S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.242.931

51
3. HD., E. 2018/7369 K. 2018/12419 T. 05.12.2018 · Yargıtay

kanuni temsilci • yasal temsilci • davanın açılmamış sayılması • kesin süre • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

52
14. HD., E. 2018/1624 K. 2018/8633 T. 05.12.2018 · Yargıtay

aciz belgesi • aktif malvarlığı • anonim şirket • borca batık • limited şirket • yönetim kurulu üyesi • davanın kabulü • maddi hata

53
5. HD., E. 2018/1017 K. 2018/23970 T. 06.12.2018 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava

54
22. HD., E. 2018/15830 K. 2018/26630 T. 10.12.2018 · Yargıtay

eser sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • limited şirket

55
15. HD., E. 2018/2436 K. 2018/4947 T. 10.12.2018 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eser sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kira bedeli • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • karşı dava

58
5. HD., E. 2017/22340 K. 2018/24395 T. 11.12.2018 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

59
15. HD., E. 2018/3674 K. 2018/4975 T. 11.12.2018 · Yargıtay

eser sözleşmesi • bilirkişi kurulu • maddi hata

60
20. HD., E. 2017/3088 K. 2018/8163 T. 11.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • ihtiyati haciz • görevsizlik kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ön inceleme • savunma hakkı

61
9. HD., E. 2015/25894 K. 2018/23059 T. 12.12.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kısmi ödeme

62
9. HD., E. 2015/26968 K. 2018/23063 T. 12.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • müflis

63
9. HD., E. 2015/27098 K. 2018/23066 T. 12.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • yıllık izin süresi • bilirkişi raporu • kesin delil

64
5. HD., E. 2017/15759 K. 2018/24640 T. 12.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • harç muafiyeti • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

65
5. HD., E. 2017/15984 K. 2018/24641 T. 12.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

66
5. HD., E. 2017/26219 K. 2018/24671 T. 12.12.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • irtifak hakkı bedeli • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • limited şirket

67
5. HD., E. 2017/20830 K. 2018/24678 T. 12.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • mükerrer ödeme • bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • irtifak hakkı bedeli • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.