S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 16.077

1
HGK., E. 2017/593 K. 2020/300 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kişilik hakkının zedelenmesi • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava

2
HGK., E. 2016/1787 K. 2020/297 T. 12.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • kısmi dava • ön sorun

3
HGK., E. 2016/2715 K. 2020/296 T. 12.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • limited şirket • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava • tespit davası

4
HGK., E. 2017/1208 K. 2020/294 T. 12.3.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • direnme kararı • disiplin para cezası • satış bedeli • tapu sicili • tasarruf yetkisi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

5
HGK., E. 2018/1100 K. 2020/289 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • sahte belge düzenleme • direnme kararı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • kesin delil • kesin süre • kötüniyet tazminatı • tanık bildirimi • tespit davası • yemin delili

6
HGK., E. 2017/602 K. 2020/283 T. 10.3.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • genel işlem koşulları • sebepsiz zenginleşme • sözleşme özgürlüğü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • genel işlem şartları • sözleşme serbestisi

7
HGK., E. 2017/748 K. 2020/282 T. 10.3.2020 · Yargıtay

borca batık • direnme kararı • imza itirazı • icra takibinin kesinleşmesi • yetki itirazı

8
HGK., E. 2017/336 K. 2020/281 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kira bedeli • atanmış mirasçı • menfi tespit • cevap dilekçesi • dava ehliyeti • direnme kararı • imza itirazı • maddi hata • taraf sıfatı • tespit davası • yetki itirazı

9
HGK., E. 2019/336 K. 2020/276 T. 10.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • direnme kararı • tazminat davası • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı

10
HGK., E. 2019/81 K. 2020/275 T. 10.3.2020 · Yargıtay

ücretin ödenmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • direnme kararı • karşı dava • ikrar • kesin delil • yargılamanın iadesi talebi • yeniden yargılama • hile

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
HGK., E. 2017/1674 K. 2020/322 T. 2.6.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • genel kurul kararı • müktesep hak • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun • usuli kazanılmış hak

12
HGK., E. 2016/2150 K. 2020/307 T. 2.6.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • aleniyet ilkesi • taleple bağlılık ilkesi • cevap dilekçesi • zamanaşımı defi • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • hakkaniyet indirimi • haklı neden • kesin süre • maddi hata • iş sözleşmesi • tanık bildirimi • tanık gösterme • tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi • taraflarca getirilme ilkesi • usul ekonomisi ilkesi • yetkili mahkeme

13
HGK., E. 2018/1045 K. 2020/316 T. 2.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • cevap dilekçesi • iş sözleşmesi • direnme kararı • katılma yoluyla temyiz • kesin delil • maddi hata • ön sorun

14
HGK., E. 2018/543 K. 2020/325 T. 2.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • sosyal güvenlik kurumu • satış bedeli • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • yargılama giderleri • bakım yükümlülüğü

15
HGK., E. 2018/900 K. 2020/315 T. 2.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • katılma yoluyla temyiz • kesin delil • maddi hata • ön sorun

16
HGK., E. 2017/2288 K. 2020/326 T. 3.6.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • hak düşürücü süre • maddi ve manevi tazminat talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre • maddi hata • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • müktesep hak

18
HGK., E. 2016/1069 K. 2020/338 T. 3.6.2020 · Yargıtay

işyeri devri • maddi olmayan varlık • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası • toplu iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • haklı neden • iş sözleşmesi • şirket birleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı

19
HGK., E. 2016/1068 K. 2020/337 T. 3.6.2020 · Yargıtay

işyeri devri • müteselsil sorumluluk • maddi olmayan varlık • toplu iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • direnme kararı • iş sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı • şirket birleşmesi • haklı neden

20
HGK., E. 2016/903 K. 2020/336 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fuzuli işgal • hizmet tespiti • kapıcılık hizmeti • sosyal güvenlik kurumu • tahliye talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • ön sorun • taraf sıfatı

21
HGK., E. 2017/2651 K. 2020/333 T. 3.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • karşı dava • adil yargılanma hakkı

22
HGK., E. 2016/2362 K. 2020/330 T. 3.6.2020 · Yargıtay

idari nitelikte sözleşme • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • görevli mahkeme • tahkim • taraf sıfatı

23
HGK., E. 2017/548 K. 2020/389 T. 10.6.2020 · Yargıtay

bedel iadesi • ayıplı mal • hukuki ayıp • fatura • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • seçimlik hak • kanuni temsilci • davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddi • direnme kararı • sözleşmeden dönme • taleple bağlılık ilkesi • yargılama giderleri

24
HGK., E. 2020/168 K. 2020/394 T. 10.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • yapı maliki • satış vaadi sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin feshi • direnme kararı

25
HGK., E. 2017/1054 K. 2020/398 T. 16.6.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • direnme kararı • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı • tazminat davası

26
HGK., E. 2020/257 K. 2020/399 T. 16.6.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • müktesep hak • direnme kararı • tazminat davası • maddi hata • ön inceleme

27
HGK., E. 2017/3092 K. 2020/400 T. 16.6.2020 · Yargıtay

basiretli iş adamı gibi hareket yükümü • birlikte kusur • eksik inceleme • haksız fiil sorumluluğu • ihbar yükümlülüğü • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • objektif özen yükümlülüğü • ortak kusur • tazminattan indirim • özen yükümlülüğü • cevap dilekçesi • direnme kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
HGK., E. 2020/116 K. 2020/438 T. 17.6.2020 · Yargıtay

direnme kararı • hukuki yarar yokluğu

29
HGK., E. 2020/174 K. 2020/439 T. 17.6.2020 · Yargıtay

ön inceleme

30
HGK., E. 2020/147 K. 2020/440 T. 17.6.2020 · Yargıtay

direnme kararı • anonim şirket • maddi hata • ön inceleme

32
HGK., E. 2017/1336 K. 2020/350 T. 9.6.2020 · Yargıtay

maddi tazminat davası • direnme kararı • tazminat davası • ön inceleme • yargılama giderleri

33
HGK., E. 2018/642 K. 2020/372 T. 9.6.2020 · Yargıtay

cezai şart • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • ibra sözleşmesi • işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi • sözleşmenin sona ermesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • ibraname ve feragatname • haklı neden • iş sözleşmesi

34
HGK., E. 2020/150 K. 2020/352 T. 9.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • ön inceleme

35
HGK., E. 2020/206 K. 2020/354 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • manevi tazminat • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tazminat davası • istinaf yolu • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı

36
HGK., E. 2019/55 K. 2020/373 T. 9.6.2020 · Yargıtay

cezai şart • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • ibra sözleşmesi • işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi • sözleşmenin sona ermesi • haklı neden • cevap dilekçesi • direnme kararı • iş sözleşmesi • ibraname ve feragatname

37
HGK., E. 2018/21 K. 2020/456 T. 23.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • nesafet • hak ve nasafet ilkesi • cevap dilekçesi • tazminat davası • direnme kararı • beden gücü kaybı

38
HGK., E. 2020/146 K. 2020/459 T. 24.6.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • delillerin toplanması • davanın yenilenmesi • hakkaniyet ilkesi • direnme kararı • hukuki koruma • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

39
HGK., E. 2020/264 K. 2020/482 T. 30.6.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • direnme kararı • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
HGK., E. 2020/323 K. 2020/536 T. 7.7.2020 · Yargıtay

direnme kararı • ön inceleme • tazminat davası

41
HGK., E. 2020/286 K. 2020/578 T. 9.7.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • yeniden değerleme • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tazminat davası • istinaf yolu • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı

42
HGK., E. 2020/318 K. 2020/579 T. 9.7.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • manevi tazminat • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tazminat davası • istinaf yolu • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı

43
HGK., E. 2019/621 K. 2020/530 T. 7.7.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi

44
HGK., E. 2017/2208 K. 2020/575 T. 9.7.2020 · Yargıtay

gereken özeni gösterme • hakkaniyet ilkesi • haklı neden • ağır kusur • manevi tazminat • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • karşı dava

45
HGK., E. 2017/2440 K. 2020/505 T. 1.7.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması

46
HGK., E. 2017/125 K. 2020/135 T. 13.2.2020 · Yargıtay

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • alacaklının ihtarı • alacaklının seçimlik hakları • aynen ifa • borcun ifa edilmemesi • borcun muaccel olması • borçlunun temerrüdü • eksik inceleme • gecikme tazminatı • ifa etmeme • karşılıklı borç yükleyen sözleşme • menfi zarar • sözleşmeden dönme • sözleşmenin hükümsüzlüğü • sözleşmenin hükümsüzlüğünden kaynaklanan zararının tazmini • sözleşmeye aykırı hareket etme • uygun illiyet bağı • denetim raporu • cevap dilekçesi • direnme kararı • seçimlik hak • tazminat davası • yan edim

47
HGK., E. 2017/12 K. 2020/141 T. 13.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • direnme kararı • inhisar hakkı

48
HGK., E. 2017/2618 K. 2020/184 T. 20.2.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • aynen ifa • ticari itibar • satış sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin feshi • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • eski hale iade talebi • harici yazılı satış sözleşmesi • mücbir sebep • ön ödeme • resmi şekil • satış bedeli • taksitle ödeme • tapu sicili • tazminat davası • taleple bağlılık ilkesi

49
HGK., E. 2017/1670 K. 2020/242 T. 4.3.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • beklenen hak • hak düşürücü süre • mirasçılık belgesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • fatura • müktesep hak • direnme kararı • nesafet • maddi hata • tapu sicili

50
HGK., E. 2019/26 K. 2020/291 T. 12.3.2020 · Yargıtay

ticari iş • borca aykırılık • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • tüzel kişi tacir • haksız fiil sorumluluğu • ispat yükü • yazılı talimat • ticari işletme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • genel vekaletname • karşı dava • tazminat davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: