S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 89.556

1
9. HD., E. 2016/24282 K. 2020/9211 T. 24.9.2020Yargıtay

ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi

2
9. HD., E. 2016/30735 K. 2020/9115 T. 23.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • hakkaniyet indirimi

3
9. HD., E. 2016/21539 K. 2020/9345 T. 24.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

4
9. HD., E. 2020/6222 K. 2020/9272 T. 24.9.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava

5
9. HD., E. 2020/1483 K. 2020/9366 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • fazla çalışma ücreti • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

6
9. HD., E. 2020/1981 K. 2020/9363 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

7
9. HD., E. 2016/21541 K. 2020/9346 T. 24.9.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kesin delil

8
9. HD., E. 2016/21039 K. 2020/9018 T. 23.9.2020Yargıtay

ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • davanın kabulü • davayı inkar etmiş sayılma • bilirkişi raporu • karşı dava

9
9. HD., E. 2016/21031 K. 2020/9014 T. 23.9.2020Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • adil yargılanma hakkı • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • organik bağ • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

10
9. HD., E. 2020/5610 K. 2020/9249 T. 24.9.2020Yargıtay

yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu kararının iptali • karşı dava • maddi hata

11
9. HD., E. 2016/24283 K. 2020/9212 T. 24.9.2020Yargıtay

ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • bilirkişi raporu • haklı neden • muvazaa iddiası • örf ve âdet • iş sözleşmesi • delillerin değerlendirilmesi

12
9. HD., E. 2016/22752 K. 2020/8662 T. 22.9.2020Yargıtay

anahtar teslim olgusu • ispat yükü • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

13
9. HD., E. 2016/21834 K. 2020/8696 T. 22.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • tanığın davet edilmesi

14
9. HD., E. 2016/20853 K. 2020/8756 T. 22.9.2020Yargıtay

eksik ifa • borcun ifa edilmemesi • cezai şart talebi • cezai şart • hizmet sözleşmesi • tenkis talebi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

15
9. HD., E. 2020/1221 K. 2020/8777 T. 22.9.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • iade davası

16
9. HD., E. 2020/1990 K. 2020/8839 T. 22.9.2020Yargıtay

ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • maddi zarar • yönetim kurulu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava

17
9. HD., E. 2016/22603 K. 2020/8883 T. 23.9.2020Yargıtay

yeniden yargılama • karşı dava

18
9. HD., E. 2020/1749 K. 2020/8381 T. 17.9.2020Yargıtay

yetki itirazı • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • iş sözleşmesi • işçi sendikası • davanın kabulü • karşı dava

19
9. HD., E. 2016/23386 K. 2020/8156 T. 16.9.2020Yargıtay

fesih hakkı • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

20
9. HD., E. 2016/28739 K. 2020/8510 T. 21.9.2020Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • tespit davası

21
9. HD., E. 2016/30077 K. 2020/8513 T. 21.9.2020Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kesin süre • tanık bildirimi

22
9. HD., E. 2016/32972 K. 2020/8515 T. 21.9.2020Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
9. HD., E. 2016/34960 K. 2020/8548 T. 21.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • kesin delil

24
9. HD., E. 2020/7640 K. 2021/88 T. 11.1.2021Yargıtay

cezai şart talebi • cezai şart alacağı • cezai şart • cezanın miktarı • eksik inceleme • haklı sebeple fesih • ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi

25
9. HD., E. 2017/17839 K. 2021/652 T. 13.1.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davadan feragat • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
9. HD., E. 2020/1062 K. 2020/9370 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

27
9. HD., E. 2020/2249 K. 2020/9565 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata

28
9. HD., E. 2020/1958 K. 2020/9376 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • fazla çalışma ücreti • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

30
9. HD., E. 2021/4885 K. 2021/9066 T. 18.5.2021Yargıtay

belirsiz süreli sözleşme • belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirli süreli iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • iade davası • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
9. HD., E. 2021/5086 K. 2021/9208 T. 18.5.2021Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • sulh sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
9. HD., E. 2021/5138 K. 2021/9069 T. 18.5.2021Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • hile • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası

33
9. HD., E. 2021/5139 K. 2021/9070 T. 18.5.2021Yargıtay

eksik inceleme • hile • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası

34
9. HD., E. 2021/5043 K. 2021/9077 T. 18.5.2021Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

35
9. HD., E. 2021/4807 K. 2021/9092 T. 18.5.2021Yargıtay

fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • hile • muvazaa iddiası • müktesep hak • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • usuli kazanılmış hak

36
9. HD., E. 2021/5044 K. 2021/9103 T. 18.5.2021Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu

37
9. HD., E. 2021/4879 K. 2021/9060 T. 18.5.2021Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • eşitlik ilkesi • iade davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
9. HD., E. 2021/5077 K. 2021/9148 T. 18.5.2021Yargıtay

pasif dava ehliyeti • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • iş sözleşmesi • işçi sendikası • lokavt • dava ehliyeti • hakem kurulu kararı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
9. HD., E. 2021/4932 K. 2021/9215 T. 18.5.2021Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • adil yargılanma hakkı • asgari geçim indirimi • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • haklı neden • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

40
9. HD., E. 2021/5039 K. 2021/9105 T. 18.5.2021Yargıtay

hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

41
9. HD., E. 2021/5063 K. 2021/9200 T. 18.5.2021Yargıtay

fazla çalışma ücreti • nispi vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • vekalet sözleşmesi • acentelik sözleşmesi • acente • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • şirket merkezi • manevi tazminat • muvazaa iddiası • kısmi dava

42
9. HD., E. 2021/5064 K. 2021/9199 T. 18.5.2021Yargıtay

fazla çalışma ücreti • asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu • karşı dava • kesin delil • zıya

43
9. HD., E. 2016/33259 K. 2021/9198 T. 18.5.2021Yargıtay

yeniden yargılama • gecikme faizi • kesin süre • katılma yoluyla temyiz

45
9. HD., E. 2021/5065 K. 2021/9195 T. 18.5.2021Yargıtay

çifte sigorta • yetki itirazı • gemi • gemi adamları • fazla çalışma ücreti • sözleşmenin sona ermesi • iş sözleşmesi • işletme merkezi • kanunlar ihtilafı • belirli süreli iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ülke hukuku • zıya • karşı dava • uygulanacak hukuk

46
9. HD., E. 2021/4920 K. 2021/9216 T. 18.5.2021Yargıtay

hata hile ikrah • sulh sözleşmesi • bilirkişi raporu • hile • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • davadan feragat • davanın ıslahı • feragat dilekçesi • feragatın iptali • karşı dava • sulhe göre karar verilmesi • sulhun hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilmesi

47
9. HD., E. 2021/4890 K. 2021/9156 T. 18.5.2021Yargıtay

yeniden yargılama • feshin geçersizliği • hak düşürücü süre • haklı neden • iş sözleşmesi • dava açma süresi • iade davası

48
9. HD., E. 2021/4889 K. 2021/9155 T. 18.5.2021Yargıtay

adil yargılanma hakkı • usuli kazanılmış hak • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • maddi hata • tespit davası

49
9. HD., E. 2021/5068 K. 2021/9139 T. 18.5.2021Yargıtay

pasif dava ehliyeti • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • iş sözleşmesi • işçi sendikası • lokavt • dava ehliyeti • hakem kurulu kararı • karşı dava

50
9. HD., E. 2021/5252 K. 2021/9570 T. 26.5.2021Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • kesin delil

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: