S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 78

2
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1266 - RG. 29.06.2019/30816 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2019

3
Asgari Ücret Desteği Hakkında 22/03/2019 Tarihli ve 2019/8 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/8 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2019

4
7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler Hakkında 11/01/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2019

5
6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İişkin Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri Hakkında 15/11/2018 Tarihli ve 2018/39 Sayılı Genelge · Genelgeler

2018/39 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

7
Tahsilat Genel Tebliği · Tebliğler

Seri: C Sıra No: 3 - RG. 06.09.2018/30527 - Yürürlüğe Giriş T. 06.09.2018

8
Tecil Faiz Oranı Hakkında 6/9/2018 Tarihli ve 11454900 sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

11454900 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.09.2018

9
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

62 - RG. 05.09.2018/30526 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2018

11
22 Haziran 2018 Tarihli ve 2018/23 Sayılı 5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge · Genelgeler

2018/23 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.06.2018

12
6/6/2018 Tarihli ve 2018/19 Sayılı 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/19 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.06.2018

14
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 26.05.2018/30432 - Yürürlüğe Giriş T. 26.05.2018

16
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11284 - RG. 24.02.2018/30342 - Yürürlüğe Giriş T. 24.02.2018

17
Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2018/1 · Genelgeler

Sıra No: 2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2018

18
Cari Ay Dönemlerinin 6736 Sayılı Yapılandırma Taksitlere Mahsup Edilmesi Hakkında 21/07/2017 Tarihli 3881087 Sayılı Genelge · Genel Yazılar

3881087 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.07.2017

19
Yatırım Teşvik Belgesinin İptali Hakkında Genelge · Genelgeler

2017/13 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2017

20
Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına 8/06/2017 tarihli 2017/21 Sayılı Genelgesi · Genelgeler

2017/21 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2017

21
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 03.06.2017/30085 - Yürürlüğe Giriş T. 03.06.2017

22
01/03/2017 Tarihli ve 1154504 Sayılı Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

1154504 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2017

23
Ertelemeye İlişkin 07/04/2016 Tarihli 5282395 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

5282395 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2016

24
Tarımsal Kesintide Manuel İcra Uygulaması Hakkında Yazı · Genel Yazılar

1622251 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2016

25
Asgari Ücret Desteği Hakkında 10/02/2016 Tarihli 2016/4 Sayılı Genelge · Genelgeler

2016/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.02.2016

26
Ertelemeye İlişkin 22/01/2016 Tarihli 437816 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

437816 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.01.2016

27
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 464 - RG. 24.12.2015/29572 - Yürürlüğe Giriş T. 24.12.2015

28
Tahsilat Genel Tebliği · Tebliğler

Seri: B Sıra No: 8 - RG. 09.09.2015/29470 - Yürürlüğe Giriş T. 09.09.2015

30
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) · Tebliğler

Seri No: 2 - RG. 21.01.2014/28889 - Son Değişiklik T. 17.02.2018

31
Doğal Afet Nedeniyle Ertelenen Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi · Genelgeler

2013/14 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2013

33
Tahsilat İç Genelgesi · Genelgeler

Seri No: 2012/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2012

34
Tahsilat İç Genelgesi · Genelgeler

Seri No: 2012/2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.12.2012

35
Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı · Genelgeler

2012/27 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 18.09.2018

36
İcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri · Genelgeler

2011/53 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 04.09.2018

37
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2010/965 - RG. 19.10.2010/27734 - Yürürlüğe Giriş T. 19.10.2010

38
Tahsilat Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra no: 1 - RG. 21.11.2009/27413 - Yürürlüğe Giriş T. 21.11.2009

39
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Sayılı Özelgeler · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2009

40
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2009/15565 - RG. 19.11.2009/27411 - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2009

41
B.07.1.GİB.0.01.59/5920-128- 21685 Sayılı Özelge · Özelgeler

Vergi güvenliği açısından yeni donatan adına yakıt alım defteri düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında…
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.02.2009

42
İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar Hakkında 16/01/2009 Tarihli 2009/13 Sayılı Genelge · Genelgeler

2009/13 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2009

43
Gümrük Genel Tebliği (Tecil ve Taksitlendirme) · Tebliğler

Seri No:1 - RG. 06.01.2009/27102 - Yürürlüğe Giriş T. 06.01.2009

44
Tahsilat Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: B Sıra No: 4 - RG. 30.10.2008/27039 - Son Değişiklik T. 28.11.2008

45
Tahsilat Genel Tebliği · Tebliğler

Seri: A, Sıra No: 1 - RG. 30.06.2007/26568 - Son Değişiklik T. 14.06.2018

46
B.07.1.GİB.0.68/6802-2 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.09.2006

47
B.07.1.GİB.0.68/6802-7/ Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2006

48
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2006/10302 - RG. 21.04.2006/26146 - Yürürlüğe Giriş T. 21.04.2006

49
İhracatı Teşvik Mevzuatına İlişkin 22 Nisan 2005 tarih ve 2005/YB-29 Sayılı Genelge · Genelgeler

2005/YB-29 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.04.2005

50
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı ile İlgili Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8551 - RG. 02.03.2005/25743 - Yürürlüğe Giriş T. 02.03.2005

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.