S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 84.236

1
9. HD., E. 2016/2912 K. 2019/13021 T. 11.6.2019 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • uygulanacak hukuk

2
9. HD., E. 2016/3339 K. 2019/13024 T. 11.6.2019 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • gemi • gemi adamları • iş sözleşmesi

3
9. HD., E. 2016/3398 K. 2019/13025 T. 11.6.2019 · Yargıtay

gemi • gemi adamları • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu

4
9. HD., E. 2016/4486 K. 2019/13028 T. 11.6.2019 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • ispat hakkı • uygulanacak hukuk • davanın kabulü

5
9. HD., E. 2016/4489 K. 2019/13030 T. 11.6.2019 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • eksik inceleme • ücretin ödenmesi • bilirkişi raporu

7
9. HD., E. 2016/4692 K. 2019/13033 T. 11.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

8
9. HD., E. 2019/3695 K. 2019/13041 T. 11.6.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin delil

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
9. HD., E. 2019/3696 K. 2019/13042 T. 11.6.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin delil • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler

10
9. HD., E. 2019/3697 K. 2019/13043 T. 11.6.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • psikolojik taciz • iş sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin delil

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
9. HD., E. 2016/4478 K. 2019/13045 T. 11.6.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu

12
9. HD., E. 2016/3656 K. 2019/13198 T. 12.6.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eda davası • faizin başlangıç tarihi • ihbar süresi • kısmi eda davası • asgari geçim indirimi • zamanaşımının kesilmesi • hukuki koruma • belirsiz alacak ve tespit davası • dava ekonomisi • kısmi dava • tespit davası

13
9. HD., E. 2016/3657 K. 2019/13199 T. 12.6.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • haklı neden • davanın kabulü

14
9. HD., E. 2017/12945 K. 2019/21709 T. 4.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • kanuni temsilci

15
9. HD., E. 2017/12914 K. 2019/21779 T. 5.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesinin devri • işyeri devri • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

16
9. HD., E. 2016/10305 K. 2019/21781 T. 5.12.2019 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • emniyeti suistimal • yıllık izin süresi • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • bekletici mesele • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi • karşı dava

17
9. HD., E. 2016/10306 K. 2019/21782 T. 5.12.2019 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • deneme süresi • fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • resmi tatil günü • emniyeti suistimal • bekletici mesele • bilirkişi raporu • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • ispat yükü • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi

18
9. HD., E. 2019/7713 K. 2019/21790 T. 5.12.2019 · Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu • davanın konusuz kalması • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi

19
9. HD., E. 2019/7714 K. 2019/21791 T. 5.12.2019 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • davanın konusuz kalması • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi

20
9. HD., E. 2016/11456 K. 2019/22189 T. 11.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • asgari geçim indirimi • hakkaniyet indirimi • haklı neden • bilirkişi raporu

21
9. HD., E. 2016/11249 K. 2019/22190 T. 11.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • haklı neden • asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu

22
9. HD., E. 2016/10801 K. 2019/22220 T. 11.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • tazminat alacağı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • taraflarca getirilme ilkesi

23
9. HD., E. 2016/11214 K. 2019/22223 T. 11.12.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • davanın kabulü

24
9. HD., E. 2016/10802 K. 2019/22225 T. 11.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi hata

25
9. HD., E. 2017/12763 K. 2019/22230 T. 12.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • mükerrer ödeme • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

26
9. HD., E. 2016/10245 K. 2019/22234 T. 12.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • asgari geçim indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

27
9. HD., E. 2016/10252 K. 2019/22236 T. 12.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • şirket merkezi • teminat senedi • bono • cari hesap • tespit davası

28
9. HD., E. 2016/10253 K. 2019/22237 T. 12.12.2019 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi • lokavt

29
9. HD., E. 2016/11075 K. 2019/22258 T. 12.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • asgari geçim indirimi • haklı neden • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

30
9. HD., E. 2016/10119 K. 2019/22265 T. 12.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

31
9. HD., E. 2016/10164 K. 2019/22268 T. 12.12.2019 · Yargıtay

alt yüklenici • eser sözleşmesi • elektronik imza • fazla çalışma ücreti • müteselsil sorumluluk • adi şirket • bilirkişi raporu • hakkaniyet indirimi • iş kazası • iş sözleşmesi • davacı sıfatı • kısmi dava

32
9. HD., E. 2016/11077 K. 2019/22273 T. 12.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • ispat yükü • enkaz • hakkaniyet indirimi • haklı neden • bilirkişi raporu • limited şirket • zıya • şirketin zarara uğratılması • cevap dilekçesi

33
9. HD., E. 2019/7744 K. 2019/22275 T. 12.12.2019 · Yargıtay

prim farkı • faizin başlangıç tarihi • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • harç muafiyeti • davanın kabulü

34
9. HD., E. 2016/10768 K. 2019/22292 T. 12.12.2019 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • iskân ruhsatı • iş sözleşmesi

35
9. HD., E. 2017/13071 K. 2019/22316 T. 12.12.2019 · Yargıtay

kısmi dava • maddi hata

36
9. HD., E. 2016/13435 K. 2019/22342 T. 12.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • maddi hata

37
9. HD., E. 2016/11242 K. 2019/22572 T. 17.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu

38
9. HD., E. 2016/11410 K. 2019/22590 T. 17.12.2019 · Yargıtay

yazılı delille ispat • denkleştirme istemi • fazla çalışma ücreti • serbest zaman kullanma hakkı • toplu iş sözleşmesi • anonim şirket • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • limited şirket

39
9. HD., E. 2019/6614 K. 2019/22635 T. 18.12.2019 · Yargıtay

fesih ihbarı • belirsiz süreli iş sözleşmesi • ispat yükü • haklı neden • feshin geçersizliği • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası • istinaf yolu • taraflarca getirilme ilkesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • şekil noksanlığı

40
9. HD., E. 2019/7943 K. 2019/22637 T. 18.12.2019 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • iptal davası • cevap dilekçesi • derdestlik itirazı • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • karşı dava • dava şartlarının bulunmaması

41
9. HD., E. 2019/8013 K. 2019/22639 T. 18.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • işçi sendikası • davanın kabulü • müktesep hak • karşı dava

42
9. HD., E. 2016/11437 K. 2019/22643 T. 18.12.2019 · Yargıtay

serbest zaman kullanma hakkı • denkleştirme istemi • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • hakkaniyet indirimi • haklı neden • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu

43
9. HD., E. 2017/23335 K. 2019/22647 T. 18.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • karşı dava

44
9. HD., E. 2019/7867 K. 2019/22648 T. 18.12.2019 · Yargıtay

fatura • kısmen ödeme • karşı dava • maddi hata

45
9. HD., E. 2019/7974 K. 2019/22652 T. 18.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • haklı neden • müktesep hak • direnme kararı • usuli kazanılmış hak

46
9. HD., E. 2016/10789 K. 2019/22678 T. 18.12.2019 · Yargıtay

haklı neden • bilirkişi raporu • organik bağ

47
9. HD., E. 2016/11228 K. 2019/22680 T. 18.12.2019 · Yargıtay

serbest zaman kullanma hakkı • denkleştirme istemi • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak

48
9. HD., E. 2016/11234 K. 2019/22684 T. 18.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

49
9. HD., E. 2017/13218 K. 2019/22723 T. 18.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kooperatif • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı

50
9. HD., E. 2017/13707 K. 2019/22727 T. 18.12.2019 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi • asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: