S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 17.729

1
HGK., E. 2017/1928 K. 2020/854 T. 10.11.2020 · Yargıtay

konkordato • konkordato talebi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • basit yargılama usulü • direnme kararı • eski hale iade talebi • maddi hata • ön sorun • tazminat davası • yargılama giderleri • yasal temyiz süresi

2
HGK., E. 2016/1088 K. 2021/63 T. 11.2.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi • dava dilekçesinin tebliği • davanın kabulü • direnme kararı • görevsizlik kararı • ihtiyari dava arkadaşlığı • sosyal güvenlik kurumu • karşı dava • taraf sıfatı • zorunlu dava arkadaşlığı • iş sözleşmesi

3
HGK., E. 2017/2644 K. 2021/68 T. 11.2.2021 · Yargıtay

vazgeçilemez hak • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • ağır kusur • direnme kararı • davanın kabulü

4
HGK., E. 2020/98 K. 2021/48 T. 9.2.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • devlet aleyhine açılan tazminat davası • görevli mahkeme • ön inceleme • adil yargılanma hakkı

5
HGK., E. 2016/1247 K. 2021/54 T. 9.2.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • borç ikrarı • feshin geçersizliği • cevap dilekçesi • muvazaalı işlem • direnme kararı • toplu iş sözleşmesi • iade davası • karşı dava • anonim şirket • kesin delil • haklı neden • muvazaa iddiası • ikrar • hile • iş sözleşmesi • tazminat davası

6
HGK., E. 2021/115 K. 2021/122 T. 23.2.2021 · Yargıtay

limited şirket • menfi tespit • davanın kabulü • direnme kararı • görevsizlik kararı • karşı dava • ön inceleme • tespit davası • yetkili mahkeme

7
HGK., E. 2020/565 K. 2021/5 T. 2.2.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • anonim şirket • ön sorun • taraf sıfatı • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi

8
HGK., E. 2020/730 K. 2021/24 T. 2.2.2021 · Yargıtay

yeniden değerleme • manevi tazminat • istinaf yolu • ön sorun • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati haciz • tazminat davası • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
HGK., E. 2020/566 K. 2021/3 T. 2.2.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • cevap dilekçesi • direnme kararı • haklı neden • iş sözleşmesi • kısmi dava • kesin süre • ön sorun • yeni hüküm niteliğinde karar

10
HGK., E. 2020/347 K. 2021/6 T. 2.2.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • borca batık • eksik inceleme • aciz belgesi • aktif malvarlığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • maddi hata • ön sorun • yargılama giderleri • direnme kararı

11
HGK., E. 2017/1968 K. 2021/31 T. 4.2.2021 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • eksik araştırma ve inceleme • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • hizmet tespiti • cevap dilekçesi • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ön sorun • kanuni temsilci • yargılama giderleri • yeni hüküm niteliğinde karar

12
HGK., E. 2017/1234 K. 2021/43 T. 4.2.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • ön inceleme

13
HGK., E. 2021/88 K. 2021/46 T. 4.2.2021 · Yargıtay

direnme kararı • karşı dava • ön inceleme

15
HGK., E. 2020/479 K. 2020/687 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • adli yardımdan yararlanacak kişiler • disiplin para cezası • kesin süre • ön inceleme • ön sorun • tazminat davası • yargılama giderleri • usulüne uygun tebligat • adli yardım talebinin reddi

16
HGK., E. 2020/480 K. 2020/688 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • adli yardımdan yararlanacak kişiler • disiplin para cezası • kesin süre • ön inceleme • ön sorun • tazminat davası • yargılama giderleri • adli yardım talebinin reddi • usulüne uygun tebligat

17
HGK., E. 2020/476 K. 2020/684 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • adli yardımdan yararlanacak kişiler • disiplin para cezası • tazminat davası • kesin süre • ön inceleme • ön sorun • yargılama giderleri • usulüne uygun tebligat • adli yardım talebinin reddi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
HGK., E. 2020/242 K. 2020/712 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi incelemesi • belirli süreli kira sözleşmesi • ecrimisil talebi • fesih ihbarı • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • sözleşmenin esaslı noktaları • tahliye talebi • taleple bağlılık ilkesi • cevap dilekçesi • dava şartı noksanlığı • davadan feragat • direnme kararı • görevsizlik kararı • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki koruma • tasarruf yetkisi • taraflarca getirilme ilkesi • tasarruf ilkesi • usul ekonomisi ilkesi • uygulanacak hukuk • görevli mahkeme

20
HGK., E. 2020/187 K. 2020/759 T. 13.10.2020 · Yargıtay

direnme kararı • kambiyo senetleri • ön inceleme

21
HGK., E. 2017/2814 K. 2019/1309 T. 10.12.2019 · Yargıtay

yeniden değerleme • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tazminat davası • istinaf yolu • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı

22
HGK., E. 2019/556 K. 2019/1312 T. 10.12.2019 · Yargıtay

menfi tespit • direnme kararı • ön inceleme • tespit davası

23
HGK., E. 2019/691 K. 2019/1319 T. 10.12.2019 · Yargıtay

tapu iptali • direnme kararı • ön inceleme

24
HGK., E. 2017/1395 K. 2019/1324 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • evlenmenin butlanı • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • elektronik posta • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı

25
HGK., E. 2015/3241 K. 2019/1325 T. 10.12.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • hak düşürücü süre • müktesep hak • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporuna itiraz • gelir tablosu • davanın kabulü • maddi hata • tespit davası • direnme kararı

26
HGK., E. 2017/2472 K. 2019/1326 T. 10.12.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • lokavt • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • iş sözleşmesi • sigorta primi

27
HGK., E. 2019/87 K. 2019/1327 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • yolcu taşıma • yolcu taşımacılığı • toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun • iş sözleşmesi • yeni hüküm niteliğinde karar

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
HGK., E. 2018/378 K. 2019/1329 T. 10.12.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • aile konutu • borç ikrarı • eksik inceleme • cebri icra • hak düşürücü süre • iptal davası • mal rejimi • tapu iptali • muvazaa iddiası • muvazaalı işlem • davanın kabulü • direnme kararı • ikrar • tasarruf işlemi • tazminat davası • satış bedeli • hile

29
HGK., E. 2017/2616 K. 2019/1330 T. 10.12.2019 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi raporu • can sigortaları • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ortaklığın giderilmesi talebi • davaların birleştirilmesi • tapu iptali • zıya • davaların ayrılması • davanın kabulü • muvazaa iddiası • muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil • genel yetkili mahkeme • gizli bağış • ihtiyari dava arkadaşlığı • paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi talebi • direnme kararı • usul ekonomisi ilkesi • tapu sicili • zorunlu dava arkadaşlığı • adil yargılanma hakkı • kesin yetki kuralı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı

30
HGK., E. 2017/1917 K. 2019/1332 T. 10.12.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • işyeri devri • davaların birleştirilmesi • zamanaşımının kesilmesi • basit yargılama usulü • direnme kararı • ispat yükü • istihkak iddiası • kesin süre • terditli dava • usul ekonomisi ilkesi • yargılama giderleri

31
HGK., E. 2017/1833 K. 2019/1333 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • bilgi edinme hakkı • evlenmenin butlanı • müteselsil sorumluluk • manevi tazminat • manevi zarar • direnme kararı • delillerin değerlendirilmesi • tazminat davası

32
HGK., E. 2017/982 K. 2019/1334 T. 10.12.2019 · Yargıtay

kira bedeli • ticari defter • ispat yükü • kira sözleşmesi • yerel adet • menfi tespit • muvazaalı işlem • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • ikrar • hile • edim yükümlülüğü • karşı dava • kesin delil • kesin yemin • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • senetle ispat kuralı • taraf sıfatı • tespit davası • senetle ispat zorunluluğu • yemin teklif etme hakkı • yemin teklifi • yazılı delille ispat • yemin delili • maddi hata

33
HGK., E. 2017/2152 K. 2019/1335 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • faizin başlangıç tarihi • eksik inceleme • dürüstlük kuralı • kamulaştırma bedelinin tespiti • davanın kabulü • pazarlıkla satma • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • tasarruf yetkisi • yeniden yargılama • kamulaştırma • hile

34
HGK., E. 2017/2556 K. 2019/1336 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • hile • kamulaştırma • pazarlıkla satma • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • tasarruf yetkisi • hukuki yarar yokluğu • ön sorun • yeniden yargılama • dürüstlük kuralına uygun davranma

35
HGK., E. 2017/2558 K. 2019/1337 T. 10.12.2019 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • dürüstlük kuralına uygun davranma • pazarlıkla satma • hukuki yarar yokluğu • kamulaştırma • tasarruf yetkisi • hile • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • ön sorun

36
HGK., E. 2017/2565 K. 2019/1338 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • pazarlıkla satma • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • kamulaştırma • tasarruf yetkisi

37
HGK., E. 2017/2577 K. 2019/1339 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • tasarruf yetkisi • yeniden yargılama • kamulaştırma • pazarlıkla satma • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü

38
HGK., E. 2017/2584 K. 2019/1340 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • pazarlıkla satma • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • hukuki yarar yokluğu • kamulaştırma • ön sorun • tasarruf yetkisi

39
HGK., E. 2017/2585 K. 2019/1341 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • hukuki yarar yokluğu • pazarlıkla satma • tasarruf yetkisi • ön sorun • kamulaştırma

40
HGK., E. 2018/373 K. 2019/1342 T. 10.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • pazarlıkla satma • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • kamulaştırma • tasarruf yetkisi • yeniden yargılama

41
HGK., E. 2019/785 K. 2019/1389 T. 19.12.2019 · Yargıtay

direnme kararı • ön inceleme

42
HGK., E. 2019/655 K. 2019/1392 T. 19.12.2019 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • basit yargılama usulü • direnme kararı • iade davası • istinaf yolu • ön inceleme • iş sözleşmesi

43
HGK., E. 2019/656 K. 2019/1393 T. 19.12.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • hak düşürücü süre • müktesep hak • direnme kararı • maddi hata • ön inceleme • yeni hüküm niteliğinde karar

44
HGK., E. 2017/130 K. 2019/1394 T. 19.12.2019 · Yargıtay

ticari mevad • adli yardım talebi • davanın kabulü • direnme kararı • görevli ve yetkili mahkeme • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • kar payı • karşılıklılık esası • yetkili mahkeme

45
HGK., E. 2017/131 K. 2019/1395 T. 19.12.2019 · Yargıtay

keşideci • basiretli iş adamı gibi hareket yükümü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • birlikte kusur • çekin geçerliliği • çekin ibrazı • ciranta • ciro • haksız fiil sorumluluğu • zıya • objektif özen yükümlülüğü • muhatabın sorumluluğu • tazminatın indirilmesi • tazminattan indirim • tenkis talebi • ödeme yeri • ödemeden men • davanın kabulü • özen yükümlülüğü • poliçe • hile • imzaların bağımsızlığı • direnme kararı • sahte çek • sahte imza • tahrif edilmiş çek • takas odası • tazminat davası • takas odasına ibraz • ortak kusur

46
HGK., E. 2019/272 K. 2019/1396 T. 19.12.2019 · Yargıtay

ticari mevad • dava dilekçesinin tebliği • direnme kararı • kar payı • davanın kabulü • karşılıklılık esası • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • yabancı mahkeme kararının tanınması • yetkili mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme

47
HGK., E. 2017/1903 K. 2019/1397 T. 19.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • karşı dava

48
HGK., E. 2017/1272 K. 2019/1399 T. 19.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • inşaat sözleşmesi • iş görme sözleşmesi • işçinin sorumluluğu • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • taşınmaz satışı • vekalet sözleşmesi • muvazaa iddiası • dürüstlük kuralı • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • özen yükümlülüğü • imza itirazı • direnme kararı • satış bedeli • temsil yetkisi • kamulaştırma

49
HGK., E. 2016/1031 K. 2019/1401 T. 19.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eda davası • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • hukuki yarar yokluğu • hakkaniyet indirimi • haklı neden • karşı dava • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • ön sorun • iş sözleşmesi • direnme kararı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

50
HGK., E. 2016/2227 K. 2019/1402 T. 19.12.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • belirli süreli iş sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eda davası • kısmi eda davası • fazla çalışma ücreti • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • davanın kabulü • direnme kararı • iş sözleşmesi • kısmi dava • sigorta primi • objektif dava birleşmesi • ön sorun • taleple bağlılık ilkesi • tespit davası • yargılama giderleri • asgari geçim indirimi • yazılı delille ispat • kesin delil • kesin süre • hukuki yarar yokluğu • hukuki koruma • hakkaniyet indirimi • haklı neden

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: