T. 10.11.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • bilirkişi raporu • tarafların duruşmaya gelmemesi

34
9. HD., E. 2020/7194 K. 2020/15620 T. 10.11.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • işyeri devri • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • kayyım atanması

35
9. HD., E. 2017/18740 K. 2020/15643 T. 11.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • işçi sendikası • eşitlik ilkesi • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
9. HD., E. 2017/19081 K. 2020/15655 T. 11.11.2020 · Yargıtay

adi ortaklıkta ortakların müteselsil sorumluluğu • zorunlu dava arkadaşlığı • müteselsil sorumluluk • zamanaşımı defi • adi şirket • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava

37
9. HD., E. 2020/5934 K. 2020/15657 T. 11.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • kesin delil • maddi hata

38
9. HD., E. 2017/18475 K. 2020/15687 T. 11.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • haklı sebeple fesih • fatura • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

39
9. HD., E. 2017/18693 K. 2020/15785 T. 11.11.2020 · Yargıtay

ücretin ödenmesi • iş sözleşmesi

40
9. HD., E. 2017/18515 K. 2020/15814 T. 11.11.2020 · Yargıtay

fesih hakkı • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi

41
9. HD., E. 2017/18517 K. 2020/15816 T. 11.11.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden • kısmi dava • taleple bağlılık ilkesi

42
9. HD., E. 2017/18520 K. 2020/15818 T. 11.11.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

43
9. HD., E. 2017/18521 K. 2020/15819 T. 11.11.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • taraf teşkili sağlanmaması

44
9. HD., E. 2017/18527 K. 2020/15823 T. 11.11.2020 · Yargıtay

haklı neden • eksik inceleme • iş sözleşmesi • ispat yükü • teminat senedi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

45
9. HD., E. 2017/18539 K. 2020/15825 T. 11.11.2020 · Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu • davanın kabulü

46
9. HD., E. 2017/17048 K. 2020/15978 T. 12.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

47
9. HD., E. 2020/7091 K. 2020/15966 T. 12.11.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • gemi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • antrepo • ardiye • ardiye ve antrepoculuk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • işçi sendikası • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • tespit kararı

48
9. HD., E. 2020/2963 K. 2020/15963 T. 12.11.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • işçi sendikası • karşı dava

49
9. HD., E. 2017/17966 K. 2020/15924 T. 12.11.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • hasımsız dava • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • savunma hakkı • taraf teşkili sağlanmaması

50
9. HD., E. 2017/17971 K. 2020/15919 T. 12.11.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • iş sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: